Bruhács János. A nemzetközi folyóvizek szennyezésének néhány nemzetközi jogi kérdése. (1978) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 33 3 138-144, 2367141
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367141]
 1. Tóth Dávid. A vízjog történelmi szemelvényei és a vízjog kodifikációjának újragondolása". (2019) JURA 1218-0793 25 1 520-526
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30921525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30921525, Kapcsolat: 28940987
 2. Kardos András. Szennyezés vízben és víz mentén - a XXI. század problémái. (2012) Megjelent: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai pp. 73-83
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2435824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2435824, Kapcsolat: 23762433
Bruhács János. Die internationale Rechtslage Ungarns aus dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes. (1979) STUDIA IURIDICA AUCTORITATE UNIVERSITATIS PECS PUBLICATA 0324-5934 93 105-115, 2367233
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367233]
 1. Kőhalmi László. A környezet védelme a magyar büntetőjogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2875536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875536, Kapcsolat: 29008745
Bruhács János. A nemzetközi környezetvédelmi együttműködés és a természeti kincsek ésszerű és méltányos hasznosítása. (1982) Megjelent: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIII. pp. 7-55, 2949901
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2949901]
 1. Kovács Péter. A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 334-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2886574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886574, Kapcsolat: 25066670
Bruhács János. Az űrtevékenység a nemzetközi jogi felelősség általános szabályainak aspektusából. (1984) ASZTRONAUTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 0133-6584 39 15-31, 2367308
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367308]
 1. Szabó Marcel. A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában. (2007)
  Könyv[20702369] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 20702369, Kapcsolat: 29776945
Bruhács János. A nemzetközi környezetvédelmi jog néhány problémája. (1985) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 40 12 679-684, 2367333
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367333]
 1. Regős Franciska. A környezeti kár fogalma a nemzetközi jogban. (2019) KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2630-8711 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30796344] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30796344, Kapcsolat: 28296237
 2. Kecskés Gábor. A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2123623] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2123623, Kapcsolat: 28940249
Bruhács János. A nemzetközi vízjog kodifikációja. (1985) VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK 0042-7616 67 1 p. 124, 2367350
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367350]
 1. Tóth Dávid. A vízjog történelmi szemelvényei és a vízjog kodifikációjának újragondolása". (2019) JURA 1218-0793 25 1 520-526
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30921525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30921525, Kapcsolat: 28940988
 2. Szilágyi János Ede. Vízszemléletű kormányzás - vízpolitika - vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra. (2018) ISBN:9786155626333
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3349336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3349336, Kapcsolat: 28271001
 3. Szilágyi János Ede. Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. (2013) ISBN:9789633580165
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2193410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193410, Kapcsolat: 23764443
 4. Szilágyi János Ede. Az átfogó vízjogi szabályozás kérdései. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 2 75-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2222265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2222265, Kapcsolat: 23551457
 5. Csák Csilla. A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája. (2013) ISBN:9789633580158
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23136461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136461, Kapcsolat: 23551455
Bruhács János. A levegő tisztaságának védelme a nemzetközi jogban. (1986) Megjelent: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XVII. pp. 99-119, 2949960
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2949960]
 1. Kovács Péter. A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 334-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2886574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886574, Kapcsolat: 25066845
Bruhács János. Nemzetközi vízjog. A nemzetközi folyóvizek nem hajózási célú hasznosításának joga. (1986) ISBN:9630540207, 2367014
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2367014]
 1. Tóth Norbert. The Temporal Effect and the Continuance in Force of the Treaty of Trianon: A Hundred Years Later. (2020) HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 2666-2701 8 1 136-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32040412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32040412, Kapcsolat: 30156270
 2. Regős Franciska. Nemzetközi környezetvédelmi ügyek: a Trail Smelter esete. (2020) Megjelent: XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója pp. 223-232
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31630551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31630551, Kapcsolat: 29489621
 3. Huszár Zoltán. A Duna „életrajza” történeti és nemzetközi jogi megközelítésből. (2019) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 7 3 47-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31012194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31012194, Kapcsolat: 28940076
 4. Hollósi Gábor. A pozsonyi hídfő : a Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság tárgyalásai (1947-1949). (2017) ISBN:9786155721335
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27388295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27388295, Kapcsolat: 27388295
 5. Kovács Péter. Nemzetközi közjog: 3. ( bővített, átdolgozott) kiadás. (2016) ISBN:9789632762753
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3103788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3103788, Kapcsolat: 26425791
 6. Bujdos Ágnes. Water pollution and the rules of the International Law Association. (2015) Megjelent: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2014. november 20. pp. 63-68
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25184482] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25184482, Kapcsolat: 25184482
 7. Kovács Péter. A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 334-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2886574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886574, Kapcsolat: 25066332
 8. Bujdos Ágnes. Vízjog (Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában). (2014) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2014 1 163-167
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24184205, Kapcsolat: 24184200
 9. Szappanyos Melinda. Víz és jog: A vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében. (2013) ISBN:9786155360008
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2379410] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2379410, Kapcsolat: 23764374
 10. László Fodor et al. Right to Environment and Right to Water in the Hungarian Fundamental Law. (2013) Megjelent: Right to water and the protection of fundamental rights in Hungary pp. 34-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23764460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23764460, Kapcsolat: 23764460
 11. Kecskés Gábor. A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2123623] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2123623, Kapcsolat: 28940268
Bruhács János. A kisebbségek nemzetközi jogi védelme és a helsinki folyamat. (1988) Megjelent: Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről II. pp. 295-340, 2367764
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2367764]
 1. Kovács Péter. Kisebbségi léthelyzetek a Nemzetközi Bűntetőbíróság joggyakorlata mögött. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János 80. születésnapja tiszteletére pp. 157-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31043897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31043897, Kapcsolat: 28826279
 2. Kovács Péter. A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 334-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2886574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886574, Kapcsolat: 25066278
 3. Cserti Csapó Tibor. A nemzetközi kisebbségvédelem alapkérdései. (2000) Megjelent: Ciganológia - romológia pp. 25-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1460509] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1460509, Kapcsolat: 24941919
Bruhács János. A kisebbségek védelmének nemzetközi jogi szabályozása az ENSZ keretében. (1988) Megjelent: Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről I. pp. 175-251, 2367763
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2367763]
 1. Móré Sándor. Nemzetiségek a mai Magyarországon – politikai képviseletük, érdekképviseletük és jogvédelmük. (2020) ISBN:9789635560424
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31392115] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31392115, Kapcsolat: 30095347
 2. Kovács Péter. Bevezetés a Nemzetközi Büntetőbíróság joggyakorlatába. (2020) ISBN:9789633083949
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31656480] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31656480, Kapcsolat: 30229860
 3. Kovács Péter. Kisebbségi léthelyzetek a Nemzetközi Bűntetőbíróság joggyakorlata mögött. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János 80. születésnapja tiszteletére pp. 157-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31043897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31043897, Kapcsolat: 28826259
 4. Andrássy György. A Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának kisebbségi cikke. (2019) Megjelent: Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulójára pp. 17-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30735354] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30735354, Kapcsolat: 29021140
 5. Andrássy György. Az emberi jogok terület szerinti tagolódása: Miért fontos, hogy a nyelvi, a kulturális és a vallási jogok részben területfüggő jogok?. (2018) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2786-152X 7 1 35-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3402145] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3402145, Kapcsolat: 27688614
 6. Móré Sándor. A nemzetiségi önkormányzatok – tények és lehetőségek. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a közigazgatással: Tények és lehetőségek. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a közigazgatással.. (2017) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 4 3-4 182-230
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3347428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3347428, Kapcsolat: 27395146
 7. Kardos Gábor. Az ENSZ kisebbségvédelmi normái. (2016) Megjelent: A kisebbségek jövője a globalizálódó világban pp. 35-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3241235] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3241235, Kapcsolat: 26609545
 8. Kovács Péter. A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 334-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2886574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886574, Kapcsolat: 25066265
 9. Andrássy György. Nyelvszabadság: Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. (2013) ISBN:9789639950986
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2341687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2341687, Kapcsolat: 23548649
 10. Szendrei János. Romák a rendészeti források tükrében. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2213415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2213415, Kapcsolat: 28983895
 11. Pákozdi Csaba. A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1291668] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1291668, Kapcsolat: 29742475
 12. Cserti Csapó Tibor. A nemzetközi kisebbségvédelem alapkérdései. (2000) Megjelent: Ciganológia - romológia pp. 25-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1460509] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1460509, Kapcsolat: 24941921
Bruhács János. A tengeri környezet védelme az 1982. évi tengerjogi egyezményben.. (1989) STUDIA IURIDICA AUCTORITATE UNIVERSITATIS PECS PUBLICATA 0324-5934 118 61-74, 2367766
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367766]
 1. Kardos András. Szennyezés vízben és víz mentén - a XXI. század problémái. (2012) Megjelent: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai pp. 73-83
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2435824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2435824, Kapcsolat: 23764248
Bruhács János. A környezethez való jog és az emberi jogok nemzetközi rendszere. (1991) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 [2 4 3-13, 2367753
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367753]
 1. Pánovics Attila. Egy globális környezetvédelmi paktum felé (?). (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János 80. születésnapja tiszteletére pp. 63-72
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31157001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31157001, Kapcsolat: 28826177
 2. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai: az uniós szabályozás hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30814751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30814751, Kapcsolat: 28318103
 3. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai: Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3072405] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3072405, Kapcsolat: 28319354
 4. Horváth Attila. Az emberi jogok története. (2014) Megjelent: Magyar állam- és jogtörténet pp. 263-313
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3096920] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3096920, Kapcsolat: 24351002
 5. Kecskés Gábor. A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2123623] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2123623, Kapcsolat: 28940207
 6. Pánovics Attila. Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1748164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1748164, Kapcsolat: 29010325
 7. Czine Ágnes et al. Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban. (2008) ISBN:9789632580135
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2249487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2249487, Kapcsolat: 23762348
Bruhács János. A kisebbségek védelme és a nemzetközi jog. (1993) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 4 12-13 64-75, 2367752
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367752]
 1. Boytha György. Kollektív jogok és autonómia az európai elvárások tükrében. (2015) Megjelent: Boytha György válogatott írásai : selected essays : Ausgewählte Schriften : études choisies pp. 473-499
  Könyvrészlet/Esszé (Könyvrészlet)/Tudományos[25179925] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25179925, Kapcsolat: 25179925
 2. Kovács Péter. A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 334-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2886574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886574, Kapcsolat: 25066441
Bruhács János. The law of non-navigational uses of international watercourses. (1993) ISBN:9630562863, 2367030
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2367030]
 1. Szilágyi János Ede. Vízszemléletű kormányzás - vízpolitika - vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra. (2018) ISBN:9786155626333
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3349336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3349336, Kapcsolat: 28271002
 2. Bujdos Ágnes. Vízjog (Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában). (2014) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2014 1 163-167
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24184205, Kapcsolat: 24184205
 3. Kovács Péter. Soft responsibility a soft law megsértésért?. (2013) Megjelent: Az államok nemzetközi jogi felelőssége-tíz év után. In memoriam Nagy Károly (1932-2001) pp. 30-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2397033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2397033, Kapcsolat: 23737171
Bruhács János. The Special Place of the Rights of Minorities in the International Regime of Human Rights. (1993) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 35 3-4 249-255, 2367751
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367751]
 1. Kovács Péter. Kisebbségi léthelyzetek a Nemzetközi Bűntetőbíróság joggyakorlata mögött. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János 80. születésnapja tiszteletére pp. 157-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31043897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31043897, Kapcsolat: 28826298
Bruhács János. A nemzetközi folyók jogáról szóló 1997. évi New York-i egyezmény. (2000) JURA 1218-0793 6 1-2 46-751, 2368046
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2368046]
 1. Tóth Dávid. A vízjog történelmi szemelvényei és a vízjog kodifikációjának újragondolása". (2019) JURA 1218-0793 25 1 520-526
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30921525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30921525, Kapcsolat: 28940989
 2. Szilágyi János Ede. Vízszemléletű kormányzás - vízpolitika - vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra. (2018) ISBN:9786155626333
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3349336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3349336, Kapcsolat: 28271009
 3. Bujdos Ágnes. The UN Watercourses Convention, with Special Regard to the Environmental Provisions. (2016) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015 pp. 151-165
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3060414] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3060414, Kapcsolat: 25888751
 4. Anikó Raisz. Water as the Nation’s Common Heritage in the Frame of the Common Heritage of Mankind. (2013) Megjelent: Right to water and the protection of fundamental rights in Hungary pp. 84-96
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23764453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23764453, Kapcsolat: 23764453
 5. Szilágyi János Ede. Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. (2013) ISBN:9789633580165
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2193410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193410, Kapcsolat: 23764438
 6. RAISZ Anikó. A vízhez való jog egyes aktuális kérdéseiről. (2012) Megjelent: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében pp. 151-159
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23138433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23138433, Kapcsolat: 23764430
Bruhács János. A humanitárius intervenció nemzetközi jogi aspektusaihoz. (2002) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 [13 46-47 7-14, 2367749
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367749]
 1. Kis Kelemen Bence. Humanitárius intervenció? Az Egyesült Államok 2017-2018-as szíriai légicsapásainak jus ad bellum elemzése. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János 80. születésnapja tiszteletére pp. 135-155
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31155009] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31155009, Kapcsolat: 28826253
 2. Farkas Ádám. A totalitás kora?: A 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete. (2018) ISBN:9786150028262
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3403534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3403534, Kapcsolat: 29069101
 3. Szijártó István. A represszáliák megítélése a humanitárius nemzetközi jogban. (2018) Megjelent: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából pp. 249-259
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31435633] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31435633, Kapcsolat: 28145200
 4. Molnár Kata. A gerilla-harcmodor nemzetközi jogi megítélése. (2018) Megjelent: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából pp. 261-275
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30659524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30659524, Kapcsolat: 28145204
 5. Kajtár Gábor. A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. (2015) ISBN:9789633122266
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2975045] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2975045, Kapcsolat: 25403864
 6. Cséffai Attila Csaba. A líbiai válság a nemzetközi béke és biztonság nézőpontjából: egy humanitárius intervenció. (2013) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 6 1 58-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2329179] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2329179, Kapcsolat: 23548614
Bruhács János. Az államok nemzetközi felelősségéről szóló végleges tervezet. (2002) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 61 1-26 117-132, 2367748
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367748]
 1. Szappanyos Melinda. Víz és jog: A vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében. (2013) ISBN:9786155360008
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2379410] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2379410, Kapcsolat: 23764250
Bruhács János. Az államok nemzetközi felelősségéről szóló végleges tervezet. (2002) Megjelent: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 pp. 117-132, 2550802
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2550802]
 1. Ádány Tamás Vince. A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága: Előzmények, tendenciák és előfeltételek. (2014) ISBN:9789633081822
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2708350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2708350, Kapcsolat: 24202152
 2. Szabó Marcel. Nagy Károly felelősségi koncepciója és az Európai Unió nemzetközi jogi felelőssége. (2013) Megjelent: Az államok nemzetközi jogi felelőssége-tíz év után. In memoriam Nagy Károly (1932-2001) pp. 45-56
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2711799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2711799, Kapcsolat: 23737193
 3. Kecskés Gábor. A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2123623] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2123623, Kapcsolat: 28940260
 4. Ádány Tamás Vince. A legsúlyosabb jogsértések miatti felelősségre vonhatóság nemzetközi jogi tendenciái, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának előfeltételeire. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1786220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1786220, Kapcsolat: 28964689
 5. Szabó Marcel. A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában. (2007)
  Könyv[20702369] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 20702369, Kapcsolat: 29776929
Bruhács János. A 2003. évi kijevi jegyzőkönyv: redivivus vagy innováció. (2005) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 60 3 83-93, 2367747
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367747]
 1. Szilágyi János Ede. Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. (2013) ISBN:9789633580165
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2193410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193410, Kapcsolat: 23762392
 2. Szilágyi János Ede. Az EU és Magyarország vízstratégiája . Elemzés a jogi szabályozás és a magyar kihívások tükrében. (2013) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis : Sectio juridica et politica pp. 475-497
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23853670] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23853670, Kapcsolat: 23853670
 3. Szilágyi János Ede. Az átfogó vízjogi szabályozás kérdései. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 2 75-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2222265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2222265, Kapcsolat: 23551458
 4. Polt Péter. A környezet és a természet elleni bűncselekmények (különös rész , XXIII. FEJEZET). (2013) Megjelent: Új Btk. kommentár 5. kötet pp. 9-66
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23551471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23551471, Kapcsolat: 23551471
 5. Raisz Anikó. Magyarország felszín alatti vizei a nemzetközi jog újabb megközelítésében: Kincs, ami nincs?. (2012) Megjelent: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai pp. 149-160
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2243392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2243392, Kapcsolat: 23762382
 6. Kecskés Gábor. A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2123623] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2123623, Kapcsolat: 28940137
Bruhács János. A határon túli környezeti károk orvoslásának problémája: nemzetközi magánjogi egyezmények.. (2005) JURA 1218-0793 11 1 48-60, 2368245
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2368245]
 1. Kecskés Gábor. A nemzetközi jog által nem tiltott magatartásból eredő felelősség kodifikációtörténete. (2020) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 12 Különszám 51-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31790461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31790461, Kapcsolat: 29902307
 2. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai: az uniós szabályozás hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30814751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30814751, Kapcsolat: 28318129
 3. Nagy Nikoletta Tímea. A nukleáris károkért való felelősség. (2016) Megjelent: Doktoranduszok fóruma pp. 249-253
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26103650] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26103650, Kapcsolat: 26103650
 4. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai: Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3072405] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3072405, Kapcsolat: 28319352
 5. Szilágyi János Ede. Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. (2013) ISBN:9789633580165
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2193410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193410, Kapcsolat: 23762440
 6. Szilágyi János Ede. Az EU és Magyarország vízstratégiája . Elemzés a jogi szabályozás és a magyar kihívások tükrében. (2013) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis : Sectio juridica et politica pp. 475-497
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23853670] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23853670, Kapcsolat: 23853643
 7. Szilágyi János Ede. Az átfogó vízjogi szabályozás kérdései. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 2 75-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2222265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2222265, Kapcsolat: 23548758
 8. Csák Csilla. A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája. (2013) ISBN:9789633580158
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23136461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136461, Kapcsolat: 23548767
 9. Kardos András. Szennyezés vízben és víz mentén - a XXI. század problémái. (2012) Megjelent: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai pp. 73-83
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2435824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2435824, Kapcsolat: 23762439
 10. Csák Csilla. Helyreállítási kötelezettség a közjog és a magánjog metszetében. (2012) Megjelent: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében pp. 26-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23639112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23639112, Kapcsolat: 23762449
 11. Kecskés Gábor. A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2123623] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2123623, Kapcsolat: 28940139
 12. Horváth Norbert. On the way to the EU Strategy for the Danube Region. (2010) Megjelent: Borderless Europe: challenges - opportunities pp. 56-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1748805] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1748805, Kapcsolat: 23548777
 13. Kőhalmi László. A környezet védelme a magyar büntetőjogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2875536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875536, Kapcsolat: 29008749
Bruhács János. 1956 a nemzetközi jogban. (2006) Megjelent: Tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára pp. 85-101, 2368250
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2368250]
 1. Varga Réka. Challanges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. (2014) ISBN:9789633081730
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24182047] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24182047, Kapcsolat: 24182047
Bruhács János. A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség dilemmái. (2006) Megjelent: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére pp. 68-75, 2368259
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2368259]
 1. Kecskés Gábor. A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2123623] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2123623, Kapcsolat: 28940221
Bruhács János et al. A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség = International responsibility and liability for environmental damages. (2006), 2562859
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[2562859]
 1. Szilágyi János Ede. Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. (2013) ISBN:9789633580165
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2193410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193410, Kapcsolat: 23764471
Bruhács János. A nemzetközi jog a XXI. század kezdetén. (2007) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 168 12 1577-1579, 2367745
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367745]
 1. Blutman László. A nemzetközi jog fragmentációja: utóirat egy kifulladó vitához. (2020) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 75 3 105-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31239458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31239458, Kapcsolat: 28970354
 2. Blutman László. A nemzetközi jog fragmentációja: utóirat egy kifulladó vitához. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János 80. születésnapja tiszteletére pp. 35-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31143434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31143434, Kapcsolat: 28826085
 3. Blutman László. Treaty Interpretation by Relying upon Other International Legal Norms. (2014) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013 pp. 181-198
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2591041] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2591041, Kapcsolat: 24229507
Bruhács János. A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség büntetőjogi aspektusai. (2009) Megjelent: Emlékkönyv Markos György egyetemi adjunktus tiszteletére pp. 37-56, 2368296
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2368296]
 1. Kőhalmi László. A környezeti biztonság büntetőjogi és rendészeti aspektusai. (2014) PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 1589-1674 15 55-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24474133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24474133, Kapcsolat: 24474165
 2. Kőhalmi László. A büntetőjog alapproblémái. (2012) ISBN:9786155290015
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2243818] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2243818, Kapcsolat: 23548632
 3. Kőhalmi László. A környezet védelme a magyar büntetőjogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2875536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875536, Kapcsolat: 29008753
Bruhács János. A nyelvi jogok kérdéséhez – Hozzászólás Andrássy György tanulmányához. (2010) Megjelent: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 148. pp. 143-148, 3341517
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3341517]
 1. Kovács Péter. Bevezetés a Nemzetközi Büntetőbíróság joggyakorlatába. (2020) ISBN:9789633083949
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31656480] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31656480, Kapcsolat: 30229863
2021-08-05 15:47