Oláh Szabolcs. „Az elröppenő madárka”.: Üvegezés. Műhelytanulmányok Márton László Átkelés az üvegen című regényéről. (1995) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 46 9 31-42, 2278977
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2278977]
 1. Deissinger Ákos. Az implicit olvasó és implicit szerző viszonya egy elbeszéléselméleti elemzés tükrében. (2008) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 39 1 107-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27235153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235153, Kapcsolat: 27235153
 2. Szirák Péter. Folytonosság és változás: A nyolcvanas évek magyar elbeszélő prózája. (1998) ISBN:9632601289
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1287200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1287200, Kapcsolat: 27385758
 3. H Nagy Péter. Kalligráfia és szignifikáció. (1997) ISBN:9638567759
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[26318860] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26318860, Kapcsolat: 27385754
Oláh Szabolcs. Egy felejtésellenes kritikai gyakorlat imperatívusza: Szigeti Csaba, A hímfarkas bőre. (1996) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 47 9 79-85, 2278981
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2278981]
 1. Lapis József. A múltteremtés öröme. Szigeti Csaba: Macska a fa alatt. (2016) KORTÁRS ONLINE
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27235176] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235176, Kapcsolat: 27235176
Oláh Szabolcs. Pesti György haláltáncéneke és a protestáns versszerzési gyakorlat: A szövegforrások eltéréseinek textológiai és alaktani-szemléleti vizsgálata. (1996) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 100 582-613, 2278656
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2278656]
 1. Horváth Sándor. Haláltánc lakodalomban. (2017) Megjelent: Lelkiség és irodalom pp. 213-229
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27235179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235179, Kapcsolat: 27235179
 2. Meszesán Mária. Topológia és tropológia elhajlásai, avagy halál és élet retorikája Madarász Márton elmélkedésében. (2010) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 11 2 3-33
  Folyóiratcikk[27235178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235178, Kapcsolat: 27235178
 3. Kecskeméti Gábor. Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben: Kontextusok és intenciók. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 703-728
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216493, Kapcsolat: 27385511
 4. Borbély Szilárd. Műfaji minták a Fanni hagyományaiban. (1998) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 36 171-185
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2463856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2463856, Kapcsolat: 27235195
Oláh Szabolcs. "Valami továbblibbenti mindig”: Négy példa a jelentéskonfiguráció tervezhetetlen irányú kimozdítására Kukorelly Endre költészetében. (1996) Megjelent: Az újraértett hagyomány pp. 203-221, 2278967
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278967]
 1. H Nagy. Kontextusok Tőzsér Árpád költészetéhez. (2015) OPUS - SZLOVÁKAIAI MAGYAR ÍRÓK FOLYÓIRATA 1338-0265 7 5 11-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27235159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235159, Kapcsolat: 27235159
 2. Korpa Tamás. „védtelen szimbólumokat / falnak boa constrictorok” Szilágyi Domokos és Kovács András Ferenc. (2011) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 65 5 86-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27235154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235154, Kapcsolat: 27235154
 3. Kulcsár-Szabó Z. Metapoétika: nyelvszemlélet és önreprezentáció a modern költészetben. (2007) ISBN:9788071499206
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[242014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 242014, Kapcsolat: 27235162
 4. Lőrincz Csongor. A költészet konstellációi: Adalékok a modern líra történetéhez és elméletéhez. (2007) ISBN:9789639605527
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2769701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769701, Kapcsolat: 27385532
 5. Füzi Izabella. Retorika és értelmezés. Kukorelly-olvasatok. (2000) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 26 1 77-96
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2744363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2744363, Kapcsolat: 27235158
 6. H Nagy. Kánonok interakciója. (1999) ISBN:9638603828
  Könyv[20859389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859389, Kapcsolat: 27385678
 7. Szegedy-Maszák Mihály. Az újraértett hagyomány. (1996) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 47 8 p. 72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2087629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2087629, Kapcsolat: 27235163
 8. Dobos István. A korszerű irodalomértés horizontjai: Az újraértett hagyomány című kötetről. (1996) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 47 8 76-83
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27126217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27126217, Kapcsolat: 27235164
Oláh Szabolcs. Bornemisza Péter és a bártfai 1593-as énekeskönyv: A prédikáció textusához igazodó gyülekezeti éneklés a Foliopostillában. (1998) MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA 1217-7768 6 2 191-239, 2278975
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2278975]
 1. H. Hubert. Istenes énekek az 1593-as Bártfai énekeskönyvből. (2000) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 6 1-2 71-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[1184148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1184148, Kapcsolat: 27235191
Oláh Szabolcs. Tanítás, buzdítás, affektusok Batizi András verses világkrónikájában (1544). (1998) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 36 16-50, 2278660
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2278660]
 1. Bene Sándor. Ratio temporum: Dániel próféta és a magyar történetírás. (2014) Megjelent: Clio inter arma pp. 87-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2787334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2787334, Kapcsolat: 27235192
 2. Meszesán Mária. Topológia és tropológia elhajlásai, avagy halál és élet retorikája Madarász Márton elmélkedésében. (2010) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 11 2 3-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27235181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235181, Kapcsolat: 27235181
 3. Kecskeméti Gábor. "A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás": A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján. (2007) ISBN:9789639671188
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[218272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 218272, Kapcsolat: 27385508
Oláh Szabolcs. A hittapasztalat hozzáférhetősége a nyelv retorikai teljesítményében: A kérdés és válasz funkciója Luther katechétikus módszerében. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 487-500, 2278963
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278963]
 1. Bartók István. Egy dialógusforma az oktatásban: a katekétikus módszer: Példák a magyar régiség praeceptum-irodalmából. (2020) Megjelent: A dialógus formái a magyar régiségben pp. 359-368
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31853313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31853313, Kapcsolat: 31357831
 2. Mártonffy Marcell. Szövegalkotás és kontextusteremtés: Megjegyzések Oláh Szabolcs »A hittapasztalat megközelíthetősége a nyelv retorikai teljesítményében« című dolgozatához. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 501-506
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3079099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3079099, Kapcsolat: 27235194
 3. Vajda Károly. Hozzászólás Oláh Szabolcs A hittapasztalat hozzáférhetősége a nyelv retorikai teljesítményében című írásához. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 507-510
  Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[2093957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2093957, Kapcsolat: 27235193
Oláh Szabolcs. Bornemisza Péter: Predikatioc egesz esztendö altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol. Detrekő-Rárbok, 1584.: Kísérő tanulmány. (2000) Megjelent: Bornemisza Péter:Predikatioc egesz esztendö altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol. Detrekő-Rárbok, 1584. pp. 1-38, 2278699
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278699]
 1. Heltai János. A perikópák 16. századi szöveghagyománya. (2012) Megjelent: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban pp. 199-237
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2387521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2387521, Kapcsolat: 27235196
 2. Márkus Mihály. Magyar Bibliáink. Szemelvények régi bibliafordításainkból. (2008) Megjelent: Biblia Sacra Hungarica. A könyv, "mely örök életet ád" pp. 73-92
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27235237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235237, Kapcsolat: 27235237
Oláh Szabolcs. Hitélmény és tanközlés: Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata. (2000) ISBN:963472468X, 2278412
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2278412]
 1. Balázs Mihály. Az Ördögi kísértetek irodalomtörténeti helyéről. (2020) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 124 2 149-172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31650303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31650303, Kapcsolat: 31358015
 2. Balázs-Hajdu Péter et al. Szegedi kísérlet a 17. századi magyar vers gépi feldolgozására. (2012) Megjelent: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban pp. 461-470
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2565878] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2565878, Kapcsolat: 27235227
 3. Kiss Réka. Irányvonalak a református vallási néprajzi és mentalitástörténeti kutatások rendszerváltás utáni történetéből. (2012) Megjelent: „A BURGONYÁTÓL A SZILVAFÁIG” pp. 180-243
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2950991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2950991, Kapcsolat: 31358018
 4. Ecsedi Zsuzsa et al. Zöngedező. (2011) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 30 104-110
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27382855] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27382855, Kapcsolat: 27382855
 5. Ötvös Péter. Neospenót. A kezdetektől 1800-ig. (2008) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 20 3 235-240
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23106591] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23106591, Kapcsolat: 23106591
 6. Heltai János. Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában, 1601-1655. (2008) ISBN:9789632005430
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1531245] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1531245, Kapcsolat: 23106563
 7. Szilasi László. A sas és az apró madarak: (Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában). (2008) ISBN:9789635067398
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2417367] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2417367, Kapcsolat: 23106584
 8. H. Hubert Gabriella. Kánonképzés a gyülekezeti énekköltészetben: 1602: Megjelenik Újfalvi Imre debreceni énekeskönyve. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei I. pp. 382-393
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1830107] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1830107, Kapcsolat: 27382862
 9. H. Hubert Gabriella. Oláh Szabolcs: Hitélmény és tanközlés. Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata. (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 108 247-251
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1198011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1198011, Kapcsolat: 23106515
 10. H. Hubert Gabriella. A régi magyar gyülekezeti ének. (2004) ISBN:9639104914; 9639104906
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1189274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1189274, Kapcsolat: 23106587
 11. Bene S. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 628-702
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216595, Kapcsolat: 23106541
 12. Kecskeméti Gábor. Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben: Kontextusok és intenciók. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 703-728
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216493, Kapcsolat: 23106552
 13. Farmati Anna. Himnuszok itthon és Európában. Szent énekek használata 17. századi gyűjtemények tanúsága szerint. (2002) KERESZTÉNY SZÓ 1220-630X 13 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[27382859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27382859, Kapcsolat: 27382859
 14. Simon Attila. A hittapasztalat esztétikai és történeti közvetíthetősége. (2002) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 52 8 108-111
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23106504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23106504, Kapcsolat: 23106504
 15. Dukkon Ágnes. Oláh Szabolcs: Hitélmény és tanközlés. (2001) PROTESTÁNS SZEMLE 1215-8577 10 4 239-242
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23106479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23106479, Kapcsolat: 23106479
 16. Borbély Szilrád. Ex libris. Oláh Szabolcs: Hitélmény és tanközlés. (2001) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 45 38 23-24
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[23106522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23106522, Kapcsolat: 23106522
 17. Szilasi László. A történeti poétika története (1982-2000). (2001) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 13 3 258-264
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2852316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2852316, Kapcsolat: 23106533
 18. Bengi L. A történelem tanúságától a történő igazságig: Oláh Szabolcs: Hitélmény és tanközlés. (2001) PANNONHALMI SZEMLE 1216-9188 9 4 106-109
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1329752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1329752, Kapcsolat: 23106499
Oláh Szabolcs. Megkülönböztetés és kommunikáció. Melius Péter prédikációfüzére a Krisztus közbenjárásáról (1561). (2000) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 22-23 27-51, 2278973
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2278973]
 1. Imre Mihály. A Vizsolyi Biblia egyik forrása - Petrus Martyr. (2006)
  Könyv[21154864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21154864, Kapcsolat: 27385711
 2. Bene S. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 628-702
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216595, Kapcsolat: 27382788
Oláh Szabolcs. Elbeszélhető beszélgetés?. (2001) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 52 2 113-120, 2278970
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2278970]
 1. Fazakas Gergely Tamás. Elbeszélhetetlenségében elbeszélhető beszélgetés: olvasási javaslatok Borbély Szilárd Halotti Pompa című kötetének és a régiség irodalmának metszéspontján. (2004) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 2 11-12 102-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2318431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318431, Kapcsolat: 27385697
 2. Bene S. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 628-702
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216595, Kapcsolat: 27382796
 3. Szilasi László. A történeti poétika története (1982-2000). (2001) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 13 3 258-264
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2852316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2852316, Kapcsolat: 27385694
Oláh Szabolcs. A használati variánsok intertextualitása Batizi András Jónás-históriájában [1541]. (2003) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 41 15-43, 2278670
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2278670]
 1. Pap Balázs. Batizi versek a Régi magyar költők tárában. (2019) VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2630-8479 2 2 121-143
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31599669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31599669, Kapcsolat: 31357947
 2. Meszesán Mária. Topológia és tropológia elhajlásai, avagy halál és élet retorikája Madarász Márton elmélkedésében. (2010) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 11 2 3-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27235183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235183, Kapcsolat: 27235183
 3. Bene S. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 628-702
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216595, Kapcsolat: 27382799
Oláh Szabolcs. A költészet méltó szerephez juttatása az etikateremtő értékkutatásban. (2003) Megjelent: Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra pp. 92-105, 2278960
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278960]
 1. Imre László. Barta János a 30-as években. A romantikus metafizika jegyében. (2015) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 66 1 45-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27235197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27235197, Kapcsolat: 27235197
Oláh Szabolcs. A lírai hang műfajfüggő anyagisága. Kovács András Ferenc „emlékmű” versei. (2003) Megjelent: Identitás és kulturális idegenség pp. 272-286, 2278956
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278956]
 1. Horváth Kornélia. Versnyelvi virtuozitás: Kovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságáról. (2016) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 60 4 60-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3052205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3052205, Kapcsolat: 27382822
 2. Sebestyén Attila. „light verse” (?) Kovács András Ferenc: Porcus Hermeticum. (2005) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 3 6 57-60
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27385675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27385675, Kapcsolat: 27385675
Oláh Szabolcs. Az arcképfestőről, aki fogalmakkal bíbelődik, de amit mond, csupa test: A régi magyar szövegeket olvasó Kosztolányiról. (2003) Megjelent: Hang és szöveg pp. 202-226, 2278957
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278957]
 1. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete: Poétikai monográfia. (2012) ISBN:9789636933883
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1977572] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1977572, Kapcsolat: 27382830
Oláh Szabolcs. Az átlelkesített zengés apológiája: Ong értekezése a szó technicizálásáról. (2003) Megjelent: Történelem, kultúra, medialitás pp. 116-146, 2278955
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278955]
 1. Németh Márta. Arany János és a felhőjátékok: Vázlat a magyar irodalmi népiesség történetének mediális feltételeiről. (2016) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 97 2 186-203
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3195661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3195661, Kapcsolat: 31358162
 2. Törteli Telek. A digitális szövegek értő olvasása. (2015) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 45 4 129-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27382778] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27382778, Kapcsolat: 27382778
 3. Szilasi László. A sas és az apró madarak: (Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában). (2008) ISBN:9789635067398
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2417367] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2417367, Kapcsolat: 27385668
 4. Szilasi László. Argumentatív tropológia és tropologikus argumentáció Balassinál: Az Adj már csendességet példája. (2007) Megjelent: „Nem sűlyed az emberiség!”… pp. 401-411
  Könyvrészlet[22400608] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22400608, Kapcsolat: 31357981
 5. Takáts József. A Kulcsár Szabó-iskola és a "Kulturális Fordulat": A Történelem, kultúra,medialitás című kötet kapcsán. (2004) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 47 11 1165-1177
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[2313449] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2313449, Kapcsolat: 27382782
 6. Bene S. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 628-702
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216595, Kapcsolat: 27382786
Oláh Szabolcs. Az önszemlélet síkjai Bornemisza Péter és Telegdi Miklós vitájában (1577-1584). (2004) Megjelent: Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban pp. 379-396, 2278828
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278828]
 1. Horváth Csaba Péter. Katolikus egyházi körkép Magyarországon Telegdi Miklós prédikációi tükrében. (2013) Megjelent: Filológia és irodalom pp. 17-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2497969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2497969, Kapcsolat: 24996842
 2. Horváth Csaba Péter. Hogyan írt prédikációt Telegdi Miklós és Pázmány Péter?. (2013) Megjelent: Pázmány nyomában pp. 183-191
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2393393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2393393, Kapcsolat: 27235199
Oláh Szabolcs. Beszéd, szócsengés, íráskép és poétikus műforma a „most” esztétikai tapasztalatában: Kosztolányi Dezső: Beszélő boldogság. (2004) Megjelent: Az esztétikai tapasztalat medialitása pp. 121-145, 2278777
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278777]
 1. Herczeg Ákos. "Egy fogás néha": Az asszertív nyelvhasználat visszavonódása Ady költészetében 1910 és 1916 között. (2014) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 65 5 78-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2843017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2843017, Kapcsolat: 24996867
 2. Mezei Gábor. Mediális fordítás – hang és írás között. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 1 145-157
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2486750] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2486750, Kapcsolat: 24996845
 3. Eisemann György. A zörejtől a próféciáig: Poétika és fonotechnika Edgar Allan Poe The Raven című költeményében. (2013) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 59 1 5-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2248915] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2248915, Kapcsolat: 24996871
 4. Eisemann György. „Mert szemnek írunk, a fül második…”: Arany János lírai költészettana. (2010) Megjelent: Építész a kőfejtőben = Architect in the Quarry pp. 127-134
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1764305] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1764305, Kapcsolat: 24996860
 5. Lőrincz Csongor. A költészet konstellációi: Adalékok a modern líra történetéhez és elméletéhez. (2007) ISBN:9789639605527
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2769701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769701, Kapcsolat: 27385540
 6. Kovács Béla Lóránt. Médium és stílus: A nyelv optikája és akusztikája Zolnai Béla életművében. (2006) Megjelent: Szerep és közeg pp. 149-169
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24996862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996862, Kapcsolat: 24996862
 7. L Varga Péter. Medialitás és hermeneutika: Az esztétikai tapasztalat medialitása. Szerk. Kulcsár-Szabó Zotán és Szirák Péter, Ráció, Budapest, 434 old., 3300 Ft. (2006) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 18 3 251-255
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26944854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26944854, Kapcsolat: 24996854
Oláh Szabolcs. A tanúságra hívás retorikája és a vita dialektikai elvű elutasítása (Bornemisza Fejtegetése és Telegdi Felelete). (2005) Megjelent: "Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne ..." pp. 13-33, 2278771
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278771]
 1. Horváth Csaba Péter. Katolikus egyházi körkép Magyarországon Telegdi Miklós prédikációi tükrében. (2013) Megjelent: Filológia és irodalom pp. 17-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2497969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2497969, Kapcsolat: 24996825
 2. Garadnai Erika. Hitvita, avagy ki is a csalárd lélek?: Gúnynév és szerzői szerepjáték a felső-magyarországi hitvitában. (2011) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 21 8-9 34-41
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2162768] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2162768, Kapcsolat: 24996823
 3. Kecskeméti Gábor. "A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás": A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján. (2007) ISBN:9789639671188
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[218272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 218272, Kapcsolat: 27385580
Oláh Szabolcs. Lírai „után-mondás”, tropológia és valóságképzet a XVII. századi lelki énekekben. (2005) Megjelent: A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században pp. 281-293, 2278732
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278732]
 1. Laczházi Gyula. Dialogikusság, érzelemreprezentáció és érzelmi hatás Petrőczi Kata Szidónia költészetében. (2020) Megjelent: A dialógus formái a magyar régiségben pp. 439-454
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31868239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31868239, Kapcsolat: 31357847
 2. Fazakas Gergely Tamás. Az árvaság mint a reformátusság mártíriumának allegóriája a 17–18. században. (2012) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 50 3-4 198-231
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27385653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27385653, Kapcsolat: 27385653
 3. Szilasi László. A sas és az apró madarak: (Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában). (2008) ISBN:9789635067398
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2417367] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2417367, Kapcsolat: 27385620
 4. Fazakas Gergely. Nemzet és/vagy anyaszentegyház. (2007) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 45 186-229
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27385624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27385624, Kapcsolat: 27385624
 5. Fazakas Gergely Tamás. Técsi J. Miklós Lilium Humilitatisának (1659) imádság- és kiadástörténeti kérdései. (2006) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 28 53-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2318425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318425, Kapcsolat: 27385622
Oláh Szabolcs. Líra, trópus, szubjektum és valóságképzet: A líra előtörténete a kora újkori lelki éneklés kultúratudományi távlatában. (2005) Megjelent: Nemzet - identitás - irodalom pp. 155-197, 2278716
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278716]
 1. Fazakas Gergely. Nemzet és/vagy anyaszentegyház: Közösségképzetek a kora újkori református imádságirodalomban. (2008) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 45 186-210
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27385523] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27385523, Kapcsolat: 27385523
 2. Petrőczi Éva. Pápai Páriz Imre, a magyar puritánok "Szent Ambrusa". (2007) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 45 155-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1931002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1931002, Kapcsolat: 27235202
 3. Lőrincz Csongor. A költészet konstellációi: Adalékok a modern líra történetéhez és elméletéhez. (2007) ISBN:9789639605527
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2769701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769701, Kapcsolat: 27385512
 4. Fazakas Gergely Tamás. Técsi J. Miklós Lilium Humilitatisának (1659) imádság- és kiadástörténeti kérdései. (2006) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 28 53-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2318425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318425, Kapcsolat: 27385517
 5. Bodrogi Ferenc Máté. A „debreceni iskola” 35. kötete: Nemzet − identitás − irodalom: Nemzet − identitás − irodalom. (2006) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 4 7-8 86-88
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1975176] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1975176, Kapcsolat: 27385528
Oláh Szabolcs. Az individualitás feletti értelemkonstrukció szerepe Bán Imre stílusfogalmában. (2006) Megjelent: Szerep és közeg pp. 185-203, 2278715
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278715]
 1. Bitskey István et al. "Homályban és tükör-által”. Barokk kori prédikátorok az isteni természetről. (2011) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 2011 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24996838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996838, Kapcsolat: 24996838
 2. Imre László. A medialitás kutatás lehetőségeiről és határairól. (2007) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2007 10 93-102
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24996822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996822, Kapcsolat: 24996822
Oláh Szabolcs. Denk- und Schreibmodelle im Bibelverständnis von Peter Bornemisza und Nicolaus Telegdi: Entwurf, dargestellt anhand der exegetischen Methodiklehrbücher von Petrus Palladius und Niels Hemmingsen (1559-1560). (2006) Megjelent: Die Ideologie der Formen pp. 123-135, 2278552
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278552]
 1. Bitskey István. Nincs cím. (2010) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 114 4 369-371
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24996820] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24996820, Kapcsolat: 24996820
Oláh Szabolcs. Szerep és közeg: Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. (2006) ISBN:9639605220, 1056809
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1056809]
 1. Lőrincz Csongor. A "világirodalom" tanúi: Történelemkép és irodalomfogalom a két világháború között. (2015) Megjelent: Az irodalom tanúságtételei pp. 97-133
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27190651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27190651, Kapcsolat: 27190651
 2. Lőrincz Csongor. A "belső szó" adomány és tanúság között: Gadamer nyelvelméletének nyomain. (2015) Megjelent: Az irodalom tanúságtételei pp. 63-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27190646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27190646, Kapcsolat: 27190646
 3. Tihanyi Katalin. Kézen-közön (A Szerep és közeg című tanulmánykötetről). (2008) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 3 38-43
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23037109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23037109, Kapcsolat: 23037109
 4. Kránicz Gábor. Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében.Szerkesztette Oláh Szabolcs, Simon Attila és Szirák Péter, Budapest, Ráció Kiadó, 2006, 431 1. (Ráció-Tudomány, 9). (2007) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 111 6 680-686
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21125359] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21125359, Kapcsolat: 29103657
 5. Szőke Julianna. Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter (szerk.): Szerep és közeg. (2007) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 19 3 267-272
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21125358] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21125358, Kapcsolat: 23037108
 6. Bónus Tibor. Az olvasás rejtekútjai: Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban. (2007) ISBN:9789639605473
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1085376] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1085376, Kapcsolat: 23106609
 7. Kulcsár Szabó E. Az értekező beszéd "irodalma": Az irodalmi jelenség mint a tudományos értelmezés performatívuma. (2007) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 88 2 139-160
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[242140] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 242140, Kapcsolat: 23106601
 8. Imre László. A medialitás-kutatás lehetőségeiről és határairól: Szerep és közeg - Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. (2007) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 10 93-101
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[20861615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20861615, Kapcsolat: 20861615
Oláh Szabolcs. Türkenkrieg als öffentliche Rechtfertigung politischen Handelns: Beispiele zur Selbststilisierung von Habsburg-Herrschern im 16. Jahrhundert. (2006) Megjelent: Hercules Latinus pp. 137-159, 2278551
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278551]
 1. Sebastião Tavares de. Hercules Latinus. (2011) HUMANITAS (PORTUGAL) 0871-1569 2183-1718 2011 801-807
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24996817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996817, Kapcsolat: 24996817
 2. Bitskey István. Die Konfrontation zwischen christlichem Abendland und türkischem Islam am Beispiel Ungarns in der frühen Neuzeit. (2010) UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 0082-755X 2009-2010 169-183
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24996815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24996815, Kapcsolat: 24996815
Oláh Szabolcs. 1577: A hitvita retorikája: nyilvánosság és önszemlélet: Megjelenik Telegdi Miklós Postilláinak első része és Bornemisza Péter Négy könyvetskéje. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei I. pp. 323-336, 2278550
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2278550]
 1. Bóné Éva. „Istennek igazán valo ditsöittetese” – dialógus Istenről Geleji Katona István prédikációiban. (2021) Megjelent: A dialógus formái a magyar régiségben pp. 175-185
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32107196] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32107196, Kapcsolat: 31358032
 2. Balázs Mihály. Az Ördögi kísértetek irodalomtörténeti helyéről. (2020) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 124 2 149-172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31650303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31650303, Kapcsolat: 31358035
 3. Oláh Róbert. "Vagyon minden kétség nélkül ollyan bizonyos rendelt hely...": Komáromi Csipkés György pokolról és mennyről. (2014) Megjelent: Menny és pokol a barokk kori ember életében pp. 259-284
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3094043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3094043, Kapcsolat: 27235246
 4. Horváth Csaba Péter. Katolikus egyházi körkép Magyarországon Telegdi Miklós prédikációi tükrében. (2013) Megjelent: Filológia és irodalom pp. 17-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2497969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2497969, Kapcsolat: 24996844
2022-09-27 22:06