Fedeles Tamás. A Congregatio Missionis magyarországi története (1686-1926). (2001) Megjelent: Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére pp. 107-127, 1597320
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1597320]
 1. Siptár Dániel. Lazaristák és reformkatolicizmus a 18. századi Magyarországon. (2011) Megjelent: "Vidimus enim stellam eius..." pp. 383-392
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32114109] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 32114109, Kapcsolat: 30221024
Fedeles Tamás. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi levéltára a középkorban. (2001) Megjelent: Tanulmányok a középkorról pp. 39-53, 1251016
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1251016]
 1. amp. International Medieval Bibliography (www.brepols.net). (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[22009711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22009711, Kapcsolat: 22009996
 2. Sarbak Gábor. Könyvkultúra. (2009) Megjelent: A középkor évszázadai (1009-1543) pp. 573-585
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1437209] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1437209, Kapcsolat: 21209025
 3. SZABÓ Noémi. Az egyháztörténet-írás irányai, műhelyei: Különös tekintettel a középkori magyar egyháztörténetre. (2009) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 5 2 107-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21209024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21209024, Kapcsolat: 21209024
 4. Bilkei Irén. A zalavári és a kapornaki bencés konventek hiteleshelyi tevékenysége a Mohács utáni évtizedekben. (2009) Megjelent: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon pp. 87-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20791641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20791641, Kapcsolat: 20718748
 5. Mályusz Elemér. Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. (2007) ISBN:9631629333
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1782563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1782563, Kapcsolat: 24600943
 6. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24592712
 7. Kiss Gergely. Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. FEDELES Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 7 26 228-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1007289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007289, Kapcsolat: 24600935
Fedeles Tamás. A pécsi székeskáptalani hiteleshely: A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi feladatokat ellátó tagjai és munkájuk színterei (1354–1363). (2001) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 4 1 13-21, 1250791
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250791]
 1. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24592711
 2. Kiss Gergely. Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. FEDELES Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 7 26 228-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1007289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007289, Kapcsolat: 24601572
Fedeles Tamás. A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a hiteleshelyi oklevelek tükrében (1354–1437). (2001) Megjelent: Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon pp. 103-137, 1250743
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1250743]
 1. István Petrovics. Medieval Pécs and the Monetary Reforms of Charles I.. (2010) Megjelent: "In my spirit and thought I remained a European of Hungarian origin" pp. 123-135
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2048700] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2048700, Kapcsolat: 21209027
 2. Karlinszky Balázs. A veszprémi káptalan Zalamerenye-környéki birtokai a török előtt: Káptalani birtokkezelés a középkorban. (2010) Megjelent: Megyetörténet pp. 33-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2502412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2502412, Kapcsolat: 21209026
 3. Varga Szabolcs. Irem kertje: Pécs története a hódoltság korában 1526-1686. (2009) ISBN:9789638743541
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1596917] [Egyeztetett]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1596917, Kapcsolat: 21209028
 4. Mályusz Elemér. Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. (2007) ISBN:9631629333
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1782563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1782563, Kapcsolat: 20718023
 5. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24592714
 6. Kiss Gergely. Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. FEDELES Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 7 26 228-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1007289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007289, Kapcsolat: 20718709
 7. Boros László et al. Pécsi Káptalani Levéltár. (2005) Megjelent: Magyar katolikus lexikon p. 762
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[2274646] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2274646, Kapcsolat: 20718078
Fedeles Tamás. Demográfiai, egyházi és kulturális viszonyok (1686–1848). (2001) Megjelent: Mágocs, 1251-2001 pp. 116-139, 1077966
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1077966]
 1. K Németh András. A középkori Tolna megye templomai. (2011) ISBN:9786155001482
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1785393] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1785393, Kapcsolat: 22009991
Fedeles Tamás. Két pécsi prépost a 15. század első feléből. (2002) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 5 2 21-27, 1250790
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250790]
 1. C. Tóth N. A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387-1437. (2013) ISBN:9789630873925
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2423329] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2423329, Kapcsolat: 27641803
 2. Bárány Attila et al. Angol-magyar kapcsolatok a középkorban. (2011) ISBN:9789639857933
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23486286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23486286, Kapcsolat: 24601605
 3. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24601604
 4. Kiss Gergely. Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. FEDELES Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 7 26 228-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1007289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007289, Kapcsolat: 24601601
Fedeles Tamás. Adalékok a pécsi székesegyházi alsópapság történetéhez (1354-1400). (2003) Megjelent: A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai pp. 111-131, 1597318
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1597318]
 1. Gálfi Emőke. Az erdélyi káptalan oltárosai és a hiteleshelyi munka a középkor végén. (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 211-222
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2891815] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2891815, Kapcsolat: 24529592
 2. Karlinszky Balázs. A veszprémi káptalan a középkorban: A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2908725] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2908725, Kapcsolat: 24529583
 3. amp. International Medieval Bibliography (www.brepols.net). (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[22009711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22009711, Kapcsolat: 23775196
 4. Karlinszky Balázs. A veszprémi káptalan Zalamerenye-környéki birtokai a török előtt: Káptalani birtokkezelés a középkorban. (2010) Megjelent: Megyetörténet pp. 33-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2502412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2502412, Kapcsolat: 21209030
 5. Árvai Tünde. A pécsi várbéli Keresztelő Szent János társaskáptalan korai története. (2009) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 12 nyár 3-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1732783] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1732783, Kapcsolat: 20718821
 6. Mályusz Elemér. Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. (2007) ISBN:9631629333
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1782563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1782563, Kapcsolat: 23775195
 7. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24600921
 8. Kiss Gergely. Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. FEDELES Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 7 26 228-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1007289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007289, Kapcsolat: 24584795
Fedeles Tamás. A pécsi ispotály igazgatói a 14–16. században. (2003) ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0010-3551 182-185 117-126, 1250783
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250783]
 1. Varga Szabolcs. Irem kertje: Pécs története a hódoltság korában 1526-1686. (2009) ISBN:9789638743541
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1596917] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1596917, Kapcsolat: 21209031
 2. Majorossy Judit et al. Hospitals in Medieval and Early Modern Hungary. (2008) Megjelent: Europäisches Spitalwesen pp. 409-454
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1459155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1459155, Kapcsolat: 24601844
 3. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24601739
 4. Timár György. Pécs középkori kórháza. (2005) Megjelent: Magyar katolikus lexikon p. -
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Ismeretterjesztő[24601735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24601735, Kapcsolat: 24601735
Fedeles Tamás. A pécsi ispotály igazgatói a 14-16. században. (2003) ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0010-3551 2003 182-185 117-126, 1597303
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1597303]
 1. Boda Miklós. Jubileumtól jubileumig: Pécs középkori egyeteme az elmúlt fél évszázad írásainak tükrében. (2017) PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI 2064-6038 4 1-2 186-210
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27137082] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 27137082, Kapcsolat: 27137082
 2. Petrovics István. A város története a 14. század közepétől 1526-ig. (2015) Megjelent: Pécs története pp. 173-288
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2969566] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 2969566, Kapcsolat: 25468591
 3. Varjassy Péter et al. Az ispotályos johannita lovagok: A johanniták középkori ispotályai a rend központjaiban és Magyarországon. (2012) ISBN:9786155257230
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23809624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23809624, Kapcsolat: 30221034
 4. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24592761
Fedeles Tamás. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete (1354–1526). (2003) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok pp. 9-22, 1077964
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1077964]
 1. Hegyi Géza. The Affiliation of Medieval Sălaj (Szilágy) Region in the Mirror of Social Relations. (2012) TRANSYLVANIAN REVIEW 1221-1249 1584-9422 21 Suppl. no. 2 67-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2602126] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2602126, Kapcsolat: 22319402
 2. Hegyi Géza. Magyarország vagy Erdély? (1. közlemény): A Szilágyság hovatartozása a középkorban a társadalmi kapcsolatok tükrében. (2012) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 74 3 23-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2602124] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2602124, Kapcsolat: 22793373
 3. G. Tóth Péter. A csanádi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete (1239–1353). (2010) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 6. pp. 21-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2169178] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 2169178, Kapcsolat: 21209032
 4. C. Tóth N. Zsigmond királynak a hiteleshelyekről szóló elveszett rendelete. Adalékok a kor kormányzattörténetéhez.. (2009) Megjelent: Loca credibilia pp. 49-64
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[248047] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 248047, Kapcsolat: 20717688
 5. Bilkei Irén. A zalavári és a kapornaki bencés konventek hiteleshelyi tevékenysége a Mohács utáni évtizedekben. (2009) Megjelent: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon pp. 87-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20791641] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 20791641, Kapcsolat: 20717622
 6. Dreska Gábor. A pannonhalmi konvent hiteleshelyének kiadványai: 1321-1500. (2009) Megjelent: Loca credibilia pp. 29-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1475786] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1475786, Kapcsolat: 20717671
 7. Dreska Gábor. A pannonhalmi konvent hiteleshelyi tevékenysége 1321-1500 + Függelék. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2225689] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2225689, Kapcsolat: 22009988
 8. ŐRINÉ BILKEI. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi tevékenysége és ügyfelei, a megyei nemesség a Mohács utáni évtizedekben. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21799534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21799534, Kapcsolat: 20717703
 9. Hommonai Sarolta. A középkori magyar egyháztörténet válogatott bibliográfiája. (2007) Megjelent: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon pp. 369-450
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[24450278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24450278, Kapcsolat: 20717707
 10. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24592757
 11. Kőfalvi Tamás. Pécsvárad központi hely szerepe a középkorban. (2004) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 119 65-73
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1004877] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1004877, Kapcsolat: 20238968
Fedeles Tamás. Bonipert (Bonipertus), Pécs első püspöke (1009-1036). (2003) Megjelent: Pécs-Baranyai történelmi arcképcsarnok p. CD, 1597319
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1597319]
 1. Ódor Imre. Szepesy Ignác "életműve": a Pécsi Püspöki Lyceum (1831-1848). (2007) Megjelent: A pécsi egyházmegye vonzásában pp. 259-276
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26613601] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 26613601, Kapcsolat: 26613601
Fedeles Tamás. Gilebertus ispotályos mester: Az ispotályosok középkori pécsi rendházának kérdése. (2003) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 6 3 10-17, 1250784
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250784]
 1. Koszta László. A püspökség alapításától (1009) a 14. század közepéig. (2015) Megjelent: Pécs története pp. 21-172
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25205462] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 25205462, Kapcsolat: 25468401
 2. Erdős Zoltán. "Hat Nap látszik az égen": Pécs és a pécsiek története 1526-tól 1543-ig. (2014) ISBN:9786155437694
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3297127] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3297127, Kapcsolat: 25468446
 3. Varjassy Péter et al. Az ispotályos johannita lovagok: A johanniták középkori ispotályai a rend központjaiban és Magyarországon. (2012) ISBN:9786155257230
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23809624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23809624, Kapcsolat: 30221028
 4. Majorossy Judit et al. Hospitals in Medieval and Early Modern Hungary. (2008) Megjelent: Europäisches Spitalwesen pp. 409-454
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1459155] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1459155, Kapcsolat: 20720248
 5. Horváth István. A pécsi szerzetesség társadalma 1782-ben. Ferencesek. (2006) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 9 2 22-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2268720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2268720, Kapcsolat: 20720251
Fedeles Tamás. Matthias von Gatalócz Propst von Pécs/Fünfkirchen (1428-1437). (2003) SPECIMINA NOVA PARS PRIMA SECTIO MEDIAEVALIS : A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉKÉNEK TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI 1588-8002 2 77-82, 1597306
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1597306]
 1. Kristóf Ilona. Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526). (2014) ISBN:9789638948243
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2760058] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2760058, Kapcsolat: 24295768
 2. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24592758
Fedeles Tamás. Rudolf prépost a szabad művészetek borostyánkoszorúsa és a kánonjog licenciátusa. (2003) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 6 2 8-13, 1250787
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250787]
 1. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24601712
 2. Kiss Gergely. Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. FEDELES Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 7 26 228-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1007289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007289, Kapcsolat: 24601711
 3. Boda Miklós. Pécsi egyetem. (2005) Megjelent: Magyar katolikus lexikon p. -
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Ismeretterjesztő[20718747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20718747, Kapcsolat: 20718747
Fedeles Tamás. Uski János (1377 körül-1428) pécsi prépost, Zsigmond király pécsi diplomatája. (2003) Megjelent: Pécs-Baranyai történelmi arcképcsarnok, 1597317
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1597317]
 1. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24592759
Fedeles Tamás. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1354–1526). (2004) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 5 1 73-86, 1250781
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250781]
 1. amp. International Medieval Bibliography (www.brepols.net). (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[22009711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22009711, Kapcsolat: 22010047
 2. Bilkei Irén. A zalavári és a kapornaki bencés konventek hiteleshelyi tevékenysége a Mohács utáni évtizedekben. (2009) Megjelent: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon pp. 87-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20791641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20791641, Kapcsolat: 24601886
 3. Őriné Bilkei. Egy sajátos magyar jogintézmény, a hiteleshely Mohács utáni évtizedei. (2007) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 9 4 19-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24601862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24601862, Kapcsolat: 24601862
 4. ŐRINÉ BILKEI. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi tevékenysége és ügyfelei, a megyei nemesség a Mohács utáni évtizedekben. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21799534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21799534, Kapcsolat: 20720331
 5. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24601859
Fedeles Tamás. A pécsi székeskáptalan középkori történetére és tagjaira vonatkozó kutatások a 18–20. században. (2004) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 7 1 30-39, 1250782
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250782]
 1. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 24601845
Fedeles Tamás. Crkvene veze između Pečuha i Zagreba: Pečuški kanonici u zagrebačkom stolnom kaptolu (1354.–1526.). (2004) ETNOGRAFIJA HRVATA U MADARSKOJ - A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK NÉPRAJZA 1219-5804 11 141-161, 1250753
Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250753]
 1. Jerković Marko. Zagrebački kanonici u 14. stoljeću: institucionalna i društvena povijest katedralne zajednice. (2018) ISBN:9789537823801
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32114083] [Nyilvános]
  Említések száma: 7
  Független, Idéző: 32114083, Kapcsolat: 30221316
 2. Marko Jerkovic. KANDIDATI ZA PREBENDU ZAGREBAČKOG KAPTOLA U PROVIZIJAMA PAPE BONIFACIJA IX. (1389. – 1404.). (2013) CROATICA CHRISTIANA PERIODICA (CCP) 0350-7823 37 72 21-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24292000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24292000, Kapcsolat: 24292000
 3. Molnár Antal. A zágrábi püspökség és a magyarországi katolikus egyház a 17. században. (2012) ISBN:9789639662636
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2160681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2160681, Kapcsolat: 27641622
Fedeles Tamás. Leo Santifaller: Trienti kanonokok a későközépkorban. (2004) KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1216-2965 1588-0958 13 3 73-78, 1250940
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250940]
 1. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 27641560
Fedeles Tamás. Marie–Madeleine de Cevins: Az Egyház a késő–középkori magyar városokban. (2004) SZÁZADOK 0039-8098 138 2 524-527, 1250937
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250937]
 1. Vajda Tamás. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 1-2 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793546, Kapcsolat: 27641549
Fedeles Tamás. A Pécsi Egyházmegye a 17–18. században. (2005) ISBN:9637593721, 1077772
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1077772]
 1. Kis-Halas Judit. Boszorkányok, gyógyítók és a gyűdi Szűz Mária: Az orvoslás piaca az újkori Dél-Dunántúlon. (2020) ISBN:9789634560715
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31613514] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31613514, Kapcsolat: 29486905
Fedeles Tamás. A pécsi székeskáptalan és kanonokjai a 18. század első felében.. (2005) Megjelent: A Pécsi Egyházmegye a 17–18. században pp. 204-245, 1077959
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1077959]
 1. Mihalik Béla Vilmos. Konfliktus és megújulás. Az egri székeskáptalan a 18. század első felében (1699-1744). (2019) Megjelent: Katolikus Egyházi Társadalom Magyarországon a 18. században pp. 133-170
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31037124] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 31037124, Kapcsolat: 28549312
 2. Gőzsy Zoltán. Az alsópapság helyzete a 18. században a pécsi egyházmegyében. (2019) Megjelent: Katolikus Egyházi Társadalom Magyarországon a 18. században pp. 211-258
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30995447] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30995447, Kapcsolat: 28549318
 3. Gőzsy Zoltán. Cienfuegos Alvarez, Pécs spanyol püspöke. (2018) Megjelent: Globális vetületek pp. 281-291
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3390889] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3390889, Kapcsolat: 27469961
 4. Nagy János. Baranya vármegye követei az 1751. évi országgyűlésen. (2016) Megjelent: Tudomány és kutatás a 240 éves Klimo könyvtárban pp. 323-333
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3290382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3290382, Kapcsolat: 26476380
 5. Nagy János. A vármegyei követküldési gyakorlat jellegzetességei az 1751. évi országgyűlés példáján. (2015) SZÁZADOK 0039-8098 149 4 941-957
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2940716] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2940716, Kapcsolat: 25474230
 6. Gőzsy Zoltán. Conscriptio ecclesiarum et parochiarum comitatus Baranyiensis et Comitatus Tolnensis anno 1733. (2012) ISBN:9789638953629
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2139683] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 2139683, Kapcsolat: 23037047
 7. Gőzsy Zoltán. Szempontok Klimo György püspöki és főispáni kinevezéséhez, illetve tevékenységéhez. (2011) Megjelent: Klimo György püspök és kora pp. 142-154
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1840457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1840457, Kapcsolat: 22010027
 8. Hermann István. A veszprémi római katolikus egyházmegye igazgatása a 18. században. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1998988] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 1998988, Kapcsolat: 22010032
 9. Gőzsy Zoltán. Grenzen und Wirkungsradius der Rekatholisierung in Süd-Transdanubien nach der Osmanenzeit. (2010) Megjelent: Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert pp. 43-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1489661] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1489661, Kapcsolat: 21363232
 10. Gőzsy Zoltán. Plébánosok mint integrációs tényezők Dél-Dunántúlon a 18. század első felében. (2008) Megjelent: Vallás és etnikum Közép-Európában pp. 79-89
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1489403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489403, Kapcsolat: 20720257
 11. Gőzsy Zoltán. Die Rolle der katholischen Pfarrer in der Konsolidierung der sekulären und kirchlichen Verwaltung in Südtransdanubien in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. (2008) Megjelent: Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam : In memoriam István Tóth Vol. 3. Res medievalia et recentiora ab Oriens ad Europa pp. 165-195
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1489633] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1489633, Kapcsolat: 20720255
 12. Gőzsy Zoltán. Die Pfarrer und die Rekatholisierung in Südtransdanubien nach der Osmanenzeit. (2008) PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 1333-5286 7 14 34-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1489478] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1489478, Kapcsolat: 22255761
 13. K Németh András. Tamási Mező-Város esmértetése. (2007) ISBN:9789638721259
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Nem besorolt jellegű[20238965] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20238965, Kapcsolat: 20238965
 14. Horváth István. A keszüi pálos birtokok létrejötte és története. (2007) Megjelent: Decus solitudinis. Pálos évszázadok pp. 204-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2268915] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2268915, Kapcsolat: 20283248
 15. Molnár Antal. A bátai apátság és népei a török korban. (2006) ISBN:9639662054
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1619769] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1619769, Kapcsolat: 20238964
 16. K. Németh András. Tamási plébánosok a 18. századi pécsi káptalanban. (2005) Tamási táj 0865-218X 3 11 4-4
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[31894284] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31894284, Kapcsolat: 20720253
Fedeles Tamás. Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között: Zágrábi kanonokok a pécsi székeskáptalanban (1354–1526). (2005) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 6 2 59-79, 1250776
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1250776]
 1. Haraszti Szabó Péter. Párhuzamos életrajzok?: Kúriai és kancelláriai jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. (2017) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 32 3 111-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3305098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305098, Kapcsolat: 27451789
 2. G. Tóth Péter. A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526). (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2995916] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2995916, Kapcsolat: 24357035
 3. Stanisław Andrzej Sroka. Poles in the Chapter of Zagreb in the Middle Ages. (2013) Megjelent: Slovakia and Croatia Vol. I. pp. 419-422
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24601953] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24601953, Kapcsolat: 24601953
 4. Molnár Antal. A zágrábi püspökség és a magyarországi katolikus egyház a 17. században. (2012) ISBN:9789639662636
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2160681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2160681, Kapcsolat: 23037057
 5. amp. International Medieval Bibliography (www.brepols.net). (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[22009711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22009711, Kapcsolat: 22010036
 6. Varga Szabolcs. Pécs kapcsolata a Dráván-túli területekkel a 16. század első felében. (2009) TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 20 29-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1860513, Kapcsolat: 24601950
Fedeles Tamás. Egy németalföldi orvosdoktor a középkori Magyarországon. (2005) ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0010-3551 50 1-4 (190-193) 185-196, 1597287
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1597287]
 1. Matić Tomislav. The Expulsion of Germansfrom the Chapter of Zagreb in 1458. (2020) POVIJESNI PRILOZI (ZAGREB) / HISTORICAL CONTRIBUTIONS = HISTORISCHE BEITRäGE 0351-9767 1848-9087 39 59 123-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32114244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32114244, Kapcsolat: 30221304
 2. Bárány Attila Pál. Zsigmond király és kísérete Németalföldön – németalföldiek Magyarországon. (2017) Megjelent: Németalföld emlékei Magyarországon – magyar–holland kapcsolatok pp. 21-55
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3245722] [Egyeztetett]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3245722, Kapcsolat: 27136684
 3. Haraszti Szabó Péter et al. Tanult orvosok a középkori Magyar Királyságban. (2016) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 7 1-2 39-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3147577] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 3147577, Kapcsolat: 28376635
Fedeles Tamás. Középkori kolostorokra és birtokaikra vonatkozó adatok a pécsi székeskáptalan hiteleshelyi kiadványaiban. (2005) Megjelent: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve = Jahrbuch des Wosinsky Mór Museums pp. 109-130, 1250775
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1250775]
 1. Petrovics István. Újabb adatok Pécs késő középkori történetéhez. (2018) Megjelent: Genius loci - Laszlovszky 60 pp. 147-150
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30426313] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30426313, Kapcsolat: 27857954
 2. amp. International Medieval Bibliography (www.brepols.net). (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[22009711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22009711, Kapcsolat: 22010017
2021-09-20 17:03