Sántha Kálmán. Tanárok iskolája. (2002) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 52 9 135-137, 1300780
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1300780]
 1. Gyurkáné Rácz Mónika. Vélemények és igények a pedagógus- továbbképzésről a pogányvölgyi kistérségben. (2010) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 21 6 29-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25551580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25551580, Kapcsolat: 21171824
Sántha Kálmán. A pedagógiai tudáselemek és nézetek kölcsönhatása a pedagógusok tevékenységében. (2004) Megjelent: Új Pedagógiai Közlemények pp. 159-180, 1300605
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1300605]
 1. Bereczky Krisztina et al. Pedagógusok nézeteinek és tapasztalatainak vizsgálata egy deszegregációs intézkedéssel összefüggésben. (2010) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 110 4 329-354
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1805736] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1805736, Kapcsolat: 21469477
Sántha Kálmán. A pedagógusok reflektív gondolkodásának vizsgálata. (2004) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 2 2 27-44, 1300763
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1300763]
 1. Túri Ibolya. Experiences of a study on views regarding the conductor profession and conductor training. (2021) TUDOMÁNY ÉS HIVATÁS 2732-0162 6 1 11-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32596535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32596535, Kapcsolat: 30293046
 2. Asztalos Andrea. Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az értékeléssel kapcsolatban. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31322074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31322074, Kapcsolat: 29003607
 3. Verderber Éva. Vezető profilú mesterpedagógusok reflektivitása. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31015281] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31015281, Kapcsolat: 28596551
 4. Zagyváné Szűcs Ida. Külső tanítási gyakorlatukat töltő tanárjelöltek nézetrendszerének kvalitatív vizsgálata. (2018) Megjelent: Sokszínű neveléstudomány pp. 53-72
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31031914] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31031914, Kapcsolat: 28791723
 5. Túri Ibolya. Konduktorjelöltek nézetrendszerének alakulása a konduktorképzés folyamán. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3385039] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3385039, Kapcsolat: 27427868
 6. Oláh Katalin. A pedagógusok által vallott értékek, alapelvek és a megvalósított gyakorlat összevetése a tanulási motiváció területén I.: Egy kutatás előszobájában. (2018) Megjelent: Horizontok és dialógusok IV. pp. 76-76
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3379046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3379046, Kapcsolat: 29051949
 7. Simon Gabriella. A mentori kompetenciák attitűd-komponensei. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27140338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27140338, Kapcsolat: 27140329
 8. Spiczéné Bukovszki Edit. Az önálló nyelvtanulóvá nevelés lehetőségei: Felsőoktatási szaknyelvtanárok nézetei a nyelvtanulói autonómiáról. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3195731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3195731, Kapcsolat: 26485521
 9. Trentinné Benkő Éva. Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 158-171
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3047191] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3047191, Kapcsolat: 25400573
 10. Köcséné Szabó Ildikó. A tanárképzés változásai az elmúlt húsz évben. (2016) Megjelent: Neveléstudomány, sors, idő: A 90 éves Orosz Sándor köszöntése pp. 9-15
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3046208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046208, Kapcsolat: 25392087
 11. Soproni Zsuzsanna. Az informális tanulás és mozgatórugói angolt tanító tanárok fejlődéstörténetében. (2015) Megjelent: Százarcú pedagógia pp. 421-427
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2911374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2911374, Kapcsolat: 24716153
 12. Soproni Zsuzsanna. The competencies and professional development of teachers of English in Hungary. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2571528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2571528, Kapcsolat: 23710157
 13. Trentinné Benkő Éva. Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. (2013) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 1 1 73-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2234318] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2234318, Kapcsolat: 23096436
 14. Kálmán Orsolya. A pedagógusjelöltek és pedagógusok nézetei – hazai kutatások nemzetközi kontextusban. (2013) Megjelent: Új utak a pedagóguskutatásban pp. 81-104
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2547013] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2547013, Kapcsolat: 23540246
 15. Trentinné Benkő Éva. A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2562788] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2562788, Kapcsolat: 23245729
 16. Bárdossy Ildikó et al. Pedagógiai nézetek: Tanári mesterképzést bevezető tanulási/tanítási program oktatók és hallgatók számára. (2011) ISBN:9789636423964
  Szakkönyv (Könyv) | Oktatási[1712791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1712791, Kapcsolat: 22247566
 17. Köcséné Szabó Ildikó. A tanárrá válás folyamatának néhány kognitív tényezője.. (2011) Megjelent: Változó professzió, változó tanárképzés pp. 128-154
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2177305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2177305, Kapcsolat: 21821161
 18. Köcséné Szabó Ildikó. A tanárjelöltek tanárról alkotott nézetei, és azok változása a képzés során és a pályára lépés első éveiben. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26537754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26537754, Kapcsolat: 20889076
 19. Bárdossy Ildikó et al. A tanulás tervezése és értékelése: Tanulási/tanítási program oktatók és tanár szakos hallgatók számára. (2009) ISBN:9789636423179
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1493455] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1493455, Kapcsolat: 21166011
 20. Újváriné Handó Melinda. A támogatott felidézés módszere és alkalmazása a kutatásban. (2009) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 7 4 19-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24996400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996400, Kapcsolat: 21166003
Sántha Kálmán. A pedagógusok reflektív szemléletének, nézeteinek és tevékenységének kvalitatív vizsgálata. (2005), 1300783
PhD (Disszertáció) | Tudományos[1300783]
 1. Fodor Zoltán. Pályájukat újrakezdő pedagógusok problémái két eltérő feltáró módszerrel végzett vizsgálat alapján. (2017) Megjelent: Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : X. Kiss Árpád Emlékkonferencia : tartalmi összefoglalók pp. 30-30
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3289248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289248, Kapcsolat: 26852042
 2. Köcséné Szabó Ildikó. A tanárság útján. (2011) Megjelent: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai p. 207
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[21692518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21692518, Kapcsolat: 21692534
Sántha Kálmán. Kvalitatív kutatás - hasznos útmutató a kvalitatív módszertani elvekről és technikákról. (2006) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 56 5 122-124, 1300775
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1300775]
 1. Pátkai Anna et al. Kaméleon-naplóval az empátiától az erőszakmentes kommunikációig. Vállalkozói nevelési projekt alsó tagozatban. (2021) Megjelent: Mester és tanítvány VII. pp. 54-61
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32495635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32495635, Kapcsolat: 30855748
Sántha Kálmán. Létezik-e hipotézis a kvalitatív kutatásban?. (2006) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 56 11 3-11, 1300762
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1300762]
 1. Pátkai Anna et al. Kaméleon-naplóval az empátiától az erőszakmentes kommunikációig. Vállalkozói nevelési projekt alsó tagozatban. (2021) Megjelent: Mester és tanítvány VII. pp. 54-61
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32495635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32495635, Kapcsolat: 30855750
 2. Szabó Fruzsina. Idegennyelv-oktatás és hátrányos helyzet: a nyelvérzék és nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy Kelet-Magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál. (2021) ISBN:9786069673102
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31960138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31960138, Kapcsolat: 31402735
 3. Zank Ildikó. A kutatói önmegfigyelés érvényessége és relevanciája a neveléstudományi akciókutatásban. (2021) Megjelent: Iskola a társadalmi térben és időben VIII pp. 295-301
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31997537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31997537, Kapcsolat: 30059018
 4. Szabó Fruzsina. A nyelvérzék és a nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy Kelet-Magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31720423] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31720423, Kapcsolat: 29612864
 5. Zoltán Felméry. The involvement of the state and private companies in the internal security sector (2000-2016). (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27191976] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27191976, Kapcsolat: 27191976
 6. Flamich Mária Magdolna. Pedagóguskompetenciák az inkluzív szemléletű tanárképzésben. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27176893] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 27176893, Kapcsolat: 27176893
 7. Cserné Adermann Gizella et al. Kultúrakutatás módszertani alapjai. (2018) ISBN:9789636515188
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30438974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30438974, Kapcsolat: 28170999
 8. Hoffmann Mária Rita. Felkészülés az inklúzív szemléletű tanárképzésre. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27224696] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27224696, Kapcsolat: 27224696
 9. Böddi Zsófia. Az óvodai integrált nevelés vizsgálata: (az eredményességet növelő tényezők és az óvóképzés fejlesztésének fókuszával). (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3388226] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3388226, Kapcsolat: 27258936
 10. Spiczéné Bukovszki Edit. Az önálló nyelvtanulóvá nevelés lehetőségei: Felsőoktatási szaknyelvtanárok nézetei a nyelvtanulói autonómiáról. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3195731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3195731, Kapcsolat: 26485520
 11. Szabó Zoltán András. A trifurkáló fiúközép iskola-rendszer kialakulása Magyarországon (1921-1924). (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26649195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26649195, Kapcsolat: 26649196
 12. Pálvölgyi Ferenc. Az erkölcsi nevelés új perspektívái: Az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában. (2014) ISBN:9789632369358
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2798745] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2798745, Kapcsolat: 26893023
 13. Dömsödy Andrea. A számítógéppel segített kvalitatív adatfeldolgozás néhány módszertani kérdése. (2014) Megjelent: Neveléstudományi kutatások közben pp. 21-27
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2854536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2854536, Kapcsolat: 24600782
 14. Csurgó Bernadett. Vidéken lakni és vidéken élni: A városból vidékre költözők hatása a vidék átalalkulására: a város környéki vidék. (2013) ISBN:9789634467007
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2428841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2428841, Kapcsolat: 27855754
 15. Bodnár Ilona. Az edzői munka mint női foglalkozási életpálya. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2097538] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2097538, Kapcsolat: 22940044
 16. Szűcs Norbert. Többiskolás településeken zajló közoktatási deszegregációs programok sikerkritériumai. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24510007] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24510007, Kapcsolat: 22020316
 17. Dömsödy Andrea. Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2147011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2147011, Kapcsolat: 22634930
 18. Szarka Emese. A hazai szubkultúrák és vallási mozgalmak hatása az oktatásra és a szocializációra: Egy kvázi szubkultúra hatásmechanizmusának vizsgálata - Az Agykontroll. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2079437] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2079437, Kapcsolat: 22216971
 19. Mátóné Szabó Csilla. SERDÜLŐKORI EGÉSZSÉGMAGATARTÁS-PROBLÉMÁK ÉS EZEK PEDAGÓGIAI KEZELÉSE A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2316907] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2316907, Kapcsolat: 21379027
 20. Mrázik Julianna. A tanárok hangja: Pedagógustevékenységek megítélése az oktatás egyes szereplői körében. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1341086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1341086, Kapcsolat: 21166114
 21. Mrázik Julianna. A tanárok hangja: Hogyan vélekednek hivatásukról a pedagógusok?. (2010) ISBN:9786155014079
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1365991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1365991, Kapcsolat: 26894204
 22. Monoriné Papp Sarolta. A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell. (2010) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 20 2 53-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2287946] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2287946, Kapcsolat: 21166118
 23. Busi Etelka. A neveltség értelmezéseinek, a neveltségi megítéléseknek és a tanulók jellemzőinek kapcsolata és összefüggései. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2856825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2856825, Kapcsolat: 21166119
 24. Monoriné Papp Sarolta. A reflektív pedagógusmagatartás motívumhálója. (2009) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 19 12 51-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27190496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27190496, Kapcsolat: 20889083
 25. Arapovics Mária. A civil társadalom és a nonprofit szervezetek szerepe az egész életre kiterjedő tanulásban. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1929214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1929214, Kapcsolat: 20889082
 26. Schwartz Kitti. Képzésinnovációs folyamatok szervezésének és irányításának gyakorlata a hazai gazdasági felsőoktatásban. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1677180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1677180, Kapcsolat: 21166108
 27. Hegedűs Judit. Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a javítóintézetben töltött éveik pedagógiai vizsgálata. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22875837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875837, Kapcsolat: 20889080
 28. Deák Adrienn. Érvek és ellenérvek mozgássérültek integrált nevelésével kapcsolatban. (2008) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 19 6 62-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3219088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3219088, Kapcsolat: 26854276
 29. Dede Éva. A kétkulacsos kópé - avagy adalékok a vicc jelentéséhez. (2008) Megjelent: Az abdukció pp. 202-210
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20889079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20889079, Kapcsolat: 20889079
Sántha Kálmán. Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. (2006) ISBN:963961078X, 1300582
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1300582]
 1. Kóger Yvetta. "Tessék lerajzolni, hogy már négyéves elmúltam". A Ludas Matyi óvodaképe az ötvenes évekből. (2022) POLYMATHEIA: MŰVELŐDÉS ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2732-2092 2732-2521 19 1-2 201-233
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32833396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32833396, Kapcsolat: 31310537
 2. Kovács-Krassói Anikó. Móra Ferenc életművének újrapozicionálási lehetősége a köznevelésben. (2022)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32693664] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32693664, Kapcsolat: 31134648
 3. Godó Katalin. Big Brother Mentoring in the Let's Teach for Hungary Program. (2021) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 2677-0326 3 3 114-141
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32585137] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32585137, Kapcsolat: 30885292
 4. Maisch Patrícia. A nők olvasóvá nevelése a reformkori Magyarországon. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32086328] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32086328, Kapcsolat: 30181272
 5. Kocsis Rita. A mentortanárok vélekedése a pedagógusképző kompetenciákról. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32587715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32587715, Kapcsolat: 30923034
 6. Godó Katalin. A mentorálás offline és online minőségei a Tanítsunk Magyarországért mentorprogramban. (2021) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 31 11-12 79-114
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32632438] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32632438, Kapcsolat: 31040414
 7. Galántai László. A jelentések számtana. Kvalitatív komparatív analízis a nevelésszociológiában. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32700239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32700239, Kapcsolat: 31154616
 8. Racsko Réka et al. Our digital education habits in the light of their environmental impact: the role of green computing in education. (2020) TEACHING MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 1589-7389 2676-8364 18 1 69-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31638872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31638872, Kapcsolat: 31224641
 9. Valentné Albert Éva. Iskolai narratívumok Sacre Coeur növendékek élettörténetében. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31341001] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31341001, Kapcsolat: 28431035
 10. Karácsony Ilona Hajnalka. Erőforrások vizsgálata a gimnáziumi tanulók egészségének fejlesztésében. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31336726] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31336726, Kapcsolat: 29023949
 11. Asztalos Andrea. Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az értékeléssel kapcsolatban. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31322074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31322074, Kapcsolat: 29003609
 12. Zagyváné Szűcs Ida. A pedagógusok szakmai önértékelését befolyásoló tényezők, különös tekintettel a külső szakmai elvárásokra és a szakmai énhatékonyság személyes észlelésére. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30923062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30923062, Kapcsolat: 28551286
 13. Zagyváné Szűcs Ida. A pedagógusok szakmai önértékelésének vizsgálata. (2020) ISBN:9789634961710
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31709907] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31709907, Kapcsolat: 29816989
 14. Csíkos Csaba. A neveléstudomány kutatásmódszertanának alapjai. (2020) ISBN:9789634892489
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[31743346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31743346, Kapcsolat: 29656025
 15. Pásztor Enikő Judit. A játékos idegennyelvi foglalkozások megjelenése a magyarországi óvodákban 1959-től napjainkig, különös tekintettel a soproni és Sopron környéki óvodákra. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31034434] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31034434, Kapcsolat: 28596538
 16. Fehér Éva. A hallás utáni szövegértés fejlesztése az iskolába lépés előtt álló gyermekek körében a dramatikus interaktív mesélési módszer segítségével [Development of the listening comprehension of the pre-school children with the aid of dramatic interactive storytelling method]. (2019) GRADUS 2064-8014 6 4 93-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31139235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31139235, Kapcsolat: 28804911
 17. Zagyváné Szűcs Ida. A pedagógusok szakmai önértékelése egy kvalitatív vizsgálat tükrében. (2018) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 16 2 205-229
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30306989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30306989, Kapcsolat: 27716942
 18. Simon Gabriella. A mentori kompetenciák attitűd-komponensei. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27140338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27140338, Kapcsolat: 27140338
 19. Vincze Mária. A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30306985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30306985, Kapcsolat: 27716947
 20. Kolosai Nedda et al. A kortársoktatás elméleti és gyakorlati aspektusai - A „Tanulj, tanítsd, tudd!" program tapasztalatai. (2018) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 68 7-8 20-50
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30334119] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30334119, Kapcsolat: 27727894
 21. Pribék László. Pedagógusszerepek vizsgálata, pedagógustevékenységek feltárása a Közép-dunántúli régió középfokú kollégiumaiban. (2017) Megjelent: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia p. 491
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[3290164] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3290164, Kapcsolat: 28761181
 22. Racsko Réka. Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3178925] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3178925, Kapcsolat: 26433821
 23. Hidegh Anna Laura. Kritikai etnográfia a szervezeti kutatásokban: Egy konkrét kutatás példáján keresztül. (2017) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 48 12 14-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3305905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305905, Kapcsolat: 27012160
 24. Karászi Orsolya. Képzeletbeli barátok a gyermek életében. (2017) GRADUS 2064-8014 4 2 35-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27182150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27182150, Kapcsolat: 27182150
 25. Portik Erzsébet Edit. "Jó" gyermek - felnőtt szemmel: Erdélyi gyermekkép, gyermekszemlélet a Cimbora című gyerekfolyóirat tükrében a két világháború között (1922-1929). (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27117636] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27117636, Kapcsolat: 27117636
 26. Racsko Réka. Digitális átállás az oktatásban. (2017) ISBN:9789636937874
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3340946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3340946, Kapcsolat: 27189799
 27. Szabó Zoltán András. A trifurkáló fiúközép iskola-rendszer kialakulása Magyarországon (1921-1924). (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26649195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26649195, Kapcsolat: 26649195
 28. Földesi Renáta. A képelemzés lehetőségei a konduktív pedagógiában. (2017) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 5 1 143-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3219789] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3219789, Kapcsolat: 26433816
 29. Herzog Csilla et al. Táblagép az osztályteremben: Az új tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 10 3-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3156903] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3156903, Kapcsolat: 26262600
 30. Trentinné Benkő Éva. Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 158-171
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3047191] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3047191, Kapcsolat: 25400587
 31. Keszei Barbara et al. Lehetőségek és nehézségek a természetes megfigyelésben: Egy óvodai vizsgálat tapasztalatai.. (2016) PROSPERITAS 2064-759X 2786-4359 3 2 63-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3137091] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3137091, Kapcsolat: 26644598
 32. Tóth Edit. Az Országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján. (2015) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 115 2 115-138
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2922225] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2922225, Kapcsolat: 24922973
 33. Falus Iván. A tanulással, tanítással vagy a tanárképzéssel kapcsolatos kutatásokat végez: A pedagógusképzők felkészítésének képzési anyaga - 60 órás tréning. (2015) Megjelent: A pedagógusképzők kompetenciái pp. 130-134
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25106678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25106678, Kapcsolat: 25106678
 34. Endrődy-Nagy Orsolya. A reneszánsz gyermekképe – a gyermekkép reneszánsza 1455–1517 között Európában – ikonográfiai elemzés. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2967685] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2967685, Kapcsolat: 24873114
 35. Böddi Zsófia et al. A megfigyelés kutatásmódszertana: Interakciók megfigyelése integrált és inkluzív óvodai környezetben. (2015) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 3 2 29-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2942213] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2942213, Kapcsolat: 25028587
 36. Dr. Katona László. Alkalmazott színházi tevékenységformák alkalmazási lehetőségei az angoltanárképzésben. (2015) Megjelent: Módszertani irányok a pedagógusképzés fejlesztésében Nyugat-Dunántúlon pp. 241-259
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2965755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2965755, Kapcsolat: 26854148
 37. Lennerné Patkó Ildikó. A középiskolák közötti átjárhatóság társadalmi konzekvenciái szászországi és bajorországi példák alapján. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2895862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2895862, Kapcsolat: 24286059
 38. Mikó Magdolna. A csoportmunka hatása az általános iskolai oktatás szükségességére. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24600715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24600715, Kapcsolat: 24600715
 39. Bognárné Kocsis Judit. Pedagógiai kutatások módszertana és statisztikai alapjai. (2014) ISBN:9789633960028
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2570867] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2570867, Kapcsolat: 24194185
 40. Dömsödy Andrea. A számítógéppel segített kvalitatív adatfeldolgozás néhány módszertani kérdése. (2014) Megjelent: Neveléstudományi kutatások közben pp. 21-27
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2854536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2854536, Kapcsolat: 24600756
 41. Gál Gyöngyi. A Magyarországra áttelepedett erdélyi pedagógusok szakmai és társadalmi integrációja. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23732249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23732249, Kapcsolat: 23732250
 42. Köcséné Szabó Ildikó. Tanárjelöltek a tanárról és a tanításról. (2013) Megjelent: Új utak a pedagóguskutatásban pp. 151-176
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2468496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2468496, Kapcsolat: 23540233
 43. Kolosai Nedda. Kisiskoláskor és történeti idő – Az 1950-es évek kisiskoláskorára vonatkozó narratívák tartalomelemzése. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3082570] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3082570, Kapcsolat: 22981468
 44. Trentinné Benkő Éva. Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. (2013) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 1 1 73-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2234318] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2234318, Kapcsolat: 23096431
 45. Deutsch K. Iskolai egészségfelfogás és egészségnevelés kvalitatív és kvantitatív kutatások tükrében. (2013) Megjelent: Iskola a társadalmi térben és időben pp. 278-287
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2383231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2383231, Kapcsolat: 25084586
 46. Bodnár Ilona. Az edzői munka mint női foglalkozási életpálya. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2097538] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2097538, Kapcsolat: 22940040
2022-09-27 00:16