Kovács F. Térinformatikai módszerek használatának lehetőségei egy táj állapotváltoásának vizsgálatában. (1999), 1234749
Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[1234749]
 1. Rakonczai János et al. A geoinformatika alkalmazása a környezeti változások kvantitatív értékelésében. (2001) Megjelent: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén pp. 1-18
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1227657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1227657, Kapcsolat: 20639678
 2. Rakonczai János. Antropogén hatásra bekövetkező tájváltozások az Alföldön.. (2000) Megjelent: Tájkutatási irányzatok Magyarországon pp. 37-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1227425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1227425, Kapcsolat: 20639679
Rakonczai János et al. Possibilities provided by GIS in the evaluation of landscape changes on plain territories. (2000) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA GEOGRAPHICA 1217-6907 37 1 83-92, 1227651
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1227651]
 1. Novák Tibor József et al. Development of erosional microforms and soils on semi-natural and anthropogenic influenced solonetzic grasslands. (2016) GEOMORPHOLOGY 0169-555X 1872-695X 254 121-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2984112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2984112, Kapcsolat: 25225345
 2. Győrffy Gy. Lösz élőhelyszigetek kabóca (Auchenorrhyncha) együttesei a Kiskunsági Nemzeti Park Miklapusztai területén. (2009) Megjelent: Etomológia: kutatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés. (Móczár László köszöntése 95. születésnapján) pp. 72-84
  Könyvrészlet[21504670] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21504670, Kapcsolat: 21504670
 3. Zalatnai M et al. Community boundaries and edaphic factors in salinesodic grasslands communities along an elevation gradient. (2007) TISCIA (SZEGED) 0563-587X 36 7-15
  Folyóiratcikk[20734771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20734771, Kapcsolat: 22812291
 4. Novák Tibor. Tájváltozások értékelése hortobágyi mintaterületen a talajok és a vegetáció egyes jellemzői alapján. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20617899] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20617899, Kapcsolat: 20617899
 5. Tóth Csaba. A Hortobágy negyedidőszak végi felszínfejlődésének főbb természeti és antropogén vonásai. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1688358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1688358, Kapcsolat: 20617901
Kovács F et al. Geoinformatikai módszerek alkalmazása a tájváltozások értékelésében a Kiskunsági Nemzeti Park területén. (2001) Megjelent: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén pp. 1-15, 1234734
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1234734]
 1. Pottyondy Á. A pannonhalmi világörökségi terület komplex természeti feltárása és tájhasznosítási lehetőségei. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23142467] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23142467, Kapcsolat: 23142467
 2. Balázs Boglárka. Belvizes területek felmérése geoinformatikai módszerekkel. (2010) Megjelent: Geoinformatika és domborzatmodellezés 2009
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1887601] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1887601, Kapcsolat: 25225342
 3. Dóka R et al. A tájváltozások és a társadalmi-gazdasági viszonyok alakulásának összefüggései a Duna-Tisza köze középső részén.. (2010) Megjelent: Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. században pp. 159-179
  Könyvrészlet[20998087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20998087, Kapcsolat: 20998087
 4. Vona M. A galgahévizi láprét tájökológiai értékelése és a tájalkotók összefüggés vizsgálata. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23273854] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23273854, Kapcsolat: 23273854
 5. Kiss T et al. Futóhomok területek geomorfológiai vizsgálata a Duna-Tisza közén. (2006) Megjelent: III. Magyar Földrajzi Konferencia pp. 121-121
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1161920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1161920, Kapcsolat: 20639663
 6. Fejes Cs. A gráfelmélet alkalmazása a tájanalízisben. (2004) Megjelent: Kovács F. (szerk.) Táj, tér, tervezés. Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája pp. 1-6
  Könyvrészlet[20639662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20639662, Kapcsolat: 20639662
 7. Tóth Csaba. A Hortobágy negyedidőszak végi felszínfejlődésének főbb természeti és antropogén vonásai. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1688358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1688358, Kapcsolat: 20639661
Rakonczai J et al. A belvizes területek elhatárolásának módszertani lehetőségei. (2001) Megjelent: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén pp. 1-14, 1159921
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1159921]
 1. Laborczi A et al. Application of Hybrid Prediction Methods in Spatial Assessment of Inland Excess Water Hazard. (2020) ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION 2220-9964 2020 9 p. 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31285629] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31285629, Kapcsolat: 28976268
 2. Bozán Csaba et al. A belvíz.veszélyeztetettségi térképezés módszertani fejlődése a NAIK ÖVKI GIS műhelyében. (2020) Megjelent: Klímaváltozás okozta kihívások - Globálistól lokálisig pp. 57-70
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31389441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31389441, Kapcsolat: 29108258
 3. Göttlinger István R. et al. Síkvidéki vízrendezés tervezési alapjainak megújítása a térinformatika eszközeivel. (2019) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában X.: Theory meets practice in GIS pp. 83-89
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30701191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30701191, Kapcsolat: 29007665
 4. Bozán Csaba et al. Integrated spatial assessment of inland excess water hazard on the Great Hungarian Plain. (2018) LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 1085-3278 1099-145X 29 4373-4386
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30309341] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30309341, Kapcsolat: 27717716
 5. Bíró Tibor. Amikor sok víz van a területen - belvíz. (2017) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 178 10 1216-1227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3282866] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3282866, Kapcsolat: 26866625
 6. Bíró Tibor. A hazai belvízkutatás néhány időszerű kérdése. (2016) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 96 2 5-12
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3152873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3152873, Kapcsolat: 26213563
 7. Balázs Boglárka. Belvíz-veszélyeztetettség vizsgálata alföldi mintaterületeken. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2974220] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2974220, Kapcsolat: 26319665
 8. Boudewijn Van Leeuwen et al. Operational Identification of Inland Excess Water Floods Using Satellite Imagery. (2014) Megjelent: GI_Forum 2014 – Geospatial Innovation for Society pp. 12-15
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2755819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2755819, Kapcsolat: 25230080
 9. Kozma Zsolt. Belvízi szélsőségek kockázatalapú értékelésének és modellezési módszertanának fejlesztése. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2695368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2695368, Kapcsolat: 26321231
 10. Benyhe B et al. Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területen.. (2014) Megjelent: Geoszférák 2013 pp. 33-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24111553] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24111553, Kapcsolat: 24111553
 11. Kozma Zsolt et al. A Belvízi Jelenségek Integrált Hidrológiai Modellezése: Tapasztalatok a Szamos-Kraszna közi mintaterületen. (2013) Megjelent: XXXI. Országos Vándorgyűlés : Magyar Hidrológiai Társaság
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2693767] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2693767, Kapcsolat: 23751369
 12. Benyhe B et al. Morphometric analysis of agricultural landforms in lowland ploughed-fields using high resolution digital elevation models. (2012) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 7 3 71-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2202300] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2202300, Kapcsolat: 23300996
 13. Gombos Béla et al. A szélsőséges csapadékviszonyok és hatásai a kertészeti kultúrákban. (2012) KITEKINTÉS - PERSPECTIVE: REVISTA DE STIINTA SI CULTURA 1454-9921 2064-504X 16 18 33-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1878242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1878242, Kapcsolat: 22415745
 14. Van Leeuwen Boudewijn. Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2213420] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2213420, Kapcsolat: 23465189
 15. Túri Zoltán. A belvízveszélyesség minősítése műholdfelvételek alapján a Nyírségben. (2012) Megjelent: A Nyírség környezetminősítése vízellátottság szempontjából pp. 40-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2177988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2177988, Kapcsolat: 23858104
 16. Montvajszki M et al. Belvíztestek geometriája. (2011) Megjelent: XXIX. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS pp. 1-5
  Egyéb konferenciaközlemény[22415663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22415663, Kapcsolat: 22415663
 17. Balázs B. Belvizes területek felmérése geoinformatikai módszerekkel.. (2009) Megjelent: HunDEM 2009 pp. 1-10
  Egyéb konferenciaközlemény[21209209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21209209, Kapcsolat: 21209209
 18. Kozák Péter. A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30869589] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30869589, Kapcsolat: 20639642
 19. Kozák P. The general characteristics of excess surface waters in the Lower Tisza Region, Hungary. (2004) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA GEOGRAPHICA 1217-6907 38 75-83
  Folyóiratcikk[20639639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20639639, Kapcsolat: 20639639
 20. Pálfai Imre. Belvizek és aszályok Magyarországon: hidrológiai tanulmányok. (2004) ISBN:9635523823
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27206690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27206690, Kapcsolat: 20877724
 21. Pálfai I. Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi térképe. (2003) VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK 0042-7616 85 3 510-524
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22663486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22663486, Kapcsolat: 20639641
Kovács F. A szárazodás folyamatának vizsgálati lehetőségei a Duna-Tisza közén.. (2002) Megjelent: Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája pp. 1-10, 1342361
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1342361]
 1. Bidló A. Termőhelyi tényezők szerepe erdőterületen, az extrém időjárási helyzetek kiegyenlítésében.. (2013) Megjelent: Velünk élő tudomány, II. ATK Tudományos Nap pp. 63-66
  Könyvrészlet[25230083] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25230083, Kapcsolat: 25230083
 2. Mátrai Ildikó. Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2506652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2506652, Kapcsolat: 23731698
 3. Szabó András et al. Erdők hatása a talaj és altalaj sóforgalmára, valamint a talajvíz szintjére. (2012) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 61 1 195-209
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2000620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2000620, Kapcsolat: 22433675
Kovács F et al. Analysis of the 200-year environmental changes of a strictly protected area in the Kiskunság National Park, Hungary. (2003) Megjelent: Dealing with Diversity pp. 263-268, 1234732
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1234732]
 1. Sárosi Edit. Landscapes and Settlements in the Kecskemét Region, 1300-1700. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23068006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23068006, Kapcsolat: 26321216
 2. Kiss A. Historical climatology in Hungary: Role of documentary evidence in the study of past climates and hydrometeorological extremes. (2009) IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE 0324-6329 113 4 315-339
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24859565] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24859565, Kapcsolat: 20863855
 3. Sárosi E. Development of deserted ‘Puszta’ lands in the Danube-Tisza interfluve region.. (2009) Megjelent: Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes pp. 403-413
  Könyvrészlet[22338513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22338513, Kapcsolat: 22338513
Rakonczai J et al. Az 1999. és 2000. évi alföldi belvízelöntések kiértékelésének gyakorlati tapasztalatai. (2003) Megjelent: Tisza-völgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján pp. 317-336, 1159915
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1159915]
 1. Laborczi A et al. Application of Hybrid Prediction Methods in Spatial Assessment of Inland Excess Water Hazard. (2020) ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION 2220-9964 2020 9 p. 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31285629] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31285629, Kapcsolat: 28976269
 2. Bozán Csaba et al. A belvíz.veszélyeztetettségi térképezés módszertani fejlődése a NAIK ÖVKI GIS műhelyében. (2020) Megjelent: Klímaváltozás okozta kihívások - Globálistól lokálisig pp. 57-70
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31389441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31389441, Kapcsolat: 29108257
 3. Bozán Csaba et al. Integrated spatial assessment of inland excess water hazard on the Great Hungarian Plain. (2018) LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 1085-3278 1099-145X 29 4373-4386
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30309341] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30309341, Kapcsolat: 27717715
 4. Mezősi G. The Physical Geography of Hungary. (2017) ISBN:9783319451824; 3319451839; 3319451820; 9783319451831
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3127011] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3127011, Kapcsolat: 26319624
 5. Körösparti János et al. Geostatisztikai módszerek alkalmazása a belvíz-veszélyeztetettségi térképezésben. (2016) Megjelent: Magyar Hidrológiai Társaság 34. Országos Vándorgyűlése p. 1
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3199289] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3199289, Kapcsolat: 26319565
 6. Balázs Boglárka. Belvíz-veszélyeztetettség vizsgálata alföldi mintaterületeken. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2974220] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2974220, Kapcsolat: 26319652
 7. Skarbit N et al. Airborne Surface Temperature Differences Of The Different Local Climate Zones In The Urban Area Of A Medium Sized City. (2015) Megjelent: 2015 Joint Urban Remote Sensing Event
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2880346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2880346, Kapcsolat: 24963103
 8. Kozma Zsolt. Belvízi szélsőségek kockázatalapú értékelésének és modellezési módszertanának fejlesztése. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2695368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2695368, Kapcsolat: 23751398
 9. Gál N et al. Weather extremities and soil processes: Impact of excess water on soil structure in the Southern Great Hungarian Plain. (2013) Megjelent: Geomorphological Impacts of Extreme Weather pp. 313-325
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2353533] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2353533, Kapcsolat: 23230910
 10. Lévai F et al. Tanyató Program kézikönyve. (2013)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[26319479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26319479, Kapcsolat: 26319479
 11. Lóczy Dénes et al. Groundwater flooding hazard in river valleys of hill regions: Example of the Kapos River, Southwest-Hungary. (2013) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 62 2 157-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2362240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2362240, Kapcsolat: 23230800
 12. Lóczy D et al. Groundwater flooding hazard in hill regions: example of the Kapos river, SW Hungary. (2013) Megjelent: Air and Water Components of the Environment. pp. 87-94
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[25234159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25234159, Kapcsolat: 25234159
 13. Gál N. et al. A belvíz-talajszerkezet visszacsatolási rendszer - esettanulmány csernozjom talajú mintaterületen. (2013) TALAJVÉDELEM 1216-9560 Különszám 191-200
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2342945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2342945, Kapcsolat: 23285149
 14. Kozma Zsolt et al. A Belvízi Jelenségek Integrált Hidrológiai Modellezése: Tapasztalatok a Szamos-Kraszna közi mintaterületen. (2013) Megjelent: XXXI. Országos Vándorgyűlés : Magyar Hidrológiai Társaság
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2693767] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2693767, Kapcsolat: 23751394
 15. Benyhe B et al. Morphometric analysis of agricultural landforms in lowland ploughed-fields using high resolution digital elevation models. (2012) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 7 3 71-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2202300] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2202300, Kapcsolat: 22813847
 16. Puskás I et al. Impact of weather extremities (Excess water, drought) caused by climate change os soils in Hungarian Great Plain (SE Hungary). (2012) Megjelent: Review of climate change research program at the University of Szeged (2010-2012) pp. 73-84
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2062470] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2062470, Kapcsolat: 22557313
 17. Gál N et al. Belvízi elöntés hatása a talajminőségre, különös tekintettel a talajszerkezeti változásokra. (2012) Megjelent: Sokarcú klímaváltozás pp. 77-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2225246] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2225246, Kapcsolat: 22928773
 18. Van Leeuwen Boudewijn. Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2213420] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2213420, Kapcsolat: 23465166
 19. Túri Zoltán et al. A NYÍRSÉG FELSZÍNI HIDROLÓGIAI VISZONYAINAK TÉRKÉPEZÉSE KVANTITATÍV ADATBÁZISOK ÉS ŰRFELVÉTELEK ALAPJÁN. (2012) Megjelent: Kockázat - Konfliktus - Kihívás pp. 921-930
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2177967] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2177967, Kapcsolat: 23372919
 20. Túri Zoltán. A belvízveszélyesség minősítése műholdfelvételek alapján a Nyírségben. (2012) Megjelent: A Nyírség környezetminősítése vízellátottság szempontjából pp. 40-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2177988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2177988, Kapcsolat: 23858074
 21. Muhoray Árpád et al. A belvíz kialakulása és az ellene való védekezés lehetőségének vizsgálata. (2012) HADMÉRNÖK 1788-1919 7 1 78-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2029589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2029589, Kapcsolat: 22846679
 22. Gál N et al. A belvízelöntés talajszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata csernozjom talajú mintaterületen. (2012) Megjelent: VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia pp. 118-123
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25230089] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25230089, Kapcsolat: 25230089
 23. Mezősi G. Magyarország természetföldrajza. (2011) ISBN:9789630589765; 97896389765; 9789630588447
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1796281] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1796281, Kapcsolat: 21484786
 24. Wilhelm Z. Flood Hazard and Control Measurs in Hungary. (2011) Indian Cartographer 31 96-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23374075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23374075, Kapcsolat: 23374075
 25. Mezősi G. Environmental capabilities, hazards and conflicts in Hungary. (2011) ISBN:9786155106019
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1796295] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1796295, Kapcsolat: 21588422
 26. Dely F et al. A térinformatika helye és szerepe a Geoview Systems kutatásfejlesztési projektjeiben.. (2011) Megjelent: Megfelelni az új kihívásoknak - GISOPEN 2011 pp. 39-54
  Egyéb konferenciaközlemény[21343096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21343096, Kapcsolat: 21343096
 27. Lóczy D. Flood hazard in Hungary: a re-assessment. (2010) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 2081-9900 1896-1517 2 4 537-547
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1391960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1391960, Kapcsolat: 21121376
 28. Dely F et al. Belvíz képződési és belvíz információs rendszer fejlesztése.. (2010) Megjelent: GISopen 2010: Társadalom – Térinformatika – Kataszter pp. 1-9
  Egyéb konferenciaközlemény[21095336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21095336, Kapcsolat: 21095336
 29. Dely F et al. Belvíz képződési és belvíz információs rendszer fejlesztése. (2010) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 0016-7118 62 9 25-29
  Folyóiratcikk[21495585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21495585, Kapcsolat: 21495585
 30. Pálfai I. INLAND FLOODING IN HUNGARY.. (2009) RISCURI SI CATASTROFE 1584-5273 2069-7694 8 7 193-201
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26319508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26319508, Kapcsolat: 26319508
 31. Kiss T et al. Geomorfológia és a belvízi elöntés kapcsolatának vizsgálata egy mindszenti mintaterületen. (2009) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 89 3 14-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1334725] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1334725, Kapcsolat: 20882359
 32. Mezősi G. Magyarország környezetföldrajza. (2008) ISBN:9789634829126
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1147640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1147640, Kapcsolat: 20639229
 33. Körösparti J Bozán. A földárjás területek vízgazdálkodási problémái.. (2008) Megjelent: Magyar Hidrológiai Társaság XXVI. Vándorgyűlése. pp. 1-8
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25230091] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25230091, Kapcsolat: 25230091
 34. Pálfai I. Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi térképe. (2003) VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK 0042-7616 85 3 510-524
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22663486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22663486, Kapcsolat: 22663486
 35. Licskó Béla et al. A belvizek légi felmérésének tapasztalatai. (2003) Megjelent: IV. kötet – Elemző és módszertani tanulmányok az 1998-2001. évi ár- és belvizekről pp. 305-315
  Könyvrészlet[22813843] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22813843, Kapcsolat: 22813843
Kovács F et al. Possibilities of remote sensing in the investigation of aridification processes - Case study on the Great Hungarian Plain, Hungary. (2004) Megjelent: Remote Sensing in Transition pp. 409-414, 1161982
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1161982]
 1. Ladányi Zsuzsanna. Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2772991] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2772991, Kapcsolat: 21343091
Kovács F. Környezeti változások értékelése a Duna-Tisza közén, különös tekintettel a szárazodás problémájára. (2004) Megjelent: A magyar földrajz kurrens eredményei: II. Magyar Földrajzi Konferencia / Táj, tér, tervezés : Geográfus Doktoranduszok VIII. Or... pp. 1046-1072, 1234728
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1234728]
 1. Rakonczai János. A klímaváltozás következményei a dél-alföldi tájon: A természeti földrajz változó szerepe és lehetőségei. (2013)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[2727160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2727160, Kapcsolat: 23722320
 2. Tölgyesi Cs et al. STRUCTURAL CHANGES OF A PANNONIAN GRASSLAND PLANT COMMUNITY IN RELATION TO THE DECREASE OF WATER AVAILABILITY. (2012) ACTA BOTANICA HUNGARICA 0236-6495 1588-2578 54 3-4 413-431
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2048485] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2048485, Kapcsolat: 22557422
 3. Kiss A. Historical climatology in Hungary: Role of documentary evidence in the study of past climates and hydrometeorological extremes. (2009) IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE 0324-6329 113 4 315-339
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24859565] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24859565, Kapcsolat: 20863857
 4. Hoyk E. A Duna-Tisza közi homokhátság szikes tavainak vegetációváltozása a szárazodás tükrében. (2008) Megjelent: Tájkutatás – Tájökológia pp. 359-365
  Könyvrészlet[20639645] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20639645, Kapcsolat: 20639645
 5. Szatmári J. Investigation of wind erosion and dust pollution in the Danube-Tisza Interfluve. (2007) Megjelent: From villages to cyberspace : In commemoration of the 65th birthday of Rezső Mészáros, Academician pp. 429-437
  Könyvrészlet[20639648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20639648, Kapcsolat: 20639648
 6. Hoyk E. A szárazodás hatása a vegetáció alakulására homokhátsági szikes tavak példáján. (2006) Megjelent: Táj, környezet és társadalom: ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére = Landscape, environment ... pp. 293-303
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1933926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1933926, Kapcsolat: 20639649
 7. Szatmári J. The evaluation of wind erosion hazard for the area of the Danube-Tisza Interfluve using the revised wind erosion equation (RWEQ). (2004) ACTA GEOGR SZEGED 38 84-95
  Folyóiratcikk[20639652] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20639652, Kapcsolat: 20639652
 8. Szatmári J. Szélerózió-veszélyeztetettség értékelése a Duna-Tisza közén RWEQ modell alkalmazásával. (2004) Megjelent: A magyar földrajz kurrens eredményei: II. Magyar Földrajzi Konferencia / Táj, tér, tervezés : Geográfus Doktoranduszok VIII. Or... pp. 1619-1627
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)[21663241] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21663241, Kapcsolat: 20639651
Rakonczai J et al. A szárazodási folyamat területi és időbeli változásainak vizsgálata az Alföldön: Összefoglaló értékelés a VAHAVA program számára. (2004), 1234743
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[1234743]
 1. Ladányi Zsuzsanna. Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2772991] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2772991, Kapcsolat: 21343112
 2. Várallyai Gy. Könyvismertetés: Láng I.–Csete L.–Jolánkai M. (szerk.) 2007. A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok, a VAHAVA jelentés. (2007) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 56 1 199-202
  Folyóiratcikk[20639676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20639676, Kapcsolat: 20639676
 3. Csapák A. Gondolatok a lakossági csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztéséről. (2007) Megjelent: Magyar Hidrológiai Társulat Vándorgyűlése pp. 1-6
  Könyvrészlet[20640266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20640266, Kapcsolat: 20640266
 4. Láng I et al. A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok: A VAHAVA jelentés. (2007) ISBN:9789639736177
  Könyv[20639534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20639534, Kapcsolat: 20639534
 5. Láng I. Felkészülés a globális klímaváltozás várható hazai hatásaira. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23843515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23843515, Kapcsolat: 26321241
Kovács F. Automatizált és szubjektív, távérzékelési és analóg térképi interpretációval támogatott vizsgálatok a Balaton Stratégia környezeti prioritásának és horizontális térhasználati célja-inak megalapozásához. (2005), 1234748
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1234748]
 1. Péti M. A fenntartható területi tervezés. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20639674] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20639674, Kapcsolat: 20639674
Kovács F et al. A szárazodás és környezeti hatásai az Alföldön. (2005) Megjelent: Előadások gyűjteménye pp. 115-121, 1234716
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1234716]
 1. Ladányi Zsuzsanna. Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2772991] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2772991, Kapcsolat: 21343088
 2. Ladányi Zs. Természeti értékek vizsgálata a tájváltozás tükrében röszkei mintaterületeken. (2008) Megjelent: Orosz Z.–Szabó V.–Molnár G.–Fazekas I. (szerk.) IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia pp. 368-374
  Egyéb konferenciaközlemény[20639610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20639610, Kapcsolat: 20639610
 3. Dóka R. A vizes élőhelyek és a szántógazdálkodás tájhasználati konfliktusa a Duna–Tisza közén. (2006) Megjelent: Táj, környezet és társadalom: ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére = Landscape, environment ... pp. 155-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30769875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30769875, Kapcsolat: 22806183
Kovács F. The investigation of regional variations in biomass production for the area of the Danube-Tisza Interfluve using satellite image analysis. (2005) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA GEOGRAPHICA 1217-6907 38 118-136, 1234718
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1234718]
 1. Rakonczai János. A klímaváltozás következményei a dél-alföldi tájon: A természeti földrajz változó szerepe és lehetőségei. (2013)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[2727160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2727160, Kapcsolat: 23722314
 2. Ladányi Zsuzsanna. Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2772991] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2772991, Kapcsolat: 21343090
 3. Rakonczai János et al. A sejthető klímaváltozás és a Duna-Tisza közi Homokhátság. (2010) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 42 7-8 140-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1374547] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1374547, Kapcsolat: 22286646
 4. Margóczi K et al. Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán. (2009) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 2009 5 71-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1315462] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1315462, Kapcsolat: 23751315
 5. Barna Gy. A Szabadkígyósi puszta szikes talajainak időbeli változása. (2009) Megjelent: Kiss T. (szerk): Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája pp. 1-6
  Egyéb konferenciaközlemény[20639604] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20639604, Kapcsolat: 20639604
 6. Rakonczai J. Climate change – aridification – changing soil – transforming landscape. (2008) Megjelent: Proceedings Volume of 15th Congress of ISCO pp. 1-4
  Egyéb konferenciaközlemény[20639553] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20639553, Kapcsolat: 20639553
2021-10-27 14:19