Juhász Anikó. Bergyajev Dosztojevszkij-értelmezésének fő kérdései. (1980) TÁJÉKOZTATÓ (MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM KIADVÁNYA) 0230-0990 11 2 193-224, 1883902
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1883902]
 1. H J Gerigh. Dostoyevsky Studies. Current Bibliography, University Toronto, The Departement of Slavic Languages and Literatures, Toronto. (2012)
  Egyéb[22968115] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22968115, Kapcsolat: 22968115
 2. Simon István Sándor. Látóhatár: Válogatás a magyar kulturális sajtóból. (1980)
  Könyv[22715457] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22715457, Kapcsolat: 22715457
 3. Bodnár Györy. Az irónia fogalma Déry Tibornál. (1980) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 6 549-557
  Folyóiratcikk[22715442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22715442, Kapcsolat: 22715442
Juhász Anikó. Nyikolaj Bergyajev. (1984) ISBN:9630922878, 1882506
Monográfia (Könyv) | Tudományos[1882506]
 1. Farkas Zoltán. Alkoss, hogy erkölcsös lehess. (2014)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[23741703] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23741703, Kapcsolat: 23741703
 2. Szirák Péter. Utaztatás és tanúságtétel: Illyés Gyula és Nagy Lajos Oroszország-útirajzai. (2012) Megjelent: Esemény - trauma - nyilvánosság pp. 298-310
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2200389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2200389, Kapcsolat: 29035661
 3. Szirák Péter. Utazás és tanúságtétel: Illyés Gyula és Nagy Lajos Oroszország-útirajzai. (2012) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2012.5. 73-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2040801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2040801, Kapcsolat: 29035672
 4. S Szabó Péter. Az „önérvényű” vallásosság igényének filozófiai megalapozása és programszerű felvetése Nyikolaj Bergyajev filozófiájában. (2012) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 8 1 117-126
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3042081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3042081, Kapcsolat: 22359114
 5. Borses. Mitől "orosz" az orosz filozófia?. (2011)
  Egyéb[22782824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22782824, Kapcsolat: 22782824
 6. Erős Vilmos. Történetfilozófiai irányzatok a XX. században. (2009) Megjelent: Történeti Tanulmányok XVI. pp. 7-30
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30602770] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30602770, Kapcsolat: 28460114
 7. Kakuszi B Péter. Márai Sándor -- a forradalmártól az értékőrzőig. (2007) ISBN:9789639690
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24923423] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24923423, Kapcsolat: 24923423
 8. Gyurgyák János. Történetelmélet I.. (2006) ISBN:9633898706
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22567249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22567249, Kapcsolat: 22054319
 9. Csejtei Dezső. Az értelem problémája a filozófiai thanatológiában. (2004) Megjelent: Útkereső értelmezések: a Magyar Filozófiai Társaság Hermeneutikai Szakosztályának munkáiból pp. 30-54
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1901157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1901157, Kapcsolat: 22405438
 10. Elisabeth Salamun et al. Karl Jaspers. Die Autoren. (2003) Megjelent: Karl Jaspers pp. 220-222
  Könyvrészlet[22372638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22372638, Kapcsolat: 22372625
 11. Csejtei Dezső. Filozófiai metszetek a halálról: A halál metamorfózisai a 19-20.századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban. (2002) ISBN:9639207683
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[22054315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054315, Kapcsolat: 22054315
 12. Frivaldszky János. A politikai diskurzus és korlátai. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 2 105-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1835492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1835492, Kapcsolat: 22054314
 13. Kiss Lajos András. Variációk az éroszra.: Szolovjov, Bergyajev, Scheler a szeretetről és a szerelemről. (1996)
  Kandidátus (Disszertáció) | Tudományos[22054317] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054317, Kapcsolat: 22054317
 14. Sebestyén Stella. Az értelmiségi lét kialakulásától a "fantomlét"-éig. (1992) FORDULAT 1585-0560 2498-9347 3 3 p. 25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22054684] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054684, Kapcsolat: 22054684
 15. Török Endre. Nyikolaj Bergyajev. (1986) VIGILIA 0042-6024 51 11 836-839
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24843456] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24843456, Kapcsolat: 24843456
 16. Eperjesi Géza. Jönnek az oroszok. (1986) MAGYAR FÜZETEK 0292-7934 9 17 p. 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22054316] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054316, Kapcsolat: 22054316
 17. Borsody István. Harminc éve elkerülhető volt-e 56? : Mit ér a nemzet, ha cseh? : Lengyel helyzetkép. (1986)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22715414] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22715414, Kapcsolat: 22715414
 18. Krausz Tamás. Egy vitatandó életmű: Bergyajev filozófiai hagyatékából. (1985) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 43 márc. 21 p. 7
  Folyóiratcikk[22054313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054313, Kapcsolat: 22054313
Juhász Anikó et al. A pedagógia története. (1990) Megjelent: Ész, élet, egzisztencia I. pp. 9-120, 1882882
Forráskiadás (Könyvrészlet) | Tudományos[1882882]
 1. Radnóti Sándor. Finis universitatis?: Csejtei Dezső, Dékány András, Simon Ferenc (szerk.): Ész, élet, egzisztencia I. Egyetem, nevelés, értelmiségi lét. (1991) HOLMI 0865-2864 3 2 240-248
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2054913] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2054913, Kapcsolat: 31252908
Juhász Anikó. Feszülések. (1991), 1884689
Irodalom (Alkotás) | Művészeti[1884689]
 1. Lengyel Balázs. FÜLSZÖVEG. (1991) Megjelent: Újhold-Évkönyv 1991/1. p. 1
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Ismeretterjesztő[23039316] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23039316, Kapcsolat: 23039316
Juhász Anikó. Mert persze furcsa.... (1991), 1884686
Irodalom (Alkotás) | Művészeti[1884686]
 1. Lengyel Balázs. Fülszöveg. (1991) Megjelent: Újhold-Évkönyv 1991/1. p. 1
  Nem besorolt (Könyvrészlet) | Ismeretterjesztő[23039322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23039322, Kapcsolat: 23039322
Juhász Anikó. Úton. (1991), 1884688
Irodalom (Alkotás) | Művészeti[1884688]
 1. Lengyel Balázs. Fülszöveg. (1991) Megjelent: Újhold-Évkönyv 1991/1. p. 1
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Ismeretterjesztő[23039318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23039318, Kapcsolat: 23039318
Anikó Juhász. Sein und Lyrik. Rilke - Heidegger - Ágnes Nemes Nagy. (1992) EXISTENTIA 1215-5950 2 1-4 335-367, 1883050
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1883050]
 1. Buda Attila. A Nemes Nagy Ágnes szakirodalom. (2012)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[23006442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23006442, Kapcsolat: 23006442
 2. Elisabeth Salamun et al. Karl Jaspers. Die Autoren. (2003) Megjelent: Karl Jaspers pp. 220-222
  Könyvrészlet[22372638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22372638, Kapcsolat: 22372657
 3. Eva Haldimann. 252. Eva Haldimann: Levél Lengyel Balázshoz (Genf, 1992. november 23). (1999) Megjelent: Újholdak és régi mesterek p. 232
  Könyvrészlet[22054720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054720, Kapcsolat: 22054720
Juhász Anikó. Lét és líra. Rilke - Heidegger - Nemes Nagy Ágnes. (1992) EXISTENTIA 1215-5950 2 1-4 371-393, 1883058
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1883058]
 1. Visontay György. Ponticulus hungaricus források (1997-2013). (2013)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[23174651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23174651, Kapcsolat: 23174651
 2. Lengyel Valéria. A saját test megjelenítése Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2012) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 100 1 72-84
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2004111] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2004111, Kapcsolat: 23796933
 3. Ágnes Lehóczky. Poetry, the Geometrie of the Living Substance. (2011) ISBN:9781443826310
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24626704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24626704, Kapcsolat: 24626719
 4. Urbán Péter. Szakirodalmi bibliográfia és említési mutató Nemes Nagy Ágnes verseihez. (2008) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 112 5-6 700-740
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[30649804] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30649804, Kapcsolat: 24843814
 5. Eva Haldimann. Eva Haldimann (Levél Lengyel Balázshoz, Genf 1992. október 20.). (2008)
  Egyéb[22447334] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22447334, Kapcsolat: 22447334
 6. Schein Gábor. A metaforikus nyelvi mozgások jelentésessége a Napforduló költészetében: 2008.4.sz., szaktanulmány. (2008)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[23158197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23158197, Kapcsolat: 23158197
 7. Eva Haldimann. 251. Eva Haldimann (Levél Lengyel Balázshoz, Genf 1992. október 20.). (1999) Megjelent: Újholdak és régi mesterek p. 231
  Könyvrészlet[22212417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22212417, Kapcsolat: 22212417
 8. Schein Gábor. Az Újhold poétikatörténeti fogalmáról. (1998) Megjelent: Poétikai kísérletek az Újhold költészetében p. 25
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[22054322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054322, Kapcsolat: 22054322
 9. Schein Gábor. A metaforikus nyelvi mozgások jelentésessége a Napforduló költészetében. (1998) Megjelent: Poétikai kísérletek az Újhold költészetében p. 99
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[22054325] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054325, Kapcsolat: 22054325
 10. Papp István. Halász Előd emlékére. (1997) MAGYAR NAPLÓ 0865-2910 9 2 p. 5
  Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Tudományos[22213568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22213568, Kapcsolat: 22213568
 11. Schein Gábor. Villamos-végállomás. (1995) Megjelent: Nemes Nagy Ágnes költészete pp. 107-143
  Könyvrészlet[22054690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054690, Kapcsolat: 22054690
 12. Zimáné Lengyel. Nemes Nagy Ágnes válogatott bibliográfija. (1995) ISBN:9630460939
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[22393532] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22393532, Kapcsolat: 22393532
 13. Schein Gábor. Nemes Nagy Ágnes költészetének recepciója. (1995) ORPHEUS: IRODALMI FOLYÓIRAT 0865-6762 17 1995/tél 1996/tavasz 28-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22054667] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054667, Kapcsolat: 22054667
 14. Albert Zsuzsa et al. Legendák Nemes Nagy Ágnesről. (1995) LÁTÓ: A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1220-5982 6 7 p. 15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22322670] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22322670, Kapcsolat: 22322670
 15. Lengyel Balázs. Két Róma. (1995)
  Könyv[22054387] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054387, Kapcsolat: 22054387
 16. Schein Gábor. Ekhnáton az égben. (1995) Megjelent: Nemes Nagy Ágnes költészetéről pp. 98-106
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[22054371] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054371, Kapcsolat: 22054371
 17. Schein Gábor. Utazás. (1994) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 38 3 32-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22054382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054382, Kapcsolat: 22054382
 18. Lengyel Balázs. Nádszálhajlékonyságtól függetlenül (bőv. változat). (1994) Megjelent: A Tokaji Írótábor Évkönyve pp. 42-43
  Könyvrészlet[22213569] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22213569, Kapcsolat: 22213569
 19. Lengyel Balázs. Nádszálhajlékonyságtól függetlenül. (1993) MAGYAR HÍRLAP 0133-1906 0237-3807 1786-478X 26 augusztus 14 p. 14
  Folyóiratcikk[22203388] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22203388, Kapcsolat: 22203388
 20. Schein Gábor. EXISTENTIA. (1993) VIGILIA 0042-6024 58 1 p. 73
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[22054656] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054656, Kapcsolat: 22054656
 21. Ferge Gábor. E számunkról. (1992) EXISTENTIA 1215-5950 2 2 555-559
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22354350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22354350, Kapcsolat: 22354350
Juhász Anikó. Képek. (1994), 1883095
Irodalom (Alkotás) | Művészeti[1883095]
 1. Killár Katalin. Volt egyszer egy Pompeji. (2001) Népújság 36 7 p. 2
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[23122844] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23122844, Kapcsolat: 23122844
 2. Killár Katalin. Volt egyszer egy Pompeji. (2001)
  Egyéb[23122846] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23122846, Kapcsolat: 23122846
Oswald Spengler. A Nyugat alkonya I. első kiadás. (1994) ISBN:9630757427, 1884165
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1884165]
 1. Novák Zoltán. Spengler és a Nyugat funkcionális joga. Út egy másik formális racionalitásba?. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 2 1-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22396641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22396641, Kapcsolat: 22396641
 2. Elisabeth Salamun et al. Karl Jaspers. Die Autoren. (2003) Megjelent: Karl Jaspers pp. 220-222
  Könyvrészlet[22372638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22372638, Kapcsolat: 22372638
 3. Bálint B. Világlemente. (1995) RESPUBLIKA 2 11 44-45
  Folyóiratcikk[22211513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22211513, Kapcsolat: 22211513
 4. Fried István. Tudomány határok nélkül. (1995) DÉLSZIGET 0238-1761 10 33 3-5
  Folyóiratcikk[22404193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22404193, Kapcsolat: 22404193
 5. Ungvári Tamás. Történelem az egész világ. (1995) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 53 márc. 4 p. 4
  Folyóiratcikk[22212525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22212525, Kapcsolat: 22211497
 6. Panek Sándor. Oswald Spengler főműve magyar fordításban: Az elaggott Nyugat prófétája. (1995) DÉLMAGYARORSZÁG 0133-025X 39 január 2 p. 9
  Folyóiratcikk[22211481] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22211481, Kapcsolat: 22211481
 7. Farkas Zsolt. Hátha tényleg alkonyul, ha nem is úgy: A Nyugat alkonya I-II. (1995) BESZÉLŐ 0865-4093 7 21 26-27
  Folyóiratcikk[22260858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22260858, Kapcsolat: 22260858
 8. Perecz László. Gyászjelentés -két kötetben. (1995) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 53 január 3 p. 15
  Folyóiratcikk[22211492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22211492, Kapcsolat: 22211492
 9. Dr. Sáry Gyula. A Nyugat alkonya - a Nyugat hajnalán. (1995) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 39 március 31 p. 14
  Folyóiratcikk[22211507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22211507, Kapcsolat: 22211507
 10. Madarász Imre. A fantomkönyv megjelent: Oswald Spengler: A Nyugat alkonya I-II. (1995) KÖNYVVILÁG 0133-0853 40 39 p. 5
  Folyóiratcikk[22462472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22462472, Kapcsolat: 22462472
 11. Széchenyi Ágnes. Eszmehiány. (1994) MAGYAR HÍRLAP 0133-1906 0237-3807 27 december 17 p. 5
  Folyóiratcikk[22212517] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22212517, Kapcsolat: 22211519
 12. Dombi Gábor. A Nyugat alkonya - magyarul: Társadalomtudományi könyvkiadás az Európánál. (1994) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 52 december 29 p. 13
  Folyóiratcikk[22211487] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22211487, Kapcsolat: 22211487
Csejtei Dezső et al. Oswald Spengler: A Nyugat alkonya. (1995) Megjelent: 33 híres bölcseleti mű pp. 365-378, 1896653
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1896653]
 1. Engels David. Spengler-Literatur.: Forschungsliteratur. (2019)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[30940586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30940586, Kapcsolat: 28460119
 2. Iványi-Szabó Éva. Szakirodalmi munkásság: Központi eységek. (1996) Megjelent: József Attila Tudományegyetem Évkönyv 1995/1996 pp. 228-265
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[23747104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23747104, Kapcsolat: 23747104
Csejtei Dezső et al. A civilizált halál: Reflexiók Norbert Elias esszéje kapcsán. (1996) POMPEJI: IRODALOM MŰVÉSZET BÖLCSELET 0865-5553 7 3-4 303-311, 1883867
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1883867]
 1. Pilling János. A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája: Világvallások, ősi kultúrák halál- és túlvilágképe. Filozófia. (2013)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[23127358] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23127358, Kapcsolat: 23127358
 2. Bakonyi Veronika. Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái: A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23600548] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23600548, Kapcsolat: 22212037
 3. PIlling János. A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. (2001)
  Egyéb[22260672] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22260672, Kapcsolat: 22212041
 4. Iványi-Szabó Éva. Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1996-ban publikált szakirodalmi munkássága.. (1999) Megjelent: József Attila Tudományegyetem Évkönyv 1996/97 pp. 253-374
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[23747747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23747747, Kapcsolat: 23747747
Csejtei Dezső et al. A fiktív lény halála. (1996) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 50 1 28-33, 1883760
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1883760]
 1. Andrea Daher. Les singularités de la France Equinoxiale. (2002) Megjelent: Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance pp. 1-346
  Könyvrészlet[22462216] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22462216, Kapcsolat: 22462216
 2. PIlling János. A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. (2001)
  Egyéb[22260672] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22260672, Kapcsolat: 22260672
 3. Andrea Daher. Les singularités de la France. Histoire de la Mission Equinoxiale. (1996)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22462231] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22462231, Kapcsolat: 22462231
Csejtei Dezső et al. Schopenhauer a halálról. (1996) POMPEJI: IRODALOM MŰVÉSZET BÖLCSELET 0865-5553 7 1 121-137, 1883754
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1883754]
 1. Király V. István. Halandóan lakozik szabadságában az ember. (2007) ISBN:8071499773
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31318918] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31318918, Kapcsolat: 29003107
 2. Kiraly V Istvan. Halandoan lakozik szabadsagaban az ember. (2007) ISBN:9788071499770
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2976617] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2976617, Kapcsolat: 22462083
 3. Bedecs László. Beszélni nehéz: Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről. (2006) ISBN:9639529389
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[26159528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26159528, Kapcsolat: 23001303
 4. Bedecs László. Beszélni nehéz: Költői magatartásformák Tandori Dezső lírájában. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21627644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21627644, Kapcsolat: 22211696
 5. Kiraly V Istvan. A halál és a meghalás tapasztalata: Metafizikai és alkalmazott filozófiai odatekintés kilenc szemszúrásban. (2003) ISBN:9789635523696; 9635523696
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2976583] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2976583, Kapcsolat: 22462090
 6. Pilling János. A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. (2001) Magyar Thanatológiai Alapítvány, Pécs, Budapest
  Folyóiratcikk[22260694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22260694, Kapcsolat: 22260694
 7. Iványi-Szabó Éva. Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1996-ban publikált szakirodalmi munkássága.. (1999) Megjelent: József Attila Tudományegyetem Évkönyv 1996/97 pp. 253-374
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[23747751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23747751, Kapcsolat: 23747751
Csejtei Dezső et al. Történelem - kulcsra készen. (1996) PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK 1219-1639 2 2-3 129-161, 1883871
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1883871]
 1. Iványi-Szabó Éva. Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1996-ban publikált szakirodalmi munkássága.. (1999) Megjelent: József Attila Tudományegyetem Évkönyv 1996/97 pp. 253-374
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[23747766] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23747766, Kapcsolat: 23747766
Juhász Anikó. Lét és líra. Rilke - Heidegger - Nemes Nagy Ágnes (2. átdolgozott, bőv. kiadás). (1996) ORPHEUS: IRODALMI FOLYÓIRAT 0865-6762 17 11995/1996 111-136, 1884367
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1884367]
 1. Lengyel Valéria. Elfordított látóhatár: A poétikai tér Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2015) ISBN:9786155436185
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[25629652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25629652, Kapcsolat: 26649560
 2. Z. Urbán Péter. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2015) ISBN:9786155047824
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30460615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30460615, Kapcsolat: 25628410
 3. Lengyel Valéria. Térkonstrukciók Nemes Nagy Ágnes Költészetében. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24933065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24933065, Kapcsolat: 24933065
 4. Ferencz Győző. Körvonalak az episztemológiai ködben. (2013)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[23133873] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23133873, Kapcsolat: 23133873
 5. Ferencz Győző. „Körvonalak az episztemológiai ködben”: Ágnes Lehóczky: Poetry, the Geomtery of the Living Substance. Fours Essays on Ágnes Nemes Nagy. (2013) HOLMI 0865-2864 25 2 240-251
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2314485] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2314485, Kapcsolat: 23133872
 6. Urbán Péter. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23380099] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23380099, Kapcsolat: 23380099
 7. Ágnes Lehóczky. Poetry, the Geometrie of the Living Substance. (2011) ISBN:9781443826310
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24626704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24626704, Kapcsolat: 24626704
 8. Tamás Ferenc. "...Ugyanaz, más, ugyanaz".. Nemes Nagy Ágnes: A Föld emlékei.. (2010) HOLMI 0865-2864 22 7 p. 86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22054650] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22054650, Kapcsolat: 22054650
 9. Urbán Péter. Szakirodalmi bibliográfia és említési mutató Nemes Nagy Ágnes verseihez. (2008) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 112 5-6 700-740
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[30649804] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30649804, Kapcsolat: 24843872
 10. Técsy Edit. Mind a ketten. Hernádi Mária: egy találkozás története. (2007) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 2 p. 1`8
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22203423] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22203423, Kapcsolat: 22203423
 11. Técsy Edit. Mitologikus kibehúzós. Sziveri János: Orfikus napi teendők.. (2006)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[22212018] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22212018, Kapcsolat: 22212018
 12. Hernádi Mária. Párbeszédformák Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22203431] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 22203431, Kapcsolat: 22203431
 13. Buda Attila. Nemes Nagy Ágnes -- Szakirodalom. (2005)
  Egyéb[22358754] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22358754, Kapcsolat: 22358754
 14. Hernádi Mária. „És lélegeztek mindaketten” (Nemes Nagy Ágnes: Éjszakai tölgyfa). (2005) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 59 2 1-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2419269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2419269, Kapcsolat: 22212407
 15. Hernádi Mária. Egy találkozás története. (2005) ISBN:9634827098
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22203438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22203438, Kapcsolat: 22203438
 16. Lehóczky Ágnes. A mitikus jelentéssel telítődő tárgyi kép: A fa-motívum Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 3 118-142
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26958831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26958831, Kapcsolat: 24626707
 17. Lengyel Balázs et al. Legenda Nemes Nagy Ágnesről. (1996) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 50 6 23-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22370989] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22370989, Kapcsolat: 22370989
Miguel de Unamuno. Don Quijote és Sancho Panza élete. (1998) ISBN:9630762978, 1884191
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1884191]
 1. José Lasaga. El Centenario del 98 en Hungría. (2012)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[23048505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23048505, Kapcsolat: 23048505
 2. José Lasaga. El Centenario del 98 en Hungría. (1999) REVISTA DE HISPANISMO FILOSÓFICO 1136-8071 4 4 p. 200
  Folyóiratcikk[22243022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22243022, Kapcsolat: 22243008
 3. Márton László. Miguel de Unamuno: Don Quijote és Sancho Panza élete. (1998) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 42 ápr. 24 p. 13
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[22235521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22235521, Kapcsolat: 22235521
2022-06-30 14:40