Margitay Tihamér. Racionalitás és objektivitás. (1996) REPLIKA 0865-8188 1996 23-24 19-24, 2630423
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2630423]
 1. Tanács János. Egyedül nem megy?!. (2002) Megjelent: Tudomány és történet pp. 333-383
  Könyvrészlet[23963294] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23963294, Kapcsolat: 23963294
 2. Kutrovátz Gábor. Lakatos Imre matematikafilozófiája. (2000) Megjelent: Matematikatörténet és Matematikatanítás Konferencia (Budapest), 2000. április 17-18. p. 1
  Egyéb konferenciaközlemény[23963295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23963295, Kapcsolat: 23963295
Margitay Tihamér. Theories in Contexts, On the interpretation of scientific theories. (1998), 2630413
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2630413]
 1. Fehér Márta. Az előszó paradoxona. (2000) Megjelent: Hársing László 70 éves pp. 93-100
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2635266] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2635266, Kapcsolat: 23963286
 2. Tanács János. A szemantikai összemérhetetlenségtől a fordítóvá válásig. (2000) VILÁGOSSÁG 0505-5849 41 11-12 21-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[186242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 186242, Kapcsolat: 23963287
 3. Fehér Márta. A paradigmától a lexikonig...: Thomas S. Kuhn harmincöt év után. (1997) REPLIKA 0865-8188 27 29-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2635237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2635237, Kapcsolat: 23963288
Margitay Tihamér. Hermeneutika és kritika. (2001) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 45 4 439-472, 2630436
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2630436]
 1. Szabó Mária. Létfelejtés a fórumon. (2004)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23963296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23963296, Kapcsolat: 23963296
Forrai Gábor. Tudomány és történet. (2002) ISBN:9639326283, 1377848
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1377848]
 1. Máté Dezső. Reziliens romák identitáskonstrukciói. (2015) ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA 1583-6347 13 1 43-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2886488] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2886488, Kapcsolat: 26613893
 2. Szabó Dóra Fanni. A reziliencia fejlesztésének lehetőségei. (2015) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 25 7-8 135-138
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3017686] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3017686, Kapcsolat: 26613891
 3. Urbán Nóra. The concept of psychological resiliency or danger flexibility in the military.. (2012) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE 2064-0021 11 1 125-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2916648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2916648, Kapcsolat: 26613889
 4. Zvolenszky Zsófia. Ruzsa on Quine’s Argument Against Modal Logic. (2010) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 54 4 40-48
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1460978] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1460978, Kapcsolat: 23062144
 5. Ács Péter. A hálózati kommunikáció értelmezése. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23363472] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23363472, Kapcsolat: 26613887
 6. Brendel Mátyás. „Et to mi fili, Thomas?” – avagy bevett nézet a bevett nézetről,. (2007) VILÁGOSSÁG 0505-5849 48 10 93-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23482709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23482709, Kapcsolat: 22500372
 7. Radnóti Katalin. Tudomány és történet. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 14 6-7 222-226
  Folyóiratcikk | Tudományos[22500362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22500362, Kapcsolat: 22500362
 8. Zermplén Gábor. A Hundred Years Make No Small Difference: Popularization of Science in Hungary a the Turn of Two Centuries. (2004) Megjelent: Zemplén: The Scientist and the Teacher pp. 30-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23062146] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23062146, Kapcsolat: 23062146
 9. Lakatos András. Important Books. (2002) Budapest Book Review 2 195-200
  Folyóiratcikk[24061543] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24061543, Kapcsolat: 24061543
 10. Bodnár Viktor. Az elágazó ösvények kertje. (2002) POLANYIANA 1215-6582 11 1-2 187-192
  Folyóiratcikk[22500360] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22500360, Kapcsolat: 22500360
Fehér M István. Tudomány megértő módban: Hermeneutika és tudományfilozófia. (2003) ISBN:9639457248, 1060118
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1060118]
 1. Gazda István. A fizika egyetemes történetének magyar nyelvű irodalma. (2013) KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2062-2597 4 7 134-172
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[2589870] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2589870, Kapcsolat: 25536026
 2. Horváth Lajos. Tudomány és miszticizmus: Darren Aronofsky A forrás című filmjének hermeneutikai olvasata. (2012) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 3 4 1-16
  Esszé (Folyóiratcikk) | Nem besorolt jellegű[2271540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2271540, Kapcsolat: 25541242
 3. Kiss Olga. PARADIGM, HEURISTICS, HERMENEUTICS. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24061547] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24061547, Kapcsolat: 24061547
 4. Palló G. Hermeneutikai problémák a nemzeti kultúra receptivitásának és kreativitásának vizsgálatában. (2004) Megjelent: Teremtő befogadás, összefüggések, tanulságok pp. 41-55
  Könyvrészlet[24061546] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24061546, Kapcsolat: 24061546
Margitay Tihamér. A kritikai racionalizmustól a hermeneutikai kritikáig. (2003) Megjelent: Tudomány megértő módban pp. 25-61, 2630415
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2630415]
 1. Schwendtner Tibor. A természettudomány hermeneutikái. (2003) Megjelent: Tudomány megértő módban pp. 7-21
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1535126] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1535126, Kapcsolat: 23963289
Margitay Tihamér. A személyes tudás hermeneutikája. (2003) Megjelent: Tudomány megértő módban pp. 148-191, 2630416
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2630416]
 1. Horváth Lajos. A tudat metamorfózisa: Az interdiszciplináris tudatkutatás tudományfilozófiai-hermeneutikai elemzése. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2160573] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160573, Kapcsolat: 23963291
 2. Schwendtner Tibor. A természettudomány hermeneutikái. (2003) Megjelent: Tudomány megértő módban pp. 7-21
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1535126] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1535126, Kapcsolat: 23963290
Margitay Tihamér. A tapasztalat két fogalma. (2003) Megjelent: Tudomány megértő módban pp. 93-147, 2630417
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2630417]
 1. Gángó Gábor. Hermeneutikai problémák a nemzeti kultúra receptivitásának és kreativitásának vizsgálatában. (2004) Megjelent: Teremtő befogadás pp. 41-55
  Könyvrészlet[23963292] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23963292, Kapcsolat: 23963292
 2. Schwendtner Tibor. A természettudomány hermeneutikái. (2003) Megjelent: Tudomány megértő módban pp. 7-21
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1535126] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1535126, Kapcsolat: 23963293
Margitay Tihamér. Szabadság a megismerésben és a megértésben. (2003) Megjelent: Érvek és kontextusok pp. 271-315, 2630443
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2630443]
 1. Tőzsér jános. Kontextus és fizikalizmus [Ujvári Márta (szerk.): Érvek és kontextusok. Kortárs analitikus filozófiai tanulmányok. (2003) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 15 4 344-354
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23108919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23108919, Kapcsolat: 23963299
Margitay Tihamér. A kognitív tudomány lehetőségéről és határairól. (2006) VILÁGOSSÁG 0505-5849 47 3 59-65, 2630448
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2630448]
 1. Pléh Csaba. A lélektan története. (2010) ISBN:9789632760520
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1335195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1335195, Kapcsolat: 23963302
 2. Pléh Csaba. A kognitív tudomány flörtje és civakodós házasságai a filozófiával: Wundt köpenyéből. (2009) VILÁGOSSÁG 0505-5849 50 2 55-65
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1290095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1290095, Kapcsolat: 23963301
 3. Pléh Csaba. A tudomány jövője: A kognitív tudomány példája a tudományok tagolódásáról és diverzifikálódásáról. (2007) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 168 9 1118-1129
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1084272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1084272, Kapcsolat: 23963300
Margitay Tihamér. Az érvelés mestersége: érvelések elemzése, értékelése és kritikája. (2007) ISBN:9789639664371, 2630410
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2630410]
 1. Frans H van. Research in Related Disciplines. (2014) Megjelent: Handbook of Argumentation Theory pp. 677-831
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24218427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218427, Kapcsolat: 24218427
 2. Matolay Réka. Agrárbiotechnológiai társaságok legitimációs stratégiái. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2508141] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2508141, Kapcsolat: 24218425
 3. Nagy Réka. A reklámkép retorikája / The Visual Rhetoric of Advertisment. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24017598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24017598, Kapcsolat: 23963281
 4. Kutrovátz Gábor et al. A tudomány határai. (2008) ISBN:9789639664982
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1894843] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1894843, Kapcsolat: 23963280
Margitay Tihamér. Argumentation Theories and the Search for Truth. (2010) Megjelent: Argumentor pp. 60-75, 2662286
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2662286]
 1. Nagy Réka. A reklámkép retorikája / The Visual Rhetoric of Advertisment. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24017598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24017598, Kapcsolat: 24017598
Margitay Tihamér. From Epistemology to Ontology: Polanyi's Arguments for the Layered Ontology. (2010) Megjelent: Knowing and Being pp. 128-140, 2656467
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2656467]
 1. Dudás B.. Preface. (2014) Megjelent: The Central Catecholaminergic System: Anatomy, Functions and Disorders pp. ix-ix
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[32080092] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32080092, Kapcsolat: 24005829
 2. Agler W David. Emergence from Within and Without: Juaerro on Polanyi’s Account of the External Origins of Emergence. (2014) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 40 3 23-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24218410] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218410, Kapcsolat: 24218412
 3. Agler et al. What Engineers Can Do But Physicists Can't: Polanyi and Margity on Machines. (2013) TRAD DISC 39 2 p. 22
  Folyóiratcikk[24005833] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005833, Kapcsolat: 24005833
 4. Mullins et al. Tihamér Margitay on Polanyi's Ontology. (2013) TRAD DISC 39 2 p. 9
  Folyóiratcikk[24005830] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005830, Kapcsolat: 24005830
 5. Paul Lewis. Preface. (2013) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 40 2 1-1
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[24218418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218418, Kapcsolat: 24218418
 6. Kertész Gergely. On Margitay's Notion of Reduction by Definition. (2013) TRAD DISC 39 2 p. 21
  Folyóiratcikk[24005832] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005832, Kapcsolat: 24005832
 7. Gulick et al. Multiple Paths to Ontology: Recasting Margitay's Critique of Polanyi. (2013) TRAD DISC 39 2 10-15
  Folyóiratcikk[24005831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005831, Kapcsolat: 24005831
 8. Takaki Kyle. Margitay on Emergence and Ontological Hierarchy. (2013) TRAD DISC 39 2 p. 35
  Folyóiratcikk[24005835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005835, Kapcsolat: 24005835
 9. Kyle Takaki. Juarrero, Polanyi, and Complexity. (2013) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 40 1 5-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24218423] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218423, Kapcsolat: 24218421
 10. Lowney et al. From Epistemology to Ontology to Epistemology. (2013) TRAD DISC 40 1 16-29
  Folyóiratcikk[24054454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24054454, Kapcsolat: 24005837
 11. Héder Mihály. Emergent Knowledge and Its Challenge to Reductionist Thought. (2013) TRAD DISC 39 2 p. 29
  Folyóiratcikk[24005836] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005836, Kapcsolat: 24005836
 12. Apczynski John V. Does Polanyi's Thought Affirm a "Correspondence Thesis"?. (2013) TRAD DISC 39 2 p. 27
  Folyóiratcikk[24005834] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005834, Kapcsolat: 24005834
 13. Fothe Stefan. Tihamér Margitay (ed.): Knowing and Being. Perspectives on the philosophy of Michael Polanyi. (2012) STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 0925-9392 1573-0948 64 153-157
  Folyóiratcikk | Tudományos[24004181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24004181, Kapcsolat: 24005824
 14. Jacobs Struan et al. Michael Polanyi and Karl Popper: The Fraying of a Long-Standing Acquaintance. (2012) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 38 61-93
  Folyóiratcikk[24005827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005827, Kapcsolat: 24005827
 15. The Editor. Call for Papers. (2012)
  Egyéb[24005828] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005828, Kapcsolat: 24005828
 16. Jha Stafania. Book Review: Tihamer Margitay, ed., Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi. Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publ., 2010.. (2011) The Journal of Value Inquiry (Springer)
  Folyóiratcikk[24005823] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005823, Kapcsolat: 24005823
 17. Hartl Péter. Review: Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi. (2010) POLANYIANA 1215-6582 19 1-2 109-114
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2664715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2664715, Kapcsolat: 24005825
 18. Blum Paul. MICHAEL POLANYI: CAN THE MIND BE REPRESENTED BY A MACHINE?. (2010) POLANYIANA 1215-6582 19 35-60
  Folyóiratcikk[24005826] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005826, Kapcsolat: 24005826
 19. Mullins Phil. Marjorie Grene and Personal Knowledge. (2010) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 37 2 20-44
  Folyóiratcikk[24005822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005822, Kapcsolat: 24005822
 20. John Apczynski. Book Review: Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi. Ed. Tihamér Margitay. (2010) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 37 1 55-59
  Folyóiratcikk[24005821] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005821, Kapcsolat: 24005821
Margitay Tihamér. Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi. (2010) ISBN:1443820628, 2655238
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2655238]
 1. Fothe Stefan. Tihamér Margitay (ed.): Knowing and Being. Perspectives on the philosophy of Michael Polanyi. (2012) STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 0925-9392 1573-0948 64 153-157
  Folyóiratcikk | Tudományos[24004181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24004181, Kapcsolat: 24004181
 2. Stone et al. Realigning the Tacit and Indwelling. (2012) Megjelent: 2012 Polanyi Society Annual Meeting pp. 1-16
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[24004185] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24004185, Kapcsolat: 24004185
 3. Paksi Dániel. In Defense of Polanyi’s Understanding of Evolution: A Response to Walter Gulick. (2012) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 38 48-55
  Folyóiratcikk[24004183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24004183, Kapcsolat: 24004183
 4. Jha Stefania. Book Review: Tihamer Margitay, ed., Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi. (2011) The Journal of Value Inquiry (Springer)
  Folyóiratcikk[24004180] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24004180, Kapcsolat: 24004180
 5. Hartl Péter. Review: Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi. (2010) POLANYIANA 1215-6582 19 1-2 109-114
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2664715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2664715, Kapcsolat: 24004182
 6. Mullins Phil. Murray Jardines’s Post-Critical Political Theory. (2010) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 37 28-38
  Folyóiratcikk[24004184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24004184, Kapcsolat: 24004184
 7. John Apczynski. Book Review: Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi. Ed. Tihamér Margitay. (2010) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 37 1 55-59
  Folyóiratcikk[24005821] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24005821, Kapcsolat: 24004179
Margitay Tihamér. Megrendelő, tulajdonos és bizalom a tudományban. (2010) Megjelent: Határmunkálatok a tudományban pp. 116-124, 2655513
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2655513]
 1. Kutrovátz Gábor et al. Bevezető. (2010) Megjelent: Határmunkálatok a tudományban pp. 7-20
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[1895258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1895258, Kapcsolat: 24004753
Margitay Tihamér. Understanding and Being-in-the-world in Polanyi’s Philosophy of Knowing. (2010) APPRAISAL: THE JOURNAL OF THE BRITISH PERSONALIST FORUM 1358-3336 8 1 18-24, 2655512
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2655512]
 1. Stone et al. Realigning the Tacit and Indwelling. (2012) Megjelent: 2012 Polanyi Society Annual Meeting pp. 1-16
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[24004752] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24004752, Kapcsolat: 24004752
 2. McGuirk Tom. Drawing and intellectualism: Contested paradigms of knowledge. (2012) ART DESIGN AND COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATION 1474-273X 2040-0896 10 2 217-231
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24218430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218430, Kapcsolat: 24218430
 3. Yu Zhenhua. "Being-in-the-world" in a Polanyian Perspective. (2010) Megjelent: Knowing and Being pp. 50-67
  Könyvrészlet[24004751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24004751, Kapcsolat: 24004751
Margitay Tihamér. Moral Inversion: A Social Diagnosis. (2012) Megjelent: Michael Polanyi: (Vor-) Denker des Liberalismus im 20. Jahrhundert pp. 78-92, 2687402
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2687402]
 1. Maben Poirier. Richard Allen, ed., Michael Polanyi (Vor-) Denker des Liberalismus in 20. Jahrhundert. (2013) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 40 2 55-57
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24218414] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218414, Kapcsolat: 24218414
Margitay Tihamér. Polanyi's Ontology from Inside: A Reply to My Critics. (2013) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 39 2 42-58, 2693704
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2693704]
 1. Agler W David. Emergence from Within and Without: Juaerro on Polanyi’s Account of the External Origins of Emergence. (2014) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 40 3 23-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24218410] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218410, Kapcsolat: 24218406
 2. Kyle Takaki. Juarrero, Polanyi, and Complexity. (2013) TRADITION AND DISCOVERY 1057-1027 2154-1566 40 1 5-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24218423] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218423, Kapcsolat: 24218423
 3. Lowney et al. From Epistemology to Ontology to Epistemology. (2013) TRAD DISC 40 1 16-29
  Folyóiratcikk[24054454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24054454, Kapcsolat: 24054454
2022-09-27 15:57