Nochta Tibor. A belföldi reklámtevékenység jogáról. (1988) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 43 1 24-30, 1664250
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664250]
 1. Csécsy György. Védjegyjog és piacgazdaság. (2001) ISBN:9639360090
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1299365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1299365, Kapcsolat: 26656001
Nochta Tibor. A kármegelőzés polgári jogi eszközeiről. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 3 126-130, 1664260
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664260]
 1. Fuglinszky Ádám. Mangelfolgeschäden im deutschen und ungarischen Recht, Grenzen der Haftung im Kauf- und Werkvertragsrecht: Kritik am Grundsatz der Totalreparation. (2007) ISBN:9783161494215
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1110664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1110664, Kapcsolat: 23447587
Nochta Tibor. Az elmaradt vagyoni előny megítélésének változásáról a kártérítési jogban. (1990) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 45 12 271-275, 1664270
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664270]
 1. FÓNAGY Sándor. A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21996511] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21996511, Kapcsolat: 28967754
 2. Fuglinszky Ádám. Mangelfolgeschäden im deutschen und ungarischen Recht, Grenzen der Haftung im Kauf- und Werkvertragsrecht: Kritik am Grundsatz der Totalreparation. (2007) ISBN:9783161494215
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1110664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1110664, Kapcsolat: 23447716
Nochta Tibor. Megjegyzések a társasági jogi felelősségkorlátozás kérdéséhez. (1991) MAGYAR JOG 0025-0147 38 7 412-415, 1664272
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664272]
 1. FÓNAGY Sándor. A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21996511] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21996511, Kapcsolat: 28967753
 2. Helmeczi András. A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21636920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21636920, Kapcsolat: 29000862
 3. Szikora Veronika. Személyegyesítő társaságok a német, az osztrák és a magyar jogban. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1887616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1887616, Kapcsolat: 29772394
Nochta Tibor. Társasági jogunk néhány aktuális kérdéséről. (1994) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 49 3 122-125, 1664281
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664281]
 1. FÓNAGY Sándor. A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21996511] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21996511, Kapcsolat: 28967748
 2. Helmeczi András. A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21636920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21636920, Kapcsolat: 29000866
 3. Szikora Veronika. Személyegyesítő társaságok a német, az osztrák és a magyar jogban. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1887616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1887616, Kapcsolat: 29772408
Nochta Tibor. A lízingszerződés. (1995) JURA 1218-0793 2 1 19-20, 1664289
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664289]
 1. Papp Tekla. Atipikus szerződések. (2019) ISBN:9789632584621
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30868317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30868317, Kapcsolat: 28935755
 2. Sándor István. A globalizáció hatásai: külföldi elemek integrálása polgári jogunkba. (2019) Megjelent: Gazdaság és jog pp. 47-59
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30886070] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30886070, Kapcsolat: 29090625
 3. Lábady Tamás. A magánjog általános tana. (2018) ISBN:9789632777504
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3413189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3413189, Kapcsolat: 28097660
 4. Varga Nelli. Tulajdonátruházási kérdések a pénzügyi lízing során. (2015) Megjelent: A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései pp. 259-268
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3036881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3036881, Kapcsolat: 27658806
 5. Osztovits András. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. IV. kötet. (2014) ISBN:9786155122170
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2702686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2702686, Kapcsolat: 24547524
 6. Varga Nelli. A Fogyasztói Pénzügyi Lízing. (2014) ISBN:9789632582313
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2734803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734803, Kapcsolat: 24572229
 7. Lábady Tamás. A magánjog általános tana. (2013) ISBN:9789632774589
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2726679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2726679, Kapcsolat: 23461143
 8. Kiszely Katalin. Új típusú szerződések. (2012) Megjelent: Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből pp. 258-303
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23754007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754007, Kapcsolat: 23754007
 9. Jenovai Petra et al. Atipikus szerződések. (2011) ISBN:9789639640337
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1696280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1696280, Kapcsolat: 23146070
 10. Lábady Tamás. A magyar magánjog (polgári jog) általános része. (2010) ISBN:9789638575654
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[24470302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24470302, Kapcsolat: 24470599
Nochta Tibor. Biztosításjogunkról - fogyasztóvédelmi összefüggésekben. (1995) JURA 1218-0793 2 2 1-5, 1664287
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664287]
 1. Vermes Attila. A szállítmánybiztosítási szerződés. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30801677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30801677, Kapcsolat: 28983364
Nochta Tibor. Franchise és franchise-szerződés. (1996) Megjelent: Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére pp. 222-236, 2528429
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2528429]
 1. Miskolczi Bodnár Péter. A franchise szerződés, mint vállalkozásszervezési módszer. (2020) Megjelent: 70 Studia in Honorem Lóth László pp. 123-140
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31613571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31613571, Kapcsolat: 29594467
 2. Reines János. A franchise jogviszony alanyaira és a szerződéskötésre vonatkozó szabályozás joggazdaságtani szempontból. (2020) MAGYAR JOG 0025-0147 67 12 685-698
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31876663] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31876663, Kapcsolat: 31335133
 3. Reines János. A franchise szerződés: Gondolatok a Franchise szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő szabályozásának megújítására. (2018) MAGYAR JOG 0025-0147 65 10 529-547
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30402162] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30402162, Kapcsolat: 27738986
 4. Ujváriné Antal Edit. LI. Fejezet A jogbérleti (franchise) szerződés. (2014) Megjelent: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. III. kötet pp. 890-912
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24430528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24430528, Kapcsolat: 24430528
 5. Lábady Tamás. 27.§ A jogügyletek "jogforrási" jellegéről. (2014) Megjelent: A magánjog általános tana pp. 138-140
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24324221] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24324221, Kapcsolat: 24324221
 6. MÁTYÁS Melinda. Relevant issues related to franchise agreements. (2013) Megjelent: Essays of Faculty of Law University of Pécs, Yearbook of 2013 pp. 101-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23687907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23687907, Kapcsolat: 23687907
 7. Lábady Tamás. A magánjog általános tana. (2013) ISBN:9789632774589
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2726679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2726679, Kapcsolat: 24324220
 8. Mátyás Melinda. A franchise szerződés időszerű kérdéseiről. (2013) JURA 1218-0793 19 1 70-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23270491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23270491, Kapcsolat: 23687879
 9. Juhász Ágnes et al. Atipikusból tipikus?: A franchise szerződés jogi szabályozásának jelene és jövője. (2012) Megjelent: Javítandó és jobbítható elemek a PTK. kodifikációjában : miskolci konferenciák, 2011 : tanulmánykötet : a Miskolci Egyetem Álla... pp. 75-98
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24324218] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24324218, Kapcsolat: 24324218
 10. Harsányi Gyöngyi. A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2228140] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2228140, Kapcsolat: 28941664
 11. Jenovai Petra et al. Atipikus szerződések. (2011) ISBN:9789639640337
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1696280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1696280, Kapcsolat: 24324217
 12. Lábady Tamás. A magyar magánjog (polgári jog) általános része. (2010) ISBN:9789638575654
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[24470302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24470302, Kapcsolat: 24470628
Nochta Tibor. Vázlatok a faktoringszerződés magánjogi alapkérdéseihez. (1996) MAGYAR JOG 0025-0147 43 12 715-799, 1664330
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664330]
 1. Papp Tekla. Atipikus szerződések. (2019) ISBN:9789632584621
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30868317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30868317, Kapcsolat: 28935767
 2. Osztovits András. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. IV. kötet. (2014) ISBN:9786155122170
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2702686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2702686, Kapcsolat: 24547551
 3. Kiszely Katalin. Új típusú szerződések. (2012) Megjelent: Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből pp. 258-304
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23754041] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754041, Kapcsolat: 23754041
 4. Németh Csaba. A fiduciárius biztosíték engedményezhetőségéről. (2012) JURA 1218-0793 2012 1 3-150
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22559112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22559112, Kapcsolat: 22559112
 5. Mészáros Gyöngyi. A faktoring mint atipikus szerződés. (2012) Megjelent: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak III. konferenciája pp. 365-348
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[23146129] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23146129, Kapcsolat: 23146129
 6. Benke József. Reményvétel: Az európai magánjogi gondolkodás a reményvétel mikrokozmoszán keresztül. (2011) ISBN:9789632581408
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1954568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1954568, Kapcsolat: 23268510
 7. Jenovai Petra et al. Atipikus szerződések. (2011) ISBN:9789639640337
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1696280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1696280, Kapcsolat: 22559159
 8. Benke József. A reményvétel. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1954584] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1954584, Kapcsolat: 28964826
 9. Zoltán Nagy. Theoretical principles of the classification of factoring deals [A faktoring tipizálásával kapcsolatos elméleti alapvetések]. (2008) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 53 1 130-151
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23642258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23642258, Kapcsolat: 23642258
Nochta Tibor. Emlékeztető a Ptk. reformja kapcsán létrehozott Kártérítési és biztosítási jogi munkacsoport 2000 június 27.-én tartott üléséről. (2000) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 1 3 34-35, 1664586
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1664586]
 1. Bölcskei János. Gondolatok a méltányosság polgári jogi {felelősségi) fogalmáról (avagy az aequitas metamorfózisáról). (2004) Megjelent: Emlékkönyv Lábady Tamás 60. születésnapjára tanítványaitól pp. 59-92
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23146146] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23146146, Kapcsolat: 23146146
Nochta Tibor. Kártérítési- és Biztosítási Jogi Munkacsoport alakuló üléséről. (2000) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 2 2 27-27, 2529888
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2529888]
 1. Bíró Alma. A bécsi vételi egyezmény előreláthatósági korlátjának kapcsolata a Ptk. Kodifikációjával. (2008)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[23692160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23692160, Kapcsolat: 23692160
Nochta Tibor. A társaságok nemzetközi intézménytörténete. (2002) Megjelent: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata pp. 35-43, 1744365
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1744365]
 1. Auer Ádám et al. A társasági jog. (2011)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22567754] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22567754, Kapcsolat: 22567754
Nochta Tibor. Emlékkönyv Lábady Tamás 60. születésnapjára tanítványaitól. (2004) ISBN:9633616123, 1247346
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1247346]
 1. Hámori Antal. A tudós bíró, aki az Igazságra tanított sokakat - Lábady Tamás. (2020) JURA 1218-0793 26 4 166-169
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32516635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32516635, Kapcsolat: 31217418
 2. Hámori Antal. A tudós bíró, aki az Igazságra tanított sokakat - 75 éve született Lábady Tamás. (2020) MAGYAR JOG 0025-0147 67 2 115-116
  Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31238340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31238340, Kapcsolat: 28975480
 3. Hámori Antal. A tudós bíró, aki az Igazságra tanított sokakat – 75 éve született Lábady Tamás. (2019) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 15 4 5-8
  Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Tudományos[30982311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30982311, Kapcsolat: 29015813
 4. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai: az uniós szabályozás hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30814751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30814751, Kapcsolat: 28319267
Nochta Tibor et al. Magyar polgári jog. (2004), 1659935
Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[1659935]
 1. Tóth Nikolett Ágnes. A sportjog, mint sajátos szakjog. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2813164] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2813164, Kapcsolat: 29021108
Nochta Tibor et al. Magyar polgári jog. Kötelmi jog.: Különös rész. (2004), 1460716
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1460716]
 1. Szalma József. A biztosítási szerződés: A biztosítói kárfelelősség az európai és a magyar magánjogban. (2020) ISBN:9789634146858
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31615010] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31615010, Kapcsolat: 29771509
 2. Papp Tekla. Atipikus szerződések. (2019) ISBN:9789632584621
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30868317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30868317, Kapcsolat: 28935781
 3. Gombos Katalin et al. Jogi alapismeretek. (2018) ISBN:9786155920325
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30316519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30316519, Kapcsolat: 28231281
 4. Leszkoven László. A tulajdonjog-fenntartás. (2016) Megjelent: Hitelbiztosítékok pp. 57-80
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3191161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3191161, Kapcsolat: 26436386
 5. Miskolczi Bodnár Péter. Tulajdonátruházás különböző szerződések révén. (2015) Megjelent: A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései pp. 225-237
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2947662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2947662, Kapcsolat: 27658799
 6. Sándor István. Tulajdonátruházó szerződések. (2014) Megjelent: Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből pp. 26-47
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26158046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26158046, Kapcsolat: 26158046
 7. Varga Nelli. A Fogyasztói Pénzügyi Lízing. (2014) ISBN:9789632582313
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2734803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734803, Kapcsolat: 24572245
 8. Auer Ádám et al. Társasági jog. (2011) ISBN:9789639640368
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1701447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1701447, Kapcsolat: 23255288
 9. Jenovai Petra et al. Atipikus szerződések. (2011) ISBN:9789639640337
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1696280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1696280, Kapcsolat: 23171797
 10. Osztovits András. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. (2011) ISBN:9786155122019
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2082900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2082900, Kapcsolat: 23268584
 11. Vértesy László. A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27626326] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27626326, Kapcsolat: 28985358
 12. Ujfalusi Valéria. A megbízási szerződés hatályos szabályozása. (2009) Megjelent: Studia juvenum pp. 367-378
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23738029] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23738029, Kapcsolat: 23738029
 13. Paál Sándor. A jog szabályozó szerepe a mezőgazdasági vízgazdálkodásban. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20988459] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20988459, Kapcsolat: 29017508
 14. Papp Tekla. 2. rész Az eredeti alapítás. (2009) Megjelent: Társasági jog pp. 52-102
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Oktatási[24578876] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24578876, Kapcsolat: 24578916
 15. Fuglinszky Ádám. Mangelfolgeschäden im deutschen und ungarischen Recht, Grenzen der Haftung im Kauf- und Werkvertragsrecht: Kritik am Grundsatz der Totalreparation. (2007) ISBN:9783161494215
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1110664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1110664, Kapcsolat: 21263954
 16. Papp Tekla. Atipikus szerződések: egyetemi jegyzet. (2007) ISBN:9789638744814
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1118149] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1118149, Kapcsolat: 21263970
 17. Pajor-Bytomski Magdalena. A harmonizált kereskedelmi ügynöki jog a felsőbb bírói gyakorlatban: az ingatlanközvetítői szerződés minősítése és ászf-kikötéseinek kontrollja. (2006) MAGYAR JOG 0025-0147 53 8 p. 483
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21263926] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21263926, Kapcsolat: 21263926
 18. Szalóki Gergely. Papp Tekla: Atipikus szerződések: (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged 2oo4, 131 oldal). (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 1
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[20333169] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20333169, Kapcsolat: 23269269
 19. Drinóczi Tímea. A gazdasági alkotmány: a gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23502625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23502625, Kapcsolat: 23502625
Nochta Tibor. A magánjog felelősség útjai a társasági jogban. (2005), 2528897
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2528897]
 1. Csöndes Mónika. Előrelátható károk?: Az előreláthatósági korlát hatása szerződésszegési kártérítési jogunkra. (2016) ISBN:9789633122525
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3121239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3121239, Kapcsolat: 26336101
 2. SOBOR DÁVID. A vezetői felelősség preventív és reparatív funkcióinak érvényesülése a magyar és a francia társasági jogban. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 6 p. 350
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3144772] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3144772, Kapcsolat: 24094063
 3. Csák Csilla. A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája. (2013) ISBN:9789633580158
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23136461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136461, Kapcsolat: 23688915
Nochta Tibor. A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban. (2005) ISBN:9639542989, 1659064
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1659064]
 1. Szikora Veronika. Mennyivel alapítható egy kft.? Nemzetközi trendek, magyar irányok. (2019) Megjelent: Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve pp. 153-161
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30973885] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30973885, Kapcsolat: 29399112
 2. Benke József. Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe: Ötéves az új magyar Polgári Törvénykönyv. (2019) ISBN:9789632584690
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30864040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30864040, Kapcsolat: 28925238
 3. Lehoczki Zóra Zsófia. Az MNV Zrt. kapcsán felmerülő egyes kárfelelősségi kérdések. (2019) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 11 3 119-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31270992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31270992, Kapcsolat: 28941426
 4. Bánfai Edina. A vezető tisztségviselői felelősség alakulása az új Ptk. hatályba lépésétől napjainkig. (2019) JURA 1218-0793 25 1 195-206
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30926624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30926624, Kapcsolat: 28946431
 5. Dzsula Marianna. A vagyoni hozzájárulás teljesítése és a tag helytállási kötelezettsége a PTK.-ban (Tőke és/vagy hitelezővédelem). (2019) Megjelent: Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve pp. 171-180
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30972662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30972662, Kapcsolat: 29399049
 6. Juhász László. A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I.-II.. (2019) ISBN:9789632584348
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30733259] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30733259, Kapcsolat: 28308249
 7. Barta Judit. Személyes közreműködés a gazdasági társaságban. (2018) Megjelent: A puro pura defluit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 11-33
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30404792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30404792, Kapcsolat: 28203829
 8. Miskolczi Bodnár. Helytállás a társaság tartozásáért. (2018) Megjelent: A puro pura defluit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 197-209
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30715074] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30715074, Kapcsolat: 28203933
 9. Plásztán-Brehószki Márta. Gondolatok a német felelősség-áttörésről. (2018) Megjelent: Studia in honorem József Szalma pp. 149-158
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30461707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30461707, Kapcsolat: 28109828
 10. Mohai Máté. Felelősség és helytállási kötelezettség a társaságok jogában. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27661793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27661793, Kapcsolat: 27661938
 11. Barta Judit et al. Felelősség a társasági jogban. (2018) Megjelent: Magyarázat a kártérítési jogról pp. 249-315
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30421222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30421222, Kapcsolat: 28146274
 12. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai: az uniós szabályozás hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30814751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30814751, Kapcsolat: 28319257
 13. Mohai Máté. A hátrányos üzletpolitika folytatása miatti helytállási kötelezettségről. (2018) JURA 1218-0793 24 1 361-369
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3382742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3382742, Kapcsolat: 27469619
 14. Szalay Gábor. Vállalati botrányok és esetek áttekintése különös tekintettel a felelős társaságirányítás és a transzparencia kérdésköreire (I.): A Postabank-jelenség. (2017) JURA 1218-0793 23 1 389-398
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3262928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3262928, Kapcsolat: 26838490
 15. Szegedi András. Tagi helytállás és felelősség a társasági jogviszonyokban. (2017) Megjelent: Állandóság és változás. Tanulmányok a magánjogi felelősség köréből. pp. 156-170
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3344164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3344164, Kapcsolat: 29046828
 16. Ujváriné Antal Edit. Felelősségtan. (2017) ISBN:9789634131519
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3347220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3347220, Kapcsolat: 27652165
 17. Miskolczi Bodnár Péter. Felelősség és helytállás. (2017) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 4 1-2 111-145
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3338303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3338303, Kapcsolat: 27111366
 18. Ujváriné Antal Edit. A társasági jogviszonyok sokrétűsége: felelősségi kérdések egy életmű tükrében. (2017) Megjelent: Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60 pp. 579-589
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3347225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3347225, Kapcsolat: 27672571
 19. Kisfaludi András. Anyagi jogi és eljárási szabályok a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek hitelezőkkel szembeni felelőssége körében. (2017) Megjelent: Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60 pp. 321-336
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3415095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3415095, Kapcsolat: 27671315
 20. Deák István. A közjegyzői felelősségbiztosítás közgazdasági és jogi alapjaihoz. (2017) JURA 1218-0793 23 1 29-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26821902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26821902, Kapcsolat: 26821902
 21. Sándor István. A bizalmi vagyonkezelés és a trust: Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés. (2017) ISBN:9789632583242
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3201561] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3201561, Kapcsolat: 26651953
 22. Brehószki Márta. A bizalmi kötelezettség gyökerei az amerikai társasági jogban. (2017) Megjelent: Ad Astra Per Aspera pp. 63-74
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27201753] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27201753, Kapcsolat: 27201753
 23. Kecskés András et al. Jogi ismeretek a gyakorlatban. (2016) ISBN:9786155249440
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3273844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3273844, Kapcsolat: 26676885
 24. Mohai Máté. Felelősség és helytállási kötelezettség a társaságok jogában a Kereskedelmi Törvénytől az első társasági törvényünkig. (2016) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 11 2 111-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3191377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3191377, Kapcsolat: 26460506
 25. Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből. (2016) ISBN:9789634131175
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[27658646] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27658646, Kapcsolat: 27658651
 26. Kecskés András et al. Egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok. (2016) Megjelent: Üzleti jog 1. pp. 89-239
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3155034] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3155034, Kapcsolat: 26651493
 27. Kobl Tamás. A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége, különös tekintettel az új Ptk. változásaira. (2016) ISBN:978963125368
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[27654154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27654154, Kapcsolat: 27654174
 28. Juhász László. A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve II.. (2016) ISBN:9789632583198
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26653720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26653720, Kapcsolat: 26653722
2022-06-30 14:51