Érszegi Géza et al. Az 1514-es magyarországi parasztháborúra vonatkozó források a Zichy-család levéltárából. (1972) SZÁZADOK 0039-8098 106 4-5 1013-1142, 1224185
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1224185]
 1. Szakály F. Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt, 1314–1525. (1998) ISBN:9789637209130; 9637209131
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[199312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199312, Kapcsolat: 20669179
 2. Draskóczy István et al. Középkori oklevélpublikációk Magyarországon 1945-1990 között: Bibliográfia. (1991) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 62 1-2 9-55
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[2018417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2018417, Kapcsolat: 20717230
 3. Szakály Ferenc et al. Hungary and Eastern Europe: Research Report. (1980)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[20737618] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20737618, Kapcsolat: 20737661
 4. Barta Gábor et al. Parasztháború 1514-ben. (1973)
  Könyv[20696413] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20696413, Kapcsolat: 20696413
Solymosi László. A jobbágyköltözésről szóló határozat helye a költözés gyakorlatában. (1972) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 14 1-2 1-40, 1224184
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1224184]
 1. Gulyás László Szabolcs. Városfejlődés a középkori Máramarosban. (2014) ISBN:9786067390032
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2846515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2846515, Kapcsolat: 24589455
 2. Tringli István. Sátoraljaújhely első kiváltságai. (2012) Megjelent: Tiszteletkör pp. 251-259
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2175047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2175047, Kapcsolat: 22458362
 3. Kis Péter. Királyi szolgálónépi szervezet a 13–14. században. (2010) ISBN:9789633060803
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32038725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32038725, Kapcsolat: 21255716
 4. Kalmár János et al. Jobbágy. (2005) Megjelent: Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor. H-Jo (4. kötet, Halételek - Jordán) pp. 468-473
  Könyvrészlet[22339694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22339694, Kapcsolat: 22339694
 5. Kristó Gyula. Magyarország története. 895–1301. (2003)
  Könyv[20672601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672601, Kapcsolat: 20672601
 6. Gerics József. Kodifikációs kérdések a középkori magyar jogban. (2001) Megjelent: A történelem és a jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára pp. 79-85
  Könyvrészlet[20672607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672607, Kapcsolat: 20672607
 7. Ladányi Erzsébet. Jog és társadalom: Az universitas. (2001) TURUL 1216-7258 74 1-2 51-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20684618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20684618, Kapcsolat: 20672608
 8. Kis Péter. Az esztergomi érsekek uradalomszervezése. (2000) Megjelent: Magyaroknak eleiről: Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére pp. 225-248
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27002858] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27002858, Kapcsolat: 20672604
 9. Engel Pál. Az „1300 körüli” tanácsi határozat keletkezéséhez. (2000) Megjelent: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében pp. 125-132
  Könyvrészlet[20672603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672603, Kapcsolat: 20672603
 10. Bertényi Iván. A tizennegyedik század története. (2000)
  Könyv[20732257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20732257, Kapcsolat: 20732257
 11. Almási Tibor. A tizenharmadik század története. (2000) ISBN:9639252220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1382175] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1382175, Kapcsolat: 20672600
 12. Szovák Kornél. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae = A Magyarországi Középkori Latinság Szótára: 5. kötet, I. (1999) ISBN:9634461042
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1410015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1410015, Kapcsolat: 20714811
 13. Zsoldos Attila. A szent király szabadjai: Fejezetek a várjobbágyság történetéből. (1999) ISBN:9638312629
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1059195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1059195, Kapcsolat: 20672599
 14. Engel P et al. Magyarország története, 1301-1526. (1998) ISBN:9633791715
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[199380] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 199380, Kapcsolat: 20672594
 15. Kubinyi András. König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn: Stätteentwicklung, Alltagsleben und Regierung im mittelalterlichen Königreich Ungarn. (1998)
  Könyv[20690740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20690740, Kapcsolat: 20690799
 16. Szakály F. Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt, 1314–1525. (1998) ISBN:9789637209130; 9637209131
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[199312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 199312, Kapcsolat: 20672596
 17. Körmendy Adrienne. Melioratio terrae: Vergleichende Untersuchungen über die Siedlungsbewegung im östlichen Mitteleuropa im 13.–14. Jahrhundert. (1995)
  Könyv[20672592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672592, Kapcsolat: 20672592
 18. Szűcs Jenő. Az utolsó Árpádok Magyarországon. (1993)
  Könyv[20672589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672589, Kapcsolat: 20672589
 19. Kubinyi András. Költözés, helyváltoztatás, utazás a későközépkori Magyarországon: A horizontális mobilitás kérdései. (1991) Tapolcai Városi Múzeum Közleményei 2 229-242
  Folyóiratcikk[20672606] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672606, Kapcsolat: 20672606
 20. Kubinyi András. Horizontale Mobilität im spätmittelalterlichen Königreich Ungarn. (1988) Megjelent: Migration in der Feudalgesellschaft pp. 113-139
  Könyvrészlet[20672585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672585, Kapcsolat: 20672585
 21. Körmendy Adrienne. A falusi plébániák hatása a faluközösség kialakulására: A Szepesség példája. (1986) Megjelent: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról pp. 117-158
  Könyvrészlet[20672204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672204, Kapcsolat: 20672204
 22. Kristó Gyula. A korai feudalizmus (1116–1241). (1984) Megjelent: Előzmények és magyar történet 1242-ig pp. 1678-1714
  Könyvrészlet[20671697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671697, Kapcsolat: 20671697
 23. Magyar Eszter. A királyi erdőkezelés kiváltságolt népcsoportjainak továbbélése a bakonyi erdőispánság területén. (1984) Megjelent: Tanulmányok Veszprém megye múltjából pp. 101-119
  Könyvrészlet[20672201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672201, Kapcsolat: 20672201
 24. Rottler Ferenc. Erdélyi László társadalomtörténeti „új rendszere”: Az Erdélyi–Tagányi-vita. (1983) Megjelent: Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek Emlékkönyv pp. 235-250
  Könyvrészlet[21191094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21191094, Kapcsolat: 21191094
 25. Bolla Ilona. A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. (1983)
  Könyv[20671647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671647, Kapcsolat: 20672199
 26. Szűcs Jenő. Megosztott parasztság – egységesülő jobbágyság: A paraszti társadalom átalakulása a 13. században. (1981) SZÁZADOK 0039-8098 115 1 3-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20672039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20672039, Kapcsolat: 20672039
 27. Szakály Ferenc. Őstörténet, középkor: A felszabadulás utáni évtizedek a magyar történetírásban. (1980) SZÁZADOK 0039-8098 114 3 331-363
  Folyóiratcikk[20672616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672616, Kapcsolat: 20738101
 28. Szakály Ferenc et al. Hungary and Eastern Europe: Research Report. (1980)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[20737618] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20737618, Kapcsolat: 20737618
 29. Kubinyi András. Die Anfänge des städtischen Handwerkes in Ungarn. (1977) Megjelent: La formation et le développement des métiers au Moyen Age (Ve-XIVe siècles) pp. 139-153
  Könyvrészlet[20725920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20725920, Kapcsolat: 20725920
 30. Kubinyi András. Zur Frage der deutschen Siedlungen im mittleren Teil des Königreichs Ungarn (1200-1541). (1975) Megjelent: Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte pp. 527-566
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30334042] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30334042, Kapcsolat: 20672014
 31. Rákos István. IV. Béla birtokrestaurációs politikája. (1974)
  Könyv[20672000] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672000, Kapcsolat: 20672000
 32. Kristó Gyula. Csák Máté tartományúri hatalma. (1973) ISBN:9632817362
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[20725921] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20725921, Kapcsolat: 20725921
Solymosi László. Árpád-kori helyneveink felhasználásáról. (1972) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 68 2 179-190, 1224182
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1224182]
 1. Thoroczkay Gábor. Clio bűvöletében - egy középkorkutató szemszögéből. (2016) Megjelent: Ismeretlen Árpád-kor pp. 218-226
  Könyvrészlet/Recenzió/kritika (Könyvrészlet)/Tudományos[26454523] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26454523, Kapcsolat: 26454523
 2. Hoffmann István. Megjegyzések a személynevekkel azonos alakú helynevekről. (2014) Megjelent: Arcana tabularii: tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 2. kötet pp. 693-704
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2807502] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2807502, Kapcsolat: 24775466
 3. Rokay Péter. A Szabolcs név egy lehetséges jelentéséről. (2014) Megjelent: Arcana tabularii: tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 2. kötet pp. 757-763
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24775528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24775528, Kapcsolat: 24775455
 4. Rácz György. Anonymus Velek kapitánya: Településtörténet és krónikakutatás. (2014) Megjelent: Arcana tabularii: tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 2. kötet pp. 743-756
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2800008] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2800008, Kapcsolat: 24775470
 5. Sipos Imre. Törökkoppány monográfiája. (2013) ISBN:9789630879194
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23785527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23785527, Kapcsolat: 23785527
 6. Havas László. A megszülető római-keresztény magyar állam és a görög-latin politikafilozófia. (2013) Megjelent: „Politica philosophiai okoskodás” pp. 35-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2766084] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2766084, Kapcsolat: 23823459
 7. Thoroczkay Gábor. Clio bűvöletében – egy középkorkutató szemszögéből. (2012) Megjelent: Tiszteletkör pp. 639-645
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2031108] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2031108, Kapcsolat: 22394792
 8. Petrik Iván. Válogatás Pápa város történetének forrásaiból. (2010) Megjelent: Memoriae Commendamus, emlékezetül adjuk pp. 20-183
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23818853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23818853, Kapcsolat: 23818853
 9. Szende László. Középkori kézművesség. (2008) Megjelent: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet pp. 199-228
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490298] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24490298, Kapcsolat: 20671643
 10. Rácz Anita. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (2005) ISBN:9634729355
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1352893] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1352893, Kapcsolat: 20671646
 11. Mező András. Patrocíniumok a középkori Magyarországon. (2003) ISBN:9638472782; 9789638472786
  Könyv[21082494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082494, Kapcsolat: 24568726
 12. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 20671645
 13. Kapitánffy István. Hungarobyzantina: Bizánc és a görögség középkori magyarországi forrásokban. (2003) ISBN:9639326674
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1469641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1469641, Kapcsolat: 20671641
 14. Márkusné Vörös. Somlóvásárhely. (2002)
  Könyv[20671702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671702, Kapcsolat: 20671702
 15. Tóth Valéria. Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban: Abaúj és Bars vármegye. (2001) ISBN:9634726151
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1288567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1288567, Kapcsolat: 20671639
 16. Zsoldos Attila. Somogy vármegye kialakulásáról. (1998) Megjelent: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. II. Konferencia pp. 37-50
  Könyvrészlet[20695732] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20695732, Kapcsolat: 20695732
 17. Kubinyi András. König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn: Stätteentwicklung, Alltagsleben und Regierung im mittelalterlichen Königreich Ungarn. (1998)
  Könyv[20690740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20690740, Kapcsolat: 20690740
 18. Herényi István. Magyarország nyugati végvidéke: 800-1242. (1997)
  Könyv[20740156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20740156, Kapcsolat: 20745742
 19. Mező András. A templomcím a magyar helységnevekben. (11–15. század). (1996)
  Könyv[20671638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671638, Kapcsolat: 20671638
 20. Kristó Gyula. A magyar állam megszületése. (1995) ISBN:96348209880
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20164777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20164777, Kapcsolat: 20671637
 21. Égető Melinda. Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés története a középkortól a múlt század közepéig. (1993)
  Könyv[20671636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671636, Kapcsolat: 20671636
 22. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára: Negyedik, bővített és javított kiadás. (1988) ISBN:9630545691; 9630545675; 9630545683
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1437825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1437825, Kapcsolat: 20671635
 23. Kristó Gyula. Árpád fejedelemutódai. (1987) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 84 11-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30777460] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30777460, Kapcsolat: 20714836
 24. Ligeti Lajos. A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. (1986) ISBN:9630542382
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22930095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22930095, Kapcsolat: 20725874
 25. Györffy György. Honfoglalás és megtelepedés. (1984) Megjelent: Előzmények és magyar történet 1242-ig pp. 1624-1639
  Könyvrészlet[20671693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671693, Kapcsolat: 20671693
 26. Kristó Gyula. Tanulmányok az Árpád-korról. (1983) ISBN:9632718909
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22548007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22548007, Kapcsolat: 20715044
 27. Bolla Ilona. A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. (1983)
  Könyv[20671647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671647, Kapcsolat: 20671647
 28. Zolnay László. Az elátkozott Buda - Buda aranykora. (1982)
  Könyv[20714809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20714809, Kapcsolat: 20714809
 29. Mező András. A magyar hivatalos helységnévadás. (1982)
  Könyv[20720619] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20720619, Kapcsolat: 20720619
 30. Szakály Ferenc. Őstörténet, középkor: A felszabadulás utáni évtizedek a magyar történetírásban. (1980) SZÁZADOK 0039-8098 114 3 331-363
  Folyóiratcikk[20672616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672616, Kapcsolat: 20672616
 31. Kristó Gyula. Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig.. (1980)
  Könyv[20714828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20714828, Kapcsolat: 20714828
 32. Égető Melinda. Középkori szőlőművelésünk kérdéséhez. (1980) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 91 1 53-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1683695] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1683695, Kapcsolat: 20672615
 33. Szakály Ferenc et al. Hungary and Eastern Europe: Research Report. (1980)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[20737618] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20737618, Kapcsolat: 20737643
 34. Kiss Lajos. Földrajzi nevek etimológiai szótára. (1978) ISBN:9630514907
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[21925713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21925713, Kapcsolat: 20671634
 35. Reuter Camillo. A Tarlós és Szőlős helynevekről. (1978) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 74 1 56-66
  Folyóiratcikk[20715742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20715742, Kapcsolat: 20715740
 36. Kristó Gyula. Törzsek és törzsnévi helynevek. (1977) Megjelent: Magyar őstörténeti tanulmányok pp. 211-223
  Könyvrészlet[20671649] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671649, Kapcsolat: 20671649
 37. Szántó Imre. Héviz története: Az őskortól az 1857. évi tagosítás befejezéséig. (1977)
  Könyv[20725882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20725882, Kapcsolat: 20725882
 38. Kristó Gyula. Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. (1976)
  Könyv[20672613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672613, Kapcsolat: 20672613
 39. Kristó Gyula. A XI. századi hercegség története Magyarországon. (1974) ISBN:9630503980
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20671633] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20671633, Kapcsolat: 20671633
 40. Kristó Gyula et al. Adatok “korai” helyneveink ismeretéhez, I. (1973)
  Könyv[20672612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20672612, Kapcsolat: 20672612
 41. Kristó Gyula. “Bulcsu nemzetségének nyári szállása” ürügyén. (1972) SZÁZADOK 0039-8098 106 4-5 1080-1085
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[20672609] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20672609, Kapcsolat: 20672609
 42. Györffy György. Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez. (1972) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 15 3-4 p. 261
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3221630] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3221630, Kapcsolat: 20672610
 43. Dümmerth Dezső. A magyar fejedelemség keletkezése és eszmevilága. (1972) EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI 0524-9066 6 205-221
  Folyóiratcikk[20725885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20725885, Kapcsolat: 20725885
Solymosi László. Helynevek és történettudomány. (1973) Megjelent: A magyar középkor kutatóinak nagyvázsonyi találkozóján elhangzott előadások, hozzászólások. (1971. május 6-8.) pp. 105-112, 1241339
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1241339]
 1. Rácz György. Anonymus Velek kapitánya: Településtörténet és krónikakutatás. (2014) Megjelent: Arcana tabularii: tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 2. kötet pp. 743-756
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2800008] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2800008, Kapcsolat: 24775526
 2. Kubinyi András. König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn: Stätteentwicklung, Alltagsleben und Regierung im mittelalterlichen Königreich Ungarn. (1998)
  Könyv[20690740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20690740, Kapcsolat: 20690783
 3. Mező András. A magyar hivatalos helységnévadás. (1982)
  Könyv[20720619] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20720619, Kapcsolat: 20720623
 4. Kristó Gyula. Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig.. (1980)
  Könyv[20714828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20714828, Kapcsolat: 20714829
 5. Reuter Camillo. A Tarlós és Szőlős helynevekről. (1978) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 74 1 56-66
  Folyóiratcikk[20715742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20715742, Kapcsolat: 20715742
Solymosi László. Hajdú-Bihari kéziratos térképek. (Cartes manuscrites de Hajdú-Bihar.) Rédigées par Gy. Komoróczy. Debrecen, 1972. (1974) ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5849 20 463-465, 1225597
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1225597]
 1. Kosáry Domokos et al. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába 1.: Általános rész : könyvtárak és bibliográfiák. (2000) ISBN:9633797802
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3215420] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3215420, Kapcsolat: 20714832
Solymosi László. Hajdú-Bihari kéziratos térképek. Szerk. Komoróczy György. Debrecen, 1972. (1974) SZÁZADOK 0039-8098 108 4 993-995, 1225596
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1225596]
 1. Kosáry Domokos. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába: Általános rész : megyei levéltárak és forrásközlések. (2008) ISBN:9789633899717
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489409, Kapcsolat: 20714833
 2. Kosáry Domokos et al. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába 1/2.: Általános rész : országos jellegű levéltárak és forrásközlések. (2003) ISBN:9633891434
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3216447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3216447, Kapcsolat: 20714848
Solymosi László. A helytörténet fontosabb középkori forrásainak kutatása és hasznosítása. (1976) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 19 1-2 123-155, 1224186
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1224186]
 1. Kelényi Borbála. Hungarian Aristocratic Women's Last Wills from the Late Middle Ages. (2014) Megjelent: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats ... pp. 133-154
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2894831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2894831, Kapcsolat: 24571774
 2. Rácz György. Anonymus Velek kapitánya: Településtörténet és krónikakutatás. (2014) Megjelent: Arcana tabularii: tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 2. kötet pp. 743-756
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2800008] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2800008, Kapcsolat: 24775517
 3. Sipos Imre. Törökkoppány monográfiája. (2013) ISBN:9789630879194
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23785527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23785527, Kapcsolat: 23785567
 4. Laczlavik György. Várday Pál helytartói működése 1542–1549.. (2012) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 83 1-2 3-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2744560] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2744560, Kapcsolat: 24418879
 5. Petrik Iván. Válogatás Pápa város történetének forrásaiból. (2010) Megjelent: Memoriae Commendamus, emlékezetül adjuk pp. 20-183
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23818856] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23818856, Kapcsolat: 23818856
 6. Szende László. Középkori kézművesség. (2008) Megjelent: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet pp. 199-228
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490298] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24490298, Kapcsolat: 20671738
 7. Petrovics István. A középkori mezővárosi gazdálkodás. (2008) Megjelent: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet pp. 447-465
  Könyvrészlet[20671740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20671740, Kapcsolat: 20671740
 8. Kubinyi András. A belkereskedelem a késő középkori Magyarországon. (2008) Megjelent: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet pp. 229-252
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21310428] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21310428, Kapcsolat: 20671734
 9. Lupescu Makó Mária. Material culture in the mirror of the testaments: The Art of the Home in Cluj in the First Half of the Sixteenth Century. (2006) Colloquia, Journal of Central European History 13 1-2 50-77
  Folyóiratcikk[20723531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20723531, Kapcsolat: 20723531
 10. Szende László. Leltár (inventárium). (2006) Megjelent: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [MAMÜL]. Középkor és kora újkor : 6.köt. : Kolostorhálózat - Lestyán pp. 482-484
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[22336664] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22336664, Kapcsolat: 22336664
 11. Erdélyi G. Egy kolostorper története: hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán.. (2005) ISBN:9639627011
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[202213] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 202213, Kapcsolat: 20671727
 12. Laczlavik György. Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó pályafutásának kezdete. (2004) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 75 2 3-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2000888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2000888, Kapcsolat: 20672625
 13. Szende Katalin. Otthon a városban.: Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen.. (2004) ISBN:9638312904
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2357872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2357872, Kapcsolat: 20671713
2021-10-26 22:56