Szűcs Tibor. Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. (1985) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 105 1 24-35, 1599864
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1599864]
 1. Józsa Éva. Női szerep egy férfi mítoszban. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23069544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23069544, Kapcsolat: 21701785
Szűcs Tibor. Kertész Manó: Szokásmondások. (1987) JANUS (PÉCS) 0237-7225 2 2 36-45, 1716068
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1716068]
 1. Vass László. Janus. (1996) Megjelent: A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez 1 pp. 329-329
  Könyvrészlet[21626966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626966, Kapcsolat: 21626966
Szűcs Tibor. Intertextualität als Synthese. (1988) Megjelent: Von der verbalen Konstitution zur symbolischen Bedeutung - From Verbal Constitution to Symbolic Meaning pp. 387-396, 1707987
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1707987]
 1. Schwarzkopf Michael. BLOOD. Von geschlossenen und geöffneten Türen. Lektüre einer endlosen Blutspur. (1997) Megjelent: Macht, Text, Geschichte: Lektüren am Rande der Akademie pp. 86-86
  Könyvrészlet[22360593] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22360593, Kapcsolat: 22360593
 2. Vass László. Papiere zur Textlinguistik. (1995) Megjelent: A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz, 3. rész pp. 364-364
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[21618255] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21618255, Kapcsolat: 21618255
Szűcs Tibor. Ein Frage-Antwort-Modell in der ungarischen Konversation. (1993) HUNGAROLÓGIA 1217-4343 2 95-104, 1600381
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1600381]
 1. Nagyházi Bernadette. Szórendtanítás a magyar mint idegen nyelvben II.. (2017) ISBN:9783330807464
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3194263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3194263, Kapcsolat: 27142617
 2. Nagyházi Bernadette. Szórendtanítás a magyar mint idegen nyelvben I.. (2017) ISBN:9783330806740
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3194257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3194257, Kapcsolat: 27142537
 3. Nagyházi Bernadette. Az egyszerű mondat szórendjének egy lehetséges tanítási modellje a magyar mint idegen nyelv oktatásában. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23537415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23537415, Kapcsolat: 28243312
 4. Nagyházi Bernadette. Tapogatódzások a magyar szórend tanítása körül – magyartanári szemlélettel. (2011) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 1-2 95-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2143142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2143142, Kapcsolat: 22045572
Szűcs Tibor. Szemléleti hangsúlyeltolódások. (1995) Megjelent: V. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia pp. 114-116, 1600843
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1600843]
 1. Vass László. Ötödik Magyar Alkalmazott nyelvészeti Konferencia. (2003) Megjelent: A szövegtani kutatás általános kérdései, kép és szöveg, szöveg és fordítás pp. 298-298
  Könyvrészlet[21618288] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21618288, Kapcsolat: 21618288
Szűcs Tibor. A magyar mint idegen nyelv grammatikai terminológiájáról – határtalanul?. (1996) Megjelent: Nyelv, nyelvész, társadalom pp. 278-288, 1602017
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1602017]
 1. Nagyházi Bernadette. Szórendtanítás a magyar mint idegen nyelvben II.. (2017) ISBN:9783330807464
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3194263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3194263, Kapcsolat: 27142688
 2. Nagyházi Bernadette. Szórendtanítás a magyar mint idegen nyelvben I.. (2017) ISBN:9783330806740
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3194257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3194257, Kapcsolat: 27142663
 3. Nagyházi Bernadette. Az egyszerű mondat szórendjének egy lehetséges tanítási modellje a magyar mint idegen nyelv oktatásában. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23537415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23537415, Kapcsolat: 28243319
 4. Oszkó Zita. A magyar mint idegen nyelv oktatása (elsősorban német anyanyelvű hallgatók számára). (2000) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 1 148-148
  Folyóiratcikk[21616270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21616270, Kapcsolat: 21616270
Szűcs Tibor. A magyar mint idegen nyelv grammatikája – kommunikatív keretben. (1996) Megjelent: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében pp. 136-141, 1602027
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1602027]
 1. M Pintér Tibor et al. Mérés és értékelés: magyar mint idegen nyelv. (2019) ISBN:9786155961175
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30745629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30745629, Kapcsolat: 28237655
 2. Rózsavölgyi Edit. A téri viszonyok kódolása a magyarban és az olaszban. Kontrasztív tipológiai elemzés. (2015) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 16 39-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3350594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3350594, Kapcsolat: 25801463
 3. Rózsavölgyi Edit. A téri viszonyok kódolása a magyarban és az olaszban. Kontrasztív tipológiai elemzés. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3247836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3247836, Kapcsolat: 25801472
 4. Vass László. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. (2003) Megjelent: A szövegtani kutatás általános kérdései, kép és szöveg, szöveg és fordítás pp. 300-300
  Könyvrészlet[21618290] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21618290, Kapcsolat: 21618290
Szűcs Tibor. Dúr/moll szex-tett német nyelvre és női karra. (1996) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 3 47-55, 1600847
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1600847]
 1. Porkoláb Ádám. Gendernyelvészet a tanárképzésben. (2015) Megjelent: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás pp. 129-133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2934235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2934235, Kapcsolat: 27475827
 2. Kegyesné Szekeres Erika. Tankönyveink gender-szemüvegen át: (A nemi szerepek reprezentációi a magyar mint idegen nyelv tankönyveiben). (2009) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 10 167-167
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23311289] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23311289, Kapcsolat: 23311289
 3. Blaschtik Éva. Tudománytörténeti adalékok a Modern Nyelvoktatás című folyóirat első tíz évének cikkeivel kapcsolatban. (2005) Megjelent: „Mindent fordítunk, és mindenki fordít” pp. 133-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24306837] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24306837, Kapcsolat: 21618247
 4. Vass László. Tankönyvi szövegek. Modern Nyelvoktatás. (2000) Megjelent: A szövegtani kutatás általános kérdései: Szaknyelvi szövegek,Tankönyvi szövegek pp. 238-238
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[21618248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21618248, Kapcsolat: 21618248
Szűcs Tibor. A hungarológia interkulturális nyitottsága. (1997) Megjelent: Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia pp. 149-151, 1602032
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1602032]
 1. Mátyás Dénes. Vizuális anyagok a magyarórán. (2017) EDULINGUA 2415-945X 3 2 39-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3378499] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3378499, Kapcsolat: 28242933
Szűcs Tibor. Die morphologische Motiviertheit im Rahmen der kontrastiven Semantik. (1998) Megjelent: Studien zur Germanistik pp. 101-144, 1708173
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1708173]
 1. Gauthier Yvon. Internal logic: foundations of mathematics from Kronecker to Hilbert. (2002) ISBN:1402010052
  Könyv[21701729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21701729, Kapcsolat: 21701729
Szűcs Tibor. Die kontrastive Linguistik (Ungarisch-Deutsch) im Rahmen der Hungarologie. (1999) Megjelent: Magyar–német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában (a magyar mint idegen nyelv és kultúra közvetítésében) pp. 271-290, 1708381
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1708381]
 1. Uzonyi Pál. Kontrastivität in der ungarischen DaF-Grammatikografie. (2016) Megjelent: Grammatik pp. 128-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3226080] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3226080, Kapcsolat: 27474612
 2. Molnár Krisztina. Substantivdetermination im Deutschen und im Ungarischen: eine sprachtypologisch-kontrastive Analyse. (2014) ISBN:9783110343120; 311034324X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2583178] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2583178, Kapcsolat: 25806842
 3. Vincze Katalin. Das Kurzwort und seine ungarischen Entsprechungen: Bericht über eine kontrastive Untersuchung der reduktiven Wortbildung im Deutschen und Ungarischen. (2013) BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 0238-2156 18 147-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2894913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2894913, Kapcsolat: 25806755
 4. Haase Zsófia. Textsorten aus kontrastiver Sicht: Ein Begleitartikel zum Projekt Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik (dukg). (2011) ARGUMENTUM 1787-3606 7 59-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2403596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403596, Kapcsolat: 26969391
 5. Szabó Veronika. Ausspracheschulung im DAF-Unterricht in Ungarn: Zu den Wechselbeziehungen von L1 und L2 auf der phonetischen Ebene. (2011) Megjelent: Beiträge Germanistischer Nachwuchskräfte I. pp. 229-250
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1752527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1752527, Kapcsolat: 26276875
 6. Репаши Д. О градуальности в сопоставительном аспекте. (2010) Вестник МГОУ. Серия «Русская филология» (Bulletin of Moscow State Regional University. Series «RUSSIAN PHILOLOGY») 2010 5 114-117
  Folyóiratcikk[21615246] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21615246, Kapcsolat: 28248259
 7. Farkas Orsolya. Textverstehen bei ungarischen Deutschlernern.: Empirische Untersuchungen, theoretisch-methodologische Überlegungen zur fremdsprachlichen Leseforschung. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26969276] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26969276, Kapcsolat: 26969276
 8. Beczner Barbara et al. Interrogativsätze kontrastiv-typologisch: Ein deutsch-ungarischer Vergleich mit sprachtypologischem Hintergrund. (2009) ISBN:9783937241234
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2060064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2060064, Kapcsolat: 26969799
 9. Székely Gábor. Ein sprachliches Phänomen, „Verstärkung und Abschwächung” der Wortbedeutungen. (2008) Megjelent: "... mit den beiden Lungenflügeln atmen" . Zu Ehren von János Kohn pp. 99-109
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25807371] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25807371, Kapcsolat: 25807371
 10. Péteri Attila. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen: Ein sprachtypologisch fundierter Vergleich. (2007) Megjelent: Deutsche Grammatik im europäischen Dialog (DGED)
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21627702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21627702, Kapcsolat: 28248258
 11. Tronka K. Phonetik und Phonologie des Deutschen. (2006) ISBN:9639704954
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[20545902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20545902, Kapcsolat: 26969479
 12. Reder Anna. Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik. (2006) LINGUISTIK ONLINE 1615-3014 28 3 157-176
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1588797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1588797, Kapcsolat: 25806869
 13. Reder Anna. Kollokationen in der Wortschatzarbeit. (2006) ISBN:9783706903646
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1495006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1495006, Kapcsolat: 25807290
 14. Molnár Krisztina. Eine neue alte Methode: kontrastive Linguistik auf sprachtypologischer Grundlage: (am Beispiel der Substantivdetermination). (2006) Megjelent: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten pp. 119-132
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1727402] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1727402, Kapcsolat: 26969460
 15. Méhes Márton. Eigennamen und Eigennamen-Konstruktionen: (Sprachliche Zeichen zwischen Diffusität und Ökonomie). (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26969426] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26969426, Kapcsolat: 26969426
 16. Kántor-Faragó Márta. Contrastiviteit – de grenzen voorbij. (2004) Megjelent: Neerlandistiek de grenzen voorbij pp. 167-174
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26969607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26969607, Kapcsolat: 26969607
 17. Orsolya Farkas. Lesen in der Fremdsprache: Ein Zusammenspiel unterschiedlicher Performanzfaktoren: Eine empirische Untersuchung anhand von Protokollen Lauten Denkens. (2003) ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE LINGUISTIK: ZFAL 1433-9889 2190-0191 39 29-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25807075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25807075, Kapcsolat: 25807075
 18. Bernáth Csilla. Internationalismen im Ungarischen. (2003) Megjelent: Internationalismen II: Studien zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie pp. 131-150
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26969379] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26969379, Kapcsolat: 26969379
 19. Sijmen Tol et al. Linguistic bibliography for the year 2000. (2000) ISBN:1402030088
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[25238132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25238132, Kapcsolat: 28248260
 20. Knipf-Komlósi E. Wortbildungspotenzen im Vergleich: zur Kontrastiven Analyse ungarisch-deutscher Nominalkomposita. (1999) BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 0238-2156 11 153-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1406224] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1406224, Kapcsolat: 25806777
Szűcs Tibor. Magyar–német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában (a magyar mint idegen nyelv és kultúra közvetítésében). (1999) ISBN:963190007X, 1552481
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1552481]
 1. Dóla Mónika. Módszertani útmutató a magyar nyelv tanításához. (2020)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[31817399] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31817399, Kapcsolat: 29811197
 2. Farkas Judit et al. Az igéből képzett főnevek jelzős szerkezeteinek értelmezési lehetőségei. (2020) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 21 55-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31818275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31818275, Kapcsolat: 29811257
 3. Hegedűs Rita. Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. (2019) ISBN:9789634091585
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30866460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30866460, Kapcsolat: 28375987
 4. Pupp Réka. A magyar mondattan néhány tanítási nehézsége. (2019) Megjelent: Köztes terek pp. 317-327
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31320864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31320864, Kapcsolat: 29005720
 5. H Varga Márta. Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához (elmélet és gyakorlat).. (2018) ISBN:9789639808904
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3424378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3424378, Kapcsolat: 27439464
 6. Tiborcz-Tóth Tünde. Magyarul tanulók köztes nyelvére vonatkozó megfigyelések észt forrásnyelvi környezetben – különös tekintettel a határozottság kifejezésére a magyarban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3385745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385745, Kapcsolat: 27439490
 7. Nagyházi Bernadette. Szórendtanítás a magyar mint idegen nyelvben II.. (2017) ISBN:9783330807464
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3194263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3194263, Kapcsolat: 27142736
 8. Nagyházi Bernadette. Szórendtanítás a magyar mint idegen nyelvben I.. (2017) ISBN:9783330806740
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3194257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3194257, Kapcsolat: 27142723
 9. Rózsavölgyi Edit. A magyar és az olasz téri nyelv grammatikája a magyar mint idegen nyelv szemszögéből. (2017) ISBN:9789634291800
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3320641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3320641, Kapcsolat: 26970334
 10. Dóla Mónika. Tettek, szavak, szabályok: Formulaszerűség és interakciós rutinok küszöbszintű magyar mint idegen nyelvi tanulók beszélt nyelvi szövegeiben. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3310587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3310587, Kapcsolat: 28243342
 11. Uzonyi Pál. Kontrastivität in der ungarischen DaF-Grammatikografie. (2016) Megjelent: Grammatik pp. 128-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3226080] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3226080, Kapcsolat: 27474603
 12. Németh Szilvási Andrea. Nyelvtanítási elméletek és a magyar mint idegen nyelv oktatása. (2015) NOVA POSONIENSIA 5 84-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30749166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30749166, Kapcsolat: 29005608
 13. Vígh-Szabó Melinda. Kontrasztív szemlélet az észt mint idegen nyelv oktatásában. (2015) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 22 311-326
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013795] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3013795, Kapcsolat: 25801039
 14. Rózsavölgyi Edit. A téri viszonyok kódolása a magyarban és az olaszban. Kontrasztív tipológiai elemzés. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3247836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3247836, Kapcsolat: 25800888
 15. Molnár Krisztina. Substantivdetermination im Deutschen und im Ungarischen: eine sprachtypologisch-kontrastive Analyse. (2014) ISBN:9783110343120; 311034324X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2583178] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2583178, Kapcsolat: 25772669
 16. Dóla Mónika. Lexikon és grammatika kapcsolatáról − különös tekintettel az idegennyelv-tanulásra. (2014) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 15 29-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24460468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24460468, Kapcsolat: 24460424
 17. Vígh-Szabó Melinda. Magyar-észt kontrasztivitás. (2013) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 12 1-2 127-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2468104] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2468104, Kapcsolat: 27475337
 18. Vincze Katalin. Das Kurzwort und seine ungarischen Entsprechungen: Bericht über eine kontrastive Untersuchung der reduktiven Wortbildung im Deutschen und Ungarischen. (2013) BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 0238-2156 18 147-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2894913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2894913, Kapcsolat: 23680660
 19. Tóth Sándor János. Német-szlovák-magyar nyelvi összefüggések. (2012) ISBN:9786155256080
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2072521] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2072521, Kapcsolat: 27475825
 20. Bodnár Ildikó. Igei kategóriák jellemzése.. (2012) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 7 1 15-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2166583] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2166583, Kapcsolat: 23268163
 21. Nagyházi Bernadette. Az egyszerű mondat szórendjének egy lehetséges tanítási modellje a magyar mint idegen nyelv oktatásában. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23537415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23537415, Kapcsolat: 28242263
 22. Vincze Katalin. A német "Kurzwort" és magyar megfelelői.: A rövidítés mint szóalkotási mód a német és a magyar nyelvben. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22442723] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22442723, Kapcsolat: 22442723
 23. Erdősi Vanda. A magyar mint idegen nyelv és kultúra közvetítése – Az oktatás és kutatás fő szempontjai. (2012) ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS 2063-2991 1 1 p. ?
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30374879] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30374879, Kapcsolat: 23268170
 24. Jakab Erika. A kognitív aspektus a magyar mint idegen nyelv oktatásában: A nyelvi relativizmusból fakadó kognitív nehézségek bemutatása egy magyar–német kísérleten keresztül. (2012) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 13 69-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25186913] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25186913, Kapcsolat: 22796192
 25. Haase Zsófia. Textsorten aus kontrastiver Sicht: Ein Begleitartikel zum Projekt Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik (dukg). (2011) ARGUMENTUM 1787-3606 7 59-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2403596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403596, Kapcsolat: 21627676
 26. Nagyházi Bernadette. Tapogatódzások a magyar szórend tanítása körül – magyartanári szemlélettel. (2011) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 1-2 95-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2143142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2143142, Kapcsolat: 22442656
 27. Víghné Szabó Melinda. Magyar–észt kontrasztivitás és hibaelemzés. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21701684] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21701684, Kapcsolat: 21693072
 28. Horváth Péter Iván. Kontrasztív nyelvészet. (2011) Megjelent: Nyelvészetről mindenkinek - 77 nyelvészeti összefoglaló pp. 166-166
  Könyvrészlet[21615102] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21615102, Kapcsolat: 21615102
 29. Szabó Veronika. Ausspracheschulung im DAF-Unterricht in Ungarn: Zu den Wechselbeziehungen von L1 und L2 auf der phonetischen Ebene. (2011) Megjelent: Beiträge Germanistischer Nachwuchskräfte I. pp. 229-250
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1752527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1752527, Kapcsolat: 26276826
 30. Hoppa Enikő. A nyelvsziget jelensége a moldvai csángóknál és az olaszországi mokeneknél. (2011)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[25966991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25966991, Kapcsolat: 28242046
 31. Репаши Д. О градуальности в сопоставительном аспекте. (2010) Вестник МГОУ. Серия «Русская филология» (Bulletin of Moscow State Regional University. Series «RUSSIAN PHILOLOGY») 2010 5 114-117
  Folyóiratcikk[21615246] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21615246, Kapcsolat: 21615246
 32. Székely Gábor. Reflexiók "A fokozás mibenlétéről". (2009) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 133 4 472-480
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2938097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2938097, Kapcsolat: 21693068
 33. Beczner Barbara et al. Interrogativsätze kontrastiv-typologisch: Ein deutsch-ungarischer Vergleich mit sprachtypologischem Hintergrund. (2009) ISBN:9783937241234
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2060064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2060064, Kapcsolat: 25772138
 34. Bodnár Ildikó. Az igék világa: Az ige az elméleti és az alkalmazott nyelvészetben. (2009)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[21701807] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21701807, Kapcsolat: 21701806
 35. Zrínyi Andrea. A német árnyaló partikulák fordítási lehetőségei. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3002035] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3002035, Kapcsolat: 21721642
 36. Bohus Ágnes. Tankönyvhasználati tapasztalatok, igények és sajátosságok a BBI diákjainak körében végzett felmérés alapján. (2008) THL2 - J TEACH HUNG 2ND LANG HUNG CULT 2008 1-2 106-106
  Folyóiratcikk[21615068] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21615068, Kapcsolat: 21615068
 37. Szabó Veronika. Tankönyvek és kontrasztív nyelvészet. (2008) Megjelent: Anyanyelvi nevelési tanulmányok III pp. 156-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1700920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1700920, Kapcsolat: 21615248
 38. Székely Gábor. Ein sprachliches Phänomen, „Verstärkung und Abschwächung” der Wortbedeutungen. (2008) Megjelent: "... mit den beiden Lungenflügeln atmen" . Zu Ehren von János Kohn pp. 99-109
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25807371] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25807371, Kapcsolat: 21615289
 39. Péteri Attila. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen: Ein sprachtypologisch fundierter Vergleich. (2007) Megjelent: Deutsche Grammatik im europäischen Dialog (DGED)
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21627702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21627702, Kapcsolat: 21627702
 40. Székely Gábor. Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás. (2007) ISBN:9789637094668
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2938189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2938189, Kapcsolat: 21615288
 41. Tronka K. Phonetik und Phonologie des Deutschen. (2006) ISBN:9639704954
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[20545902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20545902, Kapcsolat: 25772975
 42. Reder Anna. Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik. (2006) LINGUISTIK ONLINE 1615-3014 28 3 157-176
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1588797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1588797, Kapcsolat: 21627655
 43. Reder Anna. Kollokationen in der Wortschatzarbeit. (2006) ISBN:9783706903646
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1495006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1495006, Kapcsolat: 21615153
 44. Dóla Mónika. Formulaszerű nyelvhasználat és következményei a magyar mint idegen nyelv oktatásában. (2006) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 7 21-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23311280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23311280, Kapcsolat: 23311280
 45. Molnár Krisztina. Eine neue alte Methode: kontrastive Linguistik auf sprachtypologischer Grundlage: (am Beispiel der Substantivdetermination). (2006) Megjelent: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten pp. 119-132
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1727402] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1727402, Kapcsolat: 23268217
 46. Méhes Márton. Eigennamen und Eigennamen-Konstruktionen: (Sprachliche Zeichen zwischen Diffusität und Ökonomie). (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26969426] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26969426, Kapcsolat: 21721633
 47. Székely Gábor. Szótárírás a Nyíregyházi Főiskolán. (2005) Megjelent: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát medence régióiban: A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai 1-2 pp. 375-378
  Könyvrészlet[21615284] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21615284, Kapcsolat: 21615284
 48. Molnár Krisztina. Substantivdetermination im Deutschen und im Ungarischen: Eine sprachtypologisch-kontrastive Analyse. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1730750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1730750, Kapcsolat: 21721855
 49. H. Tóth István. Néhány gondolat a magyar igekötőről orosz nyelvi megközelítésből. (2005) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 1 2 p. 93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30378099] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30378099, Kapcsolat: 21615292
 50. Reder Anna. Anyanyelvről árulkodó jelek az idegennyelvi közlésekben: Kötött, de nem idiomatikus szókapcsolatok a némettanításban. (2005) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 11 2-3 23-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1588799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1588799, Kapcsolat: 21615149
 51. Hoppálné Erdő Judit. A magyar nyelv hangtani buktatói a külföldiek írásbeli megnyilatkozásai alapján. (2005) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 6 21-30
  Folyóiratcikk[21615094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21615094, Kapcsolat: 21615094
 52. Székely Gábor. A lexikai és összehasonlító fokozásról és mérséklésről. (2005) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 101 3 312-331
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2938099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2938099, Kapcsolat: 21693066
 53. Józsa Judit. Nyelvoktatás, nyelvi helyzet, nyelvtanárképzés. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21721874] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21721874, Kapcsolat: 21721874
 54. Bodnár Ildikó. Motivált és motiválatlan. (2004) Megjelent: Miskolci Nyelvi Mozaik pp. 124-139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1299102] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1299102, Kapcsolat: 21614951
 55. Hegedűs RM. Magyar nyelvtan: Formák, funkciók, összefüggések. (2004) ISBN:9639372927
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2741476] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2741476, Kapcsolat: 21615082
 56. Reder Anna. Kollokationen in der Wortschatzarbeit. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21721863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21721863, Kapcsolat: 21721863
 57. Kántor-Faragó Márta. Contrastiviteit – de grenzen voorbij. (2004) Megjelent: Neerlandistiek de grenzen voorbij pp. 167-174
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26969607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26969607, Kapcsolat: 21693076
2021-10-17 15:36