Pirisi G. A Dél-Dunántúli régió határ menti kistérségeinek közlekedési problémái. (2003) Megjelent: Határok és az Európai Unió pp. 162-168, 1311011
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1311011]
 1. Csapó J et al. A határmenti együttműködés hatásai a területi fejlődésre a magyar–horvát szakasz példáján az EU tervezési mechanizmusának tükrében (2007–2013). (2015) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 9 2 22-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2963101] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2963101, Kapcsolat: 25139717
 2. Bognár A et al. The effects of touristic development on the settlements of the Ormánság. (2010) Megjelent: A településföldrajz aktuális kérdései = Topical Issues in the Urban Geography pp. 321-333
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1702384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1702384, Kapcsolat: 21065170
 3. Kovács Péter. Kölzlekedésföldrajzi adottságok és lehetőségek. (2009) Megjelent: Az Ormánság helye és lehetőségei pp. 655-672
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3060144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3060144, Kapcsolat: 20914457
 4. Bali L. Croatian-hungarian trans-border relationships from state socialism until today, with special attention to the euroregion. (2008) Megjelent: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamtok pp. 101-109
  Könyvrészlet[20914422] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20914422, Kapcsolat: 20914422
Bucher E et al. A dél-dunántúli németség hatása a társadalmi-gazdasági fejlődésre. (2004) Megjelent: Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században pp. 153-166, 1805959
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1805959]
 1. Kurilla Annamária et al. Dombóvár - a gyökértelen németség és az intenzív nemzetközi kapcsolatok sikeres dél-dunántúli modellje. (2010) Megjelent: Városunk Dombóvár pp. 344-357
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1749926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1749926, Kapcsolat: 21792586
 2. Aubert A et al. The Appearance of the Ethnic Character in the Differentiating Spatial Structure of South Transdanubia. (2009) Megjelent: "Differentiating Spatial Structures in the Central-European Region" pp. 80-94
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1402271] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1402271, Kapcsolat: 21792584
 3. Majdánné Mohos M et al. Entwicklungsbahn der Kleinstädte in Nord- und Südtransdanubien am Beispiel von Tapolca und Bonyhád. (2009) Megjelent: Differentianing Spatial Structures in the Central-European Region pp. 145-153
  Könyvrészlet[20914655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20914655, Kapcsolat: 21792585
 4. Kugler J. Határ menti régiók és kisebbségek a 19-20. században. (Konferenciakötet szerk.: Kupa László és Gyurok János. Pécs, B & D Stúdió, 2004.): Könyvismertetés. (2004) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 13 3 476-478
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[174964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 174964, Kapcsolat: 21792583
Hajdú Zoltán et al. Handelszentren und Siedlungsstruktur im Komitat Tolna. (2005) Megjelent: Einzelhandelsstrukturen am Rande von Kleinstädten pp. 99-108, 1539349
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1539349]
 1. Balassa B et al. Különböző kartográfiai és geoinformatikai módszerek alkalmazási lehetőségei Magyarország településsűrűségének vizsgálatára. (2010) Megjelent: Tér, tálentum, tanítványok I. pp. 27-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1795380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1795380, Kapcsolat: 25910984
László M et al. A civil szervezetek szerepe a terület- és településfejlesztésben. (2005) Megjelent: Terület- és településfejlesztés Tolna megyében pp. 69-90, 1311038
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1311038]
 1. Jakab Zs. Társadalmi kirekesztettségi megnyilvánulások, szegregátumok elemzése pápai példán keresztül. (2016) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 10 1 27-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25877586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25877586, Kapcsolat: 26325220
 2. Varjú V. Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés: A környezeti- és fenntarthatósági politika dilemmái és viszonya a fejlesztéspolitikához. (2015) ISBN:9789638988959
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2987323] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2987323, Kapcsolat: 25503165
 3. Dömény Anita. A Mezei Iskola Program és vidékfejlesztési aspektusai. (2014) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 14 1 22-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26463499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26463499, Kapcsolat: 24192764
 4. Varjú V. Önkormányzatok, a kormányzat és a társadalmi magatartás szerepei a megújuló energetikai beruházások előmozdításában: West Hinkley és Kelet-Anglia. (2012) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 6 2 2-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2149686] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2149686, Kapcsolat: 28058142
 5. Szabó A. Szervezeti rendszerek. (2009) Megjelent: Az Ormánság helye és lehetőségei pp. 116-142
  Könyvrészlet[21082065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082065, Kapcsolat: 21223662
 6. Tésits Róbert et al. A szociális gazdaság helyzete és lehetőségei a Dél-Dunántúlon. (2009) ISBN:9789636422776
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1366551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1366551, Kapcsolat: 21618534
 7. Bucher E. A Dél-dunántúli régió nonprofit szervezetei. (2009) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 4 3 19-28
  Folyóiratcikk[20914505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20914505, Kapcsolat: 20914505
 8. Péntek Eszter. A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22878085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22878085, Kapcsolat: 28058149
 9. Bucher Eszter. A civil szervezetek szerepe a területfejlesztés intézményrendszerének területi szintjein. (2008) Megjelent: A terület- és településfejlesztés társadalomföldrajzi megközelítésben pp. 69-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1540301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1540301, Kapcsolat: 20914496
 10. Bucher Eszter. Nonprofit szervezetek szerepe a terület- és településfejlesztés terén. (2007) Megjelent: A terület- és településfejlesztés válogatott, annotált bibliográfiája pp. 41-55
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Oktatási[1830271] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1830271, Kapcsolat: 20914482
 11. Bucher E et al. A pécsi kistérség nonprofit szférájának gender alapú elemzése. (2007) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 56 3-4 205-220
  Folyóiratcikk[20914478] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20914478, Kapcsolat: 20914478
 12. Bucher Eszter. Terület- és településfejlesztés 1. A terület- és településfejlesztés alapjai (szerk. Pap Norbert-Tóth József). (2006) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 20 3 135-137
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2545909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2545909, Kapcsolat: 28062609
László M. Önkormányzatok gazdálkodása és a településfejlesztés. (2005) Megjelent: Terület- és településfejlesztés Tolna megyében pp. 269-304, 1311057
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1311057]
 1. Vadász I. A központ-vidék jellegű településközi kapcsolatok alakulása Tiszafüred és Kunhegyes példáján. (2015) Megjelent: Mohos Mária – Kékkút-Pécs - Geográfus Körút 60 pp. 367-390
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25139722] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25139722, Kapcsolat: 25139722
Pirisi G. The development of transportation infrastructure, as the main field of the Slovenian-Hungarian co-operation. (2005) Megjelent: Slovenija Po Letu 2004 — Mostisce med EU in Jugovozhodno Evropo? pp. 309-322, 1311966
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1311966]
 1. Pap Norbert et al. Effects of corridor V/c on the development of border areas - similarities and differences in "the south". (2014) Megjelent: Zbornik Radova treceg kongresa geografa Bosne i Hercegovine pp. 216-224
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24270952] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24270952, Kapcsolat: 24270952
 2. Jordan P. EU Enlargement, the New Central European Member States, and Austria. (2006) EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS 1538-7216 1938-2863 47 6 662-682
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23837863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23837863, Kapcsolat: 20914536
Tóth J et al. A Kárpát-medence térszerkezetének stratégiai irányai az „andráskereszt” alapján. (2005) Megjelent: A Kárpát-medence politikai földrajza pp. 10-19, 1316610
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1316610]
 1. Kerese Tibor. Somogy megye településrendszerének fejlődése térszerkezeti és demográfiai aspektusból: PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola. 233 p. Pécs. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23049082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23049082, Kapcsolat: 28506777
 2. Kerese T. Regional disparities of incomes in Somogy County. (2011) REGIONAL AND BUSINESS STUDIES 2061-2311 3 1 243-255
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2090278] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2090278, Kapcsolat: 22662580
 3. Tóth Antal. Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza. (2011)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2197399] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2197399, Kapcsolat: 23013399
 4. Kerese T. Winner places in a loser county - Growing settlements in somogy, where the population decrease has been massivefor half a century. (2010) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 5 1 1-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22662578] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22662578, Kapcsolat: 22662578
 5. Kovács Péter. Városközi kapcsolatrendszerek a Duna mentén. (2010) Megjelent: Tér - Tálentum - Tanítványok II. pp. 237-248
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3060152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3060152, Kapcsolat: 21053037
 6. Kerese T. Hot and cold spots in incomes between lake Balaton and the river Drava. (2010) GEOGRAPHICA TIMISIENSIS 1224-0079 19 1 243-254
  Folyóiratcikk[22277675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277675, Kapcsolat: 22662577
 7. N Pap et al. Region on the Border of EU – the Chance for Improvement. (2009) Megjelent: Razvojne priložnosti obmejnih območij Slovenije. Development opportunities of Slovenian border regions pp. 271-283
  Könyvrészlet[21971060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21971060, Kapcsolat: 21971060
 8. Pap Norbert et al. Kistérségek, regionalizációs folyamatok Magyarországon. (2009) Megjelent: Társadalomföldrajzi kutatások makro-, mezo- és mikrotérségekben pp. 55-70
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1539545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1539545, Kapcsolat: 21938157
Pirisi Gábor et al. The effects of post-industrial processes in the spatial structure of Pécs, Hungary. (2006) Megjelent: Stadt und Region Pécs pp. 89-108, 1751427
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1751427]
 1. Gyenizse Péter et al. Miskolc lakott területének minősítése geoinformatikai módszerekkel. (2014) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 2560-2926 11 1 13-24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2735789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2735789, Kapcsolat: 24907410
 2. PÉTER GYENIZSE et al. GIS assessment of visual quality along the major thoroughfares of Pécs. (2013) ECOTERRA: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION 1584-7071 2248-3128 2013 34 13-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2394040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2394040, Kapcsolat: 23266878
 3. Makkai B et al. Coexistence of different social groups around one of the campuses of the University of Pécs. (2012) REVIJA ZA GEOGRAFIJO 7 2 99-114
  Folyóiratcikk[23013414] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23013414, Kapcsolat: 23013405
 4. Csapó János. Pécs megyei jogú város. (2010) Megjelent: Baranya megye enciklopédiája és adattára pp. 81-109
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1984827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1984827, Kapcsolat: 21657422
 5. Lóczy D et al. Human impact on topography in an urbanized mining area: Pécs, Southwest-Hungary. (2010) GEOMORPHOLOGIE 1266-5304 1957-777X 16 3 287-300
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1384008] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1384008, Kapcsolat: 21657418
 6. Orosz É et al. From the Ruhr to the Bosporus: European Capitals of Culture 2010 - Essen, Pécs, Istanbul. (2010) PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 1333-5286 9 17 124-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1745904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1745904, Kapcsolat: 21657412
 7. Orosz Éva. A városrehabilitáció meghatározó jellemvonásai a Ruhr-vidéken. (2010) Megjelent: Tér - Tálentum - Tanítványok II. pp. 259-264
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2731234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2731234, Kapcsolat: 21657408
 8. Gyenizse P et al. A természeti környezet változásának térképezése Pécsen és környékén.. (2010) Megjelent: Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. században pp. 127-139
  Egyéb konferenciaközlemény[21657404] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657404, Kapcsolat: 21657404
 9. Stefán K. A kulturális gazdaság térformáló szerepe - A Pécsett végzett kutatások részeredményei. (2010) Megjelent: Tér - Tálentum - Tanítványok II. pp. 171-187
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21124074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21124074, Kapcsolat: 21657402
 10. Orosz É et al. 2010: Essen, Pécs, Isztambul - kult(r)urális vagy kulturbánus fővárosok?. (2010) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 4 1-2 15-27
  Folyóiratcikk[21657400] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21657400, Kapcsolat: 21657400
 11. Orosz É. Kérdőjelek a barnamezők tipizálása és rehabilitációjának lehetőségei kapcsán. (2009) Megjelent: Települési környezet pp. 292-296
  Könyvrészlet[21657398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657398, Kapcsolat: 21657398
 12. Orosz Éva. Iparváros-rehabilitáció a Ruhr-vidéken: Gelsenkirchen és a Nordsternpark: Gelsenkirchen és a Nordsternpark.. (2009) Megjelent: Közép- és nagyvárosok településföldrajza : V. Településföldrajzi Konferencia pp. 245-256
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2731207] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2731207, Kapcsolat: 21657394
 13. Gyenizse P. Hogyan értékeli települési környezetük térbeli elemeit néhány magyarországi nagyváros lakói?. (2009) Megjelent: Települési környezet pp. 272-277
  Könyvrészlet[21657391] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657391, Kapcsolat: 21657391
 14. Gyenizse Péter. Geoinformatikai vizsgálatok Pécsett: Pécs településfejlődésére ható természeti és társadalmi hatások vizsgálata geoinformatikai módszerekkel: esettanulmány. (2009) ISBN:9789638850591
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1745647] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1745647, Kapcsolat: 23228994
 15. Petrik B et al. A természeti környezet szerepe Pécs kulturális gazdaságában. (2009) Megjelent: Települési környezet pp. 16-24
  Könyvrészlet[21657387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657387, Kapcsolat: 21657387
 16. Ronczyk L et al. A településszerkezet alakulásának környezetföldrajzi következményei Pécsett 1985 és 2006 között. (2009) Megjelent: Környezetünk természeti-társadalmi dimenziói pp. 111-126
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1510040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1510040, Kapcsolat: 21657382
 17. M Császár Zsuzsa. A színházak szerepe a pécsi kultúragazdaság fejlődésében. (2008) Megjelent: Kultúra – Területfejlesztés. Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben pp. 145-159
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1775954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1775954, Kapcsolat: 21657377
 18. Aubert A. Örökségmenedzsment és városfejlesztés Pécsett. (2007) Megjelent: A területfejlesztés a gyakorlatban pp. 115-133
  Könyvrészlet[21657372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657372, Kapcsolat: 21657372
 19. Spiegler P et al. A turizmus lehetőségei Pécs környékén az egykori bányaterületek utóhasznosításába: A Karolina Ökopark projekt. (2007) Megjelent: Fejlesztés és képzés a turizmusban p. 194
  Könyvrészlet[21657367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657367, Kapcsolat: 21657367
 20. Lóczy D et al. Hard Coal Mining, Mine Rehabilitation and the Urban Environment of Pécs. (2006) Megjelent: Sustainable Triangle 1. Pécs-Graz-Maribor. Sciences, Municipalities, Companies for the Sustainable Future pp. 194-199
  Könyvrészlet[21657363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657363, Kapcsolat: 21657363
 21. Berki M. A turisztikai beruházások hatása Pécs funkcionális morfológiájára. (2006) Megjelent: III. Magyar Földrajzi Konferencia pp. 1-12
  Könyvrészlet[21657362] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657362, Kapcsolat: 21657362
 22. Gyenizse P et al. A GIS Analysis of Physical and Socio/economic Factors Affecting Urban Development in Péc. (2006) Megjelent: Sustainable Triangle 1. Pécs-Graz-Maribor. Sciences, Municipalities, Companies for the Sustainable Future p. 191
  Könyvrészlet[21657361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21657361, Kapcsolat: 21657361
Pirisi G et al. Átalakuló kisvárosok a Dél-Dunántúlon. (2006) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 55 1-2 87-108, 1213636
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1213636]
 1. Máté Éva. Perforálódó rurális településhálózat: A vidéki terek sajátos átalakulási folyamatai magyarországi példákon. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32086201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32086201, Kapcsolat: 30178943
 2. Csiszár Zsófia. Város az, ami annak érzi magát? Urbánus és rurális attitűd megjelenése a kisvárosokban. (2020) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 13 1-2 42-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31930767] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31930767, Kapcsolat: 29925448
 3. Somogyi Bence. A magyarországi vasúthálózat turizmusföldrajzi térszerkezetben betöltött szerepe, valamint a vasúti turizmus potenciális fejlesztési lehetőségei Magyarországon. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30878999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30878999, Kapcsolat: 29822531
 4. Bujdosó Zoltán et al. A „márkavárosok” szerepe a turizmusban Magyarországon. (2018) Megjelent: Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia: Tanulmánykötet pp. 62-77
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3352092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3352092, Kapcsolat: 27226812
 5. Máté Éva. Perforált régiók? Izolálódó térségek a Dél-Dunántúlon. (2017) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 141 2 164-178
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3238117] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3238117, Kapcsolat: 26643787
 6. Molnár Ernő. Martfű: egy cipőgyártó kisváros múltja és perspektívái. (2015) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 139 2 132-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2985842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2985842, Kapcsolat: 25139751
 7. Bujdosó Zoltán. Desztinációból város - avagy városképző tényező-e a turizmus Magyarországon. (2015) Megjelent: Facultates sine finibus : Tanulmányok a "Süli-suliból" pp. 19-27
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2951231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2951231, Kapcsolat: 25139756
 8. Vadász István. A központ-vidék jellegű településközi kapcsolatok alakulása Tiszafüred és Kunhegyes környékén. (2015) Megjelent: Geográfus körút 60 pp. 367-389
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24808704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24808704, Kapcsolat: 24808704
 9. Rajczi Szabolcs et al. A DÉL-DUNÁNTÚL OKTATÁSFÖLDRAJZI ÁTTEKINTÉSE. (2015) Megjelent: Oktatásföldrajzi vizsgálatok pp. 101-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25167516] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25167516, Kapcsolat: 25167586
 10. Horeczki R. Small town-question in the scientific literature. (2014) Megjelent: 5th Central European Conference in Regional Science pp. 277-288
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[24624107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24624107, Kapcsolat: 24624107
 11. Kristóf Andrea. A miskolci agglomeráció kisvárosai. (2014) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 3 1 81-96
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2707854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2707854, Kapcsolat: 24192766
 12. Kiss E. Siklós város fejlődésének és településszerkezetének vizsgálata. (2013) Megjelent: Társadalmi felelősségvállalás pp. 119-146
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24880142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24880142, Kapcsolat: 24880142
 13. Horeczki R. Kisváros - kiskategória - kis érdeklődés?. (2013) Megjelent: A hely szelleme - a területi fejlesztések lokális dimenziói: A Fiatal Regionalisták VIII. Konferenciáján elhangzott előadások. pp. 191-196
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[23615751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23615751, Kapcsolat: 23615751
 14. Somogyi Bence. A vasút szerepe Dombóvár turisztikai miliőjében. (2012) Megjelent: A kultúra turizmusa a turizmus kultúrája pp. 301-315
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2225391] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2225391, Kapcsolat: 23013406
 15. Kókai Sándor. A reurbanizációs tér kisvárosainak jellemzői Északkelet-Magyarországon. (2012) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 1 63-75
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2193683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193683, Kapcsolat: 22375136
 16. Marton G. Környezet alapú turizmusfejlesztés a Balaton déli partvidékén. (2011) Megjelent: VII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 1-2. pp. 438-442
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3127752] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3127752, Kapcsolat: 21421334
 17. Németh Zs. Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változása Magyarszágon 1990 és 2001 között. (2011) ISBN:9789639597228
  Könyv[22252428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22252428, Kapcsolat: 22255690
 18. Somogyi Bence. A vasút szerepe a hazai vasúti csomópontok turisztikai miliőjében. (2011) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 135 4 431-443
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2225360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2225360, Kapcsolat: 21970883
 19. Gyenizse P et al. A magyar településrendszer: A változó természeti környezet és társadalmi-gazdasági viszonyok hatása Magyarország településrendszerére. (2011)
  Könyv[21618540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21618540, Kapcsolat: 21618540
 20. Stefán Klára. Ipar. (2009) Megjelent: Az Ormánság helye és lehetőségei pp. 161-184
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21082311] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21082311, Kapcsolat: 20914659
 21. Majdánné Mohos M et al. Entwicklungsbahn der Kleinstädte in Nord- und Südtransdanubien am Beispiel von Tapolca und Bonyhád. (2009) Megjelent: Differentianing Spatial Structures in the Central-European Region pp. 145-153
  Könyvrészlet[20914655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20914655, Kapcsolat: 20914655
 22. László Mária. A területi folyamatok makrogazdasági keretei. (2009) Megjelent: Az Ormánság helye és lehetőségei pp. 70-115
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2731209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2731209, Kapcsolat: 20914658
Pirisi G. Demografska kretanya u Madjarskoj na prekretnici milenijuma. (2006) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA DRUSTVENE NAUKE 121 465-478, 1213634
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1213634]
 1. Filipović M et al. Small Towns in Serbia–The “Bridge” Between the Urban and the Rural. (2016) EUROPEAN COUNTRYSIDE 1803-8417 8 4 462-480
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26325222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26325222, Kapcsolat: 26325234
Pirisi G. A terület- és településfejlesztés településtípusok szerinti aspektusai. (2007) Megjelent: A terület- és településfejlesztés válogatott, annotált bibliográfiája pp. 35-52, 1316621
Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[1316621]
 1. Szirmai Viktória. Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. (2020) ISBN:9789633343678; 9789643343685
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31657356] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31657356, Kapcsolat: 29925510
 2. Tóth Balázs István. A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben - Esettanulmány a hazai középvárosok példáján. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2477231] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2477231, Kapcsolat: 29794856
Pirisi G et al. A várossá nyilvánítás, mint a területfejlesztés eszköze?. (2007) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 2 2-8, 1213674
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1213674]
 1. Horeczki Réka. Kisvárosi fejlődési utak: A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31527148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31527148, Kapcsolat: 29762555
 2. Bujdosó Zoltán et al. A „márkavárosok” szerepe a turizmusban Magyarországon. (2018) Megjelent: Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia: Tanulmánykötet pp. 62-77
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3352092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3352092, Kapcsolat: 27226815
 3. Karsai Viola. A magyar városok és a vidék a népszerűség vonatkozásában. (2018) Megjelent: Földrajz, diverzitás, csomópontok pp. 81-90
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3373287] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3373287, Kapcsolat: 27388915
 4. Elam-Saághy Á. Vidékfejlesztés – Tiszabura. A tiszaburai térség fejlesztése a családi gazdaságok integrált képzésalapú támogatásával. (2016) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 16 1 185-194
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25595520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25595520, Kapcsolat: 25595520
 5. Bujdosó Zoltán et al. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE URBANISATION IN NORTHERN HUNGARY IN THE 21st CENTURY. (2016) FOLIA GEOGRAPHICA 1336-6157 2454-1001 58 2 35-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3178794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3178794, Kapcsolat: 26823157
 6. Horeczki R. Románia és Magyarország kisvárosai. (2015) Megjelent: „Távol és közel, az elmúlt 25 év területi folyamatai, szerkezetei, intézményei, ahogy az új generáció látja” pp. 80-86
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2981031] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2981031, Kapcsolat: 25503205
 7. Bujdosó Zoltán. Desztinációból város - avagy városképző tényező-e a turizmus Magyarországon. (2015) Megjelent: Facultates sine finibus : Tanulmányok a "Süli-suliból" pp. 19-27
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2951231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2951231, Kapcsolat: 25139774
 8. Bujdosó Zoltán et al. THE URBANISATION IN HUNGARY DURING THE LAST DECADE. (2014) MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE 2067-2462 6 1 21-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2530444] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2530444, Kapcsolat: 24192773
 9. Bujdosó Zoltán. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG XXI. SZÁZADI VÁROSODÁSÁNAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ASPEKTUSAI. (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2064-3004 2 3 31-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2747411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2747411, Kapcsolat: 24481450
 10. Bujdosó Zoltán. A VIDÉK VÁROSODÁSA ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON. (2014) Megjelent: Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék: tanulmányok pp. 273-282
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2571594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2571594, Kapcsolat: 24880147
 11. Bajmócy Péter et al. A közigazgatásilag önálló települések számának változása és a változások tipizálása Magyarországon. (2014) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 3 1 36-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2820700] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2820700, Kapcsolat: 24192774
 12. Bujdosó Zoltán. Az Észak-magyarországi Régió városodása a XXI. században. (2013) Megjelent: Emberközpontú társadalomföldrajz pp. 6-16
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2391727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2391727, Kapcsolat: 24880146
 13. Németh Zs. Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változása Magyarszágon 1990 és 2001 között. (2011) ISBN:9789639597228
  Könyv[22252428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22252428, Kapcsolat: 22255694
Pirisi G. Demographic Processes in Hungary and their Manifestation in Small Towns. (2007) ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES: JOURNAL OF THE CENTRE FOR REGIONAL GEOGRAPHY 1841-1576 3 2 73-82, 1310953
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1310953]
 1. Filipović M et al. Small Towns in Serbia–The “Bridge” Between the Urban and the Rural. (2016) EUROPEAN COUNTRYSIDE 1803-8417 8 4 462-480
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26325222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26325222, Kapcsolat: 26325222
 2. Fertner Christian et. Small towns resisting urban decay through residential attractiveness. (2015) GEOGRAFISK TIDSSKRIFT 0016-7223 1903-2471 115 2 1-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25139767] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25139767, Kapcsolat: 25139767
 3. Vaishar A et al. Small Towns–Engines of Rural Development in the South-Moravian Region (Czechia): An Analysis of the Demographic Development. (2015) ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS 1211-8516 2464-8310 63 4 1395-1405
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25139772] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25139772, Kapcsolat: 25139772
 4. Gyenizse Péter et al. A magyar településrendszer: A változó természeti környezet és társadalmi-gazdasági viszonyok hatása Magyarország településrendszerére. (2011) ISBN:9786155001345
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2403038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403038, Kapcsolat: 24905642
Pirisi G et al. Humán erőforrások helyzete Magyarország határmenti kisvárosaiban. (2007) Megjelent: Határok és Eurorégiók pp. 273-278, 1216494
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1216494]
 1. Garda V et al. Jövedelmi viszonyok. (2009) Megjelent: Az Ormánság helye és lehetőségei pp. 461-482
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1824984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1824984, Kapcsolat: 20914681
 2. Bácskainé Pristyák Erika. Szatmár-Bereg turisztikai alapú területfejlesztése. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2858809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2858809, Kapcsolat: 26325224
Trócsányi A et al. A célnál fontosabb a bejárt út. A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon: A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon. (2007) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 3 3 18-27, 1213669
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1213669]
 1. Horeczki Réka. Kisvárosi fejlődési utak: A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31527148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31527148, Kapcsolat: 29762551
 2. Konecka-Szydłowska B. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego nowych miast. Przykład Polski i Węgier: Differences in the level of the socio-economic development of new towns. An example of Poland and Hungary. (2017) STUDIA EKONOMICZNE 2083-8611 327 145-163
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27139720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27139720, Kapcsolat: 27139706
2022-09-27 15:39