Kalmár M et al. Role of parental attitudes and the quality of the home learning environment in the mental development of prematurely born children. (1990) RESOURCES IN EDUCATION 0098-0897 1990 1-18, 1203103
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1203103]
 1. Sansavini A et al. The development of Italian low- and very-low birthweight infants from birth to 5 years: The role of biological and social risks. (1996) INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT 0165-0254 1464-0651 19 3 533-547
  Folyóiratcikk | Tudományos[21626976] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626976, Kapcsolat: 21626976
Kalmár M et al. Interplay of biological and social-environmental factors in the developmental outcome of prematurely born children from infancy to seven years. (1991) INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY DEVELOPMENT AND EDUCATION 1034-912X 1465-346X 38 3 247-270, 1203156
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1203156]
 1. Padovani F H et al. Maternal concepts and expectations regarding a preterm infant. (2008) SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1138-7416 1988-2904 11 2 581-592
  Folyóiratcikk | Tudományos[21626967] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626967, Kapcsolat: 21626967
 2. Salerni N et al. A comparison of characteristics of early communication exchanges in mother-preterm and mother-full-term infant dyads. (2007) FIRST LANGUAGE 0142-7237 1740-2344 27 4 329-346
  Folyóiratcikk | Tudományos[21626978] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626978, Kapcsolat: 21626978
 3. Klein V C et al. Prematurity and mother-child interaction: A systematic bibliographycal review: Prematuridade e interação mãe-criança: Revisão sistemática da literatura. (2006) PSICOLOGIA EM ESTUDO 1413-7372 11 2 277-284
  Folyóiratcikk | Tudományos[21626969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626969, Kapcsolat: 21626969
 4. Celeste M. Impact of twin-to-twin transfusion syndrome, preterm birth, and vision loss on development. (2005) JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS 0145-482X 1559-1476 99 9 535-548
  Folyóiratcikk | Tudományos[21626974] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626974, Kapcsolat: 21626974
 5. Strathearn L et al. Childhood neglect and cognitive development in extremely low birth weight infants: A prospective study. (2001) PEDIATRICS 0031-4005 1098-4275 108 1 142-151
  Folyóiratcikk | Tudományos[21626971] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626971, Kapcsolat: 21626971
 6. Resnick MB et al. The impact of low birth weight, perinatal conditions, and sociodemographic factors on educational outcome in kindergarten. (1999) PEDIATRICS 0031-4005 1098-4275 104 6
  Folyóiratcikk | Tudományos[21626975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626975, Kapcsolat: 21626975
 7. McGrath M M et al. Maternal Interaction Patterns and Preschool Competence in High-Risk Children. (1998) NURSING RESEARCH 0029-6562 1538-9847 47 6 309-317
  Folyóiratcikk | Tudományos[21626972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21626972, Kapcsolat: 21626972
ESTEFANNE VARGA. Prematurely born children at school. (1997) ACTA PSYCHOLOGICA DEBRECINA 0209-9594 155-164, 2396268
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2396268]
 1. Kalmár Magdolna. Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulata: Rizikómentesen született, valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23331277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23331277, Kapcsolat: 23361329
 2. Kalmár Magdolna. Az intelligencia alakulása gyermekkorban: Egy 10 éves longitudinális vizsgálat módszertani tanulságai. (2002) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 57 3-4 171-209
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23361282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23361282, Kapcsolat: 23361330
 3. Kalmár M et al. Az otthoni környezet minőségének szerepe koraszülött gyerekek hosszútávú értelmi fejlődésében. (2001) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 56 3 387-410
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1203224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1203224, Kapcsolat: 23361333
Kalmár M. Az intervenció feladatai és lehetőségei koraszülött gyerekeknél - pszichológiai nézőpontból. (1999) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 1999 4 43-54, 1203206
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1203206]
 1. Eigner Bernadett. A játékos interakciók szerepe a korai anya-gyermek kapcsolat alakulásában – rizikó és védő faktorok. (2015) PSYCHIATRIA HUNGARICA 0237-7896 30 (1) 35-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2914136] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2914136, Kapcsolat: 24915824
Kalmár M et al. Az otthoni környezet minőségének szerepe koraszülött gyerekek hosszútávú értelmi fejlődésében. (2001) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 56 3 387-410, 1203224
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1203224]
 1. Radványi Katalin. Down-szindrómás gyermekek intelligenciaszintje, szociális kompetenciája (adaptív viselkedése) és az otthoni környezet jellemzői közötti kapcsolatok vizsgálata. (2003) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 23 4 393-408
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1911785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1911785, Kapcsolat: 24596193
Ferenczi Szilvia et al. A temperamentum és a fejlődés kapcsolata koraszülött és időre született kisgyermekeknél. (2009) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 37 4 202-217, 1621001
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1621001]
 1. Bod Mária et al. Koraszülött Prevenciós Program - új ellátási forma a Korai Fejlesztő Központban. (2012) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 23 4-5 103-110
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2528461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2528461, Kapcsolat: 29824335
 2. Tóth Anikó. Gondolatok a súlyosan halmozottan sérült gyermekeket nevelő családokkal folytatott együttműködés legkorábbi szakaszáról. (2012) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 23 4-5 56-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31854864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31854864, Kapcsolat: 29824323
Ribiczey N.. Anyák és egyéves gyerekeik interakciója játék helyzetben – számít-e, hogy a csecsemő koraszülött volt?. (2010) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 30 1 43-58, 1378475
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1378475]
 1. Eigner Bernadett. A játékos interakciók szerepe a korai anya-gyermek kapcsolat alakulásában – rizikó és védő faktorok. (2015) PSYCHIATRIA HUNGARICA 0237-7896 30 (1) 35-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2914136] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2914136, Kapcsolat: 24769337
 2. Garai Dóra et al. Másképpen működnek-e a fogyatékos gyermeket nevelő családok?: A családi működés sajátosságai sérült gyermekek családjaiban. (2014) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 69 1 235-262
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2766082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2766082, Kapcsolat: 23843163
 3. Radványi Katalin. Legbelső kör: A CSALÁD: Eltérő fejlődésű vagy krónikus beteg gyerek a családban. (2013) ISBN:9789637155604
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26437269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26437269, Kapcsolat: 26437274
Danis I et al. A fejlődés természete és modelljei.. (2011) Megjelent: A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei pp. 76-125, 1768397
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1768397]
 1. Herczog Mária. Családok veszélyben, veszélyeztető családok. (2021) Megjelent: Családhatározó pp. 359-385
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32723576] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32723576, Kapcsolat: 31168985
 2. Klein Ágnes et al. Im Dialog: Unterstützung der Kommunikation von Pädagoginnen und Pädagogen mit Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Ungarn. (2020) R&E-SOURCE 2313-1640 20 23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31630486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31630486, Kapcsolat: 31169028
 3. Rácz Andrea et al. Gyermekes családok és a velük dolgozó szociális szakemberek percepciója a családok jól-létét, társadalmi mobilitását előmozdító szolgáltatásokról. (2020) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 9 2 3-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31567068] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31567068, Kapcsolat: 31169025
 4. Kereki Judit. A kora gyermekkori intervenciós rendszer működése és fejlesztési lehetőségei az egységes ellátási út tükrében. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32492521] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32492521, Kapcsolat: 29450216
 5. Deutsch Krisztina et al. Parental and health visitor assessment of children development and factors affecting children development assessment in Hungary. (2019) KONTAKT 1212-4117 1804-7122 21 4 360-366
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31010405] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31010405, Kapcsolat: 31169022
 6. Mándoki Noémi. Korai kötődés, anya-gyermek interakciók és autizmus spektrum zavar. (2018) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 118 3 255-278
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30637634] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30637634, Kapcsolat: 31169024
 7. Kenyhercz Flóra et al. Koraszülött gyermekek kétéves kori pszichomotoros fejlődése táras-környezeti tényezők függvényében. (2017) ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 158 1 31-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3172283] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3172283, Kapcsolat: 26987944
 8. Szele Anna Szabina et al. A bántalmazás és a koraszülés összefüggései a kétéves kori pszichomotoros fejlődés tükrében. (2017) ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 158 25 976-983
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3352514] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3352514, Kapcsolat: 26987943
 9. Cs Ferenczi Szilvia et al. Vulnerability and resilience in early childhood interventions. (2015) Megjelent: Proceedings of INTCESS15 pp. 1257-1264
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2838546] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2838546, Kapcsolat: 31169026
Sipos L et al. Comparative Network Analysis of Preterm vs. Full-Term Infant-Mother Interactions. (2013) PLOS ONE 1932-6203 8 6, 2347540
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2347540]
 1. Thurman Sabrina L. et al. Using network analysis to capture developmental change: An illustration from infants' postural transitions. (2020) INFANCY 1525-0008 25 6 927-951
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31696133] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31696133, Kapcsolat: 29572275
 2. Genova Federica et al. LA NASCITA PRETERMINE E LA SINToMAToLoGIA DEPRESSIVA MATERNA NEL PRIMo ANNo DI VITA DEL BAMBINo.. (2020) Psichiatria e Psicoterapia 1724-4919 39 1 26-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31834007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31834007, Kapcsolat: 29799774
 3. Ramos FP et al. Maternal coping with baby hospitalization at a neonatal intensive care unit. (2017) PAIDÉIA (RIBEIRAO PRETO) 0103-863X 1982-4327 27 67 10-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27061683] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27061683, Kapcsolat: 27061683
 4. Lev-Enacab Orna et al. The Quality of Spontaneous Movements of Preterm Infants: Associations with the Quality of Mother-Infant Interaction. (2015) INFANCY 1525-0008 1532-7078 20 6 634-660
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25122772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25122772, Kapcsolat: 25122772
Nagy Anett et al. Az extrém kis születési súlyú koraszülöttek fejlődésének követése az óvodáskor végéig a perinatalis szövődmények tükrében. [Follow-up study of extremely low birth weight preterm infants to preschool age in the light of perinatal complications].. (2018) ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 159 41 1672-1679, 30320218
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30320218]
 1. Wang Bing et al. A clinical analysis of very and extremely low birth weight preterm infants. (2021) AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 1943-8141 1943-8141 13 8 9395-9403
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32257269] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32257269, Kapcsolat: 30568746
 2. Kenyhercz Flóra et al. Koraszülöttek kétéves kori pszichomotoros fejlettsége a leggyakoribb krónikus utóbetegségek tekintetében. (2020) ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 161 5 183-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31164039] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31164039, Kapcsolat: 29217564
 3. Czobor Nikoletta Ráhel et al. A gyermekszívsebészeti beavatkozás hosszú távú hatásai a pszichológiai fejlődésre [Long-term psychological effects of pediatric cardiac surgery]. (2020) ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 161 42 1787-1796
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31634185] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31634185, Kapcsolat: 29608735
Rózsa Gráf et al. Reading and spelling skills of prematurely born children in light of the underlying cognitive factors. (2021) COGNITIVE PROCESSING 1612-4782 1612-4790 22 311-319, 31830213
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31830213]
 1. Baeder Fernando Martins et al. Efeitos deletérios ocasionados por sonda orogástrica em recém nascido a pré-termo em uma uti neonatal: relato de caso clínico. (2020) RESEARCH SOCIETY AND DEVELOPMENT 2525-3409 9 12 p. e41191211385
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32518841] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32518841, Kapcsolat: 30889861
Nagy Anett et al. Intelligence and executive function of school-age preterm children in function of birth weight and perinatal complication. (2022) APPLIED NEUROPSYCHOLOGY : CHILD 2162-2965 2162-2973 11 3 400-411, 31800140
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31800140]
 1. Robinson Shenandoah et al. Neonatal administration of erythropoietin attenuates cognitive deficits in adult rats following placental insufficiency. (2021) JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 0360-4012 1097-4547
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32295750] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32295750, Kapcsolat: 30524033
2022-10-03 07:38