Maczák Ibolya. A kanonikus plágium. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 101 2-3 261-276, 2345350
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2345350]
 1. Horváth Csaba Péter. Telegdi Miklós: 1535-1586. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30933308] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30933308, Kapcsolat: 29794565
 2. Hegyi Ádám. Mária Terézia alakja a református kegyességben a Körös-Maros Közi Szent Társaságban. (2019) Megjelent: Második Mária pp. 65-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30756640] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30756640, Kapcsolat: 28313557
 3. Hegyi Ádám. Von wem und warum wurde die Predigt des reformierten Pfarrers Mihály Komáromi H. (1690?–1748) aus Debrezin über die Krönung von Maria Theresia zur böhmischen Königin im 18. Jahrhundert gelesen?. (2018) CORNOVA: REVUE CESKÉ SPOLECNOSTI PRO VYZKUM 18. STOLETÍ 1804-6983 8 1 7-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30318034] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30318034, Kapcsolat: 27749174
 4. Székely Gábor. Devóció és disputa Telek József kecskeméti úrnapi prédikációiban. (2018) Megjelent: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon pp. 265-278
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30355558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30355558, Kapcsolat: 27757078
 5. Hegyi Ádám. "...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos...": Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békés-(Bánáti) Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között. (2018) ISBN:97861580158705; 9786158015875
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27634726] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27634726, Kapcsolat: 27329298
 6. Garadnai Erika. A felső-magyarországi hitvita (1663-1672): Sámbár Mátyás, Pósaházi János, Matkó István és Czeglédi István polémiája. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27673775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27673775, Kapcsolat: 27673775
 7. Balla Lóránt. Csete István kéziratos prédikációi és Gyalogi János-féle kiadásai: Eredetiség, fordítás, közvetítés a kora újkori jezsuita prédikációkban. (2017) ISBN:9786068886091
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30725134] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30725134, Kapcsolat: 27711532
 8. Rancz Teréz. P. Kelemen Didák Károlyi Sándorhoz írt leveleinek és a Búzafejek c. prédikációgyűjteményének nyelvi elemzése. (2016) Megjelent: Történetek a miskolci minorita templom történetéből II. pp. 125-139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26515190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515190, Kapcsolat: 26515190
 9. Rancz Teréz. P. Kelemen Didák Károlyi Sándorhoz írott leveleinek és Búzafejek c. prédikációgyűjteményének nyelvi elemzése. (2016) TÖRTÉNELEM ÉS MUZEOLÓGIA - MISKOLCI INTERNETES FOLYÓIRAT 2064-7530 2016 2 65-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26587955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26587955, Kapcsolat: 26587955
 10. Pap Ferenc. Az egyházi év. (2016) ISBN:9789634142591
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3175422] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3175422, Kapcsolat: 28552571
 11. Garadnai Erika. A Pázmány-recepció hitvita állomása: Pázmány "szerepe" a felső-magyarországi polémia szövegeiben. (2016) Megjelent: Útmutató pp. 61-70
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3187028] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3187028, Kapcsolat: 26323560
 12. Kónya Franciska. A Makula nélkül való tükör fohászai és elmélkedései. (2016) Megjelent: Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről pp. 25-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25907718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25907718, Kapcsolat: 25907718
 13. Szilágyi Anna Rózsika. Kora újkori hagiográfia: retorika és szenttörténetek: (Officia oratoris Illyés András legendáriumának mártírtörténeteiben és a kora újkori szentek legendáiban). (2015) ISBN:9786068145761
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26999100] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999100, Kapcsolat: 26121054
 14. Pap Levente. Losteiner Leonárd Chronológiájának lehetséges datálása és forrásai. (2014) A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1841-0197 10 25-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3046042] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3046042, Kapcsolat: 29789101
 15. Szilágyi Anna Rózsika. Legenda a prédikációban: Műfaji átjárások és szövegformáló szerepük Illyés András Megrövidittetet Ige című prédikációskötetében. (2014) Megjelent: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról pp. 93-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24392374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24392374, Kapcsolat: 24392374
 16. Adamczyk Bogdan. Isten szolgája P. Kelemen Didák élete és tiszteletének kibontakozása. (2014) ISBN:97880971759
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24495548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24495548, Kapcsolat: 24495548
 17. Adamczyk Bogdan. Isten Szolgája fr. Kelemen Didák életének és tetteinek recepciója. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2787275] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2787275, Kapcsolat: 26103100
 18. Hegyi Ádám. „…hogy a maga munkája helyett a másét mondotta el…”: A református gyülekezet plágiumvitája Hódmezővásárhelyen a XVIII. század végén. (2014) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2014 4 431-457
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24355820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24355820, Kapcsolat: 24355820
 19. Hegyi Ádám. A túlvilágról alkotott elképzelések a szentesi református gyülekezetben a 18. század végén. (2014) Megjelent: Menny és pokol a barokk kori ember életében pp. 135-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24575165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24575165, Kapcsolat: 24575165
 20. Túri Tamás. A halál felekezetfelettisége: Felekezetközi kompiláció és műfaji transzformáció. (2014) Megjelent: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról pp. 133-155
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3077602] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3077602, Kapcsolat: 24392812
 21. Garadnai Erika Csilla. A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27674712] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27674712, Kapcsolat: 27674712
 22. Lukácsi Zoltán. Szószék és világosság: A magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában. (2013) ISBN:9786155035074
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23562772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23562772, Kapcsolat: 23567352
 23. Hajtman Kornél. Pázmány prédikációinak szlovák fordítása. (2013) Megjelent: Filológia és irodalom: Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Kárpát-medencei irod... pp. 41-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23565813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23565813, Kapcsolat: 23565813
 24. Lányi Gusztáv. Magyar politikusok és egyetemek plágium-ügyei 2012-ben. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 56 10 99-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24596832] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24596832, Kapcsolat: 24596832
 25. Farkas Wellmann Éva. Irodalom és közönsége a XVIII. században: Verestói György munkássága. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24603363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24603363, Kapcsolat: 24603363
 26. Balla Lóránt. Csete István kéziratos prédikációi és Gyalogi János-féle kiadásai: eredetiség, fordítás, közvetítés a kora újkori jezsuita prédikációkban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26103087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103087, Kapcsolat: 26103085
 27. Kecskeméti Gábor. A kora újkori magyarországi prédikációirodalom kutatásának eredményei és jövőbeni irányai. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 2013 3-4 12-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24352904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24352904, Kapcsolat: 24352904
 28. Hajtman Kornél. Pázmány Péter hatása a XVIII. századi szlovák prédikációirodalomra: Mokos Domokos sexagesima vasárnapra írt prédikációjának forrásáról. (2012) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 2012 6 38-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24593377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24593377, Kapcsolat: 24593377
 29. Szilágyi Anna-Rózsika. Kora újkori hagiográfia: Múfajok, hagyományok, új modellek: Officia oratoris Illyés András legendáriumának mártírtörténeteiben és a kora újkori szentek legendáiban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24577972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24577972, Kapcsolat: 26102192
 30. Szilágyi Anna Rózsika. „Word stolen” From the Legend: the Dispute of the Saint int he Sermon?: With special Regard to András Illyés’ first Sermon on Saint Elisabeth of Hungary). (2011) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA CATHOLICA LATINA 1582-2524 2065-944X 56 1 45-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24593409] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24593409, Kapcsolat: 24593378
 31. Túri Tamás. „Papi Fejedelemnek elméjével böltselkedvén”: 18. századi unitárius prédikációk kompilációs technikái. (2011) Megjelent: Mű & szerző: Fiatal kutatók konferenciája: Tanulmánykötet pp. 113-129
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24593381] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24593381, Kapcsolat: 24593381
 32. Hajtman Kornél. Mokos Domokos sexagesima vasárnapra írt prédikációjának forrásáról. (2011) Megjelent: Nyelv, irodalom, esztétikum: Hallgatói dolgozatok pp. 51-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23566759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23566759, Kapcsolat: 23566759
 33. Túri Tamás. Fejérvári Sámuel prédikációinak forráskezelése, Felekezetközi kompiláció az unitáriusok körében. (2011) KERESZTÉNY MAGVETŐ 1222-8370 2011 3 297-316
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24584536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24584536, Kapcsolat: 23573972
 34. Pavercsik Ilona. „Az igazság soha nem adatik elé a gorombasággal”: Úrnapi prédikációk polémikus változásai. (2011) Megjelent: Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére pp. 81-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24392447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24392447, Kapcsolat: 24392447
 35. Lukácsi Zoltán. Szószék és világosság: A magyar katolikus prédikációa felvilágosodáskorában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26103117] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103117, Kapcsolat: 26103116
 36. Lukácsi Zoltán. Napóleon a magyar katolikus prédikációkban. (2010) Megjelent: Franciák Magyarországon, 1809 pp. 75-87
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25875704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25875704, Kapcsolat: 25875704
 37. Bécsiné Meszesán. "Ki nem kezdődik, nem végződik soha": Az örökkévalóság barokk kifejezési formái a 17. századi magyar nyelvű meditációs irodalomban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22648523] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22648523, Kapcsolat: 26102190
 38. Bartók I et al. prédikáció. (2009) Megjelent: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor pp. 288-296
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[219620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 219620, Kapcsolat: 24392425
 39. Medgyesy-Schmikli Norbert. Összefoglaló elemzés a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól. (2009) Megjelent: Dráma - múlt, színház - jelen pp. 217-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1651358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1651358, Kapcsolat: 24392338
 40. Máté Imola. Komáromi Szvertán István prédikátori habitusa. (2009) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 2009 1 17-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23573940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23573940, Kapcsolat: 23573940
 41. Tasi Réka. Az isteni szó barokk sáfárai. (2009) ISBN:9789634733331
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1995231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1995231, Kapcsolat: 23573618
 42. Medgyesy-Schmikli Norbert. A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. (2009) ISBN:9789639206731
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1640109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1640109, Kapcsolat: 24392289
 43. Szilágyi András. Veranglichkeit, Treue, Tod: Kunstwerke mit allegorischen Darstellungen aus dem 17. Jahrhundert. (2008) ARS DECORATIVA 0133-6673 2008 26 55-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23573904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23573904, Kapcsolat: 23573904
 44. Lukácsi Zoltán. Sombori József egyházi beszédei: A katolikus prédikáció útkeresése a felvilágosodás korában. (2008) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 2008 1 3-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23573761] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23573761, Kapcsolat: 23573761
 45. Tasi Réka. "Se emberi, se angyali nyelvel ki nem mondhatni": A populáris barokk prédikáció retorikája mint a nyelv elégtelenségének tapasztalata. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25086120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25086120, Kapcsolat: 26103092
 46. Bárczi Ildikó. Ars compilandi: A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata. (2007) ISBN:9789639671157
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3364111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3364111, Kapcsolat: 23573737
 47. Szelestei N. László. Régi magyar prédikációk, 16-18. század: egyetemi szöveggyűjtemény. (2005) ISBN:9633617375
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1642152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1642152, Kapcsolat: 23573690
 48. Szelestei Nagy László. Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században: csíksomlyói kéziratos prédikációk. (2003) ISBN:9639296791; 9633617375
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1640514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1640514, Kapcsolat: 23573663
Maczák Ibolya. Kelemen Didák második nagypénteki prédikációja. (2003) Megjelent: Tudományos diákköri dolgozatok pp. 49-96, 2487367
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2487367]
 1. Mercs István. "... mint egy cégéres feslett életű kurva (...) leheveredtél...": Csúzy Zsigmond antijudaizmusa. (2013) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 2013 3 55-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24622188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24622188, Kapcsolat: 24622188
 2. Mercs István. "Ádám a gyümölcsfán vétkezett, én a keresztfán teszek érette eleget": A bűnbeesés és a keresztáldozat értelmezése Csúzy Zsigmond prédikációiban. (2012) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 116 40-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22823513] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22823513, Kapcsolat: 26103120
 3. Medgyesy-Schmikli Norbert. A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. (2009) ISBN:9789639206731
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1640109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1640109, Kapcsolat: 24392553
 4. Medgyesy S. A csíksomlyói misztériumdrámák forrásai és ferences lelkiségtörténeti háttere. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26103097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103097, Kapcsolat: 26103097
 5. Szelestei N. A szöveggyűjtemény prédikációiról és szerzőiről. (2005) Megjelent: Régi magyar prédikációk: Egyetemi szöveggyűjtemény pp. 454-461
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24607223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24607223, Kapcsolat: 24607223
 6. Tasi Réka. „Trombita”, „sáfár” vagy „mennyei kenyér osztogatója”: Prédikátori szerepek egy 17. század végi kötetben. (2003) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 2003 25 99-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24607222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24607222, Kapcsolat: 24607222
 7. Hargittay Emil. A régi magyarországi irodalom jellege: (Decem rationes). (2003) Megjelent: Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába pp. 75-88
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24252368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24252368, Kapcsolat: 24252368
Maczák Ibolya. Kalászat evangéliumi mezőkön. (2004) Megjelent: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára pp. 762-769, 2345711
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2345711]
 1. Bécsiné Meszesán. "Ki nem kezdődik, nem végződik soha": Az örökkévalóság barokk kifejezési formái a 17. századi magyar nyelvű meditációs irodalomban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22648523] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22648523, Kapcsolat: 26102189
 2. Tasi Réka. Az isteni szó barokk sáfárai. (2009) ISBN:9789634733331
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1995231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1995231, Kapcsolat: 24607366
 3. Medgyesy-Schmikli Norbert. A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. (2009) ISBN:9789639206731
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1640109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1640109, Kapcsolat: 24392578
 4. Tasi Réka. "Se emberi, se angyali nyelvel ki nem mondhatni": A populáris barokk prédikáció retorikája mint a nyelv elégtelenségének tapasztalata. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25086120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25086120, Kapcsolat: 26103094
 5. Medgyesy S. A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26103098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103098, Kapcsolat: 26103098
 6. Tasi Réka. „Trombita”, „sáfár” vagy „mennyei kenyér osztogatója”: Prédikátori szerepek egy 17. század végi kötetben. (2003) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 2003 25 99-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24607222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24607222, Kapcsolat: 24602448
Maczák Ibolya et al. Pázmány Péter-bibliográfia. (2005), 2461653
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2461653]
 1. Bitskey István. Hitvita, história, szellemi örökség : tanulmányok a kora újkori magyarországi művelődésről. (2021) ISBN:9789635441617
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31857536] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31857536, Kapcsolat: 29891400
 2. M. Horváth Mária et al. Posonban lött prédikáció (1610) Pünkösd után X. vasárnap első prédikáció (1636). (2020) ISBN:9789639671812
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[31670446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31670446, Kapcsolat: 29770540
 3. Shore Paul et al. Péter Pázmány: Cardinal, Archbishop of Esztergom, Primate of Hungary. (2020) Journal of Jesuit Studies 2214-1332 2214-1324 7 4 526-544
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31388384] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31388384, Kapcsolat: 29097754
 4. Hargittay Emil. Pázmány Péter irodalomtörténeti értékei: az alkotásmód legfőbb sajátosságai. (2020) Megjelent: Magyar irodalomtörténet
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31814076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31814076, Kapcsolat: 29787343
 5. Kanász Viktor. Pázmány Péter családjának történetéről. (2020) Megjelent: A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2019 pp. 586-587
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[31627601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31627601, Kapcsolat: 29756727
 6. Hargittay Emil. Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása. (2019) ISBN:9789639671775
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30762652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30762652, Kapcsolat: 28399995
 7. Becker Rotraud et al. “Negozio del S.r Card. Pasman”.: Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 (With Unpublished Vatican Documents). (2019) ISBN:9789633083598
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30702639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30702639, Kapcsolat: 28190088
 8. Tasi Réka. „soha annyi könyv nem lehet, hogy többet ne írhassanak a hívek tanítására”: Napjaink Pázmány-kutatásai. (2018) MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE: A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE MISKOLCI CSOPORTJÁNAK ÖKUMENIKUS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA 2018 1 87-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27624001] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27624001, Kapcsolat: 27624000
 9. Szabó Ferenc. Pázmány a magyar művelődés szolgálatában: A Nagyszombati Egyetem alapítása. (2018) Megjelent: Reformáció és katolikus megújulás pp. 140-153
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31824147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31824147, Kapcsolat: 29789248
 10. Tusor Péter. I regni della corona ungherese e Roma nel periodo 1628–1635 (in base alle Nuntiaturberichte). (2018) RÖMISCHE HISTORISCHE MITTEILUNGEN 0080-3790 1815-5839 60. 75-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30352082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30352082, Kapcsolat: 28199163
 11. Balázs József. A katolikus és protestáns felekezeti vita a 16-17. századi iszlámellenes irodalomban. (2018) Megjelent: A reformáció emlékezete pp. 306-316
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30437428] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30437428, Kapcsolat: 27864995
 12. Knapp Éva. Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban. (2017) Megjelent: Librum evolvo - Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI–XX. századból pp. 135-160
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27329062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27329062, Kapcsolat: 27329062
 13. Tusor Péter. Magyarország és Róma, 1628-1635. (2017) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 32 3 74-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27204173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27204173, Kapcsolat: 28103842
 14. Tusor Péter. Kánoni kivizsgálás Pázmány Péterről. Családja, katolizálása, misszionálása (A Pázmány–Tholdy archívum irataival): -. (2017) ISBN:9789635088492
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3271779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3271779, Kapcsolat: 28088849
 15. Oláh P Róbert. A kora újkori diplomáciai protokoll megjelenése Pázmány Péter levelezésében. (2017) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2017 205-212
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27006477] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27006477, Kapcsolat: 28103845
 16. Tusor Péter. Trinkell Zakariás prímási gyóntató küldetése a bécsi udvarba (1664. augusztus). (2016) Megjelent: MONOKgraphia pp. 706-714
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3156687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3156687, Kapcsolat: 29756730
 17. Bikfalvi Géza. Pázmány Péter (panaszi): Jezsuita névtár. (2016)
  Alkotás/Adatbázis (Alkotás)/Műszaki[30702783] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30702783, Kapcsolat: 28190249
 18. Hargittay Emil. Pázmány Péter írói módszere és az életmű genezise: a Kalauz és a vitairatok újraírása. (2016)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[26515193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515193, Kapcsolat: 26515193
 19. Bitskey István. PÁZMÁNY PÉTER ÉS A TRIDENTINUM. (2016) Megjelent: Rekatolizáció és a Magyar társadalom a XVII-XVIII. században. pp. 209-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27461717] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27461717, Kapcsolat: 27747593
 20. Tusor Péter. Pázmány, a jezsuita érsek: Kinevezésének története, 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány). (2016) ISBN:9789633082546
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2998558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2998558, Kapcsolat: 28088851
 21. Bajáki Rita. Kalauz, Liber Petri Pazmani Cardinalis - az 1760-ban megjelent egri kiadás sajátosságai. (2016) Megjelent: Útmutató pp. 173-186
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3311749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3311749, Kapcsolat: 26324613
 22. Balázs József. Iszlámkép a kora újkori Magyarországon. (2016) Megjelent: Studia varia pp. 329-340
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26324691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26324691, Kapcsolat: 26324691
 23. Berényi István. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapításának és történetének regionális összefüggései. (2016) Megjelent: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza I. pp. 93-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26103125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103125, Kapcsolat: 26103125
 24. Bitskey István. A Kalauz mint liber gradualis. (2016) Megjelent: Útmutató pp. 199-203
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26324615] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26324615, Kapcsolat: 26324615
 25. Kiss Balázs et al. Pázmány Péter két ismeretlen missilise 1618-ból. (2015) SZÁZADOK 0039-8098 149 4 975-981
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25043706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25043706, Kapcsolat: 27013083
 26. Tusor Péter. Lippay prímás, a vasvári béke és a német birodalmi rendek: (1664. október). (2015) Megjelent: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt pp. 79-87
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26111943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26111943, Kapcsolat: 26111943
 27. Lippay György et al. „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak”.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665). (2015) ISBN:9789633082096
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2912889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2912889, Kapcsolat: 26103114
 28. Tusor Péter. Bevezetés. (2015) Megjelent: „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak”. pp. IX-LIV
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26127478] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26127478, Kapcsolat: 26127478
 29. Tusor Péter. A prímás, a bán és a bécsi udvar (1663–1664). (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 57 2 219-249
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2931229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2931229, Kapcsolat: 26100603
 30. Tusor Péter. „Zrinius ipse desperat” – Die Korrespondenz von Erzbischof Lippay und Graf Porzia (1662–1663). (2014) Megjelent: Wiener Archivforschungen = Bécsi levéltári kutatások pp. 165-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2808483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2808483, Kapcsolat: 28088854
 31. Tusor Péter. Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése: A Habsburg-, a pápai udvar és Magyarország az 1610-es évek derekán. (2014) SZÁZADOK 0039-8098 148 5 1081-1110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2772457] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2772457, Kapcsolat: 24597236
 32. Petrescu Lucian. Meteors and mixtures: Problems of hylomorphic composition in Aristotelian natural philosophy. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30702700] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30702700, Kapcsolat: 28190150
 33. Martí Tibor. "Jezsuita maradt-e Pázmány?" – Juan de Lugo bíboros állásfoglalása 1645-ben. (2014) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 56 2 287-294
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2714924] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2714924, Kapcsolat: 26953937
 34. Petrescu L. Hylomorphism versus the Theory of Elements in Late Aristotelianism: Peter Pazmany and the Sixteenth-Century Exegesis of Meteorologica IV. (2014) VIVARIUM: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY AND INTELLECTUAL LIFE OF THE MIDDLE AGES AND RENAISSANCE 0042-7543 1568-5349 52 1-2 147-172
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24062709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24062709, Kapcsolat: 28135105
 35. Pázmány Péter. Felelet (1603). (2014)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[26101955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26101955, Kapcsolat: 26101955
 36. Tusor Péter. Dynastic Politics, Diplomacy and the Catholic Church: Péter Pázmány’s 1616 Appointment as Archbishop of Esztergom. (2014) Megjelent: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, networks and representations, 1541–1699, Vol. 2 pp. 149-181
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2829331] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2829331, Kapcsolat: 28088940
 37. Hargittay Emil. A „kritikai életrajz” haszna. (2014) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 2014 3 15-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2824924] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2824924, Kapcsolat: 24597216
 38. Almási Gábor. A Divided Hungary in Europe: Exchanges, networks and representations, 1541–1699, Vol. 2. (2014) ISBN:9781443866873
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2787922] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2787922, Kapcsolat: 26100512
 39. Bitskey István. Tyrnau. (2013) Megjelent: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa pp. 149-157
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26100514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26100514, Kapcsolat: 26100514
2021-04-14 16:36