Szabó Imre. A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. (1955), 31275675
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31275675]
 1. Varga Csaba. Peschka Vilmos jogfelfogása. (2017) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 53-54. 1 45-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30671032] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30671032, Kapcsolat: 28947424
 2. Zsidai Ágnes. A Sein és Sollen közvetíthetőségének problémája. (2017) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 2016/2017 53-54 165-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30617015] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30617015, Kapcsolat: 28947641
Szabó Imre. Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről. (1963), 31275791
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31275791]
 1. Szigeti Péter. Lételmélet és jogi objektiváció: Hommage á Peschka Vilmos. (2017) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 53-54. 1 101-109
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30671093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30671093, Kapcsolat: 28947769
Szabó Imre. A know-how és a know-how szerződés. (1978) ACTA IUVENUM SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0563-0568 2 267-309, 2245823
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2245823]
 1. Varga Péter. A gondnokság alá helyezési perek problematikája. (1983) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 38 5 354-357
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23068472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23068472, Kapcsolat: 23068472
 2. Stipta István. A szegedi Acta Iuvenum II. kötete. (1981) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 36 5 435-436
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[1161548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1161548, Kapcsolat: 23068471
Szabó Imre. Elméleti és gyakorlati kérdések a gondnoksági perek köréből. (1985) Megjelent: Polgári eljárásjogi füzetek XIII. pp. 11-30, 2245869
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2245869]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2008) ISBN:9789633899625
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1740593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740593, Kapcsolat: 23068478
 2. Szilbereky Jenő. Magyar polgári perjog. (1996)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23068568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23068568, Kapcsolat: 23068568
Szabó Imre. A származásmegállapítási perek egyes kérdései. (1993) Megjelent: Emlékkönyv Dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára pp. 437-449, 2245874
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2245874]
 1. Hegedűs Andrea. Az anyai jogállás és annak lehetséges problémái. (2016) Megjelent: Lege et Fide pp. 195-206
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3126744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3126744, Kapcsolat: 26123610
 2. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2006) ISBN:9633898781; 9789633898781
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1740589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740589, Kapcsolat: 23068570
 3. Nagy Adrienn. A bizonyítási lehetőségek kimerítése és ki nem merítése a származási perekben. (2005) Megjelent: Ami a múltból elkísér pp. 139-150
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2178961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2178961, Kapcsolat: 23068578
 4. Szilbereky Jenő. Magyar polgári perjog. (1996)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23068568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23068568, Kapcsolat: 23068569
Szabó Imre. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. (1994) Megjelent: Polgári eljárásjog pp. 37-62, 2245732
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2245732]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2008) ISBN:9789633899625
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1740593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740593, Kapcsolat: 23067143
 2. Makai Katalin. Gondnokság alá helyezés. (2007) Megjelent: A polgári perrendtartás magyarázata pp. 1295-2417
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[23067348] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23067348, Kapcsolat: 23067348
 3. Makai Katalin. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. (2007) Megjelent: A polgári perrendtartás magyarázata pp. 1295-2417
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23067089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23067089, Kapcsolat: 23067089
 4. Makai Katalin. Gondnokság alá helyezés. (1999) Megjelent: A polgári perrendtartás magyarázata : 1. - 2. kötet pp. 923-1815
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[23067494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23067494, Kapcsolat: 23067494
 5. Makai Katalin. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. (1999) Megjelent: A polgári perrendtartás magyarázata : 1. - 2. kötet pp. 923-1815
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23067123] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23067123, Kapcsolat: 23067123
Szabó Imre. A vitás apaság bírósági úton történő rendezése. (1996), 2245918
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2245918]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2006) ISBN:9633898781; 9789633898781
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1740589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740589, Kapcsolat: 23068582
Szabó Imre. A szülői felügyelet megszüntetése. (1999) Megjelent: A polgári perrendtartás magyarázata : 1. - 2. kötet pp. 1259-1283, 2245642
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2245642]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2006) ISBN:9633898781; 9789633898781
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1740589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740589, Kapcsolat: 23068420
Szabó Imre. A jogászképzés jelene és perspektívái. (2004) Megjelent: A felsőoktatás jelen és jövője pp. 1-5, 2249362
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2249362]
 1. Földi András. Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn. (2008) Megjelent: Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform pp. 145-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23070845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23070845, Kapcsolat: 23070845
Kapa Mátyás et al. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata. I-III. kötet. (2006) ISBN:9639221848, 1537134
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1537134]
 1. Muzsalyi Róbert. Beavatkozó vagy kényszerű pertárs? I.: A kifogással érintett hitelező speciális eljárási helyzete csőd- és felszámolási ügyekben. (2017) CÉGHÍRNÖK 1215-1785 7 5-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3253447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3253447, Kapcsolat: 29077578
 2. Molnár Judit. „Érték - határ” – Kodifikáció a fizetési meghagyásos eljárás szempontjából. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 1 55-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2998174] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2998174, Kapcsolat: 25429105
 3. Pákozdi Zita. A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3104683] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3104683, Kapcsolat: 25425751
 4. Juhász Imre. Határozatok. (2015) Megjelent: Polgári eljárásjog II. : jogi szakvizsga felkészítő kötet pp. 11-54
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25425742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25425742, Kapcsolat: 25425742
 5. Bencsik Klaudia. A kollektív igényérvényesítés hazai lehetőségei. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 5-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3022026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3022026, Kapcsolat: 25425728
 6. Kiss Szilvia. Megállapítási és marasztalási perek összehasonlítása, megállapítási keresetek speciális feltételei. (2014) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 11 1-2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25425412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25425412, Kapcsolat: 25425412
 7. Pákozdi Zita. A jogerő és az erga omnes hatály kapcsolódási pontjai a fogyasztói szerződések tisztességtelen kikötése kapcsán. (2014) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 4 87-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2792997] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2792997, Kapcsolat: 25425711
 8. Pákozdi Zita. Problémás kérdések a jogerő intézményével összefüggésben. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 4 183-191
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2790982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790982, Kapcsolat: 25423218
 9. Wopera Zsuzsa. Házassági perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. p. 106
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[25423624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423624, Kapcsolat: 25423624
 10. Osztovits András. Felülvizsgálat. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. p. 86
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25423589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423589, Kapcsolat: 25423589
 11. Wopera Zsuzsa. Az apasági és a származás megállapítása iránti perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 107-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2270594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2270594, Kapcsolat: 25423763
 12. Pataki János István. A végrehajtó és az adós: A bírósági végrehajtás a gyakorlatban. (2013) ISBN:9786155110627
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2777135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2777135, Kapcsolat: 23066975
 13. Wopera Zsuzsa. A szülői felügyelettel kapcsolatos perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. p. 131
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25423863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423863, Kapcsolat: 25423863
 14. Wopera Zsuzsa. A sajtó-helyreigazítási eljárás és a sajtóper. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 173-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2270608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2270608, Kapcsolat: 25423883
 15. Pintér P Zoltán. A beavatkozói jogállás a bírói gyakorlat tükrében. (2013) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 9 149-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25423613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423613, Kapcsolat: 25423613
 16. Wopera Zsuzsa. 2. rész Különleges eljárások: A gondnoksági perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 132-144
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23565289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23565289, Kapcsolat: 25423866
 17. Harsàgi Viktória. Entwicklungstendenzen des ungarischen Zivilprozessrechts nach der Wende. (2012) Megjelent: Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende pp. 137-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23066955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23066955, Kapcsolat: 23066955
 18. Bakos Kitti. Igényérvényesítési lehetőségek a konzorciós szerződések esetében. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 9 435-444
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2107346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2107346, Kapcsolat: 25423180
 19. Pallós Nikoletta. A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása: Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25423188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423188, Kapcsolat: 25423188
 20. Gyekiczky Tamás. Perkoordináció avagy perfüggőség az Európai Unió és a tagállamok eljárásjogában: A németországo ZPO és a magyar perrendtartás tanúsága. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 3 101-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1695053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1695053, Kapcsolat: 25423168
 21. Kapa Mátyás. Jogvédelem és ideiglenes intézkedés. Recenzió Wopera Zsuzsa "Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában" című monográfiájáról. (2008) MAGYAR JOG 0025-0147 55 6 446-447
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1536791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1536791, Kapcsolat: 23066817
 22. Gyekiczky Tamás. Az eljárás felfüggesztésének közösségi jogi szabályai a német és a magyar polgári eljárásjog szemszögéből. (2008) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 3 2 p. 58-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25421766] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25421766, Kapcsolat: 25421766
 23. Wopera Zsuzsa. A polgári perjog alapelvei. (2008) Megjelent: Polgári perjog, általános rész pp. 464-488
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[23068435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23068435, Kapcsolat: 23066808
 24. Gyekiczky Tamás. Eljárásjogi alaptanok – a polgári eljárás. (2007)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1701113] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1701113, Kapcsolat: 23066790
Szabó Imre. I. Fejezet: Alapvető elvek. (2006) Megjelent: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata. I-III. kötet pp. 13-46, 2245663
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2245663]
 1. Wopera Zsuzsa. A polgári perjog alapelvei. (2008) Megjelent: Polgári perjog, általános rész pp. 464-488
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[23068435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23068435, Kapcsolat: 23068435
Szabó Imre. A hatékonyság megvalósítható cél vagy eljárási elv?. (2007) Megjelent: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században pp. 363-378, 2245893
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2245893]
 1. Szívós Kristóf. A felek eljárástámogatási kötelezettsége a jogösszehasonlítás szemszögéből. (2021) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 11 3 427-432
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32353838] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32353838, Kapcsolat: 30643600
 2. Szöllősi Zita Adrien. Az osztott perszerkezet és az időszerűség. (2019) FORUM: PUBLICATIONES DISCIPULORUM IURISPRUDENTIAE 2560-2802 2 519-548
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30852875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30852875, Kapcsolat: 28360200
 3. Szilágyi János Ede. Az alkotmánybíróság joggyakorlatának értékelése a mezőgazdasági üzemek tulajdoni kérdéseinek változásában. (2012) Megjelent: Dikaiosz logosz pp. 263-277
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23580588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23580588, Kapcsolat: 23580588
 4. Kapa Mátyás. Realization of law in the European Union. (2008) STUDIA IURIDICA CAROLIENSIA 1788-0246 2008 3 89-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23070722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23070722, Kapcsolat: 23070722
 5. Wopera Zsuzsa. A polgári perjog alapelvei. (2008) Megjelent: Polgári perjog, általános rész pp. 464-488
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[23068435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23068435, Kapcsolat: 23070715
Szabó Imre. A polgári peres eljárás hatékonysága. (2007) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 69 1-48 631-654, 1916296
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1916296]
 1. Szívós Kristóf. A felek eljárástámogatási kötelezettsége a jogösszehasonlítás szemszögéből. (2021) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 11 3 427-432
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32353838] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32353838, Kapcsolat: 30643580
Szabó Imre. A szülői felügyelet megszüntetése. (2007) Megjelent: A polgári perrendtartás magyarázata pp. 1749-1782, 1916514
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1916514]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2008) ISBN:9789633899625
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1740593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740593, Kapcsolat: 23068428
Szabó Imre. A személyiségi jogok védelmi rendszere a magyar jogban. (2008) ACTA CONVENTUS DE IURE CIVILI 1789-011X 2 43-60, 1926840
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1926840]
 1. Bíró György. Az ember mint jogalany; A személyiségi jogok. (2013) Megjelent: Általános tanok és személyek joga pp. 164-311
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23633920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23633920, Kapcsolat: 23633920
 2. Wopera Zsuzsa. A sajtó-helyreigazítási eljárás és a sajtóper. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 173-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2270608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2270608, Kapcsolat: 23565105
Szabó Imre. A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben. (2009) Megjelent: Egységesülő polgári eljárásjog Európában pp. 168-178, 1916494
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1916494]
 1. Cséffai Attila Csaba. A szakvélemény evolúciója a Pp.-ben. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 12 591-600
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2813984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2813984, Kapcsolat: 24410357
Szabó Imre. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. (2009) Megjelent: POLGÁRI ELJÁRÁSJOG I-IV pp. 587-618, 2245761
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2245761]
 1. Wopera Zsuzsa. Az apasági és a származás megállapítása iránti perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 107-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2270594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2270594, Kapcsolat: 23565223
 2. Wopera Zsuzsa. 2. rész Különleges eljárások: A gondnoksági perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 132-144
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23565289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23565289, Kapcsolat: 23565289
Szabó Imre. A szülői felügyelet megszüntetése. (2010) Megjelent: A polgári perrendtartás magyarázata pp. 1155-1173, 1916485
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1916485]
 1. Wopera Zsuzsa. 2. rész Különleges eljárások: A szülői felügyelettel kapcsolatos perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 125-131
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23565168] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23565168, Kapcsolat: 23565168
Szabó Imre. A társadalomirányítás jogi eszközei, lehetőségei a felsőoktatásban. (2012) Megjelent: Intézményi menedzsment a felsőoktatásban 2. pp. 416-426, 2245770
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2245770]
 1. Rónay Zoltán. Vezetők, testületek, felelősség a felsőoktatási intézményekben, különös tekintettel az állami egyetemekre. (2019) ISBN:9789634145875
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31155037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31155037, Kapcsolat: 28781471
Osztovits András et al. Polgári eljárásjog. (2013) ISBN:9789632582092, 2495429
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2495429]
 1. Székely János. Perintézmények metamorfózisa: A magyarországi és romániai polgári perjog intézményeinek fejlődési sajátosságai, a XX. század negyedik évtizedétől napjainkig. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26346244] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26346244, Kapcsolat: 26346244
 2. Köblös Adél. Hungary: Towards More Efficient Preparatory Proceedings. (2016) Megjelent: Current Trends in Preparatory Proceedings pp. 185-205
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3145666] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3145666, Kapcsolat: 27798757
Szabó Imre. A polgári peres eljárás alapelvei. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog pp. 21-48, 2495434
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2495434]
 1. Balázsy Péter. Panasznapi dilemmák: az ügyfélsegítő helye és szerepe a polgári igazságszolgáltatás rendszerében. (2019) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 14 1 124-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31273936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31273936, Kapcsolat: 28945146
 2. Juhászné Zvolenszki Anikó. A Pp. I. fejezetének múltja, jelene, jövője, avagy a törvény célja és alapelvei a kodifikációk tükrében. (2016) Megjelent: Lege et Fide pp. 262-273
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26123615] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26123615, Kapcsolat: 26123615
Szabó Imre. A tárgyalás és a határozatok. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog pp. 236-337, 2495435
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2495435]
 1. Bartha Bence. Az 1952. évi polgári perrendtartás rendszerváltozást követő tárgyalási szerkezetet érintő változásai. (2021) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 8 1-2 79-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31814776] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31814776, Kapcsolat: 30093790
 2. Szabó Andrea. A bírói közrehatás a polgári eljárásjogban. (2021) Megjelent: XVIII. Jogász Doktoranduszok Szakmai Találkozója 2020 pp. 271-274
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31992672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31992672, Kapcsolat: 30053757
 3. Bartha Bence. Az elsőfokú eljárás szerkezete és fogalmai a polgári perben. (2019) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 1 2 60-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30814790] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30814790, Kapcsolat: 29736093
Szabó Imre. Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. (2013) Megjelent: Codificatio processualis civilis pp. 365-376, 2495506
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2495506]
 1. Szívós Kristóf. A felek eljárástámogatási kötelezettsége a jogösszehasonlítás szemszögéből. (2021) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 11 3 427-432
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32353838] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32353838, Kapcsolat: 30643607
 2. Király Lilla. Gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb, hatékonyabb?: az új magyar polgári perrendtartás általános rész osztott perszerkezetének hatékonysági elemzése. (2019) ISBN:9789634543688
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30825525] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 30825525, Kapcsolat: 29745688
 3. Szöllősi Zita Adrien. Az osztott perszerkezet és az időszerűség. (2019) FORUM: PUBLICATIONES DISCIPULORUM IURISPRUDENTIAE 2560-2802 2 519-548
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30852875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30852875, Kapcsolat: 28360199
 4. Király Lilla. A perelőkészítéshez és a bizonyításhoz kapcsolódó új magyar polgári perrendtartás szabályozása a kontinentális és az angolszász jogrendszerek tükrében. (2019) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 2019 2 122-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31009990] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31009990, Kapcsolat: 29016766
Varga István et al. A határozati és a perorvoslati fejezetek egyes kodifikációs kérdései. (2014) Megjelent: Egy új polgári perrendtartás alapjai pp. 570-577, 2784092
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2784092]
 1. Völcsey Balázs. A jogerő és a jogbiztonság kapcsolata: Connection of the legal force and legal certainty. (2016) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 2016 1 590-598
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3233513] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3233513, Kapcsolat: 28117763
 2. Völcsey Balázs. A jogerős ítéletek jellemzői. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2015 június 434-451
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3014471] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3014471, Kapcsolat: 28117751
Szabó Imre. A megújult polgári perrendtartás hatékonysági rendelkezései. (2017) Megjelent: Lege duce, comite familia pp. 470-478, 3271179
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3271179]
 1. Szívós Kristóf. A felek eljárástámogatási kötelezettsége a jogösszehasonlítás szemszögéből. (2021) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 11 3 427-432
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32353838] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32353838, Kapcsolat: 30643622
Szabó Imre. A törvény hatálya és az alapelvek. (2017) Megjelent: Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez pp. 25-33, 3338244
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3338244]
 1. Pribula László. A peres felek személyében bekövetkező változások gyakorlati problémái - a formális és az érdemi vizsgálat határán. (2021) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 11 3 339-347
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32366945] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32366945, Kapcsolat: 30643726
Szabó Imre. Szakértelem és felelősség. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 72 9 373-385, 3265583
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3265583]
 1. Lugosi József. Jogérvényesítés a polgári perben az alperesszemszögéből. (2019) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 11 1 129-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30867943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30867943, Kapcsolat: 29743937
 2. Csóti Tamás. Az új polgári perrendtartás várható hatásai a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogsértési perekre. (2019) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 74 2 76-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30450826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30450826, Kapcsolat: 27881060
 3. Bartha Bence. Az elsőfokú eljárás szerkezete és fogalmai a polgári perben. (2019) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 1 2 60-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30814790] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30814790, Kapcsolat: 29736104
2021-10-27 19:09