Juhász Gábor. A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabályozása elé.. (1995) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 7 3 3-25, 2441501
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2441501]
 1. Veres Zoltán. A fogyasztói és szociális jogok egyes összefüggései, avagy a szociális jogok fogyasztóvédelmi aspektusai. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 3 39-59
  Folyóiratcikk[22706571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22706571, Kapcsolat: 23837419
 2. Krémer Balázs. Bevezetés a szociálpolitikába. (2009) ISBN:9789639697492
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2048505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2048505, Kapcsolat: 24302823
 3. -. Adósságkezelési tanácsadó képzés oktatási programja. (2008)
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Oktatási[24302847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24302847, Kapcsolat: 24302847
 4. Kálmán Zsófia et al. A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. (2002) ISBN:9633893119
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1605689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1605689, Kapcsolat: 24302825
 5. Szigeti P. Az emberi jogok természetének megalapozása: egységesség - világnézet típusok és politikum. (1998) ESZMÉLET 0865-2139 10 40 10-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1021712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1021712, Kapcsolat: 24302682
 6. Juhász Gábor. Vannak-e szociális jogaink?: Válasz Sajó Andrásnak. (1997) VILÁGOSSÁG 0505-5849 38 3 61-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2441505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2441505, Kapcsolat: 24302818
 7. Frivaldszky János. Társadalmi diskurzus és szociális jogok. (1996) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 5 1 93-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1835437] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1835437, Kapcsolat: 24302848
 8. Sipos Katalin. Az Európai Unió szociálpolitikája (Szociális jogok Maastricht előtt és után). (1996) Acta Humana 7 22-23 105-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24302794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24302794, Kapcsolat: 24302794
 9. Csaba Iván. Az alkalmazott közgazdaságtanon innen és túl. (1996) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 8 4 3-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24302681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24302681, Kapcsolat: 24302681
 10. Lővétei István. ALKOTMÁNYOZÁS: Alkotmányozás mint legitimáció?. (1996) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 5 2 67-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1448524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1448524, Kapcsolat: 24302850
Juhász Gábor. Az alkotmányeszme mostohagyermeke: Néhány gondolat a szociális biztonsághoz való jog természetéről. (1996) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 3 29-47, 1976370
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976370]
 1. Simon Emese Réka et al. A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. (2013) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 7 2 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23462359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23462359, Kapcsolat: 23462359
 2. Fleck Zoltán. Változások és változatlanságok. A magyar jogrendszer a rendszerváltás után. (2009)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24302046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24302046, Kapcsolat: 24302046
 3. Krémer Balázs. Bevezetés a szociálpolitikába. (2009) ISBN:9789639697492
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2048505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2048505, Kapcsolat: 24302048
 4. Varga István et al. A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái. (2008) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 19 3 106-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1488285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1488285, Kapcsolat: 24302114
 5. Szöllősi Gábor. A szociális jogok érvényesülésének egyéni és kollektív jogi garanciái. (2005) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 16 1 57-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1692716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1692716, Kapcsolat: 24302116
 6. Majtényi László et al. Alkotmányjog. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Oktatási[24302853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24302853, Kapcsolat: 24302853
 7. Szigeti P. Az emberi jogok természetének megalapozása: egységesség - világnézet típusok és politikum. (1998) ESZMÉLET 0865-2139 10 40 10-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1021712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1021712, Kapcsolat: 24302119
Juhász Gábor. Vannak-e szociális jogaink?: Válasz Sajó Andrásnak. (1997) VILÁGOSSÁG 0505-5849 38 3 61-66, 2441505
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2441505]
 1. Sajó A. Szegényjogot szegényjogon. Válasz a szociális jogok védelmére. (1997) VILÁGOSSÁG 0505-5849 38 3 70-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[221387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221387, Kapcsolat: 24302011
Ferge Zsuzsa. Civil jelentés a szegénységről: a szociális fejlődéssel foglalkozó 1995-ös koppenhágai csúcstalálkozó vállalásainak megvalósulása Magyarországon. (2000) ISBN:9630045044, 2187182
Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[2187182]
 1. Dr. Michael J. Energy Reform and Social Protection in Hungary. (2003)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23061470] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23061470, Kapcsolat: 23307252
Juhász Gábor. Az Európai Unió szociális dimenziója: A szociális dimenzió fejlődésének új lendülete a lisszaboni csúcsértekezletet követően. (2002), 2442648
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2442648]
 1. Bas László. Az "Út a munkához" program hatása: Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai. (2010) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 4 46-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24301996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24301996, Kapcsolat: 24301996
 2. Berszán Lídia. Fogyatékosság és családvilágok: a sérült gyermeket nevelő családok életminősége és speciális problémái. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24301987] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24301987, Kapcsolat: 24301987
 3. Ferge Zsuzsa. Ellenálló egyenlőtlenségek. A mai egyenlőtlenségek természetrajzához. (2005) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 4 3-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24302000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24302000, Kapcsolat: 24302000
 4. Sziklai István. " Az üveghegyen túl...": Az EU szociálpolitikai együttműködése és a hazai szociálpolitikai gyakorlat. (2005) KAPOCS 1588-7227 4 21 56-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2712479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2712479, Kapcsolat: 24301974
Ferge Z et al. Accession and Social Policy: the Case of Hungary. (2004) JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 0958-9287 1461-7269 14 3 233-251, 1091790
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1091790]
 1. Wengle Susanne et al. The monetisation of l'goty: Changing patterns of welfare politics and provision in Russia. (2008) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 60 5 739-756
  Folyóiratcikk[20937660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20937660, Kapcsolat: 20937660
 2. Mares Petr et al. Social exclusion and social inclusion - Concepts, discourse, agenda. (2008) SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 44 2 271-294
  Folyóiratcikk[20937659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20937659, Kapcsolat: 20937659
 3. Muresan Cornelia et al. Romania: Childbearing metamorphosis within a changing context. (2008) DEMOGRAPHIC RESEARCH 1435-9871 19 855-905
  Folyóiratcikk[20937657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20937657, Kapcsolat: 20937657
 4. Orenstein Mitchell. Out-liberalizing the EU: Pension privatization in Central and Eastern Europe. (2008) JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 1350-1763 1466-4429 15 6 899-917
  Folyóiratcikk[20937658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20937658, Kapcsolat: 20937658
 5. Manning Nick. Turkey, the EU and Social Policy. (2007) SOCIAL POLICY AND SOCIETY 1474-7464 1475-3073 6 4 491-501
  Folyóiratcikk[20937664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20937664, Kapcsolat: 20937664
 6. Korkut Umut. The 2006 Hungarian Election: Economic Competitiveness versus Social Solidarity: Economic competitiveness versus social solidarity. (2007) PARLIAMENTARY AFFAIRS 0031-2290 1460-2482 60 4 675-690
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20937662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20937662, Kapcsolat: 20937662
 7. Solnyskiniene J et al. Market reforms in Lithuania and society's expectations. (2007) TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS 1648-4460 6 2 65-82
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[25033551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25033551, Kapcsolat: 20937661
 8. Kaariainen J et al. The variety of social capital in welfare state regimes: A comparative study of 21 countries. (2006) EUROPEAN SOCIETIES 1461-6696 1469-8307 8 1 27-57
  Folyóiratcikk/Tudományos[20937663] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20937663, Kapcsolat: 20937663
 9. Rat Christina. Romanian Roma, State Transfers, and Poverty: A Study of Relative Disadvantage. (2005) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY 0020-7659 1557-9336 35 3 85-116
  Folyóiratcikk[20937665] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20937665, Kapcsolat: 20937665
Juhász Gábor. A szociális védelem megújítása az Európai Unió szociálpolitikai programjában. (2004) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 2004 2 62-83, 2441525
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2441525]
 1. Nyilas Mihály. A "Szociális Európa" esélyei és az európai jóléti rendszerek átalakítása. (2006) Megjelent: A társadalmi kohézió erősítése pp. 30-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2157522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2157522, Kapcsolat: 24301897
Juhász Gábor. A forrásokhoz, jogokhoz, árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést akadályozó tényezők a szociális igazgatásban. (2004) Megjelent: EU-tanulmányok 1-5. kötet pp. 639-673, 1855323
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1855323]
 1. Kanász-Nagy Máté. Harmonizációs lehetőségek Budapesten a rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében. (2012) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 1 77-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24301929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24301929, Kapcsolat: 24301929
 2. Balogh Emese. A szociális védelem modernizálására irányuló uniós szintű törekvésekről. (2004) Megjelent: A szociális ellátórendszer működéséről, kihívásairól pp. 119-128
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24301950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24301950, Kapcsolat: 24301950
Bass László et al. Kik és miért nem veszik igénybe a közszolgáltatásokat. (2005), 31274681
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[31274681]
 1. Kostyál László. Mélyszegénységben élők kapcsolata egyes szociális alapszolgáltatásokkal. (2009) KAPOCS 1588-7227 2 42-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24676491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24676491, Kapcsolat: 28946103
Juhász Gábor. A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem az EU új tagállamaiban. (2005) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 2005 6 23-63, 2441526
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2441526]
 1. Szirbik Gabriella. Bevzetés a mai magyar szociálpolitkába. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24301884] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24301884, Kapcsolat: 24301884
Juhász Gábor. A társadalmi kohézió előmozdítására irányuló közösségi politikák. (2006) Megjelent: A társadalmi kohézió erősítése pp. 10-28, 1976325
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1976325]
 1. Eperjesi Zoltán. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió az Európai Unióban. (2013) Tér - Gazdaság - Ember 1 1 33-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24301878] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24301878, Kapcsolat: 24301878
 2. Szirbik Gabriella. Bevezetés a mai magyar szociálpolitikába. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24301879] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24301879, Kapcsolat: 24301879
Juhász Gábor. Exporting or pulling down?: The European social model and Eastern enlargement of the EU. (2006) EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL QUALITY 1461-7919 6 1 82-108, 1976366
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976366]
 1. WHELAN Christopher et al. Analysing Intergenerational Influences on Income Poverty and Economic Vulnerability with EU-SILC. (2013) EUROPEAN SOCIETIES 1461-6696 1469-8307 15 1 82-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23524947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23524947, Kapcsolat: 23369804
 2. Kentmen C. European Union Membership and Democracy Promotion. (2012) Megjelent: Liberal Interventionism and Democracy Promotion pp. 114-140
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23369786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369786, Kapcsolat: 23369786
 3. Walker A. Social Quality and Welfare System Sustainability. (2011) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL QUALITY 1757-0344 1757-0352 1 1 5-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369777, Kapcsolat: 23369777
 4. Pöder K et al. „Social Models” in a European Comparison.: Convergence or Divergence?. (2011) EASTERN EUROPEAN ECONOMICS 0012-8775 1557-9298 49 5 55-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369808, Kapcsolat: 23369808
 5. Goedemé T Rottiers. Poverty int he Enlarged European Union.: A Discussion about Definitions and Reference Groups. (2010) SOCIOLOGY COMPASS 1751-9020 5 1 77-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369654] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369654, Kapcsolat: 23369654
 6. Püss T. EU-12 Countries int he Context of European Social Model Types. (2010) INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1535-0754 2157-9393 9 12 37-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369791, Kapcsolat: 23369791
 7. Whelan C T et al. Comparing Poverty Indicators in an Enlarged European Union. (2010) European Soicological Review 26 6 713-731
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369259] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23369259, Kapcsolat: 23369259
 8. Whelan C et al. The Social Quality Approach: Bridging Asia and Europe. (2009) DEVELOPMENT AND SOCIETY 1598-8074 38 2 209-235
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369281, Kapcsolat: 23369281
 9. Lin K. Social quality theory in perspective. (2009) DEVELOPMENT AND SOCIETY 1598-8074 38 2 201-208
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369718, Kapcsolat: 23369718
 10. Whelan C. Poverty and Deprivation in Ireland In Comparative Perspective. (2009)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23369774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369774, Kapcsolat: 23369774
 11. Whelan C et al. Europeanization of inequality and European reference groups. (2009) JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 0958-9287 1461-7269 19 2 117-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369190, Kapcsolat: 23369190
 12. Whelan C et al. „New” and „Old” Social Risks: Life Cycle and Social Class Perspectives on Social Exclusion in Ireland.. (2008) ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW 0012-9984 39 2 131-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369187, Kapcsolat: 23369187
 13. Whelan1 Whelan. Measuring material deprivation in the enlarged EU.. (2008) ESRI Working Paper 129 1 1-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23369175, Kapcsolat: 23369175
 14. Gasper D. Human security and soical quality: contrasts and comlimentaries. (2007)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[23369221] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23369221, Kapcsolat: 23369221
 15. Püss T. Social Systems int he Baltic States and the European Social Model. (2006) BALTIC JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES 2228-0588 2228-0596 1 2 59-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23369799, Kapcsolat: 23369799
Juhász Gábor. A szociális jog fejlődése Magyarországon 1985/1990-2005. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 766-787, 1976313
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1976313]
 1. Bass László. A szegénység és kirekezstés változása 2001-2006. (2007) Gyermekesély füzetek 3 1-109
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24301861] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24301861, Kapcsolat: 24301861
Juhász Gábor. 70/D. § [Az egészséghez való jog]. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja I-III. pp. 2618-2626, 1975346
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1975346]
 1. Téglási András. Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése után. (2014) Megjelent: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon pp. 317-339
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2765879] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2765879, Kapcsolat: 24301781
Juhász Gábor. 70/E. § [A szociális biztonsághoz való jog]. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. 1-2. köt. pp. 2627-2641, 1975350
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1975350]
 1. Téglási András. Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése után. (2014) Megjelent: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon pp. 317-339
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2765879] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2765879, Kapcsolat: 24301777
 2. Simon Emese Réka et al. A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. (2013) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 7 2 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23462366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23462366, Kapcsolat: 23462366
 3. Zlinszky Péter. A földtulajdonjogi szabályozás Európai Unió szabta mozgástere. (2013) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 9 3 231-246
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24219962] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24219962, Kapcsolat: 24301744
 4. Téglási András. A szociális állam "erodálása" vagy megmentése, avagy szociális biztonság az új Alaptörvényben. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 12 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2761551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2761551, Kapcsolat: 24301741
Fleck Zoltán et al. Vélemény Magyarország alaptörvényéről. (2011) FUNDAMENTUM 1417-2844 15 1 61-77, 2193595
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2193595]
 1. Schweitzer Gábor. „Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”. (2019) Megjelent: Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról pp. 107-120
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30732954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30732954, Kapcsolat: 30217102
 2. Szatmári Andrea. A szociális ellátórendszer elemeinek fogalmi meghatározatlansága és ennek alkotmányjogi jelentősége. (2017) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2017 2 84-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3330282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3330282, Kapcsolat: 30217094
 3. József Hajdú. The Hungarian Fundamental Law (Constitution) and the Right to Social Security. (2016) STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ 1429-9585 2016 151-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3152223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3152223, Kapcsolat: 27720389
 4. Szente Zoltán. Az Alaptörvény és az alkotmányos változások szakmai és tudományos reflexiói 2010 után. (2015) FUNDAMENTUM 1417-2844 19 2-3 62-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2987634] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2987634, Kapcsolat: 27720332
 5. Kellner Szilvia. Az egészséghez való jog jelentése és átalakulása. (2014) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 3 93-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25968136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25968136, Kapcsolat: 25968136
 6. Hadi Nikolett. A fogyatékossággal élő személyek alapjogai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3050831] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3050831, Kapcsolat: 30217091
 7. Sulyok Gábor. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 1 17-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2123639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2123639, Kapcsolat: 24308318
 8. Téglási András. A szociális állam "erodálása" vagy megmentése, avagy szociális biztonság az új Alaptörvényben. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 12 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2761551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2761551, Kapcsolat: 24308319
Juhász Gábor. A gazdasági és szociális jogok védelme az Alkotmányban és az Alaptörvényben. (2012) FUNDAMENTUM 1417-2844 16 1 35-49, 2387909
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2387909]
 1. Zlinszky Péter. A földtulajdonjogi szabályozás Európai Unió szabta mozgástere. (2013) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 9 3 231-246
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24219962] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24219962, Kapcsolat: 24301714
Tímea Drinóczi et al. Social Rights in Hungary. (2016) Megjelent: Social rights as fundamental rights pp. 171-206, 3123501
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3123501]
 1. Téglási András. A szociális jogok alkotmányos védelme - különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére. (2019) ISBN:9789635311040; 9789635311064; 9789635311057
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31135631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31135631, Kapcsolat: 28838509
2021-07-27 09:45