Bajmócy Péter et al. Aprófalvas településállományunk differenciálódási folyamatai. (2002) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 51 3-4 385-405, 1887878
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1887878]
 1. Attila Polák et al. The criminological profile of Hungarian small villages. (2020) CRIMINAL GEOGRAPHICAL JOURNAL 2676-9778 2 1-2 61-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31253703] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31253703, Kapcsolat: 29797144
 2. Kerülő Judit et al. Messze van Kisvárda?. (2020) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 11 2 85-97
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31591818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31591818, Kapcsolat: 29797147
 3. Rozgonyi-Horváth Ádám. A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében [The role of spatiality and locality in the job keeping skills of the underprivileged people living in peripheral areas]. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30827833] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30827833, Kapcsolat: 29039561
 4. Vinkóczi Tamás. Pénzintézetek elérhetőségi vizsgálata a csornai járás példáján keresztül – tömegközlekedés és időtávolság. (2019) A FALU 0237-4323 34 1 55-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30671897] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30671897, Kapcsolat: 28752258
 5. Csiszár Zsófia. Központi szerepkörű települések egy hátrányos helyzetű rurális térségben - Mágocs és Sásd összehasonlító elemzése. (2019) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 2019/1 54-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30654849] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30654849, Kapcsolat: 28140256
 6. Alpek Balázs Levente et al. "Nagyon el vagyunk ám itt zárva" - Izolálódó települések a Baranyai-Hegyháton. (2018) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 7 1 70-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3358536] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3358536, Kapcsolat: 27244706
 7. Kristóf Andrea. A szuburbanizáció társadalmi-gazdasági hatásai és következményei a Miskolci Agglomerációban: Egyetemi doktori (PhD) értekezés. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30409357] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30409357, Kapcsolat: 27825546
 8. Máté Éva. A dezurbanizáció sajátos formájának megjelenése a Baranyai-Hegyháton. (2018) Megjelent: Földrajz, diverzitás, csomópontok pp. 105-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3373300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3373300, Kapcsolat: 27391242
 9. Makra Zsófia. A magyarországi törpefalvak népességszám-változásának vizsgálata a közigazgatási önállóság tükrében. (2017) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 6 1 76-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26508992] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26508992, Kapcsolat: 26508987
 10. Pásztor István Zoltán. 100 fő alatti településeinkről népességföldrajzi aspektusból. (2017) ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 2062-0284 2559-866X 8 25 10-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3385396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385396, Kapcsolat: 28745345
 11. Oláh Izabella. 1000 fő alatti települések vizsgálata Magyarországon. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3277027] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3277027, Kapcsolat: 26990172
 12. Beluszky P. Mi a helyzet falun?. (2016) Megjelent: Másodkézből pp. 239-257
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25587396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25587396, Kapcsolat: 25807007
 13. Beluszky Pál. Falusi térségeink településformáló folyamatai 1990 előtt. (2016) Megjelent: Másodkézből - Társadalom-földrajzi tanulmányok pp. 183-238
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25806887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25806887, Kapcsolat: 25806887
 14. Aubert Antal et al. Egy élhető nemzetiségi aprófalu: Liptód. (2016) A FALU 0237-4323 2016 tél 37-48
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26257308] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26257308, Kapcsolat: 26257308
 15. Gonda Tibor et al. Az aprófalvak eltérő fejlődése az orfűi turisztikai desztinációban Husztót és Kovácsszénája példája alapján. (2016) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 5 2 123-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3102308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3102308, Kapcsolat: 25957378
 16. Makra Zsófia et al. A magyarországi törpefalvak tipizálása matematikai statisztikai módszerekkel. (2016) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 5 1 123-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3059203] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3059203, Kapcsolat: 25568034
 17. Gonda Tibor. A humánerőforrás szerepe az aprófalvak innovatív fejlesztésében Husztót és Kovácsszénája példáján. (2016) HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2062-0292 2016 1 47-61
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27140531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27140531, Kapcsolat: 27140531
 18. Bencze Szabina et al. A humánerőforrás szerepe az aprófalvak innovatív fejlesztésében Husztót és Kovácsszénája példája alapján. (2016) TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK 2677-0431 2498-6984 1 2 49-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3127043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3127043, Kapcsolat: 26131129
 19. Lennert J. A dél-alföldi települések tipizálása faktor- és klaszteranalízis alkalmazásával. (2016) Megjelent: Tájak, régiók, települések térben és időben pp. 231-240
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3149425] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3149425, Kapcsolat: 27140727
 20. Oláh Izabella et al. ACCESSIBILITY AS A FACTOR OF SMALL SETTLEMENTS’ DEVELOPMENT. (2016) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, SAFETY, EDUCATION AND MANAGEMENT 1339-5270 2453-9813 4 8 28-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3201406] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3201406, Kapcsolat: 28745344
 21. Polák Attila. Hazánk aprófalvainak kriminológiai profilja. (2015) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 4 2 162-176
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2982092] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2982092, Kapcsolat: 25249441
 22. Pénzes J et al. Demographic processes in developmentally peripheral areas of Hungary. (2015) STANOVNISTVO 0038-982X 2217-3986 53 2 87-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3013103] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3013103, Kapcsolat: 25568045
 23. Erdélyi D et al. A zselici települések helyzetének változása az új évezredben. (2015) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2064-3004 3 4 51-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3090381] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3090381, Kapcsolat: 25568175
 24. Szónokyné Ancsin Gabriella. Az "életben maradás" útja Zala megye legapróbb településeinek példáján. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 57-68
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3424952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3424952, Kapcsolat: 24640618
 25. Központi Statisztikai. A kistelepülések szociális ellátottsága. (2015) Statisztikai tükör 2015/88 p. 1
  Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25277258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25277258, Kapcsolat: 25277258
 26. Kristóf Andrea. Adalékok Miskolc külterületeinek sajátosságahoz. (2015) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 4 2 55-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2997560] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2997560, Kapcsolat: 25249428
 27. Pirisi G. Zsugorodó kisvárosok – A demográfiai hanyatlás néhány lokális aspektusa.. (2014) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 3 2 35-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2831189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2831189, Kapcsolat: 24527878
 28. Pénzes János. Periférikus térségek lehatárolása – dilemmák és lehetőségek. (2014) ISBN:9786155212062
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2778823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2778823, Kapcsolat: 25252871
 29. Horváth Eszter. Kicsik között a legkisebbek – A törpefalvak sikerének kulcstényezői. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2951582] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2951582, Kapcsolat: 25250344
 30. Dudás Krisztina. Az idősek szociális segélyezése. (2014) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 92 7 681-707
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25274962] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25274962, Kapcsolat: 25274962
 31. Szónokyné Ancsin. Aprófalvak között a legapróbbak. (2014) Megjelent: Regionális kaleidoszkóp pp. 123-135
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3424951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3424951, Kapcsolat: 25250389
 32. Józsa Klára. A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2536675] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2536675, Kapcsolat: 24652062
 33. Piskóti-Kovács Zsuzsa. A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken.. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24652234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24652234, Kapcsolat: 24652234
 34. G Fekete Éva. Integrált vidékfejlesztés. (2013)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2526852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2526852, Kapcsolat: 25274993
 35. Józsa Klára. Fejlődést segítő és hátráltató tényezők az aprófalvakban a helyi polgármesterek szemszögéből. (2013) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 2 86-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2519894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2519894, Kapcsolat: 23698167
 36. Tóth Géza. Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban. (2013) ISBN:9789632354200
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[2241735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2241735, Kapcsolat: 27140663
 37. Molnár M. A szociálgeográfia helye a falukutatásokban. (2013) Megjelent: A falutipológiától a marketingföldrajzig pp. 97-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2431345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2431345, Kapcsolat: 25252960
 38. Varjú V. Aprófalvak környezeti politikája. (2013) A FALU 0237-4323 28 3 45-55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2437457] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2437457, Kapcsolat: 24059802
 39. Francsics László. A mai magyar aprófalu tér- és időhasználata. (2013)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[24059838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24059838, Kapcsolat: 24059838
 40. Kókai Sándor. Adalékok Északkelet-Magyarország apró- és törpefalvainak társadalmi jellemzőihez. (2013) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 2 2 47-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3020945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020945, Kapcsolat: 23698177
 41. Horváth Eszter. Törpefalvak helyzete a mai Magyarországon.. (2012) A FALU 0237-4323 27 4 49-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2164100] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2164100, Kapcsolat: 23037106
 42. Egyed Adrienn. Tájátalakulás vidéki térségekben. Kistelepülések funkció- és karakterváltozásainak összefüggései három kistérség példáján. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23795382] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23795382, Kapcsolat: 23795382
 43. Kerese Tibor. Somogy megye településrendszerének fejlődése térszerkezeti és demográfiai aspektusból: PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola. 233 p. Pécs. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23049082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23049082, Kapcsolat: 23037105
 44. Kerese T. On the Periphery of the Periphery - Demographic Trends and Development Differencies in Hungarian Villages.. (2012) Megjelent: Development of the Settlement Network in the Central European Countries pp. 103-118
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2090282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2090282, Kapcsolat: 23037101
 45. Kiss JP. Hátrányos helyzetű rurális térségek elérhetőségének változásai (1984-2008). (2012) Megjelent: Térfolyamatok, térkategóriák, térelemzés pp. 61-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2219406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2219406, Kapcsolat: 23037093
 46. Baranyai Olga. A változó Őrség fejlesztésének természeti és társadalmi alapjai. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26092421] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26092421, Kapcsolat: 23037090
 47. Kulcsár László et al. Who lives in forgotten places?: Age structure and socio-economic development in Hungary. (2011) REGIONAL STATISTICS 2063-9538 2064-8243 14 (51) 1 110-121
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27373177] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27373177, Kapcsolat: 27373177
 48. Szabó Szabolcs. Vidéki térségek Magyarországon, és azok főbb társadalmi-gazdasági problémái. (2011) Megjelent: Vidéki térségek Magyarországon pp. 11-71
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1959811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1959811, Kapcsolat: 23037107
 49. Kovács Dezső et al. Óbánya turizmusa: Egy baranyai aprófalu lehetőségei és korlátai turizmusának fejlesztésére. (2009) Megjelent: Térség - Gazdaság - Társadalom pp. 84-108
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26139238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26139238, Kapcsolat: 26114764
 50. Pirisi Gábor. Kisvárosok differenciált átalakulása az ezredforduló Magyarországán. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23198401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23198401, Kapcsolat: 26096660
 51. Pirisi G. Differenciálódó kisvárosaink. (2009) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 133 3 313-325
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1310937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1310937, Kapcsolat: 23037088
 52. Bácskainé Pristyák Erika. Szatmár-Bereg turisztikai alapú területfejlesztése. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2858809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2858809, Kapcsolat: 23037086
 53. Osgyáni G. Mindentől távol - Falvak a Torna-vidéken. (2008) Megjelent: Kistelepülések lépéskényszerben pp. 196-231
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1760513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1760513, Kapcsolat: 23809614
 54. Fábián Zsófia. Megyehatár menti területek a Dunántúlon – erősödő vagy oldódó belső perifériák?. (2008) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 11. (48) 2 164-182
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23037081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23037081, Kapcsolat: 23037081
 55. Beluszky Pál et al. Changing Village-Typology of Rural Settlements in Hungary at the Beginning of the Third Millennium. (2008)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[23037078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23037078, Kapcsolat: 23037078
 56. Józsa Klára. A társadalmi-gazdasági differenciáltság statisztikai elemzése Magyarország nagyközségeiben. (2008) Megjelent: Nagyközségek és kisvárosok a térben pp. 195-208
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2168125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2168125, Kapcsolat: 23037074
 57. Keresztes László. A személyközlekedés, mint a munkaerőpicai (területi) alkalmazkodás eszköze Baranya megye falvaiban. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25568041] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568041, Kapcsolat: 25568041
 58. Kiss JP. Aprófalvasodás és aprófalvaink sorsa történelmi metszetben. (2008) Megjelent: Kistelepülések lépéskényszerben pp. 29-65
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2219416] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2219416, Kapcsolat: 23809611
 59. Ritter K. Agrárfoglalkoztatási válság és a területi egyenlőtlenségek. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1661217] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1661217, Kapcsolat: 23109183
 60. Kocsis Zsolt. Vas megye aprófalvai. (2007) Megjelent: A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon pp. 145-154
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1865222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1865222, Kapcsolat: 23037073
 61. Beluszky P et al. Változó falvaink: a magyarországi falvak típusai a harmadik évezred kezdetén. (2007) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 21 3 1-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1128683] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1128683, Kapcsolat: 23034461
 62. Beluszky P et al. Változó falvaink: Magyarország falutípusai az ezredfordulón. (2007) ISBN:9789635084870
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1128479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1128479, Kapcsolat: 23034464
 63. Józsa Klára. Differentiation and Variety of Small Villages within Szabolcs-Szatmár-Bereg County. (2007) Megjelent: From villages to cyberspace [Falvaktól a kibertérig] pp. 239-247
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2167883] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2167883, Kapcsolat: 23034458
 64. Osgyáni G. Az aprófalvas térségekre jellemző kapcsolati háló szerkezeti modellje. (2007) Megjelent: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után pp. 360-368
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[176202] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 176202, Kapcsolat: 23034457
 65. Borsos Árpád. Az aprófalvak és a kultúra intézményrendszere. (2007) Megjelent: A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon pp. 123-135
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1288440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1288440, Kapcsolat: 23034455
 66. G Fekete Éva. Aprófalvaink átalakulóban. (2007) Megjelent: A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon pp. 27-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1213822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1213822, Kapcsolat: 23034453
 67. Blahó János. A magyar vidék, ezen belül az Alföld, különösen a Dél-Alföld településrendszerének sorskérdései. (2007) Megjelent: A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon pp. 102-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23034452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23034452, Kapcsolat: 23034452
 68. Kanalas I. A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. (2006) ISBN:9638715502
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1180007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1180007, Kapcsolat: 23034449
 69. G Fekete Éva. Small villages undergoing transformation. (2005) Megjelent: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition pp. 483-501
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1213833] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1213833, Kapcsolat: 23034442
 70. Nemes Nagy J. Regionális elemzési módszerek. (2005)
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1076043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1076043, Kapcsolat: 23034440
Bajmócy Péter. Az aprófalvak turizmusa - Kiút vagy zsákutca?. (2002) Megjelent: Kutatás a turizmusban pp. 195-209, 1889377
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1889377]
 1. Gulácsi Erika et al. Zöld utat a falvaknak!. (2016) Megjelent: Junior Kutatók Munkái - Válogatás a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar diákköri kutatócsoportjainak vizsgálataiból pp. 26-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26254851] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26254851, Kapcsolat: 26254851
 2. Bertus Zoltán et al. Erdőhorváti kitörési lehetőségeinek vizsgálata. (2016) A FALU 0237-4323 2016 nyár 51-59
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26257307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26257307, Kapcsolat: 26257307
 3. Molnár M. A szociálgeográfia helye a falukutatásokban. (2013) Megjelent: A falutipológiától a marketingföldrajzig pp. 97-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2431345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2431345, Kapcsolat: 25252967
Bajmócy Péter et al. Néhány társadalmi-gazdasági mutató településméret szerinti differenciáltsága Magyarországon. (2002) Megjelent: Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája pp. 1-9, 1889415
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1889415]
 1. Rozgonyi-Horváth Ádám. A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében [The role of spatiality and locality in the job keeping skills of the underprivileged people living in peripheral areas]. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30827833] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30827833, Kapcsolat: 29796987
 2. Rácz Katalin et al. Társadalmi-gazdasági folyamatok a Derecskei járás területén. (2013) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 2 1 105-130
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2357043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2357043, Kapcsolat: 25252929
Balogh András. Centrum-periféria relációk és a marginalizáció. (2003) Megjelent: Határok és az Európai Unió pp. 208-214, 1889443
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1889443]
 1. Siptár Dávid et al. Cultural and Regional Characterictics of Poverty Segregations (Based on the Examples of Hungarian Peripheral Regions). (2016) EASTERN EUROPEAN COUNTRYSIDE 1232-8855 22 1 107-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3078437] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3078437, Kapcsolat: 26254854
 2. Siptár Dávid et al. A szegénységi szegregáció területi jellegzetességei Baranya megyében.. (2014) HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2062-0292 5 1-2 139-162
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2719380] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2719380, Kapcsolat: 25266669
 3. Szabó Diána et al. A marginális helyzetben lévő ifjúsági csoportok iskoláztatási esélye. (2014) Megjelent: Másodkézből: Magyar ifjúság, 2012 pp. 149-174
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2750484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2750484, Kapcsolat: 25252866
 4. Szoboszlai Zs. Szegénység - marginalizáció - szegregáció. (2006) Megjelent: A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon pp. 116-135
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1760598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1760598, Kapcsolat: 23061163
 5. Szoboszlai Zs. Szegénység, marginalizáció, szegregáció: Adalék a társadalmi egyenlőtlenségek értelmezéséhez. (2004) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 18 3 25-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[174878] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 174878, Kapcsolat: 25807109
 6. SZTE Juhász. Főigazgatósági Tájékoztató: Fiatal tudósok tudományos felolvasóülése. (2003)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Közérdekű[27140437] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27140437, Kapcsolat: 27140437
Balogh András. Az aprófalvasodás idő- és térbeli sajátosságai Magyarországon. (2004) Megjelent: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék pp. 113-119, 1907260
Műhelytanulmány része (Könyvrészlet) | Tudományos[1907260]
 1. Bácskainé Pristyák Erika. Szatmár-Bereg turisztikai alapú területfejlesztése. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2858809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2858809, Kapcsolat: 23109188
 2. Kiss JP. Aprófalvasodás és aprófalvaink sorsa történelmi metszetben. (2008) Megjelent: Kistelepülések lépéskényszerben pp. 29-65
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2219416] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2219416, Kapcsolat: 23809618
Balogh András. Vidéki és elmaradott terek Magyarországon. (2004) Megjelent: A magyar földrajz kurrens eredményei: II. Magyar Földrajzi Konferencia, 1913180
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1913180]
 1. G Fekete Éva. Integrált vidékfejlesztés. (2013)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2526852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2526852, Kapcsolat: 25274990
Balogh András. Az aprófalvak pénzügyi helyzete. (2006) Megjelent: III. Magyar Földrajzi Konferencia, 1930905
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1930905]
 1. Horváth Eszter. Kicsik között a legkisebbek – A törpefalvak sikerének kulcstényezői. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2951582] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2951582, Kapcsolat: 25250334
Balogh András. Az aprófalvasodás folyamatának főbb jellemzői Magyarországon. (2006) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 130 (54) 1-2 67-79, 1887883
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1887883]
 1. Makra Zsófia. A magyarországi törpefalvak népességszám-változásának vizsgálata a közigazgatási önállóság tükrében. (2017) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 6 1 76-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26508992] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26508992, Kapcsolat: 26508997
 2. Bajmócy Péter et al. Aprófalvak kihalása és/vagy megmaradása Magyarországon. (2015) Megjelent: Tovább egy zöldebb úton pp. 126-134
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3074443] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3074443, Kapcsolat: 25579747
 3. Horváth Eszter. Kicsik között a legkisebbek – A törpefalvak sikerének kulcstényezői. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2951582] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2951582, Kapcsolat: 25250339
 4. Kocsis Zsolt et al. The national concept for settlement network development of 1971 and some Western European comparisons. (2012) Megjelent: Development of the Settlement Network in the Central European Countries pp. 75-91
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1826168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1826168, Kapcsolat: 23037119
 5. Trócsányi A et al. The development of the Hungarian settlement network since 1990. (2012) Megjelent: Development of the Settlement Network in the Central European Countries pp. 63-73
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1826166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1826166, Kapcsolat: 23037116
 6. HEGYI DÓRA et al. Magyar néprajzi bibliográfia 2005-2006 / Bibliography of Hungarian Ethnography. (2010)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[26801565] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26801565, Kapcsolat: 25250367
 7. G Fekete É. Az aprófalvak és a településhálózati integráció. (2010) Megjelent: A településföldrajz aktuális kérdései = Topical Issues in the Urban Geography pp. 68-76
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1786036] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1786036, Kapcsolat: 23061148
 8. Kiss JP. Aprófalvasodás és aprófalvaink sorsa történelmi metszetben. (2008) Megjelent: Kistelepülések lépéskényszerben pp. 29-65
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2219416] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2219416, Kapcsolat: 23809620
Balogh András. A határmenti aprófalvas kistérségek településrendszerének néhány jellemző vonása. (2007) Megjelent: Határok és Eurorégiók pp. 535-540, 1913210
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1913210]
 1. Kókai Sándor. A Marosszög külterületi népessége (1910). (2014) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 3 2 124-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3020439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020439, Kapcsolat: 24527472
 2. Sikos T T et al. A kelet-közép-európai határ menti térségek kutatásának válogatott bibliográfiája. (2009) ISBN:9788089234752
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[1237270] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1237270, Kapcsolat: 25807651
Balogh András. Az aprófalvas helyi társadalmak életkörülményei. (2007) Megjelent: A határok kutatója pp. 55-61, 1907262
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1907262]
 1. Polák Attila. Hazánk aprófalvainak kriminológiai profilja. (2015) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 4 2 162-176
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2982092] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2982092, Kapcsolat: 25249442
 2. Bajmócy Péter et al. Aprófalvak kihalása és/vagy megmaradása Magyarországon. (2015) Megjelent: Tovább egy zöldebb úton pp. 126-134
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3074443] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3074443, Kapcsolat: 25579751
Balogh András. Az aprófalvas önkormányzatok kérdőíves felmérése.. (2007) Megjelent: A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon pp. 219-236, 1929766
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1929766]
 1. Szónokyné Ancsin Gabriella. Az "életben maradás" útja Zala megye legapróbb településeinek példáján. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 57-68
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3424952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3424952, Kapcsolat: 24640629
Balogh András. A bűnözés és a gazdasági fejlettség közötti összefüggések. (2008) Megjelent: IV. Magyar Földrajzi Konferencia pp. 356-361, 1913228
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1913228]
 1. Polák Attila. Hazánk aprófalvainak kriminológiai profilja. (2015) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 4 2 162-176
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2982092] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2982092, Kapcsolat: 25249443
Balogh András. A nyugat-dunántúli nagyközségek térszervező szerepe. (2008) Megjelent: Nagyközségek és kisvárosok a térben pp. 160-171, 1929767
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1929767]
 1. Molnár M. A szociálgeográfia helye a falukutatásokban. (2013) Megjelent: A falutipológiától a marketingföldrajzig pp. 97-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2431345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2431345, Kapcsolat: 25252957
2022-06-26 12:19