Vincze Tamás. A pedagógiai programok gyermekképe. (2000) Megjelent: Pedagógiai programok elemzése pp. 35-49, 1862498
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1862498]
 1. Pusztai Gabriella. Vallásosság és politikai ideológiák. (2011) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 20 1 48-61
  Folyóiratcikk[21987465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21987465, Kapcsolat: 21987465
Vincze Tamás. Attitűd és nyelvhasználat. (2000) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 50 40-47, 1861101
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1861101]
 1. Balázs Géza. Összetartó és széttartó irányzatok a magyar nyelvközösségben. (2017) Megjelent: Nyelv – Közösség – Perspektíva pp. 29-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26930733] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26930733, Kapcsolat: 26930733
 2. Holik Ildikó. Tanári kommunikáció. (2016) ISBN:9786158049320
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[26142128] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26142128, Kapcsolat: 26142128
 3. Jaskóné Gácsi. A gyakorlati képzés szemléleti hátterének és kereteinek meghatározása: a pedagógus-idea. (2015) Megjelent: A pedagógusképzés megújításáért pp. 11-32
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26142145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26142145, Kapcsolat: 26142145
 4. Albertné Herbszt. Tanári beszédmagatartás. (2010) ISBN:9789639927216
  Könyv[21987438] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21987438, Kapcsolat: 21987438
 5. Mrázik Julianna. Az ePortfólió mint tananyag és módszer. (2010)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Nem besorolt jellegű[23045446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23045446, Kapcsolat: 23045446
 6. Lantos Erzsébet. Pedagógiai kommunikáció. (2004)
  Egyéb[21987502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21987502, Kapcsolat: 21987502
Brezsnyánszky L. Iskola-alternatívák a huszadik században: szöveggyűjtemény. (2002) ISBN:963472678X, 1159831
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1159831]
 1. Szentesi Balázs. Másság, felelősségvállalás és tudás: A szubkulturális és intézményi értelmezések összefonódásának haszna egy alternatív gimnázium belső diskurzusában. (2019) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 3 28-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30581970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30581970, Kapcsolat: 28588670
 2. Tóth Péter. Szakközépiskolai tanulók tanulási stratégiái, tanulási stílusa. (2015) Megjelent: Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában pp. 5-34
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2959870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2959870, Kapcsolat: 25133320
 3. Langerné Buchwald et al. Reformpedagógia és/vagy alternatív pedagógia a felnőttképzésben. (2011) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 2 64-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25231209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25231209, Kapcsolat: 25231209
 4. Langerné Buchwald Judit. Az alternativitás értelmezési lehetőségei és megjelenése az oktatásban és a pedagógusképzésben. (2011) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 21 12 92-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23235916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23235916, Kapcsolat: 23235916
 5. Langerné Buchwald. A reformpedagógiai iskolakoncepciók és alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23135774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23135774, Kapcsolat: 23135774
 6. Bacskai Katinka. Református iskolák tanárai. (2008) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 4 359-378
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23135708] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23135708, Kapcsolat: 23135708
 7. Langerné Buchwald. A reformpedagógiai iskolakoncepciók és alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei. (2007) SCIENTIA PANNONICA 2060-3819 2 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24087686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24087686, Kapcsolat: 24087686
Vincze Tamás. A német nyelv szerepe a magyar tanítóképzésben a dualizmus korában. (2003) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 13 3 25-38, 1860699
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860699]
 1. Nagy Péter Tibor. A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. (2011) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 21 1 3-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1578504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1578504, Kapcsolat: 21987418
 2. Donáth Péter. A magyar művelődés, a tanítóképzés történetéből 1868-1958. (2008) ISBN:9789638144256
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1339363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1339363, Kapcsolat: 21987430
Vincze Tamás. Képek a 18-19. századi német családi nevelésből. (2003) Megjelent: Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma pp. 473-480, 1862553
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1862553]
 1. Virág Irén. A magyar arisztokrácia neveltetése (1790–1848). (2013) ISBN:9786155250248
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2400075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2400075, Kapcsolat: 26802475
 2. Hegedűs Judit. A gyermekkortörténet megjelenése és helyzete a hazai neveléstörténeti kutatásokban.. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 14 3 84-89
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1357445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1357445, Kapcsolat: 21987404
Vincze Tamás. Mitrovics Gyula. (2004) Megjelent: A debreceni iskola pp. 26-34, 1862522
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1862522]
 1. Fenyő Imre. Karácsony Sándor a Protestáns Tanügyi Szemle és a Protestáns Szemle lapjain.. (2019) Megjelent: Örök magyar professzor üzenete pp. 71-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30775192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30775192, Kapcsolat: 28330666
 2. Tamusné Molnár Viktória. Mitrovics Gyula esztétikai írásai. (2011) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 11 2 19-31
  Folyóiratcikk[21987454] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21987454, Kapcsolat: 21987454
Ugrai János et al. Szelényi Ödön. (2005) ISBN:9639315826, 1529437
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1529437]
 1. Brezsnyánszky László. Centenáriumi visszatekintés a neveléstudományi katedra múltjára: vezetők és súlypontok. (2019) Megjelent: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. pp. 79-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30826076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30826076, Kapcsolat: 28330767
 2. Karl W Schwarz. Von Käsmark nach Wien: Der Zipser Literat und Pädagoge Johann Genersich (1761-1823) als Theoogieprofessor an der Protestantisch-Theologischen Lehranstalt. (2013) Megjelent: Die Zips pp. 79-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23413382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23413382, Kapcsolat: 23413382
 3. Kozma T. Hasonlóságok és különbségek a Debreceni Iskola pedagógiájában. (2007) Megjelent: A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata pp. 399-416
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1143781] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1143781, Kapcsolat: 23050545
 4. Áment Erzsébet. Szelényi Ödön, a tudós tanár. (2006) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 8 1 97-99
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23045177] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23045177, Kapcsolat: 23045177
 5. id Dr.. Egy elfelejtett tudós tanár: Szelényi Ödön. (2005) EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 0133-1302 70. 10-10
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[23045208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23045208, Kapcsolat: 23045208
Vincze Tamás. A Debreceni Iskola és a Protestáns Tanügyi Szemle. (2007) Megjelent: A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata pp. 140-148, 1860991
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1860991]
 1. Fenyő Imre. Karácsony Sándor a Protestáns Tanügyi Szemle és a Protestáns Szemle lapjain.. (2019) Megjelent: Örök magyar professzor üzenete pp. 71-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30775192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30775192, Kapcsolat: 28330672
 2. Pénzes Dávid. A hazai pedagógia szaksajtó-kutatás történetéhez: a Pedagógiai Szemle genezise. (2016) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 3 36-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3130642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3130642, Kapcsolat: 26149065
Vincze Tamás. Arcképvázlat Mitrovics Gyuláról. (2007) Megjelent: A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata pp. 89-103, 1862657
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1862657]
 1. Kovács I Gábor. Mitrovics Gyula, a Sárospataki Református Kollégium erőterében nevelődött esztéta, pedagógus, akadémiai tag, egyetemi tanár életrajzi adattára és életútleírása. (2017) SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 0237-6237 27 419-428
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26523206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26523206, Kapcsolat: 26523206
Vincze Tamás. Mitrovics Gyula, az egyetemi professzor. (2007) Megjelent: A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata pp. 104-117, 1860950
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1860950]
 1. Kovács I Gábor. Mitrovics Gyula, a Sárospataki Református Kollégium erőterében nevelődött esztéta, pedagógus, akadémiai tag, egyetemi tanár életrajzi adattára és életútleírása. (2017) SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 0237-6237 27 419-428
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26523206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26523206, Kapcsolat: 26523266
Vincze Tamás. Mitrovics Gyula egyetemi és egyetemen kívüli szerepvállalása, közéleti funkciói. (2007) Megjelent: A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata pp. 128-139, 1860979
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1860979]
 1. Kovács I Gábor. Mitrovics Gyula, a Sárospataki Református Kollégium erőterében nevelődött esztéta, pedagógus, akadémiai tag, egyetemi tanár életrajzi adattára és életútleírása. (2017) SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 0237-6237 27 419-428
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26523206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26523206, Kapcsolat: 26523242
 2. Tóvay Nagy. Németh Antal: A tánc az ókori népek életében. (2009) TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2060-7148 1 2 13-19
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[23045321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23045321, Kapcsolat: 23045321
Vincze Tamás. Mitrovics Gyula „műhelye” a Debreceni Egyetemen. (2007) Megjelent: A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata pp. 118-127, 1865390
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1865390]
 1. Kovács I Gábor. Mitrovics Gyula, a Sárospataki Református Kollégium erőterében nevelődött esztéta, pedagógus, akadémiai tag, egyetemi tanár életrajzi adattára és életútleírása. (2017) SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 0237-6237 27 419-428
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26523206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26523206, Kapcsolat: 26523203
Vincze Tamás. Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában: Mitrovics Gyula pályájának és szakmai műhelyének kvalifikációtörténeti nézőpontú bemutatása. (2011), 1860925
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1860925]
 1. Abádi Nagy. A humán- és társadalomtudományok helyzete az 1950-es években. (2017) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 2017 1 14-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26483699] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26483699, Kapcsolat: 26523623
 2. Tamusné Molnár Viktória. Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914-1949. (2016) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 25 3 434-443
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3237189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3237189, Kapcsolat: 26645875
 3. Mudrák József. Pszichológia a debreceni tudományegyetemen a XX. század első felében. (2015) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 70 3 579-595
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26802542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26802542, Kapcsolat: 26802542
 4. Orosz Gábor et al. Egy doktorátus története Magyarországon az 1920-as évekből. (2014) Megjelent: Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére pp. 207-221
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2797362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2797362, Kapcsolat: 26846761
Vincze Tamás. Pedagógiai kutatások a debreceni egyetem első évtizedeiben. (2011) Megjelent: Útközben pp. 17-32, 1862305
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1862305]
 1. Mudrák József. Pszichológia a debreceni tudományegyetemen a XX. század első felében. (2015) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 70 3 579-595
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26802542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26802542, Kapcsolat: 26802540
Brezsnyánszky László. Ötvenéves a pedagógusképzés a Nyíregyházi Főiskolán. (2013) ISBN:9786155097768, 2462293
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2462293]
 1. Erdeiné Nyilas Ildikó. A „nyíregyházi modellről” intézmény- és pedagógiatörténeti megközelítésben. Brezsnyánszky László – Vincze Tamás (szerk.): Ötvenéves a pedagógusképzés a nyíregyházi főiskolán. (2015) MEDIÁRIUM 1789-0357 9 1-2 112-113
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[26483381] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26483381, Kapcsolat: 26646245
 2. Retro Rádió. Beszélgetés a kötet szerkesztőivel. (2013)
  Egyéb/Rádió műsor, TV műsor, film (Egyéb)/Tudományos[24464545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24464545, Kapcsolat: 24464545
Vincze Tamás. A nyíregyházi főiskola oktatói az intézmény működésének első évtizedében. (2013) Megjelent: Ötvenéves a pedagógusképzés a Nyíregyházi Főiskolán pp. 99-120, 2515647
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2515647]
 1. Boros László et al. Frisnyák Sándor helye és szerepe az általános iskolai földrajztanárképzésben. (2020) Megjelent: A történeti földrajz professzora: Frisnyák Sándor pp. 75-89
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31651683] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31651683, Kapcsolat: 29521074
Vincze Tamás. A tanítói hivatásszemélyiség fejlesztése az egykori középfokú tanítóképzésben. (2014) Megjelent: Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben pp. 87-101, 2832927
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2832927]
 1. Molnár Béla. Munkások, parasztok a tanítóképzőkben. (2016) Megjelent: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok pp. 3-10
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3025635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3025635, Kapcsolat: 28140573
 2. Molnár Béla. Főiskolai tanítóképzés 1947 és 1949 között. (2015) Megjelent: Százarcú pedagógia pp. 207-214
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2813155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2813155, Kapcsolat: 25887041
Vincze Tamás. Alkotás és iskolateremtés: Pedagógia tanszék a Tiszántúl egyetemén 1918 és 1941 között. (2017) ISBN:9789633186749, 3291913
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3291913]
 1. Fenyő Imre. Karácsony Sándor a Protestáns Tanügyi Szemle és a Protestáns Szemle lapjain.. (2019) Megjelent: Örök magyar professzor üzenete pp. 71-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30775192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30775192, Kapcsolat: 28330675
 2. Brezsnyánszky László. Centenáriumi visszatekintés a neveléstudományi katedra múltjára: vezetők és súlypontok. (2019) Megjelent: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. pp. 79-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30826076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30826076, Kapcsolat: 28330760
 3. Hodossi Sándor. Egy Sárospatakról induló tanári karrier kibontakozása: Vincze Tamás: Alkotás és iskolateremtés : Pedagógia tanszék a Tiszántúl egyetemén 1918 és 1941 között. (2017) SÁROSPATAKI FÜZETEK 1416-9878 21 3 175-178
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[27194596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27194596, Kapcsolat: 27194596
 4. Mudrák József. Alkotás és iskolateremtés. Pedagógia tanszék a Tiszántúl egyetemén 1918 és 1941 között. (2017) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 8 3 146-148
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[27194579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27194579, Kapcsolat: 27194579
Hollósi Hajnalka Zsuzsanna et al. A bibliofóbia nyomában: egy empirikus kutatás tanulságai. (2019) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 XIX. évf. 3. szám 75 41-50, 30825194
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30825194]
 1. Honffyné Felhő Ágnes et al. Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok. (2020) KÖNYVTÁRVILÁG 2064-1443 2064-1443 8 2
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31641411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31641411, Kapcsolat: 29503876
2021-07-27 10:30