Teperics Károly. Debrecen gimnáziumi oktatásának földrajzi vizsgálata. (1996) Megjelent: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II pp. 267-279, 1759879
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1759879]
 1. Jász Erzsébet. The Role of the Foreign Citizen Szudents in the Hungarian Public Education. (2017) Megjelent: The Evaluation of Cross-border Cooperation in Europe pp. 141-151
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27124337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27124337, Kapcsolat: 27124337
 2. Jász Erzsébet et al. Debrecen oktatásföldrajzi szerepe, különös tekintettel a megyei szakképzési rendszerre. (2015) Megjelent: Oktatásföldrajzi vizsgálatok pp. 81-100
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3136469] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3136469, Kapcsolat: 26289314
 3. Bujdosó Z. A megyehatár hatása a városok vonzáskörzetére Hajdú-Bihar megye példáján. (2009) ISBN:9789634733393
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1296692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1296692, Kapcsolat: 21691672
Teperics Károly. A humán erőforrások szerepe Hajdú-Bihar megye gazdasági fejlődésében. (1998) Megjelent: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái pp. 250-264, 1075054
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1075054]
 1. M Császár Zsuzsa. Magyarország oktatásföldrajza: A magyar közoktatás területi sajátosságai. (2004) ISBN:963907936X; 9789639498365
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1605771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1605771, Kapcsolat: 20944549
 2. M. Császár Zsuzsa. A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése. (2003)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2317759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2317759, Kapcsolat: 20228156
Teperics Károly. Debrecen szerepe Kelet-Magyarország humánerőforrásainak képzésében. (1998) Megjelent: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III pp. 255-288, 1075052
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075052]
 1. Bujdosó Zoltán. Térségmenedzsment. (2009)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2387501] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2387501, Kapcsolat: 20506782
I Süli-Zakar et al. Regionalism in central europe: The Study of the Carpathian Euroregion From the Aspect of Human Relations. (1999) Megjelent: Regional potentials in an integrating Europe pp. 139-140, 1075113
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1075113]
 1. Zoltán Bujdosó et al. TOURISM COMPETITIVENESS AND TOURISM DEVELOPMENT IN THE BORDER REGIONS OF HUNGARY. (2016) VESTNIK APK STAVROPOLYA / AGRICULTURAL BULLETIN OF STAVROPOL REGION 2222-9345 2016 1 75-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26103990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103990, Kapcsolat: 30013331
 2. Muhi B Béla et al. A határ menti és a határon átívelő idegenforgalmi lehetőségek Magyarország, Horvátország és Szer- bia esetében. (2014) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2013 pp. 541-547
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24938712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24938712, Kapcsolat: 24938712
 3. Bujdosó Z et al. Cross border co-operation in rural areas giving the example of Bihar region. (2013) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 2013 4-5 39-45
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24258990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24258990, Kapcsolat: 30013333
 4. Remenyik Bulcsú et al. A határ menti kistérségek turizmusának fejlôdése Magyarországon és a Dráva menti területeken. (2012) AGORA: A BGF KVIFK KULTURÁLIS - TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1789-2643 9 7-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24073064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24073064, Kapcsolat: 24938713
 5. Dávid Lóránt et al. The role of tourism in the development of border regions in Hungary. (2011) ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMICS 1220-5567 32 2 109-124
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1821511] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1821511, Kapcsolat: 24934064
 6. Bujdosó Zoltán et al. Connection between tourism and regional development on the Hungarian-Croatian border. (2011) CENTRAL EUROPEAN REGIONAL POLICY AND HUMAN GEOGRAPHY 2062-8870 2062-8889 1 2 27-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1900405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1900405, Kapcsolat: 30013329
 7. Süli-Zakar Ákos. Matematikus és informatikus képzés jelentősége az Észak-alföldi Régió humán errőforrás fejlesztésében. (2008)
  Egyéb[24015134] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24015134, Kapcsolat: 30013334
 8. Czimre K. Az eurorégiók földrajzi terjedésének lehetőségei és korlátai. (2001) Megjelent: Földrajz az egész világ pp. 274-278
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20228158] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20228158, Kapcsolat: 20228158
Süli-Zakar I et al. Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion.. (2000) Megjelent: Cultural Uniqueness and Regional Economy pp. 87-88, 1075114
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1075114]
 1. Fodor Gyula. A humán erőforrások állapota, és a nemzetiségek közötti viszony Kárpátalján. (2012) ISBN:9789633182338
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2905164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2905164, Kapcsolat: 24957699
 2. Fodor Gyula. Humánerőforrás-fejlesztés helyzete a Kárpátalján interetnikus megközelítésben. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21043021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21043021, Kapcsolat: 21043021
 3. Kozma T. Felsőfokú képzés és regionális rendszerváltozás. (2005) Megjelent: Régió és oktatás európai dimenzióban pp. 23-30
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1141874] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1141874, Kapcsolat: 20228162
Teperics Károly. Magyarország felsőoktatási intézményeinek részvétele a Kárpátok Eurorégió határmenti együttműködésében. (2000) Megjelent: Határok és régiók pp. 215-225, 1075063
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1075063]
 1. Fodor Gyula. Humánerőforrás-fejlesztés helyzete a Kárpátalján interetnikus megközelítésben. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21043021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21043021, Kapcsolat: 21043029
 2. Süli-Zakar István. Kárpátok Eurorégió: 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért. (2008) ISBN:9634731066; 9789634731061
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2893401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2893401, Kapcsolat: 20506487
 3. Czimre Klára. Cross-Border Co-operation: Theory and Practice. (2006) ISBN:9634729789
  Könyv[20609245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20609245, Kapcsolat: 20609245
 4. Czimre Klára. Euroregionális fejlődés az EU csatlakozás küszöbén különös tekintettel Magyarország eurorégióira.. (2005)
  Könyv[20228166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228166, Kapcsolat: 20228166
 5. Süli-Zakar István. A Kárpátok Eurorégió interregionális szövetség tíz éve. (2003) ISBN:9634726836
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2888087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2888087, Kapcsolat: 20228165
 6. Süli-Zakar István. Borders and Border Regions in East Central Europe. (2002) Megjelent: Borders and Cross-Border Co-operations in the Central European Transformation Countries pp. 42-61
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2912009] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2912009, Kapcsolat: 20228164
Süli-Zakar I et al. A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre: Esettanulmány: Kárpátok Eurorégió. (2001) ACTA GEOGRAPHICA AC GEOLOGICA ET METEOROLOGICA DEBRECINA 0209-9004 35 275-286, 2488160
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2488160]
 1. Csordás László. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék határmenti területeinek turizmusa egy kérdőíves felmérés tükrében. (2018) Megjelent: Falu, város, periféria: határon innen és túl pp. 253-260
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27439892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27439892, Kapcsolat: 31167519
 2. Bujdosó Zoltán. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG XXI. SZÁZADI VÁROSODÁSÁNAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ASPEKTUSAI. (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2064-3004 2 3 31-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2747411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2747411, Kapcsolat: 24712339
Süli-Zakar I et al. Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. (2001) Megjelent: Role of the Carpathian Euroregion in Confronting its Minority Agenda pp. 47-76, 1075071
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075071]
 1. Melinda Benczi et al. The evolution of cross-border cooperation in Hungary. (2021) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 2560-2926 18 2 54-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32249627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32249627, Kapcsolat: 31168290
 2. Bujdosó Zoltán et al. TOURISM DEVELOPMENT AND CROSS-BORDER COOPERATION IN THE HUNGARIAN-ROMANIAN BORDER REGION. (2015) GEOJOURNAL OF TOURISM AND GEOSITES 2065-0817 2065-1198 9 2 142-152
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24934057] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24934057, Kapcsolat: 24934057
 3. Dobák Imre. Az uniós külső határok által kettéosztott Kárpátok Eurorégió biztonságföldrajzi elemzése. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2092888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2092888, Kapcsolat: 22965000
 4. Sikos T. A kelet-közép-európai határ-menti térségek kutatásának válogatott bibliográfiája. (2009)
  Könyv[22964902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964902, Kapcsolat: 22964902
 5. Ivakhiv AJ. Stoking the Heart of (a Certain) Europe: Crafting Hybrid Identities in Ukrainian-European Borderlands. (2006) Spaces of Identity 1496-6778 6 1 11-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24745256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24745256, Kapcsolat: 24745256
 6. Ivakhiv Adrian. Stoking the Heart of (a Certain) Europe: Crafting Hybrid Identities in the Ukraine-EU Borderlands. (2006) Space of Identity 6 0 11-44
  Folyóiratcikk[22919552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22919552, Kapcsolat: 31168330
 7. Kozma T. Felsőfokú képzés és regionális rendszerváltozás. (2005) Megjelent: Régió és oktatás európai dimenzióban pp. 23-30
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1141874] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1141874, Kapcsolat: 20228168
 8. Adrian Ivakhiv. Stoking the Heart of (a Certain) Europe:Crafting Hybrid Identities in the Ukraine-EU Borderlands. (2004)
  Egyéb[20524188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20524188, Kapcsolat: 20524188
 9. Comité des régions. L'Europe des régions et des villes. Stratégies et perspectives pour l'élargissement de l'Union européenne (Partie II concernant la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Slovaquie et la Turquie. (2003)
  Könyv[22964998] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964998, Kapcsolat: 22964998
 10. Kozma Tamás. Kisebbségi oktatás Közép-Európában. (2003)
  Egyéb[20523982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20523982, Kapcsolat: 20523982
 11. Slawomir Rebisz. THE MAIN BARRIERS FOR CROSS-BORDER CO-OPERATION WITHIN THE CARPATHIAN EUROREGION IN THE OPINION OF ITS INHABITANTS. (2002)
  Egyéb[20523992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20523992, Kapcsolat: 20523992
 12. Ondrej Klipa. Národní Identita a Slovensko-Polské Vztahy. (2002) Medzinárodné otázky 1210-1583 2644-5565 11 4 47-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32720664] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32720664, Kapcsolat: 31165507
Teperics Károly. A felsőoktatás vertikális bővítésének lehetősége: az Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés (AIFSz) és szerepe a munkaerőpiacon. (2001) Megjelent: Társadalomföldrajz és területfejlesztés az ezredfordulón pp. 229-237, 1075069
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075069]
 1. Baranyi B et al. A munkaerőpiaci képzési és átképzési programok eredményességének vizsgálata regionális és kistérségi vetületekben. (2004) Megjelent: A tudomány a gyakorlat szolgálatában pp. 86-112
  Könyvrészlet[20228170] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228170, Kapcsolat: 20228170
Teperics Károly. The Development of Human Resources in the Carpathian Euroregion. (2001) Megjelent: Carpathian Euroregion : borders in the region- cross-border co-operation pp. 69-77, 1075062
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075062]
 1. Czimre Klára. Cross-Border Co-operation: Theory and Practice. (2006) ISBN:9634729789
  Könyv[20609245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20609245, Kapcsolat: 20609247
Süli-Zakar I et al. Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion – Migrating Minorities. (2002) Megjelent: Human Mobility in a Borderless World? pp. 291-295, 1075079
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075079]
 1. Юрій Павлович Мателешко. Головні напрями та проблеми дослідження Карпатського єврорегіону в зарубіжній науці. (2017) SPACE/Society, Politics, Administration in Central Europe 2413-1261 7 24-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32720816] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32720816, Kapcsolat: 31165707
 2. Fodor Gyula. A humán erőforrások állapota, és a nemzetiségek közötti viszony Kárpátalján. (2012) ISBN:9789633182338
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2905164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2905164, Kapcsolat: 24743978
 3. Fodor Gyula. Humánerőforrás-fejlesztés helyzete a Kárpátalján interetnikus megközelítésben. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21043021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21043021, Kapcsolat: 21043010
 4. Michalkó G et al. The tourist niches of Hungary as the scenes of interculturality. (2008) EUROLIMES 1841-9259 2008 6 142-149
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1452118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1452118, Kapcsolat: 24744913
Süli-Zakar I et al. The Possible Effects of the Schengen Space on the Central European Cross-Border Co-operations – Case Study: Carpathian Euroregion. (2002) Megjelent: Borders and Cross-Border Co-operations in the Central European Transformation Countries pp. 22-41, 1075081
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1075081]
 1. Székely A. Eurorégiók és/vagy határon átnyúló régiók?. (2006) Megjelent: Regionális átalakulás a Kárpát-medencében pp. 342-353
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20764187] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20764187, Kapcsolat: 24712313
 2. A ILIES. România Euroregiuni. (2005)
  Könyv[24971147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24971147, Kapcsolat: 20228174
 3. Ilies A. România. Euroregiuni. (2004)
  Könyv[20228173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228173, Kapcsolat: 20228173
Teperics Károly. A Debreceni Egyetem regionális szerepe. (2002), 1075039
Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[1075039]
 1. Kozma Tamás et al. Felsőoktatási együttműködések a "Partium" térségében. (2008)
  Egyéb[20523845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20523845, Kapcsolat: 20523838
 2. Kozma Tamás. Regionális átalakulás és térségi visszhang: A "partiumi" felsőoktatás esete. (2006) Megjelent: Régió és oktatás pp. 13-24
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24558210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24558210, Kapcsolat: 20228180
 3. Kozma Tamás. Egyetem és régió. (2005) Megjelent: Tájak, régiók, települések pp. 48-53
  Könyvrészlet[20228179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228179, Kapcsolat: 20228179
 4. Kozma Tamás. Regionális egyetem. (2002)
  Egyéb[20523978] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20523978, Kapcsolat: 20523978
Teperics Károly. A Hajdú-Bihar megyei diplomások munkaerőpiaci helyzete: A Debreceni Egyetem hatása a humánerőforrásokra. (2002), 1075038
Monográfia (Könyv) | Tudományos[1075038]
 1. Hegedűs Roland. Egyetemek vonzó és kibocsátó hatása a DPR alapján. (2016) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 5 1 202-215
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25918552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25918552, Kapcsolat: 25918552
 2. Hegedűs Roland. Tanulmányi mobilitás és felsőoktatási vonzáskörzet a kelet-magyarországi pedagógusképzésben. (2015) Megjelent: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban pp. 155-175
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946346, Kapcsolat: 26152552
 3. Hegedűs Roland. Országosan jelentős felsőoktatási intézmények hallgatóinak mobilitása. (2015) Megjelent: Új kutatások a neveléstudományokban 2014 pp. 147-159
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2971338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2971338, Kapcsolat: 26152579
 4. Hegedűs Roland. Gyógypedagógusok: honnan indulunk, hová tartunk?. (2015) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 2 2015/1-4 25-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26152596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26152596, Kapcsolat: 26152596
 5. Hegedűs Roland. Connection Between Educational Mobility and Higher Education Institutions. (2015) Megjelent: Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings pp. 114-123
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2958502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2958502, Kapcsolat: 25918164
 6. Szabó Barbara Éva et al. A felsőoktatás továbbképzési kínálata pedagógusoknak. (2015) Megjelent: Pálya - modell: igények és lehetőségek a pedagógus-képzés változó rendszerében pp. 30-48
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2967080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2967080, Kapcsolat: 26152553
 7. Hegedűs Roland. A centrális felsőoktatási hálózat hatásai a diplomaszerzés utáni karierre. (2015) Megjelent: Ki eredményes a felsőoktatásban? pp. 97-107
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2880768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2880768, Kapcsolat: 26152520
 8. Katona Péter et al. The Attraction Area of the University of Arts of Târgu Mureș. (2013) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI GEOGRAPHIA 1221-079X 2065-9571 58 1 199-206
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2447484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2447484, Kapcsolat: 26254772
 9. Rőfi Mónika. A Debreceni Egyetem regionális szerepe az Észak-alföldi régió versenyképességének erősítésében. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26633373] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26633373, Kapcsolat: 20228154
 10. Kozma Tamás et al. Felsőoktatási együttműködések a "Partium" térségében. (2008)
  Egyéb[20523845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20523845, Kapcsolat: 20523845
 11. Rőfi M et al. Régiófejlesztés és egyetemi versenyképesség = Development of the region and university competitiveness. (2006) Megjelent: Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon pp. 147-156
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1242462] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1242462, Kapcsolat: 20228153
 12. Rezsőfi István. Hajdú-Bihar megye munkaerőpiaci helyzete, hatása a területfejlesztésre. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24146729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24146729, Kapcsolat: 20523850
 13. Balcsók I. A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992-2002 közötti időszakban. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[175985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 175985, Kapcsolat: 20228151
 14. Balcsók I. Pályakezdő munkanélküliek Hajdú-Biharban - Európában, de mégis a peremen?. (2005) Megjelent: Közelítések: a határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén pp. 147-160
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[175599] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 175599, Kapcsolat: 20228148
 15. Mező F. Hajdú-Bihar megye széleskörű választásföldrajzi vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig (1990-2002). (2005)
  Könyv[20228149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228149, Kapcsolat: 20228149
 16. Nagy J et al. A Debreceni Egyetem szerepe a regionális fejlődésben. (2005) Megjelent: Környezetvédelem, regionális versenyképesség fenntartható fejlődés pp. 203-213
  Könyvrészlet[20228152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228152, Kapcsolat: 20228152
 17. Baranyi B – Balcsók. Munkaerőpiaci képzési programok vizsgálata Hajdú-Bihar megyében.. (2004) Megjelent: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások pp. 43-47
  Könyvrészlet[20228147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228147, Kapcsolat: 20228147
 18. M Császár Zsuzsa. Magyarország oktatásföldrajza: A magyar közoktatás területi sajátosságai. (2004) ISBN:963907936X; 9789639498365
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1605771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1605771, Kapcsolat: 20944546
 19. Koncz G. A Hajdú-Bihar megyei diplomások munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata. (recenzió). (2004) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 12 3 519-522
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[20228150] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20228150, Kapcsolat: 20228150
 20. Kiss JP. Az alföldi városok fejlődésének adottságai az 1990-es évek új feltételrendszerében. (2003) Megjelent: Várossiker alföldi nézőpontból pp. 39-54
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[211882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 211882, Kapcsolat: 20552305
 21. M. Császár Zsuzsa. A magyar közoktatás területi sajátosságainak oktatásföldrajzi elemzése. (2003)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2317759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2317759, Kapcsolat: 20228146
Teperics Károly et al. Az Észal-Alföldi régió iskolarendszeren kívüli szakképzésének vizsgálata. (2002) Megjelent: Egyetem a tanuló régióért pp. 65-92, 1075043
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075043]
 1. Erdei Gábor. A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23992314] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23992314, Kapcsolat: 20552316
Teperics Károly. Factors Behind the Increase in the Number of the Students at the University of Debrecen. (2002) Megjelent: Borders and Cross-Border Co-operations in the Central European Transformation Countries pp. 184-195, 1075075
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1075075]
 1. Fodor Gyula. Humánerőforrás-fejlesztés helyzete a Kárpátalján interetnikus megközelítésben. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21043021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21043021, Kapcsolat: 21046558
 2. Pusztai G. A társadalmi tőke és az iskola: Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. (2009) ISBN:9789632870090
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1216446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1216446, Kapcsolat: 20672453
 3. Süli-Zakar István. Kárpátok Eurorégió: 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért. (2008) ISBN:9634731066; 9789634731061
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2893401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2893401, Kapcsolat: 20506488
 4. Pusztai G. Egy határmenti régió hallgató-társadalmának térszerkezete. (2006) Megjelent: Régió és oktatás pp. 43-56
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20593595] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20593595, Kapcsolat: 20228178
 5. Pusztai G -. Tanulmányi célú mobilitás Magyarország keleti határvidékén. (2005) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 2005/II.
  Folyóiratcikk[20639396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20639396, Kapcsolat: 20639396
 6. Pusztai G. Különböző iskolafenntartók diákjainak felsőoktatási eredményessége. (2005) Megjelent: Régió és oktatás európai dimenzióban pp. 218-239
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1149431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1149431, Kapcsolat: 20228177
 7. Czimre Klára. Euroregionális fejlődés az EU csatlakozás küszöbén különös tekintettel Magyarország eurorégióira.. (2005)
  Könyv[20228166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228166, Kapcsolat: 20228175
 8. Süli-Zakar István. A Kárpátok Eurorégió interregionális szövetség tíz éve. (2003) ISBN:9634726836
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2888087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2888087, Kapcsolat: 20228176
Czimre K et al. The Representation of the Carpathian Euroregion in the Media – Image Building Strategies for the Promotion of the Schengen Process. (2003) Megjelent: The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union pp. 96-106, 1075090
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075090]
 1. Brie Mircea. THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY, MASS-MEDIA AND CROSS-BORDER COOPERATION. (2009) ANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA SERIA RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE 2067-1253 2067-3647 1 81-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26254782] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26254782, Kapcsolat: 26254782
Teperics Károly. Adalékok az Észak-Alföldi régió iskolarendszeren kívüli szakképzésének vizsgálatához. (2003) Megjelent: Társadalomföldrajz-területfejlesztés pp. 461-478, 1075083
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075083]
 1. Baranyi B. Észak-Alföld. (2008) ISBN:9789639052949
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1219865] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1219865, Kapcsolat: 20856067
Teperics Károly. Határmenti együttműködések Északkelet-Magyarország középfokú oktatásában. (2003) Megjelent: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában pp. 112-121, 1075088
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1075088]
 1. Pusztai G. Egy határmenti régió hallgató-társadalmának térszerkezete. (2006) Megjelent: Régió és oktatás pp. 43-56
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[20593595] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20593595, Kapcsolat: 20228183
Teperics Károly. Külföldi állampolgárok a magyar általános iskolai oktatásban.. (2004) Megjelent: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások pp. 24-32, 1075092
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1075092]
 1. Lovas Kis. The impacts of European Union accession tot he situation and the economic, social structure of several settlements of the Region of Bihar. (2011) ISBN:9789634734444
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23649293] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23649293, Kapcsolat: 23649293
 2. Fodor Gyula. Humánerőforrás-fejlesztés helyzete a Kárpátalján interetnikus megközelítésben. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21043021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21043021, Kapcsolat: 21043033
Teperics Károly. The effect of Schengen ont he mother-tongue studies of the Hungarians living abroad. (2004) Megjelent: Cross-border Co-operations pp. 14-18, 1775807
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1775807]
 1. Fodor Gyula. Humánerőforrás-fejlesztés helyzete a Kárpátalján interetnikus megközelítésben. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21043021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21043021, Kapcsolat: 21726561
Teperics K et al. Az Eu bővítése és a csatlakozni vágyók szándékai a népszavazások tükrében. (2004) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 18 4 135-148, 1075034
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1075034]
 1. Braun Zsolt. A magyar−román kapcsolatok alakulása Románia uniós csatlakozásáig − magyar szemmel. (2015) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 9 2015/2 1-8
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25390618] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25390618, Kapcsolat: 25390618
Dávid L. Az Európai Unió a magyar közoktatásban, különös tekintettel a földrajz tantárgyra. (2005), 1075097
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1075097]
 1. Katona P. Magyar fiatalok politikai földrajzi tájékozottságának mérése. (2005) Megjelent: Tájak, régiók, települések pp. 239-247
  Könyvrészlet[20228188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20228188, Kapcsolat: 20228188
Süli-Zakar I et al. A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában. (2005) Megjelent: A magyar városok kulturális gazdasága pp. 179-215, 1075100
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1075100]
 1. Pócsik Orsolya. Tőkebefektetések regionális, történeti összefüggései, különös tekintettel Debrecen városára és a BMW befektetésére. (2019) STUDIA MUNDI - ECONOMICA 2415-9395 6 4 38-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31183728] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31183728, Kapcsolat: 30896379
 2. Suhajda Csilla Judit et al. Regionális különbségek a pályaorientációban. (2013) Megjelent: Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 62-75
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2535328] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2535328, Kapcsolat: 24727802
 3. Trócsányi A et al. Morphological and tourism aspects of urban renewal in Pécs. (2012) Megjelent: The role of the cultural economy and tourism in the renewal of cities pp. 107-125
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2127588] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2127588, Kapcsolat: 24155853
 4. Stefán K et al. Geographic aspects and spread of the cultural economy in Hungary. (2012) Megjelent: The role of the cultural economy and tourism in the renewal of cities pp. 89-105
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2127571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2127571, Kapcsolat: 24155848
 5. Trócsányi A. The spatial implications of urban renewal carried out by the ECC programs in Pécs. (2011) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 60 3 261-284
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1733003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1733003, Kapcsolat: 30009678
 6. Pénzes János. Területi jövedelmi folyamatok az Észak-alföldi régióban a rendszerváltás után. (2010) ISBN:9789633180129
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1466353] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1466353, Kapcsolat: 21042998
 7. Trócsányi A. Die Rolle der Kulturwirtschaft in der Erneuerung der Städte – die Gegebenheiten und Chancen von Pécs. (2010) Megjelent: Pécs im Treffpunkt der Kulturen pp. 223-236
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1733076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1733076, Kapcsolat: 24225438
 8. Stefán K. A kulturális gazdaság térformáló szerepe - A Pécsett végzett kutatások részeredményei. (2010) Megjelent: Tér - Tálentum - Tanítványok II. pp. 171-187
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21124074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21124074, Kapcsolat: 24727797
 9. Stefán K et al. A kulturális gazdasági kínálat térstruktúrája Pécsett.. (2010) Megjelent: A településföldrajz aktuális kérdései = Topical Issues in the Urban Geography pp. 428-439
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1372908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1372908, Kapcsolat: 24189229
 10. Trócsányi A et al. A pécsi fiatalok városképe és reprezentációja mentális térképek alapján.. (2009) Megjelent: Társadalomföldrajzi kutatások makro-, mezo- és mikrotérségekben pp. 127-138
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1372853] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1372853, Kapcsolat: 24759639
 11. Stefán K. A pécsi egyetemisták kulturális fogyasztási szokásai és annak térbeli lenyomata. (2009) Megjelent: Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája pp. 1-14
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[24727800] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727800, Kapcsolat: 24727800
 12. Pirisi G et al. The role of cultural economy in the revival of cities – endowments and chances of the city of Pécs. (2008) Megjelent: Progress in Geography in the European Capital of Culture 2010 pp. 11-23
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1213800] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1213800, Kapcsolat: 24155844
2022-08-19 12:16