Iványi Zsuzsanna. Die ethnomethodologische Konversationsanalyse: Eine darstellende Beschreibung. (1996) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 3 1996 61-89, 1355617
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1355617]
 1. Boronkai Dóra. A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1282654] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1282654, Kapcsolat: 21145690
Iványi Zsuzsanna. Die "Syntax" von Wortsuchprozessen: Saussures langue-parole-Dichotomie im Lichte der Gesprächsanalyse. (1997) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 4 1997 7-31, 1355620
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1355620]
 1. Boronkai Dóra. A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1282654] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1282654, Kapcsolat: 21145692
Iványi Zsuzsanna. Warum-Fragen in der Gesprächsanalyse: Eine Fallstudie über den Wortsuchprozeß. (1997) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 4 1997 33-56, 1355622
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1355622]
 1. Boronkai Dóra. A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1282654] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1282654, Kapcsolat: 21145705
Iványi Zsuzsanna. Wortsuchprozesse: Eine gesprächsanalytische Untersuchung und ihre wissenschaftsmethodologischen Konsequenzen. (1998) ISBN:9783631327463, 1355651
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1355651]
 1. Duden. Formulierungsverfahren. (2012)
  Egyéb[21145714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21145714, Kapcsolat: 21145714
 2. Baráth Ágnes. Das Gespräch in den Massenmedien. (2010)
  Egyéb[21145718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21145718, Kapcsolat: 21145718
 3. Krause Wolf-Dieter. Das Fremde und der Text: Fremdsprachige Kommunikation und ihre Ergebnisse. (2010)
  Könyv[21145743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21145743, Kapcsolat: 21145743
 4. Boronkai Dóra. A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1282654] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1282654, Kapcsolat: 21145710
 5. Sajgál Mónika. Az alkalmazott társalgáselemzés lehetőségei jog és nyelv kapcsolatának vizsgálatában. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet – nyelvhasználat pp. 251-264
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1574889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1574889, Kapcsolat: 21986581
 6. Dausendschön-Gay U. Wortsuchprozesse. (1999) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 9 1 97-104
  Folyóiratcikk[21055754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21055754, Kapcsolat: 21055754
 7. Schnieders G. Wortsuchprozesse: Eine gesprächsanalytische Untersuchung und ihre wissenschaftsmethodologischen Konsequenzen. (1998) JAHRBUCH DER UNGARISCHEN GERMANISTIK 1217-0216 2677-1195 303-306
  Folyóiratcikk[21055752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21055752, Kapcsolat: 21055752
 8. Kilian J. Wortsuchprozesse: Eine gesprächsanalytische Untersuchung und ihre wissenschaftsmethodologischen Konsequenzen. (1998) GERMANISTIK 0016-8912 1865-9187 39 3-4 675-676
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21055756] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21055756, Kapcsolat: 21055756
Iványi Zsuzsanna. A szókereső folyamatok szintaxisa: Konverzációelemzési kutatás. (2000) MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 1585-0439 2 1 52-64, 1355597
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1355597]
 1. Boronkai Dóra. A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1282654] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1282654, Kapcsolat: 21145763
 2. Sahverdova Nava. Hatalmi stratégiák a bírósági diskurzusban. (2008) ARGUMENTUM 1787-3606 157-185
  Folyóiratcikk[21992406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21992406, Kapcsolat: 21992406
 3. Fabulya Márta. Izé, hogyhívják, hogymondjam: Javítást kezdeményező lexikális kitöltőelemek. (2007) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 131 3 342-342
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[23381375] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23381375, Kapcsolat: 21145772
 4. Sajgál M. A beszédretorika módszerének alkalmazása az intézményes kommunikáció vizsgálatában. (2006) ARGUMENTUM 1787-3606 2 115-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21055672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21055672, Kapcsolat: 21055726
Iványi Zsuzsanna. A nyelvészeti konverzációelemzés. (2001) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 2001 1 74-93, 1355602
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1355602]
 1. Eklics Kata. Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban. (2009) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 4 1 141-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1502307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1502307, Kapcsolat: 21145818
 2. Boronkai Dóra. A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1282654] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1282654, Kapcsolat: 21145794
 3. Bata Sarolta. A beszéd a hallgatóság függvényében. (2009)
  Egyéb[21145813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21145813, Kapcsolat: 21145813
 4. Boronkai Dóra. Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás II.. (2008) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 1 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1282598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1282598, Kapcsolat: 21055724
 5. Boronkai Dóra. Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás I.. (2008) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2
  Folyóiratcikk[21055723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21055723, Kapcsolat: 21055723
 6. Sahverdova Nava. Hatalmi stratégiák a bírósági diskurzusban. (2008) ARGUMENTUM 1787-3606 157-185
  Folyóiratcikk[21992334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21992334, Kapcsolat: 21992334
 7. Németh Zsuzsanna. A forduló (beszédlépés) kiterjesztésének grammatikája a magyarban. (2008) NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA 1786-7428 3-4 (44-45) 149-184
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2440027] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2440027, Kapcsolat: 21992571
 8. Sahverdova Nava. Иерархия говорящих в правовом дискурсе. (2007) Slavica XXXVI Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 36 51-77
  Folyóiratcikk[21992320] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21992320, Kapcsolat: 21992312
 9. Hámori Ágnes. Párbajokról nyelvészetileg: Miniszterelnöki viták jellegzetességei társalgáselemzési szempontból. (2007) SZÁZADVÉG 0237-5206 12 43 3-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2520644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2520644, Kapcsolat: 21145826
 10. Fabulya Márta. Izé, hogyhívják, hogymondjam: Javítást kezdeményező lexikális kitöltőelemek. (2007) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 131 3 342-342
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[23381375] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23381375, Kapcsolat: 21145815
 11. Sajgál Mónika. Az alkalmazott társalgáselemzés lehetőségei jog és nyelv kapcsolatának vizsgálatában. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet – nyelvhasználat pp. 251-264
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1574889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1574889, Kapcsolat: 21986605
 12. Schirm Anita. A komplex kérdés mint nyelvhasználti stratégia. (2007)
  Egyéb[21145824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21145824, Kapcsolat: 21145824
 13. Hámori Ágnes. Dominancia és barátságosság a Kulcsár-kihallgatáson. (2006) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 130 2 129-165
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2519101] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2519101, Kapcsolat: 21055721
 14. Sajgál M. A társadalmi pozicionálás, mint a beszélgetés szervezésének eszköze, és mint tényábrázolás eszköze rendőrségi kihallgatásokban. (2006) Megjelent: Nyelvészeti Kutatások az Észak-Keleti Régióban pp. 26-30
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[21055739] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21055739, Kapcsolat: 21055739
 15. Sajgál M. A beszédretorika módszerének alkalmazása az intézményes kommunikáció vizsgálatában. (2006) ARGUMENTUM 1787-3606 2 115-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21055672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21055672, Kapcsolat: 21055729
 16. Sahverdova Nava. Некоторые особенности правового дискурса: (на основе телевизионной программы «Час суда»). (2005) Slavica XXXIV Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 34 61-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21992558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21992558, Kapcsolat: 21992507
 17. Albertné Herbszt Mária. A tanár-diák együttműködésről. (2005) Megjelent: Anyanyelvi nevelési tanulmányok I. pp. 15-37
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1854744] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1854744, Kapcsolat: 23106259
Iványi Zsuzsanna. Bemerkungen zur Möglichkeit von Warum-Fragen in der Gesprächsanalyse. (2001) Megjelent: Gesprächsforschung pp. 121-129, 1356380
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1356380]
 1. Baráth Ágnes. Das Gespräch in den Massenmedien. (2010)
  Egyéb[21145718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21145718, Kapcsolat: 21145843
Iványi Zsuzsanna. Gesprächsanalytische Untersuchung von Wortfindungsstörungen. (2001) Megjelent: Wortfindung und Wortfindungsstörungen pp. 63-77, 1356383
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1356383]
 1. Krause Wolf-Dieter. Das Fremde und der Text: Fremdsprachige Kommunikation und ihre Ergebnisse. (2010)
  Könyv[21145743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21145743, Kapcsolat: 21145884
Iványi Zsuzsanna. Gesprächsforschung: Tendenzen und Perspektiven. (2001) ISBN:3631376278; 9783631376270, 1209833
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1209833]
 1. Wagner J-M.. PROFESSION – IDENTITÄT – HETEROGENITÄT: DISKURSIVE POSITIONIERUNGEN VON LUXEMBURGISCHEN GRUNDSCHULLEHRKRÄFTEN. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32872409] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32872409, Kapcsolat: 31362967
 2. Kreuz J.. Ko-Konstruiertes Begründen unter Kindern. Eine gesprächsanalytische Studie von Kleingruppeninteraktionen in der Primarschule. (2021) ISBN:9783958091627
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32470438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32470438, Kapcsolat: 30835143
 3. Ullrich Anna Valentine et al. Funktionen von Modalitätsinterdependenzen in professionellen Interaktionen. (2019) LINGUISTIK ONLINE 1615-3014 95 2 109-127
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32872416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32872416, Kapcsolat: 31362973
 4. Lenzhofer Melanie. Jugendkommunikation und Dialekt. Syntax gesprochener Sprache bei Jugendlichen in Osttirol. (2017)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30420601] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30420601, Kapcsolat: 31362977
 5. Mondada Lorenza et al. Writing-in-interaction: Studying writing as a multimodal phenomenon in social interaction. (2016) LANGUAGE AND DIALOGUE 2210-4119 2210-4127 6 1 1-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31281121] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31281121, Kapcsolat: 28954262
 6. Protasova Ekaterina. The Functional Pragmatics of the 21st Century. (2015) VOLGOGRADSKII GOSUDARSTVENNYI UNIVERSITET-VESTNIK SERIYA 2 YAZYKOZNANIE 1998-9911 2409-1979 25 1 61-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31790363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31790363, Kapcsolat: 29749714
 7. Sajgál Mónika Izabella. Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren. Eine Einzelfallstudie. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2974195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2974195, Kapcsolat: 25985422
 8. Schnier Ch.. Ko-Orientierung und Ko-Referenzierung in Augmented Reality basierter Kooperation. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32872407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32872407, Kapcsolat: 31362965
 9. Aksu Yasmin. Kontext, Selbstverständnis und Gesprächsrealität der Einzelsupervision. Eine gesprächsanalytische Untersuchung. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30847137] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30847137, Kapcsolat: 28353646
 10. Marinecz K. Kommunikative Bürgerschaft - Soziale Positioniering und ihre Dynamik im Diskurs um die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Ungarn. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25985419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25985419, Kapcsolat: 25985419
 11. Schmidt R. et al. Freiraum schaffen im Klassenzimmer. Fallbasierte methodologische Überlegungen zur Raumanalyse. (2015)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32872756] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32872756, Kapcsolat: 31363327
 12. Dimova D.S.. Komplimenterwiderungsstrategien im Bulgarischen und Deutschen.. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32872429] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32872429, Kapcsolat: 31362982
 13. Bührig Kristin et al. Zur Rolle lebensweltlicher Mehrsprachigkeit für das Lernen im Fachunterricht – ein Beispiel aus einer Videostudie der Sekundarstufe II. (2013) GRUPPENDYNAMIK UND ORGANISATIONSBERATUNG 1618-7849 1862-2615 2366-6145 2366-6218 44 3 245-275
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31344428] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31344428, Kapcsolat: 29033683
 14. Grüttner M.. Zur Bedeutung von "Konventionen" in der Arbeitsverwaltung: die Vergabepraxis des Gründungszuschusses. (2013)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32872427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32872427, Kapcsolat: 31362980
 15. Berk van den I. A.. Kommunikative Gattungen im Fremdsprachenunterricht. Von der Wissenschaftstheorie zur virtuellen Lernumgebung Cleio. (2013) ISBN:9789067010351
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32470443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32470443, Kapcsolat: 30835152
 16. Deppermann A.. Desiderata einer gesprächsanalytischen Argumentationsforschung.. (2013) Megjelent: Argumentieren in Gesprächen pp. 10-26
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32872423] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32872423, Kapcsolat: 31362976
 17. Schwarze Cordula. VOM DREIGLIEDRIGEN ARGUMENT ZUM FÜNFGLIEDRIGEN SEQUENZSCHEMA DES ARGUMENTIERENS: ERGÄNZUNGEN DER GESPRÄCHSLINGUISTIK ZU EINEM RHETORISCHEN GRUNDBEGRIFF. (2012) FORUM ARTIS RHETORICAE 1733-1986 3 47-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31202706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31202706, Kapcsolat: 28837524
 18. Lakatos D. .: Rund um das Argumentum Ad Hominem. Argumentationsfehler an der Schnittstelle zwischen Argumentationstheorie und Pragmatik. PhD értekezés, DE, 2012, 196. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23147158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23147158, Kapcsolat: 23147158
 19. Mondada L.. Espaces en interaction: Espace décrit, espace inscrit et espace interactionnel dans un débat d'urbanisme participatif. (2012) BULLETIN SUISSE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE 1023-2044 2012 96 15-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32872418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32872418, Kapcsolat: 31362975
 20. Brocke Ch. et al. Agile Kommunikationskompetenz: Herausforderungen und Lösungsansätze für den Fachsprachenunterricht an Hochschulen durch Interaktion in neuen Medien. (2012) FREMDSPRACHEN UND HOCHSCHULE: FUH 0178-0336 85 1-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31281117] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31281117, Kapcsolat: 28954258
 21. Stahl S. Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Kinder. Eine Analyse der professionellen kommunikation und Interaktion zur Prozedierung der Krankheitsverläufe krebskranker Kinder. PhD Diss Bielefeld. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22237830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22237830, Kapcsolat: 22237830
 22. Lakatos D. Rund um das Argumentum Ad Hominem. Argumentationsfehler an der Schnittstelle zwischen Argumentationstheorie und Pragmatik: PhD értekezés tézisei, Debreceni Egyetem. (2011)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[21989760] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21989760, Kapcsolat: 21989760
 23. Grundler E. Kompetent argumentieren. Eine gesprächsanalytisch fundiertes Modell. (2011)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[21380461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21380461, Kapcsolat: 21380461
 24. Enoch C. Dimensionen der Wissensvermittlung in Beratungsprozessen. (2011)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[21516496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21516496, Kapcsolat: 21516496
 25. Rettig H. Beispielkommunikation: Formen und Funktionen der Beispielverwendung in der verbalen Interaktion. PhD. Diss. Universität Koblenz-Landau. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22237829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22237829, Kapcsolat: 22237829
 26. Dittmar N. Varietäten und Stil. (2010) Megjelent: Rhetorik und Stilistik. Ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung. 2.Halbband pp. 1669-1690
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20983698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20983698, Kapcsolat: 20983698
 27. Scherf M. Strukturen der Organisationsberatungsinteraktion: Objektiv hermeneutische Untersuchung zur Professionalisierungsbedürftigkeit der Organisationsberatung. (2010)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[21380460] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21380460, Kapcsolat: 21380460
 28. Bräuer Ch. Könnerschaft und Kompetenz in der Leseausbildung: Theoretische und empirische Perspektiven. (2010)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[22237828] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22237828, Kapcsolat: 22237828
 29. Keim I. Gesprächtstyp und Stil. (2010) Megjelent: Rhetorik und Stilistik. Ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung. 2.Halbband pp. 1648-1669
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20912295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912295, Kapcsolat: 20912295
 30. Baráth Á. Das Gespräch in den Massenmedien. Szakdolgozat DE, 74.o.. (2010)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[22390328] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22390328, Kapcsolat: 22390328
 31. Rosenberg K. Comprehension problems despite of the same mother tongue –The communication between immigrants and officials at the Argentine immigration department. (2010) Megjelent: Congress of the Latin American Studies Association pp. 1-22
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[21516495] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21516495, Kapcsolat: 21516495
 32. Sajgál M. A kvalitatív kutatás módszertan lehetőségei és korlátai a jog és a nyelv kacsolatának tükrében.. (2010) Megjelent: Nyelvében a jog pp. 117-136
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21121620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21121620, Kapcsolat: 21121620
 33. Békési Imre. A kettős szillogizmus értelmezése és alkalmazásai. (2010) ISBN:9789639927254
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[21089491] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21089491, Kapcsolat: 21053600
 34. Deppermann A et al. Agenda and emergence: Contingent and planned activities in a meeting. (2010) JOURNAL OF PRAGMATICS 0378-2166 42 1700-1718
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21053602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21053602, Kapcsolat: 21053602
 35. Vacek E. Wie man über Wandel spricht: perspektivische Darstellung und interaktive Bearbeitung von Wandel in Organisationsprozessen. (2009)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[21201912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21201912, Kapcsolat: 21201912
 36. Walther Kindt. Rhetorik zwischen Logik, Linguistik und Psychologie. Plädoyer für eine integrative Rhetorikkonzeption. (2009) Megjelent: Rhetorik im Gespräch : ergänzt um Beiträge zum Tübinger Courtshiprhetorik-Projekt pp. 61-94
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30847090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30847090, Kapcsolat: 28353601
 37. Fodor M. Rezension von Iványi, Zs., Kertész, A. (Hrsg.): Gesprächsforschung. Tendenzen und Perspektiven. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 2001, 261. (2009) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 19 79-86
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[20644838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20644838, Kapcsolat: 20643481
 38. Scherf M. Objektive Hermeneutik. (2009) Megjelent: Handbuch Methoden der Organisationsforschung pp. 300-325
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20912290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912290, Kapcsolat: 20912290
 39. Heidtmann D. Multimodalität der Kooperation im Lehr-Lern-Diskurs. Eine Einführung. (2009)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22237831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22237831, Kapcsolat: 22237831
 40. Mempel C. Multimedia-Transkription nonverbaler Kommunikation am Beispiel der Bilderbuchbetrachtung im Deutsch-als-Zweitsprache-Unterrich. (2009) Megjelent: Videobasierte Methoden der Bildungsforschung pp. 2-3
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[20650942] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20650942, Kapcsolat: 20650942
 41. Sator M. „Irgendwie schwierig das zu differenzieren!“ Schmerzdifferenzierung – Eine gesprächsanalytische Untersuchung ärztlicher Erstgespräche an der Kopfschmerzambulanz. Dissertation: Universität Wien. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22237832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22237832, Kapcsolat: 22237832
 42. Lakatos Dániel. Die pragmatische Wende in der Argumentationstheorie. (2009) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 19 2 173-206
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2399483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2399483, Kapcsolat: 20732609
 43. Boronkai Dóra. Bevezetés a társalgáselemzésbe.. (2009) ISBN:9789639888890
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1282634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1282634, Kapcsolat: 23147166
 44. Wieser H. A PRODUÇÃO DISCURSIVA DA MORAL NO GÊNERO FOFOCA: ELEMENTOS PARA UMA DESCRIÇÃO MICRO E MACROSSOCIAL DA CONVERSAÇÃO COTIDIANA. PhD. Diss., UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22240325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22240325, Kapcsolat: 22240325
 45. Schiwek I. Vermittlung von subjektiven Extremerlebnissen im Gespräch: Probleme der Unbeschreibbarkeit. (2008)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[20643480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20643480, Kapcsolat: 20643480
 46. Schwenngicke B. Situiertes Textverstehen – Zur Diskursivität der Textverarbeitung: Vorhabensbeschreibung zum Promotionsprojekt. (2008)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[20643482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20643482, Kapcsolat: 20643482
 47. Hámori Á. On discourse genres. (2008) Megjelent: Function and Genres pp. 187-218
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20614751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20614751, Kapcsolat: 20614751
 48. Deppermann A et al. Koordination: Zur Begründung eines neuen Forschungsgegenstandes. (2008) Megjelent: Koodination. Analysen zur multimodalen Interaktion pp. 16-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20590657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20590657, Kapcsolat: 20590657
 49. Ionela D. Höflichkeitsstrategien zur Reduzierung von Gesichtsbedrohung.. (2008)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[21799661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21799661, Kapcsolat: 21799661
 50. Wohlrapp H. Der Begriff des Arguments. (2008)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[20643483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20643483, Kapcsolat: 20643483
 51. Müller D. Angewandte Diskursforschung - Verkaufsgespräche. (2008)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[20590822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20590822, Kapcsolat: 20590822
 52. Pitsch K. Unterrichtskommunikation revisited: Tafelskizzen als interaktionale Ressource. (2007) BULLETIN SUISSE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE 1023-2044 85 59-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20614748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20614748, Kapcsolat: 20614748
 53. Kämper H. Sprach-Perspektiven. Germanistische Linguistik und das Institut für deutsche Sprache. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21516492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21516492, Kapcsolat: 21516492
 54. Kämper H. Sprach-Perspektiven: Germanistische Linguistik und das Institut für deutsche Sprache. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20643474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20643474, Kapcsolat: 20643474
 55. Schwarz-Friesel M. Sprache und Emotion. (2007)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[20600859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20600859, Kapcsolat: 25985418
 56. Schmidt Ch et al. Sprache, Kultur und Zielgruppen. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22240411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22240411, Kapcsolat: 22240411
 57. Schmitt R. Koordinierung paralleler Aktivitäten: Zum Anfertigen von Mitschriften im Schulunterricht. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20590827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20590827, Kapcsolat: 20590827
 58. Földes Cs. Jeder spricht auf eine andere Weise gleich. (2007) Zeitschrift für angewandte Linguistik 47 p. 41-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20650933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20650933, Kapcsolat: 20650933
 59. Deppermann A. Grammatik und Semantik aus gesprächsanalytischer Sicht. (2007)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[20590649] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20590649, Kapcsolat: 20590649
 60. Pitulainen M. Form und Funktion der Anrede in der geschäftlichen Faxkommunikation. (2007) Megjelent: Sprache, Kultur und Zielgruppen Bedingungsgrößen für die Kommunikationsgestaltung in der Wirtschaft pp. 177-196
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20650938] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20650938, Kapcsolat: 20650938
 61. Schwarze C. Der Topos der Zeit als argumentative Ressource in Konfliktgesprächen [41 Absätze].. (2007) FORUM QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG 1438-5627 8/1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20614742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20614742, Kapcsolat: 20614742
 62. Brendel S. Das Kommunikationsverhalten von Unternehmensangehörigen: Ergebnisse einer akteurzentrierten Feldstudie und ihre Konsequenzen für die interne Kommunikation. (2007) Megjelent: Sprache, Kultur und Zielgruppen Bedingungsgrößen für die Kommunikationsgestaltung in der Wirtschaft pp. 199-215
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20650939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20650939, Kapcsolat: 20650939
 63. Hannken-Illjes K. Building a winning team: The development of arguments in criminal cases. (2007) Megjelent: Dissensus and the Search for Common Ground: Proceedings of the Ontario Society for the Study of Argumentation Conference, OSSA 7
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[20650941] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20650941, Kapcsolat: 20650941
 64. Sajgál Mónika. Az alkalmazott társalgáselemzés lehetőségei jog és nyelv kapcsolatának vizsgálatában. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet – nyelvhasználat pp. 251-264
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1574889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1574889, Kapcsolat: 21986591
 65. Hámori Á. A társalgási műfajokról. (2007) Megjelent: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok pp. 157-181
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20590634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20590634, Kapcsolat: 20590634
 66. Schmitt R. Videoaufzeichnungen als Grundlage für Interaktionsanalyse. (2006) DEUTSCHE SPRACHE 0340-9341 2006 1 18-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20643068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20643068, Kapcsolat: 20643068
2022-06-26 00:44