Bódi Stefánia. Petíciós jog a nemzetközi egyezményekben. (2001) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 5 5 3-6, 1189711
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1189711]
 1. Milánkovich András. Holt jog vagy új lehetőségek csírája?: A kérelmezési- és panaszjog napjainkban. (2015)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[27366513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27366513, Kapcsolat: 27366465
Bódi Stefánia. A petíciós jog hazai szabályozásával szemben támasztott követelmények, a magyar, a német és a holland jogi szabályozás összevetése. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 6 5 3-8, 1189735
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1189735]
 1. Milánkovich András. Holt jog vagy új lehetőségek csírája?: A kérelmezési- és panaszjog napjainkban. (2015)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[27366513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27366513, Kapcsolat: 27366482
 2. http //www-archiv. Bibliográfia a panaszokról, közérdekű bejelentésekről. (2013)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26826937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26826937, Kapcsolat: 26826937
Bódi Stefánia. A petíciós jog Franciaországban, Németországban és Hollandiában. (2004) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 15 3 87-104, 1189772
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1189772]
 1. Milánkovich András. Holt jog vagy új lehetőségek csírája?: A kérelmezési- és panaszjog napjainkban. (2015)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[27366513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27366513, Kapcsolat: 27366513
Bódi Stefánia. A Cseh Köztársaság alkotmányos fejlődésének áttekintése.. (2005) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 9 4 8-12, 1190824
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190824]
 1. Milánkovich András. Holt jog vagy új lehetőségek csírája?: A kérelmezési- és panaszjog napjainkban. (2015)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[27366513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27366513, Kapcsolat: 27366584
Bódi Stefánia. A globalizáció folyamata és a nemzetközi világrend alakulása. (2005) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 9 5 25-34, 1190766
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190766]
 1. Dr. Horváth Pál. 21st Security Challenges. (2008) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 special issue 13-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23303786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23303786, Kapcsolat: 23303786
Bódi Stefánia. A közép-kelet-európai konfliktus értelmezése Bibó István elmélete alapján.. (2005) KARD ÉS TOLL: VÁLOGATÁS A HADTUDOMÁNY DOKTORANDUSZAINAK TANULMÁNYAIBÓL 1587-558X 2005 3 88-96, 1190760
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190760]
 1. Dr. Kiss Adrienn. The Right to Self-Determination of Peoples in International Documents. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 2 111-117
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27439463] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27439463, Kapcsolat: 27439462
 2. Dr. Kiss Adrienn. A népek önrendelkezési jogának megjelenése a nemzetközi dokumentumokban. (2018) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 61 7 49-55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27460432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27460432, Kapcsolat: 27460432
 3. Kiss Adrienn. Az önrendelkezési jog és az állam konstitutív elemeinek viszonya. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 18 4 49-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27000588] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27000588, Kapcsolat: 27000577
 4. MTA Történeti. ifjabb, barátosi Bibó István. (2014)
  Kutatási adat | Tudományos[31270116] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31270116, Kapcsolat: 28940419
 5. Kupa László. "How Many Pharmacists of Slovakian Origin Lived in Hungary in the Age of the Tartar Invasion?" Additions to István Bibó’s: "Koliko lekarnarjev slovaškega porekla je živelo na Ogrskem v dobi tatarskih vpadov?" Prispevki k pogledu Istvána Biba na Srednjo Evropo. (2014) RAZPRAVE IN GRADIVO: TREATIES AND DOCUMENTS 0354-0286 1854-5181 2014 június 1-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25222991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25222991, Kapcsolat: 25222991
 6. Kupa László. Hány szlovák nemzetiségű gyógyszerész élt a tatárjárás idején Magyarországon. Adalékok Bibó István Közép-Európa-képéhez. (2013) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 6 1-2 13-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2398671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2398671, Kapcsolat: 25213111
 7. Bodó Barna et al. Kisebbségpolitika és Európai Unió. (2011)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[24669300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24669300, Kapcsolat: 25218935
 8. Kozák Péter. Bibó István (2), ifj.; barátosi (1911. aug. 7. Bp. – 1979. máj. 10. Bp.): jogász, politológus, szociológus. (2011)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[25342000] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25342000, Kapcsolat: 25342000
Bódi Stefánia. Az egyesülési, gyülekezési és a petíciós jog magyarországi szabályozásának története. (2005) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 9 1 5-12, 1189787
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1189787]
 1. Téglásiné Kovács Júlia. Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája. (2020) ISBN:9789635310388
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32059621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32059621, Kapcsolat: 31161273
 2. M. Balázs Ágnes. A kisebbségek szervezetei döntéshozatalba való bevonásának modelljei a nemzetiségi szószólói és a nemzetiségi képviselői intézmény tükrében. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 3 79-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3423947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3423947, Kapcsolat: 27680224
 3. Balogh Atilla. Adalékok a Keresztes-Fischer Ferenc vezette Belügyminisztérium rendészeti politikájához (1931-1932) – Gyülekezési, egyesületi, sajtórendészeti ügyek; állambiztonság, állami ellenőrzések, fejlesztések a közbiztonsági szerveknél. (2018) KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2630-8711 2018 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31354184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31354184, Kapcsolat: 28450408
 4. Balla Zoltán. A rendészet és annak sajátos intézménye: a rendészeti panaszjog. (2017) Megjelent: Unitas multiplex pp. 46-51
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3271054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3271054, Kapcsolat: 26828312
 5. M. Balázs Ágnes. A magyarországi nemzetiségek országgyűlési választójogának egyenlősége mint a jogállamiság egyik aspektusa. (2017) Megjelent: Doktori Műhelytanulmányok 2017 pp. 133-148
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3310494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3310494, Kapcsolat: 27031663
 6. Milánkovich András. Holt jog vagy új lehetőségek csírája?: A kérelmezési- és panaszjog napjainkban. (2015)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[27366513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27366513, Kapcsolat: 27366546
 7. Dr. Magyar Attila. A gyülekezési gyakorlásával összefüggésben elkövetett jogsértések Magyarországon 1990-2010. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26826975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26826975, Kapcsolat: 26826971
 8. Hajas Barnabás. Utcák, terek szabadsága: Kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak. (2014) ISBN:9786155164125
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2559837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2559837, Kapcsolat: 24571703
 9. http //www-archiv. Bibliográfia a panaszokról, közérdekű bejelentésekről. (2013)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26826937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26826937, Kapcsolat: 26826770
 10. Lehotay Veronika. SZABADSÁGMEGVONÓ INTÉZKEDÉSEK A HORTHY-KORSZAKBAN,KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIDÓTÖRVÉNYEKRE: PhD. értekezés. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25208102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25208102, Kapcsolat: 25208102
 11. Hajas Barnabás. A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2361133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2361133, Kapcsolat: 25208134
 12. Dr. Varga Tibor. A helyi konzultatív mechanizmus fejlesztésének lehetőségei, a döntéselőkészítési és végrehajtási feladatok, igazgatásszevezési támogatására és a költségvetési tervezés rendszerszemléletű alakítása az erőforrások hatékony felhasználására: Megalapozó tanulmány - Gellénháza. (2010)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Nem besorolt jellegű[25207832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25207832, Kapcsolat: 25207832
 13. Jakab András. Az Alkotmány kommentárja.: 1-2. köt.. (2009) ISBN:9789637340161
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1373474] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1373474, Kapcsolat: 26650994
Bódi Stefánia. Az emberi jogok fogalmának kialakulása és jelentéstartalmának változása. (2005) KARD ÉS TOLL: VÁLOGATÁS A HADTUDOMÁNY DOKTORANDUSZAINAK TANULMÁNYAIBÓL 1587-558X 2005/2 2 70-81, 1190813
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190813]
 1. Dr. Lehotay Veronika. SZABADSÁGMEGVONÓ INTÉZKEDÉSEK A HORTHY-KORSZAKBAN,KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIDÓTÖRVÉNYEKRE. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25208109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25208109, Kapcsolat: 25208109
 2. Benke József. Kizárólag személyesen gyakorolhatja-e az egyesület természetes személy tagja az Etv.-ben meghatározott jogait?: Észrevételek a Legfelsőbb Bíróság 2/2005. KJE. számú jogegységi határozatához. (2006) Megjelent: PHD Tanulmányok 5. pp. 9-54
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1419036] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1419036, Kapcsolat: 23303799
Bódi Stefánia. A közép-kelet-európai konfliktus és annak eredői, különös tekintettel Bibó István elméletére.. (2006) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 VI/3 3 101-111, 1190872
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190872]
 1. Kiss Adrienn. A hadtudomány és a XXI. század: A népek önrendelkezési jogának problémaköre. (2018)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[27356807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27356807, Kapcsolat: 27356807
 2. Balog Iván. Ki volt Bibó?. (2012)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Ismeretterjesztő[25206871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25206871, Kapcsolat: 25206871
Bódi Stefánia. Nemzeti sokszínűség-multietnicitás és határviták: Bibó István közép-kelet-európai konfliktuselméletének értelmezése. (2006) KUTATÁSI FÜZETEK (ZMNE) 1786-0431 5 128-144, 1190847
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190847]
 1. Cservák Csaba. Alkotmánybíráskodás a Pireneusokon túl. (2019) KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2630-8711 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30792719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30792719, Kapcsolat: 28478756
 2. Cservák Csaba. Hispánia alapjogvédelmi szervezetrendszeréről. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 1 20-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3381707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3381707, Kapcsolat: 27240737
 3. Cservák Csaba. Az alapjogokat érvényesítő intézményrendszer. (2018) ISBN:9786155403170
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3418351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418351, Kapcsolat: 27811340
Bódi Stefánia. The Interpretation of the Central and Eastern European Conflict based on the theory of István Bibó. (2006) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 5 2 167-175, 1190851
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190851]
 1. Lili Zách Dr.. Imagining Ireland Abroad, 1904–1945. (2021)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32125814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32125814, Kapcsolat: 30236353
Bódi Stefánia. Az észak-írországi konfliktus elemzése, különös tekintettel Bibó István értelmezésére.. (2007) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 11 1 170-175, 1190962
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1190962]
 1. Dr. Kiss Adrienn. Albánok és az önrendelkezés. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 1 75-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27240731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27240731, Kapcsolat: 27240731
Bódi Stefánia. Joó Rudolf szellemi öröksége: Beréti László-Harai Dénes-Szabó A. Ferenc könyvének bemutatása. (2007) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 50 9 111-114, 1191190
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1191190]
 1. http //joorudolf. Dr. Joó Rudolf: Könyvészet. (2007)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[25207643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25207643, Kapcsolat: 25207643
Bódi Stefánia. A halálbüntetés hazai szabályozásának története, különös tekintettel a katonai bűncselekményekre. (2008) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 1 2 47-53, 1191494
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1191494]
 1. Dr. Makkos Nándor. Emberi méltóság a közszolgálatban. (2018) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 61 7 39-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27460435] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27460435, Kapcsolat: 27460435
 2. Grebelyné Kiss Evelin. Az abortusz törvényi szabályozása és megítélése napjainkban. (2018) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 61 5 1-8
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27387270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27387270, Kapcsolat: 27387270
 3. Grebelyné Kiss Evelin. Az abortusz törvényi szabályozása és megítélése napjainkban. (2018) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 14 1-3 410-417
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32107530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32107530, Kapcsolat: 27689361
 4. HVG hu. Orbán már 2002-ben a halálbüntetéssel jött. (2015) HVG 1217-9647 2015 ápr.28.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[25206514] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25206514, Kapcsolat: 25206514
 5. HÍRHATÁR kÜLFÖLDI. Orbán már 2002-ben a halálbüntetéssel jött. (2015)
  Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26827399] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26827399, Kapcsolat: 26827399
 6. Barkóczi Dávid. Büntetési nemek az első magyar büntető kódexben.: A progresszív büntetés-végrehajtási rendszer. (2014) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 19 2 4-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24545792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24545792, Kapcsolat: 24545792
 7. Vitál Vivien. Régen és ma: Fejezetek a halálbüntetés történetéből. (2013) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 18 2 30-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25211632] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211632, Kapcsolat: 25211632
 8. http //www. Destripando la prensa burguesa: mentiras sobre la URSS. (2011)
  Nem besorolt (Egyéb) | Közérdekű[25338864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25338864, Kapcsolat: 25338864
Bódi Stefánia. A halálbüntetés nemzetközi története és megítélése: érvek és ellenérvek. (2008) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 18 3-4 127-139, 1191502
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1191502]
 1. Badó Katalin Balogh-Békesi. Bódi Stefánia-Schweitzer Gábor (szerk.) Alapjogok- Az emberi jogok alkotmányos védelme Magyarországon. (2021)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[32053857] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32053857, Kapcsolat: 30185076
 2. data.consilium.europa.eu.. Jogok és korlátozások. (2019)
  Számítógépes program (Egyéb) | Nem besorolt jellegű[31032494] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31032494, Kapcsolat: 28594400
 3. Halál vagy életfogytiglan?. (2019)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Ismeretterjesztő[30935872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30935872, Kapcsolat: 28454693
 4. Dr. Makkos Nándor. Emberi méltóság a közszolgálatban. (2018) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 61 7 39-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27460435] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27460435, Kapcsolat: 27460433
 5. Grebelyné Kiss Evelin. Az abortusz törvényi szabályozása és megítélése napjainkban. (2018) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 61 5 1-8
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27387270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27387270, Kapcsolat: 27387268
 6. Grebelyné Kiss Evelin. Az abortusz törvényi szabályozása és megítélése napjainkban. (2018) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 14 1-3 410-417
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32107530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32107530, Kapcsolat: 27689352
 7. Vitál Vivien. Régen és ma: Fejezetek a halálbüntetés történetéből. (2013) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 18 2 30-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25211632] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211632, Kapcsolat: 25211630
 8. Marosi Beatrix. A halálbüntetés: Jog és erkölcs. (2013)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Oktatási[24538211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24538211, Kapcsolat: 24538211
 9. Endrefi Szilvia. A fiatalkorú elkövetők ügyeiben eljáró fővárosi bírók és ügyészek speciális magatartási szabályok előírására vonatkozó jogalkalmazói gyakorlatával kapcsolatos kutatás. (2009)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[25224788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25224788, Kapcsolat: 25224788
Bódi Stefánia. A halálbüntetés szabályozásának történeti áttekintése. (2008) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 51 3 74-87, 1191200
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1191200]
 1. Ismertesse az élethez való jog, mint alapvető emberi jog egyes aspektusait: halálbüntetés, abortusz, euthanázia. (2012)
  Nem besorolt (Egyéb) | Közérdekű[25206917] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25206917, Kapcsolat: 25206917
Bódi Stefánia. Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról: Szabó A. Ferenc professzor könyvének bemutatása. (2008) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 51 5 109-113, 1191208
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1191208]
 1. Ötvenhat az ötvenediken. Kritikai szemle a magyar forradalom félévszázados évfordulójára megjelent művekből. (2007)
  Könyv | Tudományos[30256530] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30256530, Kapcsolat: 28949291
Bódi Stefánia. A halálbüntetés Németországban. (2009) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 52 9 57-65, 1654764
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1654764]
 1. Pintér Éva. Folyóiratszemle: Válogatás a magyar nyelvű filozófiai irodalomból. (2009)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Ismeretterjesztő[24545809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24545809, Kapcsolat: 24545809
Bódi Stefánia. A gyülekezési jog hazai szabályozásának története és dilemmái. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 9 527-536, 1735028
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1735028]
 1. Cservák Csaba. Alkotmányjogi eljárásjog. (2019) ISBN:9786158061094
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[30982088] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30982088, Kapcsolat: 29045886
 2. Tóth Zoltán. A gyülekezési jog egyes kérdései Nagy-Britanniában és Magyarországon. (2019) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 62 7 78-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30740249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30740249, Kapcsolat: 28231701
 3. Cservák Csaba. Az alapjogokat érvényesítő intézményrendszer. (2018) ISBN:9786155403170
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3418351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418351, Kapcsolat: 27811317
 4. Sőti Zsombor. GYÜLEKEZÉSI JOG MA ÉS HOLNAP: THE RIGHT OF ASSEMBLY TODAY AND TOMORROW. (2016) MISKOLCI JOGTUDÓ : HALLGATÓI ONLINE JOGTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2016 1-11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27366042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27366042, Kapcsolat: 27366042
 5. Ilmenauer Discovery Tool. A gyülekezési jog hazai szabályozásának története és dilemmái. (2016)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[27002163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27002163, Kapcsolat: 27002163
 6. http //www ostrecht. Aufsatzindex Ungarn: Die Gliederungsnummern entsprechen dem Bibliotheksschlüssen. (2015)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Nem besorolt jellegű[25222088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25222088, Kapcsolat: 25222088
 7. Dr. Magyar Attila. A gyülekezési gyakorlásával összefüggésben elkövetett jogsértések Magyarországon 1990-2010. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26826975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26826975, Kapcsolat: 26826975
 8. Hajas Barnabás. Utcák, terek szabadsága: Kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak. (2014) ISBN:9786155164125
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2559837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2559837, Kapcsolat: 24571702
 9. Lehotay Veronika. SZABADSÁGMEGVONÓ INTÉZKEDÉSEK A HORTHY-KORSZAKBAN,: PhD értekezés. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25208105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25208105, Kapcsolat: 25208105
 10. Hajas Barnabás. A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2361133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2361133, Kapcsolat: 25208138
 11. http //www mkab. Az Alkotmánybíróság intézményével, illetve gyakorlatával kapcsolatos hivatkozások. (2011) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2061-5582 2011 2 1-140
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[25222179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25222179, Kapcsolat: 25222179
Dr. Bódi Stefánia. Az egyesülési jog hazai szabályozásának története és dilemmái. (2011) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 54 9 60-76, 1735019
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1735019]
 1. M. Balázs Ágnes. A kisebbségek szervezetei döntéshozatalba való bevonásának modelljei a nemzetiségi szószólói és a nemzetiségi képviselői intézmény tükrében. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 3 79-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3423947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3423947, Kapcsolat: 27680222
 2. Balogh Atilla. Adalékok a Keresztes-Fischer Ferenc vezette Belügyminisztérium rendészeti politikájához (1931-1932) – Gyülekezési, egyesületi, sajtórendészeti ügyek; állambiztonság, állami ellenőrzések, fejlesztések a közbiztonsági szerveknél. (2018) KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2630-8711 2018 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31354184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31354184, Kapcsolat: 28450400
 3. Gárdos Orosz Fruzsina. A politikai szabadságjogok: Az egyesülési jog. (2017) Megjelent: Alkotmányjog közös modul pp. 253-254
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[27211809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27211809, Kapcsolat: 27211809
Bódi Stefánia. Az alaptörvény és a sarkalatos törvények hovédelmi igazgatást és katasztrófavédelmet érintő módosuló rendekezéseinek bemutatása. (2012) Megjelent: Magyarország és a védelmi igazgatás rendszere pp. 33-59, 2112742
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2112742]
 1. Hornyacsek Júlia. Előszó. (2019) Megjelent: A védelmi igazgatás működésének gyakorlati tapasztalatai napjaink kihívásainak tükrében pp. 7-7
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[30996207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30996207, Kapcsolat: 28813150
 2. Keszely László. A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPE A CIVIL-KATONAI-RENDVÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN AZ ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉS JEGYÉBEN. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25227117] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25227117, Kapcsolat: 25210856
 3. Till Szabolcs. Alkotmányos változatok migránsokra és terrorra. (2016) KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2064-4558 4 4 7-65
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27390544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27390544, Kapcsolat: 27390544
 4. Till Szabolcs. A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3071395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3071395, Kapcsolat: 27369089
 5. LAKATOS LÁSZLÓ. A honvédelmi igazgatási képzés aktuálitása az átfogó megköz elítés elvének tükrében. (2015) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 8 4 432-443
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3003006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3003006, Kapcsolat: 25342023
 6. Nagy Sándor et al. Population protection tasks in the event of environment pollution. (2014) ECOTERRA: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION 1584-7071 2248-3128 11 4 77-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2872333] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2872333, Kapcsolat: 25211288
 7. Nagy Sándor et al. Környezetvédelmi kockázatok és a lakosságvédelem összefüggései. (2014) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 2014 1 109-131
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3025588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3025588, Kapcsolat: 25345686
 8. Szenes Zoltán. A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásának fejlődése. (2014) Megjelent: Magyar biztonságpolitika 1989-2014 pp. 107-126
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2885071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2885071, Kapcsolat: 31401366
Bódi Stefánia. Bibó István gondolatai a régió és a demokrácia kapcsolatáról. (2012) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 8 3-6 100-122, 2391928
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2391928]
 1. Pongrácz Alex et al. Kérdések és válaszkísérletek a Nyugat és a nyugati jog szerepéről a globalizálódó világban. (2019) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 20 3 52-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30819099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30819099, Kapcsolat: 28324306
 2. Dr. Kiss Adrienn. The Right to Self-Determination of Peoples in International Documents. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 2 111-117
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27439463] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27439463, Kapcsolat: 27439463
 3. Dr. Kiss Adrienn. Albánok és az önrendelkezés. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 1 75-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27240731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27240731, Kapcsolat: 27240730
 4. Dr. Kiss Adrienn. A HADTUDOMÁNY ÉS A XXI. SZÁZAD: A népek önrendelkezési jogának problémaköre. (2018) A HADTUDOMÁNY ÉS A XXI. SZÁZAD 2498-5228 2018 103-115
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[27356575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27356575, Kapcsolat: 27356575
 5. Kiss Adrienn. Az önrendelkezési jog és az állam konstitutív elemeinek viszonya. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 18 4 49-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27000588] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27000588, Kapcsolat: 27000588
 6. Mag Vince. Az államhatárok térbeliségének megközelítésmódjai. (2016) ÚJ ERDÉLYI MÚZEUM 0866-0263 78 4 1-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26828118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26828118, Kapcsolat: 26828118
Bódi Stefánia. A magyarországi nemzetiségekre vonatkozó főbb szabályok összefoglalása. (2013) Megjelent: A történelem szórt fényei pp. 153-167, 3366801
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3366801]
 1. Badó Katalin Balogh-Békesi. Bódi Stefánia-Schweitzer Gábor (szerk.) Alapjogok- Az emberi jogok alkotmányos védelme Magyarországon. (2021)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[32053857] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32053857, Kapcsolat: 30185077
 2. M. Balázs Ágnes. A kisebbségek szervezetei döntéshozatalba való bevonásának modelljei a nemzetiségi szószólói és a nemzetiségi képviselői intézmény tükrében. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 3 79-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3423947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3423947, Kapcsolat: 27680231
Bódi Stefánia. "Rebel Clown Army" avagy bohóchadseregek, mint a gyülekezési jog megjelenési formája. (2013) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 9 3-6 241-256, 2454320
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2454320]
 1. Till Szabolcs. A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3071395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3071395, Kapcsolat: 27369026
Bódi Stefánia. A gyülekezési jog szabályozásának és gyakorlati problémáinak összevetése Nagy-Britanniában, Észak-Írországban és Magyarországon. (2014) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 10 1-2 253-279, 2565661
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2565661]
 1. Tóth Zoltán. A gyülekezési jog egyes kérdései Nagy-Britanniában és Magyarországon. (2019) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 62 7 78-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30740249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30740249, Kapcsolat: 28231699
 2. Till Szabolcs. A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3071395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3071395, Kapcsolat: 27369031
 3. Téglási András. Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése után. (2015) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 8 2 17-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2916879] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2916879, Kapcsolat: 24995179
Bódi Stefánia. Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek. (2014) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 1 45 1-25, 25242836
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25242836]
 1. Cservák Csaba. Alkotmánybíráskodás a Pireneusokon túl. (2019) KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2630-8711 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30792719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30792719, Kapcsolat: 28478749
 2. Cservák Csaba. Az alapjogokat érvényesítő intézményrendszer. (2018) ISBN:9786155403170
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3418351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418351, Kapcsolat: 27811331
 3. Wágner Tamás. Előírhatják-e az uniós intézmények idegen állampolgárok letelepítését a tagállamokban?. (2017) PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS 2062-9648 2017 3 1-16
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26826358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26826358, Kapcsolat: 26826358
 4. Aufsatzindex Ungarn. Die Gliederungsnummern entsprechen dem Bibliotheksschlüssen. (2015)
  Kutatási adat | Tudományos[27368935] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27368935, Kapcsolat: 27368935
Bódi Stefánia. A Szent Korona-eszme jelentősége a magyar közjogi gondolkodásban, különös tekintettel Werbőczy Tripartitumára. (2015) Megjelent: A Hármaskönyv 500. évfordulóján pp. 55-74, 2943930
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2943930]
 1. Szmodis Jenő. A korona mint közjogi szimbólum, különös tekintettel a Szent Korona ősiségére. (2022) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2 118-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32893324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32893324, Kapcsolat: 31393174
 2. Varga Zs. András. Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében. (2021) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 9 2 155-178
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32092276] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32092276, Kapcsolat: 30187008
 3. LIKTOR Zoltán Attila. A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban: Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31607758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31607758, Kapcsolat: 29479699
 4. Liktor Zoltán Attila. „Ülj törvényt, Werbőczi”: A Tripartitum a jogalkotás és jogalkalmazás tükrében. 500 éves a magyar nemesség „bibliája” – Gondolatok Werbőczy István szellemi hagyatékához. (2017) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 7 143-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30926793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30926793, Kapcsolat: 28551458
 5. Stipta István. Új irányok a hazai Werbőczy-kutatásban. (2015) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 17 2014/4-2015/1 119-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3089319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3089319, Kapcsolat: 25948859
2022-09-27 17:06