Devescovi Balázs. „A falu jegyzője” mondatairól (jellemeiről, cselekményeiről, etc), középpontosítás. (1997) POMPEJI: IRODALOM MŰVÉSZET BÖLCSELET 0865-5553 8 2-3 212-244, 2231196
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2231196]
 1. Hansági Ágnes. Tévelygések az irónia irányába: 1845 Eötvös József: A falu jegyzője. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei : 1800-tól 1919-ig pp. 243-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1354555] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1354555, Kapcsolat: 28211539
 2. Hansági Ágnes. Tévelygések az irónia irányában.: Elbeszélő, elbeszélés és történet viszonylatai Eötvös József A falu jegyzője című regényében. (2006) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 87 1 18-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1221185] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1221185, Kapcsolat: 28211540
 3. Taxner-Tóth Ernő. (Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben. (2005) ISBN:9634728219
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2583094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2583094, Kapcsolat: 23049067
 4. Zákány Tóth Péter. Az ideális olvasó megkonstruálása: A Kölcsey-olvasás önéletrajzisága mint önmegerősítő diskurzus. (2004) Megjelent: Nympholeptusok: test, kánon, nyelv és költőiség problémái a 18-19. században pp. 33-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31793379] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31793379, Kapcsolat: 28211536
 5. Zákány Tóth Péter. Az ideális olvasó megkonstruálása: A Kölcsey-olvasás önéletrajzisága. (2004) Megjelent: (Tév)eszmék bűvölete
  Könyvrészlet[20793500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20793500, Kapcsolat: 28211534
 6. Taxner-Tóth Ernő. A mitikus folyó regénybeli iránya: szempontok A falu jegyzője értelmezéséhez. (2001) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 82 4 505-529
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2837058] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2837058, Kapcsolat: 28211526
Devescovi Balázs. A falu jegyzője mondatairól : (középpontosítás). (1997) ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1219-3259 42 Klnsz 46-64, 2110734
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2110734]
 1. wikipédia szerkesztők. wikipédia szócikk. (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30721503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30721503, Kapcsolat: 28211513
Devescovi Balázs. A mítosz és Fanni: [diszkurziválás]. (1998), 30721530
Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[30721530]
 1. Benkő Krisztián. A „napló” mint alakzat: Változatok a prozopopeiára XVIII--XIX. századi irodalmunkban. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 2 206-218
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27468346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27468346, Kapcsolat: 28212821
 2. Borbély Szilárd. Műfaji minták a Fanni hagyományaiban. (1998) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 36 171-185
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2463856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2463856, Kapcsolat: 28212819
 3. Szilágyi Márton. Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. (1998) ISBN:9634722873
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1289311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289311, Kapcsolat: 28212817
 4. Szilágyi Márton. A deKONcepciók szabadsága: Kovács Sándor s.k. -- Odorics Ferenc: Posztmagyar; Hárs Endre -- Szilasi László: Lassú olvasás. (1998) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 41 7-8 839-844
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1290515] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1290515, Kapcsolat: 28212814
Jósika Miklós. Brüsszeli levelek. (1999), 2231272
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2231272]
 1. V. Molnár László et al. Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája. (2004) Megjelent: Életutak találkozása, 1703–1848 p. 121
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[30410794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30410794, Kapcsolat: 28213185
József Attila. Tanulmányok és cikkek 1923–1937.. (1999), 2178818
Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2178818]
 1. Maróthy Szilvia. Tudományos szövegkiadások a hálózaton : Áttekintés. (2018) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 122 5 617-633
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30340729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30340729, Kapcsolat: 28314704
Devescovi Balázs. A mítosz és Fanni: A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományait környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0.. (2000) ISBN:9633799953, 2231190
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2231190]
 1. Borbély Szilárd. A Fanni’ Hagyományai fikciókritikai olvasása. (2014) Megjelent: Előzetes kérdések : Rohonyi Zoltán emlékkönyv pp. 33-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27572058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27572058, Kapcsolat: 28212840
 2. Bódi Katalin. Könny és tinta: A magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere. (2010) ISBN:9789633180259
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1456048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1456048, Kapcsolat: 28212833
 3. Jászberényi József. Sétakörök a labirintusban, avagy miért halt meg Hunyadi László?: Bessenyei György Hunyadi László trágédiája a mai történeti irodalomértés horizontjában. (2004) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 30 1 21-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30822200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30822200, Kapcsolat: 28212831
 4. Szűcs Zoltán Gábor. "Ad eum qui de tenebris te protulit" : Kazinczy 1813-as Dayka-kiadásának helye Dayka Gábor értelmezéstörténetében. (2004) Megjelent: Nympholeptusok: test, kánon, nyelv és költőiség problémái a 18-19. században pp. 66-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1328784] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1328784, Kapcsolat: 28212841
 5. Bódi Katalin. Devescovi Balázs: A mítosz és Fanni: A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományait környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 1 153-158
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2385420] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2385420, Kapcsolat: 28212828
 6. Borbély Szilárd. Ex Libris [Kritika]. (2001) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 45 38 p. 23
  Folyóiratcikk[22533415] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22533415, Kapcsolat: 28212826
Devescovi Balázs. A falu jegyzője tájszemlélete. (gyűjtögetés). (2001) CÉDRUS: KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOLÓGIAI KULTÚRA 1417-9474 4 3-6, 2231251
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[2231251]
 1. p. k.. Kizöldült regények. Az irodalomtudomány új útjai. (2001) HETI VÁLASZ 1587-0804 2001 05.25. p. 70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[30722729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722729, Kapcsolat: 28212847
Devescovi Balázs. Bodor Béla: Régi magyar regénytükör. (2001) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 13 4 389-392, 2231252
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2231252]
 1. Szilágyi Márton. Telemakus, Bélizárus, Szigvárt, Kartigám és a többiek: Bodor Béla: Régi magyar regénytükör I--II.. (2002) HOLMI 0865-2864 14 7 928-933
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1290814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1290814, Kapcsolat: 28212849
Devescovi Balázs. Mit lehet tudni A falu jegyzője első két kiadásáról, és mi következik ezekből az irányregényre nézvést?. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 33 2 219-231, 2110731
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2110731]
 1. Labádi Gergely. A falu jegyzője jegyzeteiről. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 69-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30329153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30329153, Kapcsolat: 28212858
 2. Wéber Antal. Magyarország 1514-ben és 1848-ban: Történelmi regény vagy regényes történelem. (2011) ISBN:9789634466222
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27454882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454882, Kapcsolat: 28212856
 3. Hansági Ágnes. Tévelygések az irónia irányába: 1845 Eötvös József: A falu jegyzője. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei : 1800-tól 1919-ig pp. 243-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1354555] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1354555, Kapcsolat: 28212853
 4. Hansági Ágnes. Tévelygések az irónia irányában.: Elbeszélő, elbeszélés és történet viszonylatai Eötvös József A falu jegyzője című regényében. (2006) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 87 1 18-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1221185] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1221185, Kapcsolat: 28212855
Devescovi Balázs. Kísértetek A’ vadászlakban. (2003) Megjelent: Klasszikus, magyar, irodalom, történet : tanulmányok pp. 361-382, 2231212
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2231212]
 1. Tóth Orsolya. Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongók: Megjegyzések Kölcsey Ferenc A vadászlak című elbeszéléséhez. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 98 2 147-175
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3271909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3271909, Kapcsolat: 28212861
 2. Tóth Orsolya. Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongók: Megjegyzések Kölcsey Ferenc A' vadászlak című elbeszéléséhez. (2017) Megjelent: Egykor és most pp. 99-140
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[32013712] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32013712, Kapcsolat: 28212862
 3. Tóth Orsolya. Andalgók, merengők, ábrándozók és rajongók I.: Megjegyzések Kölcsey Ferenc A' vadászlak című elbeszéléséhez. (2016) Megjelent: Hamlet felnevet pp. 139-153
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3127033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3127033, Kapcsolat: 27787167
Eötvös József. A' falu' jegyzője. (2003), 2231275
Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2231275]
 1. Maróthy Szilvia. Tudományos szövegkiadások a hálózaton : Áttekintés. (2018) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 122 5 617-633
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30340729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30340729, Kapcsolat: 28213183
 2. Labádi Gergely. A falu jegyzője jegyzeteiről. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 69-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30329153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30329153, Kapcsolat: 28212868
Devescovi Balázs. Történettudomány versus szépirodalom: A Magyarország 1514-ben mint történeti regény. (2004) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 85 4 454-484, 2110730
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2110730]
 1. S. Laczkó András. „…iskolakönyvek közhelye…” A regény és a retorika. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 91-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30722746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30722746, Kapcsolat: 28212879
 2. Wéber Antal. Magyarország 1514-ben és 1848-ban: Történelmi regény vagy regényes történelem. (2011) ISBN:9789634466222
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27454882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454882, Kapcsolat: 28212871
 3. Laczkó András. "... a hisztoria non plus ultrája...". (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2430335] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2430335, Kapcsolat: 28212869
Devescovi Balázs. Korsók és díszedények: Eötvös József 1848 előtti regényei. (2005), 30721537
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30721537]
 1. Bíró Csilla. "Menjünk fel az Úr hegyére!" Eltávolodás és felemelkedés Eötvös József A karthausi című regényében. (2014) Megjelent: Tér(v)iszonyok és tér-kép(zet)ek pp. 25-39
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2748796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2748796, Kapcsolat: 28212912
 2. Wéber Antal. Magyarország 1514-ben és 1848-ban: Történelmi regény vagy regényes történelem. (2011) ISBN:9789634466222
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27454882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454882, Kapcsolat: 28212911
Devescovi Balázs. Eötvös József, 1813-1871. (2007) ISBN:9788071499664, 2231175
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2231175]
 1. Dobszay Tamás. Eötvös és a centralisták önkormányzati koncepciójának kérdéséhez. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 121-142
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30311409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30311409, Kapcsolat: 28213158
 2. Szilágyi Adrienn. Az uradalom elvesztése : Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. (2018) ISBN:9789634161202
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3406695] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3406695, Kapcsolat: 28213159
 3. Bódi Katalin. A karthausi újraolvasásának lehetőségei: – még egyszer Eötvös József szépirodalmi mintáiról. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 41-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30363749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30363749, Kapcsolat: 28213157
 4. Nagy Imre. A nyelv foglyai: Beszédalakzatok és nyelvi játszmák Eötvös József vígjátékaiban. (2017) Megjelent: Hortus Amicorum pp. 399-408
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3314448] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3314448, Kapcsolat: 28213156
 5. Demmel József. Magyar haza, szlovák nemzet: Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon (1860-1872). (2016) ISBN:9786155615085
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26214089] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26214089, Kapcsolat: 28213153
 6. Gábori Kovács József. Eötvös és Szemere vitája a börtönügyben. (2016) Megjelent: Műhelyszeminárium pp. 25-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3151081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151081, Kapcsolat: 28213076
 7. Gábori Kovács József. A centralista Pesti Hirlap politikai stratégiái 1844-1847. (2016) ISBN:9789634467694
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3112034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3112034, Kapcsolat: 28213151
 8. Horváth Gábor. : „Az ember nem szabad, de szabaddá válhatik” Eötvös József nevelési és oktatáspolitikai nézeteiről.. (2015) KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2416-2329 2015 márc.14.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30722940] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722940, Kapcsolat: 28213073
 9. Velkey Ferenc. Tisztelt Ellenem – Kedves Barátom: Eötvös és Széchenyi reformkori kapcsolata I. (A kezdetek a gróf látószögében). (2014) Megjelent: Eötvös hite pp. 125-160
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2740095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740095, Kapcsolat: 28213060
 10. Bíró Csilla. "Menjünk fel az Úr hegyére!" Eltávolodás és felemelkedés Eötvös József A karthausi című regényében. (2014) Megjelent: Tér(v)iszonyok és tér-kép(zet)ek pp. 25-39
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2748796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2748796, Kapcsolat: 28213063
 11. Fazekas Csaba. Eötvös József országgyűlési beszédei a vegyes házasságok ügyéről a reformkorban. (2014) Megjelent: Eötvös hite pp. 203-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2564869] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2564869, Kapcsolat: 28213061
 12. Stipta István. Eötvös József a célszerű központosításról és az önkormányzatok szükségességéről. (2014) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 16 2 8-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2987701] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2987701, Kapcsolat: 28213069
 13. Bartusz-Dobosi László. Báró Eötvös József katolicizmusa. (2014) Megjelent: Eötvös hite p. &
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30722920] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722920, Kapcsolat: 28213059
 14. Gángó Gábor. Báró Eötvös József Eperjesen, 1837–1838. (2014) SZÁZADOK 0039-8098 148 3 715-726
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2729867] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2729867, Kapcsolat: 28213062
 15. Deák Ágnes. "...optimismus és pessimismus közti folytonos oscillálás": Eötvös József politikai programja a Schmerling-provizórium idején. (2013) SZÁZADOK 0039-8098 147 5 1137-1148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2456136] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2456136, Kapcsolat: 28213041
 16. Lengyel Ferenc. Lassan gyarapodó. (2013) ŐRSZAVAK 2002-3790 2013 június
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30722817] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722817, Kapcsolat: 28212966
 17. Szegedy-Maszák Mihály. Eötvös József: regényíró vagy értekező. (2013) Megjelent: A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra pp. 31-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2523176] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2523176, Kapcsolat: 28213036
 18. Gángó Gábor. Eötvös József a bécsi Magyar Udvari Kancellárián. (2013) Megjelent: A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra pp. 107-118
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2468727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2468727, Kapcsolat: 28213038
 19. Vaderna Gábor. Élet és irodalom: Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében. (2013) ISBN:9786155047497
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2823636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2823636, Kapcsolat: 28213034
 20. Gángó Gábor. Báró Eötvös József és Békés megye. (2013) SZÁZADOK 0039-8098 147 5 1079-1092
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2468728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2468728, Kapcsolat: 28213052
 21. Porkoláb Tibor. „A Búcsu dalnoka”: Eötvös József a költészettörténeti kánon peremén. (2013) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 50 337-343
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2799500] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2799500, Kapcsolat: 28213154
 22. Németh István Péter. A belvilág jegyzője. Eötvös József katolicizmusa. (2013) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 2013 2
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30722896] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722896, Kapcsolat: 28213033
 23. Pintér Borbála. A levélolvasás aktusa A rajongókban. (2012) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 93 2 180-197
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2087678] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2087678, Kapcsolat: 23689070
 24. Bartusz-Dobosi László. Aki hitét veszti, elmerül: Eötvös József katolicizmusa. (2011) ISBN:9789636624965
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25428010] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25428010, Kapcsolat: 28213030
 25. Hamvas Levente Péter. Ki volt a hazai zsidóság apostola?. (2009) SZOMBAT 0865-3844 augusztus 16.
  Folyóiratcikk[21697857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21697857, Kapcsolat: 28213027
 26. Dávid Péter. Ismerősöm, Eötvös József: Devescovi Balázs: Eötvös József. (2009) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 2009 1 96-99
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30722810] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722810, Kapcsolat: 28212956
 27. Gángó Gábor. Emigration und Modernisierung. Deutschlandsaufenthalte der ungarischen Elite im 19. Jh.: Der Fall József Eötvös. (2009) CONTINGENTIA 1980-7589 4 2 110-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[187872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 187872, Kapcsolat: 28213028
 28. Bodor Béla. Pepi báró és a hálátlan utókor: Devescovi Balázs: Eötvös József. (2008) ÁRGUS: KULTURÁLIS, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0865-6827 2008 2 276-285
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30722804] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722804, Kapcsolat: 28212946
 29. Labádi Gergely. Magyarok, akik/re...: Devescovi Balázs: Eötvös József. Pozsony: Kalligram. 2008.. (2008) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 62 4 103-105
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2003344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2003344, Kapcsolat: 28212915
 30. Borbély Szilárd. Ex libris. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 53 19, május 9. 25-25
  Folyóiratcikk[22824002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22824002, Kapcsolat: 28212926
 31. Békés Márton. Eötvös – az elfelejtett szobor. (2008) ÚJ KÖNYVPIAC 1217-5293 2008 június p. 34
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[30722795] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722795, Kapcsolat: 28212932
 32. Milbacher Róbert. Devescovi Balázs: Eötvös József (1813-1871). (2008) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 20 3 286-288
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1888605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1888605, Kapcsolat: 28212938
 33. Bodor Béla. Az ember, aki véghezviszi a reformokat: Eötvös József életének tanulságai. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 2008 43 p. 17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[30722876] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722876, Kapcsolat: 28213017
 34. Gere Zsolt. A kagylóevés nehézségei. (2008) REVIZOR - A KRITIKAI PORTÁL 2008
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30722785] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30722785, Kapcsolat: 28212920
 35. A Digitalizált. Politikai Hetilap. (2007)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[30721491] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30721491, Kapcsolat: 28211496
Devescovi Balázs. Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. (2007) ISBN:9789639605343, 1290867
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1290867]
 1. Bodrogi Ferenc Máté. Tarka bokréta, barázdák: Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. (2008) VÖRÖS POSTAKOCSI: MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 1789-4697 2 2 122-126
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1975163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1975163, Kapcsolat: 20876044
 2. Keserü Katalin. Szajbély Mihály: Intermediális randevúk a 19. században. Arany, Kemény, Jókai & Co.. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 39 (89) 4 610-625
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2077864] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2077864, Kapcsolat: 20876050
 3. Bíró Annamária. Kontextusok újragondolása: Tallózás a magyar felvilágosodás kutatásának legújabb eredményeiből. (2008) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 19 5 51-59
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2542967] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2542967, Kapcsolat: 20876047
 4. Keszeg Anna. A vers mint újsághír: Gyöngyössi János jelenléte a korabeli hírlapirodalomban. (2008) Megjelent: Prima Manus pp. 35-60
  Könyvrészlet[20876056] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20876056, Kapcsolat: 20876056
 5. Debreczeni Attila. "Szelid tudományok" (Az Uránia programja). (2007) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 111 6 582-638
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[238560] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 238560, Kapcsolat: 20876049
 6. Keszeg Anna. Kiket ismerhetett Gyöngyössi János? Egy XVIII. századi szerzői kapcsolatháló elemzése. (2007) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 69 3-4 p. 216
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2514765] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2514765, Kapcsolat: 20876052
 7. Gecser Ottó. Fontos könyvek ‒ a BUKSZ bibliográfiája 2007. II. negyedév. (2007) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 19 3 286-288
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[25148503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25148503, Kapcsolat: 29504291
Devescovi Balázs. Anekdoták Eötvös József nagy utazásáról. (2008) Megjelent: "Mielz valt mesure que ne fait estultie" pp. 90-96, 2231244
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2231244]
 1. Bíró Csilla. "Menjünk fel az Úr hegyére!" Eltávolodás és felemelkedés Eötvös József A karthausi című regényében. (2014) Megjelent: Tér(v)iszonyok és tér-kép(zet)ek pp. 25-39
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2748796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2748796, Kapcsolat: 28213161
Devescovi Balázs. A Neospenót: a magyar irodalom történetei. Főszerkesztő: Szegedy-Maszák Mihály. II. 1800-tól 1919-ig (szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András). (2008) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 20 3 240-243, 2110728
Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2110728]
 1. Kecskeméti Gábor. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében elkészítendő magyar irodalomtörténet megalapozása. (2014) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 118 6 747-783
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2798750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2798750, Kapcsolat: 28213162
Devescovi Balázs. Hol írhatta Eötvös József első regényét?: Megjegyzések A karthauzi keletkezéstörténetéhez. (2009) Megjelent: Margonauták pp. 246-258, 2231246
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2231246]
 1. Szilágyi Márton. Hagyománytörések: Tanulmányok az 1840-es évek irodalmáról. (2016) ISBN:9786155047923
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3158407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3158407, Kapcsolat: 28213168
 2. Bíró Csilla. "Menjünk fel az Úr hegyére!" Eltávolodás és felemelkedés Eötvös József A karthausi című regényében. (2014) Megjelent: Tér(v)iszonyok és tér-kép(zet)ek pp. 25-39
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2748796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2748796, Kapcsolat: 28213166
 3. Szilágyi Márton. Önösség és áldozat: Eötvös József: A karthauzi. (2013) Megjelent: A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra pp. 73-82
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2969256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2969256, Kapcsolat: 28213165
 4. Gángó Gábor. Báró Eötvös József és Borsod megye. (2012) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X 17 1 171-175
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2146436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2146436, Kapcsolat: 28213164
Devescovi Balázs. Kazinczy Ferenc Gessner Idylliumi fordításának ökológiai olvasata. (2010) Megjelent: Ragyogni és munkálni pp. 222-231, 1458031
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1458031]
 1. Tóth Orsolya. Debreczeni Attila, Gönczy Mónika (szerk.): Ragyogni és munkálni: Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. (2011) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 23 2 185-188
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1726877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1726877, Kapcsolat: 28213170
 2. Törteli Telek. A Széphalmi mester. (2011) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2011 2 137-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23809606] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23809606, Kapcsolat: 28213177
Devescovi Balázs. Misericordianus frater.: A karthauzi érzékenysége.. (2013) Megjelent: Az olvasás labirintusában pp. 293-307, 2507492
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2507492]
 1. Bódi Katalin. A karthausi újraolvasásának lehetőségei: – még egyszer Eötvös József szépirodalmi mintáiról. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 41-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30363749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30363749, Kapcsolat: 28213178
Devescovi Balázs. A hit megjelenése Eötvös József szépprózai műveiben. (2014) Megjelent: Eötvös hite pp. 97-112, 2566148
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2566148]
 1. Pete József. Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül. Báró Eötvös József katolicizmusa. (2014) VIGILIA 0042-6024 79 1 76-78
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2494385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2494385, Kapcsolat: 28213182
Devescovi Balázs. Eötvös József első lipótvárosi lakhelye: a Wodianer-ház. (2016) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 120 6 789-798, 3155115
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3155115]
 1. wikipédia szócikk. Hild József által tervezett épületek listája. (2019)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[30723153] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30723153, Kapcsolat: 28213181
Devescovi Balázs. Egy sokszínű tannovalla: Az Egy tót leány az Alföldön. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 101-111, 30369652
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30369652]
 1. Boldog-Bernád István. A feledésből kiemelve?: Eötvös-újraolvasó, szerk. Devescovi Balázs, Bp., Eötvös Kiadó, 2018.. (2019) VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2630-8479 2 1 97-101
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30694730] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30694730, Kapcsolat: 28211465
Devescovi Balázs. Eötvös-újraolvasó: Tanulmányok Eötvös József születésének bicentenáriumára. (2018) ISBN:9789632849867, 30311408
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30311408]
 1. Boldog-Bernád István. A feledésből kiemelve?: Eötvös-újraolvasó, szerk. Devescovi Balázs, Bp., Eötvös Kiadó, 2018.. (2019) VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2630-8479 2 1 97-101
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30694730] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30694730, Kapcsolat: 28211461
2021-10-20 02:42