Fodor L. A környezeti hatásvizsgálat intézményének kialakulása, szabályozásának alapkérdései. (1996) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1996 12 727-734, 1175592
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175592]
 1. Kocsis Bianka Enikő. Certain Water Law aspects related to the development of the Nuclear Power Plant of Paks = A Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos egyes vízjogi kérdések.. (2019) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 14 26 64-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30719553] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30719553, Kapcsolat: 28227663
 2. TESZÁR László. IPPC. (2007) Megjelent: Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC pp. 437-679
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20519519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519519, Kapcsolat: 20522438
 3. STÁGEL Bence. Az üzleti titok védelme és a környezeti információhoz jutás joga. (2004) Megjelent: Placet expiri : ünnepi tanulmányok Bánrévy Gábor 75. születésnapjára p. (265)
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20522434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20522434, Kapcsolat: 20522434
 4. MIKLÓS László. A környezeti hatásvizsgálatok nyilvánosságáról. (2001) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 2001 1 24-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22046440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22046440, Kapcsolat: 20522435
 5. Miklós László. A környezeti hatásvizsgálatok nyilvánossága a hatósági eljárásokban. (2001) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 59 11 1-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2288726] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2288726, Kapcsolat: 20522437
Fodor L. A megújuló vízjogi szabályozásról környezetvédelmi aspektusban. (1996) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 1996 4 175-180, 1175590
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175590]
 1. Hornyák Zsófia. Über das österreichische Wasserrecht = Az osztrák vízjogról. (2019) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 14 27 74-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30719225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30719225, Kapcsolat: 28350652
 2. Szilágyi János Ede. Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. (2013) ISBN:9789633580165
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2193410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193410, Kapcsolat: 23063542
 3. SZILÁGYI János. A vizek védelmének jogi alapjai az EU vízvédelmi jogában. (2012) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XXX/2 577-599
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22798291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22798291, Kapcsolat: 22798291
 4. Szilágyi János Ede. Vízjog: A vizek tulajdonának és használatának főbb magyar előírásai a nemzetközi tendenciák tükrében. (2011) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 29 2 595-622
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1652551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1652551, Kapcsolat: 21772346
FODOR L et al. A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései. (1996), 1174647
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174647]
 1. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31031398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31031398, Kapcsolat: 28934909
 2. CSAPÓ Orsolya. A környezeti felelősség jogrendszerbeli elhelyezkedése. (2017) Megjelent: Ad Astra Per Aspera pp. 87-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27214264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27214264, Kapcsolat: 27214261
 3. TAHYNÉ KOVÁCS. A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról. (2016) ISBN:9789632582993
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27139658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27139658, Kapcsolat: 27139596
 4. CSAPÓ Orsolya. A környezet fogalma az elméletben és a jogszabályokban. (2014) Megjelent: Quaerando et creando. Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából pp. 83-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24669270] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24669270, Kapcsolat: 24669270
 5. SALMA Marija. Dostupnost informacija o stanju životne sredine - harmonizacija prava Republike Srbije sa evropskom smernicom o ekološkim informacijama iz 2003.g.. (2013) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 47 4 101-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25248210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25248210, Kapcsolat: 25248208
 6. Csák Csilla. A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája. (2013) ISBN:9789633580158
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23136461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136461, Kapcsolat: 23138408
 7. TAHYNÉ KOVÁCS. A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23595971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23595971, Kapcsolat: 23595983
 8. Farkas Csamangó Erika. A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2057852] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2057852, Kapcsolat: 22798334
 9. KOVÁCS Andrea. A környezetjogi felelősség büntetőjogi vonatkozásai. (2011) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2011 2 61-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25791922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25791922, Kapcsolat: 25791922
 10. Salma Jozef. Obligaciono pravna zastita zivotne sredine [Oблигационоправна заштита живoтнe cpeдине]. (2009) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 43 2 33-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22734911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22734911, Kapcsolat: 28115220
 11. Jozef Salma. Građansko pravo i životna sredine [Гpaчaнcкo пpaвo и живoтнa cpeдинa]. (2009) Megjelent: Ocнoвe пpaвa живoтнe cpeдине pp. 169-192
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20744947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20744947, Kapcsolat: 20744947
 12. Bajor Rita. Development of liability for environmental damages in Hungary. (2009) Megjelent: Miskolci Egyetem doktoranduszok fóruma pp. 5-10
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20805507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20805507, Kapcsolat: 20805507
 13. HORVÁTH Gergely. Az ökológiai hálózat és a mezőgazdaság összefüggései a földhasználati zónajogban. (2009) Megjelent: III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia pp. 277-290
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20854433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20854433, Kapcsolat: 20854433
 14. KOVÁCS Andrea. A környezetjogi felelősség hazai jogi szabályozásának általános bemutatása. (2009) Megjelent: III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia pp. 229-242
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20854434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20854434, Kapcsolat: 20854434
 15. Bajor Rita. A környezeti kárfelelősség fejlődése Magyarországon. (2009) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 27 2 451-474
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20820271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20820271, Kapcsolat: 20820271
 16. TESZÁR László. IPPC. (2007) Megjelent: Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC pp. 437-679
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20519519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519519, Kapcsolat: 20519519
 17. Bajor Rita. Alkotmányos környezetvédelem. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára pp. 15-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20519537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519537, Kapcsolat: 28115219
 18. Pánovics Attila. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerepe az EK környezeti politikájában és Magyarország részvétele az Ügynökség munkájában. (2005) Megjelent: PhD tanulmányok 3. pp. 233-271
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2426134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2426134, Kapcsolat: 20519505
 19. CSAPÓ Orsolya et al. Kötelező és önkéntes környezeti tájékoztatás. (2004) ISBN:9632166167
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20519535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519535, Kapcsolat: 20519535
 20. TILKI Katalin. Környezetkárosítás és természetkárosítás. (2004) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 4 2 79-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20519512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519512, Kapcsolat: 20519512
 21. BARANYI Tamás et al. Környezet-egészségügy és kémiai biztonság. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20519534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519534, Kapcsolat: 20519534
 22. BARANYI Tamás. A pozitív környezeti termékjelölések. (2003) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 2003 1 20-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20522443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20522443, Kapcsolat: 28115217
 23. BARANYI Tamás. Negatív környezeti termékjelölések. (2002) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 2 1 91-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20531029] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20531029, Kapcsolat: 20519502
 24. Julesz Máté. Francia hulladékjog. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 6 372-376
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1295104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1295104, Kapcsolat: 20519522
 25. Kurucz Mihály. Föld- és vízvédelmi jog. Agrárkörnyezeti alapok: Jegyzet a Környezetjogi Szakjogász szakra. (2002) ISBN:9637492135
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1462593] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1462593, Kapcsolat: 20519524
 26. TÉGLÁSY Péter. A mezőgazdaság és környezetvédelem a közösségi agrárjog tükrében: a Közös Agrárpolitika és a környezetpolitika kapcsolatrendszere. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3 4 1-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21535947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21535947, Kapcsolat: 20519523
 27. BARANYI Tamás. A környezetbarát és az egyéb pozitív környezeti tulajdonságot tanúsító termékjelzések jogi problémái. (2002) Megjelent: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata pp. 65-83
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20519503] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519503, Kapcsolat: 28115215
 28. TESZÁR László. Környezetvédelmi jogesetek és szakértői tevékenység. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 12 523-526
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20519501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519501, Kapcsolat: 20519501
 29. Kun-Szabó Tibor. A környezetvédelem minőségmenedzsmentje: Általános környezetvédelmi ismeretek. (1999) ISBN:963163048X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1532105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1532105, Kapcsolat: 20519521
 30. Bakács Tibor. Környezetjog. (1997) ISBN:9636027218
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22438056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22438056, Kapcsolat: 20519520
 31. ERDÉLYI Gyula. A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései. (1997) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 63-64
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20519500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519500, Kapcsolat: 20519500
Fodor L. A környezetvédelmi jogalkotás tendenciái. (1997) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 1997 11 497-498, 1175594
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175594]
 1. TESZÁR László. IPPC. (2007) Megjelent: Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC pp. 437-679
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20519519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519519, Kapcsolat: 20522439
Fodor L. A levegő védelmének szabályai a magyar környezetjogban. (1997) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XIV 69-81, 1175629
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175629]
 1. Farkas Csamangó Erika. Környezetjogi szabályozások: egyetemi jegyzet. (2014) ISBN:9789633152027
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2775278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775278, Kapcsolat: 24355232
 2. HORVÁTH Gergely. Az agrár-környezetvédelmi jog elméleti alapvetése és hazai szabályozásának rendszerezése, különös tekintettel agrár-természetvédelmi jogi részterületére. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21370526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21370526, Kapcsolat: 21370534
 3. Bobvos Pál et al. Környezetjog: egyetemi jegyzet. (2008) ISBN:9789634829058
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2045283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2045283, Kapcsolat: 28115203
 4. Horváth Szilvia. A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20530176] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20530176, Kapcsolat: 20530106
FODOR L. Az agrárgazdaság kézikönyve. (1997) ISBN:9632242025, 1174767
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1174767]
 1. Buday-Sántha Attila. Agrárpolitika – Vidékpolitika: a magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. (2001) ISBN:9639123358
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1427626] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1427626, Kapcsolat: 20635210
Fodor L. Földhasználat és földvédelem. (1997) Megjelent: Az agrárgazdaság kézikönyve pp. 1-18, 1680879
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1680879]
 1. Kurucz Mihály. Föld- és vízvédelmi jog. Agrárkörnyezeti alapok: Jegyzet a Környezetjogi Szakjogász szakra. (2002) ISBN:9637492135
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1462593] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1462593, Kapcsolat: 21535933
 2. TÉGLÁSY Péter. A mezőgazdaság és környezetvédelem a közösségi agrárjog tükrében: a Közös Agrárpolitika és a környezetpolitika kapcsolatrendszere. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3 4 1-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21535947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21535947, Kapcsolat: 21535947
Fodor L. Hulladékszabályozás Magyarországon, a főbb kodifikációs tennivalók nemzetközi kitekintés tükrében. (1997) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 60. Születésnapjára pp. 111-128, 1174760
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1174760]
 1. OLAJOS István. The legal problems related to re-use of metallic wastes/A fémtartalmú hulladékok újrahasználatának jogi problémái. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2016 20 91-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26099131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26099131, Kapcsolat: 26099117
 2. Olajos István. Az orvosi műszerek újrahasználatának jogi keretei. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 9 540-552
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3132811] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3132811, Kapcsolat: 26160193
 3. CSÁK Csilla. A "szennyező fizet" elv értelmezése és alkalmazása a hulladékgazdálkodásban. (2014) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2014 1 16-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24353067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24353067, Kapcsolat: 24353067
 4. Marton Emőke. A hulladékjog egyes területei az Európai Unióban és Magyarországon. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20529631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20529631, Kapcsolat: 20529627
PRUGBERGER T et al. A környezetvédelmi szabályozás neuralgikus kérdései. (1997) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XIV 239-249, 1175628
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175628]
 1. HORVÁTH Gergely. Az agrár-környezetvédelmi jog elméleti alapvetése és hazai szabályozásának rendszerezése, különös tekintettel agrár-természetvédelmi jogi részterületére. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21370526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21370526, Kapcsolat: 21370532
Fodor L. Himmelmann: Az Európai Környezetjog és a tagállamok jogalkotási mozgástere. (1998) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 1998 10 385-389, 1175681
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175681]
 1. BALOGH Nikoletta. Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége – különös tekintettel a közigazgatási és magánjogi szakági intézkedésekre. (2014) Megjelent: A jogászság kezdete. A XXXI. OTDK állam- és jogtudományi szekciójában I. helyezést elért hallgatók ünnepi kötete pp. 1-30
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24922184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24922184, Kapcsolat: 28115195
 2. Balogh Nikoletta. Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége – különös tekintettel a közigazgatási és magánjogi szakági intézkedésekre. (2013) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2013 2 1-030
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23596511] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23596511, Kapcsolat: 28115194
Fodor L. Hosszútávú környezeti kockázatok egy konferencia tükrében. (1998) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 1998 1 35-36, 1175677
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175677]
 1. Kőhalmi László. A víz büntetőjogi védelmének egyes kérdései. (2019) JURA 1218-0793 25 1 128-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30915408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30915408, Kapcsolat: 28924239
 2. Kőhalmi László. A környezeti biztonság büntetőjogi és rendészeti aspektusai. (2014) PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 1589-1674 15 55-60
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[24669289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24669289, Kapcsolat: 24677478
 3. Kőhalmi László. Environmental Crime and Environmental Criminal Law in Hungary. (2013) CASOPIS NAUOA - SERIA PRAVO 2223-9995 2013 2 1-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24669290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24669290, Kapcsolat: 24677480
 4. Csák Csilla. A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája. (2013) ISBN:9789633580158
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23136461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136461, Kapcsolat: 28115200
 5. Kőhalmi László. A környezet büntetőjog általi védelmének dilemmái. (2013) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 2013 3 255-266
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23851129] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23851129, Kapcsolat: 23851129
 6. Kőhalmi László. A környezet védelme a magyar büntetőjogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2875536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875536, Kapcsolat: 21004157
Fodor L. Öko-audit: a környezetvédelmi teljesítményértékelés európai rendszere. (1998) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XV 81-101, 1175631
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175631]
 1. SIPOSNÉ MOLNÁR. Analysis of documents representing environmental awareness in company management. (2004) ANNALS OF THE UNIVERSITY OF PETROSANI: ECONOMICS 1582-5949 2247-8620 2004 3 177-184
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22046466] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22046466, Kapcsolat: 20809472
Fodor L. A környezetbarát termékminősítésről. (1999) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 1999 9 22-26, 1175598
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175598]
 1. Julesz Máté. A versenyjog és a környezetvédelem időszerű kérdései. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 7 405-413
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1294833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1294833, Kapcsolat: 20522441
Fodor L. Integrativitás és integráció, avagy újabb kihívások hazai környezetjogunkkal szemben. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 7 398-409, 1175596
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175596]
 1. Csák Csilla. Integrated agricultural organisation of production system and the organisations carrying that = Integrált mezőgazdasági termelésszervezés illetve az azt végző szervezetek. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 25 6-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3399434] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3399434, Kapcsolat: 27502411
 2. TESZÁR László. IPPC. (2007) Megjelent: Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC pp. 437-679
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20519519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20519519, Kapcsolat: 20522440
 3. GELLÉRTHEGYI István. A környezetszennyezés integrált megelőzésének és ellenőrzésének rendszere az Európai Unióban és annak a magyarországi szabályozásra gyakorolt hatása. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21131308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21131308, Kapcsolat: 21131308
Fodor L. Integratív környezetjog. (1999), 1472238
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1472238]
 1. PRUGBERGER Tamás. A környezetrombolásról, és annak globális, európai és hazai jogi korlátozásáról. (2011) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 4 5 526-534
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22046464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22046464, Kapcsolat: 21387840
Fodor L. Környezeti hatásvizsgálat Németországban, különös tekintettel az európai jog végrehajtásának kérdéseire. (1999) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XVI 29-48, 1175632
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1175632]
 1. SZIGETI Magdolna. Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20810163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20810163, Kapcsolat: 20810163
Fodor L. Integratív környezetjog az Európai Unióban és Magyarországon. (2000) ISBN:9789639103357, 1887818
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1887818]
 1. Szilágyi János Ede. Vízszemléletű kormányzás - vízpolitika - vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra. (2018) ISBN:9786155626333
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3349336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3349336, Kapcsolat: 27441921
 2. TÓTH Katalin. Környezetpolitika, környezeti vizsgálat, települési önkormányzat, avagy a környezeti vizsgálat alkalmazási problémái s azok indokai a települési önkormányzatoknál. (2018) Megjelent: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában pp. 62-74
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27214267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27214267, Kapcsolat: 27214269
 3. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31031398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31031398, Kapcsolat: 28934934
 4. Baranyai Gábor et al. A fenntartható fejlődés és az állam feladatai. (2018) ISBN:9786155889981; 9786155889998
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30340943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30340943, Kapcsolat: 27849507
 5. Gyüre Annamária Csilla. Az éghajlatvédelmi jog alapjai. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 72 2 76-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3197736] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3197736, Kapcsolat: 26464533
 6. CSAPÓ Orsolya. A környezeti felelősség jogrendszerbeli elhelyezkedése. (2017) Megjelent: Ad Astra Per Aspera pp. 87-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27214264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27214264, Kapcsolat: 27214262
 7. Horváth Zsuzsanna. Fenntartható fejlődés: Fenntartható termelés és fogyasztás az Európai Unióban. (2016) ISBN:9789638988966
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3177953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3177953, Kapcsolat: 26981695
 8. TAHYNÉ KOVÁCS. A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról. (2016) ISBN:9789632582993
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27139658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27139658, Kapcsolat: 27139606
 9. BÁNDI Gyula. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés és integráció. (2015) Megjelent: Cooperatrici veritatis: Ünnepi kötet Tersztyánszkyné Vasadi Éva 80. születésnapja alkalmából. pp. 49-70
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27502399] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27502399, Kapcsolat: 27502399
 10. Iszak Noémi et al. Zöld gazdaság kialakítása: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.. (2014) ISBN:9789612484286
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2565033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2565033, Kapcsolat: 24669272
 11. PARDI Boglárka. Természet- és tájvédelmi szempontok megjelenése helyi önkormányzati jogszabályok szintjén. (2014) ACTA IUVENUM CAROLIENSIA 2062-9206 4 90-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24353043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24353043, Kapcsolat: 24353043
 12. ISZAK Noémi. Razvoj zelegena gospodarstva. (2014) ISBN:9789612484279
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26160183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26160183, Kapcsolat: 26160183
 13. Farkas Csamangó Erika. Környezetjogi szabályozások: egyetemi jegyzet. (2014) ISBN:9789633152027
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2775278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775278, Kapcsolat: 24355220
 14. BÁNYAI Orsolya. Energiajog a fenntarthatóság szolgálatában. (2014) ISBN:9789634737520
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24353084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24353084, Kapcsolat: 28115995
 15. Belényesi Pál. A vízszolgáltatások hatékonyságának javítása a Vízkeretirányelv egyes rendelkezései és a szennyező fizet elvének tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973942] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2973942, Kapcsolat: 23851099
 16. CSÁK Csilla. A szennyező fizet elv értelmezése és alkalmazása a hulladékgazdálkodásban. (2014) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2014 1 16-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24353037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24353037, Kapcsolat: 24353037
 17. Szilágyi János Ede. Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. (2013) ISBN:9789633580165
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2193410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2193410, Kapcsolat: 23063521
 18. Nagy Zoltán. Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében. (2013) ISBN:9789633580219
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2534181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2534181, Kapcsolat: 23138414
 19. Szilágyi János Ede. Az EU és Magyarország vízstratégiája: Elemzés a jogi szabályozás és a magyar kihívások tükrében. (2013) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 31 475-497
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2488753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2488753, Kapcsolat: 23595922
 20. BányaiI Orsolya. Az energiafelhasználás csökkentésére és a megújuló energiaforrásokra irányuló szabályozás az ökológiai fenntarthatóság szempontjából. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23596806] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23596806, Kapcsolat: 28115993
 21. HORVÁTH Zsuzsanna. A környezeti integráció alapelve – gondolatok az EU 7. környezeti cselekvési programja kapcsán. (2013) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 3 1 31-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23225969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23225969, Kapcsolat: 23225969
 22. HERCEG PAKŠIĆ Barbar et al. A környezet büntetőjogi védelme Magyarországon és Horvátországban az európai uniós jogszabályokkal való harmonizáció jegyében. (2013) Megjelent: Jog - Régiók - Fejlesztés pp. 377-393
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25248215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25248215, Kapcsolat: 25248215
 23. Bányai Orsolya. A háztartási energiafelhasználás csökkentésére irányuló magyar szabályozás. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 5 305-311
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2332707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2332707, Kapcsolat: 23225963
 24. FEHÉR Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében – pont került a hazai vita végére (?). (2013) Megjelent: A Batthyány Lajos Szakkollégium tanulmánykötete II. pp. 24-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26160179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26160179, Kapcsolat: 26160179
 25. TAHYNÉ Kovács Ágnes. A GMO-jelölés jogi jelentősége és a ’37-es sz. javaslat bukása / Der Stellenwert der GVO-Bezeichnung und der Sturz von „Proposition ’37”. (2013) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2013 14 99-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22974179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22974179, Kapcsolat: 22974179
 26. TAHYNÉ KOVÁCS. A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23595971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23595971, Kapcsolat: 23595971
 27. SZILÁGYI Szabolcs. Környezeti hatásvizsgálat a csernelyi biomassza alapú energetikai rendszer vonatkozásában. (2012) Megjelent: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében pp. 170-179
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23138442] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23138442, Kapcsolat: 23138417
 28. ÁGOSTON Eszter Ildikó. Az öko-címke és a környezeti tudat. (2012) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 3 1 52-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22798331] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22798331, Kapcsolat: 28115989
 29. SZILÁGYI János. A vízjog egyes szabályozási koncepcióinak aktuális kérdései – A víz mint természeti erőforrás és egyes gazdasági ágazatok viszonya. (2012) Megjelent: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében pp. 160-169
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23138415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23138415, Kapcsolat: 23138415
 30. Farkas Csamangó Erika. A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2057852] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2057852, Kapcsolat: 22798327
 31. Pump Judit. A jog hatása a fenntartható közszolgáltatásra a hulladékgazdálkodás és a vízgazdálkodás területén. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2435655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2435655, Kapcsolat: 22700239
 32. Fülöp Sándor. Környezetvédelmi eljárásjog. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30747176] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30747176, Kapcsolat: 22042760
2021-08-02 12:05