Angyal Zoltán. A közös monetáris politika szervezeti háttere a Gazdasági és Monetáris Unióban. (2001) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 7-8. 110-114, 1309386
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1309386]
 1. Vigh László. A függetlenség az Európai Központi Bank esetében: Elméleti megközelítés, koncepcióalkotás és gyakorlat. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2925216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2925216, Kapcsolat: 20905307
Angyal Zoltán. A túlzott hiány esetén követendő eljárás menete a közösségi jogban: az Európai Bíróság ítélete a Bizottság kontra Tanács ügyben. (2004) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 11 76-89, 1309453
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1309453]
 1. Csűrös Gabriella. Uniós pénzügyek - Az európai integráció fejlődésének pénzügyi jogi vizsgálata. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25067735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25067735, Kapcsolat: 25067735
 2. Csűrös Gabriella. Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22312095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312095, Kapcsolat: 22312095
Angyal Zoltán. Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének intézményi és jogi vonatkozású kérdései. (2005) ISBN:9639284904, 1309373
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1309373]
 1. Csűrös Gabriella. Uniós pénzügyek - Az európai integráció fejlődésének pénzügyi jogi vizsgálata. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25067745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25067745, Kapcsolat: 25067745
 2. Csűrös Gabriella. Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22312086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312086, Kapcsolat: 22312086
 3. Kreisz Brigitta. A túlzott hiány eljárás belső logikájában rejlő formáljogi ellentmondások egykor és ma. (2012) Megjelent: Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után - válogatott tanulmányok pp. 127-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23043252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23043252, Kapcsolat: 23043245
 4. Várnay Ernő et al. Az Európai Unió joga [3. kiad.]. (2010) ISBN:9789632950754
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1457741] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1457741, Kapcsolat: 21530218
 5. Jánosi Andrea. Közvetlen adók harmonizációja az EU-ban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására. (2008) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 3 1 70-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20905298] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20905298, Kapcsolat: 20905298
 6. Kovácsné Dr.. A jegybanki függetlenség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20905302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20905302, Kapcsolat: 20905302
Angyal Zoltán. A túlzott hiány eljárás közösségi jogi szabályozása és annak legújabb fejleményei, immár magyar szemmel is. (2006) Megjelent: Facultas nata pp. 9-24, 1310248
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1310248]
 1. Ficsor Krisztina et al. Facultas Nata: Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. (2007) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 62 4 188-193
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2231892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2231892, Kapcsolat: 20905288
Angyal Zoltán. A jogi konvergenciakritérium és a magyar jegybanktörvény. (2007), 2910775
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2910775]
 1. Csűrös Gabriella. Uniós pénzügyek - Az európai integráció fejlődésének pénzügyi jogi vizsgálata. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25067745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25067745, Kapcsolat: 25067746
Angyal Zoltán. A jogi konvergenciakritérium és a magyar jegybanktörvény. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 6 48-67, 1309573
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1309573]
 1. Csűrös Gabriella. Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22312104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312104, Kapcsolat: 22312104
Angyal Zoltán. Az európai Alkotmányszerződés ratifikációs válsága, avagy a közvetlen demokrácia és az integráció kollíziója. (2007) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 25 1-2 175-190, 2500639
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2500639]
 1. Fazekas Judit. System of Legal Acts and Legislative procedures of the European Union After the Treaty of Lisbon. (2011) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 9 1 57-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1847364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1847364, Kapcsolat: 23686430
 2. Lévayné Fazekas Judit. Legislative Reform of the European Union introduced by the Lisbon Treaty. (2011) CURENTUL JURIDIC 1224-9173 2247-8361 9 4 45-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1870307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1870307, Kapcsolat: 23686431
Angyal Zoltán. Reformszerződés vagy amit akartok?. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 9 14-29, 1309576
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1309576]
 1. Bartha Ildikó. Az Európai Közösség és a tagállamok nemzetközi szerződéskötési hatáskörei az Európai Bíróság esetjogában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2230525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2230525, Kapcsolat: 20997521
 2. Szentmiklósi Petra. Az Európai Unió szerződéses reformfolyamata a ratifikálás alatt álló Lisszaboni Szerződés tükrében. (2008)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[20908121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20908121, Kapcsolat: 20908121
 3. Izikné Hedri et al. Az Európai Unió reformszerződése. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 10 142-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20905309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20905309, Kapcsolat: 20905309
Angyal Zoltán. A gazdasági és monetáris unió elsődleges jogi keretei Lisszabon után. (2008) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 7-8 59-77, 1309698
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1309698]
 1. Csűrös Gabriella. Uniós pénzügyek - Az európai integráció fejlődésének pénzügyi jogi vizsgálata. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25067745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25067745, Kapcsolat: 25067754
 2. Blutman László. Az Európai Unió joga a gyakorlatban. (2013) ISBN:9789632582023
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2590952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590952, Kapcsolat: 23378337
 3. Csűrös Gabriella. Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22312113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312113, Kapcsolat: 22312113
 4. Kreisz Brigitta. A túlzott hiány eljárás belső logikájában rejlő ellentmondások egykor és ma. (2012) Megjelent: Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződést követően - válogatott tanulmányok pp. 127-155
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23043282] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23043282, Kapcsolat: 23043282
Angyal Zoltán. Alkotmányszerződés kontra Reformszerződés, avagy az EU működésének elsődleges jogi keretei 2009 után. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 4. 179-190, 1310257
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1310257]
 1. Halász Zsolt. Az Európai Unió költségvetésének szabályozása. (2018) ISBN:9789633083314
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3388032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3388032, Kapcsolat: 27433442
 2. Kiss Lilla. Az európai büntetőügyi együttműködés és az Egyesült Királyság kapcsolata. (2018) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 13. évfolyam 1. szám 112-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27433446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27433446, Kapcsolat: 27433446
 3. Marinkás György. Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, valamint a joggyakorlat fejlesztése a bíróságok részéről. (2013) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 1 97-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2353791] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2353791, Kapcsolat: 23405502
 4. Fazekas Judit. System of Legal Acts and Legislative procedures of the European Union After the Treaty of Lisbon. (2011) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 9 1 57-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1847364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1847364, Kapcsolat: 21955601
 5. Juhász Ágnes. A közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26499301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26499301, Kapcsolat: 21563859
 6. Bartha Ildikó. Az Európai Közösség és a tagállamok nemzetközi szerződéskötési hatáskörei az Európai Bíróság esetjogában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2230525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2230525, Kapcsolat: 20997519
 7. Asztalos Zsófia. AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25320750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25320750, Kapcsolat: 20907959
 8. PUBLICATIONS JURIDIQUES. BIBLIOGRAPHIE COURANTE: PARTIE A. (2008) Megjelent: CONCERNANT L'INTÉGRATION EUROPEENNE p. 8
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[23686433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23686433, Kapcsolat: 23686433
Angyal Zoltán. A Werner- és Delors-jelentések összehasonlító elemzése az európai gazdasági és monetáris unió létrejöttének tízéves évfordulója előtt. (2008) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica pp. 245-260, 1310684
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1310684]
 1. Csűrös Gabriella. Uniós pénzügyek - Az európai integráció fejlődésének pénzügyi jogi vizsgálata. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25067745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25067745, Kapcsolat: 25067751
 2. Csűrös Gabriella. Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22312110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312110, Kapcsolat: 22312110
 3. Kreisz Brigitta. A túlzott hiány eljárás belső logikájában rejlő formáljogi ellentmondások egykor és ma. (2012) Megjelent: Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni Szerződés után - válogatott tanulmányok pp. 127-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23043252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23043252, Kapcsolat: 23043252
Angyal Zoltán. Introduction into the development and the operation of the European economic and monetary union. (2008) Megjelent: Public Policies of the European Union pp. 55-68, 1311797
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1311797]
 1. Nagy Zoltán. Development of the Enviromental Subsidization in the EU and Hungary. (2013) Lex ET Scientia International Journal (LESIJ) 22 73-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23686962] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23686962, Kapcsolat: 23686962
 2. Cristina Fica et al. History of Founding Opportunities for Sustainable Agriculture. (2012) LUCRARI STIINTIFICE SER MANAG AGRIC 14 3 135-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23686432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23686432, Kapcsolat: 23686432
Angyal Zoltán. Légi közlekedési alapfogalmak az Európai Bíróság esetjogában. (2010) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 1 12-30, 1348288
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1348288]
 1. Zoványi Nikolett. A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23364367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23364367, Kapcsolat: 23364367
Angyal Zoltán. The validity of regulations in the case-law of the European Court of Justice: The IATA Case. (2010) Megjelent: European legal studies and research pp. 33-45, 1341546
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1341546]
 1. Zoványi Nikolett. A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2573245] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2573245, Kapcsolat: 23364368
Angyal Zoltán. Légiközlekedési jog az Európai Unióban. (2011) ISBN:9789632581217, 1460976
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1460976]
 1. Zoványi Nikolett. A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23405635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23405635, Kapcsolat: 23405635
 2. Gyekiczky Tamás. Kit védünk? A fogyasztó közösségi jogi fogalmának társadalmi összefüggéseiről. (2012) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 12 1 24-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22362167] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22362167, Kapcsolat: 22362167
 3. Gyekiczky Tamás. A fogyasztó örököse és a privilegizált joghatóság. (2012) Megjelent: A Brüsszel I. Rendelet Reformja pp. 57-70
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23771158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23771158, Kapcsolat: 22427200
Angyal Zoltán. Az Európai Unió Bírósága. (2012) Megjelent: EU-jog pp. 122-141, 2232738
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2232738]
 1. PUBLICATIONS JURIDIQUES. BIBLIOGRAPHIE COURANTE: PARTIE A. (2013) Megjelent: CONCERNANT L'INTÉGRATION EUROPEENNE pp. 2-140
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[23686434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23686434, Kapcsolat: 23686434
Angyal Zoltán. Right to care in the event of cancellation of a flight due to volcanic eruption. (2013) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 10 1 103-110, 2435805
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2435805]
 1. Zoványi Nikolett. A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23686435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23686435, Kapcsolat: 23686435
Angyal Zoltán. Új tendenciák a légi utasok jogainak uniós szabályaiban. (2013) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 10 4 1-9, 2428196
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2428196]
 1. Zoványi Nikolett. A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23686436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23686436, Kapcsolat: 23686436
Angyal Zoltán. Jogvita az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendkívüli körülményekkel kapcsolatos beavatkozási hatásköréről. (2015) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis pp. 129-143, 2977142
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2977142]
 1. Sereg Péter. Az Európai Unió pénzügyi felügyeleti rendszerének szervezeti felépítése. (2019) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 14 131-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31193145] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31193145, Kapcsolat: 28826160
Angyal Zoltán. Az Európai Unióból való kilépés aktuális jogi kérdései. (2016) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 34 115-124, 3135729
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3135729]
 1. Laczik Anna. EU citizenship in the light of Brexit. (2020) CURENTUL JURIDIC 1224-9173 2247-8361 Year XXIII, No. 2 (81) 79-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31846130] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31846130, Kapcsolat: 29813723
 2. Kiss Lilla Nóra et al. Brexit: Társadalmi és jogi változások az uniós polgárság helyzetében. (2019) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 38 1 157-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31675478] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31675478, Kapcsolat: 29813629
 3. Kiss Lilla Nóra. Európai közjog az integrációs paradigma változásának fényében. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 2017 4 170-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30649515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30649515, Kapcsolat: 28826213
Angyal Zoltán. A tagállami jegybankelnökök egyedülálló személyi függetlensége az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatában. (2019) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 14 1. szám 2. kötet 19-33, 30817878
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30817878]
 1. Sereg Péter. Az Európai Unió pénzügyi felügyeleti rendszerének szervezeti felépítése. (2019) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. szám 131-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31175189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31175189, Kapcsolat: 28826164
2021-10-16 16:53