Bernek Ágnes. A nemzetközi kereskedelem tér szervezésének elméleti kérdései, a fejlődő országok külkereskedelmének empirikus vizsgálata alapján. (1994), 2923475
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2923475]
 1. Nemes Nagy. A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális tudományba. (1998) ISBN:9630349213
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27209195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27209195, Kapcsolat: 27209195
Bernek Ágnes. A nemzetközi kereskedelem térszerveződésének elméleti kérdései, a fejlődő országok külkereskedelmének vizsgálata alapján. (1995) Megjelent: Pro geographia Humana pp. 37-59, 2923445
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2923445]
 1. Pap Norbert. Próbáld Ferenc (szerk.) : Pro Geographia Humana: Recenzió. (1996) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 45 1-2 21-22
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24637532] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24637532, Kapcsolat: 25002380
Bernek Ágnes et al. Régiók, regionális folyamatok a világgazdaságban. (1997) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 11 4 85-104, 2886627
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2886627]
 1. Szabó Pál. Régió és térszerkezet az elmélettől a területpolitikáig. (2015) ISBN:9789633122426
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2988479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2988479, Kapcsolat: 25210581
 2. Radics Zsolt et al. A gazdasági integráció kudarca, 1-8 fejezet. (2010) Megjelent: Kompországok – ahol a part szakad… pp. 9-160
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24082988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24082988, Kapcsolat: 24746123
 3. Csomós Gy. A regionális központok szerepének változása Magyarország városhálózatában a szabad királyi városoktól a NUTS régióközpontokig [Changing Role of the Regional Centres from Libera Regiae Civitas to NUTS Regional Centres]. (2009) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 23 2 79-112
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2720125] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2720125, Kapcsolat: 24916718
 4. Szabó Pál. Régió: „meghatározott területi egység”. (2005) Megjelent: Régiók távolról és közelről pp. 7-61
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1108023] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1108023, Kapcsolat: 27691250
 5. Baranyi B. Schengen árnyékában - euroregionális szervezetek és a határon átnyúló együttműködés kérdései Magyarország keleti államhatárai mentén. (2003) Megjelent: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában pp. 83-91
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1286533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1286533, Kapcsolat: 24910963
 6. Nagy Egon. The Functionality of Cooperation Among Counties of Romania and Hungary Involved in the Carpathian Euroregion. (2002) Megjelent: Borders and Cross-Border Co-operation in the Central European Transformation Countries pp. 246-256
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24916009] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24916009, Kapcsolat: 24916009
 7. Baranyi B. Euroregionális szervezetek és új interregionális szerveződések Magyarország keleti államhatárai mentén. (2002) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 47 11 1505-1518
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1185646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1185646, Kapcsolat: 24702130
 8. Baranyi B. Before Schengen - Ready for Schengen: Euroregional Organisations and New Interregional Formations at the Eastern Borders of Hungary. (2002)
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[1286494] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1286494, Kapcsolat: 24910973
 9. Fodor I. Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. (2001) ISBN:9639123536
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[173734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 173734, Kapcsolat: 24711293
Bernek Ágnes. A fejlődő országok népességének élelmezési helyzete. (1999) Megjelent: Humánökológia pp. 322-332, 2923485
Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[2923485]
 1. Pál V et al. Az emberiség egészsége.: A 21. század kihívásai. (2008) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 132 4 471-488
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1413929] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1413929, Kapcsolat: 27207892
Bernek Ágnes. A globális világgazdaság térszerveződése. (1999) Megjelent: Helyek, terek, régiók: tananyag-kiegészítés a tudományegyetemek terület- és településfejlesztési szakirányú képzéséhez pp. 103-120, 2923465
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2923465]
 1. Gál Z. A pénzügyi tér és a regionális tudomány frontvonalai: Lengyel Imre vitaindító tanulmányának apropóján. (2012) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 26 1 87-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1890082] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1890082, Kapcsolat: 27207893
 2. Gál Z. A pénzügyi globalizáció térbeli korlátai. (2011) Megjelent: Válság közben, fellendülés előtt pp. 33-51
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1485075] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1485075, Kapcsolat: 25002360
 3. Gál Z. Pénzügyi piacok a globális térben: A válság szabdalta pénzügyi tér. (2010) ISBN:9789630588201
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1304355] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1304355, Kapcsolat: 27207899
 4. Szabó Pál. A hazai területi egyenlőtlenségi vizsgálatok térszerkezet fogalmai. (2002) Megjelent: Fiatal Regionalisták III. Országos Konferenciája, Fiatal Regionalisták IV. Országos Konferenciája pp. 1-17
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2921256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2921256, Kapcsolat: 25002120
Bernek Ágnes. A globális világ politikai földrajzi kérdései, avagy a politika és a gazdaság összefonódása a globális világgazdaságban. (1999) Megjelent: Változó világ, átalakuló politikai földrajz: Első magyar politikai földrajzi konferencia : konferenciakötet pp. 21-27, 2923922
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2923922]
 1. Aubert A. Kelet-Közép-Európa az ezredfordulón. (2000) Megjelent: Társadalom és környezet pp. 35-50
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1404820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1404820, Kapcsolat: 25028603
Sárfalvi Béla. A világnépesség növekedése, élelmezési problémák. (1999) Megjelent: Humánökológia pp. 313-332, 3140383
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3140383]
 1. Süli-Zakar István. A globális migráció földrajzi alapjai. (2016) Megjelent: A változó világ XXI. századi kihívásai pp. 509-520
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3033736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3033736, Kapcsolat: 26171412
Bernek Ágnes. A globális világ "új gazdaságföldrajza". (2000) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 14 4 87-107, 2419465
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2419465]
 1. Zoltán Nagy et al. Analyzing the effect of the 500 biggest Central European companies on spatial structure. (2018) VIRGIL MADGEARU REVIEW OF ECONOMIC STUDIES AND RESEARCH 2069-0606 11 1 55-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3382354] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3382354, Kapcsolat: 27729648
 2. Lévai Imre et al. Világrendszer-elemzés és dinamikus geopolitikai szemléletmód. (2016) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 12 4-6 422-434
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3318857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3318857, Kapcsolat: 27729645
 3. Mezei C et al. Helyierőforrás-vezérelt helyi gazdaságfejlesztés. (2016) Megjelent: Tanítványaimban élek tovább. Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére pp. 27-38
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3204912] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3204912, Kapcsolat: 27209079
 4. Tömöri M. A kiskereskedelem nagy játékosai, avagy transznacionális vállalatok a kiskereskedelemben.. (2015) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 2015/I. 13-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2925238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2925238, Kapcsolat: 25028596
 5. Czirfusz M. Gazdaságföldrajz: Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak. (2014) ISBN:9786155216695; 9786155216688
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2793396] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2793396, Kapcsolat: 25002322
 6. Kocsis J. Urban Sprawl and Budapest: Polycentric Urban Development in Budapest Metropolitan Area. (2013)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[27209135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27209135, Kapcsolat: 27209135
 7. Gál Z. Pénzügyek és a térbeliség. A pénzügyi térgazdaságtan helye a regionális tudományban. (2012) Megjelent: Dialógus a regionális tudományról pp. 99-121
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2115225] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2115225, Kapcsolat: 27217097
 8. Nagy Z. The Development of Regional Centres in Hungary in the Past Two Decades. (2010) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES (LITVÁNIA) 1822-8402 2335-8831 1 107-130
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27209096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27209096, Kapcsolat: 27209096
 9. Gál Z. Pénzügyi piacok a globális térben: A válság szabdalta pénzügyi tér. (2010) ISBN:9789630588201
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1304355] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1304355, Kapcsolat: 27207902
 10. Jeney László. Key Factors of Urban Competitiveness in East Central European Space Structure: Development Paths Of Cities And Urban Agglomerations. (2010) Megjelent: Regional Responses and Global Shift: Actors, Institutions and Organisations pp. 1-14
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[25028655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25028655, Kapcsolat: 25028655
 11. Jeney László. Key Factors of Urban Competitiveness in East Central European Space Structure: Development Paths Of Cities And Urban Agglomerations. (2010) Megjelent: Regional responses and global shifts pp. 1-14
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1799405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1799405, Kapcsolat: 27209054
 12. Nagy Z. Similarities between two different cities - Miskolc and Kosice. (2008) Megjelent: 'National and Regional Economics' c. nemzetközi konferencia: Similarities betwen two different cities - Miskolc and Kosice pp. 12-12
  Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[27209166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27209166, Kapcsolat: 27209166
 13. Rechnitzer J. A regionális fejlődés erőforrásainak átrendeződése, új súlypont: a tudás. (2008) Megjelent: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében pp. 13-25
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1775159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1775159, Kapcsolat: 25002301
 14. Halmos Károly. Földrajz és forgalom: Paul Krugman: Földrajz és kereskedelem . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2003. 164 old. ISBN 963 19 4076 4; ISSN 1589-6900. (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 16 3 218-224
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1341588] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1341588, Kapcsolat: 25002277
 15. Rechnitzer János et al. A gazdasági térszerkezet vizsgálatát elősegítő új dimenziók illletve az ezzel kapcsolatos módszerek kutatása: Elméleti és módszertani alapok. (2003)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[22479929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22479929, Kapcsolat: 25028593
 16. L Rédei Mária et al. Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. (2002) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 16 4 87-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1295121] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1295121, Kapcsolat: 25002293
 17. Farkas P. A globalizáció fenyegetései. A világgazdaság és a gazdaságelméletek zavarai. (2002) ISBN:9639478105
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27207901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27207901, Kapcsolat: 27207901
 18. Regős Szilvia. A globális világ politikai földrajza. (2002) Megjelent: Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája p. 1
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[25028725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25028725, Kapcsolat: 25028725
Bernek Ágnes. A stratégiai földrajzi hely fogalma a transznacionális vállalatok nemzetközi üzletpolitikájában. (2001) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 15 3-4 1-9, 2923491
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2923491]
 1. Zsótér Brigitta et al. The social-economic impacts of a new plant of a large company as a new investment. (2015) QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 2285-424X 2343-8134 4 7 36-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2977354] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2977354, Kapcsolat: 27210067
 2. Gál Z. A pénzügyi globalizáció és az eurozóna pénzügyi-monetáris integrációjának térbeli korlátai = Financial globalisation and the spatial limitations of the financial-monetary integration in the euro-area. (2015) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 60 1 105-124
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2878269] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2878269, Kapcsolat: 25028722
 3. Tömöri M. A kiskereskedelem nagy játékosai, avagy transznacionális vállalatok a kiskereskedelemben.. (2015) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 2015/I. 13-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2925238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2925238, Kapcsolat: 25028597
 4. Gál Z. Pénzügyi piacok a globális térben: A válság szabdalta pénzügyi tér. (2010) ISBN:9789630588201
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1304355] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1304355, Kapcsolat: 27210054
 5. Barta Gy. Budapest és az agglomeráció gazdasági szerepkörének átalakulása. (2002) Megjelent: Tanulmányok Budapest múltjából, 30 pp. 201-217
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1222566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1222566, Kapcsolat: 25001997
Bernek Ágnes et al. A globális világ politikai földrajza. (2002) ISBN:9631925269, 2923924
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2923924]
 1. Remek Éva. Az EBESZ I. Világrend, biztonság, nemzetközi szervezetek, elméletek: Világrend, biztonság, nemzetközi szervezetek, elméletek. (2017) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 10 2 126-142
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3255221] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3255221, Kapcsolat: 27729657
 2. Csizmadia Norbert. Geopillanat: A 21. század megismerésének térképe. (2016) ISBN:9789634141471
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[3184933] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3184933, Kapcsolat: 27217139
 3. Zsótér Brigitta et al. The social-economic impacts of a new plant of a large company as a new investment. (2015) QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 2285-424X 2343-8134 4 7 36-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2977354] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2977354, Kapcsolat: 25002073
 4. Gál Z. A pénzügyi globalizáció és az eurozóna pénzügyi-monetáris integrációjának térbeli korlátai = Financial globalisation and the spatial limitations of the financial-monetary integration in the euro-area. (2015) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 60 1 105-124
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2878269] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2878269, Kapcsolat: 25028721
 5. Kincses Áron. A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 21. század elején. (2015) ISBN:9789632354842
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[24953928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24953928, Kapcsolat: 25001958
 6. Czirfusz M. Gazdaságföldrajz: Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak. (2014) ISBN:9786155216695; 9786155216688
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2793396] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2793396, Kapcsolat: 25002327
 7. Boros L et al. A világvárosok közötti gazdasági távolság térképezése térinformatikai módszerekkel. (2014) Megjelent: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában V. pp. 89-96
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2597252] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2597252, Kapcsolat: 25028663
 8. Gál Z. A pénzügyi piacok földrajzi dimenziói: A pénzügyi földrajz frontvonalai és vizsgálati területei. (2014) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 138 3 181-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2731376] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2731376, Kapcsolat: 25002050
 9. Kulcsár D. Politikai földrajz. (2013) Megjelent: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak pp. 303-327
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27207882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27207882, Kapcsolat: 27207882
 10. Mészáros Rezső et al. A virtuális tér gazdasága. (2013) Megjelent: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak pp. 193-214
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2214654] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2214654, Kapcsolat: 27207885
 11. Dudás Gábor. A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2284742] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2284742, Kapcsolat: 25002045
 12. Sallai János. A globalizáció rendészeti kihívásai. (2013) Megjelent: Tanulmányok "A változó rendészet aktuális kihívásai" című tudományos konferenciáról pp. 37-41
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2461339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461339, Kapcsolat: 25002268
 13. Gál Z. Pénzügyek és a térbeliség. A pénzügyi térgazdaságtan helye a regionális tudományban. (2012) Megjelent: Dialógus a regionális tudományról pp. 99-121
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2115225] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2115225, Kapcsolat: 27217116
 14. Illés S et al. Hungary as a receiving country for circulars. (2012) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 61 3 197-218
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2149057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2149057, Kapcsolat: 25002171
 15. Gál Z. A pénzügyi tér és a regionális tudomány frontvonalai: Lengyel Imre vitaindító tanulmányának apropóján. (2012) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 26 1 87-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1890082] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1890082, Kapcsolat: 27207887
 16. Tóth Sándor. SZEMELVÉNYEK A ROMÁN GEOPOLITIKAI GONDOLKODÁS MÚLTJÁBÓL ÉS JELENÉBŐL – III.. (2011) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 10 3-4 106-172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25002203] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25002203, Kapcsolat: 25002203
 17. Gál Z. A pénzügyi globalizáció térbeli korlátai. (2011) Megjelent: Válság közben, fellendülés előtt pp. 33-51
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1485075] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1485075, Kapcsolat: 25002357
 18. Gál Z. Pénzügyi piacok a globális térben: A válság szabdalta pénzügyi tér. (2010) ISBN:9789630588201
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1304355] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1304355, Kapcsolat: 27207888
 19. Tömöri Mihály. Investigating Shopping Tourism along the Borders of Hungary – a Theoretical Perspective. (2010) GEOJOURNAL OF TOURISM AND GEOSITES 2065-0817 2065-1198 6 2 202-210
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1789409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1789409, Kapcsolat: 25028717
 20. Csiki Anita. Az amerikai transznacionális vállalatok lokalizációja 1983 és 2007 között. (2010) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 24 4 267-283
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22245070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22245070, Kapcsolat: 25028632
 21. Mészáros R. A globális gazdaság földrajzi dimenziói. (2010) ISBN:9789630589369
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1374178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1374178, Kapcsolat: 25001953
 22. Radics Zsolt et al. A gazdasági integráció kudarca, 1-8 fejezet. (2010) Megjelent: Kompországok – ahol a part szakad… pp. 9-160
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24082988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24082988, Kapcsolat: 25028614
 23. Nemes Nagy József. Terek, helyek, régiók: A regionális tudomány alapjai. (2009) ISBN:9789630586566
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1876369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1876369, Kapcsolat: 24994774
 24. Illés Sándor et al. Migráció és cirkuláció. (2009) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 87 7-8 729-747
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1835752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1835752, Kapcsolat: 25002174
 25. Tóth Sándor. A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21633672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21633672, Kapcsolat: 24958726
 26. Hegedűs Henrik. A biztonság fogalmának szűkebb és tágabb értelmezése, a humánbiztonság, avagy egy konferencia tanulságai. (2009) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 2 1 65-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2172949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2172949, Kapcsolat: 24958728
 27. Benkő P. Magyarország regionális politikai földrajza. (2008) ISBN:9879630643351
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27207874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27207874, Kapcsolat: 27207874
 28. Hegedűs H. Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába. (2008) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 1 114-122
  Folyóiratcikk[24958724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24958724, Kapcsolat: 24958724
 29. Benkő P. Vázlat Magyarország politikai régióiról. (2007) TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA) 1585-8960 18 13-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27211527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27211527, Kapcsolat: 27207876
 30. Gecse Géza. Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat. (2007) ISBN:9631959062
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2703012] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2703012, Kapcsolat: 27207864
 31. Illés Sándor et al. A tudományos kutatók migrációjáért. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 12 4 13-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27653683] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27653683, Kapcsolat: 25002054
 32. Boros Lajos et al. A globalizáció városképi hatásai a Dél-Alföldön. (2007) Megjelent: I. Terület- és vidékfejlesztési konferencia pp. 167-174
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[25028718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25028718, Kapcsolat: 25028718
 33. Illés S. Többes állampolgárság három perspektívából. (2006) Megjelent: Táj, környezet és társadalom: ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére = Landscape, environment ... pp. 315-323
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1936625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1936625, Kapcsolat: 25002082
 34. Boros Lajos et al. Globalizációs hatások alföldi városainkban: a városszerkezet és a településkép átalakulása. (2006) Megjelent: III. Magyar Földrajzi Konferencia pp. 146-159
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[25028720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25028720, Kapcsolat: 25028720
 35. Keményfi Róbert. Az „ezeréves határok”, etnikai területek legitimációs eszközei a 20. század első felének földrajzában. (2006) Megjelent: Mindennapi előítéletek pp. 325-344
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1349079] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1349079, Kapcsolat: 24958727
 36. Agg Zoltán. A megyerendszer változó szerepe a magyar közigazgatásban. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1342329] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1342329, Kapcsolat: 24958723
 37. Hajdú Z. A „Kelet nyugatjáról, a Nyugat keletjéről. (2006) Megjelent: III. Magyar Földrajzi Konferencia
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1343064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1343064, Kapcsolat: 25001982
 38. Horváth Attila. Magyarország megváltozott geopolitikai helyzete a közlekedés-földrajzi viszonyok tükrében az ezredfordulón. (2004) Megjelent: A magyar földrajz kurrens eredményei: II. Magyar Földrajzi Konferencia / Táj, tér, tervezés : Geográfus Doktoranduszok VIII. Or... pp. 624-632
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1616805] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1616805, Kapcsolat: 24958725
 39. Gazdag F. Bevezető az orosz geopolitikai szöveggyűjteményhez. (2004) Megjelent: Oroszország és Európa. Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény pp. 7-14
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27207870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27207870, Kapcsolat: 27207870
 40. Balog A. Az Európai Unió diplomáciája / A külkapcsolati rendszer sajátosságai. (2004)
  Könyv[24958722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24958722, Kapcsolat: 24958722
 41. Békési László. A politika földrajza. (2004) ISBN:9639478938; 9639478935; 9789639478930
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2220475] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2220475, Kapcsolat: 27207867
Bernek Ágnes. Globális világ - átalakuló politikai földrajz. (2002) Megjelent: A globális világ politikai földrajza pp. 11-22, 3347729
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3347729]
 1. Benkő P. Vázlat Magyarország politikai régióiról. (2007) TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA) 1585-8960 18 13-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27211527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27211527, Kapcsolat: 27211527
Barta Gy et al. A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon. (2003) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 17 4 173-190, 1222599
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1222599]
 1. J. Stefán Klára. Német gazdasági szereplők Magyarország tér-képén. (2018) Megjelent: Földrajzi tanulmányok 2018 pp. 117-121
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30355609] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30355609, Kapcsolat: 27757130
 2. Vihma Antto. Geoeconomic Analysis and the Limits of Critical Geopolitics: A New Engagement with Edward Luttwak. (2017) GEOPOLITICS 1465-0045 1557-3028 23 1 1-21
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27220178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220178, Kapcsolat: 27210119
 3. Pósfai Zs et al. Financialization and inequalities: The uneven development of the housing market on the eastern periphery of Europe. (2017) Megjelent: Inequality and Uneven Development in the Post-Crisis World pp. 167-190
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3261164] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3261164, Kapcsolat: 26801769
 4. Káposzta József. Regionális összefüggések a vidékgazdaság fejlesztésében. (2016) STUDIA MUNDI - ECONOMICA 2415-9395 3 1 52-61
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3091186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3091186, Kapcsolat: 27220111
 5. Tömöri M. A kiskereskedelem nagy játékosai, avagy transznacionális vállalatok a kiskereskedelemben.. (2015) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 2015/I. 13-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2925238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2925238, Kapcsolat: 25028594
 6. Schottner Krisztina. Az Amerikai Egyesült Államok befektetései Oroszországban és Kínában,s ezek hatása Magyarországra. (2013) GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN 2062-0142 3 4 53-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3294429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3294429, Kapcsolat: 23112145
 7. Vápár J. A német működőtőke-befektetések Magyarországon. (2013) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 27 1 129-144
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23012960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23012960, Kapcsolat: 23012957
 8. Kondor A Cs. Téralkotó normák és a területi szabályozás: A szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon. (2012) ISBN:9789639545373
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2329697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2329697, Kapcsolat: 22612171
 9. Lőcsei Hajnalka. Területi növekedési pályák Magyarországon, 1990-2008. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1873784] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1873784, Kapcsolat: 21097462
 10. Kiss EÉ. Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. (2010) ISBN:9789639950269
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1358344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1358344, Kapcsolat: 21014314
 11. Schottner Krisztina. Az Amerikai Egyesült Államok külföldi működőtőke-exportjának területi szerveződése 1966-tól 2007-ig. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3294789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3294789, Kapcsolat: 21001976
 12. Kondor Attila Csaba. A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabályozás lehetőségei Magyarországon. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2455637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2455637, Kapcsolat: 21198311
 13. Molnár Ernő. Megújulás vagy csendes vegetálás?: Az észak-alföldi kisvárosok feldolgozóipara az ezredfordulón. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2926677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2926677, Kapcsolat: 20631464
 14. Kondor ACs. A területi folyamatok szabályozásának nehézségei a globalizáció korában. (2008) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK - BULL HUNG GEOGR 132 2 129-144
  Folyóiratcikk[20847295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20847295, Kapcsolat: 20847285
 15. Vincze I. Az FDI és a környezeti tényezők kölcsönhatása. (2007) Megjelent: Határok és Eurorégiók pp. 199-203
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[20847095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20847095, Kapcsolat: 20847095
 16. Vincze Ibolya. A régiók szerepének fontossága az átmeneti országok gazdasági növekedésében. (2007) Megjelent: "Régiók a Kárpát-medencén innen és túl" pp. 499-503
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2883226] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2883226, Kapcsolat: 20847090
 17. Kukely Gy. A nagyvárosok felértékelődése a külföldi működőtőke-beruházások telephelyválasztásában. (2006) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 20 4 111-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[175721] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 175721, Kapcsolat: 20617898
2022-06-27 19:55