Majó Zoltán. A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolata. (2000) Megjelent: Versenyképesség – regionális versenyképesség pp. 169-186, 2432494
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2432494]
 1. Lábas István et al. COMPETITIVENESS - HIGHER EDUCATION. (2016) STUDIA UNIVERSITATIS VASILE GOLDIS ARAD - SERIA STIINTE ECONOMICE 1584-2339 2285-3065 26 1 11-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3060713] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3060713, Kapcsolat: 30200679
 2. Némethné Pál Katalin et al. Foglalkoztatás-bővítési kilátások és akadályok az üzleti szférában. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 2 29-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2778611] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2778611, Kapcsolat: 30200677
 3. Tóth-Bordásné Marosi I. Felsőoktatási tudásmenedzsment, külső és belső együttműködési sajátosságok. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2107473] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2107473, Kapcsolat: 30200673
 4. Herneczky Andrea. AZ AGRÁR-FELSŐOKTATÁS HELYZETE – JELLEMZŐ TENDENCIÁK ÉS KIHÍVÁSOK. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24396937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24396937, Kapcsolat: 30200667
 5. Kovács Zsolt. Vállalati kapcsolatok és együttműködések a Széchenyi István Egyetemen-egy pilot kutatás eredményei. (2010) JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 1788-7593 5 1-2 p. 87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[23376778] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376778, Kapcsolat: 23376778
 6. Farkas Ferencné et al. Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítása a felsőoktatási intézmények és a munkaadók között. (2010) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 41 11 31-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1438472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1438472, Kapcsolat: 23376773
 7. Kovács Zsolt et al. Észak-dunántúli vállalkozói elit elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival szemben. (2010) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 24 2 93-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1717301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1717301, Kapcsolat: 30200531
 8. Rőfi Mónika. A Debreceni Egyetem regionális szerepe az Észak-alföldi régió versenyképességének erősítésében. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26633373] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26633373, Kapcsolat: 23376661
 9. Röfi M et al. A regionális versenyképesség növelésének lehetőségeit vizsgáló kutatások az Észak-alföldi régióban. (2009) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 23 1 67-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1328232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1328232, Kapcsolat: 23376750
 10. Marosi Ildikó et al. Meeting requirements in connection with expectations of labour market in higher educational system. (2008) PERSPECTIVE (ARAD) 13 14 176-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[23376686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23376686, Kapcsolat: 23376686
 11. Mohácsi Márta. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum oktatási és innovációs szerepének értékelése az észak-alföldi régióban. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23513946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23513946, Kapcsolat: 23376701
Majó Zoltán et al. A collaborative filtering szerepe az online marketing munkában. (2004) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 38 4 61-71, 1916236
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1916236]
 1. Nagy Ákos András. Online vásárlók véleményvezér magatartás alapú ügyfélértékelése: Az RFM ügyfélértékelési modell továbbfejlesztése egy nem monetáris dimenzió – az online véleményvezér magatartás – mentén. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3270054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3270054, Kapcsolat: 30200688
 2. Zavodnyik József. A kiszolgált/atott e-fogy@sztó. (2005) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 39 3 63-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26857046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26857046, Kapcsolat: 23348354
 3. Zavodnyik József. A kiszolgált/atott e-fogy@sztó. (2005) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 39 4-5 55-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26857087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26857087, Kapcsolat: 23348357
Riedl John et al. Szájtpropaganda. (2004), 1691446
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1691446]
 1. Fehér Katalin. Online reklám: sok kicsi sokra megy. (2009) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 20 4 25-34
  Folyóiratcikk[23348377] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23348377, Kapcsolat: 23348377
 2. Kandikó József. Kódolt vásárló-behálózott fogyasztó. (2009) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 170. 6 691-696
  Folyóiratcikk[23348379] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23348379, Kapcsolat: 23348379
 3. Fehér Katalin. Reklámhatás, problémamegoldás, intencionalitás. (2008) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 3 7-28
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2001150] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2001150, Kapcsolat: 23348374
Veres Zoltán et al. Felhasználói attitűdök tipizálhatósága az információtechnológiai térben. (2005) Megjelent: BGF Tudományos Évkönyv 2004 pp. 71-83, 2269629
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2269629]
 1. Aranyossy Márta. Információrendszerek üzleti értéke = Business value of information systems: Erőforrás-alapú értékteremtés-vizsgálat magyar e-kereskedő vállalkozások példáján = A resource-based study of value creation - the case of Hungarian e-trailers. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2411097] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2411097, Kapcsolat: 30200694
Majó Zoltán. Úton az információs társadalom felé: tudjuk-e, hová tartunk?. (2006) INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1587-8694 6 1 30-39, 2432511
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2432511]
 1. Kis Gergely. Az erősödő állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben. (2014) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 45 4 30-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2812599] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2812599, Kapcsolat: 30200766
 2. Egervári Dóra. A MÁSODLAGOS DIGITÁLIS MEGOSZTOTTSÁG ENYHÍTÉSÉNEK MODELLJE.: AZ INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24615162] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24615162, Kapcsolat: 24615162
 3. Belényesi Emese. E-közigazgatás a hazai képzésben. (2011) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 42 3 48-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2138432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2138432, Kapcsolat: 23377586
 4. Speiserné Bognár Krisztina. Az egyének ismeretátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés esetén. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21547606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21547606, Kapcsolat: 30200740
 5. Fenyvesi Éva. A ma szolgáltatása a jövő építése: az e-kormányzat sikerei és problémái. (2010) Megjelent: E világi trendek Tudományos Konferencia pp. 91-102
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23377560] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377560, Kapcsolat: 23377560
 6. Strihó Krisztina. Elektronikus kereskedelem kontra fogyasztóvédelem. (2009) Megjelent: Szolgáltatások világa pp. 127-141
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3391315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3391315, Kapcsolat: 23377546
 7. Bácsné Bába. Az időtényező szerepe a vezető és szervezet működésének eredményességében. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23377533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377533, Kapcsolat: 23377533
 8. Tózsa István. E-government - elektronikus közigazgatás. (2008) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 169 7 833-843
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2137339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2137339, Kapcsolat: 23377549
 9. Jakobi Ákos. Hagyományos és új területi különbségek az információs társadalomban. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1301736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1301736, Kapcsolat: 23377536
Imreh Sz et al. Menedzsment I. (2008), 2386395
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2386395]
 1. Bagyinszki Zoltánné. Humánerőforrás menedzsment. (2019) Megjelent: Szociális szolgáltatók és ellátásszervezők kézikönyve pp. 344-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32101231] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32101231, Kapcsolat: 30201717
 2. Csath Magdolna et al. Speciális jelentés az állami versenyképességet javító, vállalkozóbarátabb üzleti környezet kialakításának lehetőségeiről. (2016) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 33 1-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3154139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3154139, Kapcsolat: 30201684
 3. Kómár M M et al. A gyógyszertári logisztika és a minőségbiztosítás néhány összefüggése, valamint közreműködői. (2015) JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 1788-7593 10 2 121-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3162534] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3162534, Kapcsolat: 30201683
 4. Antalík I et al. A versenyképesség és a vállalkozói környezet kérdései Dél-Szlovákiában. (2014) Megjelent: Az 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötetei pp. 15-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2871731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2871731, Kapcsolat: 30201681
Majó Zoltán. e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága: the webolution of HR. (2008), 1182346
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1182346]
 1. Bata Miléna et al. Álláskeresési trendek Heves megye munkavállalói körében. (2020) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2062-8269 10 1 5-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31311737] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31311737, Kapcsolat: 30200780
 2. Tóthné Sikora. Gazdálkodás az emberi erőforrásokkal a XXI. század változó világában. (2011) Megjelent: Jubileumi tanulmánykötet Nagy Aladár professzor 70. születésnapjára pp. 344-351
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23377641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377641, Kapcsolat: 23377641
 3. Strihó Krisztina. Elektronikus kereskedelem kontra fogyasztóvédelem. (2009) Megjelent: Szolgáltatások világa pp. 127-141
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3391315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3391315, Kapcsolat: 23377599
 4. Borbély-Percze Tibor. A virtuális munkaerőpiac célrendszere és környezete: Tanulmány a virtuális munkaerőpiac című alprojekthez TÁMOP 1.3.1 program, kézirat. (2009)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23377596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23377596, Kapcsolat: 23377596
Majó Zoltán et al. Értékteremtés a közösség erejével – A collaborative filtering szerepe az online marketing munkában. (2008) Megjelent: Marketing Oktatók Klubjának XIV. Országos Konferenciája, 1690399
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1690399]
 1. Gyarmatiné Bányai Edit et al. Turizmus 2.0: a kollaboráció új formáit lehetővé tevő alrendszerek bemutatása. (2009) Megjelent: Szolgáltatások világa pp. 317-331
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1433535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1433535, Kapcsolat: 23348561
Poór József et al. Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése területén. (2008) COMPETITIO 1588-9645 7 2 115-145, 1435735
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1435735]
 1. Duga Zsófia. Az alumni szolgáltatások szerepe a hazai egyetemek működésében. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26291292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26291292, Kapcsolat: 26298265
 2. Szretykó György. Teljesítményorientációk a felsőoktatásban. (2015) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 16 1 18-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2883328] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2883328, Kapcsolat: 30200921
 3. Keczer Gabriella. Szervezetfejlesztési javaslat az egyetemek felnőtthallgató-barát működése érdekében. (2015) SZAKKÉPZÉSI SZEMLE 0237-2347 31 2 4-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3131513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3131513, Kapcsolat: 30200918
 4. Szretykó György. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felső-oktatási intézmények emberi erőforrás menedzsmentjének összehasonlító elemzése. (2015) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 3 3 25-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3015480] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3015480, Kapcsolat: 30200941
 5. BODOR MÓNIKA. A humán erőforrás gazdálkodás 21. századi kihívásai a hazai felsőoktatási intézmények működésének tükrében. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31795158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31795158, Kapcsolat: 28941820
 6. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. (2014) Megjelent: A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században pp. 300-319
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24421530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24421530, Kapcsolat: 26492595
 7. Horváth László. Teljesítményértékelés a felsőoktatásban. (2013) Megjelent: Hármashatár 4. pp. 113-147
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2418627] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2418627, Kapcsolat: 30200915
 8. Tamándl László. A felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői, különös tekintettel a diplomás pályakövetésre. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2401431] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2401431, Kapcsolat: 28950092
Andrási Mónika et al. Karrierszolgáltatások és diplomás pályakövetés. (2009) Megjelent: Diplomás pályakövetés kézikönyv pp. 139-154, 2431890
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2431890]
 1. Buzgó Éva. A Széchenyi István Egyetem karrierszolgáltatásai: interjú Filep Bálinttal és Kovács Zsolttal. (2013) ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁS: MINDIG VAN VÁLASZTÁS 2061-4721 2064-4264 1 20-25
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Oktatási[26079014] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26079014, Kapcsolat: 30200958
Fodor Péter et al. A Globális gazdasági és pénzügyi válság hatása a humán erőforrásokra Magyarországon. (2009) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 12 91 3-15, 1457750
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1457750]
 1. Óhegyi Katalin. Nagyvállalati HR gyakorlatok összetettségének értékelése a versenyszférában. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31640040] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31640040, Kapcsolat: 30200961
Hetesi Erzsébet. Szolgáltatások világa. (2009), 1390551
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1390551]
 1. Simon Judit. Marketing az egészségügyben. (2010) ISBN:9789630588669; 9789630597807
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1405778] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1405778, Kapcsolat: 21536262
 2. Borgulya Istvánné. Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben. (2010) ISBN:9789630588362; 9789634540175
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1470547] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1470547, Kapcsolat: 21110983
Majó Zoltán. A diplomás pályakövetés célhoz rendelése. (2009) Megjelent: Diplomás pályakövetés kézikönyv pp. 69-73, 2431884
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2431884]
 1. Balogh Anikó. Tudásmenedzsment rendszerek a magyar felsőoktatási intézményekben. (2017) ACTA WEKERLEENSIS: GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2560-0834 1 1 &-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32101460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32101460, Kapcsolat: 30201973
 2. Imreh-Tóth M et al. Egyetemközpontú vállalkozásfejlesztés elmaradott térségben: negyedik generációs egyetemi funkciók?. (2014) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 48 2 43-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2721366] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2721366, Kapcsolat: 30200994
 3. Petákné Balogh Anikó. AZ E-LEARNING SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2760857] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2760857, Kapcsolat: 30201000
Poór József et al. Az egyetemi HR rendszerek továbbfejlesztésének a lehetősége egy empirikus felmérés tapasztalatainak a tükrében. (2009) Megjelent: Felsőoktatás-menedzsment pp. 199-229, 1829074
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1829074]
 1. BODOR MÓNIKA. A humán erőforrás gazdálkodás 21. századi kihívásai a hazai felsőoktatási intézmények működésének tükrében. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31795158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31795158, Kapcsolat: 28941817
 2. Bodor Mónika. Létjogosultsággal bírhat-e a teljesítményarányos bérezés a magyar felsőoktatási rendszerben?. (2013) HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 0865-7009 24 1-2 61-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361477] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2361477, Kapcsolat: 23246643
 3. Bodor Mónika. Létjogosultsággal bírhat-e a teljesítményarányos bérezés a magyar felsőoktatási rendszerben?. (2013) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 14 1 41-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23615625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23615625, Kapcsolat: 23615625
 4. Bodor M. A munkahelyi stressz vizsgálata egyes élelmiszeripari vállalatoknál. (2012) Megjelent: Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében. 1-3. kötet pp. 53-65
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2169173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2169173, Kapcsolat: 26253378
Dobay Péter et al. 12. Az EEM információs rendszerei. (2010) Megjelent: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv pp. 449-474, 1610108
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1610108]
 1. Petró Csilla et al. Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás: Személyügyi szolgáltatások a közszolgálatban („Közszolgálati Humán t ükör 2013” résztanulmány). (2013) ISBN:9786155269493
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[25464937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25464937, Kapcsolat: 30201837
Majó Zoltán et al. The role of Collaborative Filtering in Marketing. (2011) Megjelent: The Diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies pp. 59-74, 1793714
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1793714]
 1. Nagy Ákos András. Online vásárlók véleményvezér magatartás alapú ügyfélértékelése: Az RFM ügyfélértékelési modell továbbfejlesztése egy nem monetáris dimenzió – az online véleményvezér magatartás – mentén. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3270054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3270054, Kapcsolat: 30201940
Majó Zoltán et al. A MOOC ÜZLETI MODELLJE: AZ E-BUSINESS ÉS AZ AUTONÓM MUNKAVÉGZÉS INFLEXIÓS PONT AZ OKTATÁSBAN?. (2015) Megjelent: „Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia = „Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference:... pp. 211-221, 2957655
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2957655]
 1. Buda Gabriella. A fogyasztói attitűdök és a megosztásalapú szolgáltatások kapcsolata. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31899606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31899606, Kapcsolat: 30201789
 2. BUDA Gabriella et al. Az internetalapú közösségi gazdálkodás formái = Forms of Internet-based Collaborative Economy. (2017) GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 0865-7823 9 2 23-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3402022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3402022, Kapcsolat: 30201785
 3. Námesztovszki Zsolt et al. Hogyan alakul (hat) a tanulói aktivitás egy MOOC során?. (2016) INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1587-8694 16 4 40-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3221677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3221677, Kapcsolat: 27026468
Majó-Petri Zoltán et al. The MOOC business model: the e-business and autonomous work inflection point in higher education?. (2016) JOURNAL L ASSOCIATION 1901 SEPIKE 2196-9531 14 102-108, 3134841
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3134841]
 1. Hortoványi Lilla et al. A digitális transzformáció munkahelyekre gyakorolt hatásai: Felkészültek-e a hazai vállalatok a benne rejlő nagy lehetőségre (vagy a veszélyekre)?. (2020) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 64 3-4 73-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31307780] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31307780, Kapcsolat: 30201800
 2. Hortoványi Lilla et al. Üzletági stratégiák átalakulása a digitalizáció forradalmának forgatagában. (2018) Megjelent: A stratégiai menedzsment legújabb kihívása: a 4. ipari forradalom c. konferencia kiadvány pp. 1-5
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30347555] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30347555, Kapcsolat: 27811685
Megyeri István et al. Utasszámlálás a városi közösségi közlekedésben: mire lehet alkalmas több adat és a „free WiFi”?. (2019) Megjelent: Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2019 Conference on Transport Sciences: Alternatív-Autonóm-Kooperatív-Komparatív Mobilitás ... p. 1, 30611991
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30611991]
 1. Németh Attila. A mobil infokommunikációs eszközök jelentősége a tömegrendezvények, tömegmegmozdulások koordinálása kapcsán, különös tekintettel az Európai Unió Let’s Crowd programjára. (2019) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 13 3 129-143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32101315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32101315, Kapcsolat: 30201807
Majó-Petri Zoltán et al. Autonóm járművek, önvezető autók: mit gondol a közönség?. (2020) KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 0023-4362 70 1 66-75, 31279614
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31279614]
 1. Henézi Diána et al. Önvezető járművek közlekedésbiztonsági hatásai. (2021) KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 0023-4362 71 2 64-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31961523] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31961523, Kapcsolat: 30034632
 2. Szabó Károly et al. STRATEGIC ANALYSIS OF ZALAEGERSZEG PROVING GROUND. (2020) JOURNAL OF ENGINEERING MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS 2334-9638 2217-8147 10 1 38-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31347377] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31347377, Kapcsolat: 29500460
 3. Henézi Diána Sarolta et al. Önvezető járművek közlekedésbiztonsági hatásai. (2020) Megjelent: X. Közlekedéstudományi Konferencia 2020. Győr (Tanulmánykötet)
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31645505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31645505, Kapcsolat: 30201829
Poór József et al. Koronavírus-válság kihívások és HR válaszok - Magyarország 2020: A kutatás első fázisának kiértékelése. (2020) ISBN:9789632699202, 31629472
Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[31629472]
 1. Ásványi Zsófia et al. XXI. századi munkavégzési formák nemzetközi környezetben. (2021) Megjelent: Nemzetközi menedzsment pp. 160-173
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[32089437] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32089437, Kapcsolat: 30184606
 2. Szabó-Bálint Brigitta. Szervezeti karrierfejlesztés és eszközei a 21. században. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[32054638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32054638, Kapcsolat: 30128742
 3. Földes Kata et al. Intergenerációs különbségek a HR területén – Covid-19 előtti és utáni mintavételek tükrében. (2021) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 22 1. klsz 46-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32095225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32095225, Kapcsolat: 30192758
 4. GROTTE JUDIT et al. HR KIHÍVÁSOK A PANDÉMIA IDEJÉN A HAZAI SZÁLLODAIPARBAN ÉS VENDÉGLÁTÁSBAN (II. RÉSZ). (2021) ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE 2677-1306 2 3 81-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32077730] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32077730, Kapcsolat: 30161301
 5. GROTTE JUDIT et al. HR KIHÍVÁSOK A PANDÉMIA IDEJÉN A HAZAI SZÁLLODAIPARBAN ÉS VENDÉGLÁTÁSBAN. (2021) ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE 2677-1306 2 2 65-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31933798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31933798, Kapcsolat: 30004247
 6. JENEI SZONJA et al. A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY HATÁSAI A HUMÁNERŐFORRÁS-MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIRE 2020-BAN. (2021) ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE 2677-1306 2 2 53-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31961817] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31961817, Kapcsolat: 30004259
 7. Bartha Anikó. Túlélési stratégiák - a mentális oldal. (2020) MAGYAR MINŐSÉG 1416-9576 1789-5510 1789-5502 29 11 56-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31894535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31894535, Kapcsolat: 29881871
 8. Csutorás Gábor. Az Y generációs munkatársak megtartási lehetőségei a közigazgatási szerveknél. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31629839] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31629839, Kapcsolat: 29993021
 9. Kópházi Andrea. A Covid-19 szervezetekre gyakorolt hatásának HR aspektusai és szervezetfejlesztési lehetőségei. (2020) Megjelent: XIV. Soproni Pénzügyi Napok : „Gazdaságvédelem és pénzügyi kiutak” pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konfer... pp. 98-103
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31671503] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31671503, Kapcsolat: 29876207
2021-08-03 22:09