Barzó Tímea. A személyiségi jogok. (2014) Megjelent: Általános Tanok és Személyek joga pp. 235-312, 3286258
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3286258]
 1. Certicky Mário. A sérelemdíj megjelenése a felelősségbiztosítás területén. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 221-235
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3297176] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3297176, Kapcsolat: 27488319
 2. Schultz Márton. Gondolatok a személyiségi jogok generálklauzulájáról és az emberi méltóságról. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 12 685-697
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3332008] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3332008, Kapcsolat: 26949521
Barzó Tímea. A szoftverek szerzői jogi védelmének határai. (2014) Megjelent: Quaerendo et Creando pp. 41-61, 2563197
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2563197]
 1. Pogácsás Anett. Különbözőség az egységben: A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3137949] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3137949, Kapcsolat: 27880011
 2. Auer Ádám et al. A software-rel kapcsolatos alapvető szabályok nemzetközi aspektusból - különös tekintettel a német jogi megoldásokra. (2014) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 11 3-4 p. online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25530443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25530443, Kapcsolat: 25530443
Barzó Tímea. Az örökbefogadás (XI. Cím). (2014) Megjelent: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet pp. 183-264, 2707034
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2707034]
 1. Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30632882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30632882, Kapcsolat: 28114351
 2. Marczis Mária. Az örökbefogadás múltja, jelene, jövője, különös tekintettel a titkos örökbefogadásra. (2015)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[26364191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26364191, Kapcsolat: 26364191
Barzó Tímea et al. Családjog a 2013. évi V. törvény alapján: Az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata. (2014) ISBN:9789638998620, 2910141
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2910141]
 1. Kőrös Kinga. A házastársi, a bejegyzett és a "de facto" élettársi öröklésjogi jogviszony a hatályos magyar jogban - különös tekintettel a túlélő élettárs törvényes öröklésének vizsgálatára. (2019) MAGYAR JOG 0025-0147 66 5 287-298
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30772125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30772125, Kapcsolat: 29777087
 2. Elek Regina. Állami támogatásokkal nőhet a házasságkötések száma?. (2018) KÖZJAVAK 2498-7190 4 1 43-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30683212] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30683212, Kapcsolat: 29543504
 3. Merrikin Gina. A béranyaság és a dajkaanyaság jogi szabályozása. (2018) Megjelent: Válaszok és kérdések pp. 165-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30791951] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30791951, Kapcsolat: 28290691
 4. Kriston Edit. A házassági vagyonjogi szerződések általános szabályai a német és magyar jogban. (2017) Megjelent: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában III. pp. 63-77
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3239036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3239036, Kapcsolat: 27330694
 5. Fekete Zsanett. Harmadik személyek védelme a házassági vagyonjogi szerződésben. (2016)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[26632956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26632956, Kapcsolat: 26364092
 6. Kundrák Villő. A jogellenes gyermekelviteli eljárások bemutatása. (2016) Megjelent: ’De lege ferenda’: Válogatott tanulmányok joghallgatók tollából pp. 277-296
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26172472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26172472, Kapcsolat: 26172472
 7. Hontiné Mócsány. A házassági vagyonjogi viszonyok szerződéses rendezése. (2016)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[26632970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26632970, Kapcsolat: 26632966
 8. Czető Bettina. A házassági vagyonjogi szerződés mint esetleges fedezetelvonó szerződés. Szakdolgozat. (2016)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[26364090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26364090, Kapcsolat: 26364090
 9. Kriston Edit. A házastársak rendelkezési joga és az abból eredő felelősség egyes kérdései. (2015) Megjelent: Decem anni in Europaea Unione III: Civilisztikai Tanulmányok pp. 71-79
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25563045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25563045, Kapcsolat: 25563096
 10. Kriston Edit. Van az a pénz?: Hasonlóságok és különbségek az élettársakra és a házastársakra vonatkozó vagyonjogi szabályok között. (2014) Megjelent: A Tudomány szolgálatában 2. köt pp. 82-87
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26364099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26364099, Kapcsolat: 26364099
Barzó Tímea. Házassági vagyonjog. (2014) Megjelent: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján pp. 34-135, 2586248
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2586248]
 1. Kriston Edit. A de facto élettársi kapcsolat elmélete és gyakorlata – 2. rész: Az élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer.. (2019) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 1 1 13-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30767750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30767750, Kapcsolat: 28390264
 2. Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3289165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289165, Kapcsolat: 26981788
 3. Kriston Edit. A házastársak rendelkezési jogából eredő felelősségi kérdések. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 325-337
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3297606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3297606, Kapcsolat: 26989134
 4. Kriston Edit. A házassági vagyonjogi szerződések általános szabályai a német és magyar jogban. (2017) Megjelent: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában III. pp. 63-77
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3239036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3239036, Kapcsolat: 29544164
 5. Csűri Éva. Házassági vagyonjog az új Ptk.-ban. (2016) ISBN:9786155122347
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26384920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26384920, Kapcsolat: 26384920
 6. Makács Adrienn. A fedezetelvonás megjelenése a házastársak ügyleteiben és az ebből eredő felelősség kérdései. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 2 110-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3163161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3163161, Kapcsolat: 26384913
 7. Csehi Zoltán. Méltányosság és az új Polgári Törvénykönyv. (2015) Megjelent: Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére pp. 24-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3006817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3006817, Kapcsolat: 25530456
 8. Kriston Edit. Forms of relationships in hungarian civil law. (2015) Megjelent: Via scientiae iuris pp. 215-222
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2997906] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2997906, Kapcsolat: 26384911
 9. Kriston Edit. A házastársak rendelkezési joga és az abból eredő felelősség egyes kérdései. (2015) Megjelent: Decem anni in Europaea Unione III pp. 71-79
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2997904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2997904, Kapcsolat: 29544162
Barzó Tímea. Változások a családjogban: 33. Az Opten Kft. (1142 Budapest, Rákospatak u. 82.) felkérésére Budapesten (Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme – 1055 Budapest Szalay u. 7.) 2014. március hó 11. napján „Az új Ptk. hatálybalépése – elkészülés a változásokra” mottóval megrendezett konf.... (2014), 2556895
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2556895]
 1. Kubus Rea. Szülői felügyelettel kapcsolatos peres eljárások: Civil Procedures of Parental Responsibility. (2018)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31659404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31659404, Kapcsolat: 29526232
Barzó Tímea. A házastársi vagyonközösség megszűnése és a házastársi közös vagyon megosztása. (2015) Megjelent: Polgári Jog III. pp. 195-217, 2990172
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2990172]
 1. Kovács Patrik Zsolt. Az új Ptk. érvényesülése a házassági vagyonjogi perekben valamint az élettársak vagyoni és családjogi viszonyaival kapcsolatos bírói gyakorlatban. (2018) Megjelent: Mailáth György tudományos pályázat 2017 pp. 193-218
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31675525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31675525, Kapcsolat: 29543403
Barzó Tímea. A kiskorú egészségügyi önrendelkezési joga kapcsán felmerülő anomáliák. (2015) CSALÁDI JOG 1589-7516 1 10-16, 3086637
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3086637]
 1. Szendrői Anna. Egy szúrás az egész?! Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat övező személyiségi jogi kollíziók. (2020) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 15 2 186-199
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31852898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31852898, Kapcsolat: 29847650
 2. Kekecsné Bánszki Mónika. A gyermek jogai a kórházban. (2019)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31659115] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31659115, Kapcsolat: 29525947
Barzó Tímea. Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés, mint speciális megbízás aktuális kérdései. (2015) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára pp. 43-60, 2904005
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2904005]
 1. Ujváriné Antal Edit. Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért. (2019) Megjelent: Civilisztika II. Dologi jog, Felelősségtan pp. 261-302
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30717725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30717725, Kapcsolat: 29524993
Barzó Tímea. Hitelezővédelmi szabályok a házassági vagyonjogban. (2015), 3225949
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3225949]
 1. Fekete Zsanett. Harmadik személyek védelme a házassági vagyonjogi szerződésben. (2016)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[26632956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26632956, Kapcsolat: 26632956
Barzó Tímea. Hitelezővédelmi szabályok a házassági vagyonjogban. (2015) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 4 2 41-55, 3068071
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3068071]
 1. Barta Judit. Vollstreckung Des nicht zurückgezahlten Gelddarlehens, wenn das Vermögen Des Schuldners ganz oder teilweise Gesellschaftsanteil ist. (2017) Megjelent: Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia-historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe I. = The loan or usury? Compuls... pp. 21-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3282411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3282411, Kapcsolat: 26905884
Barzó Tímea. Medical Liability in the Light of New Hungarian Civil Code. (2015) PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 1788-2583 1788-2591 10 1 107-114, 3140667
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3140667]
 1. Ujváriné Antal Edit. Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért. (2019) Megjelent: Civilisztika II. Dologi jog, Felelősségtan pp. 261-302
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30717725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30717725, Kapcsolat: 29525010
Barzó Tímea. A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. (2016) Megjelent: Lege et Fide pp. 38-49, 3140093
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3140093]
 1. Sápi Edit. A felelősség egyes aspektusai a szerzői jogban. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 2017 35 444-459
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27013724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27013724, Kapcsolat: 28367925
Barzó Tímea. A szülői felügyelet családvédelmi aspektusai. (2016), 3225954
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3225954]
 1. Kubus Rea. Szülői felügyelettel kapcsolatos peres eljárások: Civil Procedures of Parental Responsibility. (2018)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31659404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31659404, Kapcsolat: 29526229
Barzó Tímea et al. A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. (2016) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 11 2 55-75, 3175744
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3175744]
 1. Barta Judit. A tervezői tevékenység komplex bemutatása valamint az építészeti, műszaki alkotások és terveik szerzői jogvédelme. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30315075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30315075, Kapcsolat: 27717613
 2. Sándor István. A sérelemdíj dogmatikáját és gyakorlatát elemző monográfiáról. (2018) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 73 9 409-412
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30405857] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30405857, Kapcsolat: 28370599
 3. Certicky Mário. Alapvető jogok magánjogi védelme a polgári törvénykönyvben. (2017) Megjelent: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában III. pp. 7-26
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3266001] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3266001, Kapcsolat: 27746508
Barzó Tímea. Matrimonial Property Issues in Business. (2016) Megjelent: Business Law in Hungary pp. 148-167, 3055356
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3055356]
 1. Kriston Edit. A házastársak rendelkezési jogából eredő felelősségi kérdések. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 325-337
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3297606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3297606, Kapcsolat: 26989142
Barzó Tímea. Sham contracts in the field of health care. (2016) CURENTUL JURIDIC 1224-9173 2247-8361 65 2 115-125, 3140095
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3140095]
 1. Prugberger Tamás. A munkaidő, a pihenőidő és a szabadság új hazai szabályozásának megítélése a munkavállalói érdekek szempontjából. (2017) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2017 2 31-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27485357] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27485357, Kapcsolat: 27485357
Barzó Tímea. A családjog alapelvei és érvényesülésük nehézségei. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 1. különszám 37-57, 3207232
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3207232]
 1. Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30632882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30632882, Kapcsolat: 28114337
 2. Szendrői Anna. A szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás alapjogi és személyiségi jogi vetülete. (2019) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 9 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31151936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31151936, Kapcsolat: 30053913
 3. РЕВУЦЬКА ІРИНА. Правові підстави створення сім’ї за законодавством України та країн – членів ЄС: порівняльно-правова характеристика Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. (2018)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[30345510] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30345510, Kapcsolat: 27746556
 4. Strihó Krisztina. Polgári jog. (2018) Megjelent: Jogi alapismeretek pp. 111-125
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30316529] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30316529, Kapcsolat: 27717603
 5. Molnár Sarolta Judit. A házasság intézményének perspektívái - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében.. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3392717] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3392717, Kapcsolat: 27876582
 6. Булеца Сибілла Богданівна. ЦИВІЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ. (2017) Часопис цивілістики 2017 27 16-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30452027] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30452027, Kapcsolat: 27881999
Barzó Tímea. A gyermek érdekének védelmét erősítő családjogi alapelv érvényesülésében felmerülő ellentmondások. (2017) OPUSCULA CIVILIA 2 2-15, 3191709
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3191709]
 1. Katonáné Pehr Erika. Minden gyermek egyenlő, de nem egyforma – néhány gondolat a 30 éves Gyermekjogi Egyezményről. (2019) CSALÁDI JOG 1589-7516 17 3 9-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30844690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30844690, Kapcsolat: 28350919
 2. Simon Károly László. Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül: Megoldások és kihívások a magyar jogalkalmazás számára. (2018) ISBN:9789632583990
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30315642] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30315642, Kapcsolat: 27717609
 3. Méhes Tamás. Polgári jogi alapismeretek. (2018) ISBN:9786155877957
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3361938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3361938, Kapcsolat: 27722621
 4. Katonáné Pehr Erika. Örökbefogadás. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3412144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3412144, Kapcsolat: 30053932
Barzó Tímea. A magyar család jogi rendje. (2017) ISBN:9789634131779, 3283350
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3283350]
 1. Visontai-Szabó Katalin. A házassági krízisek pszichológiai háttere és néhány megoldás a békés válás érdekében. (2021) CSALÁDI JOG 1589-7516
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31801303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31801303, Kapcsolat: 30053936
 2. Szendrői Anna. Egy szúrás az egész?! Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat övező személyiségi jogi kollíziók. (2020) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 15 2 186-199
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31852898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31852898, Kapcsolat: 29847653
 3. Pál Szilvia. Tisztelt apám és anyám! – A továbbtanuló nagykorú gyermek rokontartásra való érdemtelenségének bírói gyakorlata. (2019) CSALÁDI JOG 1589-7516 17 3 17-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30844693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30844693, Kapcsolat: 28350923
 4. Kriston Edit. Relationship Forms in the Contemporary Hungary - in the Light of the European Trends. (2019) Megjelent: Days of Law 2018. Part one – Marriage for all? Acta Universitatis Brunensis Iuridicaeditio Scientia pp. 101-109
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30815660] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30815660, Kapcsolat: 28390247
 5. Kőrös András. Különélő szülők - közös szülői felelősség, első lépések a Ptk. szülői felügyeletre vonatkozó szabályainak gyakorlatában. (2019) Megjelent: Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve pp. 83-97
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31146024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31146024, Kapcsolat: 28825734
 6. Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30632882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30632882, Kapcsolat: 28114345
 7. Molnár Sarolta Judit. Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje * című monográfia ismertetése. (2019) POLGÁRI JOG (JOGÁSZ/VILÁG) 2498-7263 5-6 19-20
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30915287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30915287, Kapcsolat: 29526135
 8. Kekecsné Bánszki Mónika. A gyermek jogai a kórházban. (2019)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31659115] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31659115, Kapcsolat: 29525949
 9. Kriston Edit. A de facto élettársi kapcsolat elmélete és gyakorlata – 2. rész: Az élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer.. (2019) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 1 1 13-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30767750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30767750, Kapcsolat: 28390250
 10. Kriston Edit. A családtagok vagyoni viszonyainak rendszere a Ptk. tükrében. (2019) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 4 1. szám, 1. kötet 101-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30767746] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30767746, Kapcsolat: 28390270
 11. Navratyil Zoltán. A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása és az intézmény szülő felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének terjedelme. (2018) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 14 4 91-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30420274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30420274, Kapcsolat: 27842501
 12. Kriston Edit. A család fogalma a társadalmi innováció sűrűjében, különös tekintettel a jogi és szociológiai megközelítésre. (2018) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 36 2 396-407
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30344936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30344936, Kapcsolat: 27746683
 13. Hegedűs Andrea. 71. A házasság megszűnése. (2018) Megjelent: Polgári Jog III. pp. 140-149
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30372711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30372711, Kapcsolat: 27780956
 14. Булеца Сибілла Богданівна. ЦИВІЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ. (2017) Часопис цивілістики 2017 27 16-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30452027] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30452027, Kapcsolat: 27882009
Barzó Tímea. A méltányosság és gyengébb fél védelmének érvényesülése a családjogban. (2017) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére I.-II. kötet pp. 63-72, 3367655
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3367655]
 1. Kriston Edit. A de facto élettársi kapcsolat elmélete és gyakorlata – 2. rész: Az élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer.. (2019) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 1 1 13-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30767750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30767750, Kapcsolat: 28390252
Barzó Tímea. A sérelemdíj alkalmazásának új dimenziói az egészségügyi kártérítési perekben. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 202-220, 3297533
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3297533]
 1. Barta Judit. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség alkalmazása a jogi személy általános szabályai és a gazdasági társaságok közös szabályai körében. (2019) Megjelent: Civilisztika II. Dologi jog, Felelősségtan pp. 415-442
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30425607] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30425607, Kapcsolat: 27849887
 2. Sándor István. A sérelemdíj dogmatikáját és gyakorlatát elemző monográfiáról. (2018) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 73 9 409-412
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30405857] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30405857, Kapcsolat: 28370597
Barzó Tímea. A szerződési szabadság korlátai a házassági vagyonjogban. (2017) Megjelent: Lege duce, comite familia pp. 31-43, 3280103
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3280103]
 1. Molnár Sarolta Judit. A házasság intézményének perspektívái - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében.. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3392717] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3392717, Kapcsolat: 27876575
Barzó Tímea. A szülő döntési joga az egészségügyben. (2017) GYERMEKGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE 1585-4396 22 5 238-241, 31659139
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31659139]
 1. Kekecsné Bánszki Mónika. A gyermek jogai a kórházban. (2019)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31659115] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31659115, Kapcsolat: 29525954
Barzó Tímea. A szülői felügyelet családvédelmi aspektusai. (2017) Megjelent: A szociális jog aktuális kérdései Magyarországon és az Európai Unióban pp. 6-21, 3177965
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3177965]
 1. Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30632882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30632882, Kapcsolat: 28114347
 2. Dajkó Péter. A szülői felügyelettel kapcsolatos perek szabályai a gyermekek jogainak érvényesülésére figyelemmel. (2017)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[27476745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27476745, Kapcsolat: 27476745
Barzó Tímea. Az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyok sokszínűsége és buktatói. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 2. különszám 57-70, 3210408
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3210408]
 1. Ujváriné Antal Edit. Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért. (2019) Megjelent: Civilisztika II. Dologi jog, Felelősségtan pp. 261-302
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30717725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30717725, Kapcsolat: 29524989
Barta Judit. Magyarázat a kártérítési jogról. (2018) ISBN:9789632957746, 30404790
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30404790]
 1. Lőrincz György. Az "ellenőrzési kör" értelmezése a munkaügyi ítélkezés tükrében. (2020) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 4 1 1-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31393916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31393916, Kapcsolat: 29541425
 2. Ujváriné Antal Edit. Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért. (2019) Megjelent: Civilisztika II. Dologi jog, Felelősségtan pp. 261-302
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30717725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30717725, Kapcsolat: 28798742
 3. Pataky Tibor. "Dr. Barta Judit, Dr. Barzó Tímea, Dr. Csák Csilla (szerk.): Magyarázat a kártérítési jogról": [Könyvismertetés]. (2019) Kártérítési és Biztosítási Jog 2676-9662 1 2 p. [1]
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31675107] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31675107, Kapcsolat: 29543015
Barzó Tímea. A jogi tények (Általános tanok - 5.). (2018) Megjelent: Civilisztika I. Általános tanok, Személyek joga, Szellemi alkotások joga pp. 86-100, 30354252
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30354252]
 1. BARTA Judit. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK FELELŐSSÉGE, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL A POLGÁRI JOGI KÁRFELELŐSSÉGRE. (2020) Megjelent: 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings pp. 73-83
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31851774] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31851774, Kapcsolat: 29820749
Barzó Tímea. A közéleti szereplők és a magánélethez fűződő jog. (2018) Megjelent: Multiscience XXXII. MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference pp. 1-9, 30345457
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30345457]
 1. Halász Csenge. The ideological and regulatory questions of the right to privacy, with particular regard to the situation of public figures. (2020) Megjelent: Modern Researches pp. 24-38
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31296476] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31296476, Kapcsolat: 29526183
Barzó Tímea. A személyiségvédelem általános kérdései. (Személyiségvédelem). (2018) Megjelent: Civilisztika I. Általános tanok, Személyek joga, Szellemi alkotások joga pp. 171-185, 30354310
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30354310]
 1. Schultz Márton. A személyiségi jogi vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31251222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31251222, Kapcsolat: 28918324
 2. Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30632882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30632882, Kapcsolat: 28114338
Barzó Tímea. A vérellátással összefüggésben felmerülő kártalanítási kérdések. (2018) Megjelent: A puro pura defluit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 23-33, 30345474
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30345474]
 1. Borbás Emese. "Benke J. – Fabó T. (szerk.): A puro pura defluit aqua. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére Pécs, PTE ÁJK, 2018. 256. ISBN 978-963-429-289-0": [Könyvismertetés]. (2019) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 15 1 190-197
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31659370] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31659370, Kapcsolat: 29526178
Barzó Tímea. Az egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos kárfelelősségi kérdések.. (2018) Megjelent: Magyarázat a kártérítési jogról pp. 431-445, 30546146
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30546146]
 1. Görög Márta. Jogalkalmazási gyakorlat által formált orvosi gyakorlat(?). (2019) Megjelent: Lábady Tamás emlékkönyv pp. 249-263
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30932603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30932603, Kapcsolat: 28505529
 2. Görög Márta. "A szó kergeti jelentését" - Orvosi műhiba vagy kezelési hiba?. (2019) Megjelent: 70 Studia in Honorem Ferenc Fábián pp. 173-180
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31007411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31007411, Kapcsolat: 28549915
Barzó Tímea. Az ember cselekvőképessége. (Az ember, mint jogalany). (2018) Megjelent: Civilisztika I. Általános tanok, Személyek joga, Szellemi alkotások joga pp. 119-169, 30354268
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30354268]
 1. Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30632882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30632882, Kapcsolat: 28114340
Barzó Tímea. Felelősség más személy által okozott kárért. (2018) Megjelent: Magyarázat a kártérítési jogról pp. 123-130, 30860067
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30860067]
 1. Papp Tekla. Felelősség más személy által okozott károkért. (2019) Megjelent: Civilisztika II. Dologi jog, Felelősségtan pp. 329-337
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30568755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30568755, Kapcsolat: 29525026
Barzó Tímea. Kártalanítás az egészségügyben. (2019) Megjelent: Civilisztika II. Dologi jog, Felelősségtan pp. 393-413, 30860052
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30860052]
 1. Szendrői Anna. Egy szúrás az egész?! Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat övező személyiségi jogi kollíziók. (2020) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 15 2 186-199
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31852898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31852898, Kapcsolat: 29847652
Barzó Tímea. Polgári jogi felelősség az egészségügyben. (2019) Megjelent: Civilisztika II. Dologi jog, Felelősségtan pp. 443-461, 30860048
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30860048]
 1. Görög Márta. "A szó kergeti jelentését" - Orvosi műhiba vagy kezelési hiba?. (2019) Megjelent: 70 Studia in Honorem Ferenc Fábián pp. 173-180
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31007411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31007411, Kapcsolat: 28549916
Barzó Tímea et al. Elmosódott magánélet? A privátszféra érvényesülése és határai az online közösségi térben. (2020) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 15 1 33-48, 31604767
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31604767]
 1. Kártyás Gábor et al. A munkára képes állapot értelmezése, különös tekintettel a munkahelyi alkoholos befolyásoltság tilalmára II. rész. (2021) MAGYAR JOG 0025-0147 68. 2 95.-102.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31905687] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31905687, Kapcsolat: 29926741
2021-05-06 12:31