Papp Tekla. A korlátolt felelősségű társaság szabályozása néhány európai országban (Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Franciaországban és Olaszországban). (1992) CÉGHÍRNÖK 1215-1785 2 7-8 13-18, 1119993
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1119993]
 1. Sándor István. Tanulmányok a társasági jog területéről. (2015) ISBN:9789634130246
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939458] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2939458, Kapcsolat: 25106736
 2. Pázmándi Kinga. 3:159. §. (2014) Megjelent: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. I. kötet pp. 571-590
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24065283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24065283, Kapcsolat: 24065291
Papp Tekla. A német korlátolt felelősségű társaság felelősségi megoldásai az alapítási stádiumban. (1993) MAGYAR JOG 0025-0147 40 10 630-631, 1119994
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1119994]
 1. Dúl János. A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3401919] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3401919, Kapcsolat: 27365562
 2. Dúl János. A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. (2018) ISBN:9786155411670
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3403251] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3403251, Kapcsolat: 27622363
 3. Osztovits András. Irodalomjegyzék. (2014) Megjelent: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. IV. kötet pp. 775-790
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[24065275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24065275, Kapcsolat: 24065287
 4. Károlyi Géza. A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jogképességének kérdése a gazdasági táraságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény tükrében. (1998) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 53 11 435-439
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2350258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2350258, Kapcsolat: 20333167
Papp Tekla. A koncessziós szerződés. (1998) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 54 14 1-19, 1119995
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1119995]
 1. Kovács Éva. A piaci szereplők és az állam együttműködésének formái az egyes közfeladatok megvalósítása során. III. fejezet. (2019) Megjelent: SZAKIGAZGATÁS I. pp. 54-64
  Könyvrészlet/Oktatási anyag része (Könyvrészlet)/Oktatási[30921993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30921993, Kapcsolat: 28442588
Papp Tekla. Az apport megítélése a Legfelsőbb Bíróság döntéseiben és a Társasági törvény apportálásra vonatkozó szabályainak hatása a joggyakorlatra. (1999) Megjelent: Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 257-267, 1120966
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1120966]
 1. Lehoczki Zóra Zsófia. Doubts and uncertainties in connection with the contribution in kind. (2017) Megjelent: Magyar kereskedelmi jogi évkönyv pp. 48-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26665464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26665464, Kapcsolat: 26665505
 2. Lehoczki Zóra. A vagyoni értékű jogok apportálhatósága és az egységes szabályozás hiányának problematikája. (2015) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 12 3-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25568143] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25568143, Kapcsolat: 25568143
 3. Glavanits Judit. A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2463097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2463097, Kapcsolat: 23230509
 4. Brehószki Márta. Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a lepelátszúrás doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20389011] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20389011, Kapcsolat: 20389011
Papp Tekla. Die Grundzüge des englischen Gesellschaftsrechts I.. (1999) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 56 8 3-8, 1119996
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1119996]
 1. Nótári Tamás. A társasági jog kodifikációja az európai országokban. (2011) SCIENTIA IURIS: ROMÁN-MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2069-9301 1 1 18-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21333374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21333374, Kapcsolat: 21333374
 2. Nótári Tamás. Történeti áttekintés az európai kereskedelmi és társasági jog fejlődéséről. (2010) Megjelent: Magyarország - Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde pp. 106-139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21132181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21132181, Kapcsolat: 21132181
 3. Helmeczi András. A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21636920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21636920, Kapcsolat: 21110747
Papp Tekla. A magyar társasági jog fejlődése. (2000) Megjelent: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 409-434, 1120965
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1120965]
 1. Lentner Csaba et al. Állami tulajdonban lévő közüzemi vállalatok működésfenntartásának egyes gazdasági és jogszabályi kérdései vészhelyzet esetén. (2020) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 28 5 1-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31366172] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31366172, Kapcsolat: 29069607
 2. Szikora Veronika. A társasági jog és az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációjának összefüggései. (2018) Megjelent: Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből pp. 87-139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3293236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3293236, Kapcsolat: 27417024
 3. Szikora Veronika. A magánjogi társaság (és annak viszonya kereskedelmi társaságokhoz) a 19-21. századi magyar magánjogi kodifikációkban. (2015) Megjelent: Kolosváry Bálint emlékkötet pp. 285-325
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3095891] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3095891, Kapcsolat: 25567781
 4. Szikora Veronika. Társasági jog az új Ptk. kodifikációjában: kapcsolódási pontok és irányváltások. (2014) Megjelent: "Megújulás a jogi személyek szabályozásában" pp. 109-129
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2736737] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2736737, Kapcsolat: 24059017
 5. Szikora Veronika. Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel).. (2013) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2012 pp. 133-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2378527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2378527, Kapcsolat: 23332196
 6. Balogh Elemér. Legal Transitions : development of Low in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union = Rechtsentwicklung in den ehemaligen sozialistischen Staaten und die Herausforderung der Europäischen Union. (2007) ISBN:9789639650329
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[203224] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 203224, Kapcsolat: 20333222
 7. Szikora Veronika. A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon. (2007) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2 1 20-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20333162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20333162, Kapcsolat: 20951017
 8. Sven Sander. Die ungarische Gesellschaft mit beschränkter Haftung - mit Gemeinsamkeiten zur deutschen GmbH. (2003) ISBN:9783935808170
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20969372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20969372, Kapcsolat: 20969372
 9. Fuglinszky Ádám. A saját részvények megszerzésének általános kérdései és szabályozása a magyar társasági jogban tekintettel a jogharmonizációs elvárásokra és a modernizációs igényekre. (2003) Megjelent: Jogi tanulmányok pp. 95-160
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1110669] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1110669, Kapcsolat: 28986137
 10. Fuglinszky Á. A saját részvények megszerzésének általános kérdései és szabályozása a magyar társasági jogban, tekintettel a jogharmonizációs elvárásokra és a modernizációs igényekre. (2002) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 8 1 95-160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20332446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20332446, Kapcsolat: 20332446
Papp Tekla. A koncesszió néhány társasági jogi vetülete. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2001 4, 1120028
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120028]
 1. Juhász Ágnes. A bírói szerződésmódosítás jogintézményének alkalmazhatósága a hatályos Ptk. és a kapcsolódó bírói gyakorlat szerint. (2020) POLGÁRI JOG (JOGÁSZ/VILÁG) 2498-7263 3-4 1-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31301951] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31301951, Kapcsolat: 28980661
 2. Juhász Ágnes. A polgári jogviszony tartósságának kérdéséről. (2019) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 74 4 156-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30660114] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30660114, Kapcsolat: 28127606
Papp Tekla. A koncessziós szerződésekről és a koncessziós társaságokról. (2001) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 9 5 7-11, 1118233
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1118233]
 1. Szalóki Gergely. Papp Tekla: Atipikus szerződések: (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged 2oo4, 131 oldal). (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 1
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20333169] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20333169, Kapcsolat: 20333210
Papp Tekla. Die Grundzüge des englischen Gesellschaftsrechts. (2001) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 59 14 1-23, 1120001
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120001]
 1. Schadl György. Megjegyzések a jogképesség és a jogalanyiság társasági jogi kérdéseihez. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 2 p. online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3423764] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3423764, Kapcsolat: 21011185
 2. Helmeczi András. A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21636920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21636920, Kapcsolat: 21110748
Papp Tekla. About the Japanese Company Law. (2002) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 62 15 1-38, 1120021
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120021]
 1. Bibliothekservice Zentrum. Ostasien - Japan: Japan Regensburger Verbundklassifikation PU.8550 261 Titel zum Thema im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB), Neuerscheinungen zuerst. (2008)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[20389015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20389015, Kapcsolat: 20389015
Papp Tekla. Rövid bevezetés a német társasági jogba. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2002 3, 1120029
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120029]
 1. Szikora Veronika. A társasági jog és az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációjának összefüggései. (2018) Megjelent: Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből pp. 87-139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3293236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3293236, Kapcsolat: 27417038
 2. Sándor István. Tanulmányok a társasági jog területéről. (2015) ISBN:9789634130246
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939458] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2939458, Kapcsolat: 25106738
 3. Szikora Veronika. Társasági jog rendszerek és reformok Európában. (2014) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 22 7-8 9-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2727767] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2727767, Kapcsolat: 24418644
 4. Pázmándi Kinga. 3:159. §. (2014) Megjelent: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. I. kötet pp. 571-590
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24065283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24065283, Kapcsolat: 24065283
 5. Auer Ádám. A részvényesi joggyakorlással kapcsolatos „corporate governance” szabályok alkalmazása Németországban és Magyarországon. (2012) Megjelent: Tudományos diákköri szemle 2012 pp. 9-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2229045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2229045, Kapcsolat: 22701271
 6. Glavanits Judit. A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2463097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2463097, Kapcsolat: 23230510
 7. Szikora Veronika. A társaság fogalomköre a német jogban - rövid magyar vonatkozással. (2010) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára pp. 401-424
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1887622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1887622, Kapcsolat: 21093333
 8. Helmeczi András. A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21636920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21636920, Kapcsolat: 21110749
 9. Szikora Veronika. A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon. (2007) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2 1 20-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20333162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20333162, Kapcsolat: 20333162
 10. Szikora Veronika. A német társasági jog alapvető kérdései. (2006) ISBN:9789634732396
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2217201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2217201, Kapcsolat: 20893851
 11. Szikora Veronika. Személyegyesítő társaságok a német, az osztrák és a magyar jogban. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1887616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1887616, Kapcsolat: 20333207
Papp Tekla. A japán társasági jog kialakulása és jellemzői I.. (2003) CÉGHÍRNÖK 1215-1785 13 5 10-12, 1120025
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120025]
 1. Szegedi András. A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban. (2003) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 58 1 69-72
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869629] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1869629, Kapcsolat: 20333206
Papp Tekla. A japán társasági jogról - röviden. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 2, 1120030
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120030]
 1. Helmeczi András. A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21636920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21636920, Kapcsolat: 21110750
Papp Tekla. A koncesszió jogi kapcsolatrendszere. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 4, 1120032
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120032]
 1. Mohai Máté. Felelősség és helytállási kötelezettség a társaságok jogában. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27661793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27661793, Kapcsolat: 27011847
 2. Béky Ágnes. Az egyensúlyi helyzet megbomlása a szerződések jogában: az állam mint szerződő fél. (2009) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 6 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21572512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21572512, Kapcsolat: 21572510
 3. Szalóki Gergely. Papp Tekla: Atipikus szerződések: (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged 2oo4, 131 oldal). (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 1
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20333169] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20333169, Kapcsolat: 20333209
Papp Tekla. A koncesszió magyar története. (2003) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 63 16 1-23, 1120022
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120022]
 1. Ősz Árpád. Koncessziós szénhidrogén-bányászat története és eredményei Magyarországon. (2021) BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ 2498-8332 154 1-2 39-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32156003] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32156003, Kapcsolat: 30280036
Papp Tekla. A koncesszió: nemzetközi kitekintés. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 3, 1120031
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120031]
 1. Ősz Árpád. Koncessziós szénhidrogén-bányászat története és eredményei Magyarországon. (2021) BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ 2498-8332 154 1-2 39-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32156003] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32156003, Kapcsolat: 30280049
 2. Arató Balázs. A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2994075] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2994075, Kapcsolat: 24566626
 3. Pfeffer Zsolt. A koncesszió fogalma és a jog szabályozás alapvető jellemzői. (2015) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 9 2 105-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24566629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24566629, Kapcsolat: 24566629
 4. Juhász Ágnes. A közbeszerzésről másképpen, a közjog és a magánjog határán. (2014) ISBN:9789639640504
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23873727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23873727, Kapcsolat: 23873727
 5. Domokos Endre. Energiagazdálkodás. (2011) Megjelent: Földünk állapota pp. 314-343
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23276100] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23276100, Kapcsolat: 23276100
 6. Juhász Ágnes. A közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26499301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26499301, Kapcsolat: 21559086
 7. Juhász Ágnes. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szerződés. (2009) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 27 2 521-549
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1520766] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1520766, Kapcsolat: 21403208
Papp Tekla. Az "ultra vires" elv az angol társasági jogban. (2003) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 58 6 276-280, 1118232
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1118232]
 1. Schadl György. A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2891031] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2891031, Kapcsolat: 21394189
 2. Helmeczi András. A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21636920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21636920, Kapcsolat: 21110752
 3. Brehószki Márta. Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a “lepelátszúrás” doktrínája az Amerikai Egyesült Államokban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31883507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31883507, Kapcsolat: 20625931
 4. Kelemen Dániel. Az angol társasági jog fejlődése. (2006) JURA 1218-0793 12 1 45-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20332445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20332445, Kapcsolat: 20332445
 5. Tarczay Áron. Felelősség a szövetkezeti jogban. (2004) JOGI FÓRUM (ONLINE) 2004 8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20333208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20333208, Kapcsolat: 20333208
Nótári Tamás et al. Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. (2004) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 66 16 1-24, 2184130
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2184130]
 1. Dúl János. A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3401919] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3401919, Kapcsolat: 27365652
 2. Dúl János. A közös veszélyben elhunyt társasági tagok utáni jogutódlás rendezése. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 18 3 38-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3276184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3276184, Kapcsolat: 26856194
 3. Dúl János. A közös veszélyben elhunytak jogi szabályozásáról társasági jogi problémafelvetésekkel. (2014) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 4 2 97-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3082750] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3082750, Kapcsolat: 25592726
 4. Ferenczy Endre. A jogtudomány művelésének műfajai: az indoklás?. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 2 110-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1823022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1823022, Kapcsolat: 23150151
Papp Tekla. A koncesszió az Európai Unió irányelveinek tükrében. (2004) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 12 9 10-15, 1120024
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1120024]
 1. Csécsy Gy et al. Kereskedelmi tranzakciók joga. (2017) ISBN:9789631282887
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Oktatási[27373219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27373219, Kapcsolat: 27373225
 2. Csécsy Andrea et al. Az üzleti élet tranzakcióinak joga. (2014) ISBN:9789630880657
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23848166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23848166, Kapcsolat: 23848162
 3. Török Éva. A szerződés létrehozásának alapkérdései. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2380870] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2380870, Kapcsolat: 23050309
 4. Török Éva. A szerződés létrehozásának alapkérdései. (2013) ISBN:9789632582016
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2423071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2423071, Kapcsolat: 23466888
 5. Csécsy György et al. A kereskedelmi ügyletek joga. (2012) ISBN:9789630849197
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2100970] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2100970, Kapcsolat: 22701216
 6. Menyhárd Attila et al. Kereskedelmi jog. (2008) ISBN:9632580095
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1518043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1518043, Kapcsolat: 20332442
 7. Bibliotheque de. Bibliographie Courante Partie A: Publications juridiques concernant l'intégration européenne. (2007)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[20332441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20332441, Kapcsolat: 20332441
 8. Csécsy György et al. A gazdasági szféra ügyletei. (2006)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Oktatási[20409595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20409595, Kapcsolat: 20409594
 9. Szalóki Gergely. Papp Tekla: Atipikus szerződések: (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged 2oo4, 131 oldal). (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 1
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20333169] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20333169, Kapcsolat: 20332443
Czene Klára et al. Az 1997. évi CXLV. törvény kommentárja. (2005), 1119868
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1119868]
 1. Szörös Anikó. Cégbíróságok vs. fantomcégek. (2013) Megjelent: Tudományos diákköri Szemle 2013 pp. 33-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23198652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23198652, Kapcsolat: 23198653
 2. Boóc Ádám. Recenzió a Czene Klára - Papp Tekla - Farkas Csaba –Strihó Krisztina „Társasági jog” című egyetemi jegyzetéhez. (2008) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 5 3
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20389019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20389019, Kapcsolat: 23838783
Papp Tekla. Acta Conventus de Iure Civili. (2005), 2409445
Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb)/Tudományos[2409445]
 1. Szikora Veronika. Társasági jog az új Ptk. kodifikációjában: kapcsolódási pontok és irányváltások. (2014) Megjelent: "Megújulás a jogi személyek szabályozásában" pp. 109-129
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2736737] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2736737, Kapcsolat: 24059023
 2. Szikora Veronika. Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel).. (2013) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2012 pp. 133-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2378527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2378527, Kapcsolat: 23332152
Papp Tekla. "A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban" című konferencia anyaga. (2005) ISBN:9638664924, 2482261
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[2482261]
 1. Szegedi András. A kényszerhitelezők védelme vagy védtelensége a magyar társasági jogban. (2006) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 61 11 440-447
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869671] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1869671, Kapcsolat: 23838658
Papp Tekla. A japán társasági jog kialakulása és jellemzői. (2005) Megjelent: "A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban" című konferencia anyaga pp. 39-49, 2425006
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2425006]
 1. Szikora Veronika. A társasági jog és az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációjának összefüggései. (2018) Megjelent: Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből pp. 87-139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3293236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3293236, Kapcsolat: 27417041
 2. Szegedi András. A törzstőkeminimum dogmája. (2009) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2009 1 25-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1869750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1869750, Kapcsolat: 26251077
Czene Klára et al. A 2006. évi V. törvény kommentárja. (2006), 3130388
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3130388]
 1. Ítélőtábla. Ítélőtáblai Határozatok 2016.36.. (2016)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[27393408] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27393408, Kapcsolat: 27393408
Nótári Tamás et al. Problematika Komorijenta: Tokom istorije i prema koncepciji novog madarskog gradnoskog zakonika. (2006) EVROPSKI PRAVNIK - EUROPEAN LAWYER JOURNAL 1452-3620 48 2 175-194, 2184137
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2184137]
 1. Sič Magdolna. Osnovi rimskog prava: haec quae necessario ‒ (ono sto neobhodno). (2013) ISBN:9788660471200
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26351269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26351269, Kapcsolat: 23150720
Papp Tekla. A koncesszió. (2006) ISBN:9639650021, 1118147
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1118147]
 1. Dr. Várhomoki-Molnár Márta. A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában. (2021) ISBN:9789632959719
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31997130] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31997130, Kapcsolat: 30091177
 2. Dúl János. A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3401919] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3401919, Kapcsolat: 27365640
 3. Dúl János. A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. (2018) ISBN:9786155411670
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3403251] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3403251, Kapcsolat: 27622342
 4. Zoványi Nikolett. Szereptévesztés megtámogatva: Az állam magánjogi szerepkörének anomáliái. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 6 359-365
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3092904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3092904, Kapcsolat: 26494994
 5. Sándor István. Tanulmányok a társasági jog területéről. (2015) ISBN:9789634130246
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939458] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2939458, Kapcsolat: 25106742
 6. Strihó Krisztina. A merchandising szerződés és az új Ptk.. (2015) Megjelent: Kolosváry Bálint emlékkötet pp. 245-264
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25567792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25567792, Kapcsolat: 25567782
 7. Várhomoki-Molnár Márta. A koncesszió magyar modellje és az uniós jog. (2014) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 24 1 635-644
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26251068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26251068, Kapcsolat: 26251068
 8. Éva Török. The Alternatives of the Concluding of Contracts in the Hungarian Civil Law. (2013) Megjelent: Global Virtual Archiv p. CD
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23373925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23373925, Kapcsolat: 23373925
 9. Török Éva. A szerződés létrehozásának alapkérdései. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2380870] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2380870, Kapcsolat: 23050307
 10. Török Éva. A szerződés létrehozásának alapkérdései. (2013) ISBN:9789632582016
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2423071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2423071, Kapcsolat: 23466892
 11. Sándor István. Előadásvázlatok a személyek jogából. (2012)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2130112] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2130112, Kapcsolat: 22756370
 12. Varga Zs András et al. A public-private partnership Magyarországon. (2012) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 53 1 131-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2149289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2149289, Kapcsolat: 22861107
 13. Bakos Kitti et al. Szellemi tulajdon - építészeti alkotás. (2011) ISBN:9789639640351
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1834982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1834982, Kapcsolat: 21636842
 14. Jenovai Petra. Public Private Partnership az egyes nemzeti jogokban és az Európai Unió jogában különös tekintettel az Egyesült Királyságra és Németországra. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 12 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21764736] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21764736, Kapcsolat: 21764736
 15. Sándor István. Előadásvázlatok a személyek jogából. (2011) ISBN:9786155107276
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2079960] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2079960, Kapcsolat: 21762259
 16. Sándor István. Észrevételek a társasági jogban a felelősségi alakzatokról. (2010) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 65 3 147-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1448888] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1448888, Kapcsolat: 20966977
 17. Sándor István. Előadásvázlatok a személyek jogából. (2010) ISBN:9789638905185
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1493621] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1493621, Kapcsolat: 21121216
 18. Harsányi Gyöngyi. Egyes magántársaságok társasági jogi szabályozásának közjogi többletszabályai. (2010) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére pp. 38-71
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21079836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21079836, Kapcsolat: 21079834
 19. Várhomoki-Molnár Márta. A koncesszió fogalma az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában. (2010) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 10 6 27-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3410779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3410779, Kapcsolat: 21249062
2021-10-26 22:21