Szörényi László. Kabdebó Lóránt, Dayka Gábor költői pályája. (1969) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 73 389-390, 1039446
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1039446]
 1. Szilágyi Márton. Határpontok. (2007) ISBN:9789639605480
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1289310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289310, Kapcsolat: 27455958
 2. Szilágyi Márton. A "titkos bú" poétája?: Dayka Gábor kanonizálásának kérdőjelei. (2000) Megjelent: A magyar irodalmi kánon a XIX. században pp. 73-87
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1290936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1290936, Kapcsolat: 20135357
Szörényi László. Arany János Visszatekintés. c. versének képanyaga. (1970) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 74 322-345, 1030479
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1030479]
 1. Vaderna Gábor. Honnan és hová?: Arany János és a nagyszalontai hagyomány. (2020) ISBN:9786156255013
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31638760] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31638760, Kapcsolat: 30277171
 2. Hász-Fehér Katalin. "...hogy Kegyed észre nem vette, csodálom...": Arany János és a filológiai perspektíva: Tanulmányok. (2019) ISBN:9789634350439
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31007752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31007752, Kapcsolat: 28598288
 3. Korompay H. János. „Bénúlt idegre zsongító hatás” Arany-elemzések. (2019) ISBN:9789639671751
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30801600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30801600, Kapcsolat: 28302481
 4. Hász-Fehér Katalin. „Ucalegon ardet”: Az integratív szóképek és a metonímia elsődlegessége Arany költészetében. (2018) Megjelent: „… és palota épül a puszta beszédből”: Akadémiai tudományos ülésszakok a 200 éves Arany Jánosról pp. 70-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27234733] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27234733, Kapcsolat: 27234733
 5. S. Varga Pál. Berzsenyi - Arany - Horác: A klasszikus örökség nosztrifikálásának útjai a romantika előtt és után. (2018) Megjelent: Az ismeretlen klasszikus pp. 141-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30329067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30329067, Kapcsolat: 27742106
 6. Korompay H. Arany János és Lamennais. (2017) Megjelent: „Óhajtom a classicus írók tanulmányát” Arany János és az európai irodalom pp. 289-313
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27007777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27007777, Kapcsolat: 27007686
 7. Hász-Fehér Katalin. Szövegihletek Arany János költeményeiben. (2012) Megjelent: Médiumok, történetek, használatok pp. 156-178
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2413765] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2413765, Kapcsolat: 23349724
 8. Gintli Tibor. Magyar irodalom. (2010) ISBN:9789630589499
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2069889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069889, Kapcsolat: 21155295
 9. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:9786155047015
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1759467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1759467, Kapcsolat: 21243576
 10. Milbacher Róbert. Arany János és az emlékezet balzsama: Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben.. (2009) ISBN:9789639605787
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1702154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1702154, Kapcsolat: 27234728
 11. Szilágyi Márton. Jegyzetek. (2003) Megjelent: Arany János Összes költeményei I. p. 1100
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27455965] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27455965, Kapcsolat: 27455965
 12. Szilágyi Márton. Arany János Összes költeményei, I.. (2003) Megjelent: Arany János összes költeményei, I.
  Könyvrészlet[20791670] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20791670, Kapcsolat: 30277237
 13. S Varga. A gondviseléstől a vitalizmusig: A magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében. (1994)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27455963] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27455963, Kapcsolat: 27455963
 14. Kiss Farkas et al. Petőfi Sándor Összes költeményei: 1844 január-augusztus. (1983)
  Könyv[20117723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20117723, Kapcsolat: 20117723
 15. S Varga Pál. A magyarság és egyetemesség élménye Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany néhány versében. (1983) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 21 p. 22
  Folyóiratcikk[20117731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20117731, Kapcsolat: 20117731
 16. Sárfán Györgyi. Arany János levelezése (1852-1856), Levelezés II.. (1982)
  Könyv[27455962] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27455962, Kapcsolat: 27455962
Szörényi László. A gnosztikus groteszk Nádas Péter műveiben. (1971) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 9 11 88-93, 1037452
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1037452]
 1. Bojtár Endre. Útvesztők, útjelzők, Írások a közép- és kelet-európai kultúrák köréből. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26252757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26252757, Kapcsolat: 26252757
 2. Balassa Péter. Diptychon, elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről. (1988) JAK füzetek 41 p. 417
  Folyóiratcikk[20117738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20117738, Kapcsolat: 20117738
Szörényi László. Arany egy félreértett sorához. (1971) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 75 p. 611, 1037775
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1037775]
 1. Szilágyi Márton. Jegyzetek. (2003) Megjelent: Arany János Összes költeményei I. p. 1111
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[27455967] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27455967, Kapcsolat: 27455967
Szörényi László. Devecseri Gábor: Kalauz Homéroszhoz. (1971) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 IXX 10 38-41, 1041672
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1041672]
 1. Béládi Miklós. Kalauz Homéroszhoz: A magyar irodalom története 1945-1975. (1986)
  Könyv[20117736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20117736, Kapcsolat: 20117736
Szörényi László. Hozzászólás Ungvári Tamás Az idő problémája Babits versében c. előadásához. (1971) Megjelent: Formateremtő elvek a költői alkotásban pp. 371-378, 1041918
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1041918]
 1. Stauder Mária et al. Nincs cím. (1998) Megjelent: Babits Mihály bibliográfia p. 597
  Könyvrészlet[20121499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20121499, Kapcsolat: 20121499
 2. Kenyeres Zoltán. Irodalom, történet, írás. (1995) ISBN:963796634X
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2426806] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2426806, Kapcsolat: 20834148
 3. Kenyeres Zoltán. A befejezetlen múlt: Irodalomtörténet-írásunk néhány kérdéséről. (1993) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 97 451-507
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27455966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27455966, Kapcsolat: 27455966
Szörényi László. A humoros elégia, Visszatekintés. (1972) Megjelent: Az el nem ért bizonyosság pp. 201-290, 1041837
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1041837]
 1. Vaderna Gábor. Honnan és hová?: Arany János és a nagyszalontai hagyomány. (2020) ISBN:9786156255013
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31638760] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31638760, Kapcsolat: 30277172
 2. Hász-Fehér Katalin. "...hogy Kegyed észre nem vette, csodálom...": Arany János és a filológiai perspektíva: Tanulmányok. (2019) ISBN:9789634350439
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31007752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31007752, Kapcsolat: 28598289
 3. Korompay H. János. „Bénúlt idegre zsongító hatás” Arany-elemzések. (2019) ISBN:9789639671751
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30801600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30801600, Kapcsolat: 28302493
 4. S. Varga Pál. Arany János: Kisebb költemények 3. (1860-1882). (2019)
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[30468776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30468776, Kapcsolat: 28302507
 5. Hász-Fehér Katalin. „Ucalegon ardet”: Az integratív szóképek és a metonímia elsődlegessége Arany költészetében. (2018) Megjelent: „… és palota épül a puszta beszédből”: Akadémiai tudományos ülésszakok a 200 éves Arany Jánosról pp. 70-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27234749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27234749, Kapcsolat: 27234749
 6. Kovács Gábor. Arany János verses novellája: Arany János: Családi kör, Ráhel. (2018) Megjelent: „… és palota épül a puszta beszédből”: Akadémiai tudományos ülésszakok a 200 éves Arany Jánosról pp. 109-133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27234751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27234751, Kapcsolat: 27234751
 7. Dávidházi Péter. „Vagy jőni fog”: Bibliai minták nemzetiesítése a magyar költészetben. (2017) ISBN:9786155675133
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3301813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3301813, Kapcsolat: 27234747
 8. Győri L János. A református identitás megjelenése Arany János munkásságában. (2017) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 30 8 22-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27007688] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27007688, Kapcsolat: 27007688
 9. Kulin Ferenc. Arany János lírai énjének identitásáról. (2017) MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA 2064-3799 5 3 42-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27007689] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27007689, Kapcsolat: 27007689
 10. Imre László. Arany János és a kálvinizmus. (2017) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 68 6 48-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27007687] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27007687, Kapcsolat: 27007687
 11. Szilágyi Márton. Arany János 1856-os kötetének keletkezése. (2017) Megjelent: Arany János Kisebb költeményei pp. 339-353
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27234742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27234742, Kapcsolat: 27234742
 12. Imre László. Irodalomalapítás és irodalomfejlődés a 18-19. századi magyar irodalomban. (2015) ISBN:9789633320457
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3034450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3034450, Kapcsolat: 26252933
 13. Csűrös Miklós. Arany János: Párviadal. (2013) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 24 2 67-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27454594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454594, Kapcsolat: 27454594
 14. Tarjányi Eszter. Arany János és a parodisztikus hagyománs. (2013)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27462456] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27462456, Kapcsolat: 27454602
 15. Hász-Fehér Katalin. Szövegihletek Arany János költeményeiben. (2012) Megjelent: Médiumok, történetek, használatok pp. 156-178
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2413765] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2413765, Kapcsolat: 23349725
 16. Dávidházi Péter. "Harmadnap": Arany János és a feltámadás költészete. (2011) HOLMI 0865-2864 23 6 708-728
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1615214] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1615214, Kapcsolat: 21438838
 17. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:9786155047015
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1759467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1759467, Kapcsolat: 21243578
 18. Milbacher Róbert. Arany János és az emlékezet balzsama: Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben.. (2009) ISBN:9789639605787
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1702154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1702154, Kapcsolat: 27454599
 19. Tóth Tünde. Tolditól Miklósig. (2008) Megjelent: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika pp. 257-285
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2032259] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2032259, Kapcsolat: 20742027
 20. S Varga. A hunok harca a két Aranynál: avagy egy irodalomszemléleti hagyomány vége. (2006) Megjelent: A két Arany: Összehasonlító tanulmányok p. 216
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27454600] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454600, Kapcsolat: 27454600
 21. S. Varga Pál. A nemzeti költészet csarnokai: A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban. (2005) ISBN:9635066120
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1249524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1249524, Kapcsolat: 30276793
 22. Milbacher Róbert. Arany János Visszatekintés c. versének egy lehetséges kontextusa. (2003) Megjelent: Klasszikus-magyar-irodalom-történet p. 383
  Könyvrészlet[20135628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20135628, Kapcsolat: 20135628
 23. Z Kovács Zoltán. "Vanitatum vanitas maga is a húmor" : az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. (2002) ISBN:9633893526
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2510378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2510378, Kapcsolat: 20135620
 24. Szirák Péter. "Siet valahová?": Beszélgetés Dávidházi Péterrel. (2002) Megjelent: Pályák emlékezete. Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal pp. 101-125
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Közérdekű[5681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 5681, Kapcsolat: 20135615
 25. Imre László. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika (Irodalmi tanulmányok). (2002) ISBN:9638496177
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[14124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 14124, Kapcsolat: 20135622
 26. Barta János. Arany János és kortársai I-II. (2002)
  Könyv[20135624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20135624, Kapcsolat: 20135624
 27. Milbacher Róbert. Lágy majoránna illata. (2001) Megjelent: A maradék öröme pp. 180-213
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2880275] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2880275, Kapcsolat: 30276796
 28. Milbacher Róbert. A maradék öröme: Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmáról. (2001) ISBN:9633795338
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1885558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1885558, Kapcsolat: 20135599
 29. Kozma Dezső. Kereszténység-élmény és létértelmezés a XIX. század második felének magyar költészetében. (1998) Megjelent: La civitá... pp. 1305-1310
  Könyvrészlet[20135594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20135594, Kapcsolat: 20135594
 30. Horváth K. A romantika értékrendszere. (1997) ISBN:9635061528
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214266, Kapcsolat: 28302492
 31. Szili J. A poétikai műnemek interkulturális elmélete. (1997) ISBN:9630573342
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214234, Kapcsolat: 27454601
 32. Imre László. Műfajok létformája XIX. századi epikánkban. (1996) ISBN:9634721230
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[14098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 14098, Kapcsolat: 20135416
 33. Milbacher Róbert. Kísérlet a Nagyidai cigányok (újra)értelmezésére. (1996) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 100 p. 419
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20135419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20135419, Kapcsolat: 20135419
 34. Hász-Fehér Katalin. A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáiban. (1996) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 50 10 97-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2416498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2416498, Kapcsolat: 27234738
 35. Szili J. Arany hogy istenül: az Arany-líra posztmodernsége. (1996) ISBN:9634460259
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214033, Kapcsolat: 20135440
 36. Alexa Károly. A megbékélés költészete: Arany János: A lepke. (1996) Megjelent: Eleitől fogva: Tanulmányok, esszék pp. 116-134
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27454593] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454593, Kapcsolat: 27454593
 37. Kenyeres Zoltán. Irodalom, történet, írás. (1995) ISBN:963796634X
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2426806] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2426806, Kapcsolat: 20135408
 38. Kenyeres Zoltán. A befejezetlen múlt: Irodalomtörténet-írásunk néhány kérdéséről. (1993) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 24 451-507
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27454596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454596, Kapcsolat: 27454596
 39. Dávidházi Péter. Hunyt mesterünk: Arany János kritikusi öröksége. (1992) ISBN:9637719180; 9637719717
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[5517] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 5517, Kapcsolat: 20122656
 40. Lukácsy Sándor. Kölcsey: Vanitatum vanitas. (1990) Megjelent: Remény s emlékezet: Tanulmányok Kölcsey Ferencről pp. 18-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27454597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454597, Kapcsolat: 27454597
 41. Horváth Károly. Arany János Dante-ódája. (1990) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 94 1 21-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30801601] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30801601, Kapcsolat: 28302491
 42. Imre László. A magyar verses regény. (1990) IK 39 p. 116
  Folyóiratcikk[20122657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122657, Kapcsolat: 20122657
 43. Korompay H János. Műfordítás és líraszemlélet: Egy félszázad magyar Baudelaire-értelmezései. (1988) ISBN:9630545403
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2153318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2153318, Kapcsolat: 20122649
 44. Imre László. Arany János balladái. (1988)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[14085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 14085, Kapcsolat: 20122646
 45. S Varga Pál. A magyarság és egyetemesség élménye kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany néhány versében. (1983) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 21 p. 15
  Folyóiratcikk[20122643] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20122643, Kapcsolat: 20122643
 46. Szepes Erika et al. Verstan. (1981) ISBN:9632808606
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2529680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2529680, Kapcsolat: 20122640
 47. Szegedy-Maszák Mihály. Világkép és stílus : Történeti-poétikai tanulmányok. (1980) ISBN:9632710169
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2065296] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2065296, Kapcsolat: 20122638
 48. Veres András. Mű, érték, műérték, Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére: Elvek és utak. (1979)
  Könyv[20122635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122635, Kapcsolat: 20122635
 49. Barta János. Esztétikai és irodalmi tanulmányok. (1976) Megjelent: Klasszikusok nyomában p. 216
  Könyvrészlet[20122629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122629, Kapcsolat: 20122629
 50. Szajbély Mihály. Előreutalás és késleltetés Vörösmarty két versében. (1975) Megjelent: "Ragyognak tettei ..." pp. 317-332
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1995210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1995210, Kapcsolat: 22611724
 51. SZEGEDY MASZÁK. A kozmikus tragédia romantikus látomása: (Az Előszó helye Vörösmarty költészetében). (1975) Megjelent: = „Ragyognak tettei…” Tanulmányok Vörösmartyról pp. 333-364
  Könyvrészlet[22611727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22611727, Kapcsolat: 22611727
 52. Imre László. Nincs cím. (1974) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 78 p. 256
  Folyóiratcikk/Tudományos[20122610] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20122610, Kapcsolat: 20122610
 53. Németh G Béla. Megközelítés és méltányosság: Válasz a Gyergyai-Lakatos kritikákra. (1974) It ÚF 6 724-729
  Folyóiratcikk[20122627] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20122627, Kapcsolat: 20122627
 54. Sőtér István. Elért és el nem ért bizonyosság. (1974) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 1 2 14-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20122613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20122613, Kapcsolat: 20122613
 55. Gyergyai Albert. Az el nem ért bizonyosság (krit). (1974) It ÚF 6 704-713
  Folyóiratcikk[20122620] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20122620, Kapcsolat: 20122620
 56. Lakatos István. Az el nem ért Arany János (krit). (1974) It ÚF 6 714-726
  Folyóiratcikk[20122623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20122623, Kapcsolat: 20122623
 57. Pór Péter. Arany-elemzések. (1974) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 1 2 23-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20122611] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20122611, Kapcsolat: 20122611
 58. Varsányi Klára. Könyvek az irodalomelmélet alkalmazásáról. (1973) KÖNYVTÁROS 0450-7886 9 p. 562
  Folyóiratcikk[20122604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122604, Kapcsolat: 20122604
 59. Antal Gábor. Az el nem ért bizonyosság (rec). (1973) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 1 p. 12
  Folyóiratcikk[20122597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122597, Kapcsolat: 20122597
 60. Antal Gábor. Az el nem ért bizonyosság. (1973) MAGYAR NEMZET 0133-185X április p. 12
  Folyóiratcikk[20742011] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20742011, Kapcsolat: 20742011
 61. Németh G Béla. Előszó. (1972) Megjelent: Az el nem ért bizonyosság p. 12
  Könyvrészlet[20742023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20742023, Kapcsolat: 20742023
Szörényi László. Kármán és Sza'dí. (1972) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 76 5 p. 626, 1037772
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1037772]
 1. Torma Katalin. Sa’di korai hazai recepciója, Fordítások magyar folyóiratokban a 18. század végén és a 19. század elején. (2012) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 93 4 489-520
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27455968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27455968, Kapcsolat: 27455968
 2. Szilágyi Márton. Első folyóirataink: Uránia. (1999) ISBN:9634724043
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[1289684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289684, Kapcsolat: 20135688
 3. Szilágyi Márton. August Gottlieb Meissner az Urániában. (1999) Megjelent: Mesterek, tanítványok pp. 83-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1290917] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1290917, Kapcsolat: 27742108
 4. Szilágyi Márton. Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. (1998) ISBN:9634722873
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1289311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289311, Kapcsolat: 20135685
Szörényi László. Petőfi Kördala: palindromon. (1972) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 76 342-343, 1037768
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1037768]
 1. Nagy L János. Szavak és világok Weöres Sándor verseiben. (1998) ISBN:9630575876
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1825851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1825851, Kapcsolat: 27455969
Szörényi László. Apokalipszis helyett kataklizma: A Szörnyű idő elemzése. (1973) Megjelent: 1823-1973 Petőfi pp. 171-186, 1042439
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1042439]
 1. Kerényi Ferenc. Petőfi Sándor élete és költészete: Kritikai életrajz. (2008) ISBN:9789633899830
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1849053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1849053, Kapcsolat: 27455972
 2. KERÉNYI Ferenc. „Szólnom kisebbség, bűn a hallgatás”: Az irodalmi élet néhány kérdése az abszolutizmus korában. (2005) ISBN:9789637239458
  Könyv[22390332] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22390332, Kapcsolat: 27455971
 3. Fried István. A (poszt)modern Petőfi. (2001) Ister 1 146-147
  Folyóiratcikk[20122707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122707, Kapcsolat: 20122707
 4. Kerényi Ferenc. Petőfi Sándor válogatott versek. (1999)
  Könyv[20122710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122710, Kapcsolat: 20122710
 5. Ratzky Rita. Bibliai motívumok Petőfi Sándor költői képeiben. (1998) Megjelent: La civilta ungherese e il cristianesimo (A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai ) pp. 1279-1289
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27455970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27455970, Kapcsolat: 27455970
 6. Kulin Ferenc. Közelítések a reformkorhoz: Tanulmányok. (1986)
  Könyv[20122701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122701, Kapcsolat: 20122701
 7. Veres András. Mű, érték, műérték, Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére: Elvek és utak. (1979)
  Könyv[20122635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122635, Kapcsolat: 20122698
 8. Veres András. Petőfi állomásai. (1976) Megjelent: Az Ítélet p. 432
  Könyvrészlet[20122690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122690, Kapcsolat: 20122690
 9. Pándi Pál. Nincs cím. (1974) Megjelent: Petőfi és a nacionalizmus p. 308
  Könyvrészlet[20122686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20122686, Kapcsolat: 20122686
2021-10-27 17:47