Lukács László. Hidak robbantásának tervezése, szervezése, a parancsnoki munka rendje. (1986), 1164084
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1164084]
 1. Havasi Zoltán. A Magyar Honvédség ideiglenes híd-helyreállítási képességeinek, lehetőségeinek vizsgálata. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20500881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500881, Kapcsolat: 20500861
Lukács László. Útirányokban létrehozott hadműveleti zárak az ellenség várható támadási irányaiban. (1991) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 181 103-119, 1158835
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1158835]
 1. Kovács Zoltán. A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1067065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1067065, Kapcsolat: 20500917
Lukács László. A kumulatív hatás és a kumulatív töltetek méretezése. (1992), 1164096
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1164096]
 1. Kugyela Lóránd. Különböző robbanóanyagból készült kisméretű kumulatív töltetek teljesítményének összehasonlító vizsgálata. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 28 3 280-298
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27677078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27677078, Kapcsolat: 27677078
 2. Kugyela Lóránd. Üreges töltetek tervezési sajátosságai, főbb paraméterei. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 4 196-211
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27234945] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27234945, Kapcsolat: 27234934
 3. István Ember. Používanie kumulatívnych náloží na bojisku, s osobitným zretel’om na bojové látky používané v II. svetovej vojne. (2016) Megjelent: Trhacia Technika 2016 pp. 187-196
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30869065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30869065, Kapcsolat: 29853066
 4. Ember István. Alternatíva a tűzszerész szakfeladatok során alkalmazható kumulatív töltetekre. (2016) SEREG SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 2060-3924 14 3-4 50-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30869089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30869089, Kapcsolat: 29853074
 5. Bugyjás József. A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával: PhD értekezés, ZRÍNYI MIKLÓS NEM ZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR, Budapest. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27416887] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27416887, Kapcsolat: 21431811
 6. Tóth József. Environment-friendly explosive cutting of metals in the military tasks. (2005) Megjelent: “New Challenges in the Field of Military Sciences 2005” 3rd International Scientific Conference pp. 1-10
  Egyéb konferenciaközlemény[21431809] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21431809, Kapcsolat: 21431809
Lukács László. Idegen hadseregek átjárónyitó eszközei I.. (1992) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 2 4 22-35, 1158845
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1158845]
 1. Molnár László. Eljárás az aeroszol robbanó harcanyagok/harci részek hatásjellemzőinek meghatározására – hazai kutatási eredmények. (2020) HADITECHNIKA 0230-6891 54 1 2-5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31121961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31121961, Kapcsolat: 29453585
Lukács László. Idegen hadseregek műszaki zárai, műszaki záró és átjárónyitó eszközei, lehetőségei. (1992), 1164098
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1164098]
 1. Kovács Zoltán. A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1067065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1067065, Kapcsolat: 20500882
Lukács László. Útirányzárak és műszakizár-övek létesítésének elvei, tervezésük szabályai. (1992), 1164101
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1164101]
 1. Kovács Zoltán. A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1067065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1067065, Kapcsolat: 20500883
Hunyadi Ferenc et al. A robbantások elleni védekezés feladatai: Az épületek védelme robbantásos akciók ellen. 1. fejezet. (1993) ISBN:9634317731, 1164103
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1164103]
 1. Gáll Tamás. Bombafenyegetés és vagyonvédelem. (2015) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 25 1 138-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3117223] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3117223, Kapcsolat: 25173216
 2. Daruka Norbert. A bűnöscélú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei,különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25284675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25284675, Kapcsolat: 28262305
 3. Balogh Zsuzsanna. Objektumok robbantásos cselekmények elleni védelmének lehetősége. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23709899] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23709899, Kapcsolat: 28262328
 4. Román Zsolt. A robbantásos merényletek elleni védekezés során felmerülő kérdések, számítási módszerek és alkalmazásuk – a problémakör múltja és jelene. (2010) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 20 1-4 273-308
  Folyóiratcikk[21431648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21431648, Kapcsolat: 21431648
 5. Neumann Tamás. Robbantások eszközei és hatásuk az építményekre, épületszerkezetekre: szakdolgozat. (2006)
  Egyéb[20500888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500888, Kapcsolat: 20500888
Lukács László. Idegen hadseregek átjárónyitó eszközei II.. (1993) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 3 2 17-29, 1158850
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1158850]
 1. Molnár László. Eljárás az aeroszol robbanó harcanyagok/harci részek hatásjellemzőinek meghatározására – hazai kutatási eredmények. (2020) HADITECHNIKA 0230-6891 54 1 2-5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31121961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31121961, Kapcsolat: 29453589
Lukács László. Idegen hadseregek átjárónyitó eszközei III.. (1993) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 3 3 35-49, 1158855
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1158855]
 1. Molnár László. Eljárás az aeroszol robbanó harcanyagok/harci részek hatásjellemzőinek meghatározására – hazai kutatási eredmények. (2020) HADITECHNIKA 0230-6891 54 1 2-5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31121961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31121961, Kapcsolat: 29453587
Lukács László. Robbantásos merényletek elkövetésének lehetősége Magyarországon: korreferátum, MHTT II. Országos Konferenciája, Rendvédelmi szekció. (1993) Megjelent: Hadtudományi Tájékoztató 1994/1. I-II. kötet pp. 33-39, 1164496
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1164496]
 1. Dr. Hernád Mária et al. Repülőtereken végrehajtott tűzszerész feladatok egészségügy biztosításának kérdése. (2011) REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 1417-0604 1789-770X 2 1-14
  Folyóiratcikk[21431755] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21431755, Kapcsolat: 21431755
Lukács László et al. Az aknamezőn történő átjárónyitás lehetséges módszereinek és eszközeinek értékelése. (1994) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 4 3-4 21-43, 1158861
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1158861]
 1. Szatai Zsolt József. Géppel vagy kézzel?: A mechanikai (gépi) aknamentesítő eszközök alkalmazásának jelene és jövője. (2021) KATONAI LOGISZTIKA 1588-4228 1789-6398 2021 1-2 203-230
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32112567] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32112567, Kapcsolat: 30221716
 2. Frank György et al. Ismeretlen eredetű robanószerkezetek, bombák hatástalanítása disrupterrel. (2002) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 1
  Folyóiratcikk[20500943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500943, Kapcsolat: 20500943
 3. Molnár András. Kutató robotok. (2001) Megjelent: Robot-hadviselés Nemzetközi Konferencia
  Egyéb konferenciaközlemény[20500942] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500942, Kapcsolat: 20500942
 4. Kiss Imre. Tűzszerész robotok alkalmazási lehetőségei a rendőri és katonai speciális feladatok végrehajtása során: záródolgozat. (1995)
  Egyéb[20500938] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500938, Kapcsolat: 20500938
Lukács László et al. Házilagos készítésű robbantó szerkezetek: 2-5. fejezet. (1994), 1164107
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1164107]
 1. Daruka Norbert et al. Ipari robbanóanyagok megjelenésének lehetőségei az improvizált robbanószerkezetek kialakításának tekintetében. (2018) ROBBANTÁSTECHNIKA 1788-5671 & 35 155-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30339757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30339757, Kapcsolat: 27762848
 2. Daruka Norbert. A bűnöscélú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei,különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25284675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25284675, Kapcsolat: 28262307
 3. Kovács Zoltán et al. IEDD: Improvised Explosive Device Disposal. (2013) Megjelent: International Conference on Military Technologies pp. 383-390
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2381661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2381661, Kapcsolat: 28292946
 4. Kovács Zoltán et al. IEDD – Improvised Explosive Device Disposal: Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2013 (ICMT'13). (2013) ISBN:9788072319176
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[25173555] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25173555, Kapcsolat: 25173241
 5. Daruka Norbert. Terroristák és taktikák, avagy védekezz, ha tudsz. (2012) REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 1417-0604 1789-770X 25 2 33-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2465368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2465368, Kapcsolat: 25173224
 6. Daruka Norbert. Možnosti kategorizácie improvizovanývh výbušných prostriedkov: The improvised Explosive Device the opportunities of the categorisation of devices. (2012) ISBN:9788097025647
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[25173236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25173236, Kapcsolat: 25173236
 7. Daruka Norbert. Bűnös célú robbanószerkezetek alkalmazásának és hatástalanításának sajátosságai: „11. Fúrás- robbantástechnika 2012” Nemzetközi Konferencia Kiadvány. (2012)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[25173238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25173238, Kapcsolat: 25173238
 8. Daruka Norbert. Technické aspekty výbuchov pri asymetrickej bojovej _innosti: Explosive technical connection of the asymmetrical warfare. (2011) Megjelent: International Conference Blasting Techniques 2011 pp. 201-207
  Egyéb konferenciaközlemény[21431787] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21431787, Kapcsolat: 21431690
 9. Lapat Attila. Robbanóanyag-analitikai vizsgálati módszerek alkalmazása az igazságügyi szakértői munkában, szerepük a robbanóanyagokkal elkövetett bűncselekmények felderítésében. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20500895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500895, Kapcsolat: 20500895
Lukács László. Harcászati műszakizár-csomópontok létesítése, fenntartása, aktivizálása. A zászlóalj védőkörlet műszakizár-rendszere. (1994), 1164116
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1164116]
 1. Kovács Zoltán. A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1067065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1067065, Kapcsolat: 20500906
Lukács László. Robbantásos merényletek elkövetésének lehetősége Magyarországon. (1994) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 3 82-90, 1158858
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1158858]
 1. Hernád Mária. Repeszsérülések jelentősége és megelőzésének lehetőségei: „11. Fúrás- robbantástechnika 2012” Nemzetközi Konferencia. (2012)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[25173441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25173441, Kapcsolat: 25173441
 2. Daruka Norbert. Možnosti kategorizácie improvizovanývh výbušných prostriedkov: The improvised Explosive Device the opportunities of the categorisation of devices. (2012) ISBN:9788097025647
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[25173236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25173236, Kapcsolat: 25173430
 3. Dr. Kovács Zoltán. Terrorista robbantások: a kezdetek. (2009) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 91-103
  Folyóiratcikk[21060161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060161, Kapcsolat: 21060153
 4. Dr. Hernád Mária. Az IED elleni tevékenység munkaegészségügyi vonatkozásai. (2009) Megjelent: Repüléstudományi Konferencia 2009
  Egyéb konferenciaközlemény[21060155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060155, Kapcsolat: 21060155
 5. Szabó József. A robbantásos terrorizmus és a határvédelem. (2006) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 213-221
  Folyóiratcikk[20500936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500936, Kapcsolat: 20500936
 6. Kovács Zoltán. A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1067065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1067065, Kapcsolat: 20500935
 7. Zsíros et al. A robbanás okozta sérülések sajátosságai. (1999) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 3 3-22
  Folyóiratcikk[20500933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500933, Kapcsolat: 20500933
 8. Gyalai László. Levélbombák - a felbélyegzett fenyegetés. (1997) MAGYAR HONVÉD 0865-6932 7
  Folyóiratcikk[20501635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501635, Kapcsolat: 20500931
 9. Nagy Béla. Amit a bombákról, a bombariadókról tudni kell II. (1996) DETEKTOR PLUSZ 1217-9175 2
  Folyóiratcikk[20500929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500929, Kapcsolat: 20500929
 10. Nagy Béla. Amit a bombákról, a bombariadókról tudni kell I. (1996) DETEKTOR PLUSZ 1217-9175 1
  Folyóiratcikk[20500927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500927, Kapcsolat: 20500927
 11. Mueller Othmár. Korszerű szükséganyagokból készített robbanó-szerkezetek alkalmazásának és hatástalanításának sajátosságai, a jövőbeni fejlesztés irányai a terrorizmus figyelembevételével. (1995)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[20500925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500925, Kapcsolat: 20500925
Lukács László. A magyar honvédségnél alkalmazott robbantási eljárások és robbanóanyagok legfontosabb részterületei fejlődésének vizsgálata és a továbbfejlesztés javasolt irányai. (1995), 1164085
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1164085]
 1. Daruka Norbert et al. Ipari robbanóanyagok megjelenésének lehetőségei az improvizált robbanószerkezetek kialakításának tekintetében. (2018) ROBBANTÁSTECHNIKA 1788-5671 & 35 155-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30339757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30339757, Kapcsolat: 27762832
 2. Daruka Norbert. Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásának lehetőségei. (2016) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 26 1 26-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3140108] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3140108, Kapcsolat: 26430362
 3. Tóth József et al. Akna kisenciklopédia. (2012) ISBN:9789630855228
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2780976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2780976, Kapcsolat: 25173207
 4. Dr. Kovács Zoltán. Trhacie práce pri povodniach. (2010) Megjelent: Szlovák Robbantástechnikai Egyesület nemzetközi konferenciája pp. 34-43
  Egyéb konferenciaközlemény[21059928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059928, Kapcsolat: 21059928
 5. Dr. Kovács Zoltán. Flood- and ice-prevention with explosives. (2010) Megjelent: Haditechnika 2010 Nemzetközi Konferencián
  Egyéb konferenciaközlemény[21059930] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059930, Kapcsolat: 21059930
 6. Dr. Szabó Sándor. Speciális műszaki technikai eszközök és felszerelések alkalmazási lehetőségei a katasztrófavédelemben. (2009) Hadtudomány on-line @ p. @
  Folyóiratcikk[21059933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059933, Kapcsolat: 21059933
 7. Boda Péter. A hídromlások lehetséges okai, valamint helyreállításuk lehetőségei rombolódásuk esetén. (2009) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 19 1-4 127-144
  Folyóiratcikk[21431624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21431624, Kapcsolat: 21431624
 8. Dr. Kovács Zoltán. Robbanóanyagok a katonai gyakorlatban. (2008) Megjelent: „Fúrás-robbantástechnika 2008” Nemzetközi Konferencia pp. 43-47
  Egyéb konferenciaközlemény[21059929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059929, Kapcsolat: 21059929
 9. Tóth József. Az emulziós robbanóanyagok története és katonai alkalmazásának lehetőségei. (2007) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 157-169
  Folyóiratcikk[20501725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501725, Kapcsolat: 20500873
 10. Havasi Zoltán. A Magyar Honvédség ideiglenes híd-helyreállítási képességeinek, lehetőségeinek vizsgálata. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20500881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500881, Kapcsolat: 20500881
 11. Tóth József. Vágótöltetek alkalmazási lehetőségei a katonai gyakorlatban. (2006) Megjelent: Haditechnika 2006., IV Nemzetközi Szimpózium
  Egyéb konferenciaközlemény[21059931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059931, Kapcsolat: 21059931
 12. Kovács Zoltán. Military use of explosives. (2006) Megjelent: New Challenges int the Field of Military Science 2006” 4th International Scientific Conference
  Egyéb konferenciaközlemény[20500877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500877, Kapcsolat: 20500877
 13. Dr. Kovács Zoltán. Katonai robbanóanyagok. (2006) Megjelent: „Fúrás-robbantástechnika 2006” Nemzetközi Konferencia pp. 16-18
  Egyéb konferenciaközlemény[21059923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059923, Kapcsolat: 21059923
 14. Tóth József. Environment-friendly explosive cutting of metals in the military tasks. (2005) Megjelent: “New Challenges in the Field of Military Sciences 2005” 3rd international scientific conference
  Egyéb konferenciaközlemény[21059932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059932, Kapcsolat: 21059932
 15. Mueller Othmár. Robbanóanyagokkal szennyezett talajok mentesítése, remediációja. (2000) ISBN:9635934343
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25173209] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25173209, Kapcsolat: 25173209
 16. Nemes József. Polgári és Katonai robbantás-technika összehasonlítása: tanulmány. (2000)
  Egyéb[20500865] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500865, Kapcsolat: 20500865
 17. Lacza János. A katonai és az ipari robbantás-technika egymásra hatása a múltban és a jelenben. (2000) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 4 112-137
  Folyóiratcikk[20500880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500880, Kapcsolat: 20500880
 18. Nemes József. Rendszeresített robbantóanyagok és eszközök alkalmazásának és felváltásának lehetőségei a MH-nél. (1996) Megjelent: Műszaki Évkönyv 1995 pp. 97-155
  Könyvrészlet[21059918] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059918, Kapcsolat: 21059918
 19. Dr. Kovács Zoltán. Military use of explosives. (1996) Megjelent: „New Challenges int the Field of Military Science 2006” 4th International Scientific Conference
  Egyéb konferenciaközlemény[21059924] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21059924, Kapcsolat: 21059924
 20. Molnár László. Az MM TAMMONIT megnevezésű robbanóanyag és robbanótöltet család bemutatása, a Mechanikai Művek RT. Speciális Divízió fejlesztési keretei között. (1996) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 4 20-33
  Folyóiratcikk[20500864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500864, Kapcsolat: 20500864
 21. Kovács Tibor. A gépesített lövészdandár harctevékenységi körzet erődítési berendezése földmunkái összehasonlító vizsgálata a Magyar Köztársaság jellegzetes tájegységein. (1996)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[20500863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500863, Kapcsolat: 20500863
 22. Nemes József. Rendszeresített robbantóanyagok és eszközök alkalmazásának és felváltásának lehetőségei a MH-nél. (1995) Megjelent: Műszaki Évkönyv 1995 pp. 97-105
  Könyvrészlet[20500862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20500862, Kapcsolat: 20500862
Lukács László. Ipari robbanóanyagok alkalmazásának lehetőségei a katonai gyakorlatban. (1995) Megjelent: „Fúrás-robbantás 1995.” Nemzetközi Konferencia pp. 109-120, 1169785
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1169785]
 1. Szőke Róbert. A polgári robbantástechnika fejlődése katonaszemmel. (1996) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 1996 2 122-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31658451] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31658451, Kapcsolat: 29525125
Lukács László. Robbantásos merényletek elkövetésének lehetőségei Magyarországon: előadás az ÉTE Robbantástechnikai szakbizottságának 6. Nemzetközi Robbantástechnikai Kollokviumán. (1995) Megjelent: ÉTE Robbantástechnikai szakbizottságának 6. Nemzetközi Robbantástechnikai Kollokvium pp. 1-4, 1164505
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1164505]
 1. Kovács Zoltán. Terrorista robbantások: a kezdetek. (2009) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 19 1-4 91-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1349540] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1349540, Kapcsolat: 21431778
 2. Gyalai László. Levélbombák - a felbélyegzett fenyegetés. (1997) MAGYAR HONVÉD 0865-6932 7
  Folyóiratcikk[20501635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501635, Kapcsolat: 20501635
Lukács László. Aknák, aknatelepítő és -mentesítő rendszerek a C+D '95 kiállításon. (1996) HADITECHNIKA 0230-6891 2 73-75, 1164182
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1164182]
 1. Kovács Zoltán. A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1067065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1067065, Kapcsolat: 20500996
Lukács László. A kumulatív töltetek kialakulása, hatásmechanizmusuk elmélete. (1996) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 3 8-27, 1164232
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1164232]
 1. Dr. Várhelyi Levente. Robbanásos sérülések sebészi ellátásának kérdései. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21060170] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060170, Kapcsolat: 21060170
 2. Tóth József. Environment-friendly explosive cutting of metals in the military tasks. (2005) Megjelent: New Challenges in the Field of Military Sciences 2005
  Egyéb konferenciaközlemény[21060171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060171, Kapcsolat: 21060171
Lukács László. A kumulatív vágótöltetek és alkalmazásuk lehetőségei az ipari gyakorlatban. (1996) ROBBANTÁSTECHNIKA 1788-5671 16 8-17, 1164179
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1164179]
 1. Kugyela Lóránd. Üreges töltetek tervezési sajátosságai, főbb paraméterei. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 4 196-211
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27234945] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27234945, Kapcsolat: 27234943
 2. Pető Richárd. Objektumok védelmének eszközei és lehetőségei a bűnös célú/terror jellegű robbantásokkal szemben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27222574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27222574, Kapcsolat: 28262310
Lukács László. Biztonságossá tehető-e a repülés, a terrorcselekményekkel szemben?. (1996) DETEKTOR PLUSZ 1217-9175 6 5-8, 1164248
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1164248]
 1. Szabó József. A robbantásos terrorizmus és a határvédelem. (2006) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 213-221
  Folyóiratcikk[20501132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501132, Kapcsolat: 20501132
Lukács László. Gondolatok a fontos objektumok védelméről, különös tekintettel a műszaki zárak telepítésére. (1996) Megjelent: Műszaki Évkönyv 1995 pp. 182-216, 1164172
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1164172]
 1. Szabó Sándor et al. Gondolatok a HESCO bástyák alkalmazási lehetőségeiről: II.. (2011) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 20 1-4 97-118
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21431759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21431759, Kapcsolat: 21431759
 2. Szabó Sándor et al. Gondolatok a HESCO bástyák alkalmazási lehetőségeiről: I.. (2010) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 19 1-4 253-278
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21060158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060158, Kapcsolat: 21060158
 3. Kovács Zoltán. A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében.. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20912329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912329, Kapcsolat: 20500959
 4. Kovács Zoltán. Műszaki zárak alkalmazása a terrorizmus elleni harcban. (2004) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 2004 2 133-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20500958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500958, Kapcsolat: 20500958
 5. Kovács Zoltán. A műszaki zárak alkalmazási lehetőségei a nem háborús katonai műveletekben. (2004) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 4 3-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20500957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500957, Kapcsolat: 20500957
 6. Dr. Kovács Zoltán. The use of engineer barriers in fighting terrorism. (2003) Hadtudomány Doktori Iskola on-line kiadványa 2003
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21060159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060159, Kapcsolat: 21060159
 7. Hodosi Lajos. Új típusú nem robbanó zárak és műszaki építmények alkalmazása a békeműveletekben. (2002) Megjelent: Haditechnika 2002. Szimpózium
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21060160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060160, Kapcsolat: 21060160
 8. Kovács Zoltán. Gondolatok a drótzárakról. (2001) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 11 3-4 41-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20500955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20500955, Kapcsolat: 20500955
Lukács László. Levélbomba - a személyre szóló fenyegetés. (1996) DETEKTOR PLUSZ 1217-9175 5 22-26, 1164240
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1164240]
 1. Daruka Norbert. A bűnöscélú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei,különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25284675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25284675, Kapcsolat: 28262309
 2. Szabó József. A robbantásos terrorizmus és a határvédelem. (2006) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 213-221
  Folyóiratcikk[20501125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501125, Kapcsolat: 20501125
 3. Hesz József. Terrorizmus: napjaink kihívása a tűzoltók számára is. (2003) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 29-38
  Folyóiratcikk[20501124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501124, Kapcsolat: 20501124
 4. Zsíros et al. A robbanás okozta sérülések sajátosságai. (1999) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 3 3-22
  Folyóiratcikk[20501123] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501123, Kapcsolat: 20501123
Lukács László. Terrorrobbantás - papírsárkány, vagy reális fenyegetés?. (1996) DETEKTOR PLUSZ 1217-9175 4 26-30, 1164236
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1164236]
 1. Daruka Norbert. Možnosti kategorizácie improvizovanývh výbušných prostriedkov: The improvised Explosive Device the opportunities of the categorisation of devices. (2012) ISBN:9788097025647
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[25173236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25173236, Kapcsolat: 25173491
 2. Dr. Kovács Zoltán. Terrorista robbantások: a kezdetek. (2009) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 91-103
  Folyóiratcikk[21060161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060161, Kapcsolat: 21060161
 3. Dr. Hernád Mária. Az IED elleni tevékenység munkaegészségügyi vonatkozásai. (2009) Megjelent: Repüléstudományi Konferencia 2009
  Egyéb konferenciaközlemény[21060162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060162, Kapcsolat: 21060162
 4. Szabó József. A robbantásos terrorizmus és a határvédelem. (2006) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 213-221
  Folyóiratcikk[20501122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501122, Kapcsolat: 20501122
 5. Hesz József. Terrorizmus: napjaink kihívása a tűzoltók számára is. (2003) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 1-4 29-38
  Folyóiratcikk[20501124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501124, Kapcsolat: 20501108
 6. Zsíros et al. A robbanás okozta sérülések sajátosságai. (1999) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 3 3-22
  Folyóiratcikk[20501107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20501107, Kapcsolat: 20501107
Lukács László. A katonai robbantástechnika és a környezetvédelem. (1997), 1164120
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1164120]
 1. Daruka Norbert et al. Ipari robbanóanyagok megjelenésének lehetőségei az improvizált robbanószerkezetek kialakításának tekintetében. (2018) ROBBANTÁSTECHNIKA 1788-5671 & 35 155-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30339757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30339757, Kapcsolat: 27762849
 2. Pető Richárd. Objektumok védelmének eszközei és lehetőségei a bűnös célú/terror jellegű robbantásokkal szemben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27222574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27222574, Kapcsolat: 28262312
 3. Daruka Norbert. Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásának lehetőségei. (2016) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 26 1 26-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3140108] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3140108, Kapcsolat: 26430311
 4. István Ember. Používanie kumulatívnych náloží na bojisku, s osobitným zretel’om na bojové látky používané v II. svetovej vojne. (2016) Megjelent: Trhacia Technika 2016 pp. 187-196
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30869065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30869065, Kapcsolat: 29853121
 5. Csege Gyula. Magyarországot érintő migrációs hullám a robbantásos cselekmények kockázatának tükrében. (2016) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 26 1 60-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3053499] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3053499, Kapcsolat: 26430337
 6. Gáll Tamás. Iránymutatás a vendéglátó iparágban tevékenykedő vállalkozások biztonsági rendszerének kialakítására, a nemzetközi terrorfenyegetettség tükrében. (2016) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 26 2 102-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3117225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3117225, Kapcsolat: 26430316
 7. Ember István. Alternatíva a tűzszerész szakfeladatok során alkalmazható kumulatív töltetekre. (2016) SEREG SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 2060-3924 14 3-4 50-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30869089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30869089, Kapcsolat: 29853118
2021-10-26 09:40