Felvinczi Katalin. Egészség-megőrzés - Egészségtan - Tantárgyfejlesztés Az "Egészséges Élet" tantárgy. (2000) NÉPEGÉSZSÉGÜGY 0369-3805 81 2 37-43, 1866811
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1866811]
 1. Sebestyén E et al. Iskolai drogprevenció és egészségfejlesztés. (2003) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 14 2-3 84-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20865214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20865214, Kapcsolat: 25938446
Ritter I. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2003. (2003), 1284298
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1284298]
 1. Bacsáné Bula Erika et al. Drogprevenciós kézikönyv. (2019)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[31027081] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31027081, Kapcsolat: 30153163
 2. Csák Róbert et al. Tűcsereprogramok. (2010) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 226-319
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3214871] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3214871, Kapcsolat: 21563106
Demetrovics Zs et al. Drogprevenciós és egészségfejlesztő programok teoretikus elemzése. (2004) Megjelent: Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszus pp. 15-16, 1285740
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1285740]
 1. Bús T. Iskolai drogprevenció. (2006) Megjelent: Biopolitika – Drogprevenció: Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről pp. 103-125
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[20863675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20863675, Kapcsolat: 20863507
 2. Reitox National Focal. 2005 National Report (2004 data) to the EMCDDA. „Hungary” New developments, trends and in/depth information on selected issues. (2005)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21039517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21039517, Kapcsolat: 30057165
Paksi B et al. A Magyarországon működő iskolai drogprevenciós programok leírása. (2004) Megjelent: Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszus pp. 39-41, 1290830
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1290830]
 1. Bús T. Iskolai drogprevenció. (2006) Megjelent: Biopolitika – Drogprevenció: Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről pp. 103-125
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[20863675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20863675, Kapcsolat: 20863486
 2. Rácz József. Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések foucault-i perspektívából. (2006) ISBN:9637343946
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[207487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 207487, Kapcsolat: 30059887
 3. Rácz József. Biopolitika. (2006) Megjelent: Biopolitika – Drogprevenció: Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről pp. 13-34
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[207547] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 207547, Kapcsolat: 20863488
 4. Rácz József. A "fegyelmező" egészségneveléstől az "individualizáló" egészségfejlesztésig. (2006) Megjelent: Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések foucault-i perspektívából pp. 67-107
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[207545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 207545, Kapcsolat: 20863487
 5. Reitox National Focal. 2004 National Report to the EMCDDA. „Hungary” New developments, trends and in/depth information on selected issues. (2004)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21037939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21037939, Kapcsolat: 30059919
Paksi Borbála et al. Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban: A közoktatási intézményekben alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programok elterjedtsége, valamint az azokkal szemben támasztott iskolai igények. (2004), 1717903
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1717903]
 1. Pinczés Tamás et al. Társas háló és a társas támogatás szerepe leendő pedagógusok sportolási szokásaiban = Role of Social Network and Social Support in Sporting Motivation of Prospective Teachers. (2017) TESTNEVELÉS SPORT TUDOMÁNY / PHYSICAL EDUCATION, SPORT, SCIENCE 2498-7646 2560-0346 2 1-2 91-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3306102] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3306102, Kapcsolat: 27771874
 2. Szabó Kornélia. Sociocultural aspects of eating disorders: The potential interaction between media exposure and eating disorders related symptomatology. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3205445] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3205445, Kapcsolat: 27019065
 3. Menczel Zsuzsanna. A testedzésfüggőség viselkedéstani és pszichológiai kontextusa. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3203812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203812, Kapcsolat: 27771233
 4. О О Єжова et al. ШКОЛИ ЗДОРОВ’Я У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. (2016) ISBN:9789666576111
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27019071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27019071, Kapcsolat: 27019071
 5. Fogarasi-Grenczer Andrea. Várandósság alatti dohányzás okai és perinatalis kimeneteli eredményei. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3030454] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3030454, Kapcsolat: 27771246
 6. Pinczés Tamás. Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3105438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3105438, Kapcsolat: 27018863
 7. Czeglédi Edit et al. Hungarian experiences with the Beliefs About Attractiveness Scale - Revised. (2016) IDEGGYOGYASZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE 0019-1442 2498-6208 69 3-4 98-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2962826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2962826, Kapcsolat: 27019024
 8. Бєсєдіна Антоніна Анатоліївна. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ЗДОРОВ’ЯСПРЯМОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (2015) Український педагогічний журнал/Ukrainian educational journal 2411-1317 4 13 96-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27019044] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27019044, Kapcsolat: 27019044
 9. E Czeglédi et al. Nezadovoljstvo telom, dimenzija anksioznosti, i samopoštovanje kod mladih muškaraca. (2015) PSIHIJATRIJA DANAS / PSYCHIATRY TODAY 0350-2538 47 1 29-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27018979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27018979, Kapcsolat: 27018979
 10. Demeter Anna et al. Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai [A potential risk factor for eating disorders: Appearance-related parental expectations]. (2015) MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 1419-8126 1786-3759 16 3 231-251
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2956420] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2956420, Kapcsolat: 27018970
 11. Papp Ildikó et al. Testing the Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance among Hungarian adolescents. (2013) BODY IMAGE 1740-1445 10 2 232-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2247489] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2247489, Kapcsolat: 27018954
 12. Czeglédi Edit et al. Az elhízással kapcsolatos életminőség mérése: az elhízáshoz való alkalmazkodás kérdőív rövidített változatának (Obesity Adjustment Survey — Short Form) hazai adaptációja. (2013) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 33 2 139-158
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27018966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27018966, Kapcsolat: 27018966
 13. Darvay Sarolta. Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben. (2012) ISBN:978963284268
  Könyv/Tudományos[30190387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30190387, Kapcsolat: 28591949
 14. Babusa B et al. Psychometric properties and construct validity of the Muscle Appearance Satisfaction Scale among Hungarian men.. (2012) BODY IMAGE 1740-1445 9 1 155-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1775444] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1775444, Kapcsolat: 27018959
 15. Babusa Bernadett. Muscle dysmorphia in Hungarian high risk populations. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27019082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27019082, Kapcsolat: 27019082
 16. Deutsch K. Elvek és gyakorlat. Egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal készült interjúk türében. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2470605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2470605, Kapcsolat: 27018831
 17. Deutsch Krisztina. Iskolai egészségfelfogás és egészségfejlesztés kvalitatív és kvantitatív kutatások körében. (2011) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 61 1-5 225-234
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2279141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2279141, Kapcsolat: 27018824
 18. XVII. Primer Prevenciós Fórum: "Az egészségkárosító szenvedélyek megelőzése". (2010)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[2143862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2143862, Kapcsolat: 28591970
 19. Czeglédi E et al. A testkép mérése: a Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. (2010) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 65 3 431-461
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1599552] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1599552, Kapcsolat: 21614147
 20. Szebeni Rita. A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiség háttere. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21967697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21967697, Kapcsolat: 21614163
 21. Kulin E. Az "egészségvirág" iskolai egészségfejlesztési programok bemutatása. (2007) Megjelent: Iskolai egészségpszichológia pp. 283-294
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21986542] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21986542, Kapcsolat: 21986542
Paksi Borbála et al. Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. (2005), 2306569
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[2306569]
 1. Széll Krisztián et al. Pedagógusok, iskola, bizalom – egy mozgalmas évtized változásai. (2018) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 27 4 581-602
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30853874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30853874, Kapcsolat: 28592055
 2. Kohlné Papp Ildikó. Az obezitás pszichológiai jellemzői: szociokulturális hatások, a testsúlycsökkentés és súlymegtartás pszichoterápiás lehetőségei. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30587527] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30587527, Kapcsolat: 28592081
 3. Szabó Kornélia. Sociocultural aspects of eating disorders: The potential interaction between media exposure and eating disorders related symptomatology. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3205445] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3205445, Kapcsolat: 26273328
 4. О О Єжова et al. ШКОЛИ ЗДОРОВ’Я У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. (2016) ISBN:9789666576111
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27019071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27019071, Kapcsolat: 26273334
 5. Rácz J. Rendészeti ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban: Rendészeti tankönyv. (2009)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[208003] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 208003, Kapcsolat: 28591980
 6. Felvinczi K. Prevenció: Elméleti - gyakorlati megközelítések. (2009) Megjelent: Rendészeti ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban pp. 450-477
  Könyvrészlet/Oktatási anyag része (Könyvrészlet)/Oktatási[1689371] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1689371, Kapcsolat: 28592087
 7. Felvinczi K. Drogpolitika számokban. (2009) ISBN:9789638833600
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1863939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1863939, Kapcsolat: 30073895
 8. Paksi Borbála et al. Pedagógusok mentálhigiénés állapota. Különös tekintettel az iskolai érték átadást, egészségfejlesztést és problémakezelést befolyásoló dimenziókra. (2006) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 2006 6 48-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1717446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1717446, Kapcsolat: 30073786
 9. Nemzeti Drog Fókuszpont. 2006-os Éves Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára. (2006)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3402030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3402030, Kapcsolat: 30073900
 10. Reitox National Focal. 2006 National Report (2005 data) to the EMCDDA. „Hungary” New developments, trends and in/depth information on selected issues. (2006)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21037930] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21037930, Kapcsolat: 30073903
 11. Reitox National Focal. 2005 National Report (2004 data) to the EMCDDA. „Hungary” New developments, trends and in/depth information on selected issues. (2005)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21039517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21039517, Kapcsolat: 30080072
 12. Reitox National Focal. 2004 National Report to the EMCDDA. „Hungary” New developments, trends and in/depth information on selected issues. (2004)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21037939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21037939, Kapcsolat: 30073905
 13. Nemzeti Drog Fókuszpont. 2004-es éves jelentés az EMCDDA számára. „Magyarország” Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról. (2004)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21037941] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21037941, Kapcsolat: 30080070
Dúll A et al. A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: A „hely-fogyasztás” kontextuális elemzése. (2006) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 61 1 107-132, 1281293
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1281293]
 1. Németh Zoltán. Szubliminális reklámozás pro és kontra. (2015) Megjelent: Térhatások, hatásterek: szuggesztív környezeti kommunikáció pp. 74-89
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25138557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25138557, Kapcsolat: 25138557
 2. Pekker Bernadett. A pláza a XXI. század művelődési központja?. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25167139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25167139, Kapcsolat: 25167139
 3. Juray Tünde et al. A PLÁZÁK MINT ÚJ SZOCIÁLIS TEREK EGY HAZAI EMPIRIKUS VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN. (2012) Megjelent: Kockázat - Konfliktus - Kihívás pp. 328-338
  Könyvrészlet[25069463] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25069463, Kapcsolat: 25069463
 4. Sebestyén E Gondi. Módszertani levél a bevásárlóközpontokban, valamint lakótelepeken és azok környékén működtetett célzott prevenciós programok fejlesztéséhez és megvalósításához. (2011) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II. pp. 9-40
  Könyvrészlet[21538394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21538394, Kapcsolat: 21538499
 5. Piszker Á et al. Kompánia műhely: civil szervezeti utak a segítő szakmára való felkészítésben. (2011) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 13 2 35-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22634574] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 22634574, Kapcsolat: 22643552
 6. Sebestyén E et al. Célzott prevenció. (2010) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 25-175
  Könyvrészlet/Tudományos[21498623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21498623, Kapcsolat: 21498986
 7. Egyed Szilárd. "Vigasztalj! Bátoríts! Jutalmazz!": Az élményorientált vásárlás. (2007) Megjelent: A bevásárlóközpontok jelene és jövője pp. 179-192
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2860953] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2860953, Kapcsolat: 25512421
Dúll A et al. A bevásárlóközpontok, mint a csellengés helyei: A „hely-fogyasztás” kontextuális elemzése. (2006) Megjelent: Környezet - pszichológia pp. 107-132, 1284177
Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[1284177]
 1. Dúll Andrea. Épített környezet és pszichológia. A lokalitásélmény környezetpszichológiai vizsgálatai. (2018)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[27420640] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27420640, Kapcsolat: 30100251
 2. Nyári Diána. VI. Magyar Földrajzi Konferencia. (2012) ISBN:9789633061756
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30179498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30179498, Kapcsolat: 30100248
Felvinczi K. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2006. (2006), 1284193
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1284193]
 1. Csák Róbert et al. Tűcsereprogramok. (2010) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 226-319
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3214871] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3214871, Kapcsolat: 21563124
 2. Demetrovics Zs. Partik, drogok, ártalomcsökkentés: kvalitatív kutatások a partiszcénában. (2008) ISBN:9632360638; 9789632360638
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1279573] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1279573, Kapcsolat: 21557897
Paksi B et al. A magyarországi iskolai drogprevenciós programok jellemzői. (2006) ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1589-0317 5 1-2 5-36, 1281292
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1281292]
 1. Bacsáné Bula Erika et al. Drogprevenciós kézikönyv. (2019)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[31027081] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31027081, Kapcsolat: 30045377
 2. Szalay Krisztina et al. A hatékony drogprevenció kialakításának lehetőségei Magyarországon. (2018) PAIDEIA (2007-2011) 1787-937X 6 1 205-214
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30594449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30594449, Kapcsolat: 30045383
 3. Danku N et al. A drogepidemiológia és drogprevenció aktuális helyzete szakirodalmi áttekintés keretében: Fókuszban Magyarország. (2018) EGÉSZSÉG-AKADÉMIA 2061-2850 2063-8140 9 2 63-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31142482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31142482, Kapcsolat: 30045307
 4. Pénzes Melinda. A serdülőkori dohányzás prediktorai és a megelőzés lehetőségei. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3201080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3201080, Kapcsolat: 30045388
 5. Horváth G Cs. A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014: Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa. (2014) ISBN:9789631205961
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26063700] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26063700, Kapcsolat: 30045386
 6. Piszker Á et al. Kompánia műhely: civil szervezeti utak a segítő szakmára való felkészítésben. (2011) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 13 2 35-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22634574] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 22634574, Kapcsolat: 22635492
 7. Kun Bernadette. Az érzelmi intelligencia és az emocionális és szociális kompetenciák szerepe a pszichoaktívszer-használatban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21522377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21522377, Kapcsolat: 21583324
 8. Csürke J. A lótuszevő eszmélése. Krízis és önmeghaladás.. (2011) ISBN:9789639771512
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1741327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1741327, Kapcsolat: 25918787
 9. Csürke J et al. Serdülők és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelőzés lehetőségei.. (2007) ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1589-0317 6 4 275-289
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1578616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1578616, Kapcsolat: 21989225
 10. Rácz József. A droghasználat megelőzése - prevenciós modellek és programok. (2007) Megjelent: Az addiktológia alapjai I. pp. 417-447
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[207717] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 207717, Kapcsolat: 20862310
 11. Reitox National Focal. 2007 National Report (2006 data) to the EMCDDA. „Hungary” New developments, trends and in/depth information on selected issues. (2007)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21037918] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21037918, Kapcsolat: 21037918
 12. Nemzeti Drog Fókuszpont. 2007-es éves jelentés az EMCDDA számára. (2007)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26222121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26222121, Kapcsolat: 21037919
Felvinczi K. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2007. (2007), 1688393
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1688393]
 1. Csák Róbert et al. Tűcsereprogramok. (2010) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 226-319
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3214871] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3214871, Kapcsolat: 21563140
Felvinczi K. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2008. (2008), 1688380
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1688380]
 1. Dudits D et al. Megelőző-felvilágosító szeolgáltatások. (2010) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 176-225
  Könyvrészlet[21988805] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21988805, Kapcsolat: 21563068
Felvinczi K. A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő prevenciós tevékenység alakulása Magyarországon. (2009) Megjelent: Drogpolitika számokban pp. 143-188, 1813471
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1813471]
 1. Sebestyén E et al. Célzott prevenció. (2010) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 25-175
  Könyvrészlet/Tudományos[21498623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21498623, Kapcsolat: 21809543
Felvinczi K. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2009. (2009), 1688379
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1688379]
 1. Csák Róbert et al. Tűcsereprogramok. (2010) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 226-319
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3214871] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3214871, Kapcsolat: 21563179
 2. Dudits D et al. Megelőző-felvilágosító szeolgáltatások. (2010) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 176-225
  Könyvrészlet[21988805] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21988805, Kapcsolat: 21563037
Topolánszky Á et al. A magyarországi drogterápiás intézetek működése és értékelése című kutatás elsődleges eredményei. (2009) Megjelent: Addiktológia a változó kihívások korában p. 75, 2314133
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2314133]
 1. Nemzeti Drog Fókuszpont. 2017-es ÉVES JELENTÉS (2016-os adatok) az EMCDDA számára. (2017)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[27004919] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27004919, Kapcsolat: 30042600
 2. Horváth G Cs. A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014: Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa. (2014) ISBN:9789631205961
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26063700] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26063700, Kapcsolat: 30042575
 3. Nemzeti Drog Fókuszpont. 2012-es éves jelentés az EMCDDA számára: "Magyarország" Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról. (2012)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2779480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2779480, Kapcsolat: 30042607
 4. Nemzeti Drog Fókuszközpont. 2010-es éves jelentés az EMCDDA számára. „Magyarország” Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról. (2010)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30865338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30865338, Kapcsolat: 30042617
Felvinczi K. Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I.: Kutatási eredmények, legjobb gyakorlatok és eddigi szabályozási tapasztalatok. (2010) ISBN:9789637366352, 1633932
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1633932]
 1. Dávid Ferenc et al. Módszertani levél a zenés-táncos szórakozóhelyeken prevenciós és ártalomcsökkentő programokat megvalósító szolgáltatók számára. (2011) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II. pp. 41-67
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3091379] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3091379, Kapcsolat: 21562593
 2. Sebestyén E Gondi. Módszertani levél a bevásárlóközpontokban, valamint lakótelepeken és azok környékén működtetett célzott prevenciós programok fejlesztéséhez és megvalósításához. (2011) Megjelent: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II. pp. 9-40
  Könyvrészlet[21538394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21538394, Kapcsolat: 21562421
Paksi B. Kézikönyv. Szükséglet-meghatározás – kezelés, ellátás.. (2010) ISBN:9789637366345, 1846810
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1846810]
 1. Belány Viktória et al. Korai kezelésbevétel az addiktológiai problémákkal küzdők körében: Elméleti és módszertani segédlet. Szakmai ajánlások a korai kezelésbevétel hazai gyakorlatának erősítéséhez.. (2018) ISBN:9786158097819
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[31324789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31324789, Kapcsolat: 30057135
 2. Laki Sz. TÁMOP 5.4.1 kiemetl projekt - fejlesztések és eredmények 2009-2011: Zárókiadvány. (2011)
  Egyéb[21988789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21988789, Kapcsolat: 21988789
 3. Csorba J. Helyi szükségletek és fejlesztési célok az addiktológiai ellátásaban: Nemzeti Család- és Szociálpolitkai Intézet TÁMOP 5,4,1/08/1-2009-0002 számú kiemelt projekt. (2011)
  Egyéb[21988814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21988814, Kapcsolat: 21988814
 4. Márványkövi F. A helyi szükségletfelmérések értékelése. (2011) Megjelent: Helyi szükségletek és fejlesztési célok az addiktológiai ellátásban pp. 55-135
  Könyvrészlet[25367979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25367979, Kapcsolat: 25367979
Paksi B et al. Az iskolák prevenciós aktivitása. (2011) Megjelent: Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában pp. 95-170, 1689363
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1689363]
 1. Paksi B. Magyarországi Tendenciák az iskolai prevenció területén. (2019) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 28 3 441-458
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31038247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31038247, Kapcsolat: 29750133
 2. Széll Krisztián et al. Pedagógusok, iskola, bizalom – egy mozgalmas évtized változásai. (2018) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 27 4 581-602
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30853874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30853874, Kapcsolat: 30100211
 3. Diósi Dóra. Mennyi az annyi a határmenti fiatalok körében?: Rizikómagatartás a fehérgyarmati és kárpátaljai középiskolások között. (2018) Megjelent: Felfedezlek tudomány pp. 111-127
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27465420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27465420, Kapcsolat: 28591967
 4. Danku N et al. A drogepidemiológia és drogprevenció aktuális helyzete szakirodalmi áttekintés keretében: Fókuszban Magyarország. (2018) EGÉSZSÉG-AKADÉMIA 2061-2850 2063-8140 9 2 63-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31142482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31142482, Kapcsolat: 30044815
 5. Nagy Ádám. Egymásra utalva - az Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszus konferenciakötete. (2016) ISBN:9786158055505
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[3137981] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3137981, Kapcsolat: 30044816
Paksi B et al. Néhány hazai iskolai drogprevenciós program értékelése. (2011) Megjelent: Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában pp. 215-277, 1538854
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1538854]
 1. Danku N et al. A drogepidemiológia és drogprevenció aktuális helyzete szakirodalmi áttekintés keretében: Fókuszban Magyarország. (2018) EGÉSZSÉG-AKADÉMIA 2061-2850 2063-8140 9 2 63-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31142482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31142482, Kapcsolat: 30135593
Paksi Borbála et al. Vulnerabilitás és drogfogyasztás. (2011) Megjelent: Sebezhetőség és adaptáció : a reziliencia esélyei [Vulnerability and adaptation : about social resilience] pp. 375-414, 1791667
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1791667]
 1. Vargha András. Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. (2016) ISBN:9786158024129
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[3064113] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3064113, Kapcsolat: 26271818
 2. Kozékiné Hammer Zsuzsanna. A párkapcsolati elégedettség vizsgálata rendszerszemléleti keretben. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2850033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2850033, Kapcsolat: 28592050
Demetrovics Zs et al. The development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ). (2012) PLOS ONE 1932-6203 7 5 p. e36417, 1961588
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1961588]
 1. Zeng Guang et al. Problematic Internet Usage and Self-Esteem in Chinese Undergraduate Students: The Mediation Effects of Individual Affect and Relationship Satisfaction. (2021) INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 1661-7827 1660-4601 18 13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32107008] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32107008, Kapcsolat: 30209533
 2. Uçur Ömer et al. Problematic internet gaming in adolescents, and its relationship with emotional regulation and perceived social support. (2021) PSYCHIATRY RESEARCH 0165-1781 296
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31815571] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31815571, Kapcsolat: 29780034
 3. Kosa Mehmet et al. Need frustration in online video games. (2021) BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY 0144-929X 1362-3001 2021
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32107009] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32107009, Kapcsolat: 30209535
 4. Akbari Mehdi et al. Metacognitions as a predictor of online gaming in adolescents: Psychometric properties of the metacognitions about online gaming scale among Iranian adolescents. (2021) ADDICTIVE BEHAVIORS 0306-4603 1873-6327 118 p. 106904
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31978496] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31978496, Kapcsolat: 30027323
 5. Siste Kristiana et al. Internet addiction in adolescents: Development and validation of Internet Addiction Diagnostic Questionnaire (KDAI). (2021) PSYCHIATRY RESEARCH 0165-1781 298 p. 113829
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31976039] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31976039, Kapcsolat: 30022863
 6. Wrzesinska Magdalena Agnieszka et al. Gaming Behaviors among Polish Students with Visual Impairment. (2021) INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 1661-7827 1660-4601 18 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32107010] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32107010, Kapcsolat: 30209536
 7. Villa Rocio et al. Funcionamiento cognitivo en pacientes con trastorno por uso de alcohol que inician tratamiento ambulatorio de deshabituación alcohólica. (2021) ADICCIONES 0214-4840 33 2 161-173
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31978439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31978439, Kapcsolat: 30027172
 8. Mannikko Niko et al. Effectiveness of a Brief Group Intervention Program for Young Adults with Gaming-Related Problems. (2021) INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION 1557-1874 1557-1882
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32079426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32079426, Kapcsolat: 30209534
 9. Mohammadi Kuroosh et al. Validity and reliability of Persian versian of social media disorder questionnaire in Iranian teenagers. (2020) Educational Measurement 2252-004X 2476-6240 10 38 127-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31977350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31977350, Kapcsolat: 30025378
 10. Kalkan Bilal et al. Relationships of Problematic Internet Use, Online Gaming, and Online Gambling with Depression and Quality of Life among College Students.. (2020)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[31976010] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31976010, Kapcsolat: 30022818
2021-10-27 16:12