Gábris Gy. A Sajó–Hernád hordalékkúp geomorfológiai problémái. (1970), 1140529
Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[1140529]
 1. Nagy Ágnes Tímea et al. A "harmadik folyó" - Pleisztocén folyóvízi üledékek ultranagy felbontású szeizmikus szelvényeken a Tisza Tiszadob-Martfű közti szakaszán. (2007) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 137 2 239-260
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1763246] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1763246, Kapcsolat: 20533629
 2. Nagy B. A felszínfejlődés későpleisztocén–holocén jellegzetességei a Sajó–Hernád hordalékkúpján. (2002) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 132 93-100
  Folyóiratcikk[20533627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533627, Kapcsolat: 20533627
 3. Nagy B et al. A Sajó–Hernád hordalékkúp késő-pleisztocén mederhálózatának vizsgálata. (2001) Acta Geogr. Debrecina 35 221-232
  Folyóiratcikk[20533626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533626, Kapcsolat: 20533626
 4. Ringer Á. Északkelet-magyarországi geomorfológiai szintek és régészeti adataik. (1994)
  Kandidátus (Disszertáció) | Tudományos[20533719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533719, Kapcsolat: 20533625
Gábris Gy. Fiatal mederváltozások kutatásának módszerei a Sajó hordalékkúpjának példáján. (1970) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 18 (94) 4 294-303, 1140455
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140455]
 1. Lovász Gy. A hullámtéri akkumuláció gyakorisága a Tisza középső folyószakaszán. (2005) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 129 (54) 125-132
  Folyóiratcikk[20533723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533723, Kapcsolat: 20533723
 2. Ringer Á. Északkelet-magyarországi geomorfológiai szintek és régészeti adataik. (1994)
  Kandidátus (Disszertáció) | Tudományos[20533719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533719, Kapcsolat: 20533719
Zámbó L et al. Examination of relationships between vegetation, slope conditions and gully formation on the model of a hill-country catchment area. (1976) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO GEOGRAPHICA 0524-8965 11-12 37-58, 1135577
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1135577]
 1. Kerényi A. Talajerózió – térképezés, laboratóriumi és szabadföldi kísérletek. (1991)
  Könyv[20547239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20547239, Kapcsolat: 20547239
Gábris Gy. Helyi erózióbázishoz viszonyított magasságkülönbség-térkép a Balaton vízgyűjtő területének példáján. (1977) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 26 2 237-241, 1140448
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140448]
 1. Galgóczy Zsolt. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. (2004) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 128 (52) 1-4 89-103
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20533789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533789, Kapcsolat: 20533789
Gábris Gy. Pécsi M.: A Kárpát-Balkán terület 1:2 000 000 méretarányú geomorfológiai térképe (Atlas für Donuländer, Wien, 1976). (1981) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 29 (105) 1 76-78, 1140462
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140462]
 1. Pécsi M. Geomorfológiai kutatásirányzatok és eredmények az MTA FKI-ban 1951 - 1991 között. (1992) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 41 1-4 33-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[177365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 177365, Kapcsolat: 20533792
Gábris Gy. Szaharai sivatagtípusok I. rész. (1981) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 29 (105) 3 251-273, 1140444
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140444]
 1. Lóczy D. Geomorfológia II. : földfelszíni folyamatok és formák. (2008) ISBN:9789637296247
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1383969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1383969, Kapcsolat: 20533800
 2. Endrédi L. Földrajzi ismeretek. (2000)
  Könyv[20533799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533799, Kapcsolat: 20533799
 3. Veress Márton. Általános természeti földrajz: Fejezetek az általános természeti földrajzból. (1998) ISBN:9638275642
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1820338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1820338, Kapcsolat: 20533798
 4. Lovász Gy. Magyarország természeti földrajza. (1995)
  Könyv[20533796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533796, Kapcsolat: 20533796
 5. Justyák J. Afrika éghajlata. (1995)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[20533797] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20533797, Kapcsolat: 20533797
 6. Borsy Z. A szél felszínalakító munkája. (1993) Megjelent: Általános természetföldrajz : fejezetek az általános természetföldrajz köréből pp. 459-499
  Könyvrészlet[20537499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20537499, Kapcsolat: 20533795
 7. Balogh K. Szedimentológia I. (1991)
  Könyv[20533794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533794, Kapcsolat: 20533794
 8. Butzer K. A földfelszín formakincse. (1986)
  Könyv[20533793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533793, Kapcsolat: 20533793
Gabris G. Szaharai sivatagtípusok II.. (1982) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 30 2 159-172, 1135580
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1135580]
 1. Lóczy D. Geomorfológia II. : földfelszíni folyamatok és formák. (2008) ISBN:9789637296247
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1383969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1383969, Kapcsolat: 20537597
 2. Fábián Sz Á et al. Újabb sivatagi fénymázas kérgek Magyarországról. (2002) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 51 3-4 407-412
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1105211] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1105211, Kapcsolat: 20537594
 3. Veress Márton. Általános természeti földrajz: Fejezetek az általános természeti földrajzból. (1998) ISBN:9638275642
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1820338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1820338, Kapcsolat: 20537589
 4. Lovász Gy. Magyarország természeti földrajza. (1995)
  Könyv[20533796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533796, Kapcsolat: 20537505
 5. Justyák J. Afrika éghajlata. (1995)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[20533797] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20533797, Kapcsolat: 20537583
 6. Schweitzer F. Domborzatformálódás a Pannóniai-medence belsejében a fiatal újkorban és a negyedidőszak határán.. (1993)
  A tudomány doktora (Disszertáció) | Tudományos[22947657] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22947657, Kapcsolat: 20537580
 7. Borsy Z. A szél felszínalakító munkája. (1993) Megjelent: Általános természetföldrajz : fejezetek az általános természetföldrajz köréből pp. 459-499
  Könyvrészlet[20537499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20537499, Kapcsolat: 20537499
 8. Schweitzer F et al. Adatok a Magyar-medence száraz-meleg klímájához a mogyoródi "sivatagi kéreg" alapján. (1992) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 40 3-4 105-123
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25970, Kapcsolat: 20537576
 9. Balogh K. Szedimentológia I. (1991)
  Könyv[20533794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533794, Kapcsolat: 20537495
 10. Butzer K. A földfelszín formakincse. (1986)
  Könyv[20533793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533793, Kapcsolat: 20537492
Gabris G. Characteristic features of drainage patterns in the volcanic mountains of Hungary. (1983) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO GEOGRAPHICA 0524-8965 18-19 21-31, 1135581
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1135581]
 1. Mezősi G. Magyarország természetföldrajza. (2011) ISBN:9789630589765; 97896389765; 9789630588447
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1796281] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1796281, Kapcsolat: 28553876
 2. Karátson D.. A Mátra vulkánszerkezeti, vulkánmorfológiai rekonstrukciója. (2010) Megjelent: A Mátrai Tájvédelmi Körzet pp. 39-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Ismeretterjesztő[31010125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31010125, Kapcsolat: 28553875
 3. Karátson Dávid. A Börzsönytől a Hargitáig. Vulkanológia, felszínfejlődés, ősföldrajz. (2007) ISBN:9789639664661
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2098705] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2098705, Kapcsolat: 20537454
 4. Székely A. Geomorphology of neogene volcanic mountains in Hungary. (1998) Geogr. Fisica e Dinamica Quaternaria 21 79-85
  Folyóiratcikk[20537449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20537449, Kapcsolat: 20537449
 5. Székely A. Vulkánmorfológia. (1997) ISBN:9634630839
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[22775271] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22775271, Kapcsolat: 20537447
 6. Martonné Erdős K. Magyarország természeti földrajza 1: földrajz szakos hallgatóknak. (1995)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[20134440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20134440, Kapcsolat: 20537443
 7. Székely A. A vulkáni formák új szemléletű értelmezése és rendszerezése. (1993)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[20537438] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20537438, Kapcsolat: 20537438
 8. Karátson D. Kárpáti kaldérák új értelmezése a morfometria tükrében. (1990) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 114 129-137
  Folyóiratcikk[21423447] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21423447, Kapcsolat: 20536971
 9. Székely A. Geomorphology of the Intra-Carpatian volcanic range. (1989) Megjelent: Geomorphological and Geoecological Essays pp. 49-60
  Könyvrészlet[20536966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20536966, Kapcsolat: 20536966
 10. Frisnyák S. Magyarország földrajza. (1988) ISBN:9631812642
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[25481] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25481, Kapcsolat: 20536936
 11. Nemerkényi A. A Kárpátok vulkáni vonulatának távérzékelési módszerekkel végzett tűzhányó-felszínalaktani vizsgálata. (1986) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 110 305-321
  Folyóiratcikk[20536931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20536931, Kapcsolat: 20536931
Gabris G. An outline of the paleohydrology of the Great Hungarian Plain during the Holocene. (1985) Megjelent: Environmental and dynamic geomorphology pp. 61-77, 1143230
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1143230]
 1. Starkel L. Palaeohydrology of Central Europe. (2003) Megjelent: Palaeohydrology - understanding Global Change pp. 77-104
  Könyvrészlet[20531698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20531698, Kapcsolat: 20531698
 2. Starkel L. Long-distance correlation of fluvial events in the temperate zone. (1991) Megjelent: Temperate Palaeohydrolgy pp. 473-495
  Könyvrészlet[20531697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20531697, Kapcsolat: 20531697
Gabris G. Az Alföld holocén paleohidrológiai vázlata. (1985) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5031 2064-5147 34 4 391-408, 1135582
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1135582]
 1. Hernesz P et al. Ártéri szintek és paleo-medrek: ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén. (2015) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 145 3 273-286
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2985975] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2985975, Kapcsolat: 28451054
 2. Kiss T. et al. River channel response to climate- and human-induced hydrological changes: Case study on the meandering Hernád River, Hungary. (2012) GEOMORPHOLOGY 0169-555X 1872-695X 175-176 115-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30932062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30932062, Kapcsolat: 28451042
 3. Mezősi G. Magyarország természetföldrajza. (2011) ISBN:9789630589765; 97896389765; 9789630588447
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1796281] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1796281, Kapcsolat: 28451045
 4. Blanka V. Hidrológiai paraméterek megváltozására bekövetkező morfológiai átalakulás a Hernádon. (2009) Megjelent: Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája
  Egyéb konferenciaközlemény[20821051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20821051, Kapcsolat: 20821051
 5. Timár G et al. A meanderező folyók alakváltozása és az alakváltozás sebessége. (2005) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 85 5 48-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1138221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1138221, Kapcsolat: 28451036
 6. Mari L. A Szentendrei-sziget kialakulása és felszínének változása a holocénben. (2002) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 132 185-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1724149] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1724149, Kapcsolat: 20536907
 7. Horváth A. Hazai újholocén klíma- és környezetváltozások vizsgálata régészeti adatok segítségével. (2000) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 124 (48) 149-158
  Folyóiratcikk[20533666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533666, Kapcsolat: 20536903
 8. Mari L. Geomorfológiai megfigyelések a Szentendrei-szigeten. (1996) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 120 (44) 217-234
  Folyóiratcikk[20533976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533976, Kapcsolat: 20536900
 9. Lovász Gy. Magyarország természeti földrajza. (1995)
  Könyv[20533796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533796, Kapcsolat: 20536896
Gabris G. A vizhálózat háromdimenziós vizsgálata. (1986) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 35 3-4 269-278, 1135585
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1135585]
 1. Lovász Gy. Magyarország természeti földrajza. (1995)
  Könyv[20533796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533796, Kapcsolat: 20536888
 2. Horváth G. A domborzat formáinak osztályozása és tipizálása. (1991) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 41 39-54
  Folyóiratcikk[20536886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20536886, Kapcsolat: 20536886
Gábris G. Correlation between meander properties and Holocene discharges in the Great Hungarian Plain. (1986) Megjelent: International Geomorphology 1986 pp. 723-730, 1143245
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1143245]
 1. Timár G. Az alluviális folyók alaktípusai és a típusok kialakulásának feltételei. (2005) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 85 1 1-10
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1138219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1138219, Kapcsolat: 20526419
 2. Howard AJ et al. Late-glacial and holocene river development in the teleorman valley on the southern Romanian plain. (2004) JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE 0267-8179 1099-1417 19 3 271-280
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25112340] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25112340, Kapcsolat: 20526416
 3. Timár G. Controls on channel sinuosity changes: a case study of the Tisza River, the Great Hungarian Plain. (2003) QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 0277-3791 1873-457X 22 2199-2207
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1138168] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1138168, Kapcsolat: 20526413
Gábris Gy. Alföldi folyóink holocén vízhozamai. (1986) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 10 35-52, 1140438
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140438]
 1. Szabó J et al. A bodrogzugi ártér felszínfejlődési tendenciái. (2016) ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA 1587-5903 50 B 105-113
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26662891] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26662891, Kapcsolat: 30960085
 2. Starkel L et al. Climatic fluctuations reflected in the evolution of fluvial systems of Central-Eastern Europe (60-8 ka cal BP). (2015) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 1873-4553 388 97-118
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2985979] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2985979, Kapcsolat: 28450025
 3. Hernesz P et al. Ártéri szintek és paleo-medrek: ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén. (2015) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 145 3 273-286
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2985975] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2985975, Kapcsolat: 28450029
 4. Kiss T. et al. The evolution of the Great Hungarian Plain fluvial system - Fluvial processes in a subsiding area from the beginning of the Weichselian.. (2014) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 1873-4553 388 142-155
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30931170] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30931170, Kapcsolat: 28450027
 5. Sümeghy B et al. Discharge calculation of paleochannels on the alluvial fan of the Maros river, Hungary. (2011) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 4 1-4 11-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1922136] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1922136, Kapcsolat: 28450022
 6. Blanka V. Hidrológiai paraméterek megváltozására bekövetkező morfológiai átalakulás a Hernádon. (2009) Megjelent: Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[20821064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20821064, Kapcsolat: 20821064
 7. Kész A. Morfometriai vozsgálatok a Borzsa vízgyűjtő területén. (2008) Megjelent: IV. Magyar Földrajzi Konferencia előadáskötete pp. 72-76
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[20533806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20533806, Kapcsolat: 20533806
 8. Kiss T et al. Geomorfológiai alapú ártér-helyreállítás lehetősége a Száraz-ér egy rövid szakasza mentén. (2008) Megjelent: IV. Magyar Földrajzi Konferencia előadáskötete pp. 52-58
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1161899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1161899, Kapcsolat: 20533805
 9. Mari L. A Szentendrei-sziget kialakulása és felszínének változása a holocénben. (2002) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 132 185-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1724149] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1724149, Kapcsolat: 20533803
 10. Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia. A Sajó–Hernád hordalékkúp tiszántúli szárnyának későglaciális-holocén fejlődése. (2001) Megjelent: Földrajz az egész világ pp. 28-32
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1812102] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1812102, Kapcsolat: 20533804
 11. Mari L. Geomorfológiai megfigyelések a Szentendrei-szigeten. (1996) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 120 (44) 217-234
  Folyóiratcikk[20533976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533976, Kapcsolat: 20533802
 12. Gurzó I et al. Másfél évtized az Alföld-kutatás szolgálatában. (1995) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 44 143-147
  Folyóiratcikk[20533801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533801, Kapcsolat: 20533801
Gábris Gy. A vízhálózat és a szerkezet összefüggései. (1986) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 116 1 45-56, 1140437
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140437]
 1. Sütő László. A szénbányászat felszínfejlődésre és területhasználatra gyakorolt hatásai a Kelet-borsodi-szénmedencében. (2013) ISBN:9789630872676
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2916245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2916245, Kapcsolat: 31412700
 2. Ruszkiczay-Rüdiger Zs et al. Folyóvízi, eolikus és neotektonikus hatások szerepe a Gödöllői-dombság felszínfejlődésében: DEM-alapú morfometriai vizsgálat. (2007) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 131 4 319-342
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1353321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1353321, Kapcsolat: 20533810
 3. Vágó J. A Bükkalja völgyhálózatának kialakulása és jellemzése. (2003) Miskolci Egyetem Közleménye, Bányászat 64 187-202
  Folyóiratcikk[20533809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533809, Kapcsolat: 20533809
 4. Marosi S et al. Geomorfológiai vizsgálatok Paks környékén. (1997) Megjelent: A Paksi atomerőmű földrengésbiztonsága pp. 153-175
  Könyvrészlet[20533808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533808, Kapcsolat: 20533808
 5. Balla Z et al. A Paksi Atomerőmű földrengéskockázatával kapcsolatos szerkezeti és geomorfológiai vizsgálatok. (1993) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 42 1-4 111-140
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25974, Kapcsolat: 20533807
Gabris G. Relationships between the orientation of drainage and geological structure in Hungary. (1987) ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 0139-2875 42 183-194, 1135587
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1135587]
 1. Ruszkiczay-Rüdiger Z et al. Discrimination of fluvial, eolian and neotectonic features in a low hilly landscape: A DEM-based morphotectonic analysis in the Central Pannonian Basin, Hungary. (2009) GEOMORPHOLOGY 0169-555X 1872-695X 104 3-4 203-217
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1353319] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1353319, Kapcsolat: 23137827
 2. Ruszkiczay-Rüdiger Zs. Tectonic and climatic forcing in Quaternary landscape evolution in the Central Pannonian Basin: A quantitative, geomorphological, geochronological and structural analysis.. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1811283] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1811283, Kapcsolat: 20536880
 3. Ruszkiczay-Rüdiger Zs et al. Neotectonics and Quaternary landscape evolution of the Gödöllő Hills, Central Pannonian Basin, Hungary. (2007) GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 0921-8181 1872-6364 58 1-4 181-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1369036] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1369036, Kapcsolat: 20536883
 4. Fodor L et al. New data on neotectonic structures and morphotectonics of the western and central Pannonian basin. (2005) Megjelent: Proceedings of the workshop on „Application of GPS in plate tectonics, in research on fossil energy resources and in earthquake... pp. 35-44
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1369022] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1369022, Kapcsolat: 20536873
 5. Fodor L et al. An outline of neotectonic structures and morphotectonics of the western and central Pannonian Basin. (2005) TECTONOPHYSICS 0040-1951 1879-3266 410 1-4 15-41
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1138137] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1138137, Kapcsolat: 20536878
Gábris Gy. A vízhálózat geomorfológiai célú elemzése. (1987), 1140530
Kandidátus (Disszertáció) | Tudományos[1140530]
 1. Mihályi K et al. Vízhálózat-vizsgálatok földi meteoritkrátereken. (2010) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 134 2 129-145
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1453929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1453929, Kapcsolat: 28553897
 2. Karátson Dávid. A Börzsönytől a Hargitáig. Vulkanológia, felszínfejlődés, ősföldrajz. (2007) ISBN:9789639664661
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2098705] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2098705, Kapcsolat: 20533622
 3. Kereszturi Á. Vízfolyásnyomok vizsgálata a Marson. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20533612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533612, Kapcsolat: 31188839
 4. Galgóczy Zsolt. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. (2004) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 128 (52) 1-4 89-103
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20533789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533789, Kapcsolat: 20533611
 5. Vágó J. A Bükkalja völgyhálózatának kialakulása és jellemzése. (2003) Miskolci Egyetem Közleménye, Bányászat 64 187-202
  Folyóiratcikk[20533809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533809, Kapcsolat: 20533610
 6. Karátson D. A vulkáni működés és a kaldera kérdés a Börzsönyben. (1997) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 121 (45) 151-172
  Folyóiratcikk[20533608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533608, Kapcsolat: 31188826
 7. Szabó J. A víz földrajza. (1993) Megjelent: Általános természetföldrajz : fejezetek az általános természetföldrajz köréből pp. 124-250
  Könyvrészlet[20533590] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533590, Kapcsolat: 31188844
 8. Szabó J. A csuszamlásos folyamatok tér- és időbeli változásai Magyarországon. (1991) Acta Geogr Debrecina 28-29 279-297
  Folyóiratcikk[20533576] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533576, Kapcsolat: 20533576
Gábris Gy. Néhány gondolat a vízhálózatsűrűséget meghatározó tényezők vizsgálatáról. (1987) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 35 (111) 1 26-34, 1140436
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140436]
 1. Kész A. Völgyi szimmetria viszonyok a Borzsa vízgyűjtő területén. (2009) Megjelent: Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[20821116] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20821116, Kapcsolat: 20821116
 2. Lovász Gy. Magyarország természeti földrajza. (1995)
  Könyv[20533796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533796, Kapcsolat: 20533812
 3. Horváth G. A domborzat formáinak osztályozása és tipizálása. (1991) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 41 39-54
  Folyóiratcikk[20536886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20536886, Kapcsolat: 20533811
Gábris Gy. A Teleki-expedíció nemzetközi jelentősége. (1988) FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK 0237-3483 5 3-6, 1140435
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140435]
 1. Kubassek J.. A magyarok szerepe a világ megismerésében. (2010) Megjelent: Világföldrajz pp. 35-53
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31010141] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31010141, Kapcsolat: 28553908
 2. Borsos B. Tájképek, életképek, néprajzi dokumentumok. A Teleki -expedicíó fényképeiről. (2006) Megjelent: Harambee pp. 80-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[228702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 228702, Kapcsolat: 20533815
 3. Borsos B. Whose merit is it anyway?. (2004) ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE 0066-6513 54 27-47
  Folyóiratcikk[20533813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533813, Kapcsolat: 20533813
Gábris Gy. Kelet-Afrika óriástűzhányóinak eljegesedése. (1990) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 114 (38) 3-4 119-128, 1140431
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140431]
 1. Kubassek J. Afrika története és földrajza. (1998)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23814917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23814917, Kapcsolat: 20533819
Gábris Gy. Teleki Sámuel személye, valamint hozzájárulása expedíciójának tudományos eredményeihez. (1990) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 114 (38) 1-2 27-34, 1140432
Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Tudományos[1140432]
 1. Sárkány Mihály. A Teleki Expedíció jelentőségéről és értékeléséről. (2013) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 2786-1937 7 3 101-103
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2437604] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2437604, Kapcsolat: 28450005
 2. Borsos B. Whose merit is it anyway?. (2004) ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE 0066-6513 54 27-47
  Folyóiratcikk[20533818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533818, Kapcsolat: 20533818
 3. Sárkány M. Az elmolók: Egy etnikum reorganizációja a Turkana-tó mellett. (2001) Megjelent: Népi Kultúra – Népi Társadalom XX. pp. 301-315
  Könyvrészlet[20533817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20533817, Kapcsolat: 20533817
 4. Kubassek J. Afrika története és földrajza. (1998)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23814917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23814917, Kapcsolat: 20533816
Gabris G et al. Pleistocene marker horizon in Carpathian Basin loess: the Bag Tephra. (1991) Megjelent: Quaternary environment in Hungary pp. 91-97, 1143233
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1143233]
 1. Sümegi P et al. The loess-paleosol sequence of Basaharc (Hungary) revisited: Mollusc-based paleoecological results for the Middle and Upper Pleistocene. (2011) QUATERNARY INTERNATIONAL 1040-6182 1873-4553 240 1-2 181-192
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1943041] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1943041, Kapcsolat: 23137823
 2. Újvári G. A beremendi Szőlő-hegy lösz-paleotalaj sorozata Mollusca-faunájának őskörnyezettani és rétegtani értékelése. (2006) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 136 1 87-103
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1130629] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1130629, Kapcsolat: 20526692
 3. Sümegi P. Loess and Upper Paleolithic environment in Hungary: An Introduction to the Environmental History of Hungary. (2005) ISBN:963218212X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1130611] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1130611, Kapcsolat: 20526662
 4. Korpás L. A Börzsöny és a Visegrádi-hegység földtani felépítésének vázlata. (2005) Megjelent: Börzsönyvidék 3. pp. 9-26
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23476077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23476077, Kapcsolat: 20526708
 5. Sümegi P et al. A basaharci téglagyári szelvény rétegtani és paleoökológiai vizsgálata. (2005) FÖLDTANI KÖZLÖNY 0015-542X 2559-902X 135 2 209-232
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1184443] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1184443, Kapcsolat: 20526682
2022-08-20 08:21