Nagy Sándor. Semiempirical description of the mass distribution for the /sup 238/U (n,f) process in the 1. 5- to 15-MeV energy interval. (1984) NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING 0029-5639 88 2 154-163, 2380455
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380455]
 1. Gorodisskiy D M. Systematics of fragment mass yields from fission of actinide nuclei induced by the 5-200 MeV protons and neutrons. (2008) ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 0306-4549 1873-2100 35 2 238-245
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23254907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23254907, Kapcsolat: 23254907
 2. Celenk I. Determination of cumulative yields of fission products from U-238 by 5.0 MeV neutrons. (2001) RADIOCHIMICA ACTA 0033-8230 2193-3405 89 8 481-484
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23254901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23254901, Kapcsolat: 23254901
 3. Ohsawa Takaaki. Evaluation of Prompt Neutron Spectra for Actinides. (1995) Megjelent: Kawai, M.; Fukahori T. (eds.): JAERI-Conf 95-008. Proceedings of the 1994 Symposium on Nuclear Data. November 17-18, 1994, JAER... pp. 141-144
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24106779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24106779, Kapcsolat: 24106779
 4. Angelone M. Derivation of nuclear parameters for delayed neutron detector measurements for D-D and D-T plasma operation at the joint European torus. (1993) FUSION TECHNOLOGY 0748-1896 1536-1055 24 1 37-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23254904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23254904, Kapcsolat: 23254904
 5. Märten H et al. Fission Data Systematics. (1992) Megjelent: Quaim, Syed M. (ed.): Nuclear Data for Science and Technology. Proceedings of an International Conference, held at the Forschun... pp. 822-827
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24106810] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24106810, Kapcsolat: 24106810
 6. Embarch Khalid. Application of activation technique for mass and nuclear charge distributions studies of 3 Mev and 14 Mev neutrons induced 238-U(n,f) and 232-Th(n,f): Application de la technique d'activation a l'etude des distributions en masse et en charge nucleaire de 238-U(n,f) et 232-Th(n,f) induites par les neutrons de 3 Mev et 14 Mev. (1988)
  Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció) | Tudományos[24110029] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24110029, Kapcsolat: 24110029
Gomba Szabolcsné. Gondolatok a számítógépes hálózatszervezésről. (1986) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 32 4 405-407-405-407, 2380456
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380456]
 1. Hegedűs Imre. A könyvtárautomatizálás helyzete és fejlesztési tendenciái Magyarországon: Szakdolgozat. Témavezető: Stiegelmayer István. (2000)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Oktatási[23255668] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23255668, Kapcsolat: 23254938
Boda István Károly et al. Füst Milán: "Ha csontjaimat meg kelletik adni": Versértelmezés interaktív számítógépes program segítségével. (1995) Megjelent: Anyanyelvi nevelés - embernevelés pp. 162-164, 2380492
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2380492]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105886
 2. metodika btk. Magyartanári szakirodalom: Szakirodalmi kalauz a magyartanári szakhoz. (2009)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Oktatási[23257109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23257109, Kapcsolat: 23257112
Boda István. Könyvtár-informatikai képzés a KLTE-n. (1996) Megjelent: Informatika a felsőoktatásban '96 és Networkshop '96 pp. 475-482, 2419353
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2419353]
 1. Tapolcai Ágnes et al. Állatorvosok és egyetemi hallgatók könyvtári informatika tanfolyama az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárában. (1997) Megjelent: Networkshop '97. Keszthely, 1997. május 27-29. [elektronikus dokumentum]
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23346423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346423, Kapcsolat: 23346423
 2. Cserey Lászlóné et al. A hallgatók könyvtári informatikai oktatása az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárában. (1997) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 43 1 53-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23346425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346425, Kapcsolat: 23346425
Bodáné Porkoláb Judit et al. Helyzet és válasz Radnóti Miklós: Ó fény, ragyogás, napszemű reggel! c. versében. (1996) Megjelent: Anyanyelv és iskola az ezredfordulón pp. 260-267, 2380477
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2380477]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105888
 2. metodika btk. Magyartanári szakirodalom: Szakirodalmi kalauz a magyartanári szakhoz. (2009)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Oktatási[23257109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23257109, Kapcsolat: 23257111
Bodáné Porkoláb Judit et al. Helyzet és válasz Radnóti Miklós: Ó fény, ragyogás, napszemű reggel! c. versében: Egy interaktív számítógépes elemzés eredményei. (1996) Megjelent: A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez 1 pp. 145-155, 2380476
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380476]
 1. Békési Imre. A Szemiotikai szövegtan periodika koncepciójának alakulása 1990-től 2004-ig. (2005) SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 0865-5960 16 241-249
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1917028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1917028, Kapcsolat: 23255252
 2. Janse Mark. Bibliographie linguistique de l'année 1996: Linguistic Bibliography for the Year 1996. (2000) ISBN:0792365739
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23345585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23345585, Kapcsolat: 23345585
Boda István. A mitológiai nevek szerepe a költői önkifejezésben: (költői szókészletvizsgálat számítógépes program segítségével). (1997) Megjelent: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II pp. 524-529, 2380486
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2380486]
 1. Gecsey Sándorné. "én Alsórácegresből vagyok...": Írói névadás Lázár Ervin műveiben. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23255314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23255314, Kapcsolat: 23255314
 2. Hlavacska Edit et al. Ugric Languages: Hungarian. (2001) Megjelent: Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages pp. 295-428
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[23255309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23255309, Kapcsolat: 23255309
Boda István. Könyvtár-informatika képzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. (1997) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 47 1 33-39, 2380487
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380487]
 1. Iszály György Barna. A programozás oktatása a könyvtárosképzésben, avagy most jön a Java?. (2005) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 51 2 295-302
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2933853] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2933853, Kapcsolat: 23255659
Boda István Károly. Könyvtárak gépesítésének támogatása a könyvtárosképzés felől. (1997) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 18 203-217, 2380471
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380471]
 1. Hegedűs Imre. A könyvtárautomatizálás helyzete és fejlesztési tendenciái Magyarországon: Szakdolgozat. Témavezető: Stiegelmayer István. (2000)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Oktatási[23255668] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23255668, Kapcsolat: 23255668
Bodáné Porkoláb. Füst Milán: A magyarokhoz című versének értelmezése számítógépes konkordanciák segítségével. (1997) MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0464-4999 38 4 16-23, 2380488
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380488]
 1. Szilágyi Judit. Füst Milán: Szakirodalom. (2011)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23303802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303802, Kapcsolat: 23255671
 2. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105890
Boda István. Füst Milán: Feleségem története, (1942): A mű megközelítése néhány szempont alapján. (1998) Megjelent: Stilisztika és gyakorlat pp. 233-241, 2380485
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2380485]
 1. Szilágyi Judit. Füst Milán: Szakirodalom. (2011)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23303802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303802, Kapcsolat: 23255952
 2. Szathmári István. A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig. (2005) ISBN:9637094253
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23303777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303777, Kapcsolat: 23255957
 3. Szabó Z. Ismertetés a Stilisztika és gyakorlat című kötetről. (1999) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 123 1 131-135
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[10306344] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10306344, Kapcsolat: 23255955
Boda István Károly et al. Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk: Példaszöveg: Szent János Apostol Jelenéseinek könyve. 21:9-23. Az új Jeruzsálem. (Részlet). (1998) Megjelent: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk pp. 32-56, 2380474
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380474]
 1. Nagy Andrea et al. Co-reference. (2013) Megjelent: Fifteen years of research in text linguistics pp. 40-56
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2705188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2705188, Kapcsolat: 24108535
 2. Petőfi S János. Kalauz a szövegnyelvészeti, szövegtani és szemiotikai-textológiai kutatáshoz. (2012) ISBN:9789639927544
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2501798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2501798, Kapcsolat: 24110002
Bodáné Porkoláb. Das Vorkommen und die Bedeutungsebenen des Wortes "Zeit" in der Dichtung von Milán Füst: (Die Benutzung der interaktiven Konkordanz zur Analyse des dichterischen Wortschatzes). (1998) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 0572-7251 23 45-65, 2380484
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380484]
 1. Szilágyi Judit. Füst Milán: Szakirodalom. (2011)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23303802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303802, Kapcsolat: 23257060
 2. Kincses Kovács. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tomus XXIII. Redigit: I. Szathmári. (2000) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 124 2 258-260
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23257058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23257058, Kapcsolat: 23257058
Bodáné Porkoláb. "Korol' Genrih Csetverüj" (1931) piszat'elja Milana Fjusta: (Füst Milán: Negyedik Henrik király 1931.). (1998) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 0572-7251 23 67-75, 2380449
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380449]
 1. Szilágyi Judit. Füst Milán: Szakirodalom. (2011)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23303802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303802, Kapcsolat: 23257051
 2. Kincses Kovács. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tomus XXIII. Redigit: I. Szathmári. (2000) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 124 2 258-260
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23257058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23257058, Kapcsolat: 23257048
Boda István. Gondolatok a könyvtári menedzsment és a minőség-menedzsment oktatásáról. (1999) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 9 3 527-540, 2380483
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380483]
 1. Ambrus Attila. A könyvtári marketing alapjairól: Magyar- és idegen nyelvű irodalomkutatással. (2009)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Oktatási[23257097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23257097, Kapcsolat: 23257097
 2. Kövesháziné Muntyán Alexandra. Minőségszemlélet egy orvosi könyvtárban. (2002) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 48 1-2 p. 55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2382215] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2382215, Kapcsolat: 23257093
Boda István Károly et al. Nyelvi megformálások értelmezése számítógépes programmal (A Jelenések könyve néhány részlete alapján). (1999) Megjelent: Szemiotikai szövegtan XII. pp. 295-302, 2380422
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380422]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105894
 2. Békési Imre. A Szemiotikai szövegtan periodika koncepciójának alakulása 1990-től 2004-ig. (2005) SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 0865-5960 16 241-249
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1917028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1917028, Kapcsolat: 23257106
Boda István Károly et al. Radnóti-szinesztéziák: Szinesztézia és szinesztetikus képek Radnóti Miklós Pogány köszöntő című kötetében. (1999) Megjelent: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában pp. 93-100, 2380439
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2380439]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105862
 2. metodika btk. Magyartanári szakirodalom: Szakirodalmi kalauz a magyartanári szakhoz. (2009)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Oktatási[23257109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23257109, Kapcsolat: 23257109
Bodáné Porkoláb Judit et al. Milyen stilisztikai töltése lehet egy adott korpuszban a névutóknak?. (1999) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 37 365-374, 2380402
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380402]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105468
Boda István Károly et al. A koreferencia kérdései a számítógépes szövegfeldolgozás szempontjából. (2000) Megjelent: Koreferáló elemek – koreferencia-relációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió. pp. 150-180, 2380421
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380421]
 1. Nagy Andrea et al. Co-reference. (2013) Megjelent: Fifteen years of research in text linguistics pp. 40-56
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2705188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2705188, Kapcsolat: 24108539
 2. Petőfi S János. Kalauz a szövegnyelvészeti, szövegtani és szemiotikai-textológiai kutatáshoz. (2012) ISBN:9789639927544
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2501798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2501798, Kapcsolat: 24110010
 3. Murvai Olga. Vers-rekviem: Kismonográfia Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című poémájáról. (2005) ISBN:9732608358
  Könyv[22352686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22352686, Kapcsolat: 23261436
Boda István et al. A speciális szövegrészek közötti kapcsolat mint a hipertext rendszer egyik információs forrása: A hipertext kiterjesztése a tulajdonnevek használatában. (2000) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 38 65-78, 2380425
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380425]
 1. Sijmen Tol et al. Linguistic bibliography for the year 2000. (2000) ISBN:1402030088
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[25238132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25238132, Kapcsolat: 23345598
Boda István Károly et al. Metaforák a kognitív nyelvészetben: Informatikai szaknyelvi metaforák vizsgálata. (2000) Megjelent: A szövegtani kutatás általános kérdései: Szaknyelvi szövegek,Tankönyvi szövegek pp. 73-85, 2380429
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380429]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105871
 2. Constantinovits Milán et al. Miért nincs egységes külkereskedelmi terminológia?. (2008) Megjelent: Jel és jelentés pp. 386-396
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1675578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1675578, Kapcsolat: 23261443
 3. Juhász Attila Kálmán. Research on IT language use at a company. (2005) TEACHING MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 1589-7389 2676-8364 3 2 203-219
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23261439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23261439, Kapcsolat: 23261439
 4. Sijmen Tol et al. Linguistic bibliography for the year 2000. (2000) ISBN:1402030088
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[25238132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25238132, Kapcsolat: 23261451
Boda István. Téma-réma viszonyok mint hipertextuális összefüggések: Radnóti Miklós: Nem bírta hát... című versének nyelvtani alapú szövegmagyarázata. (2001) Megjelent: Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia pp. 113-123, 2380430
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380430]
 1. Kemény Gábor. Kabán Annamária (szerk.): Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia. (2002) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 126 3 378-379
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23304075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23304075, Kapcsolat: 23304075
Boda István Károly et al. Metaforák a kognitív nyelvészetben: Informatikai szaknyelvi metaforák vizsgálata. (2001) Megjelent: A metafora grammatikája és stilisztikája pp. 45-56, 2380424
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380424]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105535
 2. Őrley Zita. Az afázia metaforája. (2011) REHABILITÁCIÓ: A MAGYAR REHABILITÁCIÓS TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 0866-479X 21 2-3 59-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3098193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3098193, Kapcsolat: 23303873
 3. Garai Anna. Metafora és analógia a gazdasági szaknyelvben. (2004) PORTA LINGUA 1785-2420 2064-3381 3 27-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23303843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23303843, Kapcsolat: 23303843
 4. Urbin Ágnes. A népi Mária-énekek metaforái: (Szakdolgozat). (2003)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[23303823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303823, Kapcsolat: 23303823
 5. Péter Mihály. A metafora grammatikája és stilisztikája. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X. Szerk.: Kemény Gábor . Tinta Kiadó. 2001. (2003) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 127 1 110-112
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23303818] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23303818, Kapcsolat: 23303818
 6. Dér CS. Bemerkungen zur Grammatikalisierung als Erscheinungen des Sprachwandels. (2002) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 1216-8076 1588-2624 49 2 149-178
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[195002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195002, Kapcsolat: 23311243
Boda István Károly et al. Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok. (2001) ISBN:9634725823, 2380273
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2380273]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105877
 2. Balázs Géza. Szövegantropológia: Szövegek többirányú megközelítése. (2007) ISBN:9789630617833
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2071819] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2071819, Kapcsolat: 24106616
 3. Szabó Zoltán. Alkalmazott szövegtan a szövegstilisztika egyik ágában, a stilisztikai minősítésben. (2007) Megjelent: Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia pp. 151-156
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[23283601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23283601, Kapcsolat: 23283601
 4. Kabán Annamária. Szövegek színeváltozása: Szórend és értékszerkezet. (2005) ISBN:963946693X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1529512] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1529512, Kapcsolat: 23283579
 5. Szabó Zoltán. Egy lehető szövegstilisztikáról. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 4 437-451
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22886512] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22886512, Kapcsolat: 23283581
 6. Bodnár Ildikó. A töretlenül fejlődő stilisztika. (2005) Megjelent: „Mindent fordítunk, és mindenki fordít” pp. 221-227
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1301381] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1301381, Kapcsolat: 23283556
 7. Szilágyi Ildikó. Magyar és francia szabadversek szintaktikai jellemzői. (2004) Megjelent: Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok: A 2003-as Győri Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kontrasztív nyelvészeti szekciójának e... pp. 80-85
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1276567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1276567, Kapcsolat: 23283777
 8. Szikszainé Nagy Irma. Leíró magyar szövegtan. (2004) ISBN:9633896819
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2741430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2741430, Kapcsolat: 23283570
 9. Szabó Zoltán. A szó alkalmazott stilisztikai megközelítésben. (2004) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (CLUJ) 0567-6223 48 1-2 105-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23341632] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23341632, Kapcsolat: 23283584
 10. Szabó Zoltán. Boda István Károly - Porkoláb Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok: A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 76. szám. Debrecen, 2001. 155 lap. (2003) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 127 3 131-133
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23283553] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23283553, Kapcsolat: 23283553
 11. Nyirkos István. Boda István Károly - Porkoláb Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok. (2002) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 35 151-155
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23283550] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23283550, Kapcsolat: 23283550
Boda István Károly et al. The hypertext approach to the question of the interpretation of poems. (2001) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 0572-7251 24 119-147, 2380440
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380440]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105866
 2. Murvai Olga. Vers-rekviem: Kismonográfia Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című poémájáról. (2005) ISBN:9732608358
  Könyv[22352686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22352686, Kapcsolat: 23304070
Boda István Károly et al. The role of conceptual metaphors in the hypertext structure of poetic texts. (2001) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 0572-7251 24 247-282, 2380427
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380427]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105868
Boda István Károly. Use of hypertext in information science: concepts, systems, models and applications: Egyetemi doktori (PhD) értekezés ; Debreceni Egyetem. (2001), 2419339
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2419339]
 1. Salgáné Medveczki Marianna. A Neumann-galaxis. Az elektronikus kor és a számítógépes adatformátumok. (2005) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 51 2 275-285
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2407764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2407764, Kapcsolat: 23346282
Bodáné Porkoláb. A hipertext és a költői mű: A hipertext alkalmazása Radnóti Miklós egyik versének értelmezéséhez. (2001) Megjelent: A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai pp. 81-91, 2380408
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2380408]
 1. Kyeng-Min Han. The Holocaust in the Hungarian Literature: Miklós Radnóti's Razglednicas and his struggle for humanity. (2001)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23304266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23304266, Kapcsolat: 23304266
Bodáné Porkoláb et al. Kérdő mondatok Füst Milán Összes verseinek Újak ciklusában. (2001) Megjelent: A retorikai kérdés a nyelvhasználatban pp. 29-53, 2380403
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380403]
 1. Szilágyi Judit. Füst Milán: Szakirodalom. (2011)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[23303802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303802, Kapcsolat: 23303802
 2. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105527
 3. Szathmári István. Az alakzat vitatott alapkérdései az alakzatlexikonban. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 1 18-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1931132] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1931132, Kapcsolat: 23303784
 4. Antalné Szabó Ágnes. A tanári beszéd alakzatai. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 2 173-185
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23251424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23251424, Kapcsolat: 23303779
 5. Szathmári István. A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig. (2005) ISBN:9637094253
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23303777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303777, Kapcsolat: 23303777
 6. Kabán Annamária. Szathmári István (szerk.): Az alakzatok világa. (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, 2002.). (2003) MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 1585-0439 5 2 108-113
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23303770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303770, Kapcsolat: 23303770
 7. B. Fejes K. Az alakzatok világa, 1 - 5.. (2003) Megjelent: A szövegtani kutatás általános kérdései, kép és szöveg, szöveg és fordítás p. 242
  Nem besorolt (Könyvrészlet)[10308628] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308628, Kapcsolat: 23303766
 8. N Lőrincz Julianna. Az alakzatok világa. Szerkeszti: Szathmári István. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 2001.: A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. 2. füzet.. (2002) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 1785-6906 29 213-216
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23302297] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23302297, Kapcsolat: 23302297
Bodáné Porkoláb Judit et al. Virágokkal kapcsolatos metaforák vizsgálata költői korpuszokban hipertextuális módszerrel. (2001) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 8 467-478, 2380404
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2380404]
 1. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105547
Boda István. Co-reference analysis and the structure of natural language texts. (2002) Megjelent: Szöveg az egész világ pp. 81-100, 2380442
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380442]
 1. Csont István. Creating a database of natural language texts of different types for textological analysis. (2014) Megjelent: Innováció és kreativitás a tudományban: konferenciakötet pp. 53-62
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24830318] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24830318, Kapcsolat: 24830289
 2. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105567
Boda István. Téma-réma kapcsolatok vizsgálata egy kiválasztott versszövegben korreferenciaelemzés segítségével. (2002) Megjelent: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai pp. 93-112, 2380436
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380436]
 1. Edit Dobi. On the Results of the Discussion about the Phenomenon of Linearization of Text Sentences based on the studies published in the volumes of Officina Textologica. (2013) Megjelent: István Csűry (ed.): Fifteen Years of Research in Text Linguistics. The Officina Textologica Project. pp. 57-82
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24108542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24108542, Kapcsolat: 24108542
 2. Petőfi S János. Kalauz a szövegnyelvészeti, szövegtani és szemiotikai-textológiai kutatáshoz. (2012) ISBN:9789639927544
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2501798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2501798, Kapcsolat: 24110011
 3. Csűry István. Kis könyv a konnektorokról. (2005) ISBN:9634729460
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2402834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2402834, Kapcsolat: 23304173
Boda István. Use of Hypertext in Information Science: Concepts, Systems, Models, and Applications. (2002) ISBN:9634726399, 2419351
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2419351]
 1. Mózes Huba. Erdélyi elégia. Ismeretlen Dsida fordítások. (2004) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 36 12 39-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23346786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346786, Kapcsolat: 23346786
 2. Benediktsson Dániel. Károly I. Boda: Use of hypertext in information science. Concepts, systems, models, and applications: (Hipertext az informatikában. Fogalmak, rendszerek, modellek és alkalmazások). (2003) SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 0865-5960 15 255-258
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23346782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346782, Kapcsolat: 23346782
Bodáné Porkoláb Judit et al. "a ki rossz irányba indul, utat téveszt" (Szövegstilisztikai jelenségek Kossuth leveleiben). (2002) Megjelent: Kossuth Lajos a szó művésze pp. 78-87, 2380438
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2380438]
 1. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 23304152
 2. Pethő József. Szikszainé Nagy Irma (szerk.) Kossuth Lajos, a szó művésze. (2004) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 100 3 380-381
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23304094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23304094, Kapcsolat: 23304094
 3. Czetter Ibolya. Kossuth Lajos, a szó művésze. (Tanulmányok Kossuth Lajos stílusművészetéről.). (2004) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 42 154-161
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23304136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23304136, Kapcsolat: 23304136
 4. Lőrincz Julianna. Szikszainé Nagy Irma: Kossuth Lajos, a szó művésze. (2003) MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0464-4999 44 4 34-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2357810] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2357810, Kapcsolat: 23304079
 5. Tátrai Szilárd. Kossuth Lajos, a szó művésze. (2003) ÉDES ANYANYELVÜNK 0139-0457 1588-0311 25 5 13-13
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[1853582] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1853582, Kapcsolat: 23304086
Boda István et al. Egy bibliai motívum kapcsolatrendszerének vizsgálata: (Zsuzsanna és a vének). (2003) Megjelent: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében pp. 20-34, 3359807
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3359807]
 1. Szunyogh Szabolcs. Védtelen istenek - kézikönyv a Teremtéshez. (2017) ISBN:9786155667558
  Monográfia (Könyv) | Ismeretterjesztő[26977837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26977837, Kapcsolat: 27285041
Boda István Károly et al. A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében. (2003) ISBN:9634727654, 2380314
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2380314]
 1. Keszy-Harmath Dániel. Tanár-diák kommunikáció a Facebookon. (2013) Megjelent: Félúton 8 pp. 143-153
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3087247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3087247, Kapcsolat: 24106610
 2. Szathmári István. Az alakzatok rendszerezéséről. A stíluskutató csoport teljes publikációs jegyzéke 1970-2008.. (2011) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1946407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1946407, Kapcsolat: 24105878
 3. Juhász Kálmán Attila. Az ESP terminológia a szaknyelvoktatásban: Néhány gyakorlati kérdés az elmélet tükrében. (2010) Megjelent: A tudomány nyelve, a nyelv tudománya : alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében pp. 883-891
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[23345837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345837, Kapcsolat: 23345837
 4. Juhász Kálmán Attila. A Visuwords és egyéb eszközök alkalmazása az angol szaknyelvi órán. (2009) Megjelent: Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben pp. 63-68
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[23341644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23341644, Kapcsolat: 23341644
 5. Balázs Géza. Szövegantropológia: Szövegek többirányú megközelítése. (2007) ISBN:9789630617833
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2071819] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2071819, Kapcsolat: 24106614
 6. Kabán Annamária. Komplex alakzat és intertextualitás: Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal. (2006) ISBN:9631957640
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1528304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1528304, Kapcsolat: 23341636
 7. Murvai Olga. Vers-rekviem: Kismonográfia Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című poémájáról. (2005) ISBN:9732608358
  Könyv[22352686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22352686, Kapcsolat: 23341623
 8. Kabán Annamária. Szövegek színeváltozása: Szórend és értékszerkezet. (2005) ISBN:963946693X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1529512] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1529512, Kapcsolat: 23341610
 9. Nagy L János. Linguistic, rhetorical and semiotic analyses of the language of the Gospels. (2005) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 15.2 117-152
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23341616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23341616, Kapcsolat: 23341616
 10. Bodnár Ildikó. Boda Károly - Bodáné Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében. (2005) Megjelent: Sokszínű nyelvészet. Nyelvészeti kutatások a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán pp. 134-141
  Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[23341589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23341589, Kapcsolat: 23341589
2024-05-30 17:39