Heltai János. Egy Grassalkovich Antalhoz intézett könyvajánlás. (1980) MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK 0230-7677 21 7 4-4, 1516900
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1516900]
 1. G Merva. A barokk főúr irodalmi kalandja: Grassalkovich Antal beteges és unalmas gondolatai. (1997) Megjelent: A Grassalkovichok kora pp. 58-72
  Könyvrészlet[22535287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535287, Kapcsolat: 22535287
Heltai János. Irénikus eszmék és törekvések Magyarországon. (1980), 2056650
Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[2056650]
 1. Vásárhelyi Judit. Eszmeáramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében. (1985)
  Könyv[22535299] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535299, Kapcsolat: 22535299
Heltai János. A művelődéspártoló polgári kör a XVII. század elején. (1982) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 98 2 113-126, 2046703
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2046703]
 1. J Újváry Zsuzsanna. Egy hajdanvolt mezővárosi polgárcsalád, a mezőszegedi Szegedi család házassági-társadalmi kapcsolatai a 16–17. században. (2005) Megjelent: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század) pp. 99-112
  Könyvrészlet[22535132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535132, Kapcsolat: 22535132
 2. Szabó András. Szenci Molnár Albert naplója. (2003) ISBN:9639104736
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1352993] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1352993, Kapcsolat: 22535130
 3. Szakály Ferenc. Mezőváros és reformáció: Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez. (1995)
  Könyv[22535131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535131, Kapcsolat: 22535131
Heltai János. Bethlen Péter és Pázmány. (1982) AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 0524-8868 411-422, 2046698
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2046698]
 1. Szabó Péter. Pázmány Péter, I. Rákóczi György, Bethlen Péter. (2001) Megjelent: Pázmány Péter és kora pp. 92-101
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2140944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2140944, Kapcsolat: 22535183
 2. Kecskeméti Gábor. Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. (1998) ISBN:9639104264
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214605, Kapcsolat: 22535184
Heltai János. Adattár az 1595-1621 között a heidelbergi egyetemen tanult magyarországi diákokról és pártfogóikról. (1983) AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 0524-8868 243-347, 1520988
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1520988]
 1. Szabó András. A heidelbergi egyetem levéltárának magyar vonatkozású iratai 1560–1622. (2007) Megjelent: "Nem sülyed az emberiség..." Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára pp. 1413-1421
  Könyvrészlet[22536430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536430, Kapcsolat: 22536430
 2. Szabó András. Szenci Molnár Albert naplója. (2003) ISBN:9639104736
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1352993] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1352993, Kapcsolat: 22536431
 3. Postma Ferenc. Einige gedruckte Spuren der Peregrinatio Hungarica aus Herborn: Die Übungsdisputationen von Georgius P. Onadi und Petrus B. Pécsváradi 1620. (2003) Megjelent: Fata libelli: A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntése pp. 245-256
  Könyvrészlet[22536432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536432, Kapcsolat: 22536432
 4. Szabó András. Szenci Molnár Albert leánykérései. (2002) Megjelent: Ámor, álom és mámor pp. 83-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1907185] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1907185, Kapcsolat: 22536433
 5. Szabó András. Vizsoly a 16. század végén. (1999) Megjelent: Respublica litteraria pp. 45-51
  Könyvrészlet[22536434] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536434, Kapcsolat: 22536434
 6. Szabó András. Thúri György a koszorús költő. (1999) Megjelent: Respublica litteraria pp. 113-121
  Könyvrészlet[22536435] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536435, Kapcsolat: 22536435
 7. Szabó András. Szenci Molnár Albert és a magyar időmértékes vers. (1999) Megjelent: Respublica litteraria pp. 113-121
  Könyvrészlet[22536436] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536436, Kapcsolat: 22536436
 8. Barcza József. Peregrináció, vallási türelem. (1998) Megjelent: Tanulmányok Erdély történetéről pp. 99-103
  Könyvrészlet[22536437] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536437, Kapcsolat: 22536437
 9. Simon Melinda. Egy XVII. századi erdélyi értelmiségi család könyvműveltsége. (1998) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 1-12
  Folyóiratcikk[22536438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536438, Kapcsolat: 22536438
 10. Postma Ferenc. „Franekera, az igaz keresztyéneknek híres akadémiájuk benne”. (1997) Megjelent: Művelődési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére pp. 487-495
  Könyvrészlet[22536439] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536439, Kapcsolat: 22536439
 11. Szakály Ferenc. Mezőváros és reformáció. (1996)
  Könyv[22536440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536440, Kapcsolat: 22536440
 12. Monok István. Erdélyi Könyvesházak III. 1563–1757: A Bethlen család és környezete. (1994)
  Könyv[22536441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536441, Kapcsolat: 22536441
 13. Tonk Sándor. Erdélyiek egyetemjárása a kora újkorban 1621–1700. (1992)
  Könyv[22536442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536442, Kapcsolat: 22536442
 14. Balázs Mihály. Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. I/1-2. 1617–1625. (1990)
  Könyv[22536443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536443, Kapcsolat: 22536443
 15. Pintér Gábor. Régi Magyar Szerzők. (1989)
  Könyv[22536444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536444, Kapcsolat: 22536444
 16. Szelestei N. Szabó Pál dunántúli református püspök könyvtárának kötetei. (1987) Megjelent: Adalékok a 16-20. századi magyar művelődés történetéhez pp. 97-128
  Könyvrészlet[22536445] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536445, Kapcsolat: 22536445
 17. Dörnyei Sándor. Régi Magyar Könyvtár III. kötet. Pótlások. I–V. füzet..
  Könyv[22536446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536446, Kapcsolat: 22536446
Heltai János. Bethlen Gábor és Báthori Gábor viszonya a kortársak szemében. (1983) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 15 3 685-708, 2046699
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2046699]
 1. Hargittay Emil. Az uralkodói eszmény irodalmi kifejezési formái Magyarországon. (2004) Megjelent: Hatalom és kultúra pp. 62-78
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1838809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1838809, Kapcsolat: 22535309
 2. Hargittay Emil. Gloria, fama, litteratura. (2001)
  Könyv[22535310] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535310, Kapcsolat: 22535310
 3. Bene S. Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény, irodalom a kora újkorban. (1999) ISBN:963472406X; 9789634724063
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214895, Kapcsolat: 22535311
 4. Kecskeméti Gábor. Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. (1998) ISBN:9639104264
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214605, Kapcsolat: 22535312
 5. Hargittay Emil. A biblikus mitizáció a 17. századi magyar költészetben. (1996) Megjelent: A magyar művelődés és a kereszténység pp. 731-742
  Könyvrészlet[22535313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535313, Kapcsolat: 22535313
 6. Nagy László. Erdélyi boszorkányperek. (1988)
  Könyv[22535314] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535314, Kapcsolat: 22535314
Heltai János. A Nagy Sándor-regény Bethlen Gábornak ajánlott 1619. évi kiadása. (1985) Megjelent: Prodromus pp. 19-20, 1535680
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1535680]
 1. Kecskeméti Gábor. Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. (1998) ISBN:9639104264
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214605, Kapcsolat: 22535187
Heltai János. Irénikus vonások Pécseli Király Imre műveiben. (1987) Megjelent: Irodalom és ideológia a 16-17. században pp. 209-230, 1547602
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1547602]
 1. Pavercsik Ilona. Evangélikus, református vagy protestáns?. (2001) Megjelent: Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból pp. 95-115
  Könyvrészlet[22535098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535098, Kapcsolat: 22535098
 2. Imre Mihály. [Kísérő tanulmány a facsimile kiadáshoz]. (1990) Megjelent: Szenci Molnár Albert: Dictionarium Latino-ungaricum. Nürnberg 1604. p. 1
  Könyvrészlet[22535100] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535100, Kapcsolat: 22535100
 3. Uray Piroska. Az irénizmus Magyarországon a XVI–XVII. században. (1987) Megjelent: Irodalom és ideológia a 16-17. században pp. 187-202
  Könyvrészlet[22535099] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535099, Kapcsolat: 22535099
Heltai János. Magyarország panaszainak megoltalmazása: Válogatás Alvinczi Péter műveiből és levelezéséből. (1989), 2056674
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2056674]
 1. Hargittay Emil. Az uralkodói eszmény irodalmi kifejezési formái Magyarországon. (2004) Megjelent: Hatalom és kultúra pp. 62-78
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1838809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1838809, Kapcsolat: 22535328
 2. Viskolcz Noémi. Jövendölések és váradalmak 17. századi protestáns irodalmunkban. (2003) Megjelent: A harmincéves háború prófétái és chiliasztái pp. 65-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2390331] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2390331, Kapcsolat: 22535329
 3. Dienes Dénes. Keresztúri Bíró Pál (1594? – 1655). (2001) ISBN:9634404618
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2084065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2084065, Kapcsolat: 22535330
 4. Kecskeméti Gábor. Ismeretlen Janus-fordítás a XVII. század első évtizedéből. (2001) Megjelent: Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára pp. 13-15
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[215826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 215826, Kapcsolat: 22535331
 5. Hargittay Emil. Gloria, fama, literatura: az uralkodó eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben. (2001) ISBN:9639104574
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1645990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1645990, Kapcsolat: 22535332
 6. Bitskey István. Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban. (1999) Megjelent: Virtus és religió: Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről pp. 172-184
  Könyvrészlet[21418109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21418109, Kapcsolat: 22535333
 7. Kovács Sándor Iván. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I-II. köt.. (1998) ISBN:9789633894309; 9633794153
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[2042034] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2042034, Kapcsolat: 22535334
 8. Kecskeméti Gábor. Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. (1998) ISBN:9639104264
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214605, Kapcsolat: 22535335
 9. Győri Levente. Pázmány Kalauzának hatása Pathai István vitairatára. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 102 399-410
  Folyóiratcikk/Tudományos[22535336] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535336, Kapcsolat: 22535336
 10. Szabó András. „Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát”: Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény. (1998)
  Könyv[22535337] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535337, Kapcsolat: 22535337
 11. Kőszeghy Péter. Régi Magyar Költők Tára. Tizedik kötet: Czobor Mihály Theagenes és Chariclia. (1996)
  Könyv[22535338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535338, Kapcsolat: 22535338
 12. Hargittay Emil. A fejedelmi tükör műfaja a 17. századi Magyarországon és Erdélyben. (1995) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 99 5-6 441-484
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1646199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1646199, Kapcsolat: 22535339
 13. Csikós Zsuzsanna. A Mic bán-történet irodalmunkban. (1993) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 97 1 78-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25558832] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25558832, Kapcsolat: 22535340
Heltai János. A protestáns magyar biblia XVII. század eleji könyvkultúránkban. (1990) Megjelent: Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára pp. 171-183, 1534907
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1534907]
 1. Vásárhelyi Judit. Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. (2006)
  Könyv[22535190] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535190, Kapcsolat: 22535190
 2. Dukkon Ágnes. Misztótfalusi Kis Miklós, az író és teológus. (2001) Megjelent: Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból pp. 179-196
  Könyvrészlet[22535188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535188, Kapcsolat: 22535188
Heltai János. David Pareus magyar kapcsolatai: David Pareus levelezése magyar tanítványaival. (1990) Megjelent: Tudóslevelek pp. 13-76, 2057344
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2057344]
 1. Szabó András. A heidelbergi egyetem levéltárának magyar vonatkozású iratai 1560–1622. (2007) Megjelent: "Nem sülyed az emberiség..." Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára pp. 1413-1421
  Könyvrészlet[22536430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22536430, Kapcsolat: 22537415
 2. Ács P. Elváltozott idők: Irányváltások a régi magyar irodalomban. (2006) ISBN:9635066694
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[217833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 217833, Kapcsolat: 22537406
Heltai János. Ki az Itinerarium catholicum szerzője?. (1991) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 29 49-60, 1518017
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1518017]
 1. Keisz Ágoston. Magyari és Pázmány vitája. (2001) Megjelent: Pázmány Péter és kora pp. 219-250
  Könyvrészlet[22535119] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535119, Kapcsolat: 22535119
 2. Thimár Attila. Pázmány Péter a vitapartner?. (1999) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 103 1-2 114-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1644691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1644691, Kapcsolat: 22535120
Heltai János. "Szent atyák öröme": Medgyesi Pál és Vásárhelyi Dániel hitvitája. (1995) EUROPA BALCANICA DANUBIANA CARPATHICA 1215-7562 2/A. 224-235, 1514270
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1514270]
 1. Viskolcz Noémi et al. Egy református-unitárius hitvita Erdélyben 1641-ben. (2005) Megjelent: "Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne ..." pp. 93-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2383391] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2383391, Kapcsolat: 22535110
 2. Dienes Dénes. Keresztúri Bíró Pál (1594? – 1655). (2001) ISBN:9634404618
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2084065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2084065, Kapcsolat: 22535111
 3. Szelestei Nagy. „János-Pohár”: Hitvita vagy asztali beszélgetés. (2001) Megjelent: Pázmány Péter és kora pp. 351-363
  Könyvrészlet[22535112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535112, Kapcsolat: 22535112
 4. Bene S. Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény, irodalom a kora újkorban. (1999) ISBN:963472406X; 9789634724063
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214895, Kapcsolat: 22535113
 5. Monok István. A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660. (1996) ISBN:9638335300
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24203880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203880, Kapcsolat: 22535114
Heltai János et al. Régi magyarországi nyomtatványok. Harmadik kötet. 1636-1655. (2000) ISBN:9789630590365; 9630577275, 2387507
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2387507]
 1. Martis Zsombor. Protestáns mitizáció Czeglédi István Barátsági dorgálás című művében. (2014) Megjelent: KoraújkorÁSZ: Koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai pp. 89-105
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26500541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26500541, Kapcsolat: 26500541
 2. Bánfi Szilvia et al. A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század. 2. kötet.: 2. köt. Kelet-magyarországi és erdélyi nyomdák, Lőcse, Kassa. (2014) ISBN:9789635069248
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2803408] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2803408, Kapcsolat: 25202094
 3. V Ecsedy Judit. A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század: 1. köt. Nyugat- és észak-magyarországi nyomdák. (2010) ISBN:9789635067916
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2273304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2273304, Kapcsolat: 25202035
 4. István Monok et al. Humanistes du Bassin des Carpates I.: Traducteurs et éditeurs de la Bible. (2008) ISBN:9782503524467
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1332963] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1332963, Kapcsolat: 23778712
 5. V Ecsedy Judit. A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473-1600. (2004) ISBN:9635065833
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2273296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2273296, Kapcsolat: 25202009
 6. H. Hubert Gabriella. A régi magyar gyülekezeti ének. (2004) ISBN:9639104914; 9639104906
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1189274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1189274, Kapcsolat: 25201903
 7. Németh S. Régi magyarországi nyomtatványok / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia, Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : Akad. K., 1971-. – 3., 1636-1655 / [Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével szerk. Heltai János]; [Heltai János et al. munkája]. – 2000 Szer. (2002) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 106 5-6 690-694
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23273359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273359, Kapcsolat: 23273359
 8. Szelestei N.. Régi magyarországi nyomtatványok, III. 1636-1655. Heltai János, Holl Béla, Pavercsik Ilona és P. Vásárhelyi Judit munkája, Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével. Szerk. Heltai János. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2000. 1117 l. + 88 lapon címlapképek. (2001) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 117 2 256-257
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1642455] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1642455, Kapcsolat: 23273358
 9. Pogány György. Régi Magyarországi Nyomtatványok hagyományos formában és CD-ROM-on. (2001) KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS 1216-6804 2732-0375 10 8 p. 56
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23273360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273360, Kapcsolat: 23273360
 10. Helena Saktorová. Régi Magyarországi Nyomtatványok 1636-1655.. (2001) KNIHA 1336-5436 284-285
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23778709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23778709, Kapcsolat: 23778709
 11. Szentmártoni Szabó Géza. Balassi-bibliográfia. /1994-2000./. (2001) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 105 1-2 107-127
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[2328870] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2328870, Kapcsolat: 23778711
 12. Bartók I. Kísérlet egy elveszett retorika rekonstrukciójára. Nógrádi Mátyás ars concionandija. (1997) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 113 2 212-219
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[214544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214544, Kapcsolat: 23778710
Heltai János. A XVII. század első felének kiadványszerkezete. Műfajteremtő elvek és célok. (2001) Megjelent: Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. – Studien über die ungarländische Typographie in 17. Jahrhundert pp. 9-28, 1567240
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1567240]
 1. Tasi Réka. „Könnyű volna megtorkolni”: Polemikus hang a 17–18. század fordulóján megjelent katolikus prédikációgyűjteményekben. (2005) Megjelent: "Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne ..." pp. 199-215
  Könyvrészlet[22515315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22515315, Kapcsolat: 22515315
 2. Bene S. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 628-702
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[216595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216595, Kapcsolat: 22515316
Heltai János. Rövid esettanulmány az irodalomtörténet-írás működési mechanizmusáról. (2001) Megjelent: Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából pp. 236-241, 1535658
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1535658]
 1. Baricz Ágnes. Veresmarti Mihály és hitvitái. (2005) Megjelent: Tenger az igaz hitrűl való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne: Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról pp. 85-92
  Könyvrészlet[22535210] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535210, Kapcsolat: 22535210
Heltai János. Tamás Arany. (2004) Megjelent: Bibliotheca Dissidentium Répertoire des non-conformistes religieux des seiziéme siécles pp. 35-50, 2056549
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2056549]
 1. Ács P. Elváltozott idők: Irányváltások a régi magyar irodalomban. (2006) ISBN:9635066694
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[217833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 217833, Kapcsolat: 22535194
 2. Balázs Mihály. Karádi Pál Simándon (Pál Karádi in Simánd). (2005) Megjelent: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század) pp. 79-83
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1658308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1658308, Kapcsolat: 22535195
 3. Ács P. A szentek aluvása. Dévai Mátyás és a Patrona Hungariae-eszme protestáns bírálata. (2004) Megjelent: Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban pp. 99-111
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1795265] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1795265, Kapcsolat: 22535196
 4. Balázs Mihály. Teológia és irodalom: Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei. (1998)
  Könyv[22535197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22535197, Kapcsolat: 22535197
Heltai János et al. Régi magyarországi nyomtatványok, 4. kötet 1656–1670. (2012) ISBN:9789630590365, 1857630
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1857630]
 1. Molnár Dávid. Unitárius könyvnyomtatás református fejedelmek alatt: a radikalitás tompuló fegyvere. (2018) KERESZTÉNY MAGVETŐ 1222-8370 124 1 3-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3409790] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3409790, Kapcsolat: 27913532
 2. Svorad Zavarský. Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. (2016) ISBN:9781443887359
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3065782] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3065782, Kapcsolat: 29534449
 3. Lengyel Réka. A visszanyert könyvtár: A Széll Farkas-gyűjtemény feldolgozásának lehetőségei a 21. században. (2016) Megjelent: MONOKgraphia pp. 472-478
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3151242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151242, Kapcsolat: 29530717
 4. Martis Zsombor. "Nagyob kű emelés is kell a Sion vára rakására": Prófétai szerepek mint a mártíromság előképei Czeglédi István 1659-es műveiben. (2015) Megjelent: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században pp. 79-9ö
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26062624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26062624, Kapcsolat: 26062624
 5. Martis Zsombor. Protestáns mitizáció Czeglédi István Barátsági dorgálás című művében. (2014) Megjelent: KoraújkorÁSZ: Koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai pp. 89-105
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26500518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26500518, Kapcsolat: 26500518
 6. Helena Saktorová. Staré maďarské tlače z rokov 1656-1670. (2013) KNIZNICA 1335-7026 14 2 45-46
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23219437] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23219437, Kapcsolat: 23219437
 7. Nagy Levente. Régi magyarországi nyomtatványok. Heltai János–Pavercsik Ilona–Perger Péter–P. Vásárhelyi Judit: Régi magyarországi nyomtatványok. IV. 1656–1670. V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével szerkesztette P. Vásárhelyi Judit. Akadémiai Kiadó–OSZK. Bp. 2012. 1361 oldal. (2013) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 75 1 145-150
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2342427] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2342427, Kapcsolat: 23219434
 8. Zvara Edina. Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. 1656--1670.. (2012) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 128 4 534-536
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23219330] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23219330, Kapcsolat: 23219330
 9. Bánfi Szilvia. Itt az RMNy negyedik kötete!. (2012) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 58 3 585-587
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23219479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23219479, Kapcsolat: 23219479
Heltai János et al. A kassai hitvita. (2013) Megjelent: DOCENDO DISCIMUS pp. 15-29, 2383109
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2383109]
 1. Szolnoki Zsolt. A katekézis szerepe Kecskeméti C. János ungvári prédikációiban: Egy „igaz vallású keresztyén” közösség kialakítására tett kísérlet?. (2018) SÁROSPATAKI FÜZETEK 1416-9878 3 57-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30396617] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30396617, Kapcsolat: 28110949
 2. Garadnai Erika. A felső-magyarországi hitvita (1663-1672): Sámbár Mátyás, Pósaházi János, Matkó István és Czeglédi István polémiája. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27673775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27673775, Kapcsolat: 28111792
 3. Garadnai Erika. A gúnyversek szerepe és funkciója a felső-magyarországi hitvitában. (2014) Megjelent: VERS pp. 31-42
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24270641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24270641, Kapcsolat: 24270641
2021-07-28 11:59