Hansági Ágnes. Észrevételek a magyarországi németség kétnyelvűségéről. (1993) Megjelent: Egyetemi szociolingvisztikai dolgozatgyűjtemény pp. 91-96, 2861447
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2861447]
 1. Földes Csaba. Kontaktdeutsch: zur Theorie eines Varietätentyps unter transkulturellen Bedingungen von Mehrsprachigkeit. (2005) ISBN:3823361600
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1182680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1182680, Kapcsolat: 28105993
 2. Bölcs Matild. Anyanyelv - regionális nyelv, identitástudat - regionális identitástudat. (2001) Megjelent: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén pp. 216-223
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24587088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24587088, Kapcsolat: 24587088
Hansági Ágnes. Jelen-lét-mód?: A klasszikus mű a hagyomány történésében. (1995) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 21 3 298-308, 1354550
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1354550]
 1. Végh Balázs Béla. Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban. (2005) ISBN:9738231477
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23009267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23009267, Kapcsolat: 26943184
 2. Vári Erzsébet. Mesto poemi Venedikta Jerofejeva v russkoj literaturnoj zhizni. (1999) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 44 153-190
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21015492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21015492, Kapcsolat: 21015492
Hansági Ágnes. A recepció öröksége: A falu jegyzője a magyar kritikai hagyományban. (1996) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 77 3-4 426-439, 1354549
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1354549]
 1. Labádi Gergely. A falu jegyzője jegyzeteiről. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 69-80
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30329153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30329153, Kapcsolat: 28043967
 2. Hites S. A múltnak kútja: Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. (2004) ISBN:9639602558
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[216735] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216735, Kapcsolat: 21016919
 3. Z Kovács Zoltán. "Vanitatum vanitas maga is a húmor" : az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. (2002) ISBN:9633893526
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2510378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2510378, Kapcsolat: 21015723
 4. Z Kovács Zoltán. Korsó és díszedény: “Irányzatosság” és irónia A falu jegyzője értelmezésében. (2001) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 82 4 530-553
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2838837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2838837, Kapcsolat: 21015504
 5. Z Kovács Zoltán. Diagnózis és irónia. (1997) SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 1218-8050 5 Diagnózis Különszám 22-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2508745] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2508745, Kapcsolat: 21015503
Hansági Ágnes. Aszinkrónia az irodalomtanításban. (1996) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 6 12 84-88, 1354835
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1354835]
 1. Szegedy-Maszák Mihály. Tankönyv- és szemléletváltás az irodalomtanításban.(interjú). (1997) KÖZNEVELÉS 0133-0969 7 3-3
  Nem besorolt (Folyóiratcikk) | Tudományos[21014351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21014351, Kapcsolat: 21014351
Hansági Ágnes. A romantika kánonjai - A kánonok romantikája. (1998) SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 1218-8050 5 2-3 97-103, 1354548
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1354548]
 1. Z Kovács Zoltán. "Vanitatum vanitas maga is a húmor" : az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. (2002) ISBN:9633893526
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2510378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2510378, Kapcsolat: 21015724
 2. Mesterházy Balázs. Gondolatiság, ideológia, retorika: Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban. (2001) Megjelent: Romantika: világkép, művészet, irodalom pp. 162-174
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21015728] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 21015728, Kapcsolat: 21015728
 3. Merterházy B. Gondolatiság, ideológia, retorika. (1999) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 25 1 48-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21825475] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21825475, Kapcsolat: 29526623
Hansági Ágnes. Néhány gondolat Mesterházy Balázs Reprezentáció, identitás, temporalitás című dolgozata kapcsán. (1998) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 24 4 381-383, 1354830
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1354830]
 1. Z Kovács Zoltán. "Vanitatum vanitas maga is a húmor" : az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. (2002) ISBN:9633893526
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2510378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2510378, Kapcsolat: 21015725
Hansági Ágnes. A múlt megszólaltatásának palimpszesztusai: „korszak-kánonok”. (2000) IRODALOMTUDOMÁNY 1419-6379 2 1-2 77-95, 1354495
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1354495]
 1. Mészáros Márton. Irodalmi szöveghálók. (2003) Megjelent: Mozgó Világ pp. 180-191
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2576611] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2576611, Kapcsolat: 29526561
Hansági Ágnes. Diszkusszió nélküli vita: néma játék: A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma. (2001) Megjelent: Tanulmányok József Attiláról pp. 109-121, 1354820
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1354820]
 1. Horváth Béla. "...szeress a szeretetért, költs a költészetért...": A fiatal József Attila poetikai kísérletei. (2008) ÚJ FORRÁS 0133-5332 40 10 51-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1219053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1219053, Kapcsolat: 21016941
 2. Lőrincz Csongor. A költészet konstellációi: Adalékok a modern líra történetéhez és elméletéhez. (2007) ISBN:9789639605527
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2769701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769701, Kapcsolat: 29530921
 3. Pór Péter. Egy nem is hiábavaló vita margójára: "Mint gondolatjel,vízszintes a tested..." Tanulmányok József Attiláról. szerk. Prágai Tamás. A Kortárs folyóirat ésa Mindentudás Egyeteme kiadása, Budapest, 2005. 227 old.. (2006) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 18 4 304-315
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26941294] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26941294, Kapcsolat: 26941294
 4. Kránicz Gábor. Coram Deo: Ady Endre istenes verseiről A Sion-hegy alatt című ciklus kapcsán. (2006) Megjelent: Tizennégy tanítvány pp. 25-39
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21016922] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21016922, Kapcsolat: 21016922
 5. Lőrincz Csongor. Szó, jelentés, világ: Vörösmarty későmodern távlatból. (2005) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 56 1 48-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2771659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2771659, Kapcsolat: 29530930
 6. Bókay Antal. Szerelem analitika. (2005) ÚJ DUNATÁJ: TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI SZEMLE 1416-1346 10 1 26-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1922322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1922322, Kapcsolat: 21016908
 7. Pór Péter. Szavak a kocka hetedik lapján. (2005) HOLMI 0865-2864 17 4 461-472
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23829102] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23829102, Kapcsolat: 21016909
 8. Hózsa Éva. József Attila és irodalomoktatásunk kultúrája: Attila József and our Culture of Teaching Literature. (2005) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 36 3 106-126
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26940954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26940954, Kapcsolat: 29530935
 9. Utasi Csaba. A szenvedéstörténet vonzáskörében: Eszmélet. In memoriam József Attila. Nap Kiadó, Budapest, 2004.. (2005) HÍD 0350-9079 69 5 100-104
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26945376] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26945376, Kapcsolat: 26945376
 10. Takács Miklós. Hang és szöveg: Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben. (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 108 4 524-530
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2419647] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2419647, Kapcsolat: 29530940
 11. Tverdota GY. A József Attila-kutatás dilemmái. (2003) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 35 12 3-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216399] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 216399, Kapcsolat: 26941290
Hansági Ágnes. A hiány metaforái: A romantika (korszak)fogalma. (2002) Megjelent: "Mit jelent a suttogásod?" pp. 77-83, 1354822
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1354822]
 1. Milbacher Róbert. "...a' miénk az ohajtásnak szava...": Kísérlet a magyar irodalom "romántos" hagyományának visszanyerésére. (2020) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 71 2 50-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31161183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31161183, Kapcsolat: 31177866
Hansági Ágnes. A kánon egyszólamúsítása: A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 2-3 277-296, 1354463
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1354463]
 1. Gerencsér Péter. Kötelezők, másodkézből: A Jókai-regények filmes adaptációi. (2021) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 75. évf. 6. sz. 112-124.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32077448] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32077448, Kapcsolat: 31252393
 2. Marczali Ferenc. Timár Mihály: vívódó idealista vagy liliomtipró házasságszédelgő: Hatalom és szexualitás Az arany emberben. (2014) Megjelent: Trauma, gender, irodalom pp. 43-58
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27438178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27438178, Kapcsolat: 27438178
 3. Ujvári Hedvig. Deutschsprachige Presse in der östlichen Hälfte der Habsburgermonarchie: Deutschsprachige Medien und ihre Rolle als Literaturvermittler in Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. (2012) ISBN:9783933337917
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2001690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2001690, Kapcsolat: 23336655
 4. Ujvári Hedvig. Kulturtransfer in Kakanien: Zur Jókai-Rezeption in der deutschsprachigen Presse Ungarns (1867-1882).. (2011) ISBN:9783896932884
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1480230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1480230, Kapcsolat: 23763408
 5. Gerencsér Péter. Hany Istók alakváltozásai. (2011) ISBN:9789637043437
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2959884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2959884, Kapcsolat: 22390389
Hansági Ágnes. A kánon egyszólamúsítása: A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón. (2003) Megjelent: Kánon és kanonizáció pp. 80-102, 1354749
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1354749]
 1. Bárdos Dóra. Petelei István novellái és a kánonképzés. (2017) GRADUS 2064-8014 4 2 55-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30314482] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30314482, Kapcsolat: 27437032
 2. Török Lajos. A jövő emlékezete: Jókai Mór: A jövő század regénye. (2005) Megjelent: "Mester Jókai" pp. 105-124
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2369595] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2369595, Kapcsolat: 21016915
Hansági Ágnes. Az idő archeológiája: A historika és az időrétegek modellje Reinhart Koselleck történetiségkoncepciójában. (2003) Megjelent: Történelem, kultúra, medialitás pp. 31-52, 1354753
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1354753]
 1. Hornyák Péter. Generáció a fogalomtörténet mérlegén: Megjegyzések Koselleck generációra vonatkozó gondolataihoz. (2013) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 4 7 96-126
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25203769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25203769, Kapcsolat: 25203769
 2. Hornyák Péter István. Diszkontinuitás, fragmentálódás, diszperzitás: Néhány gondolat Koselleck emlékezet-felfogásáról. (2013) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 4 6 214-231
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25203770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25203770, Kapcsolat: 25203770
 3. Szabó Márton et al. Fogalomtörténeti perspektívák. (2011) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 56 2 4-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1739662] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1739662, Kapcsolat: 26943169
 4. Szalay Adrianna. A modern prózanyelv – medialitás és irónia. (2010) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 53 8 75-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25507625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25507625, Kapcsolat: 21432168
 5. Murai András. Film és kollektív emlékezet: Magyar múlfilmek a rendszerváltozás után. (2008) ISBN:9789639882102
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1996766] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1996766, Kapcsolat: 24659224
 6. Czékmány Anna. Múltnak kútja: A kortárs történettudomány szempontjai és az 1956-os forradalom és szabadságharc. (2007) SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 0133-9907 2007 37 225-256
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25163925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25163925, Kapcsolat: 25163925
 7. Maksa Gyula. Történelem, kultúra, medialitás. (2006) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 35 2 32-32
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1405801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1405801, Kapcsolat: 27121952
 8. Klapcsik Sándor. Ludlum hősei. (2006) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 6 1 83-87
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27462806] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27462806, Kapcsolat: 27462806
 9. Tóth Orsolya. Kulturális tapasztalat és várakozási horizont: Kazinczy történetfelfogása. (2005) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 31 3 312-336
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1726760] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1726760, Kapcsolat: 21016935
 10. Simon Attila. Egy történelem-elmélet apóriái: Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. (2005) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 56 2 106-112
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21016906] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21016906, Kapcsolat: 21016906
 11. Kulcsár Szabó Ernő. Szöveg, medialitás, filológia: Költészettörténet és medialitás a modernségben. (2004) ISBN:9630581191
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20860412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860412, Kapcsolat: 21016893
 12. Kiss GZ. Kultúraáramoltatás - történelem - technológia (Kulcsár Szabó Erno - Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás). (2004) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 30 1 132-140
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[216947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 216947, Kapcsolat: 21014410
 13. Nemeh Diána. Identitás és alteritás Kosztolányi Dezső Pacsirtájában. (2004) Megjelent: Ami a kultúrákat összeköti pp. 61-67
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21016902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21016902, Kapcsolat: 21016902
 14. Szilasi László. Ex Libris: Történelem, kultúra, medialitás. (2004) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 48 47
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[21014412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21014412, Kapcsolat: 21014412
 15. Deczki Sarolta. A történelem útelágazásai: Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő - A történeti idők szemantikája (Hidas Zoltán és Szabó Márton fordítása), Atlantisz, Bp., 2003.. (2004) VULGO 1585-0234 5 2 178-188
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21016974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21016974, Kapcsolat: 21016974
 16. Kulcsár Szabó Ernő. A nyomolvasás önkénye: Az archiváló filológia “vidám pozitivizmusáról”. (2004) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 55 6 41-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2103792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2103792, Kapcsolat: 28762869
 17. Takáts József. A Kulcsár Szabó-iskola és a "Kulturális Fordulat": A Történelem, kultúra,medialitás című kötet kapcsán. (2004) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 47 11 1165-1177
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[2313449] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2313449, Kapcsolat: 21014411
 18. Laczházi Gyula. Történelem, kultúra, medialitás, szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZIRÁK Péter. (2003) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 84 540-544
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2028258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2028258, Kapcsolat: 21014413
 19. Jászberényi József. "Tedd be a mikróba": (A mikrotörténetírás lehetséges haszna és problematikussága a nyelvi reflexióval számoló irodalomtörténetírás számára). (2003) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 49 3 159-167
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30825136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30825136, Kapcsolat: 21015732
Hansági Ágnes. Emlékezet, idő, identitás: A temporális idegenség tapasztalata a romantika és a modernség korszakküszöbének értelmezésében. (2003) Megjelent: Identitás és kulturális idegenség pp. 107-121, 1354818
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1354818]
 1. Herczeg Ákos. Visszatérés a nyelvbe. (2021)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32602693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32602693, Kapcsolat: 30993813
 2. Herczeg Ákos. "Egy fogás néha": Az asszertív nyelvhasználat visszavonódása Ady költészetében 1910 és 1916 között. (2014) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 65 5 78-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2843017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2843017, Kapcsolat: 24077982
 3. Herczeg Ákos. A múzsa-szerepen innen és túl: (Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet, Valaki útravált belőlünk). (2014) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 57 66-82
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[2842991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2842991, Kapcsolat: 24590065
 4. Keserű József. Különös idők: Idő, emlékezés és képzelet Krúdy Gyula Nagy kópé című regényében. (2011) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 20 7-8 76-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23763482] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23763482, Kapcsolat: 23763482
 5. Németh Zoltán. Keresztmetszetek: Beszélgetés H. Nagy Péterrel. (2004) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 13 4 60-68
  Nem besorolt (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[21016899] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 21016899, Kapcsolat: 21016899
Hansági Ágnes et al. Előszó. (2003) Megjelent: Újragondolni a romantikát pp. 7-9, 1354824
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[1354824]
 1. Thimár Attila. Újragondolni a romantikát: Koncepciók és viták a XX. században, szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán. (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 108 5-6 779-784
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1643144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1643144, Kapcsolat: 21014371
 2. Thimár Attila. Újragondolni a romantikát: Koncepciók és viták a XX. században, szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán. (2004) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 3 4 150-151
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1643143] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1643143, Kapcsolat: 21014372
Hansági Ágnes. Kanonizáció és identifikáció: Az Ixion-szindróma. (2003) Megjelent: Antropológia és irodalom pp. 124-130, 1354755
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1354755]
 1. Szirák Péter. Ex Libris. (2004) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 64 2 p. 23
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Közérdekű[21015743] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 21015743, Kapcsolat: 21015743
 2. Hózsa Éva. A száműzetés poétikája: A Majtényi-olvasás posztovidiusi időjátékának nyomában. (2004) Megjelent: Idevonzott irodalom: Tanulmányok, esszék, kritikák
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26943460] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26943460, Kapcsolat: 26943460
 3. Bircsák A. Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Szerk.: Biczó Gábor.... (2004) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 50 3 461-463
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[217076] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 217076, Kapcsolat: 21014414
 4. Szilasi László. Anthropology in progress: Követési távolság Antropológia és irodalom (Egy új paradigma keresése) Szerkesztette: Biczó Gábor és Kiss Noémi Csokonai Könyvkiadó, 2003, 437 oldal, 2480 Ft. (2003) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 47 40 p. 22
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Közérdekű[31666872] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31666872, Kapcsolat: 21015737
Hansági Ágnes. Klasszikus – Korszak – Kánon: Historizáció és temporalitás-tapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban. (2003) ISBN:9630579979, 1354429
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1354429]
 1. L. Varga Péter. Költészettörténet, metron, kánon: Adalékok a költői szó "igazságának" kánonideológiai aspektusaihoz. (2020) Megjelent: Hatástörténések pp. 127-149
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31655196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31655196, Kapcsolat: 29521083
 2. Farkas Evelin. Romantikus karakteralkotás és képiség Jókai Mór Az élet komédiásai című művében. (2017) Megjelent: A fantázia hippogriffje pp. 101-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3302784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3302784, Kapcsolat: 28105954
 3. Bárdos Dóra. Petelei István novellái és a kánonképzés. (2017) GRADUS 2064-8014 4 2 55-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30314482] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30314482, Kapcsolat: 27437034
 4. Bednanics Gábor. Modern mítoszok és az újraírás lehetőségei: A líraolvasás esélyei a 21. században. (2016) ISBN:9786155047978
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3105719] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3105719, Kapcsolat: 29523383
 5. H Nagy Péter et al. Kánonok interakciója: konfliktus vagy szimbiózis? A hagyományok újraolvasása­ és viszonylagossága­ David Gemmell­ Trója- és ­Dan Simmons Hyperioni énekek ciklusában. (2016) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 62 3 202-222
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3194024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3194024, Kapcsolat: 28105958
 6. Mészáros Márton. Reformáció, közvetítés, nyilvánosság. (2014) ISBN:9789637043697
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2821999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2821999, Kapcsolat: 24493966
 7. L Varga Péter. Párhuzamos világok: Hozzászólás Schein Gábor tanulmányához modernség és irodalomtörténet-írás kapcsán. (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 92 3 389-400
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22392920] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22392920, Kapcsolat: 22392920
 8. Wéber Antal. Magyarország 1514-ben és 1848-ban: Történelmi regény vagy regényes történelem. (2011) ISBN:9789634466222
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27454882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454882, Kapcsolat: 23336562
 9. Papp-Kincses Emese. Illúzió és időszerűség: Kánon és kanonizáció Kós Károly transzilvanizmusában. (2011) Megjelent: Tükörben. Imagológiai tanulmányok pp. 121-130
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22392923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22392923, Kapcsolat: 22392923
 10. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:9786155047015
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1759467] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1759467, Kapcsolat: 22390395
 11. Tóth Csilla. Narrativitás, történetiség, értékpluralizmus a kánon újraírásában. (2009) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 11 2 37-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1695158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1695158, Kapcsolat: 24816399
 12. Tóth Csilla. Fragmentált tudat versus narratív identitás: Márai Sándor Idegen emberek című regényéről. (2009) STUDIA CAROLIENSIA 1419-1334 10 1 97-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1716005] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1716005, Kapcsolat: 23336611
 13. Kulcsár-Szabó Z. Filológia az irodalom előtt?. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 89 3 323-346
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[242115] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 242115, Kapcsolat: 28762867
 14. Kusper Judit. "Eltört a kis tükör": Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi). (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26944887] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26944887, Kapcsolat: 26944885
 15. L Varga Péter. A kultuszképzés alakzatai: Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. (2008) PARTITÚRA: A SAMBUCUS IRODALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1336-7307 3 3 121-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21016966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21016966, Kapcsolat: 21016966
 16. Szilágyi Márton. "Megáll az idő" vagy "az idő soha, soha meg nem áll"?: Az idő mint probléma az irodalomtörténetben. (2006) Megjelent: Személyes idő – történelmi idő pp. 23-29
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1291000] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1291000, Kapcsolat: 24617410
 17. Baráth Gabriella. HOLD-udvar.: Feminista (irodalom)kritika Magyarországon. (2006) Megjelent: Tizennégy tanítvány pp. 199-209
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21016928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21016928, Kapcsolat: 21016928
 18. Korner Veronika Júlia. Az adaptáció problematikája és az (elit) irodalom megfilmesíthetőségének lehetőségei. (2006) Megjelent: Tizennégy tanítvány pp. 53-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21016927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21016927, Kapcsolat: 21016923
 19. Szajbély Mihály. A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után. (2005) ISBN:9639104949
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1996319] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1996319, Kapcsolat: 21016917
 20. L Varga Péter. Miről beszélünk, amikor kánonról beszélünk?. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 14 4 127-130
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21014373] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21014373, Kapcsolat: 21014373
 21. Szilágyi Márton. Megváltás és katasztrófa: Eötvös József: Magyarország 1514-ben. (2004) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 85 433-453
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1289853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1289853, Kapcsolat: 21016907
 22. Deréky Pál. A magyar neoavantgarde irodalom: Jelentéstelenítés, szabadság, levegő (lélegzet). (2004) Megjelent: Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből pp. 11-38
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21016896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21016896, Kapcsolat: 21016911
 23. Ratzky Rita. Petőfi közéleti beszédmódjának szólamai. (2003) Megjelent: Mozgó Világ pp. 215-234
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21015735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21015735, Kapcsolat: 21015735
 24. Eisemann György. Kánonok és „romantikák”: Hansági Ágnes: Klasszikus – korszak – kánon. Historizáció és temporalitástapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban. (2003) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 34 / 84 4 667-672
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1770281] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1770281, Kapcsolat: 21013992
Hansági Ágnes. Ugyanaz a történet: Képes-könyv, mese-regény. Háy János:Xanadu. (2003) Megjelent: Egytucat pp. 35-52, 1354751
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1354751]
 1. Felkai Piroska. Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel. (2005) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 34 7-8 45-47
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23545448] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23545448, Kapcsolat: 27121888
 2. Benyovszky Krisztián. Nemes gesztus: Egytucat: Kortárs magyar írók női szemmel. (2004) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 55 5 106-111
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21014374] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 21014374, Kapcsolat: 21014374
Hansági Ágnes. A médium kora. A kor médiuma?: A kánonok alakulásának mediális aspektusai. (2004) Megjelent: Az esztétikai tapasztalat medialitása pp. 411-426, 1354702
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1354702]
 1. Hanisné Petró Valéria. Az irodalom és a medialitás viszonya a középiskolai oktatásban: Medialitás és irodalomtanítás. (2015) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 17 3 29-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26943466] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26943466, Kapcsolat: 26943466
 2. Bujdosó Ágnes. A televízió mint az emlékezés médiuma: Medialitás és emlékezés sajátos összefüggései a Delta magazin főcímének kapcsán. (2013) Megjelent: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai pp. 96-105
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31141364] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31141364, Kapcsolat: 28761569
 3. L Varga Péter. Költészet és médiumok: Adalékok a kortárs magyar líra történeti narratíváihoz. (2012) OPUS - SZLOVÁKAIAI MAGYAR ÍRÓK FOLYÓIRATA 1338-0265 20 5 9-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2814912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2814912, Kapcsolat: 26944873
 4. Mészáros Márton. Hálózat és kánon. (2010) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 12 5 53-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3300373] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3300373, Kapcsolat: 27435161
 5. L Varga Péter. Az intermediális olvasás alakzatai: Médiumköziség a líra- és a prózaértésben. (2007) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 58 4 58-78
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26995061] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26995061, Kapcsolat: 26995061
 6. Hózsa Éva. Az áruházi detektívtől a bőrönd-szembesülésekig: Tolnai-dilemmák. (2007) Megjelent: Kontextus : Összehasonlító irodalomtudományi tanulmányok pp. 59-68
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26165120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26165120, Kapcsolat: 26944875
 7. L Varga Péter. Medialitás és hermeneutika: Az esztétikai tapasztalat medialitása. Szerk. Kulcsár-Szabó Zotán és Szirák Péter, Ráció, Budapest, 434 old., 3300 Ft. (2006) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 18 3 251-255
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26944854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26944854, Kapcsolat: 26944854
 8. Korner Veronika Júlia. Az adaptáció problematikája és az (elit) irodalom megfilmesíthetőségének lehetőségei. (2006) Megjelent: Tizennégy tanítvány pp. 53-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21016927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21016927, Kapcsolat: 21016927
 9. Kovács Béla Lóránt. A közvetített szépség: Az esztétikai tapasztalat medialitása. (2006) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 4 3 53-55
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26943172] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26943172, Kapcsolat: 26943172
 10. Mészáros Márton. Az esztétikai tapasztalat medialitása. (2005) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 49 1 104-107
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[242189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 242189, Kapcsolat: 21014801
2022-06-26 12:24