Konkolyné Gyuró. A területhasznosítás optimalizálása a Zempléni-hegység térségében. (1989) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 33 11 39-50, 1869136
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869136]
 1. BORSOS B. Három folyó között.. (2000)
  Könyv[23176661] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23176661, Kapcsolat: 23176661
Konkolyné Gyuró. A tájpotenciál és a tájhasználat összefüggései a Zempléni–hegységben. (1990), 2342736
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[2342736]
 1. Takács G. Tájátalakítás és a felszínborítás változásai a Hanságban a XVIII.-XX. században. (2011) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 9 1 13-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22372035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22372035, Kapcsolat: 23177183
 2. Zagyvai Gergely. Tájtörténeti vizsgálatok cserháti mintaterületen. (2008) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 6 1-2 127-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1854335, Kapcsolat: 23377804
 3. NAGY D. A Gömör-Tornai karszt történeti felszínborítása.: ANP Füzetek, V.. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[23377765] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377765, Kapcsolat: 23377765
 4. Csorba P. Tájszerkezet-kutatások és tájmetriai mérések Magyarországon. (2007)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[22415208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22415208, Kapcsolat: 23377539
 5. Nyári L. Házi berkenye (Sorbus domestica L.) és barkócaberkenye (Sorbus tominalis (L.) Crantz) populációk génmegőrzése a Magyar-középhegységben.. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23376688] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376688, Kapcsolat: 23376688
 6. NYÁRI L. Nagy-Milic Natúrpark kialakítási terve. (2004)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Nem besorolt jellegű[23376623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376623, Kapcsolat: 23376623
 7. NAGY D. Tájtörténeti kutatások a Gömör-Tornai karszton: A történelmi táj rekonstrukciója az ANP környezetében az I.- II.- III. Katonai felmérések alapján.. (2003)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23376619] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376619, Kapcsolat: 23376619
 8. CSORBA P et al. A magyar tájak védelme az Európai Uniós csatlakozás küszöbén: Földrajzi Konferencia Kiadvány. (2001) ISBN:9634825443
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[23375792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23375792, Kapcsolat: 23375792
 9. BORSOS B. Három folyó között.. (2000)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23177017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23177017, Kapcsolat: 23177017
Konkolyné Gyuró É. Tájtörténeti feltárás a tájvédelem szolgálatában a tokaj-hegyaljai borvidék példáján. (1994) Megjelent: Földrajzi tanulmányok dr. Frisnyák Sándor hatvanadik születésnapja tiszteletére. (Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkön... pp. 209-214, 2435411
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2435411]
 1. Csorba P. Tájszerkezet-kutatások és tájmetriai mérések Magyarországon. (2007)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[22415208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22415208, Kapcsolat: 23377677
Plet F. Vitiviniculture et situation politiques: Le Tokaj.. (1994) MAPPE-MONDE 0764-3470 3 5-11, 1179941
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1179941]
 1. BROCHOT A. „Investissement étrangers dans la vignoble de Tokaj (Hongrie) et résponse du milieu local” Külföldi befektetések a tokaji borvidéken és a helyi környezet válaszai.. (1998)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23177033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23177033, Kapcsolat: 23177033
Konkolyné Gyuró. A táj mező- és erdőgazdasági hasznosítása a Zempléni-hegységben a megtelepedéstől a XIX. század közepéig. (1995) ERDÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0866-3181 20 5-53, 1869133
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869133]
 1. Zagyvai Gergely. Tájtörténeti vizsgálatok cserháti mintaterületen. (2008) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 6 1-2 127-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1854335, Kapcsolat: 23377805
Konkolyné Gyuró. A tájpotenciál hasznosításának történeti változása a Zempléni-hegységben (18-19.sz). (1998) Megjelent: A Felvidék történeti földrajza pp. 403-410, 2434288
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2434288]
 1. DANKÓ I. Füzérradvány településről: Szerencs és a Zempléni- hegység. (2002) Megjelent: Szerencs és környéke: A Szerencsen 2001. május 25-26-án megtartott tudományos konferencia előadásai
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23376600] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376600, Kapcsolat: 23376600
Cros Kárpáti. Kertségek és Kertművelők Miskolc és Tatabánya térségében: SZIE. Környezetgazdálkodási Intézet. Területi Tervezési Tanszék. Gödöllő. Készült a PICS. Nemzetközi Tudományos Együttműködési program keretében az FVM támogatásával. (2000), 2433998
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[2433998]
 1. SZIRMAI V. Verseny és/vagy együttműködés. Város és környéke kapcsolatai.: MTA. Szociológiai Kutatóintézet, MTA RKK NYUTI Közép Dunántúli Kutatócsoport.. (2002)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23375762] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23375762, Kapcsolat: 23375762
 2. PLET F. L’évolution des rapports sociaux entre espaces urbains et espace ruraux.: Rapport 1999-2001.. (2001)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23375769] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23375769, Kapcsolat: 23375769
Konkolyné Gyuró et al. Új urbanitás és ruralitás Európában. (2001) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 2 25-30, 1869118
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869118]
 1. Czene Zs. A kulturális örökség területfejlesztési megközelítése. (2002) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 16 4 25-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21656228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21656228, Kapcsolat: 23389414
Konkolyné Gyuró. Gondolatok a tájról és a fenntarthatóságról, a részről és az egészről a vidékfejlesztés kapcsán. (2001) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 2001 1 40-43, 1869121
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869121]
 1. Kinsztler Anita. Változó tájkarakter a Bakonyalján. (2007)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23389389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23389389, Kapcsolat: 23389401
 2. Csorba P. Tájszerkezet-kutatások és tájmetriai mérések Magyarországon. (2007)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[22415208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22415208, Kapcsolat: 23377530
Konkolyné Gyuró. Tájkaraktert formáló történelem – Történeti tájalakítás és jelenkori konfliktusok a Fertő-Hanság vidékén. (2003) Megjelent: A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza pp. 95-107, 2434446
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2434446]
 1. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 63 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1672680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1672680, Kapcsolat: 23376783
Konkolyné Gyuró. Környezettervezés. (2003), 1189098
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1189098]
 1. A Pödör. Urban Ecological Research in Székesfehérvár Concerning the Land Use Aspect. (2013) Megjelent: Land Management: Potential, Problems and Stumbling Blocks pp. 167-176
  Könyvrészlet[23176249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23176249, Kapcsolat: 23176249
 2. Filepné Kovács. Tájhasználati szempontok a vidéki térségek versenyképességének értelmezéséhez. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23389431] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23389431, Kapcsolat: 23389431
 3. Varjú V. A települési önkormányzatok környezetvédelmi orientáltsága. (2013) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 23 213 21-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2286267] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2286267, Kapcsolat: 23176277
 4. Horoszné Gulyás. Térinformatikai módszerek a vízgazdálkodás területén. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23380721] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23380721, Kapcsolat: 23380721
 5. Katonáné Gombás Katalin. Földhasználat változás vizsgálata. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23178856] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23178856, Kapcsolat: 23178856
 6. Réka Kata. Tourists aspects of assessing landscape change. (2011) GEOJOURNAL OF TOURISM AND GEOSITES 2065-0817 2065-1198 1 7 39-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23176224] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23176224, Kapcsolat: 23176224
 7. Bakacsi Zs et. Conceptual evolvement of the landscape functions assessment. In. Borrowing services from nature.. (2011) Megjelent: Borrowing services from nature pp. 10-25
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23177301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23177301, Kapcsolat: 23177301
 8. Tirászi Ágnes. A tájakat formáló országos és Európai Uniós politikák hatásvizsgálata. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23178885] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23178885, Kapcsolat: 23178885
 9. Varjú V. A fejlesztéspolitikába integrált környezeti politika. (2011) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 29 4 444-459
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1791419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1791419, Kapcsolat: 23389453
 10. Horoszné Gulyás. Birtoktervezési és rendezési ismeretek 11., A magyar földhasználati reform. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23380726] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23380726, Kapcsolat: 23380726
 11. Puskás L. Az erdők rekreációs értékmeghatározásának módszertana és az erdei turizmus jellemzése.. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23377747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377747, Kapcsolat: 23377747
 12. Sági É. Települési zöldfelületek szociológiai vonatkozásai. (2007)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23377515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377515, Kapcsolat: 23377515
 13. KERÉNYI A. Tájvédelelem. (2007)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23377512] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377512, Kapcsolat: 23377512
 14. GÁLOS B. Komplex ökológiai tanulmányút tervezése Sopron környékén. (2007)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23377704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377704, Kapcsolat: 23377704
 15. KERÉNYI A. Könyvismertetés Konkolyné Gyuró Éva: Környezettervezés c. könyvéről.. (2004) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 128 1-2 203-205
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23376636] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376636, Kapcsolat: 23376636
Konkoly Gyuró. Táj és fenntarthatóság: Kézirat. (2004), 2438456
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2438456]
 1. Kinsztler Anita. Változó tájkarakter a Bakonyalján. (2007)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23389389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23389389, Kapcsolat: 23389478
Urbanc M et al. Comprehension of rapidly transforming landscapes of Central and Eastern Europe in the 20(th) century. (2004) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 44 2 101-131, 1869060
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869060]
 1. Ellis Burnet Julia et al. Transition and Transformation of a Rural Landscape: Abandonment and Rewilding. (2021) SUSTAINABILITY 2071-1050 13 9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32330446] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32330446, Kapcsolat: 30579430
 2. Jozwik Jolanta et al. SPATIAL DIVERSITY OF ECOLOGICAL STABILITY IN DIFFERENT TYPES OF SPATIAL UNITS: CASE STUDY OF POLAND. (2021) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 61 1 57-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32330445] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32330445, Kapcsolat: 30579429
 3. Haller Alina-Petronela et al. The relationship between tourism and economic growth in the EU-28. Is there a tendency towards convergence?. (2020) ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA 1331-677X
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31752412] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31752412, Kapcsolat: 29678124
 4. Chirila Viorica et al. Spillover Index Approach in Investigating the Linkage between International Tourism and Economic growth in Central and Eastern European Countries. (2020) SUSTAINABILITY 2071-1050 12 18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31752411] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31752411, Kapcsolat: 29678123
 5. Jimenez Barrado Victor. Evolution and Management of Illegal Settlements in Mid-Sized Towns. The Case of Sierra de Santa Barbara (Plasencia, Spain). (2020) SUSTAINABILITY 2071-1050 12 8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31464299] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31464299, Kapcsolat: 29196018
 6. Gasperic Primoz et al. Remapping Fictional Worlds: A Comparative Reconstruction of Fictional Maps. (2019) CARTOGRAPHIC JOURNAL 0008-7041
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31087666] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31087666, Kapcsolat: 28844880
 7. Frajer Jindrich. Josephian cadastre as a source of geographic information on historical landscapes. (2019) GEOGRAFIE-SBORNIK CESKE GEOGRAFICKE SPOLECNOSTI 1212-0014 1210-115X 124 3 315-339
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31209486] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31209486, Kapcsolat: 28844881
 8. Gippoliti Spartaco et al. Europe as a model for large carnivores conservation: Is the glass half empty or half full?. (2018) JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION 1617-1381 41 73-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27302180] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27302180, Kapcsolat: 27302178
 9. Pipan Primoz et al. TRANSFORMATION OF THE JERUZALEM HILLS CULTURAL LANDSCAPE WITH MODERN VINEYARD TERRACES. (2017) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 57 2 149-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26740594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26740594, Kapcsolat: 26740594
 10. Cantar Damjana. VISIONS AND ATTITUDES OF FARMERS TOWARDS FUTURE OF RURAL AND FOREST LANDSCAPE IN IDRIJA MUNICIPALITY. (2015) ANNALS FOR ISTRIAN AND MEDITERRANEAN STUDIES. SERIES HISTORIA ET SOCIOLOGIA 1408-5348 25 1 129-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25316952] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25316952, Kapcsolat: 25316952
 11. Valjavec Mateja. Study of filled dolines by using 3D stereo image processing and electrical resistivity imaging. (2014) INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY 0392-6672 1827-806X 0020-7691 43 1 57-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24158201] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24158201, Kapcsolat: 24158201
 12. Milcu Andra Ioana et al. Navigating conflicting landscape aspirations: Application of a photo-based Q-method in Transylvania (Central Romania). (2014) LAND USE POLICY 0264-8377 1873-5754 41 408-422
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25636134] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25636134, Kapcsolat: 24158295
 13. Ribeiro Daniela et al. Four windows on Borderlands: Dimensions of place defined by land cover change data from historical maps. (2013) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 53 2 318-332
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24158202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24158202, Kapcsolat: 24158202
 14. Ribeiro D et al. Four windows on borderlands: Dimensions of place defined by land cover change data from historical maps. (2013) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 53 2 p. Scopus
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24158296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24158296, Kapcsolat: 24158296
 15. Pausic Andrej et al. Landscape transformation in the low karst plain of Bela krajina (SE Slovenia) over the last 220 years. (2012) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 52 1 35-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24158203] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24158203, Kapcsolat: 24158203
 16. Skalos Jan et al. Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes - Case study (Czech Republic). (2011) APPLIED GEOGRAPHY 0143-6228 1873-7730 31 2 426-438
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24158204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24158204, Kapcsolat: 24158204
 17. Blicharska M et al. Road, forestry and regional planners' work for biodiversity conservation and public participation: a case study in Poland's hotspot regions. (2011) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT 0964-0568 1360-0559 54 10 1373-1395
  Folyóiratcikk/Tudományos[22623065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22623065, Kapcsolat: 22623065
 18. Kopic M et al. PRINCIPLES OF THE DESIGN OF URBAN SPACE THAT SUPPORT RAIL SYSTEMS FROM THE ASPECT OF URBAN ELEMENTS AND ELEMENTS OF THE RELIEF. (2011) GEODETSKI VESTNIK 0351-0271 1581-1328 55 4 726-749
  Folyóiratcikk/Tudományos[22000846] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22000846, Kapcsolat: 22000846
 19. Komac B. Social Memory and Geographical Memory of Natural Disasters. (2009) ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA 1581-6613 1581-8314 49 1 199-216
  Folyóiratcikk/Tudományos[22000847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22000847, Kapcsolat: 22000847
 20. Resnik Planinc T. Geographical education and values of space: A comparative assessment from five European countries. (2008) INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION 1038-2046 1747-7611 17 1 56-73
  Folyóiratcikk/Tudományos[22000899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22000899, Kapcsolat: 22000899
 21. Planinc T R. Space values as integral part of education: Vrednote prostora kot integralni del izobraževanja. (2006) GEOGRAFSKI VESTNIK 0350-3895 78 2 9-24
  Folyóiratcikk/Tudományos[22000900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22000900, Kapcsolat: 22000900
Konkoly-Gyuró É. Greenways. Ecological corridors, green corridors. Conceptional approaches and case studies: Proceedings of the International Worshop on Greenways, Sopron. 15. July 2004. p.98.. (2005), 2435430
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[2435430]
 1. Csorba Péter et al. The Application of Landscape Indices in Landscape Ecology. (2012) Megjelent: Perspectives on Nature Conservation - Patterns, Pressures and Prospects pp. 121-140
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1879686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1879686, Kapcsolat: 23389541
 2. Csorba P. Tájszerkezet-kutatások és tájmetriai mérések Magyarországon. (2007)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[22415208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22415208, Kapcsolat: 23377691
Konkolyné Gyuró. A táj mező– és erdőgazdasági hasznosítása a Zempléni–hegységben a megtelepedéstől a XIX. század közepéig. (2005) ERDÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0866-3181 20 5-53, 2436333
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2436333]
 1. Zagyvai Gergely. Tájtörténeti vizsgálatok cserháti mintaterületen. (2008) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 6 1-2 127-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1854335, Kapcsolat: 23380311
Konkoly Gyuró. Tájökológiai és tervezési glosszárium. (2006), 2435328
Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Tudományos[2435328]
 1. Zagyvai Gergely. Tájtörténeti vizsgálatok cserháti mintaterületen. (2008) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 6 1-2 127-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1854335, Kapcsolat: 23380411
 2. Puskás L. Az erdők rekreációs értékmeghatározásának módszertana és az erdei turizmus jellemzése. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23377718] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377718, Kapcsolat: 23377718
 3. Kinsztler Anita. Változó tájkarakter a Bakonyalján. (2007)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23389389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23389389, Kapcsolat: 23380863
 4. JOMBACH S. Adalékok tájkarakter térképezéséhez Firtos Kistérségben.. (2007) Megjelent: A Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak előadásainak és posztereinek összefoglalói
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23377500] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377500, Kapcsolat: 23377500
Konkolyné Gyuró. Települési környezetvédelmi programok tájökológiai összefüggései: II. Magyar Tájökológiai Konferencia : Az előadások és poszterek összefoglalói. (2006), 2434434
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[2434434]
 1. TÓTH A. Galgahévíz település változása és kapcsolata a természeti környezettel. (2006)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23376764] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376764, Kapcsolat: 23376764
Konkolyné Gyuró. Táj- és természetvédelmi tervek rendszere Zempléni modellterv II. ütem. Módszertani javítások. (2006), 2436360
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2436360]
 1. Zagyvai Gergely. Tájtörténeti vizsgálatok cserháti mintaterületen. (2008) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 6 1-2 127-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1854335, Kapcsolat: 23380346
Konkolyné Gyúró. A tájkarakter : tartalom és forma egysége a térben. (2006) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 2006 3 26-32, 1869112
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869112]
 1. Robert KABAI. The Importance of National Landscape Character Survey in Landscape Protection: First International Conference “Horticulture and Landscape Architecture in Transylvania”Agriculture and Environment Supplement. (2011)
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[23177433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23177433, Kapcsolat: 23177433
 2. JOMBACH S. E-assessment of Landscape Character with Remote Sensing.. (2007) Megjelent: 6th International Conference of PhD Students p. 97
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23376804] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376804, Kapcsolat: 23376804
Palang H et al. The forgotten rural landscapes of Central and Eastern Europe. (2006) LANDSCAPE ECOLOGY 0921-2973 1572-9761 21 3 347-357, 1869071
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869071]
 1. Affek Andrzej N. et al. The use of LiDAR in reconstructing the pre-World War II landscapes of abandoned mountain villages in southern Poland. (2021) ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION 1075-2196 1099-0763
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32301076] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32301076, Kapcsolat: 30579431
 2. Vosmikova Alzbeta et al. THE STATUS OF COMMONS IN THE CHANGING LANDSCAPE IN THE CZECH REPUBLIC. (2021) European Journal of Environmental Sciences 1805-0174 2336-1964 11 1 12-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32330449] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32330449, Kapcsolat: 30579435
 3. Angelstam Per et al. Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning. (2021) ECOLOGY AND SOCIETY 1708-3087 26 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31910940] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31910940, Kapcsolat: 30579438
 4. Novak Jan et al. Long-term history of woodland under human impact, archaeoanthracological synthesis for lowlands in Czech Republic. (2021) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 593 195-203
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32272894] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32272894, Kapcsolat: 30579437
 5. Shakespeare Emily et al. A biographical approach to Ireland's landscape: creating a new methodology. (2021) LANDSCAPE RESEARCH 0142-6397 1469-9710
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32330447] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32330447, Kapcsolat: 30579433
 6. Krol Karol. The Scarecrow as Part of Polish Rural Cultural Landscapes. (2020) AGRICULTURE-BASEL 2077-0472 10 11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31752413] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31752413, Kapcsolat: 29678125
 7. de Tejada Granados Carlota Saenz et al. Tabula non-rasa: go-along interviews and memory mapping in a post-mining landscape designated for urban expansion. (2020) LANDSCAPE RESEARCH 0142-6397 1469-9710 45 1 6-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31209487] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31209487, Kapcsolat: 28844882
 8. Affek Andrzej Norbert et al. LONG-TERM LANDSCAPE DYNAMICS IN THE DEPOPULATED CARPATHIAN FOOTHILLS: A WIAR RIVER BASIN CASE STUDY. (2020) GEOGRAPHIA POLONICA 0016-7282 2300-7362 93 1 5-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31464302] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31464302, Kapcsolat: 29196023
 9. Angelstam Per et al. Landscape Approach towards Integrated Conservation and Use of Primeval Forests: The Transboundary Kovda River Catchment in Russia and Finland. (2020) LAND 2073-445X 9 5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31464300] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31464300, Kapcsolat: 29196020
 10. Szałkiewicz E. et al. Feeding the Future with the Past: Incorporating Local Ecological Knowledge in River Restoration. (2020) RESOURCES 2079-9276 9 4 p. 47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31321050] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31321050, Kapcsolat: 29196022
 11. Feuer Hart Nadav et al. Evolution of place-based governance in the management of development dilemmas: long-term learning from Malopolska, Poland. (2020) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT 0964-0568 1360-0559
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31752415] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31752415, Kapcsolat: 29678128
 12. Kertész Miklós et al. Different impacts of moderate human land use on the plant biodiversity of the characteristic Pannonian habitat complexes. (2020) FLORA 0367-2530 1618-0585 267
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31298298] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31298298, Kapcsolat: 29678126
 13. Llomparte Frenzel Maria et al. THEORETICAL AND PRACTICAL DISPUTES IN THE LANDSCAPE OF URBAN RURAL INTERFACES. APPROACHESFROM TUCUMAN (ARGENTINA). (2019) Urbano 0717-3997 0718-3607 22 40 10-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31209488] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31209488, Kapcsolat: 28844883
 14. Novák Jan et al. Soil charcoal elucidates the role of humans in the development of landscape of extreme biodiversity. (2019) LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 1085-3278 1099-145X 30 13 1607-1619
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30684338] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30684338, Kapcsolat: 28844887
 15. Bezak Peter et al. Role of rural identity in traditional agricultural landscape maintenance: the story of a post-communist country. (2019) AGROECOLOGY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS 2168-3565 2168-3573 43 1 3-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30538727] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30538727, Kapcsolat: 27991479
 16. Solecka Iga et al. Recognizing Landscapes for the Purpose of Sustainable Development-Experiences from Poland. (2019) SUSTAINABILITY 2071-1050 11 12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31065312] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31065312, Kapcsolat: 28844889
 17. Koval Viktor et al. METHODOLOGY OF ECODIAGNOSTICS ON THE EXAMPLE OF RURAL AREAS. (2019) ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 1899-0142 12 1 139-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31209493] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31209493, Kapcsolat: 28844890
 18. Yakusheva Natalya. Managing protected areas in Central Eastern Europe: Between path-dependence and Europeanisation. (2019) LAND USE POLICY 0264-8377 1873-5754 87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31209489] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31209489, Kapcsolat: 28844884
 19. Kosanovic Saja et al. A Study on the Sustainability of the Traditional Sirini Houses in the Sar Mountain Region, the South-Western Balkans. (2019) SUSTAINABILITY 2071-1050 11 17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31209491] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31209491, Kapcsolat: 28844886
 20. Brodrechtova Yvonne et al. Using the politicized IAD framework to assess integrated forest management decision-making in Slovakia. (2018) LAND USE POLICY 0264-8377 1873-5754 79 1001-1013
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30538731] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30538731, Kapcsolat: 27991486
 21. Bitusik Peter et al. Tracking human impact in a mining landscape using lake sediments: A multi-proxy palaeolimnological study. (2018) PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 0031-0182 1872-616X 504 23-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30538735] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30538735, Kapcsolat: 27991489
 22. Lieskovsky Juraj et al. Persistence in cultural landscapes: a pan-European analysis. (2018) REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE 1436-3798 1436-378X 18 1 175-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27302186] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27302186, Kapcsolat: 27302181
 23. Zhang Lei et al. Impacts of socioeconomic factors on cropland transition and its adaptation in Beijing, China. (2018) ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1866-6280 1866-6299 77 16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30538737] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30538737, Kapcsolat: 27991494
 24. Battisti Corrado et al. Experiential Key Species for Nature-disconnected Generations: An Expert-based Framework for Their A-priori Selection. (2018) ANTHROZOOS 0892-7936 31 5 627-644
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30538736] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30538736, Kapcsolat: 27991492
 25. Gippoliti Spartaco et al. Europe as a model for large carnivores conservation: Is the glass half empty or half full?. (2018) JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION 1617-1381 41 73-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27302180] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27302180, Kapcsolat: 27302180
 26. Salvati Luca et al. Do spatial patterns of urbanization and land consumption reflect different socioeconomic contexts in Europe?. (2018) SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 0048-9697 1879-1026 625 722-730
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27554134] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27554134, Kapcsolat: 27554134
 27. Levers C et al. Archetypical patterns and trajectories of land systems in Europe. (2018) REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE 1436-3798 1436-378X 18 3 715-732
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25246852] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 25246852, Kapcsolat: 27302179
 28. Hall Stephen J.. A novel agroecosystem: Beef production in abandoned farmland as a multifunctional alternative to rewilding. (2018) AGRICULTURAL SYSTEMS 0308-521X 1873-2267 167 10-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30538733] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30538733, Kapcsolat: 27991488
 29. DORRESTEIJN Ine et al. A new world for old landscapes: Land-use intensification and bird conservation in a traditional farming landscape. (2018) NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 1584-9074 1843-5629 14 2 199-207
  Folyóiratcikk/Tudományos[27436448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27436448, Kapcsolat: 27991483
 30. Spulerova Jana et al. Traditional agricultural landscapes in Slovakia: why should we preserve them?. (2017) LANDSCAPE RESEARCH 0142-6397 1469-9710 42 8 891-903
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27072084] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27072084, Kapcsolat: 27072084
 31. Vlami Vassiliki et al. Cultural landscapes and attributes of "culturalness" in protected areas: An exploratory assessment in Greece. (2017) SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 0048-9697 1879-1026 595 229-243
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26910264] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26910264, Kapcsolat: 26910264
 32. Tieskens Koen F et al. Characterizing European cultural landscapes: Accounting for structure, management intensity and value of agricultural and forest landscapes. (2017) LAND USE POLICY 0264-8377 1873-5754 62 29-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26724859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26724859, Kapcsolat: 26555586
2021-10-26 22:49