Remek Éva. Forráselemzések a megújuló iskolai társadalomtudományos képzésben. (1997) TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI FÜZETEK 1417-7498 1997 2 43-52, 1195568
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195568]
 1. Mucsi József. Történelempedagógiai bibliográfia. (2009)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[25354471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25354471, Kapcsolat: 25354485
Remek Éva. Mann Miklós: Budapest oktatásügye a dualizmus korában. (1998) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 48 2 119-120, 1195583
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195583]
 1. Sántháné Antal Sára. Tanulmányok Budapest múltjából: VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA BUDAPEST TÖRTÉNETÉHEZ 1997-1998 History of Budapest: Selected Bibliography 1997-1998. (2003) ISBN:9639340200
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[25411512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25411512, Kapcsolat: 25411512
Remek Éva. Biztonságpolitika és történelemtanítás. (1999) TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI FÜZETEK 1417-7498 1999 4 5-10, 1195571
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195571]
 1. Mucsi József. Történelempedagógiai bibliográfia. (2009)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[25354471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25354471, Kapcsolat: 25354471
 2. Szabolcs Ottó et al. Tanulók a NATO-ról: Tudásszintfelmérés a magyarországi iskolai tanulók körében. (2005)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[25355002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25355002, Kapcsolat: 25354989
Remek Éva. 10 éve a katonákért, 1991-2001: Rólunk, nélkülünk ne döntsenek!. (2001), 1195577
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1195577]
 1. Bácskai István. A katonai érdekképviselet rendszere. (2019)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[30863357] [Nyilvános]
  Említések száma: 22
  Független, Idéző: 30863357, Kapcsolat: 28372419
 2. Kántor Raimund alezredes. A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A MAGYAR HONVÉDS ÉGBEN 1989-2003 KÖZÖTT. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25411617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25411617, Kapcsolat: 25411617
Remek Éva. A biztonságpolitika új elemei és az oktatás. (2001) TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI FÜZETEK 1417-7498 2001 9 20-34, 1195564
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195564]
 1. Mucsi József. Történelempedagógiai bibliográfia. (2009)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[25354471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25354471, Kapcsolat: 25354446
 2. Szabolcs Ottó et al. Tanulók a NATO-ról: Tudásszintfelmérés a magyarországi iskolai tanulók körében. (2005)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[25355002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25355002, Kapcsolat: 25355002
Remek Éva. A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése: 1989-2001. (2002), 1195581
PhD (Disszertáció) | Tudományos[1195581]
 1. Zachar Péter Krisztián. A kontinentális kamarai modell alkonya?: Változók az európai gazdasági kamarák tipológiájában. (2016) Megjelent: Globalizáció, regionalizáció és nemzetállamiság pp. 277-292
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3194002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3194002, Kapcsolat: 33954944
 2. Ujházy László. Tartalékos szövetségesek a NATO-ban. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23042937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23042937, Kapcsolat: 25355418
 3. Herczeg Ottó. A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület története, 1989 –2009. (2009)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[25332096] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25332096, Kapcsolat: 25332096
Remek Éva. A prognosztizálható biztonsági kihívások hatása a fegyverzetre és a technikára. (2002) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 56 1 5-11, 1195541
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195541]
 1. Hangya Gábor. Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32778376] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32778376, Kapcsolat: 25889086
 2. Bakonszegi Anna. Az Európai Unió válasza a XXI. század biztonsági kihívásaira. (2008)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24315690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24315690, Kapcsolat: 24315690
 3. Tarrósy István et al. Globális biztonsági kihívások NATO szerpvállalás. (2006)
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[25388579] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25388579, Kapcsolat: 25388579
 4. Hangya Gábor. A biztonságpolitika hatása a haditechnikára. (2002) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 2002 4 98-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32778132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32778132, Kapcsolat: 24315680
Remek Éva. Az atlantizmus és a magyar külpolitika. (2004) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 58 4 36-48, 1195534
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195534]
 1. Siposné Kecskeméthy Klára. Mérföldkövek - Negyedszázad NATO Partnerség a Mediterráneumban. (2019) Megjelent: A tér hatalma - a hatalom terei pp. 187-193
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30671323] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30671323, Kapcsolat: 33955583
 2. Siposné Kecskeméthy Klára. Mediterráneum: átalakuló NATO-partnerség. (2019) Megjelent: Az Európai Unió mediterrán térséggel összefüggő kapcsolata pp. 205-229
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30645783] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30645783, Kapcsolat: 28372509
 3. Hettyey András. Hegemónia helyett: Magyar-német kapcsolatok 1990-2002 között. (2019) ISBN:9789632361222
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30829516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30829516, Kapcsolat: 28379615
 4. Csiki Tamás. A magyar stratégiai kultúra vizsgálatának eredményei. (2015) BIZTONSÁGPOLITIKA: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKPORTÁL 2062-4379 1-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25350126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25350126, Kapcsolat: 25350126
 5. Tálas Péter. Magyar biztonságpolitika 1989-2014: tanulmányok. (2014) ISBN:9786155305504
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2823496] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2823496, Kapcsolat: 25326955
 6. Csiki Tamás et al. A magyar stratégiai kultúráról. (2014) Megjelent: Magyar biztonságpolitika 1989-2014 pp. 23-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31846394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31846394, Kapcsolat: 28377926
 7. Csiki Tamás et al. Can we identify a coherent strategic culture in Hungary?. (2013) Megjelent: Strategic Cultures in Europe pp. 165-180
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2528892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2528892, Kapcsolat: 25326795
 8. Balajti Krisztián. A válságkezelés lehetősége, alkotmányos rendje a Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerében- illeszkedve a nemzetközi válságreagálási rendszerekhez. (2007)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24315688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24315688, Kapcsolat: 24315688
 9. Béres-Deák Judit. A transzatlantizmus mint az európai biztonság meghatározó eleme. (2006)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24315687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24315687, Kapcsolat: 24315687
 10. Róth András. A Magyar Honvédség társadalmi megítélése az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság haderejének összehasonlításában. (2005) BIZTONSÁGPOLITIKA: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKPORTÁL 2062-4379 1-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25331642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25331642, Kapcsolat: 25331642
Dr. Remek Éva. Gondolatok az európai integrációról 1. rész. (2006) MAGYAR HONVÉD 0865-6932 július 1-5, 1195449
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195449]
 1. Győry András. Az Európai Uniót érintő új típusú biztonsági kihívások. (2007)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25423988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25423988, Kapcsolat: 25423947
Dr. Remek Éva. Gondolatok az európai integrációról 2. rész. (2006) MAGYAR HONVÉD 0865-6932 augusztus 1-5, 1195455
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195455]
 1. Győry András. Az Európai Uniót érintő új típusú biztonsági kihívások. (2007)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25423988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25423988, Kapcsolat: 25423988
Dr. Remek Éva. Gondolatok az európai integrációról 3. rész. (2006) MAGYAR HONVÉD 0865-6932 szeptember 1-5, 1195464
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195464]
 1. Győry András. Az Európai Uniót érintő új típusú biztonsági kihívások. (2007)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25423988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25423988, Kapcsolat: 25423994
Remek Éva. Kész a HOSZ: 15 éves a Honvédszakszervezet. (2006), 3006295
Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[3006295]
 1. Kántor Raimund alezredes. A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A MAGYAR HONVÉDS ÉGBEN 1989-2003 KÖZÖTT. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25411617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25411617, Kapcsolat: 25411599
Dr. Remek Éva. Mozaikok az Európai Integrációról. (2007) Megjelent: Külpolitika, biztonságpolitika, Magyarország a hidegháborútól napjaink kihívásáig pp. 68-81, 1195419
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1195419]
 1. Fülöp György. Intézményi változások a Lisszaboni Szerződés után - az Európai Parlament. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25380852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25380852, Kapcsolat: 25380898
Remek Éva. Az Európai Unió civil válságkezelési képessége. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 12 6 87-97, 1195314
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195314]
 1. Urszán József. A rendőri komponens szerepe az EU civil válságkezelő műveleteiben a Nyugat-Balkánon. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3205137] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3205137, Kapcsolat: 26469715
 2. Jánosi-Kis Alexandra. Az EBESZ szerepe a biztonságpolitikában. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25884659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25884659, Kapcsolat: 25884659
 3. Varga Márton. Az európai uniós válságkezelés. (2015) BIZTONSÁGPOLITIKA: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKPORTÁL 2062-4379 1-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25348382] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25348382, Kapcsolat: 25348382
 4. Horváth Fatime. Békefenntartás - különös tekintettel az EUFOR Althea hadműveletre. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25349001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25349001, Kapcsolat: 25348981
 5. Czene Gréta. Az Európai Unió konfliktus- és válságkezelő intézményrendszere, valamint gyakorlati alkalmazásai. (2014) ISBN:9786155491023
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2802250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2802250, Kapcsolat: 26459821
 6. Varga Márton. Az uniós válságkezelés kialakulása és működésének vizsgálata a mali konfliktuson keresztül. (2013)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25348972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25348972, Kapcsolat: 25348972
 7. Hajdu Sándor. Az uniós polgári válságkezelés - az EULEX-Kosovo misszió. (2013)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25337088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25337088, Kapcsolat: 25337088
 8. Czene Gréta. Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége a dél-kaukázusi térségben. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2888523] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2888523, Kapcsolat: 25325743
 9. Németh Csaba. Civil crisis management in the Balkans and especially in Kosovo. (2012) ESSAYS OF FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF PÉCS YEARBOOK 2061-8824 2939-8606 2012 219-236
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2810751] [Egyeztetett]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2810751, Kapcsolat: 33954987
 10. Fülöp György. Intézményi változások a Lisszaboni Szerződés után - az Európai Parlament. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25380852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25380852, Kapcsolat: 25380849
 11. Tóthi Gábor. A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képessé geinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25326970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25326970, Kapcsolat: 25326970
 12. Szabó Erika. A válságkezelés története az EU szemszögéből. (2010) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 15 7-8 101-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25335754] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 25335754, Kapcsolat: 25335754
 13. Barta Ferenc. A humanitárius intervenció elméletének és gyakorlatának találkozása az Artemis-művelet kapcsán. (2009)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25351207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25351207, Kapcsolat: 25351207
 14. Pataki János. AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁJA , A TAGÁLLAMOK ÉS MAGYARORSZÁG FELAJÁNLÁSAI. (2007)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25355900] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25355900, Kapcsolat: 25355900
Remek Éva. Rend vagy káosz? Széljegyzetek a globalizáció és az Európai Unió kapcsolatához: egy fogalom csapdája. (2008) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 13 6 92-101, 1195309
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195309]
 1. Jánosi-Kis Alexandra. Az EBESZ szerepe a biztonságpolitikában. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25884645] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25884645, Kapcsolat: 25884645
 2. Tari Tamás. A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2891450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2891450, Kapcsolat: 25411392
 3. Lipták Ágnes. Humanitárius segítségnyújtás - a 2010-es pakisztáni árvíz - esettanulmány. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25380883] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25380883, Kapcsolat: 25380883
Remek Éva. Biztonságunk a globalizáció árnyékában. (2009) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 14 3 81-90, 1195299
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195299]
 1. Gerencsér Árpád. A Kaukázus térség biztonságföldrajzi értékelése. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26313934] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 26313934, Kapcsolat: 26313933
 2. Varga Márton. Száhel-övezet: regionális válság az Európai Unió küszöbén. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25884714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25884714, Kapcsolat: 25884714
 3. Turzó Alexandra. Magyarország biztonságpolitikája: a nukleáris biztonság. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25884698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25884698, Kapcsolat: 25884698
 4. Klára Siposné Kecskeméthy.... Global partnership - NATO-Mongolia relations. (2016) VOJENSKÉ REFLEXIE 1336-9202 1 1-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25460453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25460453, Kapcsolat: 25460453
 5. Jánosi-Kis Alexandra. Az EBESZ szerepe a biztonságpolitikában. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25884643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25884643, Kapcsolat: 25884643
 6. Kóródi Regina. A Magyar Honvédség szerepe a nemzetközi válságreagálási rendszerben. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25884682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25884682, Kapcsolat: 25884682
 7. Horváth Fatime. Békefenntartás - különös tekintettel az EUFOR Althea hadműveletre. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25349001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25349001, Kapcsolat: 25348996
 8. Csiki Tamás. A NATO biztonságfelfogásának új elemei a 21. században. (2013) NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE 1789-5286 2559-8651 6 5-6 p. 165
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25460969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25460969, Kapcsolat: 25460969
 9. Tari Tamás. A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2891450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2891450, Kapcsolat: 25411401
Remek Éva. Gondolatok a Lisszaboni Szerzõdésrõl: Elõtérben a biztonságpolitika. (2009) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 2009 11 63-73, 3002676
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3002676]
 1. Horváth Fatime. Békefenntartás - különös tekintettel az EUFOR Althea hadműveletre. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25349001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25349001, Kapcsolat: 25349001
 2. Tari Tamás. A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2891450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2891450, Kapcsolat: 25411379
 3. Fülöp György. Intézményi változások a Lisszaboni Szerződés után - az Európai Parlament. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25380852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25380852, Kapcsolat: 25380852
 4. Hajling Dóra. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája Lisszabon után. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25361872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25361872, Kapcsolat: 25361872
 5. Mező András. Az EU biztonság- és védelempolitikája Bosznia-Hercegovinában. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25380860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25380860, Kapcsolat: 25380860
 6. JUSZTUS ANITA. HORVÁTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KAPUJÁBAN. (2009)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25326831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25326831, Kapcsolat: 25326831
Hajzer Tamás et al. International Organizations in Darfur: thoughts-provoking. (2010) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 9 1 35-46, 1690356
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1690356]
 1. http //www. NATO odgovori na krize: slučaj Darfur (A NATO válaszai Darfurban). (2012)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[25356445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25356445, Kapcsolat: 25356445
Remek Éva. Európa és Afrika: Az Európai Unió Afrika-politikájának néhány biztonságpolitikai aspektusa. (2010) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 2010 2 78-87, 1690353
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1690353]
 1. Bokor Balázs. Sokszínűség, tolerancia, integráció?! Meddig? Hogyan?. (2016) Megjelent: Globalizáció, regionalizáció és nemzetállamiság pp. 23-35
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26170988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26170988, Kapcsolat: 26248391
 2. Hervainé Szabó Gyöngyvér. Az eurázsiai régió mint nemzetközi politikai alrendszer felemelkedése: új geopolitikai kihívások az atlanti világrendben. (2016) Megjelent: Globalizáció, regionalizáció és nemzetállamiság pp. 105-132
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3153448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3153448, Kapcsolat: 26248394
 3. Nagy László. A Sanghaji Együttműködési Szervezet geopolitikai és geostratégiai jelentősége. (2016) Megjelent: Globalizáció, regionalizáció és nemzetállamiság pp. 169-199
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3217528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3217528, Kapcsolat: 26248406
 4. Lőrinczné Bencze Edit. A horvát migrációs politika és a menekültválság. (2016) Megjelent: Globalizáció, regionalizáció és nemzetállamiság pp. 152-168
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3320189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3320189, Kapcsolat: 26248400
 5. Czene Gréta. Az Európai Unió konfliktus- és válságkezelő intézményrendszere, valamint gyakorlati alkalmazásai. (2014) ISBN:9786155491023
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2802250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2802250, Kapcsolat: 26459819
 6. Letenyei Katalin. A maghreb terrorizmus - a mali válság analízise. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25348734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25348734, Kapcsolat: 25348734
 7. Dr. Zsifkó Mariann. Az Afrikai Unió kialakulásának története: az EU és az AU kapcsolatrendszerének biztonságpolitikai vonatkozásai. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25460300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25460300, Kapcsolat: 25460300
 8. Németh Csaba. Civil crisis management in the Balkans and especially in Kosovo. (2012) ESSAYS OF FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF PÉCS YEARBOOK 2061-8824 2939-8606 2012 219-236
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2810751] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2810751, Kapcsolat: 26314503
 9. Molnár János. Az EU válságkezelése az afrikai kontinensen: A magyar szerepvállalás lehetőségei. (2012)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25408419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25408419, Kapcsolat: 25408419
 10. Cгene Gréta. Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége a dél-kaukázusi térségben. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25325646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25325646, Kapcsolat: 25325646
 11. HUBA ZSÓFIA. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKÁJÁNAK ÉS FEJLESZTÉS I POLITIKÁJÁNAK A LISSZABONI SZERZŐDÉS ÁLTAL MEGERŐSÍTETT ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA AZ ACP - ORSZÁGOKBAN. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25326908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25326908, Kapcsolat: 25326908
 12. Viktóriusz Krisztina. A humanitárius segítségnyújtás speciális területei: gyermek- és ifjúságvédelem. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25380869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25380869, Kapcsolat: 25380869
 13. Szabó Erika. Az Európai Unió és az Afrikai Unió együttműködésének lehetőségei a Kongói Demokratikus Köztársaság területén- emberi jogi problémák. (2010)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25330993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25330993, Kapcsolat: 25330993
Remek Éva. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája a Lisszaboni Szerződés után. (2012) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 2012 1 44-53, 2217111
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2217111]
 1. Gerencsér Árpád. A Kaukázus térség biztonságföldrajzi értékelése. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26313934] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 26313934, Kapcsolat: 26313934
 2. Kóródi Regina. A Magyar Honvédség szerepe a nemzetközi válságreagálási rendszerben. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25884666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25884666, Kapcsolat: 25884666
Remek Éva. "Európa mindig is a líbiai nép oldalán állt..." (1.). (2012) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 2012 3-4 40-53, 2217109
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2217109]
 1. Komlósy Dorottya. Az "Arab Tavasz" utáni Egyiptom. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25339506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25339506, Kapcsolat: 25339506
Remek Éva. Gondolatok az Európai Unió válságkezeléséről. (2013) Megjelent: Tanulmányok az emberi gondolkodás tárgykörében pp. 106-114, 2474385
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2474385]
 1. Gerencsér Árpád. A Kaukázus térség biztonságföldrajzi értékelése. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26313934] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 26313934, Kapcsolat: 26313936
Remek Éva. A NAGYVÁROSOK KÖZBIZTONSÁGI ÉS SZUBJEKTÍV BIZTONSÁGI HELYZETE – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁLSÁG ÉS A JÓL-LÉT PROBLÉMÁRA. (2014) Megjelent: Társadalmi válságok, konfliktusok a jól-lét kontextusában pp. 59-78, 3002533
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3002533]
 1. Puskás Anna. Kulturális örökségvédelem az új típusú biztonsági kihívások tükrében - esettanulmány: Mali. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25885601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25885601, Kapcsolat: 25885608
 2. Sallai János et al. A "jó rendészet" közpolitikai kapcsolódási lehetőségei. (2016) Megjelent: A jó állam nagyító alatt pp. 83-121
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3124327] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3124327, Kapcsolat: 27434653
Remek Éva. Közép-Európa: biztonságpolitikai körkép – fókuszban a V4. (2014) KÖZTES EURÓPA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIKEK KÖZLEMÉNYEI 2064-437X 2676-8909 6 2-3 105-114, 2840158
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2840158]
 1. Horváth Klaudia Gabriella. A Visegrádi Négyek és a regionális együttműködés jelentősége. (2019) Megjelent: MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN pp. 48-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30939229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30939229, Kapcsolat: 29307918
 2. Rajnai Z. 7. Báthory-Brassai konferencia. Tanulmánykötet 1.. (2016) ISBN:9786155460975
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[30247559] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30247559, Kapcsolat: 26164257
Remek Éva. The European Union and the Sahel region: focus on the crisis in Mali and the EUTM Mali. (2014) Megjelent: New approaches in a complex world pp. 143-154, 2721184
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2721184]
 1. Varga Márton. A tuaregek – lázadástól a polgárháborúig. (2019) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 12 2 63-78
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30843513] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30843513, Kapcsolat: 28349552
 2. Zachar Péter Krisztián. From “grandeur” to “sécurité” and “a Special Relationship”: The Shift in the French-German Relations in a Historical Perspective. (2018) PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS 1803-7356 2336-7105 2018 2 112-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30410551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30410551, Kapcsolat: 28917862
 3. Puskás Anna. A kulturális javak pusztítása Maliban és a nemzetközi válaszreakciók. (2018) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 28 E-szám 49-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3401204] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3401204, Kapcsolat: 30071045
 4. Puskás Anna. Kulturális örökségvédelem az új típusú biztonsági kihívások tükrében - esettanulmány: Mali. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25885601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25885601, Kapcsolat: 25885601
 5. Edit Lőrinczné Bencze. REVIEWS: New Approaches in a Complex World: International Relations, History and Social Sciences. (2014) CENTRAL EUROPEAN PAPERS 2336-3312 2336-369X 2 2 180-186
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[25380932] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25380932, Kapcsolat: 25380932
Remek Éva. ANSAR DINE – egy iszlamista szervezet. (2015) Megjelent: Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek pp. 226-247, 2937921
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2937921]
 1. Gulyás Csaba. Az afrikai terrorszervezetek - Boko Haram. (2019)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[30863271] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30863271, Kapcsolat: 28372388
 2. Puskás Anna. A kulturális javak pusztítása Maliban és a nemzetközi válaszreakciók. (2018) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 28 E-szám 49-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3401204] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3401204, Kapcsolat: 30071040
 3. Puskás Anna. Kulturális örökségvédelem az új típusú biztonsági kihívások tükrében - esettanulmány: Mali. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25885601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25885601, Kapcsolat: 25885597
 4. Kóródi Regina. A Magyar Honvédség szerepe a nemzetközi válságreagálási rendszerben. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25884670] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25884670, Kapcsolat: 25884670
 5. Kocsor András. About the book "African terrorist and secessionist organizations". (2015) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 2732-3226 143 külön szám 184-187
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25391185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25391185, Kapcsolat: 25391185
Remek Éva. Mekkora a „biztonságunk árnyéka” globalizált világunkban?. (2015) Megjelent: Nemzeti és etnikai konfliktusok pp. 67-78, 2835995
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2835995]
 1. Szebenyi Réka. A globalizáció és a koronavírus válság munkaerőpiaci hatásainak biztonságpolitikai aspektusai. (2021) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 31 2021. évi p. n.a.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33028132] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33028132, Kapcsolat: 33955019
 2. Sallai János et al. A Jó állam – jó rendészet speciális jelentés kiindulási alapjai. (2018) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 18 2 181-189
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30421093] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30421093, Kapcsolat: 28349525
 3. Csönge Péter. Iszlám Állam - Migráció. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25885628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25885628, Kapcsolat: 25885628
 4. Matusik András. Gazdasági biztonság olasz szemszögből. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26262280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26262280, Kapcsolat: 26262280
Remek Éva. V4 kül- és biztonságpolitikája. (2015) Megjelent: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. 1-2. kötet pp. 285-294, 2937904
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2937904]
 1. Soós Edit. The Institutionalization of the Visegrad Group (V4). (2022) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 13 3-4 68-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33662098] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33662098, Kapcsolat: 33955553
 2. Mohay Ágoston. Migration and asylum law of the V4 in the European Union context: between harmonisation and reluctance. (2021) POLITICS IN CENTRAL EUROPE 1801-3422 17 s1 761-790
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32467286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32467286, Kapcsolat: 33956044
2024-07-17 16:26