Visegrády Antal. A joggyakorlat jogfejlesztő szerepéről. (1976) MAGYAR JOG 0025-0147 6 500-508, 1482677
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1482677]
 1. Vókó György. A magyar büntetés-végrehajtási jog. (1999) ISBN:9639123153
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[12073919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 12073919, Kapcsolat: 21332926
Visegrády Antal. Eredmények és feladatok az állam- és jogelméleti szemináriumi foglalkozásokon. (1976) FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 0428-2124 11 683-686, 1482691
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1482691]
 1. Kengyel Miklós. A gyakorlat megismertetése a polgári eljárásjog oktatása során. (1983) FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 0428-2124 2 p. 92
  Folyóiratcikk[21327389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21327389, Kapcsolat: 21327389
Visegrády Antal. Kerimov, D. A.: A jog filozófiai problémái. (1976) MAGYAR JOG 0025-0147 4 344-352, 1486479
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1486479]
 1. Szilbereky Jenő. A polgári eljárás funkciója és hatékonysága. (1977)
  Könyv[21327295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21327295, Kapcsolat: 21327295
Visegrády Antal et al. Az állam keletkezésének kérdései az "ázsiai" termelési mód alapján. (1978) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 4 334-352, 1482726
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1482726]
 1. Vastagh Pál. The Effect of African Way of Production Upo the Connection between Staat and Society.. (1990) Megjelent: Antalffy-emlékkönyv. Acta Juridica et Politica p. 249
  Könyvrészlet[21328193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21328193, Kapcsolat: 21328193
 2. Vastagh Pál. Az afrikai termelési mód hatása a társadalom és az állam kapcsolatára. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 3 p. 146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21327585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327585, Kapcsolat: 21327584
Visegrády Antal. A jog helye Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról c. munkájában (Vitaülés). (1979) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 10 691-694, 1486532
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1486532]
 1. Asztalos László. Polgári jogi alaptan. (1987)
  Könyv[21327548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21327548, Kapcsolat: 21327548
Visegrády Antal. A kodifikáció anatómiája. (1980) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 23 3 534-539, 1486534
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1486534]
 1. Varga Csaba. Kodifikáció az ezredforduló perspektívájában. (2003) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 44 1-2 65-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2196143] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2196143, Kapcsolat: 21334510
 2. Varga Csaba. A kodifikáció mint társadalomtörténeti jelenség. (2002)
  Könyv[21333817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21333817, Kapcsolat: 21333817
Visegrády Antal. Die Wirkung der Gerichtspraxis auf die sozialistische Rechtssetzung. (1980) Megjelent: Komponenten der Rechtsbildung und ihr Einfluss auf die gesellschaftliche Wirksamkeit des sozialistischen Recht pp. 88-95, 1482760
Egyéb konferenciaközlemény/Nem besorolt (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1482760]
 1. Svensson Roswitha. Konkretisierung von Rechtsnormen. (1982)
  Könyv[21327368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327368, Kapcsolat: 21327368
Visegrády Antal. Vitaülés a technikai normák problematikájáról. (1980) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 5 343-345, 1486535
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1486535]
 1. Monika Pogatsnik. Intelligent vehicle systems in the light of the technical regulations. (2013) Megjelent: IEEE 8th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics pp. 417-421
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27455191] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27455191, Kapcsolat: 27455269
 2. Monika Pogatsnik. LAW, SOCIETY AND TECHNICS. (2012) Megjelent: Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2012 IEEE 10th Jubilee International Symposium on pp. 243-247
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2399629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2399629, Kapcsolat: 27455267
 3. Varga Csaba. Law and Philosophy: Selected Papers in Legal Theory. (1994) ISBN:9634628486
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1099453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1099453, Kapcsolat: 21328345
Visegrády Antal. A bírói jogfejlesztés problematikájához. (1981) Megjelent: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XII. pp. 437-458, 1482785
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1482785]
 1. Nagy Endre. Bevezetés Horváth Barna: Demokrácia és jog című tanulmányához. (1985) MEDVETÁNC 0230-3361 2-3 p. 303
  Folyóiratcikk[21327429] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327429, Kapcsolat: 21327429
 2. Prusak Jozef. Sport a právo. (1984)
  Könyv[21327395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327395, Kapcsolat: 21327395
Visegrády Antal. Az equity helye és szerepe az angol jogban. (1982) MAGYAR JOG 0025-0147 9 815-823, 1484679
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1484679]
 1. Sándor István. A vagyonvédelem jogi eszközeinek legújabb nemzetközi tendenciái: Az angolszász trust és annak más jogrendszerekben kialakított megfelelőinek áttekintése, e jogi konstrukciók vagyonvédelmi jellegének elemzése. (2019) ISBN:9789632584522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30785911] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30785911, Kapcsolat: 28446120
 2. Sándor István. A bizalmi vagyonkezelés és a trust: Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés. (2017) ISBN:9789632583242
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3201561] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3201561, Kapcsolat: 26651947
 3. Sándor István. Fiduciary Property Management and the Trust: Historical and Comparative Law Analysis. (2015) ISBN:9789632582832
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2962344] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2962344, Kapcsolat: 25757418
 4. Sándor István. A bizalmi vagyonkezelés és a trust: Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés. (2014) ISBN:9789632582191
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2561440] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2561440, Kapcsolat: 24168808
 5. Kecskés László. Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban. (2012) ISBN:9789632581316
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1939311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1939311, Kapcsolat: 22247834
 6. Újlaki László. Méltányosság a polgári jogban. (1990) ISBN:9632222210
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[12073706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 12073706, Kapcsolat: 21328185
 7. Újlaki László. A méltányosság külföldi tudománytörténetének áttekintése. (1986) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 29 1 p. 130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21327485] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327485, Kapcsolat: 21327485
Visegrády Antal. Zum Einfluss der Rechtsanwendung auf die Rechtsbildung. (1982) Megjelent: Einflüsse des Wirkens des Rechts und seiner gesellschaftlichen Wirksamkeit auf den sozialistischen Rechtsbildungsprozess pp. 33-59, 1484677
Egyéb konferenciaközlemény/Nem besorolt (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1484677]
 1. Varga Csaba. Law and Philosophy: Selected Papers in Legal Theory. (1994) ISBN:9634628486
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1099453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1099453, Kapcsolat: 21328320
 2. Mollnau Karl A. Rückkopplungen von der staatlichen Rechtsanwendung zur Rechtsbildung. (1982) Megjelent: Einflüsse des Wirkens des Rechts und seiner gesellschaftlichen Wirksamkeit auf den sozialistischen Rechtsbildungsprozess p. 29
  Könyvrészlet[21327345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327345, Kapcsolat: 21327345
 3. Csaba Varga. Logic of Law & judicial activity: a gap between ideals, reality & future. (1982) Megjelent: Legal Developent & Comparative Law p. 75
  Könyvrészlet[21327313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21327313, Kapcsolat: 21327313
 4. Varga Csaba. A bírói tevékenység és logikája: ellentmondás az eszmények, a valóság s a távlatok között. (1982) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 25 3 464-485
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2160561] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2160561, Kapcsolat: 21327373
Visegrády Antal. A bírói gyakorlat mibenléte és a bírói jogfejlesztés mechanizmusa. (1984) Megjelent: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XV. pp. 305-336, 30827879
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30827879]
 1. Pfeffer Zsolt. A magyar közbeszerzési jog elmélete és gyakorlata II.. (2017) ISBN:9786155554117
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3300750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3300750, Kapcsolat: 28332953
Visegrády Antal. Vyvoj práva v rozhodovacej cinnosti sudov. (1984) PRAVNY OBZOR: TEORETICKY CASOPIS PRE OTAZKY STATU A PRAVA 0032-6984 4 364-369, 1484680
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1484680]
 1. Fűrész Klára. Bírói függetlenség. (1989)
  Könyv[21327578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21327578, Kapcsolat: 21327578
 2. Ninajová Katarina. Problémy vyvoja sudcovskej tvorby práva. (1988) PRAVNY OBZOR: TEORETICKY CASOPIS PRE OTAZKY STATU A PRAVA 0032-6984 10 p. 919
  Folyóiratcikk[21327573] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327573, Kapcsolat: 21327573
 3. Drgonec Jan. System pramenov práva, jeho jednota a rozpornost. (1986) PRAVNIK: TEORETICKY CASOPIS PRO OTAZKY STATU A PRAVA 0231-6625 1 p. 31
  Folyóiratcikk[21327445] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327445, Kapcsolat: 21327445
Visegrády Antal. A bírói gyakorlat fogalma és fajtái. (1985) MAGYAR JOG 0025-0147 9 28-32, 1484689
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1484689]
 1. Papp Ignác. Jogpolitika, jogalkotás, jogalkalmazás: Acta Juridica et Politica. (1987)
  Könyv[21327545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21327545, Kapcsolat: 21327545
Visegrády Antal. A bírói jogfejlesztés mechanizmusa. (1985) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 40 1 28-33, 1484685
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1484685]
 1. Balássy Ádám Miklós. A legfelsőbb bírói fórum jogegységesítési kötelezettsége. (2020) MAGYAR JOG 0025-0147 67 656-663
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31677801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31677801, Kapcsolat: 29851296
Visegrády Antal. A társadalmi viszonyok jogalakító hatása. (1985) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 3 71-75, 1484692
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1484692]
 1. Samu Mihály. V. A jogalkotás jogpolitikája. (2003) Megjelent: Általános jogpolitika: A jog depolitizálása pp. 92-118
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21334492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21334492, Kapcsolat: 21334492
 2. Samu Mihály. Jogpolitika. (2000)
  Könyv[21333081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21333081, Kapcsolat: 21333081
 3. Samu Mihály. A jogalkotás jogpolitikájának szükségessége és a jogállamiság. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 8 479-484
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1457360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1457360, Kapcsolat: 21333059
 4. Samu Mihály. Jogpolitika. (1997)
  Könyv[21332616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21332616, Kapcsolat: 21332619
Visegrády Antal et al. A pécsi egyetemi hallgatók jogtudatának néhány vonása. (1985) FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 0428-2124 12 735-744, 1484693
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1484693]
 1. Fekete Balázs et al. Jogtudat-vizsgálatok a szocialista Magyarországon. (2018) Megjelent: Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967-2017 pp. 19-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27204565] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27204565, Kapcsolat: 28141558
 2. Balázs Fekete et al. Knowledge and Opinion about Law (KOL) research in socialist Hungary. (2017) HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 2498-5473 2560-1067 58 3 326-358
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27163962] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27163962, Kapcsolat: 27163962
 3. Kiss Róbert Richárd et al. Társadalom és jog (1. rész). (2016) ISBN:9789631239713
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3092094] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3092094, Kapcsolat: 26157437
 4. Fekete Balázs et al. Jogtudat-kutatások a szocialista Magyarországon. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 4 5-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24587878] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24587878, Kapcsolat: 24587878
 5. Vinnai Edina. Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat. (2012) Megjelent: Jogszociológiai előadások: egyetemi jegyzet pp. 123-143
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2440014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2440014, Kapcsolat: 28141502
 6. Csizmadia Tamás. Voluntarista jogalkotás - média jogalkotás?. (2005) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 4 40-42
  Folyóiratcikk[21338862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21338862, Kapcsolat: 21338862
Visegrády Antal. A jogszabályok hatékonyságának értelmezési modelljei. (1986) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 6 298-301, 1486626
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1486626]
 1. Sárközy Tamás. Az állami vállalat jogállása a magyar polgári jog rendszerében 1948-1998 között (kitekintéssel a jogi személyek és a tulajdonjognak a Polgári Törvénykönyvben foglalt általános szabályaira). (2018) Megjelent: Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről pp. 7-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30625163] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30625163, Kapcsolat: 28106522
 2. Radnay József. A termelési és munkahelyi fegyelem megszilárdításának jogi eszközei. (1987) MAGYAR JOG 0025-0147 34 11 p. 950
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21327546] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327546, Kapcsolat: 21327546
 3. Uttó György. A jogalkotási program és a túlszabályozás. (1986) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 11 p. 971
  Folyóiratcikk[21327457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21327457, Kapcsolat: 21327457
Visegrády Antal. Die Modifizierung der Geltung des Rechts in der Rechtsverwirklichung. (1986) Megjelent: Rechtsgeltung pp. 101-108, 1484761
Egyéb konferenciaközlemény/Nem besorolt (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1484761]
 1. Lotze Lothar. Rechtsgeltung. (1987) Deutsche Zeitschrift für Literatur 10-11 p. 843
  Folyóiratcikk[21322027] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21322027, Kapcsolat: 21322027
Visegrády Antal. Az "ázsiai" termelési mód államelméleti összefüggései. (1987) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2 2 90-92, 1484950
Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[1484950]
 1. Vastagh Pál. The Effect of African Way of Production Upo the Connection between Staat and Society.. (1990) Megjelent: Antalffy-emlékkönyv. Acta Juridica et Politica p. 249
  Könyvrészlet[21328193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21328193, Kapcsolat: 21328191
 2. Vastagh Pál. Az afrikai termelési mód hatása a társadalom és az állam kapcsolatára. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 3 p. 146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21327585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21327585, Kapcsolat: 21327585
Kajtár István et al. Jogtörténeti és jogelméleti adalékok a jog hatékonyságához. (1988) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 43 9 497-503, 1732616
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1732616]
 1. Bujtár Zsolt. Az értékpapírosítás. (2021) ISBN:9789634297093
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32095524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32095524, Kapcsolat: 30196109
 2. Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3289165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289165, Kapcsolat: 27403921
 3. Elek Balázs. Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában. (2015) ISBN:9789632582726
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2925670] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2925670, Kapcsolat: 25123738
 4. Kőhalmi László. A korrupció: monográfia. (2015) ISBN:9789636428372
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2972448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2972448, Kapcsolat: 25184164
 5. Kőhalmi László. A jog és az etika hatékonysága a korrupció elleni küzdelemben. (2015) Megjelent: IUS EST ARS: Ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére pp. 293-306
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24588681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24588681, Kapcsolat: 24588688
 6. Herger Csabáné et al. A családjog jövője: Az új Ptk. házassági vagyonjogáról - a történeti fejlődés tükrében. (2015) CSALÁDI JOG 1589-7516 13 1 1-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24705604] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24705604, Kapcsolat: 24705604
 7. Kőhalmi László. A környezet védelme a magyar büntetőjogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2875536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875536, Kapcsolat: 29008892
 8. Nagy Janka Teodóra. A jogi néprajz a hazai kutatások tükrében. (2009) Megjelent: Jogi néprajz - jogi kultúrtörténet pp. 81-95
  Könyvrészlet[20845083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20845083, Kapcsolat: 21630483
 9. Nagy Janka Teodóra. A jogi néphagyomány- és népszokáskutatás eredményei, alternatívái, a jogi néprajz alapkérdései az ezredfordulón. (2007) Megjelent: "Reprezentatív 30": Válogatás a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar oktatóinak tudományos publikációiból pp. 183-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1593183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1593183, Kapcsolat: 21630480
 10. Kocsis Zsolt László. A magyar államfő jogállása, hatásköre és helyettesítése 1000-1944 között :: köztörténeti és közjogi szempontból. (2005) ISBN:963430947X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3234685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3234685, Kapcsolat: 29469898
 11. Nagy Janka Teodóra. A tradicionális népi önkormányzatok jogtörténeti vizsgálata a Dél-Dunántúlon - különös tekintettel a föld- és faluközösségek felbomlásának időszakára. (2002) ISBN:9634408206
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1360245] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1360245, Kapcsolat: 23317515
 12. Nagy Janka Teodóra. A jogi néphagyomány és népszokás kutatás eredményei, alternatívái, a jogi néprajz alapkérdései az ezredfordulón. (2000) Megjelent: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón pp. 99-120
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1360604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1360604, Kapcsolat: 23317518
Visegrády Antal. A bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe. (1988) ISBN:9632219775, 1481804
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1481804]
 1. Sándor István. A vagyonvédelem jogi eszközeinek legújabb nemzetközi tendenciái: Az angolszász trust és annak más jogrendszerekben kialakított megfelelőinek áttekintése, e jogi konstrukciók vagyonvédelmi jellegének elemzése. (2019) ISBN:9789632584522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30785911] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30785911, Kapcsolat: 28446114
 2. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3242040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 27246322
 3. Sándor István. A bizalmi vagyonkezelés és a trust: Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés. (2017) ISBN:9789632583242
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3201561] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3201561, Kapcsolat: 26651939
 4. Sándor István. On the Emergence and Development of the Trust Legal Institution. (2016) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 7 2 80-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3164368] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3164368, Kapcsolat: 26384081
 5. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 24843498
 6. Sándor István. Fiduciary Property Management and the Trust: Historical and Comparative Law Analysis. (2015) ISBN:9789632582832
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2962344] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2962344, Kapcsolat: 25757403
 7. Szmodis Jenő. Az alkotmánybíráskodás néhány elvi kérdéséről. (2015) JURA 1218-0793 21 2 123-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2986829] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2986829, Kapcsolat: 25309859
 8. Horváth Attila. A jogforrás fogalma és fajtái. (2014) Megjelent: Magyar állam- és jogtörténet pp. 351-397
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3098945] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3098945, Kapcsolat: 24351065
 9. Sándor István. A bizalmi vagyonkezelés és a trust: Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés. (2014) ISBN:9789632582191
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2561440] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2561440, Kapcsolat: 24168830
 10. Petrétei József. Magyarország alkotmányjoga I.: Alapvetés, alkotmányos intézmények. (2013) ISBN:9789638991201
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2506229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2506229, Kapcsolat: 23478272
 11. Szmodis Jenő. Multidiszciplináris jogi tanulmányok. (2012) ISBN:9789639988446
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2319194] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2319194, Kapcsolat: 22666309
 12. Nyilas Anna (jog). A polgári per egyszerűsítésének és gyorsításának eszközei az európai jogrendszerekben, különös tekintettel a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokra. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3023534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023534, Kapcsolat: 28973187
 13. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból.. (2010) ISBN:9789638905178
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1435196] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1435196, Kapcsolat: 21342985
 14. Szmodis Jenő. A jog ontológiai megközelítésének egyes kérdéseiről. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2707689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2707689, Kapcsolat: 29030434
 15. Zsidai Ágnes. A tiszta jogszociológia: Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. (2008) ISBN:9789633619872
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1471304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1471304, Kapcsolat: 21342431
 16. Takács Péter et al. Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar jogbölcseletben. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 1155-1165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1538156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1538156, Kapcsolat: 21338876
 17. Jakab András. A magyar jogviszony szerkezete. (2007)
  Könyv[21340500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21340500, Kapcsolat: 21340500
 18. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 1132-1154
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2162144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2162144, Kapcsolat: 21339297
 19. Tóth J. Összehasonlító alkotmányjog. (2006) ISBN:963224883X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1081177] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1081177, Kapcsolat: 21339567
 20. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 47 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2162143] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2162143, Kapcsolat: 21339352
 21. Kiss György. Munkajog. (2005) ISBN:963389736x
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1629792] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1629792, Kapcsolat: 21339317
 22. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2061796] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2061796, Kapcsolat: 29742064
 23. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás. (2005) Megjelent: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből p. 91
  Könyvrészlet[21336088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21336088, Kapcsolat: 21336088
 24. Árva Zsuzsanna et al. A bírói jogalkotás a magyar joggyakorlatban. (2005) BÍRÁK LAPJA 1217-0224 15 2 81-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1361699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1361699, Kapcsolat: 21336096
 25. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 21336070
 26. Jakab András. A jogszabálytan főbb kérdéseiről. (2003) ISBN:9633883997
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2041234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2041234, Kapcsolat: 21334513
 27. Petrétei József. Magyar alkotmányjog I.. (2002) ISBN:9639310557
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1690505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1690505, Kapcsolat: 21333922
 28. Takács Imre et al. Alkotmánytan I.. (2002) ISBN:963389221X; 9633794579
  Könyv[22365453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22365453, Kapcsolat: 21333924
 29. Chronowski Nóra. Az alkotmánybíráskodás. (2001) JURA 1218-0793 2 p. 112
  Folyóiratcikk[21333548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21333548, Kapcsolat: 21333548
 30. Takács Péter. Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés. (2000) ISBN:9639082805
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1538152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1538152, Kapcsolat: 21333063
 31. Kiss György. Munkajog. (2000) ISBN:963379644x
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1629791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1629791, Kapcsolat: 21333067
 32. Varga Csaba. Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 3-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2194269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2194269, Kapcsolat: 21332894
 33. Kulcsár Kálmán. Jogszociológia. (1997) ISBN:9639069213
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[12073714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 12073714, Kapcsolat: 21332099
 34. Sándor Judit. Gyógyítás és ítélkezés: Orvosi "műhiba" perek Magyarországon. (1997) ISBN:9632423178
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2319176] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2319176, Kapcsolat: 21332641
 35. Petrétei József. Alkotmányjogi jogesetek. (1997)
  Könyv[21332139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21332139, Kapcsolat: 21332139
 36. Kengyel Miklós. Polgári eljárásjog I.: 3. átdolgozott kiadás. (1996)
  Könyv[21328402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21328402, Kapcsolat: 21328402
 37. Rövid Noémi. Gondolatok a bírói jogfejlesztésről. (1996) BÍRÁK LAPJA 1217-0224 3-4 82-85
  Folyóiratcikk[21332091] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21332091, Kapcsolat: 21332091
 38. Szabó Miklós. Bevezetés a jog- és államtudományokba. (1995) ISBN:9638538732
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1342468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1342468, Kapcsolat: 21328361
 39. Molnár Miklós. A rejtőzködő jog. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 50 12 530-537
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1536998] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1536998, Kapcsolat: 21328357
 40. Zsidai Ágnes. A tiszta jogszociológia: kandidátusi értekezés - Kézirat. (1994)
  Könyv[21328295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21328295, Kapcsolat: 21328295
 41. Molnár Miklós. A közigazgatás döntési szabadsága. (1994)
  Könyv[21328298] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21328298, Kapcsolat: 21328298
2021-08-03 23:17