Bolonyai Gábor. szolecizmus. (1992) Megjelent: Világirodalmi lexikon pp. 607-607, 2080998
Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[2080998]
 1. Domonkosi Ágnes. Alakzatok és retorika. (2008) Megjelent: Alakzatlexikon pp. 45-50
  Könyvrészlet[22686141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686141, Kapcsolat: 22686141
Bolonyai Gábor. Iudicium docti indoctique. (1993) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 34 103-137, 2077397
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2077397]
 1. Pedro Paulo. A vida quotidiana na Roma Antiga. (2003) ISBN:8574193828
  Könyv[22605651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22605651, Kapcsolat: 22605651
 2. Christopher Craig. Recent Works on Rhetorica and Speeches: Bibliography. (2002) Megjelent: Brill’s Companion to Cicero pp. 533-590
  Könyvrészlet[22605643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22605643, Kapcsolat: 22605643
 3. Pedro Paulo A. Propaganda, oralidade e escrita em pompéia. (1999) HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA 0139-2409 17-18 2 115-126
  Folyóiratcikk[22605649] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22605649, Kapcsolat: 22605649
 4. Pedro Paulo A. Os debates historiográficos sobre a Antigüidade Clássica e as ciências humanas. (1999) Filologia, Literatura e Lingüística, Anuari de Filologia, Studia Graeca et Latina 20 153-165
  Folyóiratcikk[22605647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22605647, Kapcsolat: 22605647
Bolonyai Gábor. trópus. (1993) Megjelent: Világirodalmi lexikon pp. 883-884, 2081006
Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[2081006]
 1. Adamik Tamás. Szóképek. (2010) Megjelent: Retorikai lexikon pp. 1146-1146
  Könyvrészlet[22609239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609239, Kapcsolat: 22609239
 2. Szabó Etelka. A nyelvi képek és alakzatok szétválasztása a klasszikus hagyományban. Trópusok és alakzatok: stíluserények vagy hibák?. (2008) ARGUMENTUM 1787-3606 4 144-156
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24892021] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24892021, Kapcsolat: 22609238
 3. Adamik Tamás. A szóképek rendszere az antik retorikában. (2005) Megjelent: A szóképek és a szónoki beszéd pp. 30-42
  Könyvrészlet[22609237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609237, Kapcsolat: 22609237
Bolonyai Gábor. Arisztotelész: Poétika és más költészettani írások: [teljes, gondozott szöveg]. (1997) ISBN:9639023159, 1122617
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1122617]
 1. Rédey-Keresztény János. Antik auktorok verstani öröksége Horváth Ádám írásaiban. (2020) Megjelent: A kis világbeli nagy világ. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról pp. 301-368
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31907613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31907613, Kapcsolat: 30133619
 2. Füzi Izabella. Néző és közönség - Mozitörténeti vázlat. (2018) APERTÚRA 1787-7245 13 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3408725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3408725, Kapcsolat: 28753976
 3. Dávidházi Péter. „Vagy jőni fog”: Bibliai minták nemzetiesítése a magyar költészetben. (2017) ISBN:9786155675133
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3301813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3301813, Kapcsolat: 30127325
 4. Földváry Kinga. Élet és/vagy halál? Megváltozott befejezések Shakespeare-adaptációkban. (2017) Megjelent: Élet és halál Shakespeare életművében pp. 159-172
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3254223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3254223, Kapcsolat: 28789014
 5. Benda Mihály. A töredék mint irodalmi műfaj?. (2017) Megjelent: Műfaj és komparatisztika pp. 102-112
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30339151] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30339151, Kapcsolat: 28759763
 6. Papp Ágnes Klára. Katarzis és karnevál: A biblioterápiás hatásmechanizmus két lehetséges elméleti modellje. (2016) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 62 2 181-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3135673] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3135673, Kapcsolat: 28589309
 7. Kállay Géza. Ruttkay Kálmán és Az angol irodalom magyar története. (2015) Megjelent: Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal pp. 289-299
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2881895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2881895, Kapcsolat: 28759820
 8. Simon Attila. Média- és kommunikációtörténeti kutatások a két világháború közötti magyar ókortudományban. (2015) Megjelent: Identitások és médiák 2 pp. 306-325
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2987594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2987594, Kapcsolat: 28759782
 9. Jeney Éva. Irodalmi és történelmi sziget, kolostor és várkastély: Kuncz Aladár: Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. (2015) Megjelent: Térérzékelések-térértelmezések pp. 235-245
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2972562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2972562, Kapcsolat: 28759827
 10. Papp Adrien. Fikció és valóság Pálóczi Horváth Lajos műveiben. (2015) Megjelent: Határhelyzetek VIII. pp. 77-92
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3009618] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3009618, Kapcsolat: 28589308
 11. Dobos István. Az olvasás esemény. (2015) ISBN:9786155603044
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2950893] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2950893, Kapcsolat: 28759824
 12. D Tóth Judit. "Együtt lehessünk végre mindig boldogok!": Az euripidészi melodráma kérdéséhez. (2014) Megjelent: "Szirt a habok közt" pp. 46-58
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3012218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3012218, Kapcsolat: 27800890
 13. Bacsó Béla. A mimészisz paradoxona : Arisztotelész felől. (2014) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 58 2 8-18
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2831484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2831484, Kapcsolat: 30048241
 14. Fehér Erzsébet. „…a másképp elmondhatatlan…”: Nemes Nagy Ágnes: Vadkan. (2014) Megjelent: Stílusról, nyelvről – sokszínűen: Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára pp. 103-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26961805] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26961805, Kapcsolat: 27800853
 15. Sziklai László. Történelem és történet. Adalék a holokauszt-regény elméletéhez. (2012) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 9.14 6-6
  Folyóiratcikk[22609080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609080, Kapcsolat: 22609080
 16. Dávidházi Péter. "Harmadnap": Arany János és a feltámadás költészete. (2011) HOLMI 0865-2864 23 6 708-728
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1615214] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1615214, Kapcsolat: 22609037
 17. Fórizs Gergely. Eis to kreisson!: A művészi idealizáció jelmondatának értelmezései Kazinczy körében. (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 92 4 451-474
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1823129] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1823129, Kapcsolat: 23370034
 18. Krupp József. Poétika. (2010) Megjelent: Retorikai lexikon pp. 949-950
  Könyvrészlet[22608970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608970, Kapcsolat: 22608970
 19. Békési Sándor. Ergon. A keresztyén esztétika teológiája. (2010) ISBN:9789639713284
  Könyv[22608765] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608765, Kapcsolat: 22608765
 20. Pintér Borbála. A romantika és modernitás kettőssége Kemény Zsigmond „társadalmi” regényeiben. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 2 251-265
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2087673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2087673, Kapcsolat: 22663016
 21. Szabó Erzsébet. A lehetséges világok elmélete a narratológiában. (2010) Megjelent: Új elméletek a narratológiában pp. 97-163
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2428030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2428030, Kapcsolat: 22608972
 22. Szabó Judit. Tragédia(elméletek) etikai koncepciói. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1984067] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1984067, Kapcsolat: 22617990
 23. Simon Attila. Recepció és médium: Marót Károly irodalomszemléletéről. (2009) Megjelent: Dionysos színrevitele pp. 243-266
  Könyvrészlet[22609288] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609288, Kapcsolat: 22609288
 24. Mayer Péter. A líra születése: A korai görög iamboszköltészet. (2009) ISBN:9789630586528
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1075140] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1075140, Kapcsolat: 22608834
 25. Simon Attila. Arisztotelész Poétikájának gyakorlati filozófiai vonatkozásai. (2008) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 7 3 20-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2231042] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2231042, Kapcsolat: 23524711
 26. Mogyoródi Emese. Szabadság és erkölcsiség a homéroszi világban. (2007) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 6 1-2 p. 3
  Folyóiratcikk[22583350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22583350, Kapcsolat: 22615385
 27. Demeter Szilárd. „...ki majdnem józan...”. (2007) VÁRAD 1583-0616 6 1 1-2
  Folyóiratcikk[22617787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22617787, Kapcsolat: 22617787
 28. Végh Dániel. Calderón patikája.: A derridai metaforaelmélet színrevitele Calderón Saját becsületének orvosa című színdarabjában?. (2007) Megjelent: Határok a spanyol nyelvű irodalmakban pp. 49-58
  Könyvrészlet[22617766] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22617766, Kapcsolat: 22617766
 29. Mayer Péter. Aristoteles über das Wort ’iambeion’ und über die Anfänge des Iambos: (Poet. 1448b,30–32 – eine Pseudo-Etymologie?). (2007) WIENER HUMANISTISCHE BLATTER 0083-9965 49 19-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1075165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1075165, Kapcsolat: 22608966
 30. Adamik Tamás. József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete: elhangzott a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2005. március 4-én. (2006) ISBN:9789633618639
  Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[2877920] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2877920, Kapcsolat: 22608963
 31. Bakcsi Botond. Az interpretatív klasszika-filológia lehetőségei.. (2006) KORUNK-KOLOZSVÁR 17 3 142-145
  Folyóiratcikk[21319502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21319502, Kapcsolat: 22608699
 32. Vince Máté. Ha az álom kapuja kitárul. (2005) Megjelent: A rejtélyes Aeneis pp. 89-117
  Könyvrészlet[22608859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608859, Kapcsolat: 22608859
 33. Horváth Andor. A szent liget: Tanulmányok a görög tragédiáról. (2005) ISBN:9738341582
  Könyv[22608931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608931, Kapcsolat: 22608931
 34. Szívós M. A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete: Előzmények, keletkezéstörténet és új távlatok. (2005) ISBN:9631956962
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[209272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 209272, Kapcsolat: 22610983
 35. Mayer Péter. Aristotelés az iambeion és az iambosköltészet eredetéről: (Poet. 1448b,30–32 – egy áletimológia?). (2005) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 49 229-234
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1075154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1075154, Kapcsolat: 22608796
 36. Szőnyi György Endre. Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk 20. századi elméletei [Pictura & Scriptura. 20th-century Theories of Tradition-based Cultural Representations]. (2004) ISBN:9789634826705; 9634826709
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2386740] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2386740, Kapcsolat: 22682307
 37. Bálint Albin. Nézővé avatni: A Prológus alakjának értelmezéslehetőségei. (2004)
  Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb) | Tudományos[22608678] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22608678, Kapcsolat: 22608678
 38. Sebestyén Rita. Hét kapu vára: Aiszkhülosz Heten Thébai ellen című darabjának térkezelése. (2004) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 3 4 13-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24983029] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24983029, Kapcsolat: 22617495
 39. Mayer Péter. Archilolochos és az iambos műfaja. (2004)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22609240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609240, Kapcsolat: 22609240
 40. Kállay Géza. A nyelv határai: Shakespeare-tanulmányok. (2004) ISBN:9639363278
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2202019] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2202019, Kapcsolat: 22608835
 41. Hajdu P. Az arisztotelészi örökség és az egységesség kritériuma Bajza József regényelméletében. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 1 152-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 216534, Kapcsolat: 22608758
 42. Szemes Péter. A tragikus hatás elmélete. (2003) PANNON TÜKÖR 1219-6886 8 4 47-53
  Folyóiratcikk[22663608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22663608, Kapcsolat: 22663608
 43. Horváth Kornélia. A szó mint metafora: A retorika, jelelmélet és nyelvelmélet összefüggéséről. (2003) VILÁGOSSÁG 0505-5849 44 11-12 143-149
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22608788] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22608788, Kapcsolat: 22608788
 44. Onder Csaba. A klasszika virágai: anthología – praetexta – narratíva. (2003) ISBN:9634726852
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2786216] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2786216, Kapcsolat: 28589314
 45. Bíró Béla. A füst árnyéka. (2003) ISBN:9738079993
  Könyv[23370035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23370035, Kapcsolat: 23370035
 46. Simon Attila. Oidipusz tragédiája. (2002) Megjelent: Az örök feladat. Antik Tanulmányok pp. 135-156
  Könyvrészlet[22608738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608738, Kapcsolat: 22608738
 47. Simon Attila. Dünamisz és katharszisz. (2002) Megjelent: Az örök feladat. Antik Tanulmányok pp. 9-51
  Könyvrészlet[22608725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608725, Kapcsolat: 22608725
 48. Bolyki János. A János-evangélium és a görög tragédia. (2002) ISBN:9633009170
  Könyv[22608743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608743, Kapcsolat: 22608743
 49. Prágai Tamás. Aenigma és aposztrophé: Kettős kompozíciós elv Balassi Bálint "maga kezével írt" könyvében. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 2 174-187
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1009234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1009234, Kapcsolat: 30048426
 50. Prágai Tamás. Aenigma és aposztrofé: Kettős kompozíciós elv Balassi Bálint maga kezével írt könyvében. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 2 174-187
  Folyóiratcikk[22610977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22610977, Kapcsolat: 22610977
 51. Simon Attila. A csodálkozás és a csodálatos. (2002) Megjelent: Az örök feladat. Antik Tanulmányok pp. 52-75
  Könyvrészlet[22608727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608727, Kapcsolat: 22608727
 52. Pintér Tibor. Descartes etikája és affektuselmélete. (2001) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 1 1 14-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31325337] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31325337, Kapcsolat: 22608702
 53. Ungvári-Zrínyi Imre. A vita etikájáról. (2001) KELLÉK 1453-7400 18-20 229-248
  Folyóiratcikk[22608745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608745, Kapcsolat: 22608745
 54. Kiséry András. Szerző és fikció. (2000) VULGO 1585-0234 2 2-4 288-294
  Folyóiratcikk[22608692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608692, Kapcsolat: 22608692
 55. Ferenczi Attila. Műfaji problémák Seneca tragédiáiban. (2000) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 26 4 461-468
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1927911] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1927911, Kapcsolat: 30048431
 56. Kondor Tamás. Katarzisértelmezések a 19. századi magyar tragikumelméletekben. (2000) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 38 40-65
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23527990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23527990, Kapcsolat: 22609517
 57. Simon Attila. Das thaumaston in der Tragödie. (2000) ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 0418-453X 36 11-24
  Folyóiratcikk[22608690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608690, Kapcsolat: 22608690
 58. Hajdu Péter. Az arisztotelészi Poétika aktualitása a jellem fogalmának tükrében. (2000) IRODALOMTUDOMÁNY 1419-6379 1-2 5-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23530861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23530861, Kapcsolat: 23530861
 59. Hajdu P. Arisztotelész Poétikája, az őstekintély. (2000) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 26 1 5-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[215515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 215515, Kapcsolat: 22608695
 60. Simon Attila. A befogadó a Poétikában: Az esztétikai tapasztalat arisztotelészi értelmezéséhez. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 397-425
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[1362115] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1362115, Kapcsolat: 22608688
 61. Orbán Gyöngyi. Ígéret kertje: A dialógusa poétikája felé. (1999) ISBN:9739267629
  Könyv[22681571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22681571, Kapcsolat: 22681571
 62. Simon Attila. Dynamis und Katharsis: Der Rezipient in der Poetik des Aristoteles. (1999) Megjelent: Epoche - Text - Modalität pp. 115-136
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1358617] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1358617, Kapcsolat: 22608686
 63. Hajdu Péter. Az új magyar Poétika. (1999) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 11 211-215
  Folyóiratcikk[22608681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608681, Kapcsolat: 22608681
 64. Adamik Tamás. Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig: stílus, kritika, értelmezés. (1998) ISBN:9639162272
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2877912] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2877912, Kapcsolat: 22608669
Bolonyai Gábor. Lyric genres in Aristotle’s Poetics. (1998) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 38 1 27-39, 2077395
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2077395]
 1. Andrea Rotstein. The Idea of Iambos. (2010) ISBN:9780199286270
  Könyv[22609241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609241, Kapcsolat: 22609241
 2. Pauline Anaïs. The many-headed muse: Tradition and innovation in fourth-century B.C. Greek lyric poetry. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22609242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609242, Kapcsolat: 22609242
 3. Claas Lattmann. Die Dichtungsklassifikation des Aristoteles. (2005) PHILOLOGUS 0031-7985 2196-7008 149 28-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25373733] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25373733, Kapcsolat: 25373733
 4. Hajdu Péter. On the Authority of Aristotle's Poetics. (2000) NEOHELICON 0324-4652 1588-2810 27 2 49-68
  Folyóiratcikk[22609243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609243, Kapcsolat: 22609243
 5. Malcolm Heath. Aristotle Poetics: a bibliography. Part 2: works published from 1996 (and other supplements to Schrier). (1996)
  Egyéb[22609244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609244, Kapcsolat: 22609244
Baumgarten Alexander Gottlieb. Esztétika. (1999) ISBN:9639165298, 2079540
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2079540]
 1. Fekete Norbert. Hatalmaskodás és szerzői névhasználat a klasszikus századforduló kritikáiban. (2019) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X 23 2 83-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30670190] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30670190, Kapcsolat: 28589285
 2. Balogh Piroska. HORATIUS-SZÖVEGEK A 18–19. SZÁZADI MAGYAR ESZTÉTIKAI IRODALOMBAN. (2017) Megjelent: Római költők a 18-19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius pp. 184-200
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3316107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3316107, Kapcsolat: 28759753
 3. Seregi Tamás. A művészeti és az esztétikai szféra különválása a 19. században. (2016) CIRKA MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2498-7069 1 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3030912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3030912, Kapcsolat: 27742305
 4. Kántás Balázs. Az elhallgatás poétikája: Kísérlet Paul Celan lírapoétikájának körvonalazására, a költő életművének hét paradigmatikus darabjának kronológiai sorrendben történő elemzésén keresztül. (2015) HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 10 online-online
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2951726] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2951726, Kapcsolat: 28759830
 5. Richard Shusterman. Szómaesztétika és az élet művészete: Válogatás Richard Shusterman írásaiból. (2014) ISBN:9789633151815
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2732016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2732016, Kapcsolat: 27742297
 6. Gizella Horvath. EXTENDED AESTHETIC EXPERIENCE IN CONTEMPORARY ART. (2014) PRAGMATISM TODAY 1338-2799 5 2 72-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24772213] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24772213, Kapcsolat: 24772213
 7. Fórizs Gergely. Szerdahely György Alajos Aestheticájának alapelvei. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 2 187-206
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2391025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2391025, Kapcsolat: 23524629
 8. Ármeán Otília. Digitális esztétika. (2012) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 10 10 44-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3227060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3227060, Kapcsolat: 30048253
 9. Szécsényi Endre. Horkay Hörcher Ferenc; Szilágyi Márton (szerk.): Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás. (2011) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 23 4 381-386
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2452301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2452301, Kapcsolat: 30048266
 10. Weiss János. A modernség archeológiája. Radnóti Sándor: Jöjj és láss! A modern művészetfogalom keletkezése. Winckelmann és a következmények. (2011) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 54 10 1067-1074
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23121090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23121090, Kapcsolat: 22617472
 11. Bartha-Kovács Katalin. "Vanitatum vanitas": a festészet és az érzékek. (2010) Megjelent: Corollarium pp. 17-22
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2008406] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2008406, Kapcsolat: 23524631
 12. Bodrogi Ferenc. „egyedül Aristának kívánok tekintetni” – Kazinczy Ferenc és a csiszoltság. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22617446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22617446, Kapcsolat: 22617446
 13. Balogh Piroska. Egy lábjegyzet tanulságai. Burke esztétika- és társadalomelméletének hatása Szerdahely György Alajos aesthetica- és Schedius Lajos philokália-koncepciójára. (2009) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 6 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2069185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069185, Kapcsolat: 22617445
 14. Debreczeni Attila. Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja. (2009) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 6
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[238525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 238525, Kapcsolat: 27742299
 15. Túry György. Minimalista próza -- minimalista etika (?). (2004) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 50 1-2 63-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2774327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2774327, Kapcsolat: 30048344
 16. Loboczky János. Mi az esztétika?: Baumgarten: Esztétika. (2001) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 11 3 94-97
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2461162] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2461162, Kapcsolat: 22617481
 17. Pintér Tibor. Descartes etikája és affektuselmélete. (2001) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 1 1 14-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31325337] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31325337, Kapcsolat: 22617444
 18. Angyalosi G. Többet ész nélkül. J.G. Baumgarten: Esztétika. (1999) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 43 35 (szept. 3) p. 12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Közérdekű[214920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214920, Kapcsolat: 22617487
Bolonyai Gábor. Rétorikai kutatások az elmúlt negyedszázadban. (1999) Megjelent: Bevezetés az ókortudományba II pp. 147-222, 2077487
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2077487]
 1. Ritoók Zsigmond. Görög irodalom. (2008) Megjelent: Világirodalom pp. 23-120
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[22608630] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22608630, Kapcsolat: 22608128
 2. Könczöl Miklós. Határok és területek. (2007) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 51 1 185-192
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1618544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1618544, Kapcsolat: 22607635
West Martin L.. Szövegkritika és szövegkiadás. (1999) ISBN:9639132497, 1469722
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1469722]
 1. Labádi Gergely. Az olvasó gép: Berzsenyi Dániel versei távolról. (2018) Megjelent: Az ismeretlen klasszikus pp. 181-202
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27700399] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27700399, Kapcsolat: 28759750
 2. Labádi Gergely. Az olvasó gép: Berzsenyi Dániel versei távolról. (2018) DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET 2630-9696 1 17-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30677443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30677443, Kapcsolat: 27781004
 3. Vadai István. Lucretia hálójában : A széphistória szöveghagyományáról és szerzőjéről. (2016) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 120 6 683-708
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3155110] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3155110, Kapcsolat: 29882390
2022-08-20 08:35