Kőhegyi Mihály et al. A csávolyi németek kitelepítése. (1987) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 19 8 74-87, 1233940
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1233940]
 1. Mayer János. ”Ennek az idegen földnek kell hazánknak lennie…”: Az elűzött észak-bácskai németek beilleszkedési problémái Nyugat-Németországban. (2015) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 47 7-8 18-43
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25233208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25233208, Kapcsolat: 25233211
 2. Eiler Ferenc. Németek, helyi társadalom és hatalom: Harta, 1920-1989. (2011) ISBN:9789634466376
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1784888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1784888, Kapcsolat: 21754043
 3. Eiler Ferenc. Etnicitás, helyi társadalom és hatalom egy magyarországi német településen: Harta, 1920-1989. (2010) Megjelent: Etnicitás: különbségteremtő társadalom pp. 313-335
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1408178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1408178, Kapcsolat: 21270216
 4. T. Molnár Gizella. Kollektív bűnösség?: a német nemzetiség a Duna-Tisza közén a második világháború után. (2005) ISBN:963735610X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2083541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2083541, Kapcsolat: 21082763
 5. Seewann Gerhard et al. Nationalitätenpolitik und Geschichtsschreibung. Zur Reinterpretation der Geschichte der ungarndeutschen Minderheit in den Jahren 1938-1948. (2000) Megjelent: Ungarndeutsche und Ethnopolitik = A magyarországi németek és az etnopolitika : Ausgewählte Aufsätze = Válogatott tanulmányok pp. 156-180
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2051095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2051095, Kapcsolat: 20636859
 6. Zorn Antal. A németség menekülése és kitelepítése Bács-Kiskun megye mai területéről (1944-1948). (1994) Megjelent: Migráció a Kárpát-medencében. Országos Történeti és Művelődéstörténeti tanácskozás Békéscsaba újratelepítésének 275. évfordulóján pp. 101-123
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24334611] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24334611, Kapcsolat: 24334611
 7. Merk Zsuzsa. A Szovjetunióba deportált katymári és vaskúti németek.. (1990) Megjelent: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve pp. 347-372
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21103254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21103254, Kapcsolat: 21103251
Tóth Ágnes. Telepítések Csátalja, Gara és Vaskút községekben 1945-1949 között. (1987) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 3 1 31-57, 1218882
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1218882]
 1. Eiler Ferenc. Németek, helyi társadalom és hatalom: Harta, 1920-1989. (2011) ISBN:9789634466376
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1784888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1784888, Kapcsolat: 21754035
 2. Merk Zsuzsa. A Szovjetunióba deportált katymári és vaskúti németek.. (1990) Megjelent: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve pp. 347-372
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21103254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21103254, Kapcsolat: 21103254
Tóth Ágnes. Beitrage zur Aussiedlungsgeschichte der Deutschen aus Csátalja. (1988) Megjelent: Heimatbuch TschatAli - Csátalja pp. 196-283, 1218803
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1218803]
 1. Merk Zsuzsa. A Szovjetunióba deportált katymári és vaskúti németek.. (1990) Megjelent: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve pp. 347-372
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21103254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21103254, Kapcsolat: 21103256
Tóth Ágnes. Telepítések Csonka Bács-Bodrog vármegyében 1945—1948 között. (1988), 2018334
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2018334]
 1. Belényi Gyula. Az alföldi városok és a településpolitika 1945-1963. (1996) ISBN:9637237194
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22436260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436260, Kapcsolat: 22436260
Kőhegyi Mihály et al. A bukovinai székelyek letelepedése Észak-Bácskában. (1989) DUNATÁJ (SZEKSZÁRD) 0139-3324 12 4 58-75, 1218791
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1218791]
 1. Zentai Tünde. A hidasi ház és a telek berendezése. (2003) Megjelent: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve pp. 177-192
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[21110249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21110249, Kapcsolat: 21110247
 2. Merk Zsuzsa. A délvidéki Fogadjisten benépesülése (1941-1944). (1999) Megjelent: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve pp. 211-231
  Könyvrészlet | Tudományos[21103342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21103342, Kapcsolat: 21103331
 3. Merk Zsuzsa. A katolikus egyház és a bukovinai székely telepítés a Délvidéken (1941-1944). (1997) Megjelent: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve pp. 41-59
  Könyvrészlet | Tudományos[21103297] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21103297, Kapcsolat: 21103281
 4. Merk Zsuzsanna. A bukovinai székelyek Bácskába telepítése az egyházi források tükrében (1941-1944). (1994) Megjelent: Migráció a Kárpát-medencében. Országos Történeti és Művelődéstörténeti tanácskozás Békéscsaba újratelepítésének 275. évfordulóján pp. 124-142
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24334622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24334622, Kapcsolat: 24334621
Tóth Ágnes et al. Telepítések Katymár községben 1945-1948. (1989) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 21 9 88-92, 1218804
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1218804]
 1. Zorn Antal. Katymár község válogatott bibliográfiája. (2011)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[24317295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24317295, Kapcsolat: 24334677
Tóth Ágnes. Telepítések Csonka Bács-Bodrog vármegyében 1945-1948. (1989) ISBN:9637236031, 1218794
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1218794]
 1. Oroszné Takács Katalin et al. A hazai németek 1945 utáni kényszermigrációs folyamatait tárgyaló vizsgálatok historiográfiai áttekintése. (2021) VERITAS ÉVKÖNYV 2416-0687 2020 - 249-267
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32640441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32640441, Kapcsolat: 33420967
 2. Márkus Beáta. „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról 1944/1945. (2020) ISBN:9786156048738
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31595365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31595365, Kapcsolat: 31854390
 3. Márkus Beáta. A „német származás” értelmezései a magyarországi németek „malenkij robot”-ra hurcolásának helyi végrehajtása során (1944-1945). (2020) Megjelent: A magyarországi németek elmúlt 100 éve pp. 167-193
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31288134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31288134, Kapcsolat: 31851212
 4. Knipl István. Kollektív bűnösség és büntetés. (2016) Megjelent: Császártöltés 2. pp. 163-175
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30869236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30869236, Kapcsolat: 28565826
 5. Marchut Réka. Töréspontok: a Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei (1920–1948). (2014) ISBN:9789630884518
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2588943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2588943, Kapcsolat: 24334652
 6. Erzsébet Apró. Archiv der Komitatsselbstverwaltung Bács-kiskun. (2013) Megjelent: Archivführer zur ungarndeutschen Geschichte in den Komitatsarchiven Ungarns 1670-1950 pp. 114-238
  Forráskiadás (Könyvrészlet) | Tudományos[26514995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26514995, Kapcsolat: 26515008
 7. Zorn Antal. Katymár község válogatott bibliográfiája. (2011)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[24317295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24317295, Kapcsolat: 24334680
 8. Marchut Réka. Ki- és betelepítések Budaörsön (1945-1948). (2010) Megjelent: Jogfosztások Budaörsön 1944-1948 = Entrechtungen in Budaörs pp. 111-168
  Könyvrészlet | Tudományos[21269961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21269961, Kapcsolat: 21269961
 9. Apró Erzsébet. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. (2010) Megjelent: A magyarországi németek levéltári forrásai 1670-1950 pp. 135-272
  Forráskiadás (Könyvrészlet) | Tudományos[26515025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515025, Kapcsolat: 26515016
 10. Réka Marchut. Aus-und Ansiedlungen in Budaörs (1945-1948). (2010) Megjelent: Jogfosztások Budaörsön 1944-1948 = Entrechtungen in Budaörs pp. 169-234
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21269694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21269694, Kapcsolat: 21269964
 11. Peter Haslinger. Diskurse über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa: Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern seit 1989. (2008) ISBN:9783944396231
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[26595194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26595194, Kapcsolat: 26595266
 12. T. Molnár Gizella. Kollektív bűnösség?: a német nemzetiség a Duna-Tisza közén a második világháború után. (2005) ISBN:963735610X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2083541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2083541, Kapcsolat: 21082765
 13. Szarka L. A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÉNYSZERTELEPÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945-1948. VISSZAEMLÉKEZÉSEK, TANULMÁNYOK, DOKUMENTUMOK. (2003)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[188258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 188258, Kapcsolat: 21082743
 14. Farkas Gyöngyi. Telepítések és földbirtokvizonyok átalakulása Bácsbodokon, 1945-1949. (1994) Megjelent: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1992-1994 pp. 253-266
  Könyvrészlet | Tudományos[21110238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21110238, Kapcsolat: 21110238
 15. Anton Tafferner. Tóth Ágnes: Telepítések csonka Bács-Bodrog vármegyében 1945-1948. (1992) SUEVIA PANNONICA: ARCHIV DER DEUTSCHEN AUS UNGARN 0176-0432 10 119-120
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22727866] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22727866, Kapcsolat: 22727866
 16. Anton Tafferner. Tóth Ágnes: Bácsalmás egy évtizede 1939-1949. (1992) SUEVIA PANNONICA: ARCHIV DER DEUTSCHEN AUS UNGARN 0176-0432 10 121-122
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22727893] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22727893, Kapcsolat: 22727893
 17. Visi Lakatos Mária. Szemelvények a hazai nemzetiségi statisztika szakirodalmából. (1992) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 1992 7 601-612
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26515015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515015, Kapcsolat: 26515015
 18. Kőhegyi Mihály et al. A bajai születésűek névváltoztatásai (1895-1945). (1992) Megjelent: Bács-Kiskun megye múltából pp. 218-296
  Könyvrészlet | Tudományos[22433369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22433369, Kapcsolat: 22433369
Tóth Ágnes et al. Telepítések Katymár községben, 1945-1948. (1990) Megjelent: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1988 pp. 121-134, 1218789
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1218789]
 1. Eiler Ferenc. Németek, helyi társadalom és hatalom: Harta, 1920-1989. (2011) ISBN:9789634466376
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1784888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1784888, Kapcsolat: 21754041
 2. Eiler Ferenc. Etnicitás, helyi társadalom és hatalom egy magyarországi német településen: Harta, 1920-1989. (2010) Megjelent: Etnicitás: különbségteremtő társadalom pp. 313-335
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1408178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1408178, Kapcsolat: 21270234
 3. Merk Zsuzsa. A Szovjetunióba deportált katymári és vaskúti németek.. (1990) Megjelent: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve pp. 347-372
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21103254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21103254, Kapcsolat: 21103258
Tóth Ágnes. A bukovinai székelyek beilleszkedési stratégiái Észak-Bácskában 1945 és 1950 között. (1991) Megjelent: Társadalmi konfliktusok pp. 363-370, 1218778
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1218778]
 1. Szőts Z. A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése a második világháborútól napjainkig. (2007) ISBN:9789638756602
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[1421820] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1421820, Kapcsolat: 29509144
 2. SZŐTS Z. Kistérségi adalékok egy kényszermigrációs jelenség rajzához: A völgységi népességcsere 1944-1948.. (2003) Megjelent: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 25. pp. 351-379
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1421839] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1421839, Kapcsolat: 21110233
 3. Kotics József. Etnikai előítéletek és sztereotípiák: A mindenapi élet konfliktusai az együtt élő bukovinai székelyek és németek között. (2001) Megjelent: Mások tekintetében pp. 95-106
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1313330] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1313330, Kapcsolat: 30826567
Tóth Ágnes. Bácsalmás egy évtizede 1939-1949. (1991) ISBN:9630409550, 1218753
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1218753]
 1. Szénásiné Harton Edit. Bácsalmási közelmúlt: Helytörténeti tanulmányok. (2013) ISBN:9789638541062
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23529875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23529875, Kapcsolat: 23529881
 2. Szénásiné Harton. Bácsalmás nemzeti kisebbségei. (2009) MÚZEUMŐR: A MÚZEUMI ISMERETTERJESZTÉS LAPJA 1786-9277 7 3 99-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21085059] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21085059, Kapcsolat: 21085055
 3. Peter Haslinger. Diskurse über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa: Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern seit 1989. (2008) ISBN:9783944396231
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[26595194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26595194, Kapcsolat: 26595194
 4. T. Molnár Gizella. Kollektív bűnösség?: a német nemzetiség a Duna-Tisza közén a második világháború után. (2005) ISBN:963735610X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2083541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2083541, Kapcsolat: 21082775
 5. Horváth Zoltán. Adatok Bácsalmás város hadtörténetéhez. (=B (1848-1918).eiträge zu der Heeresgeschichte der Stadt Bácsalmás Unsere Honvéden zwischen 1848-1918). 1. kötet. Honvédeink. (2004)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31643827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31643827, Kapcsolat: 29507200
 6. Zorn Antal. A németség menekülése és kitelepítése Bács-Kiskun megye mai területéről (1944-1948). (1994) Megjelent: Migráció a Kárpát-medencében. Országos Történeti és Művelődéstörténeti tanácskozás Békéscsaba újratelepítésének 275. évfordulóján pp. 101-123
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24334611] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24334611, Kapcsolat: 24334607
Tóth Ágnes et al. Bodor György összefoglaló jelentése a Bonyhád környéki telepítésről (1945). (1991) Megjelent: A Völgység két évszázada pp. 129-140, 1218757
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1218757]
 1. Szőts Zoltán. Dr. Németh Kálmán c. esperes szerepe a bukovinai székelyek életében (1945-1947).. (2020) Megjelent: A bukovinai székelyek nyomában pp. 209-229
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[33252742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33252742, Kapcsolat: 31909708
 2. Séra László et al. A székely identitás változásai a Bodor család történetében. (2020) Megjelent: A bukovinai székelyek nyomában p. 252
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31680819] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31680819, Kapcsolat: 31855189
 3. Frey Dóra. From migrant to refugee: the history: the history of the Szekelys of Bukovina during and after the Second World War.. (2019) VERGENTIS 2445-2394 2605-3357 9 155-170
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32064990] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32064990, Kapcsolat: 31848565
 4. Seewann Gerhard. Geschichte der Deutschen in Ungarn. Band 2. (2012) ISBN:9783879693740
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2123179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123179, Kapcsolat: 22624687
 5. Eiler Ferenc. Németek, helyi társadalom és hatalom: Harta, 1920-1989. (2011) ISBN:9789634466376
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1784888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1784888, Kapcsolat: 21754038
 6. Eiler Ferenc. A nemzetiségi politika hatásai egy német származású település életére: (Harta, 1945-1989). (2011) Megjelent: Asszimiláció, integráció, szegregáció pp. 347-368
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1631746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1631746, Kapcsolat: 21469680
 7. Eiler Ferenc. Etnicitás, helyi társadalom és hatalom egy magyarországi német településen: Harta, 1920-1989. (2010) Megjelent: Etnicitás: különbségteremtő társadalom pp. 313-335
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1408178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1408178, Kapcsolat: 20956088
 8. Frey D. Állampolgársági kérdések a bukovinai székelyek Magyarországra telepítése kapcsán. (2010) Megjelent: Jogi tanulmányok 2010 pp. 33-47
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1459005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1459005, Kapcsolat: 21935428
 9. Nagy István. Közös házban - német-magyar együttélés. (2009) Megjelent: Németek a Kárpát-medencében pp. 263-276
  Könyvrészlet | Tudományos[20956082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20956082, Kapcsolat: 20956082
 10. SZŐTS Z. A németkérdés Tolna megye központi sajtójában 1945-ben, a fegyverszüneti szerződéstől a kitelepítési rendeletig.. (2009) Megjelent: Németek a Kárpát-medencében konferencia anyaga pp. 457-471
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1441446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1441446, Kapcsolat: 20956085
 11. Peter Haslinger. Diskurse über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa: Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern seit 1989. (2008) ISBN:9783944396231
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[26595194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26595194, Kapcsolat: 26595200
 12. Szőts Z. A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése a második világháborútól napjainkig. (2007) ISBN:9789638756602
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[1421820] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1421820, Kapcsolat: 29509156
 13. Horváth Julianna. Pártközi értekezletek: Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 1944-1948. (2003) ISBN:9639350184
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[20612835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20612835, Kapcsolat: 20612836
 14. Zentai Tünde. A hidasi ház és a telek berendezése. (2003) Megjelent: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve pp. 177-192
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[21110249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21110249, Kapcsolat: 21110249
 15. Kotics József. Etnikai előítéletek és sztereotípiák: A mindenapi élet konfliktusai az együtt élő bukovinai székelyek és németek között. (2001) Megjelent: Mások tekintetében pp. 95-106
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1313330] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1313330, Kapcsolat: 30826579
 16. Ginder Paul. Vom Leben und Wirken Otto Hermann Krauses (1870-1910). (1999) Megjelent: Ungarn und Deutsche: Aufsätze zur donauschwäbischen Geschichte und Kulturgeschichte pp. 120-126
  Könyvrészlet | Tudományos[20636851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636851, Kapcsolat: 20636851
 17. Merk Zsuzsa. A katolikus egyház és a bukovinai székely telepítés a Délvidéken (1941-1944). (1997) Megjelent: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve pp. 41-59
  Könyvrészlet | Tudományos[21103297] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21103297, Kapcsolat: 21103297
 18. Merk Zsuzsanna. A bukovinai székelyek Bácskába telepítése az egyházi források tükrében (1941-1944). (1994) Megjelent: Migráció a Kárpát-medencében. Országos Történeti és Művelődéstörténeti tanácskozás Békéscsaba újratelepítésének 275. évfordulóján pp. 124-142
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24334622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24334622, Kapcsolat: 24334622
Tóth Ágnes et al. „Ha csak a bűnösöket büntetnék, hallgatnánk ...”: Mindszenty József levelei a hazai németség ügyében. (1991) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 23 7 55-62, 1218780
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1218780]
 1. Balogh Margit. Mindszenty József (1892-1975). (2015)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27688254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27688254, Kapcsolat: 27688286
 2. Balogh Margit. Mindszenty József (1892-1975). (2015)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27688263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27688263, Kapcsolat: 27688287
 3. Balogh Margit. Kardinal József Mindszenty: Ein Leben zwischen kommunistischer Diktatur und Kaltem Krieg. (2014) ISBN:9783940452634
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2522135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2522135, Kapcsolat: 27680589
 4. Balogh Margit. József Kardinal Mindszenty und der Schutz der Menschenrechte am Ende des Zweiten Weltkrieges. (2014) UNGARN-JAHRBUCH 0082-755X 31 363-412
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2540757] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2540757, Kapcsolat: 29523408
 5. Balogh Margit. Hadifoglyok, internáltak, kitelepítettek: Mindszenty József bíboros-érsek és az emberi jogok védelme (1945–1948). (2011) SZÁZADOK 0039-8098 145 1 39-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1836031] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1836031, Kapcsolat: 26538559
 6. Bognár Szabina. Vermögenskonfiszierungen, Vermögensentziehung und Vermögenszuweisungen in Budaörs (1945-1948). (2010) Megjelent: Jogfosztások Budaörsön 1944-1948 = Entrechtungen in Budaörs pp. 273-316
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1440325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1440325, Kapcsolat: 21270021
 7. Bognár Szabina. Vagyoni korlátozások, vagyonelkobzás és vagyonjuttatások Budaörsön (1945-1948). (2010) Megjelent: Jogfosztások Budaörsön 1944-1948 = Entrechtungen in Budaörs pp. 235-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1794953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1794953, Kapcsolat: 21270003
Tóth Ágnes. Bibó István memorandumai a magyarországi német lakosság kitelepítésével kapcsolatban. (1992) Megjelent: Bács-Kiskun megye múltjából pp. 330-382, 1218732
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1218732]
 1. Séra László et al. A székely identitás változásai a Bodor család történetében. (2020) Megjelent: A bukovinai székelyek nyomában p. 252
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31680819] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31680819, Kapcsolat: 31855212
 2. Gerhard Seewann et al. Donauschwaben : Deutsche Siedler in Südosteuropa. (2019) ISBN:9783936168723
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31830434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31830434, Kapcsolat: 30834338
 3. Orosz László. A kollektív bűnösség jegyében. Magyarország és a "németkérdés" - hetven évvel ezelőtt. (2017) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 10 (2017) 36 (1) 129-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3195936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3195936, Kapcsolat: 28562456
 4. Gajdos-Frank Katalin. Megfigyelve: Az Állambiztonsági Szolgálatok jelentései a magyarországi németekről 1945 és 1956 között. (2016) ISBN:9789631263251
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26278785] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26278785, Kapcsolat: 28562453
 5. Kugler Ferenc. Berényiek voltak, Berényiek lettek. A második világháború utáni migrációs változások (németek kitelepítése, magyar-csehszlovák lakosságcsere) emlékezete. (2015) ISBN:9789631229561
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31016280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31016280, Kapcsolat: 28562438
 6. Gerhard Seewann. A magyarországi németek története. (2015) ISBN:9789634467540
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3048861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3048861, Kapcsolat: 27688249
 7. Marchut Réka. Töréspontok: a Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei (1920–1948). (2014) ISBN:9789630884518
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2588943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2588943, Kapcsolat: 24334653
 8. Gonda Gábor. Kitaszítva. Kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944-1948. (2014) ISBN:9789638953674
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2757182] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2757182, Kapcsolat: 25233122
 9. Erzsébet Apró. Archiv der Komitatsselbstverwaltung Bács-kiskun. (2013) Megjelent: Archivführer zur ungarndeutschen Geschichte in den Komitatsarchiven Ungarns 1670-1950 pp. 114-238
  Forráskiadás (Könyvrészlet) | Tudományos[26514995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26514995, Kapcsolat: 26514995
 10. Seewann Gerhard. Geschichte der Deutschen in Ungarn. Band 2. (2012) ISBN:9783879693740
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2123179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123179, Kapcsolat: 22624309
 11. Seewann Gerhard. Geschichte der Deutschen in Ungarn. Band 1. (2012) ISBN:9783879693733
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2123175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123175, Kapcsolat: 22648664
 12. Vonyó József et al. A földkérdés és a nemzetiségi kérdés szerepe a magyarországi németek elűzetésében. (2012) Megjelent: Egy monolit rendszer árnyalatai pp. 43-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26514951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26514951, Kapcsolat: 26514994
 13. Gonda Gábor. Nemzetiségpolitikai megfontolások, kényszermigráció és földreform német által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944-1948. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21921858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21921858, Kapcsolat: 21998664
 14. Apró Erzsébet. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. (2010) Megjelent: A magyarországi németek levéltári forrásai 1670-1950 pp. 135-272
  Forráskiadás (Könyvrészlet) | Tudományos[26515025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515025, Kapcsolat: 26514997
 15. Kathi Gajdos-Frank. Überwacht. Die Ungarndeutschen und die Staatssicherheitsdienste 1945-1956. (2009)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31016292] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31016292, Kapcsolat: 28562455
 16. Peter Haslinger. Diskurse über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa. (2008) ISBN:9783486580532
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1707746] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1707746, Kapcsolat: 26595196
 17. Kugler József. A második világháború utáni népességmozgások hatása Mezőberény etnikai és vallási összetételére. (2008) Megjelent: Földönfutók. A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború után pp. 157-191
  Könyvrészlet | Tudományos[20613064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20613064, Kapcsolat: 20613064
 18. Krisch András. A soproni németek kitelepítése: Az elűzetés négy hete. (2006) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 60 2 2-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26515003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515003, Kapcsolat: 26515003
 19. Rózsás József. A németbólyi kitelepítések, 1946, 1947. (2006)
  Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[31645051] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31645051, Kapcsolat: 29509125
 20. Kugler J. A II. világháború utáni népességmozgások hatása Mezőberény etnikai és vallási összetételére. (2006) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 15 4 669-695
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[175829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 175829, Kapcsolat: 20612994
 21. Spannenberger Norbert et al. A földkérdés és a nemzetiségi kérdés szerepe a magyarországi németek elűzésében. (2006) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 60 4 2-11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26515002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515002, Kapcsolat: 26515002
 22. Bank Barbara et al. A „német ügy” 1945-1953: A Volksbundtól Tiszalökig. (2005) ISBN:9632178637
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1526699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1526699, Kapcsolat: 20612893
 23. Norbert Spannenberger. A magyarországi Volksbund: Berlin és Budapest között : 1938-1944. (2005) ISBN:9639465305
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23533827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23533827, Kapcsolat: 21073565
 24. Czibulka Zoltán. A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás. (2004) ISBN:9632157990
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20612884] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20612884, Kapcsolat: 20612880
 25. Horváth Julianna. Pártközi értekezletek: Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 1944-1948. (2003) ISBN:9639350184
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[20612835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20612835, Kapcsolat: 20612835
 26. Jean-Léon Muller. L’expulsion des Allemands de Hongrie, 1944-1948: Politique internationale et destin méconnu d’une minorité. (2001) ISBN:9782747502801
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[25233125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25233125, Kapcsolat: 25233125
 27. Spiegel-Schmidt F. Kommentar zu dem prozessakten.. (2000) Megjelent: Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch, Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn, Budapest 1945/46 pp. LXXVII-LXXXIV
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31613542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31613542, Kapcsolat: 29469280
 28. Ginder Paul. Die Vertreibung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. (1999) Megjelent: Ungarn und Deutsche: Aufsätze zur donauschwäbischen Geschichte und Kulturgeschichte pp. 158-173
  Könyvrészlet | Tudományos[20636857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636857, Kapcsolat: 20636857
 29. Tilkovszky L. Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században.. (1998) ISBN:9632601165
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[199305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199305, Kapcsolat: 23529778
2024-07-16 21:41