Jeney-Tóth Annamária. Adalékok a céhek és iparosok szerepéhez a XVII. századi Kolozsváron.. (2001) Megjelent: Kolozsvár 1000 éve pp. 98-109, 1822836
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1822836]
 1. H Németh István. A vezetés dinamikája. A kassai városvezető elit általános jellemzői (16-17. század). (2011) Megjelent: A város és társadalma pp. 311-322
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1778513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1778513, Kapcsolat: 23120590
 2. Oborni Teréz. A fejedelemség-kor Erdélyi várostörténet kérdéseirőli. (2006) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 1 133-158
  Folyóiratcikk[21845781] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21845781, Kapcsolat: 21845781
Jeney-Tóth Annamária. „Attam Urunk ő nagysága konyhájára”.: (Fejedelmi udvarok asztalai és étkezései Kolozsváron a 17. század első felében a számadáskönyvek tükrében).. (2003) Megjelent: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára pp. 223-235, 1470700
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1470700]
 1. Szabó András Péter. Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. (2014) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 8 129-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740600, Kapcsolat: 25312946
 2. Rüsz-Fogarasi Enikő. Egy elfeledett intézmény, a kolozsvári Szentlélek-ispotály története. (2012) ISBN:9789632365145
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2758081] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758081, Kapcsolat: 25308367
 3. Rüsz-Fogarasi Enikő. Élelmezés a koraújkori ispotályokban. (2008) Megjelent: Erdélyi Ispotálytörténeti tanulmányok p. 123
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25308364] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25308364, Kapcsolat: 25308364
 4. Rüsz-Fogarasi Enikő. Vendégfogadás Kolozsváron a 16. század fordulóján. (2007) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 49 2 821-834
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2822385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2822385, Kapcsolat: 21626203
Jeney-Tóth Annamária. „Mely veszedelmes lévén két fejedelem közt lakni“.: Városi politizálás az Erdélyi Fejedelemségben – Kolozsvár példáján – 1604 októbere és 1605 októbere között.. (2004) Megjelent: „Nincsen nekönk több hazánk ennél...” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez pp. 77-95, 1470722
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1470722]
 1. Kiss András. Bocskai egy éve a kolozsvári források tükrében. (2006) Megjelent: "Frigy és békesség legyen" pp. 89-96
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23038663] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23038663, Kapcsolat: 21626169
Jeney-Tóth Annamária. Míves emberek a kincses Kolozsvárott.: Iparos társadalom a 17. századi Kolozsváron.. (2004) ISBN:9738231361, 1470461
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1470461]
 1. Szőcsné Gazda Enikő. Erdélyi csipkék. (2013) ISBN:9789730157802
  Könyv/Katalógus (Könyv)/Tudományos[30713824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30713824, Kapcsolat: 24123675
 2. Bogdándi Zsolt. Jobbágyok Kolozsvárra költözése a fejedelemség korában. 16-17. századi jobbágyfelszabadítások a kolozsmonostori jegyzőkönyvekben. (2012) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 2012 69 p. 87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23120595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23120595, Kapcsolat: 23120595
 3. Rüsz-Fogarasi Enikő. Egy elfeledett intézmény, a kolozsvári Szentlélek-ispotály története. (2012) ISBN:9789632365145
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2758081] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758081, Kapcsolat: 25308368
 4. Flóra Ágnes et al. A Szent-Erzsébet ispotály számadáskönyvei, 1601-1650. (2010) ISBN:9789632362014
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[23368122] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23368122, Kapcsolat: 23368122
 5. Dominkovits Péter. Rokonok és pénzügyek: A szombathelyi polgárok vidéki kapcsolatairől, végrendeleteik alaján (1606-1665). (2008) Urb. Magyar várostörténeti évkönyv 3 275-291
  Folyóiratcikk[21626192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626192, Kapcsolat: 21626192
 6. Flóra Ágnes. A Szentlélek ispotály számadáskönyvei 1601-1650. (2006) ISBN:9632299167
  Könyv[21626187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21626187, Kapcsolat: 21626187
 7. Oborni Teréz. A fejedelemség-kor Erdélyi várostörténet kérdéseirőli. (2006) Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv 1 133-158
  Folyóiratcikk[21626179] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626179, Kapcsolat: 21626179
Papp Klára. Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. században. (2005), 2056713
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2056713]
 1. Kujbusné Mecsei. Források és tanulmányok Erdély és a Partium történetéből. (2007) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25505572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25505572, Kapcsolat: 25505572
 2. Siró Béla. Debrecen megpróbáltatásai. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25505570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25505570, Kapcsolat: 25505570
 3. Barta János. A magyar újkor története. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25505571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25505571, Kapcsolat: 25505571
 4. Tények igézetében. (Könyvbemutató az egyetem Történelmi Intézetében). (2006) DISPUTA 5 p. 35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25505568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25505568, Kapcsolat: 25505568
Jeney-Tóth Annamária. Bocskai István fejedelmi udvara 1605. nyarán.: A kolozsvári városi számadások tükrében.. (2006) Megjelent: Magyarország védelme – Európa védelme pp. 265-276, 1785352
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1785352]
 1. Szabó András Péter. Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. (2014) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 8 129-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740600, Kapcsolat: 25312970
Jeney-Tóth Annamária. Városok és Bocskai fejedelem udvartartása. (2006) Megjelent: "Frigy és békesség legyen" pp. 97-109, 1472227
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1472227]
 1. Szabó András Péter. Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. (2014) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 8 129-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740600, Kapcsolat: 25312982
 2. Oborni Teréz. Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben: Tanulmányok. (2011) ISBN:9789632842271
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2165141] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2165141, Kapcsolat: 22407392
Papp Klára. "Frigy és békesség legyen": A bécsi és a zsitvatoroki béke. (2006) ISBN:9637218564; 9789637218569, 1133878
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1133878]
 1. Gál-Mlakár Zsófia. Frigy és békesség legyen. (2007)
  Egyéb[22547788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22547788, Kapcsolat: 22547788
Jeney-Tóth Annamária. Attam asszonyunk asztalára avagy fejedelem asszonyok, kíséretük és étkezéseik Kolozsvárott a 16–17. században.. (2007) Megjelent: Az Alföld vonzásában pp. 553-557, 1477686
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1477686]
 1. Szabó András Péter. Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. (2014) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 8 129-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740600, Kapcsolat: 25313013
Jeney-Tóth Annamária. Báthory Gábor udvara 1612-ben Kolozsvárott: (Városi számadások alapján).. (2008) Megjelent: A Báthoriak kora pp. 137-157, 1477692
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1477692]
 1. Szabó András Péter. Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. (2014) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 8 129-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740600, Kapcsolat: 25313036
 2. Szabó Péter. Az Erdélyi Fejedelemség önképe. (2011) ISBN:9789632842257
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2129529] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2129529, Kapcsolat: 22407838
 3. Cziráki Zsuzsanna. Autonóm közösség és központi hatalom: Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban. (2011) ISBN:9789632842288
  Könyv[22407568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22407568, Kapcsolat: 22407568
 4. Szász Anikó. A kolozsvári református egyházközség harmincadvámból származó jövedelme a 17. században. (2011) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 2011 3-4 117-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23120593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23120593, Kapcsolat: 23120591
Jeney-Tóth Annamária. Bocskai udvara 1605 augusztusában Kolozsváron.: Esettanulmány a fejedelmi udvarról a kolozsvári számadáskönyvek tükrében.. (2008) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophica pp. 57-71, 1477698
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1477698]
 1. Pálffy Géza. A Magyar Királyásg és a Habsburg Monarchiában. (2010) ISBN:9789639627314
  Könyv[21303790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21303790, Kapcsolat: 21303790
Jeney-Tóth Annamária. Udvari papok és lelkészek püspökök az erdélyi fejedelmi udvarokban a kolozsvári számadások tükrében (1605-1649). (2008) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 9 4 61-72, 1470503
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1470503]
 1. Petrőczi Éva. Prédikáció – „kométa” nélkül: Lippóci Miklós igehirdetése a kassai Nagytemplomban, 1682. augusztus 17-én. (2015) Megjelent: Od reformácie po založenie cirkvi = A reformációtól egyházalapításig pp. 319-330
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30348915] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30348915, Kapcsolat: 28096016
 2. Szász Anikó. A kolozsvári református egyházközség harmincadvámból származó jövedelme a 17. században. (2011) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 2011 3-4 117-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23120593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23120593, Kapcsolat: 23120593
Jeney-Tóth Annamária. Szőlősgazdák, vincellérek és szőlőmívesek Kolozsváron a 16–17. század fordulóján.. (2009) Megjelent: Szőlőtermelés és borkereskedelem pp. 71-90, 1477713
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1477713]
 1. Rüsz-Fogarasi Enikő. Socotelile orașului Cluj și gospodărirea localității în perioada principatului. (2018) Megjelent: Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii istorie urbană. Főszerk. Lupescu Makó Mária, szerk. Ionu... pp. 389-395
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30425326] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30425326, Kapcsolat: 28096011
 2. Rüsz-Fogarasi Enikő. Egy elfeledett intézmény, a kolozsvári Szentlélek-ispotály története. (2012) ISBN:9789632365145
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2758081] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758081, Kapcsolat: 25308365
Papp Klára. Báthory Gábor és kora. (2009) ISBN:9789634732723, 2318191
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[2318191]
 1. Szabó András Péter. Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. (2014) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 8 129-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740600, Kapcsolat: 25313054
Jeney-Tóth Annamária. Asztalok rendelése és a fejedelmi konyha Bethlen Gábor erdélyi udvarában.. (2010) Megjelent: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára pp. 155-162, 1470596
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1470596]
 1. Szabó András Péter. Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. (2014) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 8 129-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740600, Kapcsolat: 25313049
Jeney-Tóth Annamária. "...Urunk udvarnépe": Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelem idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében. (2012) ISBN:9789633182994, 2218838
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2218838]
 1. Kovács András. Fejedelmek gyógyítói: gyógyítók, gyógyszerek és gyógyítás az erdélyi fejedelmek udvarában a 17. század első felében. (2018) ISBN:9789634144281
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30628799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30628799, Kapcsolat: 27578668
 2. Balogh Judit. Székelyek a fejedelemség politikai színterein: udvari testőrségben, a fejedelemség diplomáciai szolgálatában. (2016) Megjelent: Székelyföld története, 2. kötet: 1562-1867 pp. 174-189
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3087966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3087966, Kapcsolat: 26490083
 3. Kovács Dóra. Az ecsedi udvar: Szervitori hivatás és kapcsolatrendszer Báthory István famíliájában. (2016) SZÁZADOK 0039-8098 150 4 911-944
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30609332] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30609332, Kapcsolat: 28095905
 4. Balogh Judit. A székely társadalom. (2016) Megjelent: Székelyföld története, 2. kötet: 1562-1867 pp. 113-174
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3087964] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3087964, Kapcsolat: 26490082
 5. Harai Dénes. A francia-erdélyi kapcsolatok titkos útjain. Bornemissza Ferenc és János diplomáciai tevékenysége az 1620-as években. (2016) Megjelent: Széljegyzetek Magyarrszág történetéhez. pp. 34-73
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[27578663] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27578663, Kapcsolat: 27578663
 6. Gálfi Emőke. A gyulafehérvári hiteleshely levélkeresői (1556-1559). (2015)
  Könyv[25312332] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25312332, Kapcsolat: 25312332
 7. Mátyás-Rausch Petra. A belényesi uradalom és a helyi ércbányászat helyzete a fejedelemség gazdasági kormányzatában (1571-1613). (2015) Megjelent: "Várad, Erdély kapuja..." Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában pp. 51-79
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2890938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2890938, Kapcsolat: 25308369
 8. Benda Borbála. Étkezesi szokások a magyar főúri udvarokban a kora újkorban. (2014) ISBN:9789637227318
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24561554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24561554, Kapcsolat: 26490079
 9. Szabó András Péter. Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. (2014) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 8 129-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2740600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740600, Kapcsolat: 25313000
Jeney-Tóth Annamária. A fejedelmi udvar az Erdélyi Fejedelemségben. (2013) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2013 III 27-33, 2314277
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2314277]
 1. Szvitek Róbert József. Művelődés a fejedelem idején. (2014) Megjelent: A kód: Bethlen 1613 pp. 81-85
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2768033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2768033, Kapcsolat: 24123692
2021-10-18 00:15