Barzó Tímea. Tájékoztatás és beleegyezés, mint a beteg alapvető joga.. (1996) MAGYAR JOG 0025-0147 43 2 70-81, 1523242
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1523242]
 1. Zákány Judit. Felelősség és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások területén: Nemzetközi kitekintéssel. (2015) ISBN:9789632265681
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3042479] [Approved]
  Független, Idéző: 3042479, Kapcsolat: 25568952
 2. Petkó Mihály. Betegjogok, orvosjogok. (2014) ISBN:9789630893756
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25527706] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25527706, Kapcsolat: 25527706
 3. Petkó Mihály. A beteg kapcsolattartási jogáról. (2014) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 11 1-2
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31262859] [Approved]
  Független, Idéző: 31262859, Kapcsolat: 29531922
 4. Lomniczi Zoltán. Az orvosi jog és az orvosi jogviszony alapvonalai: Történeti és összehasonlító jogi elemzés közjogi kitekintéssel. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25527703] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25527703, Kapcsolat: 25527703
 5. Kovács Gabriella et al. A Betegjogok alakulása Európa egyes országaiban. (2012) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2 1 26-30
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26384747] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26384747, Kapcsolat: 26384747
 6. Lomnici Zoltán. Az orvoslás Joga: Kommentár a gyakorlat számára. (2009) ISBN:9789639771239
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1712911] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1712911, Kapcsolat: 27722622
 7. Sári János et al. Az 1988 utáni magyar emberi jogi szakirodalom válogatott bibliográfiája. (2008) In: Alapjogok pp. 387-414
  Chapter in Book/Bibliography (Chapter in Book)/Educational[31877916] [Approved]
  Független, Idéző: 31877916, Kapcsolat: 29856695
 8. Lomnici Zoltán ifj. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés intézményének felelősségi kérdései a hazai joggyakorlat tükrében. (2007) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 3 3 179-190
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1706127] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1706127, Kapcsolat: 21990132
 9. LOMNICZI Zoltán. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés a gyakorlatban. (2006) ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 147. 14 649-653
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21990130] [Approved]
  Független, Idéző: 21990130, Kapcsolat: 21990130
 10. Tausz Judit. Az orvos tájékoztatási kötelezettsége és a „tájékozott beleegyezés” jogi kérdései. (2004) In: Studia Iuvenum Iurisperitorum : A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kara Hallgatóinak Tanulmányai) pp. 206-234
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31664793] [Approved]
  Független, Idéző: 31664793, Kapcsolat: 29531927
 11. CZELENK Ferenc. Invazív beavatkozások jogi környezete (tájékozott beleegyezés). (2000) MOTESZ MAGAZIN 1216-7533 5 p. 50
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21990128] [Approved]
  Független, Idéző: 21990128, Kapcsolat: 21990128
Barzó Tímea. Összefoglaló a Miskolci Egyetemen rendezett magánjogi, kodifikációs és jogharmonizációs konferencián elhangzott előadásokról. (1999) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 54 12 559-562, 1525990
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[1525990]
 1. Hegedűs Andrea. Polgári jog: Családjog. (2014) ISBN:9789630890137
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2805378] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2805378, Kapcsolat: 25530410
 2. Hegedűs Andrea. A magyar családi jog az új Ptk-ban. (2012) In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2011 pp. 233-252
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2525142] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2525142, Kapcsolat: 26364180
 3. Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2415153] [Validated]
  Független, Idéző: 2415153, Kapcsolat: 21992070
 4. Szalma J. Közösségi, közös, és eltérő elemek a polgári jogi kodifikációkban. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2 2 1-15
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[20935025] [Approved]
  Független, Idéző: 20935025, Kapcsolat: 21992076
Heinerné Barzó. A Ptk. kodifikáció és a családjog kapcsolódási pontjai. (1999) In: Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció. A magyar jog- és intézményrendszer közelítése az európai joghoz - az acquis commun... pp. 107-133, 1768560
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1768560]
 1. Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2415153] [Validated]
  Független, Idéző: 2415153, Kapcsolat: 21992071
Barzó Tímea. A családjog és a polgári jogi kodifikáció. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 5 288-292, 1519032
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1519032]
 1. Hegedűs Andrea. A családjog mint identitás. (2017) In: Lege duce, comite familia pp. 176-187
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3271110] [Validated]
  Független, Idéző: 3271110, Kapcsolat: 26871906
 2. Makács Adrienn. A fedezetelvonás megjelenése a házastársak ügyleteiben és az ebből eredő felelősség kérdései. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 2 110-119
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3163161] [Approved]
  Független, Idéző: 3163161, Kapcsolat: 25568914
 3. Hegedűs Andrea. Polgári jog: Családjog. (2014) ISBN:9789630890137
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2805378] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2805378, Kapcsolat: 25527952
 4. Jakab Nóra et al. Statut juridique des conjoints et de leurs enfants dans l'entreprise agricole – Legal status of cohabitees and their children in the agri- cultural enterprise – Rechtliche Stellung der Partner und deren Kinder im landwirtschaftlichen Unternehmen. (2013) In: 27th CEDR Congress 2013 Luzern pp. 1-18
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[25528041] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25528041, Kapcsolat: 25528041
 5. Jakab Nóra et al. New tendencies in connection with the legal status of cohabitees and their children in the agricultural enterprise in Hungary = Új irányvonalak a mezőgazdasági vállalkozásban dolgozó együttélők és gyermekeik jogi helyzetében, különös tekintettel a magyar szabályozásra. (2013) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2013 15 39-76
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27476754] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27476754, Kapcsolat: 27476754
 6. Hegedűs Andrea. A magyar családi jog az új Ptk-ban. (2012) In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2011 pp. 233-252
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2525142] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2525142, Kapcsolat: 26364103
 7. Cserbáné Nagy Andrea. A házassági jog kodifikációi. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2238626] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2238626, Kapcsolat: 26633049
 8. BATA Tímea. Az eljegyzés intézménye a magyar jogrendszerben, kitekintéssel néhány európai ország szabályozására. (2011)
  Miscellaneous[21992073] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21992073, Kapcsolat: 21992073
 9. Makács Adrienn. A fedezetelvonás megjelenése a házastársak ügyleteiben. (2010)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[27488217] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27488217, Kapcsolat: 27488217
 10. Varga Szabolcs. Alternatív konfliktusmegoldási lehetőségek a szervezetek gyakorlatában. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2165973] [Approved]
  Független, Idéző: 2165973, Kapcsolat: 26364106
 11. Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2415153] [Validated]
  Független, Idéző: 2415153, Kapcsolat: 21992072
Heinerné Barzó. Összefoglaló a Miskolci Egyetemen rendezett magánjogi kodifikációs és jogharmonizációs konferencián elhangzott előadásokról. (2000) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 2 1 17-20, 3402611
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[3402611]
 1. Lakatos Dániel. A kötelem rendszere az új Ptk-ban. (2014)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[27488330] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27488330, Kapcsolat: 27488330
Barzó Tímea. A működtetési jog (orvosi praxisjog). (2002) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 2002 3-4 3-8, 1524820
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1524820]
 1. Lomniczi Zoltán. Az orvosi jog és az orvosi jogviszony alapvonalai: Történeti és összehasonlító jogi elemzés közjogi kitekintéssel. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25527703] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25527703, Kapcsolat: 25528268
Barzó Tímea. Működtetési jog (praxisjog), mint vagyoni értékű jog jogi háttere és alkalmazhatósága: PhD értekezés tézisei. (2003), 3042493
Thesis/Habilitation (Thesis)/Scientific[3042493]
 1. Garai Lilla. A vállalkozó háziorvosok finanszírozásának alakulása a rendszerváltás óta. (2010) MEDICUS UNIVERSALIS 0133-1973 43 3 95-98
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25530476] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25530476, Kapcsolat: 25530476
Barzó Tímea. Az orvosi praxisjog a házassági vagyonjogban. (2004) CSALÁDI JOG 1589-7516 2 2 1-8, 1515728
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1515728]
 1. Csűri Éva. Házassági vagyonjog az új Ptk.-ban. (2016) ISBN:9786155122347
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26384920] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26384920, Kapcsolat: 26277637
 2. Bereczky Sára. Házassági vagyonjog. (2013) ISBN:9786155122033
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25527924] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25527924, Kapcsolat: 25527924
 3. KŐRÖS András. A családjog kézikönyve. (2007)
  Book[21992055] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21992055, Kapcsolat: 21992055
 4. KŐRÖS András. "Fontolva haladás" - az új Ptk. Családjogi könyve 3. Rész: A házastársi vagyonközösség. (2005) CSALÁDI JOG 1589-7516 4 1-15
  Journal Article[21992056] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21992056, Kapcsolat: 21992056
Barzó Tímea. A gyermek alapvető jogainak védelme a magyar jogban. (2005) CSALÁDI JOG 1589-7516 3 3 1-6, 1511271
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1511271]
 1. Makóné Fenyvesi. Származás megállapításával összefüggő családjogi problémák. (2014)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364139] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364139, Kapcsolat: 26364139
 2. Reiderné Bánki. A házasság felbontása és a gyermek érdeke. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26364137] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364137, Kapcsolat: 26364137
 3. Filó Erika et al. Gyermeki jogok, gyermekvédelem. (2009) ISBN:9789632580517
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1607097] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1607097, Kapcsolat: 21992064
 4. Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2415153] [Validated]
  Független, Idéző: 2415153, Kapcsolat: 21992065
 5. Sári János et al. Az 1988 utáni magyar emberi jogi szakirodalom válogatott bibliográfiája. (2008) In: Alapjogok pp. 387-414
  Chapter in Book/Bibliography (Chapter in Book)/Educational[31877916] [Approved]
  Független, Idéző: 31877916, Kapcsolat: 29856702
 6. Rózsás Eszter. A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2448607] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2448607, Kapcsolat: 26364138
Barzó Tímea. A magyar családjog múltja, jelene és jövője 1. rész: A házassági jog és a házassági vagyonjog fejlődésének rövid történeti bemutatása. (2006) CSALÁDI JOG 1589-7516 4 1 1-10, 1521802
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1521802]
 1. Harkán Melinda. Házassági vagyonjogi szerződés az új ptk szabályaira tekintettel. (2017)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26633001] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26633001, Kapcsolat: 26632988
 2. Kriston Edit. A házastársak rendelkezési jogából eredő felelősségi kérdések. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 325-337
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3297606] [Approved]
  Független, Idéző: 3297606, Kapcsolat: 26989105
 3. Fekete Zsanett. Harmadik személy védelme a házassági vagyonjogi szerződésben. (2016)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364119] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364119, Kapcsolat: 26363981
 4. Hontiné Mócsány. A házassági vagyonjogi viszonyok szerződéses rendezése. (2016)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26632970] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26632970, Kapcsolat: 26632970
 5. Szilágyi Mária. A házasság felbontásával felmerülő vagyonjogi kérdések a gyakorlatban. [Szakdolgozat]. (2015)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364118] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364118, Kapcsolat: 26363979
 6. Makóné Fenyvesi. Apasági vélelmek: Származás megállapításával összefüggő családjogi problémák. (2014)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364125] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364125, Kapcsolat: 26364082
 7. Reiderné Bánki. A házasság felbontása és a gyermek érdeke. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26364137] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364137, Kapcsolat: 26364008
 8. Somfai Balázs. Családjogi és/vagy gyermekvédelmi jogviszony. (2013) CSALÁDI JOG 1589-7516 11 4 29-33
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2937136] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2937136, Kapcsolat: 28937257
 9. Hegedűs Adél. A házasság és az élettársi kapcsolat elhatárolása, különös tekintettel a vagyonjogi kérdésekre. (2013)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364012] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364012, Kapcsolat: 26364012
 10. Losonczi Márta. A házasság és az élettársi kapcsolat elhatárolása, különös tekintettel a vagyonjogi kérdésekre. (2013)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[27488344] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27488344, Kapcsolat: 27488344
 11. Béres Nóra. A házassági vagyonjogi szerződés jelene: The present of matrimonial property contract. (2012)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364121] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364121, Kapcsolat: 26364001
 12. Cserbáné Nagy Andrea. A házassági jog kodifikációi. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2238626] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2238626, Kapcsolat: 26632993
 13. BALOGI Zsófia. A hozomány szabályozása a korábbi magyar magánjogban — a hagyományozott hozomány kettős jogi természete és kapcsolata az új Ptk. által szorgalmazott halál esetére rendelkező szerződéssel. (2010) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2 4-13
  Journal Article[21990134] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21990134, Kapcsolat: 21990134
 14. Makács Adrienn. A fedezetelvonás megjelenése a házastársak ügyleteiben. (2010)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[27488217] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27488217, Kapcsolat: 27488222
 15. SOMFAI Balázs. Kapcsolattartás mint a agyermek emberi joga. (2009)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21990135] [Approved]
  Független, Idéző: 21990135, Kapcsolat: 21990135
Barzó Tímea. A magyar családjog múltja, jelene és jövője. 2. rész: A gyermekvédelem fejlődésének rövid történeti bemutatása és az európai családjog jövője. (2006) CSALÁDI JOG 1589-7516 4 2 1-10, 1699854
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1699854]
 1. Zsiros Annamária. Az Európai Unió családjoga és az azt szabályozó rendeletek fejlődése. (2014) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 32 511-522
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2773436] [Approved]
  Független, Idéző: 2773436, Kapcsolat: 25568937
 2. Makóné Fenyvesi. Apasági vélelmek: Származás megállapításával összefüggő családjogi problémák. (2014)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364125] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364125, Kapcsolat: 26364143
 3. Reiderné Bánki. A házasság felbontása és a gyermek érdeke. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26364137] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364137, Kapcsolat: 26364170
 4. Nagy Márta. Bírósági mediáció. (2011) ISBN:9789633190272
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2713790] [Approved]
  Független, Idéző: 2713790, Kapcsolat: 21992060
 5. Gyengéné Nagy. Mediáció az igazságszolgáltatásban: Családjogi specialitások. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21992059] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21992059, Kapcsolat: 21992059
 6. Filó Erika et al. Gyermeki jogok, gyermekvédelem. (2009) ISBN:9789632580517
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1607097] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1607097, Kapcsolat: 21992057
 7. Hegedűs Andrea. Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2415153] [Validated]
  Független, Idéző: 2415153, Kapcsolat: 21992058
Barzó Tímea. Praxisjog: Aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban. (2007) ISBN:9789632261454, 1528471
Book/Monograph (Book)/Scientific[1528471]
 1. Bezdán Anikó Judit. A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23397812] [Validated]
  Független, Idéző: 23397812, Kapcsolat: 25528243
 2. Karády Anna. Háziorvos-lás(s)!. (2011) EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 0013-2276 2011 3 17-21
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25528230] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25528230, Kapcsolat: 25528230
 3. Farkas Csaba et al. Társasági jog: egyetemi tankönyv. (2009) ISBN:9789639640214
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[1251783] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1251783, Kapcsolat: 21992061
Barzó Tímea. A gyermekek jogainak érvényesülése az egészségügyben - különös tekintettel az Ottawai Deklaráció alapelveire (1. Rész). (2008) CSALÁDI JOG 1589-7516 6 3 12-16, 1517352
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1517352]
 1. Szendrői Anna. Egy szúrás az egész?! Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat övező személyiségi jogi kollíziók. (2020) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 15 2 186-199
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31852898] [Approved]
  Független, Idéző: 31852898, Kapcsolat: 29847651
 2. Kekecsné Bánszki Mónika. A gyermek jogai a kórházban. (2019)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[31659115] [Approved]
  Független, Idéző: 31659115, Kapcsolat: 29525930
 3. BUCSI Ágnes. A gyermek meghallgatása az őt érintő eljárásokban - egy alapelv érvényesülése a magyar joggyakorlatban I. rész. (2011) CSALÁDI JOG 1589-7516 2 17-26
  Journal Article[21992063] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21992063, Kapcsolat: 21992063
Barzó Tímea. A gyermekek jogainak érvényesülése az egészségügyben - 3. Rész. (2009) CSALÁDI JOG 1589-7516 7 3 11-16, 1699862
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1699862]
 1. Kekecsné Bánszki Mónika. A gyermek jogai a kórházban. (2019)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[31659115] [Approved]
  Független, Idéző: 31659115, Kapcsolat: 29525943
 2. BUCSI Ágnes. A gyermek meghallgatása az őt érintő eljárásokban - egy alapelv érvényesülése a magyar joggyakorlatban I. rész. (2011) CSALÁDI JOG 1589-7516 2 17-26
  Journal Article[21992063] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21992063, Kapcsolat: 21992062
Barzó Tímea. A gyermekek jogainak érvényesülése az egészségügyben különös tekintettel az Ottawai Deklaráció alapelveire : 2. Rész. (2009) CSALÁDI JOG 1589-7516 7 1 4-10, 1699859
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1699859]
 1. Kekecsné Bánszki Mónika. A gyermek jogai a kórházban. (2019)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[31659115] [Approved]
  Független, Idéző: 31659115, Kapcsolat: 29525941
Barzó Tímea. A szoftverek felhasználása a vállalatok és a hivatalok munkamenetében. (2009), 2349254
Miscellaneous/Manual, study-aid (Miscellaneous)/Scientific[2349254]
 1. Barta Judit. A jövőben létrehozandó szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználási, vállalkozási és tervezési szerződés összefüggései. (2016) In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2015 pp. 229-242
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3281898] [Approved]
  Független, Idéző: 3281898, Kapcsolat: 26292393
Barzó Tímea. A gyermekek jogainak érvényesülése az egészségügyben - 4. Rész. (2010) CSALÁDI JOG 1589-7516 8 2 22-31, 1699865
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1699865]
 1. Kekecsné Bánszki Mónika. A gyermek jogai a kórházban. (2019)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[31659115] [Approved]
  Független, Idéző: 31659115, Kapcsolat: 29525944
Barzó Tímea. A házassági vagyonjogi szerződés múltja, jelene és jövője. (2010) In: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 148. pp. 17-37, 1843797
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1843797]
 1. Molnár Sarolta Judit. A házasság intézményének perspektívái - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében.. (2018)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3392717] [Checked]
  Független, Idéző: 3392717, Kapcsolat: 27876587
 2. Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3289165] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3289165, Kapcsolat: 26981783
 3. Molnár Sarolta Judit. A házassági vagyoni viszonyok rendszerei különösen a felek autonómiája szempontjából. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 13 1 225-243
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3283397] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3283397, Kapcsolat: 27476793
 4. Fekete Zsanett. Harmadik személy védelme a házassági vagyonjogi szerződésben. (2016)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364119] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364119, Kapcsolat: 26364150
 5. Szilágyi Mária. A házasság felbontásával felmerülő vagyonjogi kérdések a gyakorlatban. [Szakdolgozat]. (2015)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364118] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364118, Kapcsolat: 26364147
 6. Béres Nóra. A házassági vagyonjogi szerződés jelene: The present of matrimonial property contract. (2012)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26364121] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364121, Kapcsolat: 26364152
Barzó Tímea. Betegjogok érvényesülése a hazai egészségügyi ellátásban címmel tartott előadás. (2010), 1845899
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[1845899]
 1. Béky Ágnes Enikő. A páciensjogok, mint az egészségügyi ellátást igénybevevő személyek nevesített jogai. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 10 493-503
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2547340] [Approved]
  Független, Idéző: 2547340, Kapcsolat: 27717610
Barzó Tímea. A szoftver jogtalan felhasználásának hazai polgári és büntetőjogi következményei. (2011) In: A szellemi tulajdon pp. 27-44, 1843861
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1843861]
 1. Sápi Edit. Innovatív megoldások a szerzői jogban. (2020) In: Innovatív magánjogi megoldások a társadalmi-gazdasági haladás szolgálatában pp. 137-142
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31199782] [Approved]
  Független, Idéző: 31199782, Kapcsolat: 28840047
 2. Ott István. A szerzői jogok hazai büntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26364195] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26364195, Kapcsolat: 26364195
Somfai Balázs et al. A gyermekvédelem nagy kézikönyve. (2011), 2269657
Book/Handbook (Book)/Scientific[2269657]
 1. Hoffman István. Családpolitika. (2011)
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[26633053] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26633053, Kapcsolat: 26633053
Barzó Tímea. A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM ESZKÖZEI. (2012), 2413764
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[2413764]
 1. Kriston Edit. A házassági vagyonjogi szerződések általános szabályai a német és magyar jogban. (2017) In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában III. pp. 63-77
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[3239036] [Approved]
  Független, Idéző: 3239036, Kapcsolat: 27330662
 2. Kriston Edit. Mine, yours, ours? - Thoughts about the connection between marriage contract and immoral contract. (2016) In: Aktuális kérdések és európai válaszok a jog és igazsgszolgáltatás területén Romániában és Magyarországon: Current Questions and... pp. 111-117
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26476426] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26476426, Kapcsolat: 26476426
Barzó Tímea. A házasulók egyben jegyesek is? A jegyesség, mint családjogi jogintézmény helyének és szerepének újragondolása. (2012) In: Pro Vita et Scientia pp. 13-22, 2349258
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2349258]
 1. Molnár Sarolta Judit. A házasság intézményének perspektívái - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében.. (2018)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3392717] [Checked]
  Független, Idéző: 3392717, Kapcsolat: 27876592
 2. Molnár Sarolta. A Családjogi Charta és a civil jog házasságképe. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 1 23-32
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25882791] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25882791, Kapcsolat: 25882791
Barzó Tímea. Családjog és az új Ptk.. (2013) In: Egy új korszak hajnalán pp. 55-77, 2349269
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2349269]
 1. Visontai-Szabó Katalin. A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái. (2014)
  Thesis/University doctor (Thesis)/Scientific[26633058] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26633058, Kapcsolat: 26633058
Barzó Tímea. Cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek részvétele a gazdasági társaságokban. (2013) In: Jogi személyek az új Polgári Törvénykönyvben pp. 23-33, 2349279
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2349279]
 1. Dúl János. A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. (2018) ISBN:9786155411670
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3403251] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3403251, Kapcsolat: 27717564
Barzó Tímea. A családok védelmének megjelenési formái a 2013-as Ptk. Családjogi Könyvében. (2014) In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2013 pp. 241-270, 2815387
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2815387]
 1. Simon Károly László. Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül: Megoldások és kihívások a magyar jogalkalmazás számára. (2018) ISBN:9789632583990
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30315642] [Approved]
  Független, Idéző: 30315642, Kapcsolat: 27717604
 2. Navratyil Zoltán. A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása és az intézmény szülő felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének terjedelme. (2018) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 14 4 91-99
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30420274] [Approved]
  Független, Idéző: 30420274, Kapcsolat: 27842502
 3. Molnár Sarolta Judit. A házasság intézményének perspektívái - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében.. (2018)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3392717] [Checked]
  Független, Idéző: 3392717, Kapcsolat: 27876561
Barzó Tímea. A közszerzeményi rendszer sajátosságai a századforduló házassági vagyonjogában. (2014) In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai pp. 47-66, 2856572
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2856572]
 1. Kriston Edit. A házastársak rendelkezési jogából eredő felelősségi kérdések. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 325-337
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3297606] [Approved]
  Független, Idéző: 3297606, Kapcsolat: 26989140
 2. Pusztahelyi Réka. A magánjogi elévülés. (2015) ISBN:9789639360952
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2936970] [Approved]
  Független, Idéző: 2936970, Kapcsolat: 25530448
 3. Kriston Edit. A házastársak rendelkezési joga és az abból eredő felelősség egyes kérdései. (2015) In: Decem anni in Europaea Unione III: Civilisztikai Tanulmányok pp. 71-79
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[25563045] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25563045, Kapcsolat: 25563045
Barzó Tímea. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat (X. Cím.). (2014) In: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet pp. 118-182, 2707031
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2707031]
 1. Hegedűs Andrea. 75. Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai. A bejegyzett élettársi kapcsolat.. (2018) In: Polgári Jog III. pp. 244-260
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[30372728] [Approved]
  Független, Idéző: 30372728, Kapcsolat: 27780979
 2. Borbély Nóra. Az apaság vélelmének megdöntése különös tekintettel a bírósági nemperes eljárásban. (2017)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26633040] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26633040, Kapcsolat: 26633040
Barzó Tímea. A rokontartás (XIII. Cím). (2014) In: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet pp. 362-428, 2707037
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2707037]
 1. Kriston Edit. Gyermekvédelem. (2019) ISBN:9786155658037
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[30632882] [Approved]
  Független, Idéző: 30632882, Kapcsolat: 28114350
Barzó Tímea. A személyiségi jogok. (2014) In: Általános Tanok és Személyek joga pp. 235-312, 3286258
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3286258]
 1. Schultz Márton. A személyiségi jogi vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra. (2020)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[31251222] [Approved]
  Független, Idéző: 31251222, Kapcsolat: 28918321
 2. Páhi Barbara. A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelme a munkaviszonyban különös tekintettel a személyes adatok védelmére. (2018) In: Mailáth György tudományos pályázat 2017 pp. 690-725
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[31675520] [Approved]
  Független, Idéző: 31675520, Kapcsolat: 29543400
2021-05-15 19:42