Harsági Viktória. A polgári eljárásjog harmonizációja, különös tekintettel a Storme-jelentésre. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 7 418-424, 1122130
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1122130]
 1. Osztovits András. Új magyar Polgári perrendtartás szükségességéről. (2011) Megjelent: Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? p. 232
  Könyvrészlet[21558496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21558496, Kapcsolat: 21558496
 2. Nyilas Anna (jog). A polgári per egyszerűsítésének és gyorsításának eszközei az európai jogrendszerekben, különös tekintettel a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokra. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3023534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023534, Kapcsolat: 21558497
 3. Osztovits András. Új magyar Polgári perrendtartás szükségességéről. (2010) MAGYAR JOG 0025-0147 57 3 158-163
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1862683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1862683, Kapcsolat: 21558492
 4. Tattay Levente. A szerződési jog európai harmonizációja és Magyarország. (2008) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 13 5 p. 41
  Folyóiratcikk[21558490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21558490, Kapcsolat: 21558490
 5. Nyilas Anna. A polgári eljárások egyszerűsítése az Európai Unióban, különös tekintettel a kis pertárgyértékű ügyek szabályozására. (2006) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 2
  Folyóiratcikk[20347174] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20347174, Kapcsolat: 20347174
 6. Wopera Zsuzsa. Polgári eljárásjog – útban a jogegységesítés felé?. (2003) Megjelent: 50 éves a Polgári Perrendtartás
  Könyvrészlet[20347173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20347173, Kapcsolat: 20347173
 7. Wopera Zsuzsa. Megjegyzések a polgári eljárásjogi harmonizáció szükségességéről és realitásáról.. (2003) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 1
  Folyóiratcikk[20347170] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20347170, Kapcsolat: 20347170
 8. Wopera Zsuzsa. Megjegyzések a polgári eljárásjogi harmonizáció szükségességéről és realitásáról. (2003) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 3 1 p. 20
  Folyóiratcikk[21558487] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21558487, Kapcsolat: 21558487
 9. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2002) ISBN:963389302X
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1743026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1743026, Kapcsolat: 20347169
 10. Kopár Bernadett. A bírósági határozatok és közokiratok szabad áramlása az Európai Unióban. (2002) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 3
  Folyóiratcikk[20347168] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 20347168, Kapcsolat: 20347168
Harsági Viktória. Az okirati bizonyítás intézményének fejlődése a XI-XVI. századi magyar perjogban. (2001) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 19 117-138, 1123246
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1123246]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2014) ISBN:9789632762500
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2948792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2948792, Kapcsolat: 29062740
 2. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2012) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2133404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2133404, Kapcsolat: 22508444
 3. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2010) ISBN:9789632761770
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740595, Kapcsolat: 21558581
 4. Farkas József et al. Bizonyítás a polgári perben. (2005)
  Könyv[20345915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20345915, Kapcsolat: 20347160
 5. Kengyel Miklós. A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve. (2005)
  Könyv[20346498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20346498, Kapcsolat: 21558580
 6. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2004) ISBN:9633895286
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1743020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1743020, Kapcsolat: 20347159
Harsági Viktória. Elektronikus okiratok, elektronikus aláírás. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 11 648-658, 1123245
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1123245]
 1. Czékmann Zsolt. Információs társadalom és elektronikus kormányzat Magyarországon.. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32690320] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32690320, Kapcsolat: 31124406
 2. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2014) ISBN:9789632762500
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2948792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2948792, Kapcsolat: 29837266
 3. Pribula László. A bizonyítás általános szabályai. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog I. p. 379
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24173836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24173836, Kapcsolat: 24173836
 4. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjo. (2012)
  Könyv[22508424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22508424, Kapcsolat: 22508424
 5. Pázmándi Kinga et al. E-jog. (2012)
  Könyv[22980025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22980025, Kapcsolat: 22980025
 6. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2010) ISBN:9789632761770
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740595, Kapcsolat: 21558584
 7. Pákozdi Zita. Okirati Bizonyítás tekintettel a technikai újszerűségekre. (2008) ACTA CONVENTUS DE IURE CIVILI 1789-011X 8 173-221
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2792993] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2792993, Kapcsolat: 29837298
 8. Boros Anita. Bizonyítás a közigazgatási eljárásban. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20922777] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 20922777, Kapcsolat: 29837232
 9. Gyekiczky Tamás. A bizonyítás. (2008) Megjelent: Polgári perjog. Általános rész. p. 416.o.
  Könyvrészlet[21558417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21558417, Kapcsolat: 21558583
 10. Gátos György. Bizonyítás. (2007) Megjelent: A Polgári perrendtartás magyarázata
  Könyvrészlet[20347167] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20347167, Kapcsolat: 20347167
 11. Farkas József et al. Bizonyítás a polgári perben. (2005)
  Könyv[20345915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20345915, Kapcsolat: 20347166
 12. Kengyel Miklós. A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve. (2005)
  Könyv[20346498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20346498, Kapcsolat: 21558582
 13. Turbuly Lilla. Az elektronikus aláírás közösségi jogi szabályai, hatása az okiratokra. (2004) BÍRÁK LAPJA 1217-0224 1-2
  Folyóiratcikk[20347165] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 20347165, Kapcsolat: 20347165
 14. Sántha Ágnes. Az okirati bizonyítás a polgári perben és az Internet. (2003) Megjelent: A polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció. Dr. Németh János egyetemi tanár tiszteletére
  Könyvrészlet[20347163] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 20347163, Kapcsolat: 20347163
 15. Nemcsik Orsolya. A közjegyzői okirat mint a közhitelesség garanciája. (2003) Megjelent: ME-ÁJK Díjnyertes TDK Dolgozatai
  Könyvrészlet[20347164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20347164, Kapcsolat: 20347164
 16. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2002) ISBN:963389302X
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1743026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1743026, Kapcsolat: 20347162
 17. Haraszti Viktor. Digitalizálás a gyakorlatban. (2002) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 52 4 3-18
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31257947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31257947, Kapcsolat: 20347161
Harsági Viktória. Az elektronikus aláírás németországi szabályozásával kapcsolatos egyes kérdések rövid áttekinté-se. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 1 61-65, 1123244
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1123244]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2014) ISBN:9789632762500
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2948792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2948792, Kapcsolat: 29831818
 2. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2012) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2133404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2133404, Kapcsolat: 22508425
 3. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2010) ISBN:9789632761770
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740595, Kapcsolat: 21558586
 4. Boros Anita. Bizonyítás a közigazgatási eljárásban. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20922777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20922777, Kapcsolat: 31262227
 5. Farkas József et al. Bizonyítás a polgári perben. (2005)
  Könyv[20345915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20345915, Kapcsolat: 20346496
 6. Kengyel Miklós. A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve. (2005)
  Könyv[20346498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20346498, Kapcsolat: 20346498
 7. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2004) ISBN:9633895286
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1743020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1743020, Kapcsolat: 20346495
Harsági Viktória. Elektronikus aláírás az Amerikai Egyesült Államokban. (2002) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 1 1 353-370, 1123939
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1123939]
 1. Ferenczy Endre. Az elektronikus joggal foglalkozó szakirodalomról. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 7 405-409
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21558587] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21558587, Kapcsolat: 21558587
Harsági Viktória. A bizonyítás. (2003) Megjelent: Polgári perjog. Általános rész pp. 235-277, 1123219
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1123219]
 1. Nagy Adrienn. A bizonyítás. (2021) Megjelent: Polgári eljárásjog I. (Harmadik átdolgozott kiadás) pp. 307-352
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32546382] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32546382, Kapcsolat: 31143985
 2. Nagy Adrienn. A bizonyítás. (2017) Megjelent: Polgári eljárásjog I. pp. 293-336
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3340037] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3340037, Kapcsolat: 29827534
 3. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2014) ISBN:9789632762500
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2948792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2948792, Kapcsolat: 29827526
 4. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2012) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2133404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2133404, Kapcsolat: 22508344
 5. Darázs Lénárd. A polgári bíróságok kötöttsége a versenyhatósági eljáráshoz. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 5 275-286
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1702324] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1702324, Kapcsolat: 31236309
 6. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2010) ISBN:9789632761770
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740595, Kapcsolat: 21558227
 7. Szilágyi Pál. Bizonyítási teher a közösségi fúziókontroll-eljárás kapcsán. (2009) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 5 1 p. 187
  Folyóiratcikk[21558224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21558224, Kapcsolat: 21558224
 8. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2008) ISBN:9789633899625
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740593, Kapcsolat: 21558215
 9. Nagy Adrienn. A tanúbizonyítás. (2008) Megjelent: Polgári perjog. Általános rész. pp. 380-385
  Könyvrészlet[21558217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21558217, Kapcsolat: 21558217
 10. Gyekiczky Tamás. A bizonyítás. (2008) Megjelent: Polgári perjog. Általános rész. p. 416.o.
  Könyvrészlet[21558417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21558417, Kapcsolat: 21558417
 11. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2006) ISBN:9633898781; 9789633898781
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740589, Kapcsolat: 21558214
 12. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2004) ISBN:9633895286
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1743020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1743020, Kapcsolat: 20346398
Harsági Viktória. Az ügyvédi és közjegyzői hivatás gyakorlásának szabályozása, lehetőségei és korlátai az Európai Unió tagállamaiban. (2003) Megjelent: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai - Tomus 3. pp. 131-148, 1123209
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1123209]
 1. Langbein Réka. A személyek szabad áramlásának legitim korlátja: Az állampolgárság megkövetelése a közhatalom körébe tartozó foglalkozásoknál, különös tekintettel a közjegyzőkre. (2016) Megjelent: ‘De lege ferenda’ pp. 297-313
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26624269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26624269, Kapcsolat: 30904266
 2. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2014) ISBN:9789632762500
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2948792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2948792, Kapcsolat: 29062749
 3. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2012) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2133404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2133404, Kapcsolat: 22508447
 4. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2010) ISBN:9789632761770
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740595, Kapcsolat: 21558592
 5. Fodor Marietta. A magyar közjegyzők helyzete és az állampolgársági fenntartás I. rész. (2008) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 4
  Folyóiratcikk[20347177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20347177, Kapcsolat: 20347177
 6. Fodor Marietta. A magyar közjegyzők helyzete és az állampolgársági fenntartás II.rész. (2008) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 5
  Folyóiratcikk[20347178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20347178, Kapcsolat: 20347178
 7. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2005) ISBN:9633897688
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740588, Kapcsolat: 20346397
Harsági Viktória. Elektronische Urkunden als Beweismittel im ungarischen Zivilprozeβ.: Die Regelung der elektronischen Signatur in Ungarn im Spiegel der Signaturrichtlinie und im Vergleich zur deutschen Lösung. (2003) WGO - MONATSHEFTE FÜR OSTEUROPÄISCHES RECHT 0042-9678 4 274-289, 1123110
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1123110]
 1. von Bar Christian. Ausländisches Privat- und Privatverfahrensrecht in deutscher Sprache. Systematische Nachweise aus Schrifttum, Rechtssprechung und Gutachten 1990-2013: 9. Auflage. (2013)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24171661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24171661, Kapcsolat: 24171738
 2. von Bar Christian. Ausländisches Privat- und Privatverfahrensrecht in deutscher Sprache. Systematische Nachweise aus Schrifttum, Rechtssprechung und Gutachten 1990-2011. (2011)
  Könyv[22508166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22508166, Kapcsolat: 22508166
 3. Rosenberg Leo et al. Zivilprozessrecht. (2010)
  Könyv[21557986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21557986, Kapcsolat: 21558595
Kengyel Miklós et al. Länderberichte. Ungarn. (2003) Megjelent: Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen pp. 1151.1-1151.24, 1123215
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1123215]
 1. Gottwald Peter. ZPO § 328 Anerkennung ausländischer Urteile. (2020) Megjelent: Münchener Kommentar zur ZPO. p. 1
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32603524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32603524, Kapcsolat: 30994549
 2. Schütze Rolf. E.29 Ungarn.(EuGVVO). (2020) Megjelent: Europäisches Zivilverfahrensrecht p. 1
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32603547] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32603547, Kapcsolat: 30994575
 3. Gottwald Peter. Anlage zu § 723 Anerkennung und Vollstreckung deutscher Urteile im Ausland.. (2020) Megjelent: Münchener Kommentar zur ZPO. p. 1
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32603516] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32603516, Kapcsolat: 30994540
 4. Gottwald Peter. § 723 Anerkennung und Vollstreckun deutscher Urteile im Ausland. (2016) Megjelent: Münchener Kommentar zur ZPO p. 1
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31857478] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31857478, Kapcsolat: 29827859
 5. Gottwald Peter. § 328 Anerkennung ausländischer Urteile. (2016) Megjelent: Münchener Kommentar zur ZPO p. 1
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31857464] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31857464, Kapcsolat: 29827843
 6. Wieczorek Bernhard et al. Zivilprozessordnung und Nebengesetze: Großkommentar. (2013) ISBN:9783110284720
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31857364] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31857364, Kapcsolat: 29827723
 7. Krüger Wolfgang. Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung. Band 2 §§ 355-1024.. (2012)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23343720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23343720, Kapcsolat: 23343720
 8. Schütze Rolf A. Das internationale Zivilprozessrecht in der ZPO. (2011)
  Könyv[22743056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22743056, Kapcsolat: 23343716
 9. Rosenberg Leo et al. Zivilprozessrecht. (2010)
  Könyv[21557986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21557986, Kapcsolat: 21558428
 10. Schütze Rolf. Kengyel, Miklós; Harsági, Viktória: Civil Justice in Hungary. (2010) RECHT DER INTERNATIONALEN WIRTSCHAFT 0340-7926 4 7
  Folyóiratcikk[21558460] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21558460, Kapcsolat: 21558460
 11. Schack Haimo. Internationales Zivilverfahrensrecht. (2010)
  Könyv[21557990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21557990, Kapcsolat: 21558458
 12. Geimer Reinhold et al. Europäisches Zivilverfahrensrecht: Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, EuInsVO, EuVTVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht. (2010) ISBN:9783406583537
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21558426] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 21558426, Kapcsolat: 21558426
 13. Schütze Rolf A. Rechtsverfolgung im Ausland. Prozessführung vor ausländischen Gerichten und Schiedsgerichten. (2009)
  Könyv[21558424] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 21558424, Kapcsolat: 21558424
Harsági Viktória. A fizetési meghagyásos eljárás. (2004) Megjelent: Polgári perjog. Különös rész pp. 145-161, 1123221
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1123221]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2014) ISBN:9789632762500
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2948792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2948792, Kapcsolat: 29838142
 2. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2012) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2133404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2133404, Kapcsolat: 22508367
 3. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2008) ISBN:9789633899625
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740593, Kapcsolat: 21558231
 4. Bohátka Zsófia. A határon átnyúló fizetési meghagyásos eljárás. (2007) Megjelent: Acta Conventus de Iure Civilii, Tomus VII. p. 165
  Könyvrészlet[20301259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20301259, Kapcsolat: 29845060
 5. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2005) ISBN:9633897688
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740588, Kapcsolat: 20346399
Harsági Viktória. A hagyományos és az elektronikus okiratok szerepe az angol polgári perben. (2004) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 59 11 409-413, 1123118
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1123118]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2014) ISBN:9789632762500
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2948792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2948792, Kapcsolat: 29831788
 2. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2012) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2133404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2133404, Kapcsolat: 22508426
 3. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2010) ISBN:9789632761770
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740595, Kapcsolat: 21558603
 4. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2005) ISBN:9633897688
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740588, Kapcsolat: 20346353
Harsági Viktória. A jogharmonizáció és a technikai fejlődés hatása az okirati bizonyításra. (2004), 1968192
PhD (Disszertáció) | Tudományos[1968192]
 1. Boreczki Szabolcs. A határon átnyúló bizonyításfelvétel uniós eszközrendszerének keretei polgári ügyekben.. (2021) Megjelent: Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában pp. 395-410
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32829962] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 32829962, Kapcsolat: 31305449
 2. Veszprémi Bernadett. Elektronikus azonosítás és hitelesítés a közigazgatásban. (2018) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 1 48-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3421911] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3421911, Kapcsolat: 31123872
 3. Budai Balázs et al. A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai. (2018) ISBN:9786155889622; 9786155889615
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30307237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30307237, Kapcsolat: 31123982
 4. Nagy Henriett. „Köz”jegyző az egyházban.. (2017) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 2017 3-4 p. 58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32690300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32690300, Kapcsolat: 31124379
 5. Wopera Zsuzsa. Az Európai Unió polgári eljárásjogának fogalma, fejlődéstörténete és eredményei. (2007) Megjelent: Az Európai Unió polgári eljárásjoga p. 37
  Könyvrészlet[22323644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22323644, Kapcsolat: 22323644
 6. Wopera Zsuzsa et al. Európai polgári eljárásjog - álom vagy valóság?. (2006) Megjelent: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában p. 38
  Könyvrészlet[22323643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22323643, Kapcsolat: 22323643
 7. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2004) ISBN:9633895286
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1743020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1743020, Kapcsolat: 22323642
Harsági Viktória. Az okirati bizonyítás szerepe és szabályozása az osztrák és a francia polgári perjogban. (2004) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 - Tom. 22. 373-392, 1123111
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1123111]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2014) ISBN:9789632762500
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2948792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2948792, Kapcsolat: 29062752
 2. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2012) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2133404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2133404, Kapcsolat: 22508452
 3. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2010) ISBN:9789632761770
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740595, Kapcsolat: 21558597
 4. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2005) ISBN:9633897688
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1740588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1740588, Kapcsolat: 20346346
Harsági Viktória. Az okiratokkal kapcsolatos bizonyításfelvétel az Európai Unióban. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 9 555-561, 1123112
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1123112]
 1. Kengyel Miklós. Brüsszeltől – Brüsszelig: Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből. (2017) ISBN:9789634131618
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27112478] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27112478, Kapcsolat: 29831793
 2. Kengyel Miklós. Magyarország tíz éve az Európai Unió polgári igazságügyi együttműködésében. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 5 257-267
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2703043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2703043, Kapcsolat: 31236550
 3. Törő Andrea. Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32690327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32690327, Kapcsolat: 31124422
 4. Gátos György. Bizonyítás.. (2010) Megjelent: A Polgári perrendtartás magyarázata. Harmadik (átdolgozott) kiadás. I. kötet. p. 793
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24173843] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24173843, Kapcsolat: 24173843
2022-09-27 22:44