Szabadfalvi József. Politikai kultúra és nemzettudat. (1986) JEL-SZÓ 1 106-114, 1174932
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1174932]
 1. Petrik Béla. A lakitelki sátor felé: Kármentő - egy lap margójára. (2011) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 24 1 86-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21410784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21410784, Kapcsolat: 21410784
Szabadfalvi József. Moór Gyula pályakezdése (1906-1918). (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 10 497-504, 1174934
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1174934]
 1. Solt Kornél. Jogi logika. 1 .köt.: A jog, a nyelv és a valóság. (1996) ISBN:9638038381
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20527494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527494, Kapcsolat: 20526959
 2. Solt Kornél. Moór Gyula jogfilozófiájáról. (1994) HOLMI 0865-2864 6 12 1850-1862
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20527155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527155, Kapcsolat: 20526958
 3. Nagy Endre. Előszó. (1993) Megjelent: Forradalom és alkotmány: önéletrajz 1944-45-től pp. 1-6
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[20526957] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20526957, Kapcsolat: 20526957
 4. Lichtenstein József. Egy habilitáció története: Horváth Barna pályakezdése. (1990) SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS MAGAZIN 0239-1384 10-11 57-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[20526956] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20526956, Kapcsolat: 20526956
Szabadfalvi József. "Demokrácia és jog": Adalékok Horváth Barna politikaelméletéhez (1945-46). (1990) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 40 7 605-613, 1174944
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1174944]
 1. Zsidai Ágnes. A tiszta jogszociológia: Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. (2008) ISBN:9789633619872
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1471304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1471304, Kapcsolat: 20527147
 2. Barna Horváth. The Base of Law / A jog alapjai. (2006) ISBN:9633612977
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20527104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527104, Kapcsolat: 20527104
 3. Kovács Gábor. Elszigeteltség és nyitottság dinamikája két tudóssors tükrében: Horváth Barna és Bibó István tudományos pályafutása. (2004) Megjelent: Közelítések a magyar filozófia történetéhez pp. 392-419
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[186916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 186916, Kapcsolat: 20527003
 4. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 20527002
 5. Varga Csaba [összeáll ]. Horváth Barna méltatása. (2003) Megjelent: A géniusz pere : Szókratész - Johanna pp. 253-260
  Könyvrészlet/Recenzió/kritika (Könyvrészlet)/Tudományos[20527001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527001, Kapcsolat: 20527001
 6. Anon. Horváth Barna. (2002) Megjelent: Új magyar életrajzi lexikon 3. kötet. H-K pp. 359-360
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[20537490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20537490, Kapcsolat: 20527000
 7. Cs Kiss. Szabadság és kényszer: Horváth Barna szellemi pályája. (2001) Megjelent: Horváth Barna: Angol jogelmélet pp. 569-611
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20526997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20526997, Kapcsolat: 20526997
 8. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 20526962
 9. Zsidai Ágnes. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[20527148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527148, Kapcsolat: 20526961
 10. Anon. Ízelítő a Valóság júliusi számából. (1991) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 48 p. 14
  Folyóiratcikk/Nem besorolt (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[20526960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20526960, Kapcsolat: 20526960
Szabadfalvi József. Moór Gyula emlékezete. (1990) MAGYAR JOG 0025-0147 37 11 983-984, 1174948
Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[1174948]
 1. Solt Kornél. Jogi logika: A jog, a nyelv és a valóság II. kötet. (1996) ISBN:9638038381
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20519651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519651, Kapcsolat: 20519651
Szabadfalvi József. "A demokráci örvényei": Moór Gyula demokrácia-felfogása 1945-1947. (1991) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 34 7 28-40, 1175034
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175034]
 1. Perecz László. A pozitivizmustól a szellemtörténetig: Athenaeum 1892–1947.. (1998) ISBN:9633793998
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1210219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1210219, Kapcsolat: 20519713
Szabadfalvi József. A jog fogalma és a vele összefüggő problémák: Moór Gyula jogi alaptana. (1992) MAGYAR JOG 0025-0147 39 5 264-269, 1175040
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175040]
 1. Solt Kornél. Jogi logika: A jog, a nyelv és a valóság II. kötet. (1996) ISBN:9638038381
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20519651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519651, Kapcsolat: 20519740
Szabadfalvi József. Kísérlet egy jogbölcseleti szintézisre: Moór Gyula "szegedi évei". (1992) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 7 177-205, 1176257
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176257]
 1. Zsidai Ágnes. Jogbölcseleti torzó.: Bibó István jogelméletének rekonstrukciója.. (2008) ISBN:9789633619889
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1773988] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1773988, Kapcsolat: 20527151
 2. Zsidai Ágnes. A tiszta jogszociológia: Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. (2008) ISBN:9789633619872
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1471304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1471304, Kapcsolat: 20527150
 3. Ketskeméty István. Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1995. (1996)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[20527149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527149, Kapcsolat: 20527149
 4. Zsidai Ágnes. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[20527148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527148, Kapcsolat: 20527148
Szabadfalvi József. Moór Gyula: A jogbölcselet problémái. (1992) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 47 7-8 346-347, 1176143
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176143]
 1. Solt Kornél. Jogi logika. 1 .köt.: A jog, a nyelv és a valóság. (1996) ISBN:9638038381
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20527494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527494, Kapcsolat: 20520767
 2. Solt Kornél. Moór Gyula jogfilozófiájáról. (1994) HOLMI 0865-2864 6 12 1850-1862
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20527155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527155, Kapcsolat: 20520765
Szabadfalvi József. "A jogfilozófia mibenléte és problémái": Moór Gyula jogbölcseletének általános filozófiai alapjai. (1993) VILÁGOSSÁG 0505-5849 34 7 56-70, 1176258
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176258]
 1. Falus Katalin. Fejezetek a magyar jogfilozófiai gondolkodás történetéből: Pulszky, Pikler és Somló jogpozitivizmusa. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[20527154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527154, Kapcsolat: 20527152
Szabadfalvi József. Megkésett számvetés. (1993) MAGYAR JOG 0025-0147 42 12 764-765, 1176271
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176271]
 1. Samu Mihály. Megmenteni egy jogelméleti és nemzetközi jogbölcseleti életművet a feledéstől. (1994) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 44 6-7 428-433
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1457374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1457374, Kapcsolat: 20527156
Szabadfalvi József. Moór Gyula: Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe. (1993), 1176266
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1176266]
 1. Solt Kornél. Moór Gyula jogfilozófiájáról. (1994) HOLMI 0865-2864 6 12 1850-1862
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20527155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527155, Kapcsolat: 20527155
 2. Falus Katalin. Fejezetek a magyar jogfilozófiai gondolkodás történetéből: Pulszky, Pikler és Somló jogpozitivizmusa. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[20527154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527154, Kapcsolat: 20527154
 3. Ződi Zsolt. Beszámoló Szabadfalvi József kandidátusi értekezésének vitájáról. (1993) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 48 8-9 367-368
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[20527153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527153, Kapcsolat: 20527153
Szabadfalvi József. Egy jogfilozófus emlékei: Horváth Barna önéletrajzi írása. (1994) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 37 2 101-104, 1176590
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176590]
 1. Zsidai Ágnes. A tiszta jogszociológia: Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. (2008) ISBN:9789633619872
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1471304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1471304, Kapcsolat: 20527481
 2. Cs Kiss Lajos. Bevezetés: Hans Kelsen jelentősége. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 16-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20549854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20549854, Kapcsolat: 20527480
 3. Varga Csaba [összeáll ]. Horváth Barna méltatása. (2003) Megjelent: A géniusz pere : Szókratész - Johanna pp. 253-260
  Könyvrészlet/Recenzió/kritika (Könyvrészlet)/Tudományos[20527477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527477, Kapcsolat: 20527477
Szabadfalvi József. Moór Gyula: Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe. (1994) ISBN:9633790204, 1174859
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174859]
 1. Molnár András. Moór Gyula (1888-1950). (2020) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 10 1 513-530
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31651872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31651872, Kapcsolat: 29517293
 2. Koi Gyula et al. A levéltári kutatás. (2020) Megjelent: Empirikus jogi kutatások pp. 477-494
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31670860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31670860, Kapcsolat: 29502725
 3. Varga Csaba. Szabadfalvi József: Kísérlet az »új magyar jogfilozófia« megteremtésére a 20. század első felében. (2018) Megjelent: Jogfilozófia a múlt, jelen és jövő ölelésében pp. 15-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30389073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30389073, Kapcsolat: 27799863
 4. Varga Csaba. Moór Gyula. (2018) Megjelent: Jogfilozófia a múlt, jelen és jövő ölelésében pp. 55-66
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30389112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30389112, Kapcsolat: 27799886
 5. Varga Csaba. Moór Gyula a napisajtóban. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 13 1 155-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3183271] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3183271, Kapcsolat: 26450436
 6. Cs Kiss. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára. (2017)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[26491207] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26491207, Kapcsolat: 26491210
 7. Cs Kiss Lajos. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973). (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 11-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3417999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3417999, Kapcsolat: 26806333
 8. Cs. Kiss Lajos. Emlékezés Horváth Barnára. (2017) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 2 20 2-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30649160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30649160, Kapcsolat: 28133172
 9. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3242040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 27718028
 10. Ruszoly József. Új magyar jogfilozófia – tegnap: Szabadfalvi József könyvéről. (2016) SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS MAGAZIN 0239-1384 28 11 42-46
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[26309793] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26309793, Kapcsolat: 26309798
 11. Varga Csaba. Moór Gyula. (2016) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 12 1 207-215
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25585315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25585315, Kapcsolat: 25585315
 12. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 24681365
 13. Miklós Szabó. Die Blütezeit der modernen Rechtsphilosophie in Ungarn. (2015) Megjelent: Rechtsphilosophisches Denken im Osten Europas pp. 411-447
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25228872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25228872, Kapcsolat: 25228872
 14. Varga Csaba. Legal Philosophising in mid-XXth Century Hungary: (Julius Moór and István Losonczy). (2013) JURA 1218-0793 19 1 108-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2319963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319963, Kapcsolat: 23315393
 15. Varga Csaba. Contemporary Legal Philosophising: Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & Law and Literature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (On Teaching Legal Philosophy in Appendix). (2013) ISBN:9789632770369
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2417051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2417051, Kapcsolat: 23765770
 16. Szmodis Jenő. Multidiszciplináris tanulmányok: Jogról az evolúciótól a kultúráig. (2012) ISBN:9789639634446
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22687977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687977, Kapcsolat: 22687977
 17. H Szilágyi István. A megkésettség előnyei: Gondolatok Szabadfalvi József könyvéről. (2011) PRO PUBLICO BONO: ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 2062-7165 2062-9966 2 2 182-186
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1997983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1997983, Kapcsolat: 21956247
 18. Paczolay Péter. A jogállam káprázatától az angol jogelmélet valóságáig Horváth Barna írásaiban. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 4 3-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21825080] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21825080, Kapcsolat: 21825080
 19. Deli Gergely. A generális klauzulák dogmatikai, történeti és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmára. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2128001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2128001, Kapcsolat: 20932136
 20. Perecz László. A fölfedezett reneszánsz: Filozófiatörténeti tanulmányok. (2009) ISBN:9789638822202
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1286037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1286037, Kapcsolat: 21397890
 21. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 1132-1154
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2162144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2162144, Kapcsolat: 20528048
 22. Moór Julius. Schriften zur Rechtsphilosophie. (2006) ISBN:9633618088
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2146793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2146793, Kapcsolat: 20527940
 23. Cs Kiss Lajos. Horváth Barna (1896-1973). (2006) Megjelent: Magyar jogtudósok. 3. kötet pp. 209-227
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1785088] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1785088, Kapcsolat: 20527941
 24. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 47 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2162143] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2162143, Kapcsolat: 20527938
 25. Varga Csaba. Philosophising on Law in the Turmol of Communis Takeover in Hungary: Two Portrais, Interwar and Post-war. (2005) Megjelent: The 2005 Annual Publication of the Australian Legal Philosophy Students Association pp. 82-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20527937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527937, Kapcsolat: 20527937
 26. Pokol Béla. Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II.. (2005) ISBN:9637340084
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320447] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1320447, Kapcsolat: 20527935
 27. Löffler Tibor. Autoritás és legitimitás II.. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2414806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2414806, Kapcsolat: 25267919
 28. Szmodis Jenő. A jog realitása: az etruszk vallástól a posztmodern elméletekig. (2005) ISBN:9637510486
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1729953] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1729953, Kapcsolat: 20527911
 29. Varga Csaba. Jogfilozófia az ezredfordulón: Minták, kényszerek – múltban, jelenben. (2004) ISBN:9633616360; 9789633616369
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1099495] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1099495, Kapcsolat: 20527906
 30. Kovács Gábor. Elszigeteltség és nyitottság dinamikája két tudóssors tükrében: Horváth Barna és Bibó István tudományos pályafutása. (2004) Megjelent: Közelítések a magyar filozófia történetéhez pp. 392-419
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[186916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 186916, Kapcsolat: 20527909
 31. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 20527905
 32. Varga Csaba. Legal Scholarship at the Threshold of a New Millennium: (For Transition to Rule of Law in the Central and Eastern European Region). (2003) Megjelent: On Different Legal Cultures, Pre-Modern and Modern States, and the Transition to the Rule of Law in Western and Eastern Europe pp. 515-531
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20527516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527516, Kapcsolat: 20527516
 33. Visegrády Antal. Jog- és állambölcselet. (2003) ISBN:9639310468
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1482565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1482565, Kapcsolat: 20527904
 34. Cs. Kiss Lajos. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) Megjelent: A géniusz pere : Szókratész - Johanna pp. 210-238
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1455711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1455711, Kapcsolat: 20527515
 35. Cs. Kiss Lajos. A szinoptikus jogelmélet esztétikája és metafizikája: [elektronikus dokumentum]. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 1 p. #
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1455776] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1455776, Kapcsolat: 20527518
 36. Pokol Béla. Adalékok a magyar jogfilozófia történetéhez. (2003) Megjelent: Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben pp. 161-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1321510] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1321510, Kapcsolat: 20527517
 37. Cs Kiss. Szabadság és kényszer: Horváth Barna szellemi pályája. (2001) Megjelent: Angol jogelmélet pp. 569-306
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[20527512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527512, Kapcsolat: 20527512
 38. Varga CS. Legal scholarship at the threshold of a new millenium. (2001) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 42 3-4 181-202
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[221075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221075, Kapcsolat: 20527514
 39. Pokol Béla. A jog elmélete. (2001) ISBN:9639149578
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320442] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1320442, Kapcsolat: 20527513
 40. Szalma József. Okozatosság és polgári jogi felelősség: az európai és a magyar jogban. (2000) ISBN:9638583290
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20527510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527510, Kapcsolat: 20527510
 41. Hell Judit et al. Magyar filozófia a XX. században 1.kötet. (2000) ISBN:9639210102
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Nem besorolt jellegű[20527509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527509, Kapcsolat: 20527509
 42. Karácsony András. Jogfilozófia és társadalomelmélet. (2000) ISBN:9639207276
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1503312] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1503312, Kapcsolat: 20527507
 43. Karácsony András. Jog és erkölcs: Kelsen és Verdross szerepe Bibó jogfelfogásának alakulásában. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 166-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20547719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20547719, Kapcsolat: 20527503
 44. Pokol Béla. Jogbölcseleti vizsgálódások. (1999) ISBN:9631891127
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[20527505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527505, Kapcsolat: 20527505
 45. Varga Csaba. Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 3-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2194269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2194269, Kapcsolat: 20527511
 46. Perecz László. Böhm, Bartók, Bibó: Az erdélyi iskola hatása a bibói munkásságra. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 153-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20527506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527506, Kapcsolat: 20527506
 47. Takács Péter. Az ígéret földje. (1999) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 42 2 60-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1540454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1540454, Kapcsolat: 20527502
 48. Pokol Béla. Moór Gyula és Horváth Barna jogkoncepciója. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 45 5 23-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1322242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1322242, Kapcsolat: 20527497
 49. Varga Csaba. Jogtudományunk az ezredvégén. (1998) Megjelent: Iustum, Aequum, Salutare. Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére pp. 298-314
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20541348] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20541348, Kapcsolat: 20527496
 50. Pokol Béla. A XIX. századi magyar jogelmélet. (1998) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 53 7-8 14-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1322243] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1322243, Kapcsolat: 20527499
 51. Perecz László. A belátásos elmélettől a mezőelméletig: A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth. (1998) SZÁZADVÉG 0237-5206 3 10 73-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1210230] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1210230, Kapcsolat: 20527501
 52. Mariska Zoltán. Újabb adalék a magyar filozófiai kultúra történetéhez (Ismertetés). (1996) ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1219-3259 41 1 64-67
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[20527483] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20527483, Kapcsolat: 20527483
 53. Szentirmai László. Szegedi egyetemi almanach 1921-1995. (1996) ISBN:9634820379
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1982829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1982829, Kapcsolat: 20527490
 54. Solt Kornél. Jogi logika. 1 .köt.: A jog, a nyelv és a valóság. (1996) ISBN:9638038381
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20527494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527494, Kapcsolat: 20527494
 55. Takács Péter. A személyes és a rendbe öntött igazságosság szintézise. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 4 420-427
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1539515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1539515, Kapcsolat: 20527495
 56. Szabó Miklós. Megkísértett humanizmus: Előszó a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéhez. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 1-20
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1342741] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1342741, Kapcsolat: 20527485
 57. Vargyai Gyula. Jog és szellemi élet a két világháború közötti Magyarországon. (1995) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 37 1-2 43-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20527489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527489, Kapcsolat: 20527489
 58. Palásti Sándor. Gondolatok Horváth Barna: Jogszociológia című munkájáról és tudósítás Zsidai Ágnes kandidátusi értekezésének vitájáról. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 50 11 514-517
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21723943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21723943, Kapcsolat: 20527488
 59. Varga Csaba. Aus dem Nachlass von Julius Moór = Moór Gyula hagyatékából. (1995) ISBN:9634629520
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2193147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2193147, Kapcsolat: 20527486
 60. Kiss József. Az 1944. évi december hó 21-re Debrecenbe összegyűlt, majd később Budapestre összehívott Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja: 1944. december 21. - 1945. november 29.. (1994) ISBN:9630338572
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[22376503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22376503, Kapcsolat: 20931515
Szabadfalvi József. Vonzások és taszítások - Moór Gyula és Horváth Barna kapcsolata. (1994) MAGYAR JOG 0025-0147 41 11 654-660, 1176585
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176585]
 1. Egresi Katalin. Non-konform jogtudományi értelmiségi pályák és botrányok a századfordulón és a XX. század elején. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 138-149
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3262906] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3262906, Kapcsolat: 26806793
 2. Varga Csaba. Moór Gyula a napi sajtóban. (2017) Megjelent: Sapere aude pp. 247-266
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30308077] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30308077, Kapcsolat: 27708786
 3. Cs Kiss. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára. (2017)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[26491207] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26491207, Kapcsolat: 26491207
 4. Cs. Kiss Lajos. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára. (2017)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[32109458] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32109458, Kapcsolat: 30212981
 5. Cs Kiss Lajos. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973). (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 11-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3417999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3417999, Kapcsolat: 26806326
 6. Cs. Kiss Lajos. Emlékezés Horváth Barnára. (2017) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 2 20 2-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30649160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30649160, Kapcsolat: 28133158
 7. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 24681373
 8. Miklós Szabó. Die Blütezeit der modernen Rechtsphilosophie in Ungarn. (2015) Megjelent: Rechtsphilosophisches Denken im Osten Europas pp. 411-447
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25228872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25228872, Kapcsolat: 25228886
2021-07-28 11:51