Könczöl Miklós. ΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ. (2005) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 49 1-2 245-252, 1618545
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1618545]
 1. Szoboszlai-Kiss Katalin. Bevezetés a klasszikus görög államtudományi kutatáshoz: Az antik görög államfejlődés legkorábbi forrásai. (2017) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2 95-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3248997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3248997, Kapcsolat: 26940558
Cserne Péter. Theatrum Legale Mundi: symbola Cs. Varga oblata. (2007) ISBN:9633617892, 1457285
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1457285]
 1. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 22499173
 2. Aurélien Dupend. Mélanges de philosophie du droit en l’honneur du Professeur Csaba Varga, Académie hongroise des Sciences, Budapest. (2008) BIBLIOTHÉQUE DE PHILOSOPHIE COMPARÉE: PHILOSOPHIE DU DROIT 0298-2803 6 2-4
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25531022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25531022, Kapcsolat: 22532666
Fehér Bence. Orpheus búcsúzik: tanulmányok Sarkady János emlékére. (2007) ISBN:9789638392985, 1122612
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1122612]
 1. Mudrák József. Nemes Zoltán: Antik álmok álmodója - Sarkady János életútja, tudományos munkássága, szakirodalmi és fordítói tevékenysége (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009, 218 p.). (2010) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 1 1 158-159
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1308363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1308363, Kapcsolat: 21472497
 2. Tóth Zsuzsanna. Orpheus Búcsúzik: Tanulmánykötete Sarkady János emlékére. (2009) ORPHEUS NOSTER 2061-456X 1 139-139
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2008397] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2008397, Kapcsolat: 21404531
 3. Maróti Egon. Egy ókortörténész emlékezete. (2009) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 24 1 203-209
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21300113] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21300113, Kapcsolat: 21300113
 4. Hoffmann Zsuzsanna. Antik nevelés. (2009) ISBN:9789636930868
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2353757] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2353757, Kapcsolat: 21472482
Könczöl Miklós. Az antik rétorika és a jog narratív megközelítése. (2007) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 62 12 559-567, 1618543
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1618543]
 1. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 27718427
 2. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 27718422
 3. Frivaldszky János. Jogtudomány és diszkurzivitás a középkorban a kortárs olasz jogfilozófiai kutatások fényében. (2009) Megjelent: Iustitia kirándul pp. 229-270
  Könyvrészlet[22360089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360089, Kapcsolat: 22360089
Könczöl Miklós. Pleonexia és rétorika Isokratés beszédeiben. (2007) Megjelent: Panégyris. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae II. országos konferenciáján elhangzott... pp. 133-137, 3158198
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3158198]
 1. Szerletics Antal. Erény-jogelmélet: Virtue jurisprudence. (2015) Megjelent: Tanulmányok a kortárs jogelméletről pp. 285-309
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2945592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2945592, Kapcsolat: 26272698
Könczöl Miklós. Az Új retorika és az új Európa. (2008) Megjelent: Európai jog és jogfilozófia pp. 57-63, 1983915
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1983915]
 1. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 27718421
Könczöl Miklós. Clemency and Justice in the De clementia of Seneca. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 4 4 61-70, 1618540
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1618540]
 1. Ion-Lucian Răcilă. The Concept of State and Law in Seneca’s Work and Their Implications in the Development of Human Society. (2018) SCIENTIA MORALITAS 2472-5331 2472-5358 3 2 1-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30418705] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30418705, Kapcsolat: 27840408
 2. Kaius Tuori. The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication. (2016) ISBN:9780191061899
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[26940496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26940496, Kapcsolat: 26940496
 3. Taynam Santos. Formação Moral e Ação Política em Sêneca: Entre o sábio e o princeps. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27112951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27112951, Kapcsolat: 27112951
 4. João Paulo. A Humanitas em Sêneca: Educação, Estado e Poder no Principado Neroniano. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27112957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27112957, Kapcsolat: 27112957
 5. Sandrine Berges. A Feminist Perspective on Virtue Ethics. (2015) ISBN:9781137026637
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[26053125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053125, Kapcsolat: 26053125
 6. Sandrine Berges. Rethinking Twelfth-Century Virtue Ethics: the Contribution of Heloise. (2013) BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF PHILOSOPHY 0960-8788 1469-3526 21 4 667-687
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26053113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053113, Kapcsolat: 26053113
 7. Julia Dücker. Vorstellungen zur Gemeinschaft und sozialer Ordnung: Zum Innovativen in dominikanischen Schriften des 13. Jahrhunderts. (2012) Megjelent: Innovation in Klöstern und Orden des Hohen Mittelalters : Aspekte und Pragmatik eines Begriffs p. 197
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26053109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053109, Kapcsolat: 26053109
 8. Krzysztof Amielańczyk. Obecność i znaczenie zasady słuszności w rzymskim prawie karnym. (2011) STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 1731-6375 2449-8289 15 29-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26053137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053137, Kapcsolat: 26053137
Könczöl Miklós. Law, Fact and Narratives in Ancient Rhetoric: The Case of the causa Curiana. (2008) INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW-REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE 0952-8059 1572-8722 21 1 21-33, 1618549
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1618549]
 1. Savaget Nascimento Pedro. Philosophy and Law in Ancient Rome. (2019) Netherlands Journal of Legal Philosophy 48 1 29-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30876111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30876111, Kapcsolat: 28389491
 2. Lehne-Gstreinthaler Christine. Iurisperiti et oratores. (2019) ISBN:9783412508999; 9783412514587
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30886831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30886831, Kapcsolat: 28401414
 3. Stefania Gialdroni. (Hi)stories of Roman Law. Cesare Maccari’s frescoes in the Aula Massima of the Italian Supreme Court. (2019) FORUM HISTORIAE IURIS 1860-5605 2019 1-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31867520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31867520, Kapcsolat: 29843813
 4. Charles Marsh. Stasis Theory: An Approach to Clarifying Issues and Developing Responses. (2018) Megjelent: The Handbook of Organizational Rhetoric and Communication pp. 169-183
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27454910] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454910, Kapcsolat: 27454910
 5. Francisco Arthur. O sobreendividamento por créditos ao consumo e os pressupostos de indeferimento liminar da exoneração do passivo restante no processo de insolvência. (2017) Estudos de Direito do Consumidor 1646-0375 12 337-387
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26941733] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26941733, Kapcsolat: 26941733
 6. Marsh Charles. A Legal Semiotics Framework for Exploring the Origins of Hermagorean Stasis. (2012) International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique 25 1 11-29
  Folyóiratcikk[22360076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360076, Kapcsolat: 22360076
 7. 안재원 [Ahn. 키케로(Cicero, 기원 전 106년∼43년)의 쟁점 구성 이론(status)에 대하여: 쿠리우스 소송(causa curiana)을 중심으로. (2010) 서울대학교 法學 [Seoul Law Journal] 51 2 37-68
  Folyóiratcikk[22360081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360081, Kapcsolat: 22360081
 8. Veronika Kleňová. Causa Curiana a jej prínos pre dedičskú substitúciu. (2010) Megjelent: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica VII pp. 119-143
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26053448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053448, Kapcsolat: 26053448
 9. Gils L. Argument and Narrative: A Discourse analysis of ten Ciceronian speeches. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22360083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360083, Kapcsolat: 22360083
Fekete Balázs. Iustitia kirándul: tanulmányok a „jog és irodalom” köréből. (2009) ISBN:9789632771724, 2014049
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2014049]
 1. Nagy Tamás. ”S ő levelemre városunkba jön”, avagy hány életük van a jog és irodalom kutatásoknak?. (2015) Megjelent: Tanulmányok a kortárs jogelméletről pp. 115-168
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24996742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996742, Kapcsolat: 24996742
 2. Majtényi Balázs. Fekete Balázs – H. Szilágyi István – Nagy Tamás (szerk.): Iustitia mesél. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből (Budapest: Szent István Társulat 2013) 238.. (2014) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 55 2 92-96
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2757970] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2757970, Kapcsolat: 24364045
 3. Varga Csaba. Literature? A Substitute for Legal Philosophy?. (2013) ISLL papers 6 1-16
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23034359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23034359, Kapcsolat: 23034367
 4. Vinnai Edina. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1803465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1803465, Kapcsolat: 23574922
 5. Nagy Tamás. Jog, irodalom, intertextualitás. (2011) Megjelent: Ratio legis, ratio iuris pp. 38-47
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2225050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2225050, Kapcsolat: 23034365
 6. Takács Péter. Iustitia-ábrázolások hazai nyilvános terekben.. (2011) Megjelent: Iustitia modellt áll pp. 200-221
  Könyvrészlet[23574920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23574920, Kapcsolat: 23574920
 7. Nagy Tamás. Josef K. nyomában – jogról és irodalomról. (2010)
  Könyv[22486952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486952, Kapcsolat: 22487279
 8. Kiss Anna. Iustitia kirándul. Tanulmányok a "Jog és Irodalom" köréből. (2010) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 17 2 113-114
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3255298] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3255298, Kapcsolat: 23286936
 9. Tóth J Zoltán. Büntetőjog az irodalomban, irodalom a büntető eljárásban: Recenzió a Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából c. kötetről. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 3 1-1
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2701662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2701662, Kapcsolat: 23574923
Könczöl Miklós. Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan. Fordította és a jegyzeteket összeállította: Adamik Tamás et al.. (2009) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 53 1 148-152, 1984432
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1984432]
 1. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 31285019
Könczöl Miklós. Marcus Tullius Cicero: A törvények. (2009) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 53 335-338, 1983912
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983912]
 1. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 31285057
Könczöl Miklós. What There is Left and How It Works: Ancient Rhetoric and the Semiotics of Law. (2009) INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW-REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE 0952-8059 1572-8722 22 4 399-410, 1618553
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1618553]
 1. Clara Álvarez. Interpretación y equidad: De la Aequitas medieval a la Epikeia altomoderna. (2017) Megjelent: La interpretación del negocio jurídico en la Historia pp. 79-109
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[26941744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26941744, Kapcsolat: 26941744
 2. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 27718429
 3. Marsh Charles. A Legal Semiotics Framework for Exploring the Origins of Hermagorean Stasis. (2012) International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique 25 1 11-29
  Folyóiratcikk[22358541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22358541, Kapcsolat: 22358541
 4. Eglė Gabrėnaitė. Reklamos topika: Persvazijos instrumentai. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26941755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26941755, Kapcsolat: 26941755
Cserne Péter. Legal and Political Theory in the Post-National Age: Selected Papers Presented at the Second Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists. (2011) ISBN:9783631615829, 1613864
Konferenciakötet (Könyv) | Tudományos[1613864]
 1. Gárdos-Orosz Fruzsina. Péter Cserne – Miklós Könczöl – Marta Soniewicka (szerk.): the Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook. (2014) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 55 1 122-127
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2761350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2761350, Kapcsolat: 25532675
 2. Gajduschek György. Legal and Political Theory in the Post-National Age. (2012) JOGI IRÁNYTŰ 2063-8841 2012 2 31-32
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25388601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25388601, Kapcsolat: 25388601
Könczöl Miklós. Az arisztotelészi rétorika és a görög jogi gondolkodás. (2012) Megjelent: A jogi gondolkodás mérföldkövei pp. 7-18, 1983900
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1983900]
 1. Szoboszlai-Kiss Katalin. Alvó demokrácia.: Kormányzásról, törvényről, erkölcsről Homérosztól Szókratészig. (2018) ISBN:9786155776199
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3404405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404405, Kapcsolat: 27721773
 2. Kevevári István. A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3235036] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3235036, Kapcsolat: 31001156
 3. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 27718428
 4. Frivaldszky János et al. Pluralizmus és jogértelmezés − Michel Rosenfeld dekonstrukciója. (2014) PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS 2062-9648 2014 1 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2517192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2517192, Kapcsolat: 27430476
Könczöl Miklós. Future Generations: An Almost Rawlsian Perspective. (2012) Megjelent: Jurisprudence and Political Philosophy int he 21st Century. Reassessing Legacies pp. 130-136, 2059597
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2059597]
 1. Jakab András. Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban. (2016) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 9 3 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3121396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3121396, Kapcsolat: 26272711
Könczöl Miklós. Legality and Equity in the Rhetoric: The Smooth Transition. (2013) Megjelent: Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice pp. 163-170, 2333744
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2333744]
 1. Rike Sinder. Die Systematisierung des islamischen Rechts: Ein Beitrag zur Geschichte teleologischen Naturrechtsdenkens. (2020) ISBN:9783161595905
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31867522] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31867522, Kapcsolat: 29843816
 2. Ana Dimishkovska. Линијарот од Лезбос: Аристотел за односот на праведноста и правичноста. (2018) Megjelent: Aula: the quest for the treasures of language, thought and culture pp. 239-260
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30605427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30605427, Kapcsolat: 28085758
 3. Valeria López. Equidad. (2017) Megjelent: Diccionario de justicia pp. 184-186
  Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[27458747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27458747, Kapcsolat: 27458747
 4. Valeria López. Acción afirmativa y equidad: un análisis desde la propuesta de Thomas Nagel. (2016) OPEN INSIGHT (REVISTA DE FILOSOFIA) 2007-2406 7 12 51-77
  Folyóiratcikk[26053445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053445, Kapcsolat: 26053445
Cserne Péter. The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence: Selected papers presented at the Fourth Central and Eastern European Forum got Legal, Political and Social Theorists, Celje, 23-24 March 2012. (2014) ISBN:9783631643815, 2543260
Konferenciakötet (Könyv) | Tudományos[2543260]
 1. Gárdos-Orosz Fruzsina. Péter Cserne – Miklós Könczöl – Marta Soniewicka (szerk.): the Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook. (2014) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 55 1 122-127
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2761350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2761350, Kapcsolat: 25390898
Könczöl Miklós. Legal Rhetoric in Plato and Aristotle. (2014), 2748771
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2748771]
 1. Szoboszlai-Kiss Katalin. Alvó demokrácia.: Kormányzásról, törvényről, erkölcsről Homérosztól Szókratészig. (2018) ISBN:9786155776199
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3404405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404405, Kapcsolat: 27721780
Könczöl Miklós. Dikologia: Törvényszéki rétorika és jogi érvelés Aristotelésnél. (2015) ISBN:9789636935917, 2922945
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2922945]
 1. Nagy Anna Mariann. Életek mérlegen – A Covid-19 és a büntethetőséget kizáró okok rendszere. (2021) SCRIPTURA 2064-7646 2021 1 35-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32111098] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32111098, Kapcsolat: 30961423
 2. Kovács Zsófia Dóra. Arisztotelészi etika az ítélkezésben. (2020) Megjelent: A jog tudománya, a mindennapok joga III. pp. 165-174
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32576661] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32576661, Kapcsolat: 30961457
 3. Bajnok Dániel. Magánélet az agorán: Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen. (2018) ISBN:9789634467977
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3332828] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3332828, Kapcsolat: 27430474
 4. Deli Gergely. Az eleven jog fájáról: Elmélet és történet a természetjog védelmében. (2018) ISBN:9786150020136
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30377159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30377159, Kapcsolat: 27718402
 5. Szoboszlai-Kiss Katalin. Alvó demokrácia.: Kormányzásról, törvényről, erkölcsről Homérosztól Szókratészig. (2018) ISBN:9786155776199
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3404405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404405, Kapcsolat: 27721775
 6. Szoboszlai-Kiss Katalin. Bevezetés a klasszikus görög államtudományi kutatáshoz: Az antik görög államfejlődés legkorábbi forrásai. (2017) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2 95-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3248997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3248997, Kapcsolat: 26940554
 7. Szabó Miklós. A jogdogmatika jogformáló szerepéről. (2016) Megjelent: A jogtudomány helye, szerepe és haszna pp. 31-49
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3284837] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3284837, Kapcsolat: 26272702
 8. Frivaldszky János. Retorika, nyilvánosság és érvelés a polisz bíróságain. (2015) Megjelent: Dialektika, retorika és jogászi érvelés a klasszikusok nyomán pp. 11-30
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[32596342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32596342, Kapcsolat: 30984926
Könczöl Miklós. Platón a jogi rétorikáról: Három tanulmány. (2015) ISBN:9789636935924, 2922946
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2922946]
 1. Szabó Patrik. Vissza a jelenbe? – A Nemzeti Hitvallás és a magyar alkotmánytörténet preambulumai. (2018) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 22 4 54-59
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27642408] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27642408, Kapcsolat: 27642408
 2. Deli Gergely. Az eleven jog fájáról: Elmélet és történet a természetjog védelmében. (2018) ISBN:9786150020136
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30377159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30377159, Kapcsolat: 27718404
 3. Szoboszlai-Kiss Katalin. Alvó demokrácia.: Kormányzásról, törvényről, erkölcsről Homérosztól Szókratészig. (2018) ISBN:9786155776199
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3404405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404405, Kapcsolat: 27721776
 4. Szoboszlai-Kiss Katalin. Bevezetés a klasszikus görög államtudományi kutatáshoz: Az antik görög államfejlődés legkorábbi forrásai. (2017) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2 95-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3248997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3248997, Kapcsolat: 26940552
 5. Deli Gergely. Homo oeconomicus, homo myopicus és homo sapiens: Avagy mit tanultam Könczöl Miklós Dikologiájából?. (2015) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 7 3 113-130
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2979499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2979499, Kapcsolat: 27430475
Könczöl Miklós. Fairness, Definition and the Legislator’s Intent: Arguments from Epieikeia in Aristotle’s Rhetoric. (2016) Megjelent: Argumentation and Reasoned Action pp. 319-335, 3105894
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3105894]
 1. Ogleznev Vitaly. АРИСТОТЕЛЬ И ХАРТ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРАВА. (2020) SCHOLE: FILOSOFSKOE ANTIKOVEDENIE I KLASSICHESKAJA TRADICIJA 1995-4328 1995-4336 14 1 164-172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31154606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31154606, Kapcsolat: 28780515
Könczöl Miklós. Future-Related Interests: What and How to Represent?. (2016) Megjelent: Global Governance and Its Effects on State and Law pp. 179-193, 3105898
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3105898]
 1. Tattay Szilárd. Képtelen „képes beszéd”? A jövő nemzedékek "jogainak" képviseletéről. (2016) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 57 3 108-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3150817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3150817, Kapcsolat: 26272708
 2. Jakab András. Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban. (2016) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 9 3 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3121396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3121396, Kapcsolat: 26272709
Könczöl Miklós. Az antik rétorika és a jogi szemiotika. (2017) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 58 2 3-15, 3263815
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3263815]
 1. Takács Péter. Justitia kendője - avagy be kell-e kötni az igazságosság istennőjének szemét?. (2021) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 62 1 68-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32010146] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32010146, Kapcsolat: 31255179
Könczöl Miklós. Dealing with the Past in and around the Fundamental Law of Hungary. (2017) Megjelent: Law and Memory pp. 246-262, 3308126
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3308126]
 1. Varga Zs. András. Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében. (2021) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 9 2 155-178
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32092276] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32092276, Kapcsolat: 30961474
 2. Uladzislau Belavusau. Mnemonic Constitutionalism and Rule of Law in Hungary and Russia. (2020) Interdisciplinary Journal of Populism 1 1 16-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32025687] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32025687, Kapcsolat: 30093292
 3. Varga Zs. András. Jogállamiság. (2020) Megjelent: A magyar közjog alapintézményei pp. 347-397
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31306207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31306207, Kapcsolat: 28993288
 4. Uladzislau Belavusau et al. Introduction: Academic Legacy of Wojciech Sadurski, Rule of Law, and Mnemonic Constitutionalism in Central and Eastern Europe. (2020) Megjelent: Constitutionalism under Stress pp. 1-17
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[31867499] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31867499, Kapcsolat: 29843790
 5. Kochenov Dimitry et al. The Last Soldier Standing?: Courts vs. Politicians and the Rule of Law Crisis in the New Member States of the EU. (2019) Megjelent: European Yearbook of Constitutional Law 2019 pp. 243-286
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31038274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31038274, Kapcsolat: 28780571
 6. Cercel Cosmin. The Destruction of Legal Reason: Lessons from the Past. (2019) Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 0208-6069 89 15-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31154702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31154702, Kapcsolat: 28780679
 7. Gauba Kanika. Rethinking ‘Memory Laws’ from a Comparative Perspective. (2019) Megjelent: The Indian Yearbook of Comparative Law 2018 pp. 233-249
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30886772] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30886772, Kapcsolat: 28401360
 8. Aleksandra Gliszczyńska-Grabias et al. Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards. (2019) POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW 0554-498X 38 59-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30886807] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30886807, Kapcsolat: 28401392
 9. Nyyssönen Heino et al. Highlights of national history? Constitutional memory and the preambles of post-communist constitutions. (2019) EUROPEAN POLITICS AND SOCIETY 2374-5118 21 3 323-340
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31867513] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31867513, Kapcsolat: 29843802
 10. Gergely Deli et al. Constitutional law. (2019) Megjelent: Introduction to Hungarian Law. Second edition pp. 1-22
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30800194] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30800194, Kapcsolat: 28401373
 11. Miklóssy Katalin et al. Defining the new polity: constitutional memory in Hungary and beyond. (2018) JOURNAL OF CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES 1478-2804 1478-2790 26 3 322-333
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30307752] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30307752, Kapcsolat: 27718408
Könczöl Miklós. Ítélkezés és rétorika Platón Gorgiasában. (2017) Megjelent: Iustitia körülnéz pp. 103-116, 3214041
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3214041]
 1. Szoboszlai-Kiss Katalin. Alvó demokrácia.: Kormányzásról, törvényről, erkölcsről Homérosztól Szókratészig. (2018) ISBN:9786155776199
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3404405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404405, Kapcsolat: 27721779
Könczöl Miklós. How to Rejuvenate European Decision-making?. (2019) Central and Eastern European Legal Studies 2310-2705 2415-1092 2018 2 191-210, 30608229
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30608229]
 1. Jakab András. An Emerging Key Concept in European Constitutional Law: Sustainability. (2019) HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 2498-5473 2560-1067 60 4 332-365
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31975610] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31975610, Kapcsolat: 30093293
2022-08-11 17:42