Szalayné Sándor. A kisebbségek nemzetközi jogi védelme a Nemzetek Szövetségének égisze alatt. (1988) Megjelent: Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről I. pp. 59-128, 1210502
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1210502]
 1. Kengyel Péter. Az Európai Unió kisebbségpolitikájáról. (2004) JURA 1218-0793 10 2 61-73
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21328798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21328798, Kapcsolat: 22335036
Szalayné Sándor Erzsébet. A kisebbségi jogok európai egyezménye: Tervezet. (1988) Megjelent: Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről II. pp. I-XXVI, 1210504
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1210504]
 1. Bíró Gáspár et al. A nemzeti kisebbségek jogainak kodifikációs munkálatai az Európai Tanácsban, 1992-1993.. (1993) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 48 11 24-34
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1449171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1449171, Kapcsolat: 22683446
 2. Törzsök Erika. Szempontok a nemzeti kisebbségek charta-tervezetéhez. (1990) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 1 4 52-58
  Folyóiratcikk[22625248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22625248, Kapcsolat: 22625248
Szalayné Sándor Erzsébet. Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről II.. (1988), 1210503
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1210503]
 1. Andrássy György. Nyelvszabadság: Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. (2013) ISBN:9789639950986
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2341687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2341687, Kapcsolat: 23368181
Szalayné Sándor Erzsébet. Kisebbségvédelem a 20. században. (1992), 1749702
Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[1749702]
 1. Andrássy György. Jegyzetek. (1998) Megjelent: Nyelvi jogok pp. 183-218
  Nem besorolt (Könyvrészlet) | Tudományos[22645420] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22645420, Kapcsolat: 22645420
Szalayné Sándor Erzsébet. Nemzetközi szervezetek és kisebbségvédelem 1945 után. (1993) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 4 1 18-32, 1210505
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1210505]
 1. Tóth Norbert. A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata: Nemzetközi jogi és összehasonlító jogi analízis. (2014) ISBN:9789632368689
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2714066] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2714066, Kapcsolat: 24539033
 2. Bruhács János. Nemzetközi jog II.: Különös rész. (2011) ISBN:9789639950252
  Utánközlés (Könyv) | Oktatási[2492217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2492217, Kapcsolat: 23083302
Szalayné Sándor Erzsébet. Monográfia a nemzetközi kisebbségvédelemről. (1996) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 7 2 177-180, 2034853
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2034853]
 1. Móré Sándor. Nemzetiségek a mai Magyarországon – politikai képviseletük, érdekképviseletük és jogvédelmük. (2020) ISBN:9789635560424
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31392115] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31392115, Kapcsolat: 30096891
Andreas Oplatka. A többnyelvűség svájci modellje. (1998) ISBN:9633793874, 2083878
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2083878]
 1. Andrássy György. Nyelvszabadság: Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. (2013) ISBN:9789639950986
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2341687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2341687, Kapcsolat: 23368171
 2. Szarka László. Kisebbségek a nemzetállamokban és az unióban. (2004) Megjelent: Kisebbségi léthelyzetek, közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban p. 254
  Könyvrészlet[22754855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22754855, Kapcsolat: 22754855
 3. Kozma László et al. Kultúra és nyelv a globalizációs folyamatban. (2002) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 3 2 3-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2780418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2780418, Kapcsolat: 22754854
 4. Szarka László. The European context of minority autonomies. (1998) Megjelent: Begegnungen Schriftenreihe des Europa Institutes pp. 171-187
  Könyvrészlet[22754853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22754853, Kapcsolat: 22754853
 5. Andrássy György. Jegyzetek. (1998) Megjelent: Nyelvi jogok pp. 183-218
  Nem besorolt (Könyvrészlet) | Tudományos[22645420] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22645420, Kapcsolat: 22754856
Szalayné Sándor Erzsébet. A kisebbségi kérdés előzményei és összefüggései a nemzetközi jogrendben. (1998) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 9 1 129-150, 1210506
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1210506]
 1. Tóth Norbert. A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata: Nemzetközi jogi és összehasonlító jogi analízis. (2014) ISBN:9789632368689
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2714066] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2714066, Kapcsolat: 24539056
 2. Heka László. A Balkán országainak intézmény- és jogrendszere. (2013) ISBN:9789630865494
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27120729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27120729, Kapcsolat: 27120729
 3. Horváth Gabriella. Nemzetállamok újragondolása. (2011) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 29 1 147-163
  Folyóiratcikk[22683366] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22683366, Kapcsolat: 22683366
 4. Szemesi Sándor. A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. (2009) ISBN:9789632249766
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1277552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1277552, Kapcsolat: 22335257
 5. Tana Ottilia Réka. Szaharov-díj, a gondolat szabadságáért. (2008) Megjelent: Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia p. 15
  Egyéb konferenciaközlemény[22335228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22335228, Kapcsolat: 22335228
 6. Nagy Andrea. Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban: Romák/cigányok az Unióban. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20448940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20448940, Kapcsolat: 22335196
 7. Horváth Krisztina. Az emberi jogok európai egyezményének gyakorlata az időtényező, valamint az ezredforduló egyes földrajzi, történelmi és politikai kihívásai tükrében. (2003)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25541289] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 25541289, Kapcsolat: 29775362
 8. Sulyok Gábor. A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. (2003)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24621642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24621642, Kapcsolat: 22335200
 9. Ádám Antal. Az alkotmányi értékek fejlesztésének lehetőségeiről. (2002) Megjelent: Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában : nyilatkozat alkotmányosságról és a jogfolytonosság helyreállításáról pp. 239-255
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24271035] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24271035, Kapcsolat: 22335184
 10. Ádám Antal. Alapelvek, tilalmak és alapjogok a fejlődő alkotmányi értékek között. (2002) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Kalas Tibor professzor 60. születésnapjára pp. 17-31
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1715271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1715271, Kapcsolat: 27715383
Szalayné Sándor Erzsébet. Az Európai Közösség csatlakozásának kérdése az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez - néhány gondolat a közösségi jog és az alapjogok viszonyáról az Európai Közösségek Bíróságának 2/94-es véleménye kapcsán. (1998) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 9 32 20-31, 1210509
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1210509]
 1. Gyeney Laura. Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára. (2014) ISBN:9789633081754
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2570084] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2570084, Kapcsolat: 24200011
 2. Jakó Nóra Ágnes. Két szék között a pad alá? Avagy milyen hatásai lehetnek az Európai Unió csatlakozásának az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez?. (2013) Megjelent: Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai pp. 57-66
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24642217] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24642217, Kapcsolat: 24642217
 3. Blutman László. Az Európai Unió joga a gyakorlatban. (2013) ISBN:9789632582023
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2590952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590952, Kapcsolat: 23372236
 4. Deák Beáta. Az Európai Bíróság ítélete az EU Alapjogi Karta alkalmazásáról: a kölcsönös bizalom megdönthető vélelme. (2013) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 4 1 53-61
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2351827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2351827, Kapcsolat: 23368168
 5. DEÁK Beáta. Az Alapjogi Charta alkalmazása. (2013) Megjelent: VIII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2012 pp. 235-241
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[23387288] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23387288, Kapcsolat: 23368170
 6. Gyeney Laura. Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31911680] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31911680, Kapcsolat: 28967796
 7. Gárdos Orosz Fruzsina. Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere és az Emberi jogok Európai Bírósága – a kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog: A kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 4 75-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1828850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828850, Kapcsolat: 22686970
 8. Blutman László. Az Európai Unió joga a gyakorlatban. (2010) ISBN:9789632580906
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2320449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2320449, Kapcsolat: 22335300
 9. Chronowski Nóra. „Integrálódó” alkotmányjog. (2005) ISBN:9637296050
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1709260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1709260, Kapcsolat: 22335292
 10. Sulyok Gábor. Az emberi jogok nemzetközi jogi és európai uniós védelmének összehasonlítása. (2005) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 16 2 30-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1224858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1224858, Kapcsolat: 22335296
 11. Komanovics Adrienne. A Nizzai Szerződés: Európa az új évezredben. (2001) Megjelent: Magyarország és Európa az ezredfordulón pp. 203-218
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2785876] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2785876, Kapcsolat: 23079504
Szalayné Sándor Erzsébet. Huszadik századi nemzetközi jogi kisebbségvédelem. (1999) KUTATÁSI FÜZETEK: PTE TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM SOROZATA 1416-0986 4 6 152-165, 2034850
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2034850]
 1. Horváth Krisztina. Az emberi jogok európai egyezményének gyakorlata az időtényező, valamint az ezredforduló egyes földrajzi, történelmi és politikai kihívásai tükrében. (2003)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25541289] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25541289, Kapcsolat: 29775518
Szalayné Sándor. Javaslatok az Európai Unió közösségi joganyagának kisebbségvédelmi célú alakítására. (1999), 1210515
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1210515]
 1. Vízi Balázs. KÉNYSZERŰ FELELŐSSÉG: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A K ISEBBSÉGEK JOGAI: Az Európai Unió és a kisebbségek nemzetközi védelme. (2013) Megjelent: Európai kaleidoszkóp pp. 20-27
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23368082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23368082, Kapcsolat: 23368082
 2. Nagy Andrea. Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban: Romák/cigányok az Unióban. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20448940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20448940, Kapcsolat: 22335333
 3. Gyertyánfy András. Migráció, régiók, egységes piac : az Európai Unió keleti bővítése és a határon túli magyarok. (2002) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 13 3 117-138
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25527857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25527857, Kapcsolat: 22335340
Szalayné Sándor Erzsébet. Az Európai Unió új alkotmánya - az Amszterdami Szerződés, különös tekintettel a flexibilitás követelményére. (2000) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 55 6 241-246, 1210517
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1210517]
 1. Kecskés László. EU-jog és jogharmonizáció - Alapok: Ötödik kiadás. (2020) ISBN:9789632585024
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31674749] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 31674749, Kapcsolat: 29934019
 2. Bencsik András. A fogyasztóvédelem közjogi keretei. (2016) ISBN:9786155376801
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3124840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3124840, Kapcsolat: 26611303
 3. Bartha Ildikó. Nemzetközi szerződések mozgásban: Alkotmányos és nemzetközi jogi kihívások az Európai Unió külkapcsolataiban. (2015) ISBN:9786155376726
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2989123] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2989123, Kapcsolat: 26334125
 4. Braun Zsolt Zoltán. Az Európai Rendőrségi Hivatal. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 6 1-2 2-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32009132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32009132, Kapcsolat: 22682824
 5. Kecskés László. EU-jog és jogharmonizáció: Bővített, negyedik kiadás. (2011) ISBN:9789632581231
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1751079] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1751079, Kapcsolat: 22809837
 6. Kecskés László. EU-jog és jogharmonizáció. (2009) ISBN:9789632580463
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1231600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1231600, Kapcsolat: 22335355
 7. Chronowski Nóra. „Integrálódó” alkotmányjog. (2005) ISBN:9637296050
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1709260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1709260, Kapcsolat: 22335347
Szalayné Sándor Erzsébet. A nemzeti jogrendszerek illeszthetősége – az Európai Unió börtönügyi politikája. (2001) Megjelent: A magyar büntetés-végrehajtás millenniumi konferenciája pp. 41-54, 2034456
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[2034456]
 1. Jójárt Borbála Gyöngyike. Kiutasítás végrehajtásának eljárásjogi kérdései: egyetemi jegyzet. (2011)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2466475] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2466475, Kapcsolat: 22649178
Szalayné Sándor Erzsébet. Az Európai Unióról szóló Szerződés 7. cikke Nizza előtt és után - az Ausztriával szembeni szankciók háttere és következményei. (2001) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 1 3 3-8, 1210519
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1210519]
 1. Chronowski Nóra et al. Integrációs célok és értékek az alapító szerződésekben. (2021) Megjelent: EU-jog [3. bőv. kiad.] pp. 62-70
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[32666815] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32666815, Kapcsolat: 31091918
 2. Kecskés László. EU-jog és jogharmonizáció - Alapok: Ötödik kiadás. (2020) ISBN:9789632585024
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31674749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31674749, Kapcsolat: 29934022
 3. Gyeney Laura. Az Európai Unió jogának alapjai. (2018) ISBN:9789633083482
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[30432937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30432937, Kapcsolat: 28213735
 4. Gyeney Laura et al. Alkotmányos jelentőségű uniós politikák. (2018) Megjelent: Az Európai Unió jogának alapjai pp. 249-429
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[30814291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30814291, Kapcsolat: 28317648
 5. Kecskés László. EU-jog és jogharmonizáció: Bővített, negyedik kiadás. (2011) ISBN:9789632581231
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1751079] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1751079, Kapcsolat: 22809812
 6. Kecskés László. EU-jog és jogharmonizáció. (2009) ISBN:9789632580463
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1231600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1231600, Kapcsolat: 22335504
 7. Mink Júlia. Az uniós demokráciát veszélyeztető helyzetek. (2007) Megjelent: Európai közjog és politika p. 359
  Könyvrészlet[22335509] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22335509, Kapcsolat: 22335509
 8. Chronowski Nóra. „Integrálódó” alkotmányjog. (2005) ISBN:9637296050
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1709260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1709260, Kapcsolat: 22335502
Szalayné Sándor Erzsébet. A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században. (2003) ISBN:9639500372, 1749719
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1749719]
 1. Kállai Péter. Nemzetiségi (külön)jogok Kelet- és Kelet-Közép Európában: Kisebbségi Jogi Index, fókuszban a parlamenti képviselet. (2022) ISBN:9789634894452; 9789634894476
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32772530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32772530, Kapcsolat: 31283831
 2. Lamm Vanda. Emberi jogok Magyarhonban és a nagyvilágban. (2022) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 183 9 1174-1189
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33084638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33084638, Kapcsolat: 31681607
 3. Molnárné Balázs Ágnes. Plurális választójog és nemzetiségek tegnap és ma. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31597641] [Hitelesített]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31597641, Kapcsolat: 29995405
 4. Fazakas Zoltán József. Nemzet, nemzetiség, kisebbség: A magyar és román nacionalizmus aszimmetriái 1784–1940 között. (2021) ISBN:9786156356123; 9786156356130
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32617832] [Nyilvános]
  Említések száma: 71
  Független, Idéző: 32617832, Kapcsolat: 31659791
 5. Móré Sándor. Kollektív igényérvényesítés a nemzetiségek (alap)jogvédelmi rendszerében. (2021) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 76 11-12 514-523
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32617580] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32617580, Kapcsolat: 31317064
 6. Vizi Balázs. Kétoldalú szerződések és a kisebbségek védelme a nemzetközi jogban. (2021) Megjelent: Magyarország és szomszédai. A kisebbségvédelem kérdései a kétoldalú szerződésekben pp. 10-45
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31791788] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 31791788, Kapcsolat: 30890538
 7. Zombory Katarzyna. Az őslakos népek kulturális identitáshoz való joga az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága joggyakorlatában. (2021) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 10 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31977093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31977093, Kapcsolat: 30024808
 8. M. Balázs Ágnes. A nemzetiségek jogai (kisebbségi jogok). (2021) Megjelent: Alapjogok pp. 417-434
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[32074397] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32074397, Kapcsolat: 30826413
 9. Fazakas Zoltán József. A Nemzetek Szövetsége előtti kisebbségvédelem és a romániai magyarság. (2021) Megjelent: A közép-európai országok együttműködése: 1920-2020 pp. 67-113
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32665258] [Nyilvános]
  Említések száma: 26
  Független, Idéző: 32665258, Kapcsolat: 31171765
 10. Szűcs Dániel. A határon túli nemzettestekkel kapcsolatos igazgatási tevékenységek és a támogatáspolitika vizsgálata a kárpát-medencei államok tükrében. (2021) Megjelent: Acta Iuvenum Caroliensia pp. 325-359
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32759805] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32759805, Kapcsolat: 31428730
 11. Tóth Norbert. The Temporal Effect and the Continuance in Force of the Treaty of Trianon: A Hundred Years Later. (2020) HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 2666-2701 8 1 136-156
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32040412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32040412, Kapcsolat: 30156275
 12. Móré Sándor. Nemzetiségek a mai Magyarországon – politikai képviseletük, érdekképviseletük és jogvédelmük. (2020) ISBN:9789635560424
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31392115] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 14
  Független, Idéző: 31392115, Kapcsolat: 30096932
 13. Csernus-Lukács Szilveszter. Nemzetek vagy nemzetiségek? – Törvények és törvénytervezetek a nemzetiségi egyenjogúságról az 1860-as években. (2020) ERDÉLYI JOGÉLET 2734-6226 2734-7095 3 2 3-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31654784] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31654784, Kapcsolat: 31245535
 14. Fazakas Zoltán József. Nagy-Románia megteremtése és a nemzeti kisebbségek joga 1918-tól az 1923. évi román Alkotmányig. (2020) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2020/3. 40-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32084212] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32084212, Kapcsolat: 31061520
 15. Fazakas Zoltán József. Az ostromállapot. (2020) Megjelent: Erdély jogtörténete pp. 536-536
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31810978] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31810978, Kapcsolat: 30886720
 16. ANDRÁSSY GYÖRGY. Az 1868. évi XLIV. törvénycikk mai szemmel, elméleti megközelítésben. (2020) Megjelent: Nemzetiségi-nyelvi szuverenitás a hosszú 19. században pp. 11-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31364507] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31364507, Kapcsolat: 29514021
 17. Fazakas Zoltán József. A nemzetiségi törvény megalkotása. (2020) ERDÉLYI JOGÉLET 2734-6226 2734-7095 2020 2 58-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31642127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31642127, Kapcsolat: 31245397
 18. Fazakas Zoltán József. A nemzeti ébredés, a nemzetiségi mozgalmak és a nemzetiségi jogalkotás a Gyulafehérvári Határozatokig Erdély területén. (2020) Megjelent: Erdély jogtörténete pp. 363-381
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31810828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31810828, Kapcsolat: 30886696
 19. Koren Stefán. A magyar nyelv hivatalos nyelvi jogállása és hivatalos használata Szlovéniában. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31643327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31643327, Kapcsolat: 30995157
 20. Manzinger Krisztián. A területi fókuszú kisebbségvédelem szükségessége és főbb ismérvei Európában. (2019) ISBN:9786155961250
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31162489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31162489, Kapcsolat: 29092652
 21. Vizi Balázs. Anyaállami felelősség és kétoldalú kisebbségvédelmi szerződések a nemzetközi jogban. (2019) Megjelent: Bilaterális kisebbségvédelem: a magyar-szlovén kisebbségvédelmi egyezmény háttere és gyakorlata pp. 49-69
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31009624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31009624, Kapcsolat: 30193615
 22. Tárnok Balázs et al. A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unióban. (2019) Megjelent: Uniós szakpolitikák pp. 103-132
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Oktatási[31036192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31036192, Kapcsolat: 29101634
 23. Nagy Noémi. A hatalom nyelve – a nyelv hatalma: Nyelvi jog és nyelvpolitika Európa történetében. (2019) ISBN:9789635310524; 9789635310531; 9789635310548
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30861779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30861779, Kapcsolat: 29049720
 24. Cservák Csaba. The Process of the Indirect Exercise of Democratic Power. (2018) ISBN:9786155411731
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3418358] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418358, Kapcsolat: 29519423
 25. Valki László. Nemzetközi jog. (2018) ISBN:9789632957388
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3387889] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3387889, Kapcsolat: 28110040
 26. Szalai Anikó. Nemzeti kisebbségek védelme. (2018) Megjelent: Emberi jogi enciklopédia pp. 523-529
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[3386538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3386538, Kapcsolat: 27669594
 27. Marinkás György. Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai. (2018) ISBN:9786150038445
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30358132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30358132, Kapcsolat: 28106870
 28. Tóth Norbert. A "nemzeti kisebbség" fogalmi elemei a nemzetközi szokásjogban: a szokásjogi norma azonosításának lehetősége. (2018) Megjelent: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából pp. 189-204
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30408881] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30408881, Kapcsolat: 28145210
 29. Vizi Balázs. A kisebbségi jogok védelmének nemzetközi és magyar vonatkozásai. (2018) ISBN:9786155877230
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[30744941] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30744941, Kapcsolat: 29540735
 30. Dabis Attila. Misbeliefs about Autonomy: The Constitutionality of the Autonomy of Szeklerland. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3368838] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3368838, Kapcsolat: 28981605
 31. Baranyi Ákos. Kisebbségi többletjogok és diszkrimináció-tilalom a nemzetközi jogban: elméleti alapok és jogfejlődés. (2017) Megjelent: A történelmi és a bevándorló kisebbségek kulturális, vallási és nyelvi jogai pp. 47-83
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27190883] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27190883, Kapcsolat: 27189733
 32. Pásztor Rita Gizella. Kisebbségi és kettős kisebbségi létben élő fiatalok továbbtanulási aspirációi egy hátrányos helyzetű térségben. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3293936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3293936, Kapcsolat: 29012820
 33. Andrássy György. Hány hivatalos nyelve volt Magyarországnak az 1868, évi XLIV. tc. szerint?. (2017) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 19 3 4-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3328976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3328976, Kapcsolat: 27224578
 34. Móré Sándor. A nemzetiségi önkormányzatok – tények és lehetőségek. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a közigazgatással. (2017) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 4 3-4 182-230
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3347428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3347428, Kapcsolat: 27395149
 35. Kis Kelemen Bence. Önkormányzati választások nemzetiségi szemszögből. (2016) JURA 1218-0793 22 1 67-84
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3266495] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3266495, Kapcsolat: 25929033
 36. Andrássy György. Nyelv-, kultúra- és nemzetszabadság: már Buza László is így látta?. (2016) Megjelent: Ut Juris Ordo Exigit: Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére pp. 13-20
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3130234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3130234, Kapcsolat: 26622168
 37. Kovács Péter. Nemzetközi közjog. (2016) ISBN:9789632762753
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3103788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3103788, Kapcsolat: 26425779
 38. Benda Vivien et al. Az erdőszentgyörgyi zászlóper. (2016) Megjelent: Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2016 pp. 45-65
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[27654322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27654322, Kapcsolat: 27654322
 39. Kardos Gábor. Az ENSZ kisebbségvédelmi normái. (2016) Megjelent: A kisebbségek jövője a globalizálódó világban pp. 35-49
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3241235] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3241235, Kapcsolat: 26609539
 40. Andrássy György. A nyelvszabadság és a hivatalos nyelvek: Megoldható-e egy megoldhatatlannak tartott probléma?. (2016) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 3. kötet pp. 11-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3142882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3142882, Kapcsolat: 26443158
 41. Andrássy György. A magyar nyelv jogállása, a kultúraszabadság és egyes emberi jogok területhez kötöttsége. (2016) JURA 1218-0793 22 1 5-24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3148882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3148882, Kapcsolat: 25928913
 42. Antal Eszter. Környezetjogi rasszizmus: A hopi és navajo törzsektől Európáig. (2015) Megjelent: ‘Értékek mentén rendet tartani’ pp. 11-20
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25573809] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25573809, Kapcsolat: 25573809
 43. Andrássy György. Gondolatszabadság , szólásszabadság, nyelvszabadság. (2015) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 2. kötet pp. 11-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2994021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2994021, Kapcsolat: 25534557
 44. Kovács Péter. A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 334-354
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2886574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886574, Kapcsolat: 25066947
 45. Gordos Árpád. Új jogalkotói szándékok az európai térben és az EU-ban a nemzeti kisebbségek védelmére. (2014) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 14 6 1-11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24470794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24470794, Kapcsolat: 24470794
 46. Móré Sándor. Új irányok a nemzetiségi önkormányzatok létrehozásában. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 9 429-434
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2748596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2748596, Kapcsolat: 24236605
2022-09-24 23:56