Fazekas Marianna. Szabályozási modellek és tendenciák a belkereskedelmi igazgatásban. (1983), 1495702
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1495702]
 1. Madarász Tibor. Közigazgatás és jog. (1987) ISBN:9632217624
  Könyv[21615407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21615407, Kapcsolat: 21615407
Fazekas Marianna. Elgondolások a szociális járadék és segélyezési rendszer átalakításáról. (1989) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 1 1 71-83, 1495679
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1495679]
 1. Fehér Zoltán. A szociális igazgatás általános kérdései és a felnőttvédelem. (1993) ISBN:9633880017
  Könyv[21615956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21615956, Kapcsolat: 21615956
Fazekas Marianna. A köztestületek (I.). (1993) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 43 3 141-152, 1448616
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1448616]
 1. Hoffman István et al. Önkormányzatiság és normakontroll. (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 1 25-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2576284] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2576284, Kapcsolat: 24100332
 2. Torma András. A nemzetgazdaság igazgatása. (2013) Megjelent: Közigazgatási jog pp. 7-44
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24100308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24100308, Kapcsolat: 24100254
 3. F. Rozsnyai Krisztina. Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban: A közigazgatás feletti bírói kontroll változó körülmények között, változatlan formában. (2010) ISBN:9789632841298
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1505254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1505254, Kapcsolat: 21616006
 4. Strausz Péter et al. Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban. (2008) ISBN:9789632360966
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1140253] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1140253, Kapcsolat: 21615980
 5. Rozsnyai Krisztina. A közigazgatás feletti bírói ellenőrzés fejlesztésének lehetséges irányai. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21616048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616048, Kapcsolat: 21615998
 6. Kecskés László. Polgári jog. Személyek joga.: A személyek joga. (2007) ISBN:9789639542242
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1231599] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1231599, Kapcsolat: 21615979
 7. Lomnici Zoltán. A köztestület intézménytörténete - adalékok a Ptk. kodifikációhoz: adalékok a Ptk. kodifikációhoz. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 7 419-423
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1706119] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1706119, Kapcsolat: 21615976
 8. Kondorosi Ferenc. Kell-e nekünk civil társadalom?. (1995) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 45 5 271-276
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1662579] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1662579, Kapcsolat: 21615970
 9. Ádám Antal. A köztestületek és a közjogi szerződések a postmodern társadalom és az állam kapcsolataiban. (1995) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 6 21 16-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1702319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1702319, Kapcsolat: 21615969
Fazekas Marianna. A köztestületekről (II.). (1993) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 43 4 206-217, 1448617
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1448617]
 1. Hoffman István et al. Önkormányzatiság és normakontroll. (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 1 25-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2576284] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2576284, Kapcsolat: 24100360
 2. Torma András. A nemzetgazdaság igazgatása. (2013) Megjelent: Közigazgatási jog pp. 7-44
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24100308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24100308, Kapcsolat: 24100308
Fazekas Marianna. Köztestületek – társadalombiztosítási önkormányzatok. (1994), 1494906
Kandidátus (Disszertáció) | Tudományos[1494906]
 1. Réfi Attila. Die Sozialversicherung in Ungarn von 1945 bis heute. (2006) Megjelent: Autonomien in Ungarn 1848–2000 pp. 226-228
  Könyvrészlet[21616041] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616041, Kapcsolat: 21616041
 2. Réfi A. Társadalombiztosítás Magyarországon 1945-től napjainkig.. (2005) Megjelent: Autonómiák Magyarországon 1848–2000 pp. 167-172
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1831641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1831641, Kapcsolat: 21616038
 3. Berényi Sándor. Az európai közigazgatási rendszerek intézményei. Autonómiák és önkormányzatok: Autonómiák és önkormányzatok. (2003) ISBN:9789639149830
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1487742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1487742, Kapcsolat: 21616030
 4. Lomnici Zoltán. A köztestület intézménytörténete - adalékok a Ptk. kodifikációhoz: adalékok a Ptk. kodifikációhoz. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 7 419-423
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1706119] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1706119, Kapcsolat: 21616014
 5. Prugberger Tamás. A társadalombiztosítási önkormányzat korszerűsítésének kérdéséhez. (1996) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 46 2 65-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1523327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1523327, Kapcsolat: 21615413
Fazekas Marianna. A politico-cameralis tudományok oktatásának 225 éve. (2003) Megjelent: A jogászképzés múltja, jelene és jövője pp. 97-102, 1494861
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1494861]
 1. Jakab András. A közigazgatási jog tudománya és oktatása Magyarországon. (2010) Megjelent: Studia in honorem Lajos Lőrincz pp. 79-108
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2788707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2788707, Kapcsolat: 24103836
Fazekas Marianna. Erneuerung des Verwaltungsverfahrenrechts in Ungarn. (2003) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA 0524-899X 44 141-154, 1495687
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1495687]
 1. Rozsnyai Krisztina. Neuregelung des ungarischen Verwaltungsverfahrensrecht. (2006) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA 0524-899X 2939-6263 46
  Folyóiratcikk[21616043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616043, Kapcsolat: 21616043
Fazekas Marianna. Reform des Verwaltungsverfahrenrechts in Ungarn. (2004) Megjelent: Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht pp. 251-262, 1495799
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1495799]
 1. Rixer Ádám. A köz természete: Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban. (2013) ISBN:9786155337321
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2448773] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2448773, Kapcsolat: 24099437
Fazekas Marianna. Tabló az ezredforduló közigazgatási rendszereiről. (2004) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 54 9 574-576, 1448614
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1448614]
 1. Sárközy T. Államszervezetünk potenciazavarai: A betegség okai, a beteg állapota, a gyógyulás útjai; Javaslat egy hatékony és modern kormányzati szervezet kialakítására. (2006) ISBN:9637490264
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[219998] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 219998, Kapcsolat: 21616047
Fazekas Marianna. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályozásáról szóló törvény új jogintézményei. (2005) Megjelent: Huszonkettedik jogász vándorgyűlés, Sopron 2005. május 19-21. pp. 123-139, 1496473
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1496473]
 1. Kovács András. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a különös eljárási szabályok viszonyrendszere. (2007) MAGYAR JOG 0025-0147 54 5 283-293
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1607434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607434, Kapcsolat: 21617243
Fazekas Marianna. A köztestületek szabályozásának egyes kérdései. (2006) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 56 6 321-335, 1448613
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1448613]
 1. F. Rozsnyai Krisztina. Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban: A közigazgatás feletti bírói kontroll változó körülmények között, változatlan formában. (2010) ISBN:9789632841298
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1505254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1505254, Kapcsolat: 21616049
 2. Hoffman István. Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása: Az elmélet és a gyakorlat tükrében. (2009) ISBN:9789632840888; 9789639610127
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1377147] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1377147, Kapcsolat: 21616050
 3. Rozsnyai Krisztina. A közigazgatás feletti bírói ellenőrzés fejlesztésének lehetséges irányai. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21616048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616048, Kapcsolat: 21616048
Fazekas Marianna. A köztestületek szabályozásának kérdései: A közigazgatási szervezeti törvényt előkészítő kodifikációs bizottság számára írt tanulmány. (2006), 1724954
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1724954]
 1. Sárközy Tamás. A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig: Az állami tulajdon jogának fejlődése. (2009) ISBN:9789632580470
  Könyv[21617297] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617297, Kapcsolat: 21617297
 2. Bércesi Ferenc. Ellentmondások a területi államigazgatási szervek rendszerében: A területi szinten működő államigazgatási szervek katalógusa. (2006) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 56 7 412-425
  Folyóiratcikk[21617282] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617282, Kapcsolat: 21617282
 3. Bércesi Ferenc. A területi államigazgatási szervekre vonatkozó szabályozás lehetséges alternatívái. (2006) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 56 12 718-730
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21617285] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21617285, Kapcsolat: 21617285
Fazekas Marianna. A közigazgatási hatósági eljárásjog változásai 1990-2006. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 355-383, 1494871
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1494871]
 1. F. Rozsnyai Krisztina. Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban: A közigazgatás feletti bírói kontroll változó körülmények között, változatlan formában. (2010) ISBN:9789632841298
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1505254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1505254, Kapcsolat: 21617247
 2. PATYI GERGELY. Eljárási szabályváltozások és az igazságszolgáltatás átláthatósága.. (2010) Megjelent: Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről pp. 235-246
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2048804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2048804, Kapcsolat: 21617250
 3. Szigeti Péter. A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989-2006: Komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés. (2008) ISBN:9789630585972
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1257226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1257226, Kapcsolat: 21617245
 4. Rozsnyai Krisztina. A közigazgatás feletti bírói ellenőrzés fejlesztésének lehetséges irányai. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21616048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21616048, Kapcsolat: 21617246
Fazekas Marianna. A közjog alanyai és a Ptk. tervezet : (egy közigazgatási jogász kérdőjelei a Ptk. tervezet jogi személy részéhez). (2007) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 9 5 17-27, 1448612
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1448612]
 1. Kisfaludi András. A közjogi jogi személy mint magánjogi tabu?. (2009) Megjelent: Liber amicorum : studia L. Vékás dedicata, 2009 pp. 165-195
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1449957] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1449957, Kapcsolat: 21617254
Fazekas Marianna. A köztestületek szabályozásának egyes kérdései. (2007), 1494901
Habilitációs anyag (Disszertáció) | Tudományos[1494901]
 1. F. Rozsnyai Krisztina. Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban: A közigazgatás feletti bírói kontroll változó körülmények között, változatlan formában. (2010) ISBN:9789632841298
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1505254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1505254, Kapcsolat: 21617256
 2. Forgács Imre. Eljárásrendek harmonizációja. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 12 11 3-14
  Folyóiratcikk[21617255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617255, Kapcsolat: 21617255
Fazekas Marianna. Changes of Administrative Procedure between 1990 and 2006. (2007) Megjelent: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005 pp. 127-142, 1494875
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1494875]
 1. Jakab András. A közigazgatási jog tudománya és oktatása Magyarországon. (2010) Megjelent: Studia in honorem Lajos Lőrincz pp. 79-108
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2788707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2788707, Kapcsolat: 21617251
Fazekas Marianna. Szakmai kamarák és európaizálódás. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 12 6 28-47, 1448611
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1448611]
 1. Hoffman István et al. Önkormányzatiság és normakontroll. (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 1 25-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2576284] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2576284, Kapcsolat: 24100372
 2. Patyi Gergely. Ügyvédség a köz- és a magánjog határán. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2123152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123152, Kapcsolat: 24100375
 3. Strausz Péter et al. Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban. (2008) ISBN:9789632360966
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1140253] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1140253, Kapcsolat: 21617252
Fazekas Marianna. A köztestületek szabályozásának egyes kérdései. (2008) ISBN:9789637255465, 1495767
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1495767]
 1. Gyurita Erzsébet Rita et al. Általános közigazgatástan. (2024) ISBN:9786156491343
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[34744834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 34744834, Kapcsolat: 34231445
 2. Hoffman István et al. Önkormányzatiság és normakontroll. (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 1 25-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2576284] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2576284, Kapcsolat: 24099699
 3. Patyi Gergely. Ügyvédség a köz- és a magánjog határán. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2123152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123152, Kapcsolat: 24099755
 4. Hoffman István. Some Thoughts on the Main European Models of the Municipal Health Services. (2013) LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 1581-5374 1855-363X 11 3 631-650
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2334372] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2334372, Kapcsolat: 24099709
 5. Turkovics István et al. Közlekedési igazgatás. (2013) Megjelent: Közigazgatási jog pp. 363-622
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24099680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24099680, Kapcsolat: 24099680
 6. Balla Zoltán. Közigazgatás és rendészet. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 12 p. [7]
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24099683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24099683, Kapcsolat: 24099683
 7. Varga Zs István et al. Igazságügyi igazgatás. (2013) Megjelent: Közigazgatási jog : fejezetek szakigazgatásaink köréből : II. kötet : gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás pp. 263-302
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24099675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24099675, Kapcsolat: 24099675
 8. Forgács Imre. Globális Egyesült Államok?: Utópia, vagy utolsó esély. (2013) ISBN:9789636931711
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2527422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2527422, Kapcsolat: 24099734
 9. Hoffman István. A területi szociális közszolgáltatások igazgatása - nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar szabályozásának tükrében. (2013) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 24 4 51-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2393226] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2393226, Kapcsolat: 24099724
 10. Princzinger Péter. Sportjog I.: A sportjog közjogi alapjai. (2010) ISBN:9789633120095
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[1612590] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1612590, Kapcsolat: 21617265
 11. F. Rozsnyai Krisztina. Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban: A közigazgatás feletti bírói kontroll változó körülmények között, változatlan formában. (2010) ISBN:9789632841298
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1505254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1505254, Kapcsolat: 21617266
 12. Patyi András. Közigazgatás - Alkotmány – bíráskodás. (2010)
  Habilitációs anyag (Disszertáció) | Tudományos[21617263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617263, Kapcsolat: 21617263
 13. Nagy Marianna. Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához. (2010)
  Habilitációs anyag (Disszertáció) | Tudományos[21617268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617268, Kapcsolat: 21617268
 14. Fazekas János. A 2006. évi közigazgatási szervezeti törvény négy éve a kormány szervezetalakítási szabadságának szemszögéből. (2010) Megjelent: Jogi tanulmányok 2010 Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából 2010. április 23. II. kötet pp. 225-238
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24099667] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24099667, Kapcsolat: 24099667
 15. Forgács Imre. Mégsem éjjeliőr?: Az európai kormányzás esélyei és a pénzügyi válság. (2009) ISBN:9632760469
  Könyv[21617258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617258, Kapcsolat: 21617258
 16. Patyi András. A jogi személyiség egyes kérdései a közigazgatási szervezetben: létezik-e, s ha igen, micsoda a közigazgatási jogi jogi személyiség?. (2009) Megjelent: A közigazgatási szervezetrendszer átalakítási kísérletei pp. 58-75
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1412446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1412446, Kapcsolat: 21617262
 17. Müller György. Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon: Antalltól Gyurcsányig. (2008) ISBN:9789639722538
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1613542] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1613542, Kapcsolat: 21617257
Fazekas Marianna. A hatósági szerződés néhány jogalkalmazási kérdése. (2010) Megjelent: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére pp. 73-88, 1494896
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1494896]
 1. Barabás Gergely. Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez: Nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez. (2013) ISBN:9789632953007; 9789632952994
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2338295] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2338295, Kapcsolat: 24103650
 2. Bencsik András. A fogyasztóvédelmi igazgatás fejlődési irányai. (2013) Megjelent: Új generáció a közigazgatástudományok művelésében: Posztdoktori konferencia. 2013. június 6-7. pp. 27-50
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2406015] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2406015, Kapcsolat: 24099570
 3. Bencsik András. A fogyasztóvédelem szakigazgatási alapjai. (2013) Megjelent: Közigazgatási jog pp. 325-357
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24099662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24099662, Kapcsolat: 24099662
Fazekas Marianna. A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma. (2011) Megjelent: A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma pp. 31-45, 2712408
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2712408]
 1. Hoffman István. „Forr a világ bús tengere” – Modellek közt hányódva:: a magyar szociális igazgatás rendszerszerű változásai 1986-2013 között. (2013) Megjelent: Új generáció a közigazgatástudományok művelésében: Posztdoktori konferencia. 2013. június 6-7. pp. 157-184
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2405422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2405422, Kapcsolat: 24103989
 2. Rixer Ádám. A köz természete: Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban. (2013) ISBN:9786155337321
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2448773] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2448773, Kapcsolat: 24104000
Balázs István et al. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. (2012) ISBN:9789632581828, 2156083
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2156083]
 1. Árva Zsuzsanna. Nagykommentár Magyarország Alaptörvényéhez. (2023) ISBN:9789635942015
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[34083759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34083759, Kapcsolat: 33202308
 2. Bencsik András. Önkormányzati pénzügyek veszélyhelyzet idején - újratervezés vagy "csak" kivételes jogrend?. (2021) Megjelent: A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra pp. 237-244
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32008908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32008908, Kapcsolat: 30057275
 3. Péter-Delbó Márta. Kell-e egységesség a sokféleségben?: A helyi önkormányzatok valamint a köztestületek feletti törvényességi felügyelet és törvényességi ellenőrzés szabályozási kérdései. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32670573] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 32670573, Kapcsolat: 30935010
 4. Hulkó Gábor et al. Hungary. (2021) Megjelent: Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia pp. 143-175
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32068694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32068694, Kapcsolat: 30150172
 5. Gyurita Rita. The instruments of administrative supervision of local governments in Hungary. (2020) Financial Law Review 2299-6834 17 1 24-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31385697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31385697, Kapcsolat: 29081238
 6. Gyurita Rita. The Administrative Supervision. (2020) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 12 2 3-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32800089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32800089, Kapcsolat: 29912954
 7. Fekete Kristóf Benedek. Parkolás veszélyhelyzetben. (2020) JURA 1218-0793 26 4 109-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32836448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32836448, Kapcsolat: 33215592
 8. Pfeifer-Tóth Tamara et al. Helyi önkormányzás, helyi közszolgálat-fejlesztés, helyi demokrácia. (2020) ISBN:9789634980292
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[30776685] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30776685, Kapcsolat: 29910027
 9. Kukorelli István. Fejezetek a gazdasági alkotmányosság (gazdasági jogalkotás) témaköréből. (2020) ISBN:9789635312344; 9789635312351; 9789635312368
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31375459] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31375459, Kapcsolat: 29097030
 10. Steiner Erika et al. A partikuláris jogalkotás közigazgatási és bírósági törvényességi kontrollja. (2020) ISBN:9789634982012
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32030574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32030574, Kapcsolat: 32425716
 11. Gyurita E. Rita. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31386765] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31386765, Kapcsolat: 29496176
 12. Ercsey Zsombor et al. A helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájának átalakulása. (2020) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 7 1-2 225-237
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31633074] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31633074, Kapcsolat: 29754586
 13. Siket Judit. A helyi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon: Az autonómia egyes tárgykörei intézménytörténeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára. (2020) ISBN:9786155411939
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31636005] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31636005, Kapcsolat: 29907537
 14. Siket Judit. The Essence of Local Public Affairs: What can be Considered as Local? Following Contemporary Local Self-government Changes in Hungary. (2019) Megjelent: From Policy Design to Policy Practice pp. 1-12
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30943827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30943827, Kapcsolat: 28460071
 15. Havasi Bianka. Az államháztartás alrendszereinek jogi vizsgálata. (2019) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 12 2 28-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31279702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31279702, Kapcsolat: 29753123
 16. Somlyódyné Pfeil Edit. A városok szerepe a területi kormányzásban: A közszolgáltatás-szervezéstől a várospolitikáig. (2019) ISBN:9789634982531
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31009376] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31009376, Kapcsolat: 28761554
 17. Bencsik András. A helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájának átalakulása. (2019) Megjelent: Gazdaság és jog pp. 121-132
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30796480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30796480, Kapcsolat: 28597289
 18. Hain Ferenc. Adalékok az „Érpataki Modell” történetéhez. (2019) ISBN:9786150049977
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30754650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30754650, Kapcsolat: 28198075
 19. Iván Dániel. Legal Status of Budapest in Particular Regarding Evolution of its Powers and Functions from the Regime Change to 1994. (2018) PRZEGLAD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2082-1212 46 6 377-406
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30620930] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30620930, Kapcsolat: 29110009
 20. Pálfi Edina. A települési adó kivetésének törvényi keretei és tapasztalatai. (2018) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 11 1 16-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30613281] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613281, Kapcsolat: 27248736
 21. Csipkés Margit et al. A helyi önkormányzatok létjogosultsága Magyarországon. (2018) CONTROLLER INFO 2063-9309 1 13-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27377640] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27377640, Kapcsolat: 29061461
 22. Melles Marcell. VIZSGÁZOTT A NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY: A 2016-OS REFERENDUM TANULSÁGAI. (2017) Megjelent: Tavaszi Szél 2017 Konferencia. Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia pp. 69-69
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[27206022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27206022, Kapcsolat: 27206022
 23. Szatmári Andrea. Az adóerő-képesség mint a fejlettség mutatója - az önkormányzati finanszírozás és a területi kiegyenlítés. (2017) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 10 3 56-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3329579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3329579, Kapcsolat: 26875341
 24. Pálfi Edina. A települési adó kivetésének törvényi keretei és tapasztalatai. (2017) Megjelent: Demokrácia - Piacgazdaság - Hatalommegosztás pp. 193-206
  Műhelytanulmány része (Könyvrészlet) | Tudományos[30613270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613270, Kapcsolat: 27469234
 25. Siket Judit. A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3266010] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3266010, Kapcsolat: 26618165
 26. Bencsik András. A helyi önkormányzatok (pénzügyi) autonómiájáról. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 5 1 56-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3336046] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3336046, Kapcsolat: 27248173
 27. Jakab András et al. Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. (2016) Megjelent: A magyar jogrendszer állapota pp. 243-321
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3121356] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3121356, Kapcsolat: 26128371
 28. Brecsok Anna Ágnes. Önkormányzati közoktatás vs. állami köznevelés. (2016) KÖTETLEN 2061-7453 2016 71-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3150587] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3150587, Kapcsolat: 26245507
 29. Pump Judit. A tulajdon és a helyi hulladékos közszolgáltatás. (2016) Megjelent: Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? pp. 131-146
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3095842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3095842, Kapcsolat: 26057427
 30. Jakab András et al. Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. (2015) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 2 32 2-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2988086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2988086, Kapcsolat: 25246176
 31. Szilágyi Emese. Cseppben a tenger: Horváth M. Tamás - Bartha Ildikó (szerk.): Gyűrűk és sugarak - Mit nyújt egy magyar város?. (2015) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 8 3 60-63
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2951206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2951206, Kapcsolat: 25084665
 32. Brecsok Ágnes et al. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPVÁLTOZÁSA 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT. (2015) Megjelent: Közjogi átalakulás Magyarországon 2010 és 2015 között pp. 67-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24947716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24947716, Kapcsolat: 24947716
 33. Vincze Anna Réka et al. A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig. (2015) KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2063-5826 2015 1 71-88
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2931759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2931759, Kapcsolat: 24848889
 34. Gasparics Emese et al. A magyar önkormányzati rendszer gazdasági irányítása és koordinációja: 25. fejezet. (2015) Megjelent: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás pp. 611-636
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2863768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2863768, Kapcsolat: 26465007
 35. Balogh-Békési Nóra. A Kúria döntése a fővárosi hajléktalanrendeletről: Hajléktalan személyek közterületi tartózkodásának korlátai, avagy a jogi eszközök korlátai szociális probléma megoldásában. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 6 1 39-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25207928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25207928, Kapcsolat: 25207926
 36. Kiss Mónika Dorota. A Fővárosi Törvényszék végzése a német megszállási emlékművel kapcsolatos helyi népszavazási kezdeményezésről: A közvetett és a közvetlen helyi önkormányzati döntéshozatal a helyi közügy tartalmának tükrében. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 6 1 45-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2785420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2785420, Kapcsolat: 25207929
 37. Balaskó Angéla. A 2014. évi helyi önkormányzati választások. (2015) SCRIPTURA 2064-7646 2 1 5-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25789775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25789775, Kapcsolat: 25789775
 38. Barta Attila. Önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok. (2014)
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[26658469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26658469, Kapcsolat: 26658469
2024-05-20 04:51