Bodonyi Edit. Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-től napjainkig. (1999) ISBN:9634633013, 1409034
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1409034]
 1. Takács Gerda. A német nemzetiségi oktatás rendszere napjainkban. (2013) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 1 2 76-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1970398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1970398, Kapcsolat: 23303377
 2. Horváthné Farkas. A magyarországi szlovák és német nemzetiségi iskolákat látogató tanulók nyelvhasználatának komparatív vizsgálata. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23303541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23303541, Kapcsolat: 23303541
Vámos Ágnes. A kisebbségi népismeret oktatása. (2004) ISBN:9636825440, 1409039
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1409039]
 1. Anna Kovachova. Nazve ucebnice Slovenska vzdelanost. (2007) Nabozenstvo – Polemia 6 27
  Folyóiratcikk[21774785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21774785, Kapcsolat: 21774785
 2. Anton Paulik. Slovak: Slovak language in education in Hungary. (2005)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25147651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147651, Kapcsolat: 25147672
 3. Tóth Ágnes. National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920-2001. (2005) ISBN:9780880335966
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1203177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1203177, Kapcsolat: 25583677
 4. Kovács Anna. A kisebbségi népismeret oktatásának helyzete a magyarországi nemzetiségi iskolákban. (2004) BARÁTSÁG (BUDAPEST) 1218-0149 11 4 4352-4354
  Folyóiratcikk/Tudományos[25955157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25955157, Kapcsolat: 25955157
Vámos Ágnes et al. A kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban I.. (2004) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 54 9 23-34, 1204063
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1204063]
 1. Anton Paulik. The Serbian language in education in Hungary. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30613090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613090, Kapcsolat: 28099246
 2. Bindorffer Györgyi et al. Nincs cím. (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[24332831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24332831, Kapcsolat: 24332831
 3. Vercseg Ilona. Közösségi tanulás és fejlesztés. (2007) PAROLA: TELEPÜLÉSEKNEK, KÖZÖSSÉGEKNEK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREKNEK 4 20-28
  Folyóiratcikk[21977945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21977945, Kapcsolat: 21977945
 4. Réthy Endréné et al. Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedagógia. (2006) ISBN:9639724084
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[1892418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1892418, Kapcsolat: 28099226
 5. Sticklné Rábai. Sokszínűség az európai nyelvpolitikában – kihasználatlan lehetőségek a magyarországi nyelvoktatásban. (2005) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 2. szám 20-27
  Folyóiratcikk[20599379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20599379, Kapcsolat: 20599379
Vámos Ágnes et al. A kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban II.. (2004) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 54 10 41-50, 1204068
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1204068]
 1. Anton Paulik. The Serbian language in education in Hungary. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30613090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613090, Kapcsolat: 28093461
 2. Réthy Endréné et al. Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedagógia. (2006) ISBN:9639724084
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[1892418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1892418, Kapcsolat: 28099241
 3. Sticklné Rábai. Sokszínűség az európai nyelvpolitikában – kihasználatlan lehetőségek a magyarországi nyelvoktatásban. (2005) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 2. szám 20-27
  Folyóiratcikk[20599379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20599379, Kapcsolat: 20599377
Bodonyi Edit et al. Család, gyerek, társadalom. (2006) ISBN:9639704644, 2218883
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2218883]
 1. Janó Evelin. " Nem az számít, hogy honnan jöttél, hanem hogy hova tartasz...". (2020) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 11 3 5-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31720018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31720018, Kapcsolat: 29828322
 2. Csók Cintia. Az értékteremtő gyermeknevelést segítő szakemberek. (2020) KAPOCS 1588-7227 18 2 115-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31843579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31843579, Kapcsolat: 29828329
 3. Borosán Lívia. Some pedagogical aspects of physical education in coaching. (2019) Megjelent: Linquistic, Literary and Didactic Colloquium L-3 pp. 40-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30808436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30808436, Kapcsolat: 28356882
 4. Kós Katalin et al. A család szerepe az egészségkárosító szokások tükrében. (2019) ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO SPORT 2677-0105 2498-6917 46 57-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31288321] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31288321, Kapcsolat: 29781982
 5. László Orsolya. Gyermekkorú maradványok összehasonlító biológiai antropológiai vizsgálata történeti népességekben. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27234917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27234917, Kapcsolat: 29828332
 6. Rixer Ádám. A vívmány-teszt. (2018) ISBN:9786155877001
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3345781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345781, Kapcsolat: 28779534
 7. Nagy Ádám. Seeking ways of youth affairs: from leisure sociological dusk, to leisure pedagogical dawn. (2017) ISBN:9786158059916
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3201597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3201597, Kapcsolat: 28356894
 8. F Lassú. Reziliens serdülők a gyermekotthonokban. (2017) KAPOCS 1588-7227 16 2 27-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27118641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27118641, Kapcsolat: 27118641
 9. Váraljai Mariann. AZ INFORMÁCIÓSZERZÉSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA A VÁLTOZÓ TANULÁSI KÖRNYEZETBEN: Empirikus kutatás a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói körében. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26948780] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26948780, Kapcsolat: 28080734
 10. Rezi Elek. A család értékőrző és értékközvetítő funkciói. (2017) STUDIA DOCTORUM THEOLOGIAE PROTESTANTIS: A KOLOZSVÁRI PROTESTÁNS TEOLÓGIA KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖTETEI 2069-0991 8 121-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31133176] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31133176, Kapcsolat: 28080745
 11. Bognárné Kocsis Judit. A családi nevelés és a szülői hivatás sajátosságai, feladatai. (2016) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 2016/2. 12. évf. 348-371
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3183768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3183768, Kapcsolat: 28093431
 12. Boreczky Ágnes. Családkutatások nevelésszociológiai szempontból. (2015) Megjelent: A nevelésszociológia alapjai pp. 103-136
  Könyvrészlet[25371862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25371862, Kapcsolat: 25371862
 13. József István. Családi konfliktusok megjelenése az iskolában. (2015) Megjelent: IX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia pp. 93-108
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2952393] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2952393, Kapcsolat: 25949752
 14. Ruzsicska Yvette. Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2891333] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2891333, Kapcsolat: 28080731
 15. Somogyvári Lajos. A tudásátadás, nevelés intézményi és intézményen kívüli terei: Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960-1970. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2753547] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2753547, Kapcsolat: 24604215
 16. Uzoni Bernadett et al. Válás gyermekkorban, ahogyan az elvált szülők gyermekei felnőttként látják. (2012) EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 1786-2434 2498-6666 53 3 10-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2126850] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2126850, Kapcsolat: 26102161
 17. Nagy Ádám et al. Szocializációs közegek a változó társadalomban: A nevelés esélyei: család, iskola, szabadidő, média. (2012) ISBN:9789630841412
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2069166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069166, Kapcsolat: 23007036
 18. Nagy Ádám. Családon és iskolán túl: A harmadlagos szocializációs közeg értelmezése és az ifjúságügy, mint pedagógiai diszciplína alapjai. (2012) ISBN:9789638898845
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23007001] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23007001, Kapcsolat: 23007001
 19. Ármós Borbála. Gödöllő lehetőségei a családbarát városfejlesztés terén. (2011)
  Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[30613070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613070, Kapcsolat: 28093438
 20. Nagy Ádám. Családon és iskolán túl. (2011) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 172 7 826-838
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2074417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2074417, Kapcsolat: 26102165
 21. Juhász Tímea. Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2755908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2755908, Kapcsolat: 28093433
 22. Nagy Ádám et al. Beyond the family and the scool: The theoretical foundations of the tertiary socialisation environment and the youth profession as an autonomous field. (2010) ISBN:9789638898821
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2074446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2074446, Kapcsolat: 26102163
 23. Nagy Ádám. A harmadlagos szocializációs közeg és az ifjúságügy mint önálló terület elméleti alapjai. (2010) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 60 6-7 3-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25085378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25085378, Kapcsolat: 23038236
 24. Réthy Endréné et al. Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedagógia. (2006) ISBN:9639724084
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[1892418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1892418, Kapcsolat: 28093429
 25. Bábosik István et al. Az iskolák belső világa. (2006) ISBN:963972405x
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[1209545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1209545, Kapcsolat: 28093432
Bodonyi Edit et al. Aspekty aktívnej spolupráce medzi rodinou a školou. (2012) DELIBERATIONES 1789-8919 5 1 39-50, 1973704
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1973704]
 1. Györgyiné Koncz. Pályaismeret, pályaorientáció. (2012) ISBN:9639611042
  Könyv[22334904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22334904, Kapcsolat: 22334904
Bodonyi Edit. Modern alternatív iskolák. (2012) ISBN:9789633120989, 1894605
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1894605]
 1. Borosán Lívia. Some pedagogical aspects of physical education in coaching. (2019) Megjelent: Linquistic, Literary and Didactic Colloquium L-3 pp. 40-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30808436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30808436, Kapcsolat: 28356874
 2. Turós Mátyás. A Waldorf-pedagógia képe az emberről és az életkori sajátosságairól. (2018) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 28 10-11 113-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30407156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30407156, Kapcsolat: 29811072
 3. Nagy Ádám et al. Szocializációs közegek a változó társadalomban: A nevelés esélyei: család, iskola, szabadidő, média. (2012) ISBN:9789630841412
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2069166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069166, Kapcsolat: 28091740
Pazonyi Judit et al. Developing Language Literacy in the Educational Scene. (2013) ACTA TECHNOLOGICA DUBNICAE 1338-3965 1339-4363 3 2 33-44, 2442847
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2442847]
 1. Doležalová Jana. Development of Interest in Reading on the Part of Students and Future Academics. (2017) ACTA EDUCATIONIS GENERALIS 2585-741X 2585-7444 7 3 9-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613056] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613056, Kapcsolat: 28093428
 2. Tamášová Viola et al. Promotion of Family Reading in the Context of Children’s Early Reading Literacy Development. (2016) ACTA TECHNOLOGICA DUBNICAE 1338-3965 1339-4363 6 2 9-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613054] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613054, Kapcsolat: 28093427
Bodonyi Edit et al. Korai iskolaelhagyás – kriminalitás – megoldási lehetőségek az oktatás szemszögéből. (2015) Megjelent: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXII pp. 22-33, 3005305
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3005305]
 1. Forgács Judit. Javítás - Nevelés - Reintegráció: Változó fogalmak és formálódó tartalmak a szabadságvesztés végrehajtásában. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[32037927] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32037927, Kapcsolat: 30162625
 2. Mátyás Szabolcs. Bűnözésföldrajz. (2020) ISBN:9786155212864
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[31400605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31400605, Kapcsolat: 29092578
2021-10-27 01:40