Varga Norbert. A köztörvényhatóság létrehozásának előzményei az 1870:XLII. tc. alapján Debrecen szabad királyi városban. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 6 2 59-63, 1243002
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1243002]
 1. Pétervári Máté. A járások kialakítása Magyarországon az 1870:XLII. tc. alapján. (2021) ISBN:9789633067994
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32104349] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32104349, Kapcsolat: 30206409
 2. Pétervári Máté. Ereky István: (1876-1943). (2020) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 10 1 197-211
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31469900] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31469900, Kapcsolat: 29207870
 3. Pétervári Máté. A szolgabírák jogállása az 1870. évi XLII. tc. időszakában. (2020) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 10 3 81-97
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31804472] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31804472, Kapcsolat: 29769409
 4. Pétervári Máté. The Establishment of the Districts in Hungary after the Austro-Hungarian Compromise. (2019) Megjelent: New Studies in History and Law pp. 65-77
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30681407] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30681407, Kapcsolat: 28355922
 5. Máté Pétervári. Die rechtsstaatliche Umgestaltung der Verwaltung im Jahr 1870, unter besonderer Berücksichtigung der Bezirke. (2018) Megjelent: Codification Achievements and Failures in the 19th-20th Century pp. 117-124
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3381531] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3381531, Kapcsolat: 27392784
 6. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal: Híd a rendi világ és a polgári államszervezet között. (2018) Megjelent: Jog határok nélkül pp. 275-287
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30614112] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30614112, Kapcsolat: 28095372
 7. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal az 1870. évi XLII. törvénycikk alapján. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 6 3 56-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30755387] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30755387, Kapcsolat: 28355878
 8. Papp László. Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 6 1-2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2241623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2241623, Kapcsolat: 22812555
 9. Antal Tamás. Város és népképviselet: Az 1848:XXIII. tc. és intézményei Debrecenben (1848-1872). (2011) ISBN:9789639650855
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2409452] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2409452, Kapcsolat: 21823916
 10. Antal Tamás. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944): Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. (2010) ISBN:9789637237768
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1337324] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1337324, Kapcsolat: 20932646
 11. Auer Ádám. Böszörményi László mentelmi ügye. (2010) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 12 3 33-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2228897] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2228897, Kapcsolat: 21823914
Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog törnénetére vonatkozó irodalom áttekintése. (2002) Megjelent: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2001. november 6. pp. 309-313, 2527961
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[2527961]
 1. Pap Gábor. 130 éve született az első magyar állampolgársági törvény. (2009) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica pp. 345-360
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23691922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23691922, Kapcsolat: 23691922
Varga Norbert. A távollét intézménye a magyar állampolgársági jog történetében, különös tekintettel az első állampolgársági törvényre (1879:L. tc.). (2002) Megjelent: Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai = Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium pp. 417-431, 1243001
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1243001]
 1. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century History of Citizenship and Freedom of Press in Hungary. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 - 1 65-69
  Folyóiratcikk[22812655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812655, Kapcsolat: 22812671
 2. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-64
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2384254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2384254, Kapcsolat: 21814033
 3. Juhász Botond. A Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai című sorozat jogtörténeti tanulmányai. (2006) JURA 1218-0793 1 143-148
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23145358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145358, Kapcsolat: 23145355
Varga Norbert. Az állampolgárság elvesztése az 1879:L. tc. alapján. (2002) Megjelent: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus 1 pp. 455-476, 1242978
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1242978]
 1. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century History of Citizenship and Freedom of Press in Hungary. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 - 1 65-69
  Folyóiratcikk[22812655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812655, Kapcsolat: 22812631
 2. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-64
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2384254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2384254, Kapcsolat: 21814149
 3. Halász Iván et al. Állampolgárság.. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. pp. 2432-2470
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1469138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1469138, Kapcsolat: 20943277
Varga Norbert. Az első állampolgársági törvényünk (1879:L. tc.) rövid bemutatása, különös tekintettel a megszerzés és az elvesztés eseteire. (2003) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 25 267-293, 1242999
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1242999]
 1. Papp László. A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái. (2015) ISBN:9789636936396
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3015070] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3015070, Kapcsolat: 25417676
 2. Papp László. A magyar szabadalmi jog fejlődése az Szabadalmi Bírósági ítélkezési gyakorlatának tükrében. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24381794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24381794, Kapcsolat: 24381794
 3. Lehotay Veronika. Szabadságmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre: PhD értekezés. Miskolci Egyetem, ÁJK, 2012.. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23273070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273070, Kapcsolat: 22851106
 4. Papp László. Magyarország és az Iparjogvédelmi Unió a XX. század első évtizedeiben. (2012) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 7 4 59-73
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2241621] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2241621, Kapcsolat: 22812395
 5. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century history of citizenship and freedom of press in Hungary.. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 3 1 65-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3023657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023657, Kapcsolat: 22812624
 6. Antal Tamás. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944): Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. (2010) ISBN:9789637237768
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1337324] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1337324, Kapcsolat: 20932637
 7. Rojas Mónika. Könyv és Könyvtár XXV. 2003.. (2006) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 122 3 389-391
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23145357] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23145357, Kapcsolat: 23145357
Varga Norbert. A dualista állampolgársági jog levéltári forrásai, különös tekintettel az 1879:L. tc. megalkotására. (2004) Megjelent: Doktoranduszok Fóruma pp. 421-425, 2527994
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2527994]
 1. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-64
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2384254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2384254, Kapcsolat: 23691942
Varga Norbert. Az 1843-as büntető anyagi javaslat létrehozása és büntetési rendszere. (2004) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 5 2 373-390, 1242955
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1242955]
 1. Juhász Botond. A Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai című sorozat jogtörténeti tanulmányai. (2006) JURA 1218-0793 1 143-148
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23145358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145358, Kapcsolat: 23145358
Varga Norbert. Barabási Kun József. (2004) Megjelent: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949) pp. 37-63, 1242993
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1242993]
 1. P Szabó Béla. Tanulságos évtizedek. A Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1914-1949). (2011) ISBN:9789634734697
  Könyv[21814156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21814156, Kapcsolat: 21814156
 2. Balogh Judit. Iskolateremtők és iskolák. Képek a régi debreceni jogi kar professzori arcképcsarnokából. (2010) Megjelent: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 83-97
  Könyvrészlet[21011266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21011266, Kapcsolat: 21011266
 3. Hollósi Gábor. A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949). (2007) ISBN:9789630632324
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1852353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1852353, Kapcsolat: 20928225
 4. Megyeri-Pálffi Zoltán. Debreceni jogtudósok. (2006) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 8 4 77-79
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2242018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2242018, Kapcsolat: 23145359
Varga Norbert. The Framing of the First Hungarian Citizenship Law (Act 50 of 1879) and Acquisition of Citizenship. (2004) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 18 2 127-151, 1242972
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1242972]
 1. Ivan Kosnica. Odnos drzavljanstva I nacionalne pripadnosti u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. (2018) ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU 0350-2058 68 1 61-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27392830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27392830, Kapcsolat: 27392830
 2. Ivan Kosnica. Definiranje Drzavljanskog Krorpusa Na Hrvatsko-Slavonskom Podrucju U Kraljevini Shs/Jugoslaviji. (2018) ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA U RIJECI 1330-349X 1846-8314 39 2 809-832
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27627392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27627392, Kapcsolat: 27627392
 3. Ivan Kosnica. Croatian Law on Regulation of Local Citizenship (1880) - Context and Change. (2018) Megjelent: Codification Achievements and Failures in the 19th-20th Century pp. 83-97
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27392771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27392771, Kapcsolat: 27392771
 4. Ivan Kosnica. Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War. (2017) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 8 1 58-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26627081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26627081, Kapcsolat: 26627072
 5. Da Lu. Jus Sanguinis – The Basic Principle in Citizenship Law, Comparative Analysis of First Citizenship Law between Visegrad Four and China. (2016) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 7 2 123-129
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3311485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3311485, Kapcsolat: 26247915
 6. Ivan Kosnica. Hungarians and Citizenship in Croatia-Slavonia 1868-1918. (2015) Megjelent: Law and History pp. 59-73
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24501970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24501970, Kapcsolat: 24501970
 7. Ivan Kosnica. Hrovatsko-slavonska pripadnost u Hrvatskoj i Slavoniji nagdbenom razdoblju. (2014) CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION 1848-0357 1849-2150 14 465-492
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25559762] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25559762, Kapcsolat: 25559762
 8. Ivan Kosnica. Pravni fakultet u Osijeku. (2013) PRAVNI VJESNIK: CASOPIS ZA PRAVNE I DRUSTVENE ZNANOSTI PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 0352-5317 1849-0840 3-4 61-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23760051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23760051, Kapcsolat: 23760051
 9. Vanessa Kerbusch. Das Staatsangehörigkeitsrecht in der Österreich - Ungarischen Doppelmonarchie. (2013) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 4 2 41-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23508416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23508416, Kapcsolat: 23508427
 10. Antal Tamás. Hundred Years of Public Law Hungary (1890-1990): Studies on the modern hungarian constitution and legal history. (2012) ISBN:9788646302030
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2409532] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2409532, Kapcsolat: 22830670
 11. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century history of citizenship and freedom of press in Hungary.. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 3 1 65-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3023657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023657, Kapcsolat: 22812700
 12. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-64
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2384254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2384254, Kapcsolat: 21823941
 13. Antal Tamás. A Historical Institution: Consular Jurisdiction with Special regadt to the Austro-Hungarian Monarchy. (2011) Megjelent: Confrenţa Internaţională Bienală (Biennial International Conference) p. 23
  Egyéb konferenciaközlemény[21823964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21823964, Kapcsolat: 21823964
 14. Herger Csabáné. Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. (2010) ISBN:9789632870311
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1741808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1741808, Kapcsolat: 21149596
 15. Antal Tamás. Organization of the Appeal Court in Timisoara (1890-1891). (2010) Megjelent: International Conference of PhD Students in Law pp. 5-903
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[21149589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21149589, Kapcsolat: 21149589
 16. Gyáni Gábor. Gender, Nationalism and Individualisation. (2010) Megjelent: Gender, Nation, Narration; Critical Readings of Cultural Phenomena pp. 9-23
  Könyvrészlet[22812364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812364, Kapcsolat: 22812364
 17. Stipta István. Die ungarische Rechtsgesichte in den letzten zwanzigen Jahren (Tendenzen, und die wichtigste Werke). (2010) Megjelent: Das wessen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburstag pp. 7-140
  Könyvrészlet[21149592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21149592, Kapcsolat: 21149592
Varga Norbert. Az állampolgárság megszerzése a magyar és az amerikai alkotmányjogban a 19. században. (2005) Megjelent: Jogtörténeti tanulmányok VIII. pp. 541-557, 1242943
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1242943]
 1. Frey Dóra. Regulation of the Citizenship of Ethnich Hungarians Living abroad: Ethnopolitics, Demographical Issues and Humanitarian Aspekts. (2021) RECHTSGESCHICHTE 1619-4993 29 245-255
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32603575] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32603575, Kapcsolat: 31058820
 2. Frey Dóra. Etnikum és állampolgárság összefüggése - a magyar szabályozás története nemzetközi kontextusban. (2021) Megjelent: Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában pp. 100-110
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32537853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32537853, Kapcsolat: 30914271
 3. Lehotay Veronika. Szabadságmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre: PhD értekezés. Miskolci Egyetem, ÁJK, 2012.. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23273070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273070, Kapcsolat: 22851110
 4. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century history of citizenship and freedom of press in Hungary.. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 3 1 65-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3023657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023657, Kapcsolat: 22812675
 5. Pálvölgyi Balázs. Ethnic Questions in the Hungarian Migration Policy until 1914 – Forming the Main Lines of a State-Backed Action Concerning the Migrants in the United States. (2011) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 2 1 86-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2207148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2207148, Kapcsolat: 21814161
 6. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-64
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2384254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2384254, Kapcsolat: 21814180
 7. Frey D. Állampolgársági kérdések a bukovinai székelyek Magyarországra telepítése kapcsán. (2010) Megjelent: Jogi tanulmányok 2010 pp. 33-47
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1459005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1459005, Kapcsolat: 21149580
 8. Stipta István. Újabb jogtörténeti tanulmányok: [Jogtörténeti tanulmányok VIII. / szerk. Béli Gábor, Kajtár István, Szekeres Róbert. -Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2005. -605 p.]. (2006) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 8 2 98-100
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1171616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1171616, Kapcsolat: 23145364
 9. Kovács Eszter. A Jogtörténeti tanulmányok VIII. kötetéhez. (2006) JURA 1218-0793 12 1 190-193
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23037360] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23037360, Kapcsolat: 23145360
Varga Norbert. A főispáni tisztség bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban a köztörvény-hatósági törvény alapján. (2006) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére pp. 606-623, 1242952
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1242952]
 1. Pétervári Máté. A járások kialakítása Magyarországon az 1870:XLII. tc. alapján. (2021) ISBN:9789633067994
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32104349] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32104349, Kapcsolat: 30206418
 2. Pétervári Máté. A szolgabírák hatáskörének bemutatása az 1870: XLII. tc. rendelkezései alapján. (2020) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 8 3 238-259
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31914495] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31914495, Kapcsolat: 30914479
 3. Pétervári Máté. A járások mint területi egységek polgári átalakítása a kiegyezést követően [Die bürgerliche umgestaltung der bezirke als gebietseinheiten nach dem ausgleich]. (2020) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 10 2 221-237
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31601821] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31601821, Kapcsolat: 29455327
 4. Pétervári Máté. The Establishment of the Districts in Hungary after the Austro-Hungarian Compromise. (2019) Megjelent: New Studies in History and Law pp. 65-77
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30681407] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30681407, Kapcsolat: 28355936
 5. Antal Tamás. Sources of Law of the Modern Age Urban History in Hungary (1848-1990). (2019) HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES HSS 2300-5327 2300-9918 24 26 7-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30744243] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30744243, Kapcsolat: 29096715
 6. Máté Pétervári. Die rechtsstaatliche Umgestaltung der Verwaltung im Jahr 1870, unter besonderer Berücksichtigung der Bezirke. (2018) Megjelent: Codification Achievements and Failures in the 19th-20th Century pp. 117-124
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3381531] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3381531, Kapcsolat: 27392786
 7. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal: Híd a rendi világ és a polgári államszervezet között. (2018) Megjelent: Jog határok nélkül pp. 275-287
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30614112] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30614112, Kapcsolat: 28095378
 8. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal az 1870. évi XLII. törvénycikk alapján. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 6 3 56-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30755387] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30755387, Kapcsolat: 28355879
 9. Biernacki Karol. A magyarországi önkormányzati jogforrások:: várostörténeti áttekintés (1867–1990)*. (2018) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 20 1-2 40-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30789196] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30789196, Kapcsolat: 28355954
 10. Stipta István. A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve. (2015) ISBN:9786155411274
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2977591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977591, Kapcsolat: 25203474
 11. Pétervári Máté. Ereky István élete és munkássága, tekintettel a 19. század második felében történt közigazgatási reformokra. (2014) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 16 3 29-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3034741] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3034741, Kapcsolat: 25494353
 12. Barta Attila. Területi államigazgatás Magyarországon. (2013) ISBN:9789636934989
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2458441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2458441, Kapcsolat: 23519444
 13. Barta Attila. A területi államigazgatási szervek jogállása és azok változásai Magyarországon. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2973843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2973843, Kapcsolat: 22812356
 14. Papp László. The Concept of Autonomous Local Governments and Their Different Forms of Appearances in the Traditions of Our National Public Law. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 - 1 62-65
  Folyóiratcikk[22812613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812613, Kapcsolat: 22812610
 15. Papp László. Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 6 1-2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2241623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2241623, Kapcsolat: 22812596
 16. Antal Tamás. Város és népképviselet: Az 1848:XXIII. tc. és intézményei Debrecenben (1848-1872). (2011) ISBN:9789639650855
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2409452] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2409452, Kapcsolat: 21814310
 17. Antal Tamás. Hódmezővásárhely szervezési és működési szabályzatának ügye a két világháború között. (2011) Megjelent: A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve 2010 pp. 161-173
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2427459] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2427459, Kapcsolat: 21814266
 18. Antal Tamás. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944): Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. (2010) ISBN:9789637237768
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1337324] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1337324, Kapcsolat: 20932641
 19. Auer Ádám. Böszörményi László mentelmi ügye. (2010) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 12 3 33-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2228897] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2228897, Kapcsolat: 21814208
 20. Antal Tamás. A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950–1990): Szervezeti és működési alapvetések. (2009) ISBN:9789637237744
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1233596] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1233596, Kapcsolat: 20928233
 21. Antal Tamás. A szegedi közigazgatás alapintézményei 1945 és 1990 között. (2008) Megjelent: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica pp. 3-47
  Könyvrészlet[20928243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20928243, Kapcsolat: 20928243
 22. Szekeres Róbert. Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. (2007) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 9 1 70-73
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21648929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21648929, Kapcsolat: 23145365
Varga Norbert. A polgári közigazgatás kiépítése felé tett lépések a dualizmus időszakában. (2006) HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 0133-8528 31 227-250, 1818655
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1818655]
 1. Papp Csaba István. A községek feletti felügyeleti jog gyakorlása Csanád vármegyében a dualizmus időszakában (1886-1900). (2021) FORUM: PUBLICATIONES DISCIPULORUM IURISPRUDENTIAE 2560-2802 3 559-589
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32589949] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32589949, Kapcsolat: 30977269
 2. Pétervári Máté. A járások kialakítása Magyarországon az 1870:XLII. tc. alapján. (2021) ISBN:9789633067994
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32104349] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32104349, Kapcsolat: 30206459
 3. Sallai Balázs. Jog(történet) és nyelv: a közigazgatási fegyelmi jog „büntetőjogiasodásának” nyelvi aspektusai a levéltári forrásokban. (2020) MAGYAR JOGI NYELV 2560-0249 2560-0257 2 1-7
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31832138] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31832138, Kapcsolat: 30003451
 4. Pétervári Máté. Ereky István: (1876-1943). (2020) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 10 1 197-211
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31469900] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31469900, Kapcsolat: 29207891
 5. Pétervári Máté. A járások mint területi egységek polgári átalakítása a kiegyezést követően [Die bürgerliche umgestaltung der bezirke als gebietseinheiten nach dem ausgleich]. (2020) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 10 2 221-237
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31601821] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31601821, Kapcsolat: 29455335
 6. Pétervári Máté. The Establishment of the Districts in Hungary after the Austro-Hungarian Compromise. (2019) Megjelent: New Studies in History and Law pp. 65-77
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30681407] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30681407, Kapcsolat: 28355933
 7. Pétervári Máté. Csődeljárások a Szegedi Királyi Törvényszék gyakorlatában. (2019) Megjelent: A Szegedi Törvényszék története pp. 64-109
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30833200] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30833200, Kapcsolat: 28813355
 8. Pétervári Máté. Die Bezirkshauptmannschaft und das Stuhlrichteramt - Vergleichende Prüfung der Bezirksverwaltung in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. (2018) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 8 2 311-321
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30613781] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30613781, Kapcsolat: 28097703
 9. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal: Híd a rendi világ és a polgári államszervezet között. (2018) Megjelent: Jog határok nélkül pp. 275-287
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30614112] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30614112, Kapcsolat: 28095383
 10. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal az 1870. évi XLII. törvénycikk alapján. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 6 3 56-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30755387] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30755387, Kapcsolat: 28355873
 11. Biernacki Karol. A magyarországi önkormányzati jogforrások:: várostörténeti áttekintés (1867–1990)*. (2018) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 20 1-2 40-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30789196] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30789196, Kapcsolat: 28355953
 12. Pétervári Máté. A járások polgári kialakítását befolyásoló tényezők az 1870: XLII. tc. végrehajtása során. (2018) Megjelent: Profectus in litteris IX. pp. 233-240
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3381796] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3381796, Kapcsolat: 27416860
 13. Máté Pétervári. The History of Hungarian Civil Service from the Austro-Hungarian Compromise of 1867 to the First World War. (2017) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 8 1 116-120
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3238186] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3238186, Kapcsolat: 26627092
 14. Balogh Judit. Város és bíráskodás. (2016) Megjelent: Legyen az épület mindenkor az igazság temploma pp. 10-21
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26053653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053653, Kapcsolat: 26053653
 15. Antal Tamás. Szilágyi Dezső és műve. (2016) ISBN:9786155411465
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[3159481] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3159481, Kapcsolat: 26276136
 16. Siket Judit. Községi ingatlangazdálkodás a gyakorlatban: Csanád vármegye a XIX. sz. végén. (2014) Megjelent: Sale and Community = Adásvétel és közösség pp. 141-153
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24258453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24258453, Kapcsolat: 24258453
 17. Pétervári Máté. Ereky István élete és munkássága, tekintettel a 19. század második felében történt közigazgatási reformokra. (2014) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 16 3 29-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3034741] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3034741, Kapcsolat: 25494334
 18. Papp László. Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 6 1-2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2241623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2241623, Kapcsolat: 22812581
 19. Antal Tamás. Város és népképviselet: Az 1848:XXIII. tc. és intézményei Debrecenben (1848-1872). (2011) ISBN:9789639650855
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2409452] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2409452, Kapcsolat: 21829318
 20. Fekete Orsolya. A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein – kitekintéssel a rendszerszintő problémák megoldási lehetıségeire. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2334444] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2334444, Kapcsolat: 21829313
 21. Antal Tamás. A bírói hatalom gyakorlásának jogszabályi változásai a dualizmus korában (1890-1914). (2011) Megjelent: IV. Szegedi Jogtörténész Napok: Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról pp. 9-23
  Egyéb konferenciaközlemény[21829322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21829322, Kapcsolat: 21829322
2022-09-27 17:33