Papp Mónika. Az Európai Bíróság gyakorlata. (2000) Megjelent: Versenyjogi esetek pp. 67-81, 1468204
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1468204]
 1. Dr. Boyta György. Iparjogvédelem, szerzői jog. (2003) Megjelent: Az Európai Közösség kereskedelmi joga pp. 335-438
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23386179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23386179, Kapcsolat: 23386179
Várnay Ernő et al. Az Európai Unió joga. (2002) ISBN:9632246225, 1320497
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320497]
 1. Varga Zs. András. From Ideal to Idol?: The Concept of the Rule of Law. (2019) ISBN:9786155945885
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30626128] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30626128, Kapcsolat: 28160692
 2. Czékmány Olivér. A la Poste-ügy (2012). (2015) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 59 5-6 59-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24975644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24975644, Kapcsolat: 24975644
 3. Árva Zsuzsanna. A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenysége.. (2014) ISBN:9789633184479
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2759258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2759258, Kapcsolat: 24975643
 4. Tahyné Kovács. A GMO-kkal kapcsolatos egyes európai bírósági jogesetekről és tanulságaikról. (2014) Megjelent: Válságban az Európai Unió : A Budapesten, 2012. máj. 7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga pp. [59]-85
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24072291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24072291, Kapcsolat: 24072291
 5. Éva Erdős. Regulation of Tax Preferences and State Aids in the European Tax Law - A Case Study. (2013) CURENTUL JURIDIC 1224-9173 2247-8361 16 2 49-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25571523] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25571523, Kapcsolat: 25571523
 6. Erdős Éva. A káros adóverseny elleni fellépések egyik eszköze az Európai adójogban: az állami támogatások joga. (2013) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 31 183-205
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25571524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25571524, Kapcsolat: 25571524
 7. Simon István. Pénzügyi jog 2. kötet. (2012) ISBN:9789632762289
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[22921217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22921217, Kapcsolat: 22921217
 8. Kőhalmi László. Európai biztonság avagy az egységes európai büntetőjog víziója. (2012) Megjelent: A rendészettudomány határkövei pp. 257-276
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2874768] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2874768, Kapcsolat: 26150286
 9. Torma András. Adalékok az Európai Közösségek / Unió közjogtörténetéhez. (2012) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 30 1 229-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24926745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24926745, Kapcsolat: 23047225
 10. Király Miklós. Unity and Diversity: The Cultural Effects of the Law of the European Union. (2011) ISBN:9789633120453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21617253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617253, Kapcsolat: 21617253
 11. Erdős Éva. Conflicts in the international tax law and answers of European tax law. (2011) CURENTUL JURIDIC 1224-9173 2247-8361 9 4(47) 159-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26075424] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26075424, Kapcsolat: 23772120
 12. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 22502908
 13. Császár Mátyás. A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi aktusai a Lisszaboni Szerződés előtt és után. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 5 3 1-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2317423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2317423, Kapcsolat: 22502914
 14. Vigh László. Közös kereskedelempolitika – külgazdasági kapcsolatrendszer. (2010) Megjelent: Az Európai Unió közös politikái pp. 69-103
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[2925205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2925205, Kapcsolat: 21254386
 15. Dienes-Oehm Egon et al. Az Európai Unió gazdasági joga I.: A belső piac és a közös kereskedelempolitika. (2010) ISBN:9789633120323
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1462511] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1462511, Kapcsolat: 26150289
 16. Halász Zsolt. Az Európai Unió költségvetési jogi szabályozásának kialakulása. (2009) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 5 4 115-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24172109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24172109, Kapcsolat: 24172109
 17. Erdős Éva. A nemzetközi adójog egyes alapelveinek érvényesülése az európai adójogban. (2009) Megjelent: Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére pp. 41-55
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23268457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23268457, Kapcsolat: 23268457
 18. Halmosi Péter. Közpénzügyek az Európai Unióban: Public finance issues in the European Union. (2008) ISBN:9789634828839
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20924612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924612, Kapcsolat: 20924612
 19. Holé K. Europol és jogállam: Biztonságunk ára. (2008) ISBN:9789639722576
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1518546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1518546, Kapcsolat: 20924606
 20. Blutman László. Egy empirikus jogértelmezéstan szükségessége. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 1 3-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2319238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319238, Kapcsolat: 20924819
 21. Somosi Sarolta. Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája. (2008) ISBN:9789634828877
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1999287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1999287, Kapcsolat: 20924582
 22. Kondorosi Ferenc. Az európai büntetőjog kézikönyve. (2008) ISBN:9789639722316
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[219760] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 219760, Kapcsolat: 20924598
 23. Halász I. Az állampolgárok hazatérési joga a hatályos magyar alkotmányban. (2008) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 19 3 64-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 220712, Kapcsolat: 23457482
 24. Trócsányi László et al. Alkotmány v. közösségi jog: az Alkotmánybíróság helye az Európai Unióban. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 2 63-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2371681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2371681, Kapcsolat: 20924826
 25. Chronowski Nóra. Alapjogvédelmi dilemmák a nullum crimen elvének módosítása kapcsán. (2008) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 19 1-2. 37-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1714749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1714749, Kapcsolat: 23457463
 26. Karsai Krisztina. A büntetőjogi fogyasztóvédelem egyes általános kérdéseiről. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 7-8 333-340
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1150304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1150304, Kapcsolat: 20924609
 27. Simon István. Pénzügyi jog II.. (2007) ISBN:9789633899496
  Könyv[30047328] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30047328, Kapcsolat: 20925065
 28. Tóth Judit. Közérdek az Európai Bíróság előtt. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 12 1 31-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924824, Kapcsolat: 20924824
 29. Király Miklós. Egység és sokféleség: az Európai Unió jogának hatása a kultúrára. (2007) ISBN:9789639674233
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1452161] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1452161, Kapcsolat: 20924823
 30. Iván Gábor. Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe. (2007) ISBN:9789633899656
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23878290] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23878290, Kapcsolat: 20924817
 31. Ganczer Mónika. Az Európai Unió Alkotmányos Szerződésének ratifikációja és annak buktatói. (2007) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 48 1 99-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1869359, Kapcsolat: 25571525
 32. Munkácsi Péter. A TRIPS-megállapodás az Európai Bíróság döntéseiben. I. rész: a TRIPS-megállapodás közvetlen hatálya a közösségi jogban. (2007) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 2 (112) 1 37-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924825, Kapcsolat: 20924825
 33. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 20924820
 34. Lovászy László. Szemelvények az Európai Unió fogyatékos emberekre vonatkozó anti-diszkriminációs jogából, különös tekintettel az Európai Bíróság joggyakorlatára. (2006) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 6 4 3-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924828, Kapcsolat: 20924828
 35. Király Lilla. Mely tagállami bíróságnak van előterjesztési kötelezettsége az előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Bírósághoz a polgári jogvitákban?. (2006) JURA 1218-0793 12 2 97-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1432563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1432563, Kapcsolat: 20924577
 36. Kaponyi Erzsébet. Európai közösségi jog. (2006) ISBN:9639585912
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20924827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924827, Kapcsolat: 20924827
 37. Konrád Márta et al. Az Európai Unió politikai rendszere, politikai folyamatai és politikái. (2006) ISBN:9639284998
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[20924818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924818, Kapcsolat: 20924818
 38. Erdős Éva. A közpénzek külső ellenőrzésének rendszere és rendje az Európai Unióban. (2006) Megjelent: Facultas Nata : ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfor dulójára pp. 91-113
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20924821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924821, Kapcsolat: 20924821
 39. Kalas Tibor et al. Közigazgatási jog 4.: Európai Közigazgatás. (2005)
  Könyv[20244382] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20244382, Kapcsolat: 20925013
 40. Leiterné Tóth. Jogharmonizáció és hatékonyság a környezetvédelemben. (2005) Megjelent: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata pp. 77-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2267573] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2267573, Kapcsolat: 20925012
 41. Csink Lóránt. Jakab András: A jogszabálytan főbb kérdéseiről. (2005) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 46 1-2 171-175
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2064152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2064152, Kapcsolat: 20924832
 42. Chronowski Nóra. „Integrálódó” alkotmányjog. (2005) ISBN:9637296050
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1709260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1709260, Kapcsolat: 20924899
 43. Gombos Katalin et al. Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20925011] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925011, Kapcsolat: 20925011
 44. Dr. Gazdag Ferenc. Európai integráció és külpolitika. (2005) ISBN:963389784X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1195844] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1195844, Kapcsolat: 20924895
 45. Kecskés László. EU-jog és jogharmonizáció. (2005) ISBN:9637490027
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1231586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1231586, Kapcsolat: 20924370
 46. Szepes Márton. Az Európai Unió kapcsolata nemzetközi pénzügyi intézményekkel, különös tekintettel a szervezeti kérdésekre. (2005) EU WORKING PAPERS 1418-6241 8 3 81-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924913, Kapcsolat: 20924913
 47. Angyal Zoltán. Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének intézményi és jogi vonatkozású kérdései. (2005) ISBN:9639284904
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[20924837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924837, Kapcsolat: 20924837
 48. Sulyok Gábor. Az emberi jogok nemzetközi jogi és európai uniós védelmének összehasonlítása. (2005) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 16 2 [30]-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924563, Kapcsolat: 20924563
 49. Osztovits András. Az előzetes döntéshozatali eljárás legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdései. (2005) ISBN:9632248449
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1865768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1865768, Kapcsolat: 20924567
 50. Simon István. A pénzügyi piac strukturális szabályozása. (2005) JOGOK 1787-3061 1 1 10-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1467975] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1467975, Kapcsolat: 23268441
 51. Pokol Béla. A morál és az erkölcs szerepe a modern társadalomban. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 3 1-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1322285] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1322285, Kapcsolat: 20924576
 52. Szilágyi János Ede. A Közös Agrárpolitika 2003-as reformja – útban a teljes szétválasztás felé. (2005) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 23 2 561-576
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1246260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246260, Kapcsolat: 20924570
 53. Báger Gusztáv et al. A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében: tanulmány. (2005) ISBN:9632293088
  Könyv[22723337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22723337, Kapcsolat: 20924911
 54. Horváthy Balázs. A jogösszehasonlítás főbb tézisei és az európai integráció. (2005)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[20924904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924904, Kapcsolat: 20924904
 55. Lovászi László. A fogyatékos emberek megjelenése az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának és az Európai Bíróság esetjogában, különös tekintettel az aktivista szemléletre. (2005) KONTROLL: JOGTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1785-2730 [3] 1 54-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20925009] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925009, Kapcsolat: 20925009
 56. Blutman László. A belső piac joga az Európai Unióban. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20924565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924565, Kapcsolat: 20924565
 57. Finta István. Szubszidiaritás és a decentralizáció elve az Európai Unió dokumentumaiban. (2004) Megjelent: EU-tanulmányok IV. pp. 73-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20924986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924986, Kapcsolat: 20924986
 58. Lévayné Fazekas Judit. Post-accession duties of legal harmonisation. (2004) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 3 1 9-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1517063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1517063, Kapcsolat: 20924918
 59. Korhecz Tamás. Normativna delatnost Evropske unije i drugih država međunarodne zajednice – tripartitna relacija u oblasti međunarodnog privatnog prava. (2004) GLASNIK ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE 0017-0933 76 3/4 106-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20925066] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925066, Kapcsolat: 20925066
 60. Mészáros Andrea. New Challenges in the EU Lawmaking. (2004) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 4 1 19-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924834, Kapcsolat: 20924834
 61. Czuczai Jenő. Jogközelítési folyamatunk gyakorlati problémái az EU-csatlakozás küszöbén. (2004) Megjelent: EU-tanulmányok I. p. 1139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20925001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925001, Kapcsolat: 20925001
 62. Simonné Gombos. Jogértelmezés a nemzeti és a közösségi jogban. (2004) Megjelent: Európai jog a gyakorlatban : kézikönyv a magyar bírák számára pp. 77-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20924835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924835, Kapcsolat: 20924835
 63. Chronowski Nóra et al. Európai Bíróság - Alkotmánybíróság: felületi feszültség. (2004) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 4 3 19-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1429526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1429526, Kapcsolat: 20925005
 64. Blutman László. EU-jog – működésben. (2004) ISBN:9639511692
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2319457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319457, Kapcsolat: 20924382
 65. Fábián Gyula. Drept institutional comunitar. (2004) ISBN:9738676630
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20925015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925015, Kapcsolat: 20925015
 66. Marosi László. Blutman László: Az EU-jog –működésben: Könyvismertetés. (2004) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 4 5 33-34
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21254376] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21254376, Kapcsolat: 21254376
 67. Horváthy Balázs. Az Európai Unió közös kereskedelempolitikája, hatása a magyar külkereskedelmi jogra. (2004) Megjelent: EU-tanulmányok IV. pp. 829-866
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20924985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924985, Kapcsolat: 20924985
 68. Rácz Attila. Az Európai Unió alkotmányos berendezkedése. (2004) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 45 3-4 215-246
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24086783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24086783, Kapcsolat: 20925002
 69. Karsai Krisztina. Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései. (2004) ISBN:9632248090
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1070433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1070433, Kapcsolat: 20924503
 70. Karsai Krisztina. Az érinthetetlenség illúziója, avagy gondolatok az európai közösségi jog és a nemzeti büntetőjog közötti kapcsolatokról. (2004) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 4 4 13-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1071306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1071306, Kapcsolat: 20925004
 71. Nyíri Beáta et al. Az állam kártérítési felelőssége a közösségi jog megsértése esetén. (2004) Megjelent: Európai jog a gyakorlatban : kézikönyv a magyar bírák számára pp. 94-112
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20924836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924836, Kapcsolat: 20924836
 72. Osztovits András. A nem létező acte clair tan az Európai Közösségek Bíróságának gyakorlatában. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 5 292-299
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1862700] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1862700, Kapcsolat: 20924378
 73. Menyhárt Szabolcs. A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban a keleti bővítést követően. (2004) ROMÁNIAI MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 1583-7335 2 2 81-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924614] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924614, Kapcsolat: 20924614
 74. Dezső M. A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai: [szöveggyűjtemény]. (2004) ISBN:9633892104
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1462613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1462613, Kapcsolat: 20924833
 75. Szalayné Sándor. A magánszemély perképessége az Európai Alkotmányos Szerződés alapján: kis előrelépés sok értelmezési problémával. (2004) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 4 6 12-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20925006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925006, Kapcsolat: 20925006
 76. Blutman László. A közösségi jogon alapuló igények érvényesítése a belső jogban. (2004) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 4 3 12-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20925003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925003, Kapcsolat: 20925003
 77. Dr. Fridély Ágnes. A fogyasztóvédelem és a versenypolitika összefüggései a főbb nemzetközi szerződésekben, különös tekintettel az Európai Közösség jogára. (2004) Megjelent: Globalizáció, piacliberalizáció pp. 282-318
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25571522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25571522, Kapcsolat: 25571522
 78. Fridély Ágnes. Új jogfejlődés az IMS Health ügy tekintetében: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság eltérően értelmezi a közösségi versenyjogot?. (2003) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 21 2 589-600
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924829, Kapcsolat: 20924829
 79. Vörös I. The legal doctrine and legal policy aspects of the EU-accession. (2003) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 44 3-4 141-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 220989, Kapcsolat: 20924380
 80. Halász Zsolt et al. Pénzügyi jog. (2003) ISBN:9639478725
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20925016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925016, Kapcsolat: 20925016
 81. Láng Eszter. Miért olvas a közgazdász jogi munkát, avagy gondolatok Várnay Ernő-Papp Mónika Az Európai Unió joga című művének kapcsán. (2003) COMPETITIO 1588-9645 2 1 133-140
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2339060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2339060, Kapcsolat: 27070568
 82. Molnár OB. Két könyv az Európai Unióról: Európai közjog és politika, az Európai Unió politikái. (2003) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 44 1-2 143-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[221476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221476, Kapcsolat: 20924373
 83. Czuczai J. Jogalkotás, jogalkalmazás hazánk EU-csatlakozása küszöbén. (2003) ISBN:963224690X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1060768] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1060768, Kapcsolat: 20924381
 84. Kecskés László. EU-jog és jogharmonizáció. (2003) ISBN:9639404632
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1231577] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1231577, Kapcsolat: 20924369
 85. Blutman László. Eu-jog a tárgyalóteremben: az előzetes döntéshozatal. (2003) ISBN:9632247442
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2319454] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319454, Kapcsolat: 20924991
 86. Blutman László. Community acts: grounds of invalidity. (2003) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 63 3 1-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2319246] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2319246, Kapcsolat: 20924540
 87. Blutman László. Bírói jogértelmezés: az Európai Bíróság. (2003) KONTROLL: JOGTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1785-2730 [1] 1 6-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924515, Kapcsolat: 20924515
 88. Szalayné Sándor Erzsébet. Az Európai Unió közjogi alapjai. (2003) ISBN:9639542105
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1210480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1210480, Kapcsolat: 20924506
 89. Bartha Ildikó. Az Európai Unió joga és a precedensek. (2003) Megjelent: Betekintés a jogrendszerek világába pp. 393-410
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2230409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2230409, Kapcsolat: 20924519
 90. Őry Tamás. Az Európai Unió adójoga. (2003) ISBN:9633895359
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[20924377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924377, Kapcsolat: 20924377
 91. Szepes Márton. Az európai részvénytársaságról. (2003) EU WORKING PAPERS 1418-6241 6 1 84-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924990, Kapcsolat: 20924990
 92. Horváthy Balázs. Az Európai Közösség magánjoga olasz szemszögből. (2003) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 44 3-4 337-346
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1278268] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1278268, Kapcsolat: 20924831
 93. Király Miklós. Az Európai Közösség kereskedelmi joga. (2003) ISBN:9632247434
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20924524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924524, Kapcsolat: 20924524
 94. Fábián Gyula. Az előzetes döntési eljárás, híd a közösségi és nemzeti bíróságok között. (2003) ROMÁNIAI MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 1583-7335 1 2 5-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924996, Kapcsolat: 20924996
 95. Kiss Daisy. Az előzetes döntéshozatali eljárás akár két évvel is meghosszabbítja a peres eljárást: a polgári perrendtartás legújabb esete az Európai Unióval. (2003) CÉG ÉS JOG 1419-8886 5 9 3-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924512, Kapcsolat: 20924512
 96. Blutman László. Az előzetes döntéshozatal: Eu-jog a tárgyalóteremben. (2003) ISBN:9632247442
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21254369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21254369, Kapcsolat: 21254369
 97. Fábián Gyula. A Nizza-i szerződés és az Európai Unió alapjogi kartája. (2003) ROMÁNIAI MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 1583-7335 1 1 17-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924995, Kapcsolat: 20924995
 98. Illésy István. A közszolgálat alkotmányi szabályozásáról. (2003) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 53 4 223-237
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20924830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924830, Kapcsolat: 20924830
 99. Baranyi Tamás. A környezetbarát és az egyéb pozitív környezeti tulajdonságot tanúsító termékjelzések jogi problémái. (2003) Megjelent: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata pp. 65-83
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20924384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20924384, Kapcsolat: 20924384
2021-04-14 15:53