Kovács Judit. A kisiskoláskori angoltanításról – tudományosan. (1999) NYELV INFÓ - A NYELVTANÁROK LAPJA 1216-9641 7 4 33-34, 1987056
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1987056]
 1. H Szabó. Európai dimenzió - az unió előszobájából : az idegennyelv-tanítás negyedszázada a Kaposvári Egyetem főiskolai karán. (2003) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 1 2 23-29
  Folyóiratcikk[22367243] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22367243, Kapcsolat: 22367243
 2. H Szabó. Az idegen nyelvi tanítóképzés új dimenziói: Quo vadis francia műveltségterületi tanítóképzés?. (2003) ISBN:9638606363
  Könyv[22368113] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22368113, Kapcsolat: 22368113
 3. H Szabó Sára. Angol - francia - német műveltségterületi szakszöveggyűjtemény. (2001)
  Könyv[22368093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22368093, Kapcsolat: 22368093
Kovács Judit. Szükségük van-e speciális képzésre az alsó tagozatos nyelvtanítóknak?. (2000) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 50 7-8 75-80, 1987040
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1987040]
 1. Furcsa Laura et al. Kétnyelvű óvodából érkező gyerekek nyelvi beilleszkedése, előmenetele az általános iskola alsó tagozatában. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 203-213
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2884240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2884240, Kapcsolat: 24597443
 2. Újlakyné Szűcs Éva. A nyelvpedagógus képzés helye és szerepe a tanítóképzésben. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22368120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22368120, Kapcsolat: 22368120
Kovács Judit. A Magicland csodája. (2002) TANÍTÓ: A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM MÓDSZERTANI FOLYÓIRATA 0496-8387 40 9 p. 19, 1986008
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1986008]
 1. Trentinné Benkő Éva. Magicland –A nyelvtanulás csodálatos világa. (2008) Megjelent: „Tolle et lege” pp. 94-98
  Könyvrészlet[22369274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22369274, Kapcsolat: 22369274
 2. Poros Andrea. Magicland: Magicfriends, and the Young Learner. (2008) Megjelent: International Conference. ELT in Primary Education.Conference Proceedings pp. 63-65
  Egyéb konferenciaközlemény[22369279] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22369279, Kapcsolat: 22369279
Kovács Judit. Az alsófokú angolnyelv-oktatás helyzete Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén. (2002) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 8 4 30-36, 1986021
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1986021]
 1. Kitzinger Arianna. Language Educational Observations in a Multicultural Kindergarten. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 39-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3173699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3173699, Kapcsolat: 26073164
 2. Kitzinger Arianna. Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3005827] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3005827, Kapcsolat: 24347935
Kovács Judit. Laidlaw, Caroline: Intercultural Learning. A Resource Book for Lower Primary Teachers of English. (2002) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 8 12 77-78, 1986043
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1986043]
 1. Földes Csaba et al. Interkulturalität: Methodenprobleme der Forschung. (2007) Megjelent: Beiträge der Internationalen Tagung im Germanistischen Institut der Pannonischen Universität Veszprém p. 8
  Egyéb konferenciaközlemény[22368146] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22368146, Kapcsolat: 22368146
 2. Földes Csaba. Interkulturális nyelvészet: problémavázlat. (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 1 16-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1191287] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1191287, Kapcsolat: 22368156
Kovács Judit et al. Ahol az élet két nyelven folyik. (2003) ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0133-1477 56 7 286-289, 1985662
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1985662]
 1. Trentinné Benkő Éva. Ten Years of CLIL Teacher Training at ELTE TÓK. (2016) Megjelent: Studies from Education and Society pp. 142-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3151469] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3151469, Kapcsolat: 26804542
 2. Trentinné Benkő Éva. Teacher Training for CLIL in Hungary: An empirical research. (2015) Megjelent: Learning Together To Be a Better CLIL Teacher pp. 29-38
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2952791] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2952791, Kapcsolat: 26073480
 3. Trentinné Benkő Éva. Meseelemzés a korai idegen nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos pedagógushallgatói nézetek, kompetenciák, tanulási eredmények feltárására. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 390-412
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863762] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2863762, Kapcsolat: 24598565
 4. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 3 89-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2776346, Kapcsolat: 24282727
 5. Trentinné Benkő Éva. Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. (2013) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 1 1 73-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2234318] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2234318, Kapcsolat: 23043087
 6. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. (2013) Megjelent: Education and/und Forschung II. pp. 251-276
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2562780] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2562780, Kapcsolat: 24282378
 7. Barzsó Bálint. Introducing English as a Foreign Language in Pre-school Situations. (2008) ISBN:9783639040753
  Könyv[22369295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22369295, Kapcsolat: 22369295
 8. Vágó Irén. Az oktatás tartalma: Függelék: 5.44. táblázat: A két tanítási nyelvű iskolák a 2001/02-es tanévben. (2003) Megjelent: Jelentés a magyar közoktatásról, 2003 p. 481
  Könyvrészlet[22369309] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22369309, Kapcsolat: 22369309
Kovács Judit. Néhány gondolat az iskoláskor előtti idegen nyelvi programokkal kapcsolatosan. (2003) NYELV INFÓ - A NYELVTANÁROK LAPJA 1216-9641 11 3 10-14, 1985698
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1985698]
 1. Vinnainé Vékony Márta. Mit olvasnak a gyerekeink?: két általános iskolai angol nyelvű tankönyvcsalád olvasmányanyagának összehasonlító elemzése. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 330-337
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2896696] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2896696, Kapcsolat: 24598021
Bors Lídia et al. Idegen nyelvi program az 1–3. évfolyam számára: Ajánlás a 6–9 éves korosztály idegennyelv-tanításához. (2004), 2042798
Segédlet (Egyéb) | Tudományos[2042798]
 1. Kovács Magdolna. A tartalomalapú nyelvoktatás hatása az iskolába lépő gyermek nyelvi fejlődésére: Dramatikus tevékenységek az alsó tagozatos nyelvórán. (2019) Megjelent: Jó gyakorlatok az óvoda-iskola átmenethez pp. 95-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31301106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31301106, Kapcsolat: 28979258
 2. Sárvári Tünde. Játékos tevékenységek, mint a "tapintatos tesztelés" lehetséges formái a korai német, mint idegennyelv-oktatásban. (2017) Megjelent: Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből pp. 327-334
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3182380] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3182380, Kapcsolat: 31160214
 3. Sárvári Tünde. „Fit im frühen Deutsch?" A korai német mint idegennyelv-tanulásban elért eredmények feltárásának és értékelésének aktuális kérdései. (2016) Megjelent: Tanulás és fejlődés pp. 139-148
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3053963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053963, Kapcsolat: 27165975
 4. Sárvári Tünde. A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a korai idegen nyelvi fejlesztésben. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 124-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3046113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046113, Kapcsolat: 26998481
 5. Sárvári Tünde. A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a korai idegen nyelvi fejlesztésben. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 286-306
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3053953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053953, Kapcsolat: 24597924
 6. Nikolov Marianne et al. Az angolnyelv-tudás diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetõségei az iskola 1–6. évfolyamán. (2011) Megjelent: Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában pp. 13-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1731965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1731965, Kapcsolat: 22504178
Kovács Judit et al. A nyelvtanulás más is lehet, mint idegen szöveg szavainak preparálása: Beszélgetés a korai idegen nyelvi nevelés lehetőségeiről. (2004) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 54 4-5 111-122, 1985569
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1985569]
 1. Barzsó Bálint. Introducing English as a Foreign Language in Pre-school Situations. (2008) ISBN:9783639040753
  Könyv[22369295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22369295, Kapcsolat: 22369312
Kovács Judit. Magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai programok közoktatásunkban. (2004), 1988880
PhD (Disszertáció) | Tudományos[1988880]
 1. Trentinné Benkő Éva. Ten Years of CLIL Teacher Training at ELTE TÓK. (2016) Megjelent: Studies from Education and Society pp. 142-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3151469] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3151469, Kapcsolat: 26804547
 2. Szaszkó Rita et al. A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 55-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3011389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3011389, Kapcsolat: 26073268
 3. Kisné Bernhardt Renáta. Az anyanyelvi és idegen nyelvi íráskészség fejlettségi vizsgálata általános és két tanítási nyelvű osztályban: (Az anyanyelvi és idegen nyelvi írásbeli szövegalkotás vizsgálata a két tanítási nyelvű középiskolai oktatásban). (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2157040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2157040, Kapcsolat: 26804588
 4. Vámos Ágnes. A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora. (2008) ISBN:9789631964783
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1199707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1199707, Kapcsolat: 22369330
 5. Lőrincz Ildikó. Programmes d’immersion partielles en anglais dans les écoles primaires et collèges en Hongrie: Thèse de doctorat PhD, Université de Pécs. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22369332] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22369332, Kapcsolat: 22369332
 6. Morvai Edit et al. Korai nyelvoktatás a magyar oktatási intézményekben. (2006)
  Egyéb[22369399] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22369399, Kapcsolat: 22369399
Kovács Judit. Magyar - angol kéttannyelvű általános iskolai programok közoktatásunkban. (2006) ISBN:963733842X, 1983072
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1983072]
 1. Trentinné Benkő Éva. Ten Years of CLIL Teacher Training at ELTE TÓK. (2016) Megjelent: Studies from Education and Society pp. 142-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3151469] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3151469, Kapcsolat: 26805983
 2. Trentinné Benkő Éva. Teacher Training for CLIL in Hungary: An empirical research. (2015) Megjelent: Learning Together To Be a Better CLIL Teacher pp. 29-38
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2952791] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2952791, Kapcsolat: 26073464
 3. Trentinné Benkő Éva. Meseelemzés a korai idegen nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos pedagógushallgatói nézetek, kompetenciák, tanulási eredmények feltárására. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 390-412
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863762] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2863762, Kapcsolat: 24598582
 4. Szaszkó Rita et al. A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 272-286
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24597894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24597894, Kapcsolat: 24597879
 5. Furcsa Laura et al. A kisgyermekkori nyelvtanulás aktuális kérdései. (2014) JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV 1217-7954 - 264-273
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2826445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2826445, Kapcsolat: 26073396
 6. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 3 89-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2776346, Kapcsolat: 24282732
 7. Jeney Dalma. Team-Teaching: A Type of Co-operation between Native and Non-native Teachers in Hungarian Primary CLIL Programmes. (2013) Megjelent: Education and/und Forschung II. pp. 59-77
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24282584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24282584, Kapcsolat: 24282584
 8. Trentinné Benkő Éva. Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. (2013) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 1 1 73-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2234318] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2234318, Kapcsolat: 23043111
 9. Trentinné Benkő Éva. A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2562788] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2562788, Kapcsolat: 24282537
 10. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. (2013) Megjelent: Education and/und Forschung II. pp. 251-276
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2562780] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2562780, Kapcsolat: 24282591
 11. Kisné Bernhardt Renáta. AZ ANYANYELVI ÉS IDEGEN NYELVI ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS VIZSGÁLATA A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22435784] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22435784, Kapcsolat: 22435784
 12. Törökné Szilágyi Katalin. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig: Fehér könyv 2012 - 2018. (2012)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[2724874] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2724874, Kapcsolat: 22865635
 13. Schmidt Ildikó. A Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapest kéttannyelvű-e?: „Kultúrák találkozása” és az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése. (2011) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 17 4 53-65
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3422812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3422812, Kapcsolat: 22404433
 14. Slezáková Iva. CLIL lessons in Information and Communication: Technology in the Lower Secondary Education. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22369552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22369552, Kapcsolat: 22369542
 15. Sárdi Csilla. A tartalomalapú nyelvoktatás helyzete Magyarországon. (2008) ERUDITIO - EDUCATIO 1336-8893 3 2 57-91
  Folyóiratcikk[22369541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22369541, Kapcsolat: 22369541
 16. Vámos Ágnes. A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora. (2008) ISBN:9789631964783
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1199707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1199707, Kapcsolat: 22369339
 17. Balázsné Droznyik Klára. Magyar-angol két tannyelvű általános iskolai programok közoktatásunkban. (2007) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 57 9 191-192
  Folyóiratcikk[22366067] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22366067, Kapcsolat: 22366067
 18. H Szabó. Kovács Judit: Magyar-angol kétannyelvű általános iskolai programok közoktatásunkban .... (2007) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 13 1 90-92
  Folyóiratcikk[22366064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22366064, Kapcsolat: 22366064
Trentinné Benkő Éva et al. How to Help Young Learners Become Children’s Literature „Consumers”?. (2006), 2014657
Segédlet (Egyéb) | Tudományos[2014657]
 1. Klein Ágnes et al. Képeskönyvek nyelvjárásban. (2020) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 8 3 35-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31796058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31796058, Kapcsolat: 29764328
Kovács Judit. A kompetencia-alapú idegen nyelvi fejlesztés eredményei: Útmutató és feladatsor az órarészlet-gyűjteményhez. (2007), 1982916
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1982916]
 1. Sárdi Csilla. Boócz-Barna Katalin - Kovács Judit - Kuti Zsuzsa: A kompetenciaalapú idegen nyelvi fejlesztés eredményei. DVD és útmutató. (2009) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 15 1-2 116-117
  Folyóiratcikk[22367238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22367238, Kapcsolat: 22367238
Kovács Judit et al. Bilingual Schools in Hungary. (2007) Megjelent: Windows on CLIL pp. 100-107, 1212946
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1212946]
 1. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 3 89-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2776346, Kapcsolat: 24282738
 2. Slezáková Iva. CLIL lessons in Information and Communication: Technology in the Lower Secondary Education. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22369552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22369552, Kapcsolat: 22369552
 3. Furcsa Laura. Window on CLIL Content and Language Integrated Learning in the European Spotlight. (2009) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 15 1-2 98-100
  Folyóiratcikk[20914750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20914750, Kapcsolat: 20914750
Kovács Judit. Innováció a kéttannyelvűségben: A párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata. (2008) Megjelent: A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban pp. 187-213, 1982816
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1982816]
 1. Kitzinger Arianna. Language Educational Observations in a Multicultural Kindergarten. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 39-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3173699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3173699, Kapcsolat: 26073170
 2. Kitzinger Arianna. Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3005827] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3005827, Kapcsolat: 24347947
 3. Trentinné Benkő Éva. Meseelemzés a korai idegen nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos pedagógushallgatói nézetek, kompetenciák, tanulási eredmények feltárására. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 390-412
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863762] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2863762, Kapcsolat: 24598587
 4. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 3 89-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2776346, Kapcsolat: 24282742
 5. Trentinné Benkő Éva. Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. (2013) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 1 1 73-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2234318] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2234318, Kapcsolat: 23043051
 6. Trentinné Benkő Éva. A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2562788] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2562788, Kapcsolat: 24282604
 7. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. (2013) Megjelent: Education and/und Forschung II. pp. 251-276
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2562780] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2562780, Kapcsolat: 24282606
 8. Kisné Bernhardt Renáta. AZ ANYANYELVI ÉS IDEGEN NYELVI ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS VIZSGÁLATA A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22435784] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22435784, Kapcsolat: 22435786
 9. Szekrényesné Rádi Éva. Vámos Ágnes-Kovács Judit (szerk.) : A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban : Jubileumi tanulmánykötet. (2010) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 10 1-2 p. 180
  Folyóiratcikk | Tudományos[22667943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22667943, Kapcsolat: 22667940
Vámos Ágnes. A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban: Jubileumi tanulmánykötet. (2008) ISBN:9789637338892, 1199764
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1199764]
 1. Trentinné Benkő Éva. Teacher Training for CLIL in Hungary: An emprical research. (2015) Megjelent: Learning together to be a better CLIL teacher pp. 29-38
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[25951925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25951925, Kapcsolat: 25951940
 2. Kovács Ivett. Korai intézményes kétnyelvű fejlesztés. Miért és hogyan?. (2015) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 96-99
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2919704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2919704, Kapcsolat: 25126252
 3. Trentinné Benkő Éva. A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés: Doktori disszertáció, Takács Etel Pedagógiai Alapítvány. (2015) ISBN:9786158016742
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3047335] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3047335, Kapcsolat: 25800246
 4. Judit Kovács et al. The World at Their Feet: Children's Early Competence in Two Lnguages through Education. (2014) ISBN:9789639955554
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24332616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24332616, Kapcsolat: 24332625
 5. Gordon Győri János et al. Tanárok interkulturális nézetei és a szülőkkel való együtműködési gyakorlata. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 39-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2730151] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2730151, Kapcsolat: 24186378
 6. Trentinné Benkő Éva. Meseelemzés a korai idegen nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos pedagógushallgatói nézetek, kompetenciák, tanulási eredmények feltárására. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 390-412
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2863762] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2863762, Kapcsolat: 24598647
 7. Knausz Anna. Kétnyelvű oktatás 8. osztály után. (2014)
  Segédlet (Egyéb) | Oktatási[25583689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25583689, Kapcsolat: 25583689
 8. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 3 89-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2776346, Kapcsolat: 25165181
 9. Jeney Dalma. Team-Teaching: A Type of Co-operation between Native and Non-native Teachers in Hungarian Primary CLIL Programmes. (2013) Megjelent: Education and/und Forschung II. pp. 59-77
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24282584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24282584, Kapcsolat: 23773833
 10. Trentinné Benkő Éva. Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. (2013) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 1 1 73-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2234318] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2234318, Kapcsolat: 25953600
 11. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. (2013) Megjelent: Education and/und Forschung II. pp. 251-276
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2562780] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2562780, Kapcsolat: 23773836
 12. Szekrényesné Rádi Éva. Vámos Ágnes-Kovács Judit (szerk.) : A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban : Jubileumi tanulmánykötet. (2010) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 10 1-2 p. 180
  Folyóiratcikk | Tudományos[22667943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22667943, Kapcsolat: 22667943
 13. Bárdos Jenő. Pazarló magyarok:nyelv- és kultúravesztéseink történetéből.. (2009) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 19 3-4 129-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20827164] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20827164, Kapcsolat: 20827164
 14. Kovács Judit. A kétnyelvű oktatás tannyelvpolitikai problématörténete és jelenkora. (2009) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 1-2 100-103
  Folyóiratcikk[20913747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20913747, Kapcsolat: 20913747
Kovács Judit. A gyermek és az idegen nyelv: Nyelvpedagógia a tízen aluliak szolgálatában. (2009) ISBN:9789639955097, 1982675
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1982675]
 1. Sárvári Tünde. Játékos tevékenységek, mint a "tapintatos tesztelés" lehetséges formái a korai német, mint idegennyelv-oktatásban. (2017) Megjelent: Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből pp. 327-334
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3182380] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3182380, Kapcsolat: 26804614
 2. Trentinné Benkő Éva. Ten Years of CLIL Teacher Training at ELTE TÓK. (2016) Megjelent: Studies from Education and Society pp. 142-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3151469] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3151469, Kapcsolat: 26804559
 3. Kovács Ivett. Mivel gazdagodnak az idegen nyelvet tanuló óvodások?. (2016)
  Nem besorolt (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26077253] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26077253, Kapcsolat: 26077253
 4. Kitzinger Arianna. Language Educational Observations in a Multicultural Kindergarten. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 39-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3173699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3173699, Kapcsolat: 26073174
 5. Szepesi Judit. A multikulturalitásra, interkulturalitásra nevelés megjelenése az angolórákon 1-6. osztályig. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 1 102-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26073287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26073287, Kapcsolat: 26073287
 6. Trentinné Benkő Éva. Teacher Training for CLIL in Hungary: An empirical research. (2015) Megjelent: Learning Together To Be a Better CLIL Teacher pp. 29-38
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2952791] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2952791, Kapcsolat: 26073476
 7. Kitzinger Arianna. Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3005827] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3005827, Kapcsolat: 24347950
 8. Kovács Ivett. Korai intézményes kétnyelvű fejlesztés. Miért és hogyan?. (2015) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 96-99
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2919704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2919704, Kapcsolat: 25126250
 9. Nemes Magdolna. Korai idegennyelv-oktatás – a DE GyFK válasza a társadalmi és szakmai kihívásokra. (2014) Megjelent: Oktatáskutatás határon innen és túl pp. 281-303
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25399526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25399526, Kapcsolat: 28372540
 10. Szepesi Judit. A multikulturalitára, interkulturalitásra nevelés megjelenése az angolórákon 1-6. osztályig. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 255-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24597455] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24597455, Kapcsolat: 24597455
 11. Kézi Erzsébet. A korai nyelvoktatás történeti aspektusai. (2014) Megjelent: A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata pp. 99-104
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2896686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2896686, Kapcsolat: 24595098
 12. Furcsa Laura et al. A kisgyermekkori nyelvtanulás aktuális kérdései. (2014) JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV 1217-7954 - 264-273
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2826445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2826445, Kapcsolat: 26073425
 13. Trentinné Benkő Éva. A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 3 89-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2776346, Kapcsolat: 24282747
 14. Trentinné Benkő Éva. A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2562788] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2562788, Kapcsolat: 24282610
 15. Major Ferencné. Egy nyelvtanár olvasónaplójából (2.): Tallózás a korai idegennyelv-oktatás hazai szakirodalmában. (2012) TANÍTÓ 0496-8387 50 8 p. 9
  Folyóiratcikk[22643820] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22643820, Kapcsolat: 22643820
 16. Major Ferencné. Egy nyelvtanár olvasónaplójából (1.). (2012) TANÍTÓ 0496-8387 50 9 p. 28
  Folyóiratcikk[22534246] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22534246, Kapcsolat: 22534246
 17. Törökné Szilágyi Katalin. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig: Fehér könyv 2012 - 2018. (2012)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[2724874] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2724874, Kapcsolat: 22865606
 18. Sebestyénné Kereszthidi Ágnes. Német két tanítási nyelvű alsó tagozatos oktatás elemzése és értékelése. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2473643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2473643, Kapcsolat: 26073443
 19. Szilágyiné Hodossy. Kovács Judit: A gyermek és az idegen nyelv. (2011) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 17 1 87-89
  Folyóiratcikk[22370207] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22370207, Kapcsolat: 22370207
 20. Kitzinger Arianna. Korai nyelvfejlesztés Európában és Magyarországon. (2010) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 8 1 91-98
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2175450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2175450, Kapcsolat: 22404450
 21. Takács Gerda. Idegen nyelvek elsajátítása kora gyermekkorban. (2010) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 8 2-3 155-159
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1970394] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1970394, Kapcsolat: 22372110
2022-06-30 14:56